Vår-ferie på Skiphelle ved Drøbak

Våren 1950

tilbake til 1. side
Siden er laget 3.6.2017
Endringer 29.8.2019


 Skiphelle_ved_Drobak
Far (Erling Scott) og Grete utenfor hytta på Skiphelle.
Skiphelle_ved_Drobak

Mor (Selma kalt Siss), Grete med fin båt,
tante Eli (gift med onkel Olav) og
onkel Olav (en av fars brødre)

Skiphelle_ved_Drobak
Grete og vraket av DS Donau
D/S Donau lå ved Skiphelle
fra januar 1945 til tidlig i
1950-årene.
Under en sabotasjeaksjon
festet MaxManus og Roy
Nilsen en tidsinnstilt mine
under vannlinjen mens
skipet lå til kai i Oslo.
Tanken var at minen
skulle gå av i åpent
farvann, men på grunn
av forsinkelser detonerte
den utenfor Drøbak.
Den tyske kapteinen rakk
dermed å styre skipet
på land ved Skiphelle,
slik at mye av lasten
kunne reddes.

http://verneforeningen.no/h
istorie/marienlyst-bad-
pa-skiphelle/ Skiphelle_ved_Drobak
Grete på stranda
 Skiphelle_ved_Drobak
Grete og tante Eli ser på et eller annet. Vraket er DS Donau

 Skiphelle_ved_Drobak
Grete på stranda med far.

 Skiphelle_ved_Drobak
Mor, Grete, onkel Olav og tante Eli.

Skiphelle
Fra Frogn Bygdebok
Den søndre parten (bnr. 4) hadde Kristian Johannessen til 1906 før han solgte
for kr. 4400 til Olaus A. Olsen. Han overdro i 1910 til fru Anna Hansen, som ga
skjøte i 1932 til Norsk postforbund for kr. 4000.
Dette bruker stedet til feriehjem for sine medlemmer.
https://www.frogn-historielag.org/id/1229111005/sidefiler
/dokumenter/frogn_bygdebok.pdf


Fra Verneforeningen
Stedet eides i sin tid av Ringnes Bryggeri i Oslo, og frem til 1932 var det hotell
og restaurant med fullt liv og glade mennesker fra distriktet og fra Oslo.
Men i 1932 var det til salgs for 50.000 kr. Prisen ble redusert til 40.000 kr.
da eieren fik høre at stedet skulle brukes til noe så sosialt som feriested
for underordnede postfunksjonærer.
Fra da av het det Postfunksjonærenes Feriehjem. Adkomst var
motorbåt fra Drøbak eller 40 minutters gange.
Begge deler var vanskelig for gjester med bagasje for tre uker.
Det ble bygget en dampskipsbrygge, og fjordbåtene anløp med sine båter.

Enda bedre ble det etter at biler var blitt mer vanlige.
Elle gård avstod grunn gratis til vei, og høsten 1939 ble det innkvartert
soldater fra Oscarsborg festning for å arbeide med veibygging.
Men dette arbeidet måtte avsluttes 9. april 1940.
http://verneforeningen.no/historie/marienlyst-bad-pa-skiphelle/


               Skiphelle_ved_Drobak
              Grete på huska

 Skiphelle_ved_Drobak
Grete på tur, skjerfet, laget av "tante" Thea var høyt elsket.
Skiphelle_ved_Drobak
Tar med et bildet fra 1953 også.
Grete med alpelue (rød) er blitt 6 år.
Far Erling Scott lager seg en stokk og
fetter Jonny Halsvik prøver slipesteinen.


Tilbake til 1. side