Slektsbok, forfedre

Laget av Grete Emblemsvåg

* * * * *

Oppdatert 04.06.05

 

Tilbake til 1. side  (slektsside)

min oldefar

1. Gustav Olsen

Gustav ble født 24.01.1859 i Rustadeje, Nes, Akershus.
Han ble døpt 06.03.1859 i Nes, Akershus.
Han ble konfirmert 12.10.1874 i Udenes, Nes, Akershus..
Han giftet seg med Karoline Mathilde Olsdatter f. 31.12.1860 d. 05.01.1911 den 09.06.1886 i Sørum.
Den siste kjente adressen var Grorud, Aker fra etter 1913

Gustav og Karoline fikk 10 barn:

Ole Daniel Gustavsen f. 25.09.1886.
Gunda Marie Olsen f. 01.10.1888 d. 17.06.1956.
Signe Olsen f. 16.01.1891.
Sigurd Olsen f. 11.03.1893.
Magda Caroline Olsen f. 14.02.1895.
Gudrun Victoria Olsen f. 28.07.1896 d. 30.09.1914.
Georg Olsen f. 04.01.1899 d. 21.02.1914.
Karsten Olsen f. 10.10.1901.
Eivind Ferdinand Olsen f. 19.01.1904 d. 18.03.1944.
Walther Roald Olsen f. 04.09.1906.

Tipp oldeforeldre

2. Ole Christophersen

Ole ble født 29.07.1832 i Ødegården, Aurskog, Akershus.
Han ble døpt 21.08.1833 i Aurskog, Akershus
Han bodde Ouli (Engen) i Næs fra
Han var Husmann uten jord/dagarbeider
Han giftet seg med Marie Gulbrandsdatter f. 03.09.1830 den 28.12.1856 i Nes, Akershus.
Ole døde 02.06.1870 i Aulieje, Aurskog, Akershus, 38 år gammel.
Ole ble begravet i Aurskog 08.06.1870.

Ole og Marie fikk 5 barn:

Christian Olsen f. 15.06.1856.
Gustav Olsen f. 24.01.1859.
Sigvard Olsen f. 05.01.1860.
Maren Oline Olsdatter f. 08.04.1864.
Johan Olsen f. 20.02.1867.

3. Marie Gulbrandsdatter

Marie ble født 03.09.1830 i Ullensaker, Akershus.
Hun ble døpt 03.10.1830 i Ullensaker, Akershus.

Tipp tipp oldeforeldre

4. Christopher Hansen Modum

Christopher ble født 06.05.1804 i Modum, Ånnerud, Blaker, Akershus.
Han ble døpt 26.05.1804 i Aurskog, Akershus
Han bodde på Kjensmo-Eie, Nes
Han giftet seg med Susanne Halvorsdatter f. 25.11.1798 den 24.07.1823 i Aurskog, Akershus
Christopher og Susanne var husmandsfolk
Christopher døde 21.07.1872 på Rustadeje, Nes, Akershus, 68 år gammel.
Christopher ble begravet på Nes, Akershus 25.07.1872.

Christopher og Susanne fikk 3 barn:

Halvor Christophersen Østlie f. 20.04.1824.
Ole Christophersen f. 29.07.1832 d. 02.06.1870.
Christian Christophersen f. 1837.

5. Susanne Halvorsdatter

Susanne ble født 25.11.1798 på Holen, Tønsberg, Aurskog, Akershus.

 

6. Gulbrand Christiansen (Christensen?)Myrhuus

Gulbrand ble født omkr 1800

Gulbrand fikk 1 barn md Ingeborg Simonsdatter (uekte):

Marie Gulbrandsdatter f. 03.09.1830.

7. Ingeborg Simonsdatter

Ingeborg ble født omkr 1800

Ingeborg fikk 1 barn med Gulbrand Christiansen (uekte):

Marie Gulbrandsdatter f. 03.09.1830.

 

3 ganger tipp oldeforeldre

8. Hans Olsen Ånnerud

Hans ble født omkr 1763.
Han giftet seg med Helene (Eline) Olsdatter Modum f. 12.01.1767 d. 04.04.1826
Han bodde på Modum, Ånnerud, Blaker
Hans døde på Modum, Ånnerud, Blaker, Akershus.

Hans og Helene fikk 6 barn:

Ole Hansen Modum f. 1794 d. 1794.
Ragnhild Hansdatter Modum f. 1795.
Ole Hansen Modum f. 1798.
Dorte Hansdatter Modum f. 1801.
Christopher Hansen Modum f. 06.05.1804 d. 21.07.1872.
Hans Hansen Modum f. 1806 d. 1806

9. Helene (Eline) Olsdatter Modum

Helene (Eline) ble født 12.01.1767 på Modum, Ånnerud, Blaker, Akershus.
Hun ble døpt 18.01.1767 i Aurskog, Akershus.
Helene (Eline) døde 04.04.1826 på Modum, Ånnerud, Blaker, Akershus, 59 år gammel.

10. Halvor Olsen Lerdal

Halvor ble født 07.02.1753 på Leirdal, Åmot, Aurskog, Akershus.
Han ble konfirmert 1768 i Aurskog, Akershus.
Han giftet seg med Kari Sakariasdatter Langlien f. febr 1762 i Aurskog, Akershus.
Han bodde på Holen, Tønsberg, Aurskog fra
Halvor døde 1807 på Holen, Tønsberg, Aurskog, Akershus, 54 år gammel.

Halvor og Kari fikk 4 barn:

Syver Halvorsen f. 14.02.1793.
Engebret Halvorsen f. 24.11.1794.
Christian Halvorsen f. 20.11.1796.
Susanne Halvorsdatter f. 25.11.1798.

 

11. Kari Sakariasdatter Langlien

Kari ble født febr 1762 på Langlien, S Mangen, Aurskog, Akershus.
Hun ble konfirmert 1776 i Aurskog, Akershus
Hun giftet seg med Halvor Olsen Lerdal f. 07.02.1753 d. 1807 i Aurskog, Akershus.
Kari døde på Holen, Tønsberg, Aurskog, Akershus.

 

4 ganger tipp oldeforeldre

18. Ole Kristensen Kambo

Ole ble født 1725 på Kambo, Ø Kjellingmo, Aurskog, Akershus.
Han bodde på Kambo, Øvre Kjellingmo, Aurskog
Han bodde på Modum, Ånnerud, Aurskog
Han giftet seg med Ragnhild Larsdatter Fjuk f. 1727 d. 1788 i 1753 i Aurskog, Akershus.
Ole døde 1801 på Modum, Ånnerud, Blaker, Akershus, 76 år gammel.

