Etterkommere av Hans JONSON Foss

og
Anna Aanensdatter Tysdal


Grete Emblemsvåg 19. september 2020

tilbake til slektsside
tilbake til 1. side

Første generasjon

Hjelmeland_Foss
Foss, Hjelmeland

1. Hans JONSON Foss , sønn av Jone GUDMUNDSON Foss og Marta HANSDATTER Skiftun,
ble født den 1 mars 1778 på Foss, Jøsneset, Hjelmeland, Rogaland,1
døde den 31 august 1829 på Helgaland, Hjelmeland2 51 år gammel.
Han ble begravet den 5 september 1829 i Hjelmeland kirke.2
Hans brukte navnet Hans Jonsen Øiebø

Hendelser i hans liv:

• De bodde i 1809 på Helgaland, Hjelmeland, Rogaland.
Dei budde først på gnr 44, Helgaland hos Anna sine foreldre.
Det første barnet Jone ble født der i 1809.
Helgaland er en stor heiagard med store fjellvidder.
Det var 2 gårdsbruk der.
Tunet på gardane ligger ca. 322 meter over havet.
Da disse gardane ligger så avsides, har de aldri hatt vei eller strøm.
Nå er gardene fråflytt.
Hans  kom tilbake dit og døde der i 1890. 5

• Han bodde i 1812 på Bøen, Øye, Randøy, Hjelmeland.
Hans og Anna flytte omkr 1812 til Øyebøen frå gnr 44, Helgaland,
der dei budde dei første åra etter dei var gifte.
Eldste sonen deira vart fødd der. 6

Hans giftet seg med Anna AANENSDATTER Tysdal, datter av Aanen LARSSON Helgaland 
og Malena JOSEFSDATTER Helgaland, den 24 juni 1809 i Hjelmeland kirke.7
Anna ble født i mars 1775 på Øvre Tysdal, Årdal, Hjelmeland, Rogaland,8  og
døde den 3 november 1825 på Bøen, Øye, Randøy, Hjelmeland2 50 år gammel,
begravelse den 10 november 1825 i Hjelmeland kirke.2
Andre navn for Anna var Anna AANENSDATTER Helgaland og Anna AANENSDATTER Øiebø.

Hendelser i hennes liv:

• Hun bodde i 1809 på Helgaland, Hjelmeland. 5

• Hun bodde i 1812 på Bøen, Øye, Randøy, Hjelmeland. 6
 

Barn i dette ekteskapet var:

+ 2 M    i. Jone HANSSON Helgaland  ble født den 24 oktober 1809 på Helgaland, Hjelmeland,10
ble døpt den 29 oktober 1809 i Hjelmeland kirke og
døde den 3 oktober 1890 på Hauske, Hjelmeland,11 80 år gammel,
 begravelse den 8 oktober 1890 i Hjelmeland kirke.2

Jone giftet seg med Anna ANDERSDATTER (født 2 november 1809, død 8 juni 1865)
den 1 juni 1835 i Hjelmeland kirke.12

+ 3 M    ii. Aanen HANSSON Foss ble født i mars 1812 på Foss, Hjelmeland13
og ble døpt den 22 mars 1812 i Hjelmeland kirke.14

+ 4 K    iii. Marta HANSDATTER Øiebø ble født før 28 januar 1816 på Bøen, Øye, Randøy, Hjelmeland,15
ble døpt den 28 januar 1816 i Hjelmeland kirke.
Hun døde den 3 september 1901 på Riskedal, Årdal, Hjelmeland.16

Marta giftet seg med Ole KLENGSEN 17 (født 1806) den 9 november 1847 i Årdal kirke, Hjelmeland.17
 

Andre generasjon (Barn)


2. Jone HANSSON Helgaland  (Hans Foss) ble født den 24 oktober 1809 på Helgaland, Hjelmeland,10
og døde den 3 oktober 1890 på Hauske, Hjelmeland,11 80 år gammel.
Andre navn for Jone var Jone HANSSON Øiebø og Jone HANSSON Krokhammaren.


