Biltur til Ålesund 2020


Opprettet 9. september 2020
Grete Emblemsvåg

tilbake til 1. side


Tirsdag 7. juli 2020

Bil Slemmestad, videre på R4,
Gjennom Gudbrandsdalen og
Romsdal til Ålesund.
Ved_Einafjorden

Kjølig og regn første del av dagen.
Ved Lygnaseter og langs Einafjorden var det snøslaps på veien.
 Romsdalen
Romsdal
Emblemsanden
På Emblemssanden
(badestrand på
Emblem
utenfor Ålesund )
møtte vi Erling,
Marianne og Oda.

Emblem (også skrevet Emlem og Emleim) er ei bygd i Ålesund.
Stedet ligger lengst øst i Ålesund og var før byutvidelsen i 1968 en del
av Borgund kommune. Emblem hører i dag til Indre Borgund bydel, som omfatter Humla, Tørla, Vegsund, Blindheim, Myrland, Flisnes og
Emblem østover til kommunegrensa. Emblem er egen valgkrets i
Ålesund, og valglokalet er i Emblem bedehus.
(9. september 2020)
https://no.wikipedia.org/wiki/Emblem_(%C3%85lesund)

 Fra_Parken-hotell_Aalesund
I Ålesund bodde vi på Scandic Parken hotell. Utsikt fra rommet vår.t
Onsdag 8. juli 2020


Atlanterhavsparken

Akvariet er en arkitektonisk perle, plassert midt i den spektakulære
naturen på Tueneset, 3 km fra Ålesund bysentrum.
Med utsikt rett mot storhavet, de rike fiskefeltene og de dype norske
fjordene, kan en her observere, oppleve og lære om livet i havet,
slik naturen er. 
Vi formidler hver dag ekte opplevelser i ekte omgivelser til våre årlig
mer enn 140 000 besøkende.

Vi har som mål at ditt besøk hos Atlanterhavsparken skal være mest
mulig ekte, spennende, engasjerende og lærerikt.
Velkommen til oss!  

(9. september 2020)
https://www.atlanterhavsparken.no/om-atlanterhavsparken


 Aalesund_Akvariet
Aalesund_Akvariet
Klatrevegg i
inngangspartiet Aalesund_Akvariet

 Aalesund_Sukkertoppen
Etter et besøk på Atlanterhavsparken gikk vi til Sukkertoppen

 Aalesund_Sukkertoppen

 Aalesund_Sukkertoppen

 Aalesund_Sukkertoppen

 Aalesund_Sukkertoppen
Utsikt mot Giske
Stjerna på Sukkertoppen
Det er gutteklubben Real Hessa som
står bak stjerna, som kunne tennes
etter over 1000 dugnadstimer.
Stjerna er 11,5 meter bred, og veier
over 500 kilo.
Masse folk hadde møtt opp under
tenninga av stjerna, som kan sees fra
hele byen.
Gutteklubben lover at dette skal bli en
ny tradisjon, og at den skal skinne
over Ålesund i årene som kommer.
(9. september 2020)
https://www.nrk.no/mr/ny-julestjerne-tent-1.6330660
Aalesund_Sukkertoppen
Sukkertoppen er det uoffisielle navnet på Heissaklimpen, et 314 meter
høyt fjell på Hessa. Det er fantastisk utsikt over byen, øyene og fjordene
herfra. Sett fra en viss vinkel (ikke fra Ålesund sentrum) er fjellet
formet som en sukkertopp , og navnet er også lånt fra det kjente fjellet i
Rio de Janeiro. Turen til topps er mellom en halvtime og en time. 
(9. september 2020)
http://aalesund.webby.no/?obj=429

 Aalesund_Sukkertoppen
Aalesund_Sukkertoppen
Aalesund_Sukkertoppen
Oda, Marianne, Erling og Pluto skal også til topps.
Aalesund_Sukkertoppen
Aalesund_Sukkertoppen
Utsikten er fin, og skolebolle er godt.