Ole og Ragnhild fikk 8 barn:

Kristen Olsen Modum f. 04.11.1754 d. 1807.
Marte Olsdatter Modum f. 15.09.1756.
Lars Olsen Modum f. 01.08.1759.
Kristoffer Olsen Modum f. 17.02.1762.
Mari Olsdatter Modum f. 19.09.1764 d. 24.08.1767.
Helene (Eline) Olsdatter Modum f. 12.01.1767 d. 04.04.1826.
Ole Olsen Modum f. 18.01.1769 d. 27.06.1773.

Mari Olsdatter Modum f. 20.01.1772 d. 17.05.1773.

19. Ragnhild Larsdatter Fjuk

Ragnhild ble født 1727 på Fjuk, Blaker, Akershus.
Ragnhild døde 1788 i Modum, Ånnerud, Blaker, Akershus, 61 år gammel.

20. Ole Jonsen Dæli

Ole ble født 1720 på Dæli, Aurskog, Akershus.
Han giftet seg 1. gang med Inger Halvorsdatter f. 1722 d. 15.04.1769
Han giftet seg 2. gang med Aase Gundersdatter f. 1722 d. etter 1801
Han bodde på Leirdal, Åmot, Aurskog
Ole døde 1792 på Leirdal, Åmot, Aurskog, Akershus, 72 år gammel.

Ole fikk 12 barn:

Jens Olsen Lerdal f. omkr 1745 d. før 1780.
Jon Olsen Lerdal f. 1749 d. 1749.
Marte Olsdatter Lerdal f. 23.01.1750.
Halvor Olsen Lerdal f. 07.02.1753 d. 1807.
Ole Olsen Lerdal f. 02.10.1755.
Hans Olsen Lerdal f. 13.10.1758.
Anne Olsdatter Lerdal f. 05.01.1762 d. 1762.
Gudmund Olsen Lerdal f. 09.09.1763 d. 29.05.1773.
Kristen Olsen Lerdal f. 21.06.1767 d. 1810.
Kristine Olsdatter Lerdal f. 21.08.1770 d. 29.05.1777.
Anne Olsdatter Lerdal f. 29.04.1772.
Helen Olsdatter Lerdal f. 09.06.1775.

21. Inger Halvorsdatter

Inger ble født 1722.
Hun giftet seg med Ole Jonsen Dæli f. 1720 d. 1792
Inger døde 15.04.1769 på Åmot, Leirdal, Aurskog, Akershus, 47 år gammel.

Inger fikk 9 barn:

Jens Olsen Lerdal f. omkr 1745 d. før 1780.
Jon Olsen Lerdal f. 1749 d. 1749.
Marte Olsdatter Lerdal f. 23.01.1750.
Halvor Olsen Lerdal f. 07.02.1753 d. 1807.
Ole Olsen Lerdal f. 02.10.1755.
Hans Olsen Lerdal f. 13.10.1758.
Anne Olsdatter Lerdal f. 05.01.1762 d. 1762.
Gudmund Olsen Lerdal f. 09.09.1763 d. 29.05.1773.
Kristen Olsen Lerdal f. 21.06.1767 d. 1810.

22. Sakarias Brynilsen Braaten

Sakarias ble født 1724 på Bråten, S Mangen, Aurskog, Akershus.
Han giftet seg med Ingeborg Torsdatter (Mjølnebakk?) f. 1734 d. 1804
Han bodde på Nordre Langlien, Søndre Mangen, Aurskog
Sakarias døde 1783 på Langlien, S Mangen, Aurskog, Akershus, 59 år gammel.

Sakarias og Ingeborg fikk 9 barn:

Haagen Sakariasen Langlien f. 1756 d. 02.03.1832.
Brynil Sakariasen Langlien f. 1758 d. 1803.
Marte Sakariasdatter Langlien f. 1760 d. 1762.
Kari Sakariasdatter Langlien f. febr 1762.
Mikkel Sakariasen Langlien f. 1763 d. 1793.
Simon Sakariasen Langlien f. 1767.
Per Sakariasen Langlien f. 1770 d. 1770.
Kristian Sakariasen Langlien f. 1772.
Marte Sakariasdatter Langlien f. 1777.

23. Ingeborg Torsdatter (Mjølnebakk?)

Ingeborg ble født 1734 på Mjølnebakk, Høland, Akershus.
Ingeborg døde 1804 på Langlien, S Mangen, Aurskog, Akershus, 70 år gammel.

 

5 ganger tipp oldeforeldre

36. Kristen Hansen Killingmo

Kristen ble født 1689 på Øvre Kjellingmo, Aurskog, Akershus.
Han bodde på Kambo, Øvre Kjellingmo, Aurskog fra
Han giftet seg med Margrethe Olsdatter Gunhildrud f. 1695 d. 15.05.1769 i 1719 i Aurskog.
Kristen døde 1744 på Kambo, Ø Kjellingmo, Aurskog, Akershus, 55 år gammel.

Kristen og Margrethe fikk 9 barn:

Ellen Kristensdatter Modum f. 1721 d. 24.10.1768.
Mari Kristensdatter Modum f. 1723 d. 1792.
Ole Kristensen Kambo f. 1725 d. 1801.
Ragnhild Kristensdatter Modum f. 1728.
Johannes Kristensen Modum f. 1730.
Mikkel Kristensen Modum f. 1733 d. 1750.
Lars Kristensen Modum f. 1736 d. 1743.
Johanne Kristensdatter Modum f. 1736 d. 1736.
Hans Kristensen Modum f. 04.02.1740.

37. Margrethe Olsdatter Gunhildrud

Margrethe ble født 1695 på Gunhildrud, Aurskog, Akershus.
Margrethe døde 15.05.1769 på Kambo, Ø. Kjellingmo, Aurskog, Akershus, 74 år gammel.

38. Lars Gjøstasen Fjuk

Lars ble født 1688 på Fjuk, Blaker, Akershus.
Han giftet seg med Marte Torsdatter Stagrim f. 1685 d. 26.05.1748
Han bodde på Søndre Fjuk, Aurskog fra
Lars døde 25.11.1747 på Fjuk, Blaker, Akershus, 59 år gammel.