Hendelser i hans liv:

• Han ble døpt den 29 oktober 1809 i Hjelmeland kirke. 19

• Han bodde i 1835 på Espeland, Hjelmeland.
Jone og Anna budde på Espeland straks etter dei vart gifte i 1835. Dei flytte til Øye. 20

• Han bodde omkring 1836 på Øyebøen, Randøy, Hjelmeland.
Den første  tiden budde dei på gården Espeland i Hjelmeland, der Anna hadde tjent.
Dei kom så til Øyebøen  på Randøy og budde her i lag  med foreldrene hans
til dei flytte til Krokhammaren i 1854. 6

• Han arbeidet som sjømann og seilte på kysten med en jakt.
Han var sjelden hjemme.  21

• Han bodde i 1854 på Krokhammaren, Hjelmeland.
I 1854 fekk dei festesetel på plassen Krokhammaren frå Peder Nilsson d.e.,
og dei flytte hit frå Bøen.
Leiga for plassen var hovedsakleg i kontante pengar. 
Dei skulle svara 5 daler og 2 arbeidsdager i kornskjæringen til husbonden årleg. 22

• Da han ble gammel og skrøpelig flyttet Jone tilbake til sine slektninger på Helgaland. 
Han døde der i 1890. 24

Holt-kirke
Holt kirke

Jone giftet seg med Anna ANDERSDATTER, datter av Anders OLSON 25
og Ragnhild TOSTENSDATTER Hagestad Eje, den 1 juni 1835 i Hjelmeland kirke.12
Anna ble født den 2 november 1809 på Hagestadeje, Holt, Aust-Agder,26
og døde den 8 juni 1865 på Øiebøen, Hjelmeland,27 55 år gammel,
 og ble begravet den 15 juni 1865 i Hjelmeland kirke.27
Et annet navn for Anna var Anna ANDERSDATTER Espeland.

Hendelser i hennes liv:

• Hun ble døpt i 1810 i Holt kirke, Holt, Aust-Agder. 25

• Skolegang Anna har nok hatt skolegang,
for hun lærte Hans tidlig å lese og skrive, noe som kom Hans vel med senere i livet. 21

• Hun ble konfirmert den 2 oktober 1825 i Hjelmeland kirke.
Leser fortreffelig godt i Bog og har god Kundskab. 28

• Anna tjente på gården Espeland i Hjelmeland.
Jone og Anna bodde der den første tiden de var gift.
Deretter flyttet de til Øyebøen på Randøy. 21

• Hun bodde omkring 1836 på Øyebøen, Randøy, Hjelmeland. 6

• Anna var vitne i testamentet til Hans JONSON ØIEBØ [174] ca. 1840. 21

• Hun bodde i 1854 på Krokhammaren, Hjelmeland. 29


 

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 5 M    i. Hans JONSON ØIEBØ ble født den 4 oktober 1835 på Bøen, Øye, Randøy, Hjelmeland,30 
og døde den 7 juni 1903 på Prestegarden, Hjelmelande32 67 år gammel.

Hans giftet seg med Siri OLSDATTER Rødlendehagen  (f. 26 juli 1836, d. 20 januar 1911)
den 12 april 1867 i Hjelmeland kirke.34


3. Aanen HANSSON Foss (Hans Foss ) ble født før 22 mars 1812 på Foss, Hjelmeland13
og ble døpt den 22 mars 1812 i Hjelmeland kirke.14

Hendelser i hans liv:

• Han finnes i folketellingen i 1865 på Søndre Tysdal, Hjelmeland. 36

• Aanen var døvstum . 364. Marta HANSDATTER Øiebø
(Hans Foss) ble født før 28 januar 1816 på Bøen, Øye, Randøy, Hjelmeland,15 
og døde den 3 september 1901 på Riskedal, Årdal, Hjelmeland.16
Et annet navn for Marta var Marta HANSDATTER Sør-Skaar.


Hendelser i hennes liv:

• Marta ble døpt den 28 januar 1816 i Hjelmeland kirke. 38

• Hun ble konfirmert den 7 oktober 1832 i Hjelmeland kirke. 39

• Hun finnes i folketellingen i 1865 på Stranden, Årdal, Hjelmeland. 40

• Hun finnes i folketellingen i 1900 på Riskedal, Årdal, Hjelmeland. 42

Marta giftet seg med Ole KLENGSEN  17  den 9 november 1847 i Årdal kirke, Hjelmeland, .17
Ole ble født i 1806 i Hjelmeland.17


Barn i dette ekteskapet var:

+ 6 M    i. Ole OLSON Sør-Skaar  44 ble født den 26 mai 1853 på Sør-Skaar, Årdal, Hjelmeland44
og ble døpt den 3 juli 1853 i Årdal kirke, Årdal, Hjelmeland.

+ 7 K    ii. Martha Mallene OLSDATTER Sør-Skaar  45 ble født den 30 oktober 1856 på Sør-Skaar45
og ble døpt den 25 november 1856 i Årdal kirke.