Aalesund_Slinningsodden
Aalesund_Slinningsodden
Aalesund_Slinningsodden
Aalesund_Slinningsodden

 Slinningsodden_Lingehuset

 Aalesund_Slinningsodden
Bare aske igjen av årets Slinningsbål

  JonsokSlinningen
I fjor blei Slinningsbålet 34 meter høgt, ein meter høgare enn året før.
Bålet som skal tennast i kveld er ny verdsrekord med 47,4 meter.  (2016)
FOTO: BJØRN ARILD HATLEM
https://www.sunnmoringen.no/nyhende/2016/06/25/F%C3%B8lg-verdsrekordb%C
3%A5let-direkte-12949408.ece?device=classic

 Aalesund_havn
Ålesund havn med Molja

 Aalesund_havn
Fredag 10. juli 2020

Hjemreise.
Denne gang tok vi Slådalsveien fra Lesja til Vågå,
videre over Valdresflya til Fagernes og
så mot Hønefoss og hjem.

(Ingen bilder fra torsdagen.
da gikk vi litt i byen, og vi hilste på slektninger.)

 Sunnmorsfjell
Sunnmørsfjell

 Vestnes_bro
Tresfjordbrua er en 1 290 meter lang veibro over Tresfjorden mellom
Remmem og Vikebukt i Vestnes kommune.Den ble åpnet 24. oktober
2015 av statsminister Erna Solberg.
Broen medførte at Europavei 136 ble ca. 13 km kortere sammenlignet med
tidligere trase rundt fjorden og kjøretiden mellom Åndalsnes og Ålesund ble
redusert med omkring 20 minutter. Gjennomgangstrafikken på tidligere
E136 gjennom Tresfjord tettsted forsvant da broforbindelsen ble åpnet.
Mellom Vikebukt (på østsiden) og kommunesenteret på Helland er
innkortingen 22 kilometer. På Remmem-siden (vestsiden) løper E136
sammen med E39 i en rundkjøring.
Broen står på 198 peler (i 13 grupper) banket ned i fjordbunnen samt fem
støpte fundamenter. Vestnes_bro
Utsikt fra Tresfjordbrua


To av disse fundamentene er senkekasser på 20 og 39 meters dyp. Grunnen på
stedet består hovedsakelig av hard morene med store steiner samt noe fjell. Den danner en slak U-kurve over fjorden fordi den følger en grunne (en fjordterskel)
av fast fjell og morene. Fyllingen utenfor Vike kirke går på en grunne som er
5-10 meter dype et stykke ut i fjorden. Den har 19 brospenn med det lengste
spenn på 160 meter, de øvrige spenn er 90 og 60 meter lange.
Under hovedspennet er det et seilingsløp på 60 meter bredde og 32 meter høyde.
Ved siden av kjørebanen er det en 3 meter bred gang- og sykkelsti. 
(9. september 2020)
https://no.wikipedia.org/wiki/Tresfjordbrua
Slaadalsvegen
Bilen vår ved
Slådalsveien.


 
Slådalsvegen er en ca. 32 km lang sommeråpen veg med grusdekke som
følger det gamle setertråkket gjennom Slådalen mellom Lesja i Lesja kommune og Vågåmo i Vågå kommune. Høyeste punkt er 1180 moh.
Det er mulig å benytte Slådalsvegen for å ta seg inn i de østre delene av Reinheimen nasjonalpark, hvor en blant annet finner en artsrik og
kalkkrevende fjellflora. Det finnes også en rekke minner etter
villreinfangst i området. 
(9. september 2020)
https://no.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A5dalsvegen

 Slaadalsvegen

 Slaadalsvegen
Fra Slådalsveien

 Slaadalsvegen
Fra Slådalsveien

 Slaadalsvegen
Fra Slådalsveien

 Valdresflya

Parti fra veien Vågå - Fagernes
tilbake til 1. side