Lars og Marte fikk 5 barn:

Anders Larsen Fjuk f. 1716 d. 1782.
Jøran Larsdatter Fjuk f. 1719 d. 1796.
Ole Larsen Fjuk f. 1723.
Ragnhild Larsdatter Fjuk f. 1727 d. 1788.
Kristoffer Larsen Fjuk f. 1731.

39. Marte Torsdatter Stagrim

Marte ble født 1685 på Stagrum, Blaker, Akershus.
Marte døde 26.05.1748 på Fjuk, Blaker, Akershus, 63 år gammel.

40. Jon Jenssen Lokshaug

Jon ble født 1682 på Lokshaug, Aurskog, Akershus.
Han bodde på Dæli, Aurskog
Han giftet seg med Marte Olsdatter Halvorsrud f. 1685 d. 15.06.1768 i 1717
Jon døde 01.09.1748 på Dæhli, Aurskog, Akershus, 66 år gammel.

Jon og Marte fikk 9 barn:

Jens Jonsen Dæli f. 1719 d. 1783.
Ole Jonsen Dæli f. 1720 d. 1792.
Anne Jonsdatter Dæli f. 1722 d. 24.04.1780.
Engebret Jonsen Dæli f. 1724 d. 1790.
Gudmund Jonsen Dæli f. 1726.
Even Jonsen Dæli f. 1727.
Hans Jonsen Dæli f. 1730.
Kari Jonsdatter Dæli f. 1733.
Berte Jonsdatter Dæli f. 1734 d. 05.05.1777.

41. Marte Olsdatter Halvorsrud

Marte ble født 1685 på Halvorsrud, Aurskog, Akershus.
Marte døde 15.06.1768 i Dæhli, Aurskog, Akershus, 83 år gammel.

44. Brynil Mikkelsen Soot

Brynil ble født 1692 på Soot, Søndre Mangen, Aurskog, Akershus.
Han giftet seg med Kari Klemetsdatter f. omkr 1690
Han bodde på Bråten, Søndre Mangen, Aurskog fra
Brynil døde 1740 i Bråten, Søndre Mangen, Aurskog, Akershus, 48 år gammel. Dødsårsaken var drukning.

Brynil og Kari fikk 7 barn:

Mikkel Brynilsen Braaten f. 1715 d. 14.03.1760.
Ragnhild Brynilsdatter Braaten f. 1718.
Anne Brynilsdatter Braaten f. 1722.
Sakarias Brynilsen Braaten f. 1724 d. 1783.
Simen Brynilsen Braaten f. 1726 d. 1740.
Anne Brynilsdatter Braaten f. 1729.
Kari Brynilsdatter Braaten f. 1731.

45. Kari Klemetsdatter

Kari ble født omkr 1690.

 

6 ganger tipp oldeforeldre

72. Hans Gulbrandsen Skugstad

Hans ble født 1659 på Skugstad, Blaker, Aurskog, Akershus.
Han giftet seg med Eli Klemetsdatter Skugstad f. 1670 d. 01.02.1736
Han bodde på Øvre Kjellingmo, Aurskog
Hans døde 1733 i Øvre Kjellingmo, Aurskog, Akershus, 74 år gammel.

Hans og Eli fikk 6 barn:

Peder Hansen Killingmo f. 1688 d. 04.01.1748.
Kristen Hansen Killingmo f. 1689 d. 1744.
Johanne Hansdatter Killingmo f. omkr 1700.
Gulbrand Hansen Killingmo f. 1701 d. 22.01.1775.
Marte Hansdatter Killingmo f. 1703 d. 11.02.1769.
Anne Hansdatter Killingmo f. 1706 d. 10.06.1763.

73. Eli Klemetsdatter Skugstad

Eli ble født 1670 på Skugstad, Blaker, Akershus.
Eli døde 01.02.1736 på Øvre Kjellingmo, Aurskog, Akershus, 66 år gammel.

74. Ole Mikkelsen Gunhildrud

Ole ble født 1666 på Gunhildrud, Aurskog, Akershus.
Han giftet seg med Mari Toresdatter f. 1672 d. 21.07.1762
Han bodde på Gunhildrud, Aurskog
Ole døde 19.01.1743 på Gunhildrud, Aurskog, Akershus, 77 år gammel.

Ole og Mari fikk 6 barn:

Margrethe Olsdatter Gunhildrud f. 1695 d. 15.05.1769.
Mikkel Olsen Gunhildrud f. 1701 d. 12.10.1751.
Erik Olsen Gunhildrud f. 1705 d. 15.01.1766.
Paul Olsen Gunhildrud f. 1708.
Sersjant Johannes Olsen Gunhildrud f. 1711 d. 1735.
Mette Olsdatter Gunhildrud f. 1714 d. 19.06.1769.

75. Mari Toresdatter

Mari ble født 1672.
Mari døde 21.07.1762 på Gunhildrud, Aurskog, Akershus, 90 år gammel.

76. Gjøsta (Gustav) Jonsen Fjuk

Gjøsta (Gustav) ble født 1660 på Fjuk, Blaker, Akershus.
Han bodde på Søndre Fjuk, Aurskog
Han giftet seg 1. gang med Jøran Arnesdatter f. omkr 1660 d. 1695
Han giftet seg 2. gang med Mari Ambrosiusdatter Jødal f. 1664 d. 30.01.1741 i 1696
Gjøsta (Gustav) døde 1707 på Fjuk, Blaker, Akershus, 47 år gammel.

Gjøsta (Gustav) fikk 7 barn:

Anders Gjøstasen Fjuk f. 1684 d. før 1708.
Lars Gjøstasen Fjuk f. 1688 d. 25.11.1747.
Ole Gjøstasen Fjuk f. 1690.
Paul Gjøstasen Fjuk f. 1696 d. 27.05.1746.
Ambrosius Gjøstasen Fjuk f. 1701 d. 01.07.1742.
Kari Gjøstasdatter Fjuk f. 1704 d. 18.07.1771.
Anne Gjøstasdatter Fjuk f. 1796.

77. Jøran Arnesdatter

Jøran ble født omkr 1660.
Hun giftet seg med Gjøsta (Gustav) Jonsen Fjuk f. 1660 d. 1707
Jøran døde 1695 på Fjuk, Blaker, Akershus, 35 år gammel.