+ 8 M    iii. Peder OLSON Sør-Skaar  46 ble født den 24 april 1859 på Sør-Skaar46
og ble døpt den 29 mai 1859 i Årdal kirke.


Tredje generasjon (Barnebarn)
Hans_Jonsen_Oiebo_og_Siri_Olsdatter_1889
Hans og Siri

5. Hans JONSON ØIEBØ (Jone Helgaland, Hans Foss)
ble født den 4 oktober 1835 på Bøen, Øye, Randøy, Hjelmeland,30 
og døde den 7 juni 1903 på Prestegarden, Hjelmeland, Rogaland, Norge32 67 år gammel.

Generelle notater: Om foreldrene til Hans, Jone og Anna
Faren Jone seilte på kysten med en jakt og var sjelden hjemme.
Anna var arbeidsom og flink så de klarte seg bra.

Hans skrev seg: Hans Øiebø eller Hans J. Øiebø. Han brukte også Hans Johnsen Øiebøe

Hans_Jonsen

Hendelser i hans liv:

• Han ble konfirmert den 29 september 1850 i Hjelmeland kirke.
Har meget god ? og Kundskab i Religion og Bibelhistorie, udvist god Flid og Opførsel. 48

• Hans gikk i snekkerlære hos Peder Døvig. 49

• Han bodde i 1867 på Bøen, Øye, Hjelmeland.
Han og Siri flytta til Kyrkjebakken under Prestegarden ein gong mellom 1875 og 1900.
Hans er kalla innerst og snikkar i 1875
6

• snekker.
Hans arbeidet som snekker og altmuligmann, og familien hadde det nok etter forholdene bra.  

En solvarm sommerdag i 1876 drev Hans Øiebø og tekte et hustak.
På grunn av varmen, hadde han tatt av seg klærne så han hadde bare en bukse på.
Sola stekte på den nakne kroppen og han fikk  heteslag (solstikk)
og det tok tre dager før han kom til bevisthet igjen.
Etter dette var han lenge syk.
Han var så svekket, at da høsten kom, fikk han også lungebetennelse
og ble aldri skikkelig arbeidsfør igjen.
Dette ble en katastrofe for familien.
Både Sir og barna måtte hjelpe seg selv så godt de kunne
.

Både Siri og barna måtte ut i arbeid. I denne tiden tok
Hans de arbeider han kunne klare for helsa.
Det hendte ar han vikarierte som skolelærer, og han reparerte klokker,
mens Siri spant og spøtte for folk.
Om sommeren tok barna gjeterjobber og luket ugras, og tjente noen øre for dagen.
Om høsten sto Hans på torget i Stavanger og solgte frukt og bær.
På denne måten klarte de seg gjennom vanskelighetene.
De 4 barna ble etterhvert voksne og kom ut i tjeneste.
Det ble til å ta tjeneste på bondegårdene rundt omkring.
Lønna for slik tjeneste i midten av 1880-årene var
omkring 15 kr, 10 alen vadmelstøy og kosten pr. år. 51
50

Da Ole (sønn til Hans og Siri) var en tur hjemme (fra Amerika)
i 1898 fikk han sin bror Jon Andreas til å finne et hus
som var til salgs og som kunne rives og flyttes til Hjelmelandsvågen.
Jon Andreas fant et hus som Ole kjøpte,
 og fikk det flyttet og oppsatt på prestegårdens grunn like ved broen som gikk over elva.
Hans og Siri flyttet sannsynligvis inn i 1899.
Ole var hjemme en tur i 1901 og  bodde da hos sine foreldre og utførte småarbeider
som gjensto på huset. 53
  53

• Han bodde i 1900 i Kyrkjebakken, Prestegarden, Hjelmeland.
Hans og Siri flytte hit frå Øye ein gong mellom 1875 og 1900.
Hans døydde her i 1903. 54


Hans giftet seg med Siri OLSDATTER Rødlendehagen,
datter av Ola KRISTENSON Fundingsland  og Siri DANIELSDATTER Hagalid,
den 12 april 1867 i Hjelmeland kirke.34
Siri ble født den 26 juli 1836 på Rødlendshagen, Hjelmeland,57
ble døpt den 14 august 1836 i Hjelmeland kirke,58
døde den 20 januar 1911 på Prestegarden, Hjelmeland,59 74 år gammel,
begravelse den 27 januar 1911 i Hjelmeland kirke.60
Andre navn for Siri var Siri ØIEBØ og Siri OLSDATTER Øiebø.