Jøran fikk 3 barn:

Anders Gjøstasen Fjuk f. 1684 d. før 1708.
Lars Gjøstasen Fjuk f. 1688 d. 25.11.1747.
Ole Gjøstasen Fjuk f. 1690.

78. Tor Olsen Stagrim

Tor ble født 1655 på Stagrum, Blaker, Akershus.
Han giftet seg med Ragnhild Kristoffersdatter Kjølstad f. 1666 d. 1728
Han bodde på Nordre Stagrum, Aurskog
Tor døde 27.09.1739 på Stagrum, Blaker, Akershus, 84 år gammel.

Tor og Ragnhild fikk 9 barn:

Marte Torsdatter Stagrim f. 1685 d. 26.05.1748.
Lisbet Torsdatter Stagrim f. omkr 1690.
Søren Torsen Stagrim f. 1697 d. 05.12.1750.
Anders Torsen Stagrim f. 1699 d. 18.06.1743.
Ole Torsen Stagrim f. 1701.
Berte Torsdatter Stagrim f. 1704.
Kristoffer Torsen Stagrim f. 1707.
Margrete Torsdatter Stagrim f. 1709.
Gunhild Torsdatter Stagrim f. 1712 d. omkr 1720.

79. Ragnhild Kristoffersdatter Kjølstad

Ragnhild ble født 1666 på Kjølstad, Blaker, Akershus.
Ragnhild døde 1728 på Stagrum, Blaker, Akershus, 62 år gammel.

80. Jens Jonsen Nordby

Jens ble født 1655 på Nordby, Aurskog, Akershus.
Han giftet seg med Aase Evensdatter f. 1653 d. 17.07.1743
Han bodde på Lokshaug, Aurskog
Jens døde 1702 på Lokshaug, Aurskog, Akershus, 47 år gammel.

Jens og Aase fikk 4 barn:

Jon Jenssen Lokshaug f. 1682 d. 01.09.1748.
Even Jenssen Lokshaug f. 1684 d. 1732.
Mari Jensdatter Lokshaug f. 1686 d. 29.09.1756.
Gudmund Jenssen Lokshaug f. 1689 d. 15.02.1756.

81. Aase Evensdatter

Aase ble født 1653
Hun giftet seg 1. gang med Jens Jonsen Nordby f. 1655 d. 1702
Hun giftet seg 2. gang med Hans Gundersen Aamot f. omkr 1665 d. etter 1705
Aase døde 17.07.1743 på Lokshaug, Aurskog, Akershus, 90 år gammel.

Aase fikk 4 barn:

Jon Jenssen Lokshaug f. 1682 d. 01.09.1748.
Even Jenssen Lokshaug f. 1684 d. 1732.
Mari Jensdatter Lokshaug f. 1686 d. 29.09.1756.
Gudmund Jenssen Lokshaug f. 1689 d. 15.02.1756.

82. Ole Gundersen Åmot

Ole ble født 1658 på Åmot, Aurskog, Akershus.
Han giftet seg med Kari Eriksdatter Berger f. 03.01.1671 d. 1723
Han bodde på Halvorsrud, Aurskog, Akershus
Ole døde 1711 på Vestre Halvorsrud, Aurskog, Akershus, 53 år gammel.

Ole og Kari fikk 5 barn:

Marte Olsdatter Halvorsrud f. 1685 d. 15.06.1768.
Halvor Olsen Halvorsrud f. 1689 d. 01.06.1753.
Berte Olsdatter Halvorsrud f. 1691.
Erik Olsen Halvorsrud f. 1693 d. 01.04.1764.
Engebret Olsen Halvorsrud f. 1697 d. 05.08.1777.

83. Kari Eriksdatter Berger

Kari ble født 03.01.1671 på Berger Mellom, Aurskog, Akershus.
Kari døde 1723 på Vestre Halvorsrud, Aurskog, Akershus, 52 år gammel.

88. Mikkel Hansen (Ovlien?)

Mikkel ble født 1660 på Ovlien, Aurskog, Akershus.
Han giftet seg med Kari Povelsdatter f. 1656 d. 1744
Han bodde på Soot, Søndre Mangen
Mikkel døde 1712 på Soot, Søndre Mangen, Aurskog, Akershus, 52 år gammel.

Mikkel og Kari fikk 6 barn:

Sakarias Mikkelsen Soot f. 1690 d. før 1711.
Brynil Mikkelsen Soot f. 1692 d. 1740.
Sidsel Mikkelsdatter Soot f. 1693 d. 1722.
Ragnhild Mikkelsdatter Soot f. 1700 d. 1773.
Kari Mikkelsdatter Soot f. omkr 1705 d. 1729.
Syver Mikkelsen Soot f. 1709.

89. Kari Povelsdatter

Kari ble født 1656.
Hun giftet seg 1. gang med Mikkel Hansen (Ovlien?) f. 1660 d. 1712
Hun giftet seg 2. gang med Halvor Haagensen f. 1680 d. 1725
Kari døde 1744 på Soot, Søndre Mangen, Aurskog, Akershus, 88 år gammel.

Kari fikk 6 barn:

Sakarias Mikkelsen Soot f. 1690 d. før 1711.
Brynil Mikkelsen Soot f. 1692 d. 1740.
Sidsel Mikkelsdatter Soot f. 1693 d. 1722.
Ragnhild Mikkelsdatter Soot f. 1700 d. 1773.
Kari Mikkelsdatter Soot f. omkr 1705 d. 1729.
Syver Mikkelsen Soot f. 1709.


7 ganger tipp oldeforeldre

144. Gulbrand Andersen

Gulbrand ble født 1612
Han bodde på Skukstad, Blaker
Han giftet seg 1. gang med Nn Hansdatter Skugstad f. omkr 1630 d. omkr 1660
Han giftet seg 2. gang med Ragnhild Rasmusdatter f. 1645 d. 1723
Gulbrand døde 1713 på Skukstad, Blaker, Akershus, 101 år gammel.

Gulbrand fikk 5 barn:

Hans Gulbrandsen Skugstad f. 1659 d. 1733.
Rasmus Gulbrandsen Skugstad f. 1676 d. 09.06.1735.
Anders Gulbrandsen Skugstad f. 1681 d. 09.03.1716.
Ole Gulbrandsen Skugstad f. omkr 1685.
Siri Gulbrandsdatter Skugstad f. 1687 d. 1716.

145. Nn Hansdatter Skugstad

Nn ble født omkr 1630 på Skukstad, Blaker, Akershus.
Hun giftet seg med Gulbrand Andersen f. 1612 d. 1713
Nn døde omkr 1660 på Skukstad, Blaker, Akershus

Nn fikk 1 barn:

Hans Gulbrandsen Skugstad f. 1659 d. 1733.

146. Klemet Syversen Foss

Klemet ble født 1634 på Søndre Foss, Blaker, Akershus.
Han giftet seg 1. gang med Nn Kristoffersdatter Eid f. omkr 1635 d. etter 1685
Han giftet seg 2. gang med Ingeborg Eriksdatter Toverud f. 1662 d. 20.04.1743
Han bodde på Vestre Skukstad, Aurskog
Klemet var av Toreid-ætten.
Klemet døde 1703 på Nordre Skukstad, Blaker, Akershus, 69 år gammel.

Klemet fikk 9 barn:

Siri Klemetsdatter Skugstad f. 1661 d. 12.12.1738.
Maren Klemetsdatter Skugstad f. omkr 1663.
Mali Klemetsdatter Skugstad f. 1665 d. 1740.
Anne Klemetsdatter Skugstad f. 1668 d. 18.12.1737.
Eli Klemetsdatter Skugstad f. 1670 d. 01.02.1736.
Ole Klemetsen Skugstad f. 1678 d. 16.03.1742.
Jeppe Klemetsen Skugstad f. 1679 d. 1743.
Mikkel Klemetsen Skugstad f. omkr 1680 d. før 1736.
Johanne Klemetsdatter Skugstad f. 1702 d. 1774.

147. Nn Kristoffersdatter Eid

Nn ble født omkr 1635 på Eid, Blaker, Akershus.
Hun giftet seg med Klemet Syversen Foss f. 1634 d. 1703
Nn døde etter 1685 på Nordre Skukstad, Blaker, Akershus

Nn fikk 8 barn:

Siri Klemetsdatter Skugstad f. 1661 d. 12.12.1738.
Maren Klemetsdatter Skugstad f. omkr 1663.
Mali Klemetsdatter Skugstad f. 1665 d. 1740.
Anne Klemetsdatter Skugstad f. 1668 d. 18.12.1737.
Eli Klemetsdatter Skugstad f. 1670 d. 01.02.1736.
Ole Klemetsen Skugstad f. 1678 d. 16.03.1742.
Jeppe Klemetsen Skugstad f. 1679 d. 1743.
Mikkel Klemetsen Skugstad f. omkr 1680 d. før 1736.

148. Mikkel Olsen Gunhildrud

Mikkel ble født 1632 på Gunhildrud, Aurskog, Akershus.
Han bodde på Gunhildrud, Aurskog
Han giftet seg med Torgun Larsdatter f. omkr 1630 d. 18.03.1670
Han giftet seg med Ingeborg Amundsdatter Vinderen f. omkr 1635 d. 1695
Mikkel døde før 1700 på Gunhildrud, Aurskog, Akershus

Mikkel fikk 10 barn:

Mari Mikkelsdatter Gunhildrud f. 1653 d. 1739.
Anne Mikkelsdatter Gunhildrud f. omkr 1660.
Torgun Mikkelsdatter Gunhildrud f. 1663.
Ole Mikkelsen Gunhildrud f. 1666 d. 19.01.1743.
Hans Mikkelsen Gunhildrud f. 1676 d. 25.05.1747.
Kari Mikkelsdatter Gunhildrud f. 1678.
Amund Mikkelsen Gunhildrud f. 1680 d. 14.04.1738.
Berte Mikkelsdatter Gunhildrud f. 1684.
Ragnhild Mikkelsdatter Gunhildrud f. 1686.
Gudbjørg Mikkelsdatter Gunhildrud f. 1688.

149. Torgun Larsdatter

Torgun ble født omkr 1630.
Hun giftet seg med Mikkel Olsen Gunhildrud f. 1632 d. før 1700
Torgun døde 18.03.1670 i Gunhildrud, Aurskog, Akershus

Torgun fikk 4 barn:

Mari Mikkelsdatter Gunhildrud f. 1653 d. 1739.
Anne Mikkelsdatter Gunhildrud f. omkr 1660.
Torgun Mikkelsdatter Gunhildrud f. 1663.
Ole Mikkelsen Gunhildrud f. 1666 d. 19.01.1743.

152. Jon Engebretsen Fjuk

Jon ble født 1621 på Fjuk, Blaker, Akershus.
Han giftet seg med Kari Fjuk f. omkr 1625
Han bodde på Søndre Fjuk, Blaker fra 1647
Jon døde på Fjuk, Blaker, Akershus.

Jon og Kari fikk 6 barn:

Tormod Jonsen Fjuk f. 1650.
Lars Jonsen Fjuk f. 1652 d. 1723.
Siri Jonsdatter Fjuk f. omkr 1655.
Bodil Jonsdatter Fjuk f. omkr 1657.
Ingrid Jonsdatter Fjuk f. omkr 1658.
Gjøsta (Gustav) Jonsen Fjuk f. 1660 d. 1707.

153. Kari Fjuk

Kari ble født omkr 1625.

156. Ole Larsen

Ole ble født 1624.
Han bodde på Nordre Stagrum, Blaker
Ole døde 1692 på Stagrum, Blaker, Akershus, 68 år gammel.

Ole fikk 5 barn:

Tor Olsen Stagrim f. 1655 d. 27.09.1739.
Nn Olsdatter Stagrim f. omkr 1660.
Eli Olsdatter Stagrim f. omkr 1661.
Helle Olsdatter Stagrim f. omkr 1663.
Lars Olsen Stagrim f. 1664.

158. Kristoffer Amundsen Kjølstad

Kristoffer ble født 1621 på Kjølstad, Blaker, Akershus.
Han giftet seg med Nn Syversdatter
Kristoffer døde 1703 på Kjølstad, Blaker, Akershus, 82 år gammel.