Ekteskapsnotater: Da Hans og Siri giftet seg, fikk Siri låne brudekrone av familien Døvig.
Så de hadde et staselig og fint bryllup.
Vitner: Iver Iversen Øiebøen og Jonas Svensen.

Hendelser i hennes liv:

• Hun ble konfirmert i 1851 i Hjelmeland kirke.
Gode evner og Kundskaber, god Flid og Opførsel.   61

• Siri tjente hos Peder Døvig der Hans gikk i snekkerlære. 49

• Hun bodde i 1867 i Bøen, Øye, Hjelmeland.
Han og Siri flytta til Kyrkjebakken under Prestegarden ein gong mellom 1875 og 1900.
Hans er kalla innerst og snikkar i 1875. 6

• En solvarm sommerdagi 1876 drev Hans Øiebø og tekte et hustak.
På grunn av varmen, hadde han tatt av seg klærne så han hadde bare en bukse på.
Sola stekte på den nakne kroppen og han fikk  heteslag (solstikk)
og det tok tre dager før han kom til bevisthet igjen.
Etter dette var han lenge syk.
Han var så svekket, at da høsten kom, fikk han også lungebetennelse
og ble aldri skikkelig arbeidsfør igjen.
Dette ble en katastrofe for familien.
Både Siri og barna måtte hjelpe seg selv så godt de kunne. 50

• Da Ole (sønn til Hans og Siri) var en tur hjemme (fra Amerika) i 1898 fikk han sin bror Jon Andreas til å finne et hus
som var til salgs og som kunne rives og flyttes til Hjelmelandsvågen. Jon Andreas fant et hus som Ole kjøpte,
 og fikk det flyttet og oppsatt på prestegårdens grunn like ved broen som gikk over elva.
Hans og Siri flyttet sannsynligvis inn i 1899.
Ole var hjemme en tur i 1901 og  bodde da hos sine foreldre og utførte småarbeider som gjensto på huset. 53

• Hun bodde i 1900 på Kyrkjebakken, Prestegarden, Hjelmeland. 54

• Siri var vitne i testamentet til Ole HANSEN Øiebø [172] den 14 juli 1901. 56


Barn i dette ekteskapet var:

+ 9 M    i. Jon Andreas Hansson ØIEBØ ble født den 11 desember 1867 på Øye, Bøen, Hjelmeland,65
ble døpt den 1 januar 1868 i Hjelmeland kirke,23
døde den 6 november 1949 på Tuftene, Ombo, Hjelmeland,66 81 år gammel,
og ble begravet den 12 november 1949 i Hjelmeland kirke.67

Jon giftet seg med Berta Johanna Larsdatter NESVIK (f. 30 juni 1870, d. 23 september 1960)
den 21 mai 1896 i Hjelmeland kirkee.68

+ 10 M    ii. Ole HANSEN Øiebø [172] ble født den 7 januar 1870 på Øyebø, Hjelmeland,69
ble døpt den 23 mars 1870 i Hjelmeland kirke,
døde den 18 september 1972 i Gipø pleiehjem, Nøtterøy,70 102 år gammel,
begravelse den 23 september 1972 i Nøtterøy kirke.71

Ole giftet seg med Oline Jansdatter DRÆGEBØ (f. 21 september 1881, d. 4 april 1967)
den 7 november 1911 i Domkirken, Stavanger.72

+ 11 K    iii. Serina HANSDATTER Øiebø ble født den 30 desember 1871 på Bøen, Øye, Randøy, Hjelmeland,73
ble døpt den 11 februar 1872 i Hjelmeland kirke, Norge,
døde den 6 februar 1976 i Tyler, Illinois, USA,74 104 år gammel,
og ble begravet den 10 februar 1976 på First Lutheran Cemetery, Lee, Illinois, USA.74

Serina giftet seg med Sven LARSON  (f. 14 februar 1879, d. 5 november 1902)
den 26 desember 1898 i Lee, DeKalb County, Illinois, USA.75

+ 12 M    iv. Jens HANSSON ØIEBØ ble født den 21 februar 1874 på Øyebø, Hjelmeland,76
ble døpt den 22 mars 1874 i Hjelmeland kirke,
og døde den 4 desember 1970 på Gjerde, Jelsa, Rogaland77 96 år gammel.

Jens giftet seg med Tomine OLSDATTER  (f. 28 juli 1875, d. 11 desember 1953)
den 3 april 1900 i Hjelmeland kirke.78

6. Ole OLSON Sør-Skaar  44 (Marta HANSDATTER Øiebø 2, Hans Foss 1)
ble født den 26 mai 1853 på Sør-Skaar, Årdal, Hjelmeland44
 

Hendelser i hans liv:

• Han ble døpt den 3 juli 1853 i Årdal kirke, Hjelmeland.