Kristoffer og kona fikk 7 barn:

Marte Kristoffersdatter Kjølstad f. 1658 d. 1721.
Anders Kristoffersen Kjølstad f. 1661 d. 1691.
Mons Kristoffersen Kjølstad f. 1663 d. 1704.
Lars Kristoffersen Kjølstad f. 1664 d. 1734.
Ragnhild Kristoffersdatter Kjølstad f. 1666 d. 1728.
Margrete Kristoffersdatter Kjølstad f. omkr 1668.
Mari Kristoffersdatter Kjølstad f. omkr 1670 d. 1697

159. Nn Syversdatter Foss

Nn ble født omkr 1630 på Søndre Foss, Blaker, Akershus.

160. Jon Helgesen Nordby

Jon ble født 1622 på Nordby, Aurskog, Akershus.
Han giftet seg med Ragnhild Madsdatter Haugrim f. omkr 1635
Han bodde på Nordre (søndre) Nordby, Aurskog
Jon døde 1680 på Nordby, Aurskog, Akershus, 58 år gammel.

Jon fikk 4 barn:

Jens Jonsen Nordby f. 1655 d. 1702.
Helge Jonsen Nordby f. 1657.
Gudmund Jonsen Nordby f. 1659 d. før 1680.
Gulbrand Jonsen Nordby f. 1661 d. 1735.

161. Ragnhild Madsdatter Haugrim

Ragnhild ble født omkr 1635 på Hoggrum, Aurskog, Akershus.
Hun giftet seg 1. gang med Jens Nordby d. omkr 1653
Hun giftet seg 2. gang med Jon Helgesen Nordby f. 1622 d. 1680
Ragnhild døde i Nordby, Aurskog, Akershus.

Ragnhild fikk 5 barn:

Kari Jensdatter Nordby f. 1652.
Jens Jonsen Nordby f. 1655 d. 1702.
Helge Jonsen Nordby f. 1657.
Gudmund Jonsen Nordby f. 1659 d. før 1680.
Gulbrand Jonsen Nordby f. 1661 d. 1735.

164. Gunder Olsen Åmot

Gunder ble født 1635 på Åmot, Aurskog, Akershus.
Han giftet seg med Anne Engebretsdatter Berger f. 1635 d. 1704
Han bodde på Åmot, Aurskog, Akershus
Gunder døde 1703 på Åmot, Aurskog, Akershus, 68 år gammel.

Gunder og Anne fikk 6 barn:

Ole Gundersen Åmot f. 1658 d. 1711.
Engebret Gundersen Åmot f. 1662.
Amund Gundersen Åmot f. 1664 d. 28.11.1737.
Gudmund Gundersen Åmot f. 1672 d. 26.10.1735.
Hans Gundersen Åmot f. 1678 d. 16.04.1750.
Marte Gundersdatter Åmot f. 1680 d. 11.12.1760.

165. Anne Engebretsdatter Berger

Anne ble født 1635 på Berger Nordre, Aurskog, Akershus.
Anne døde 1704 på Åmot, Aurskog, Akershus, 69 år gammel.

166. Erik Gunnbjørnsen Viggenes

Erik ble født omkr 1604 på Viggenes, Aurskog, Akershus.
Han bodde på Mellom Berger, Aurskog
Han giftet seg 1. gang med Kari Jonsdatter Berger f. omkr 1610 d. omkr 1661 i 1631 .
Han giftet seg 2. gang med Marte Andersdatter Haneborg f. 1640 d. 1710 i 1663 i Aurskog, Akershus.
Erik døde 03.06.1691 på Berger Mellom, Aurskog, Akershus

Erik fikk 7 barn:

Jon Eriksen Berger f. 1632 d. 1709.
Askild Eriksen Berger f. 1640 d. 31.01.1690.
Halvor Eriksen Berger f. 1641 d. 1686.
Christen Eriksen Berger f. 16.12.1664 d. 02.04.1667.
Christen Eriksen Berger f. 15.02.1668 d. 06.06.1735.
Kari Eriksdatter Berger f. 03.01.1671 d. 1723.
Anne Eriksdatter Berger f. 18.07.1680.

167. Marte Andersdatter Haneborg

Marte ble født 1640 på Haneborg Mellom, Aurskog, Akershus.
Hun giftet seg med Erik Gunnbjørnsen Viggenes f. omkr 1604 d. 03.06.1691 i 1663 i Aurskog, Akershus.
Marte døde 1710 på Berger Nordre, Aurskog, Akershus, 70 år gammel.

Marte fikk 4 barn:

Christen Eriksen Berger f. 16.12.1664 d. 02.04.1667.
Christen Eriksen Berger f. 15.02.1668 d. 06.06.1735.
Kari Eriksdatter Berger f. 03.01.1671 d. 1723.
Anne Eriksdatter Berger f. 18.07.1680.

176. Hans Mikkelsen

Hans ble født omkr 1630.
Han bodde på Ovlien, Aurskog
Hans døde i Ovlien, Aurskog, Akershus.

Hans fikk 1 barn:

Mikkel Hansen (Ovlien?) f. 1660 d. 1712.

 

8 ganger tipp oldeforeldre

290. Hans Skugstad

Hans ble født omkr 1580.
Han giftet seg med Kari Skugstad f. omkr 1600 d. etter 1650
Han bodde på Skukstad, Blaker
Han var skyss-skaffer en stund
Han var kirkeverge fra 1629 fram til 1631.
Hans døde omkr 1650 på Skukstad, Blaker, Akershus

Hans og Kari fikk 2 barn:

Sven Hansen Skugstad f. 1624 d. etter 1671.
Nn Hansdatter Skugstad f. omkr 1630 d. omkr 1660.

291. Kari Skugstad

Kari ble født omkr 1600.
Kari døde etter 1650 i Skukstad, Blaker, Akershus

292. Syver Jeppesen Foss

Syver ble født 1574 på Søndre Foss, Blaker, Akershus.
Han bodde på Søndre Foss, Aurskog
Han fikk barn i 1618 med Gunhild Nn. .
Han var kirkeverge 1635-38 og fra 1659 fram til 1661.
Syver døde 1670 på Søndre Foss, Blaker, Akershus, 96 år gammel.

Syver fikk 6 barn:

Nn Syversen Foss f. 1618.
Nn Syversdatter Foss f. omkr 1630.
Klemet Syversen Foss f. 1634 d. 1703.
Gulbrand Syversen Foss f. omkr 1635 d. før 1689.
Jeppe Syversen Foss f. 1640 d. 1673.
Anders Syversen Foss f. 1642 d. 1694.

294. Kristoffer Olsen Eid

Kristoffer ble født 1604 på Eid, Blaker, Akershus.
Han giftet seg med Røyel Brynilsdatter Lystad f. omkr 1620
Kristoffer døde 1683 på Eid, Blaker, Akershus, 79 år gammel.

Kristoffer og Røyel fikk 4 barn:

Nn Kristoffersdatter Eid f. omkr 1635 d. etter 1685.
Ole Kristoffersen Eid f. 1651 d. før 1685.
Kristen Kristoffersen Eid f. 1654.
Maren Kristoffersdatter Eid f. omkr 1655.

295. Røyel Brynilsdatter Lystad

Røyel ble født omkr 1620 på Lystad, Sørum, Akershus.
Røyel døde på Eid, Blaker, Akershus.

296. Ole Mikkelsen Gunhildrud

Ole ble født omkr 1600 på Gunhildrud, Aurskog, Akershus. Gun
Han bodde på Gunhildrud, Aurskog
Ole døde etter 1656 på Gunhildrud, Aurskog, Akershus

Ole fikk 1 barn:

Mikkel Olsen Gunhildrud f. 1632 d. før 1700.

304. Engebret Nitteberg

Engebret ble født 1584 på Nitteberg, Blaker, Akershus.
Han bodde på Nitteberg, Blaker
Han bodde på Fjuk, Blaker fra 1643 til 1661
Engebret døde etter 1666 på Fjuk, Aurskog, Akershus

Engebret fikk 3 barn:

Jens Engebretsen Fjuk f. 1615.
Jon Engebretsen Fjuk f. 1621.
Nn Engebretsdatter Fjuk f. omkr 1625.

316. Amund Larsen

Amund ble født 1584 i
Han bodde på Kjølstad, Aurskog fra
Han var kirkeverge fra 1623 fram til 1625.
Amund døde etter 1666 i Kjølstad, Blaker, Akershus

Amund fikk 3 barn:

Kristoffer Amundsen Kjølstad f. 1621 d. 1703.
Hans Amundsen Kjølstad f. 1643.
Ole Amundsen Kjølstad f. 1644.

318. Syver Jeppesen Foss

Syver ble født 1574 på Søndre Foss, Blaker, Akershus.
Han bodde på Søndre Foss, Aurskog
Han fikk barn i 1618 med Gunhild Nn.
Han var kirkeverge 1635-38 og fra 1659 fram til 1661.
Syver døde 1670 på Søndre Foss, Blaker, Akershus, 96 år gammel.

Syver fikk 6 barn:

Nn Syversen Foss f. 1618.
Nn Syversdatter Foss f. omkr 1630.
Klemet Syversen Foss f. 1634 d. 1703.
Gulbrand Syversen Foss f. omkr 1635 d. før 1689.
Jeppe Syversen Foss f. 1640 d. 1673.
Anders Syversen Foss f. 1642 d. 1694.

322. Mads Torsteinsen

Mads ble født 1594.
Han giftet seg med Maren Evensdatter Haugrim f. omkr 1600
Han bodde på Hoggrum, Aurskog, Akershus
Han var kirkeverge fra 1635 fram til 1639.
Mads døde etter 1666 på Hoggrum, Aurskog, Akershus

Mads og Maren fikk 5 barn:

Ragnhild Madsdatter Haugrim f. omkr 1635.
Odd Madsen Haugrim f. 1637.
Aslak Madsen Haugrim f. 1640.
Gunder Madsen Haugrim f. 1643.

Even Madsen Haugrim f. omkr 1645.

323. Maren Evensdatter Haugrim

Maren ble født omkr 1600 på Hoggrum, Aurskog, Akershus.

328. Ole (Gundersen?) Skreppestad

Ole ble født omkr 1600 på Skreppestad, Høland, Akershus.
Han giftet seg med Nn Åmot f. omkr 1610
Han bodde på Åmot, Aurskog, Akershus fra 1629 til 1665
Han var kirkeverge (1632-34) + fra 1654 fram til 1655.
Ole døde omkr 1665 på Åmot, Aurskog, Akershus

Ole fikk 2 barn:

Gunder Olsen Åmot f. 1635 d. 1703.
Tore Olsdatter Åmot f. omkr 1640.

329. Nn Åmot

Nn ble født omkr 1610 på Øsken, Høland, Akershus.
Hun giftet seg med Ole (Gundersen?) Skreppestad f. omkr 1600 d. omkr 1665
Nn døde i Åmot, Aurskog, Akershus.

Nn fikk 2 barn:

Gunder Olsen Åmot f. 1635 d. 1703.
Tore Olsdatter Åmot f. omkr 1640.

330. Engebret Gudmundsen Berger

Engebret ble født omkr 1600. sønnen
Han bodde på Berger Nordre, Aurskog fra 1646 til 1660
Han var kirkeverge fra 1656 fram til 1658.
Engebret døde omkr 1660 i Berger Nordre, Aurskog, Akershus

Engebret fikk 6 barn:

Gudmund Engebretsen Berger f. 1619.
Guro Engebretsdatter Berger f. omkr 1620 d. 1699.
Nn Engebretsdatter Berger f. omkr 1625.
Nn Engebretsdatter Berger f. omkr 1625.
Ole Engebretsen Berger f. omkr 1630.
Anne Engebretsdatter Berger f. 1635 d. 1704.

332. Gunnbjørn Viggenes

Gunnbjørn ble født omkr 1580
Han bodde på Viggenes, Aurskog, Akershus
Han var kirkeverge fra 1624 fram til 1625.
Gunnbjørn døde omkr 1655 i Viggenes, Aurskog, Akershus

Gunnbjørn fikk 2 barn:

Erik Gunnbjørnsen Viggenes f. omkr 1604 d. 03.06.1691.
Aase Gunnbjørnsdatter Viggenes f. omkr 1610 d. 1675.

334. Anders Olsen Haneborg

Anders ble født omkr 1600 på Mellom-Haneborg, Aurskog, Akershus.
Han giftet seg med Anne Olsdatter f. omkr 1600
Han bodde på Mellom-Berger, Aurskog
Anders døde omkr 1665 på Mellom-Haneborg, Aurskog, Akershus

Anders og Anne fikk 4 barn:

Ole Andersen Haneborg f. 1632.
Arngerd Andersdatter Haneborg f. omkr 1635.
Nils Andersen Haneborg f. 1636 d. omkr 1683.
Marte Andersdatter Haneborg f. 1640 d. 1710.

335. Anne Olsdatter

Anne ble født omkr 1600.

 

9 ganger tipp oldeforeldre

584. Jeppe Tormodsen Toreid (foss)

Jeppe ble født omkr 1550 på Søndre Foss, Blaker, Akershus.
Jeppe kan ha vært svigersønn til på Ettmund Toreid ,Toreid-ætta fra Romerike
Han bodde på Nebbenes, Blaker, Aurskog
Han bodde på Søndre Foss, Blaker
Han bodde på Toreid, Blaker fra 1591
Jeppe døde 1623 på Toreid, Blaker, Akershus,

Jeppe fikk 6 barn:

Syver Jeppesen Foss f. 1574 d. 1670.
Anders Jeppesen Foss f. omkr 1575.
Siri Jeppesdatter Foss f. omkr1580.
Nn Jeppesdatter Foss f. omkr 1585.
Nn Jeppesdatter Foss f. omkr 1590.
Gudmund Jeppesen Foss f. omkr 1594 d. 1678.

588. Ole Eid

Ole ble født omkr 1570.
Ole døde etter 1641 på Eid, Blaker, Akershus

Ole fikk 1 barn:

Kristoffer Olsen Eid f. 1604 d. 1683.

590. Brynil Lystad

Brynil ble født omkr 1590 i Sørum, Akershus.
Brynil døde på Lystad, Sørum, Akershus.

Brynil fikk 1 barn:

Røyel Brynilsdatter Lystad f. omkr 1620.

592. Mikkel Gunhildrud

Mikkel ble født omkr 1570.
Han bodde på Gunhildrud, Aurskog fra 1610 til 1622
Mikkel døde etter 1622 på Gunhildrud, Aurskog, Akershus

Mikkel fikk 1 barn:

Ole Mikkelsen Gunhildrud f. omkr 1600 d. etter 1656.

636. Jeppe Tormodsen Toreid (foss)

Jeppe ble født omkr 1550 på Søndre Foss, Blaker, Akershus.
Jeppe kan ha vært svigersønn til på Ettmund Toreid, Toreid-ætta fra Romerike
Han bodde på Nebbenes, Blaker, Aurskog
Han bodde på Søndre Foss, Blaker
Han bodde på Toreid, Blaker
Jeppe døde 1623 på Toreid, Blaker, Akershus

Jeppe fikk 6 barn:

Syver Jeppesen Foss f. 1574 d. 1670.
Anders Jeppesen Foss f. omkr 1575.
Siri Jeppesdatter Foss f. omkr1580.
Nn Jeppesdatter Foss f. omkr 1585.
Nn Jeppesdatter Foss f. omkr 1590.
Gudmund Jeppesen Foss f. omkr 1594 d. 1678.

646. Even Oddsen Haugrim

Even ble født omkr 1580 på Hoggrum, Aurskog, Akershus.
Han giftet seg med Nn Iversdatter Skjøltorp (Persdatter?) f. omkr 1580
Han bodde på Hoggrum, Aurskog
Even døde etter 1645 på Hoggrum, Aurskog, Akershus

Even og kona fikk 1 barn:

Maren Evensdatter Haugrim f. omkr 1600.

647. Nn Iversdatter Skjøltorp (Persdatter?)

Nn ble født omkr 1580 på Skjøltorp, Rakkestad, Østfold.

668. Ole Andersen Haneborg

Ole ble født omkr 1560 på Mellom-Haneborg, Aurskog, Akershus
Han bodde på Mellom-Haneborg, Aurskog, Akershus
Ole døde omkr 1625 på Mellom-Haneborg, Aurskog
Han giftet seg med Nn Mellom-Berger

Ole fikk 1 barn:

Anders Olsen Haneborg f. omkr 1600 d. omkr 1665.

                   669. Nn Mellom-Haneborg

Hun giftet seg 1. gang med Ole Andersen Haneborg f. omkr 1560 d. omkr 1625
Hun giftet seg 2. gang med
Mikkel Haneborg f. omkr 1560 d. etter 1638

Nn fikk 1 barn:

Anders Olsen Haneborg f. omkr 1600 d. omkr 1665.

10 ganger tipp oldeforeldre

1168. Tormod Andersen Trandum

Tormod ble født omkr 1530 på Trandum, Rømskog, Akershus.

Tormod fikk 1 barn:

Jeppe Tormodsen Toreid (foss) f. omkr 1550 d. 1623.

1181. Nn Amundsdatter Berger

Nn ble født omkr 1540 på Mellom-Berger, Aurskog, Akershus.
Nn døde på Lystad, Sørum, Akershus.

Nn fikk 1 barn:

Brynil Lystad f. omkr 1590.

1272. Tormod Andersen Trandum

Tormod ble født omkr 1530 på Trandum, Rømskog, Akershus.

Tormod fikk 1 barn:

Jeppe Tormodsen Toreid (foss) f. omkr 1550 d. 1623.

1292. Odd Haugrim

Odd ble født omkr 1560.
Han bodde på Hoggrum, Aurskog
Odd døde etter 1601 på Hoggrum, Aurskog, Akershus

Odd fikk 2 barn:

Even Oddsen Haugrim f. omkr 1580 d. etter 1645.
Aslak Oddsen Haugrim f. omkr 1580 d. omkr 1620.

                   1336. Anders Haneborg

Anders ble født omkr 1530.
Han giftet seg med Nn Haneborg
Han bodde på Mellom-Haneborg, Aurskog, Akershus
Anders døde etter 1572 på Mellom-Haneborg, Aurskog

Anders fikk 2 barn:

Ole Andersen Haneborg f. omkr 1560 d. omkr 1625.
Berg Andersen Haneborg f. omkr 1570 d. etter 1604.

1337. Nn Haneborg

Hun giftet seg med Anders Haneborg f. omkr 1530 d. etter 1572
Hun giftet seg med Sakse Haneborg f. omkr 1540

 

Nn fikk 2 barn:

Ole Andersen Haneborg f. omkr 1560 d. omkr 1625.
Berg Andersen Haneborg f. omkr 1570 d. etter 1604.

 

Kilder: Kirkebøker fra Nes, Aurskog og Sørum
            Bygdebøker fra Nes
            Bygdebøker fra Aurskog og Blaker ved Eivind Lillevold
            folketellinger 1865 og 1801

     

Tilbake til foreldre, besteforeldre og oldeforeldre