7. Martha Mallene OLSDATTER Sør-Skaar  45 (Marta HANSDATTER Øiebø 2, Hans Foss 1)
ble født den 30 oktober 1856 på Sør-Skaar, Årdal, Hjelmelande45

Hendelser i hennes liv:

• Hun ble døpt den 25 november 1856 i Årdal kirke, Hjelmeland. 45

8. Peder OLSON Sør-Skaar  46 (Marta HANSDATTER Øiebø 2, Hans Foss 1)
ble født den 24 april 1859 på Sør-Skaar, Årdal, Hjelmeland46
og ble døpt den 29 mai 1859 i Årdal kirke, Hjelmeland.


Fjerde generasjon (Oldebarn)Jon_Andreas_Tuftene_og_Berta_Tuftene_med_familie_1916

9. Jon Andreas Hansson ØIEBØ [186] (Hans, Jone Helgaland, Hans Foss)
ble født den 11 desember 1867 på Øye, Bøen, Hjelmeland,65
ble døpt den 1 januar 1868 i Hjelmeland kirke23
og døde den 6 november 1949 på Tuftene, Ombo, Hjelmeland,66 81 år gammel,
begravselse 12 november 1949 i Hjelmeland kirke.67
Andre navn for Jon var Jon Andreas Hansen HANSEN,2 Jon Andreas Hansen NÆSVIK, og Andreas ØIEBØ.


Hendelser i hans liv:

• Han ble konfirmert den 8 oktober 1882 i Hjelmeland kirke. 81

• Han finnes i folketellingen i 1900 på Nesviksanden, Hjelmeland. 83

• Han finnes i folketellingen i 1910 på Tuftene, Ombo, Hjelmeland. 84

Jon giftet seg med Berta Johanna Larsdatter NESVIK den 21 mai 1896 i Hjelmeland kirke.68
Berta ble født den 30 juni 1870 på Nesvik, Hjelmeland,85
ble døpt den 4 september 1870 i Hjelmeland kirke,86
og døde den 23 september 1960 i Tuftene, Ombo, Hjelmeland87 90 år gammel.
Et annet navn for Berta var Berta Johanna Larsdatter HANSEN og Berta Johanna Tuftene.

 

Barn i dette ekteskapet var:

+ 13 K    i. Lina Johanne Andreasdatter TUFTENE
ble født den 27 september 1898 på Næsvik, Hjelmeland89 og ble døpt den 6 november 1898 i Hjelmeland kirke.

+ 14 M    ii. Hans Andreasen TUFTENE  ble født den 28 desember 1900 på Næsvik,91
ble døpt den 17 februar 1901 i Hjelmeland kirke og
døde den 19 november 1944 på Tuftene, Ombo, Hjelmeland92 43 år gammel.

Hans giftet seg med Olianna Jakobsdatter TYSDAL (f. 15 april 1903, d. 2 april 1986) i 1926.93

+ 15 K    iii. Karina Andreasdatter TUFTENE ble født den 17 mai 1903 på Tuftene, Ombo, Hjelmeland,94
ble døpt den 14 juni 1903 i Hjelmeland kirke, og døde den 5 oktober 1978 i Hjelmeland95 75 år gammel.

Karina giftet seg med Berdines Kornelius Olsen ASHEIM (f. 10 juli 1895, d. 17 september 1998) ca. 1920.96

+ 16 K    iv. Oletta Andreasdatter TUFTENE ble født den 23 april 1905 på Tuftene,97
ble døpt den 11 juni 1905 i Hjelmeland kirke,98
og døde den 13 mai 1998 på Sørbø, Tuftene, 99 93 år gammel.

+ 17 K    v. Serina Andreasdatter TUFTENE ble født den 22 september 1907 på Tuftene,100
ble døpt den 3 november 1907 i Hjelmeland kirke,
og døde den 8 april 2006 på Imsland, Vindafjord, Rogaland101 98 år gammel.

Serina giftet seg med Hartvig Bertinius KVALØY (f. 25 mars 1898, d. 30 mai 1980).90

+ 18 M    vi. Bertinius Andreasen TUFTENE ble født den 8 november 1909 på Tuftene103
og ble døpt den 1 januar 1910 i Hjelmeland kirke.

Bertinius giftet seg med Marta Karine Andreasdatter STØLE (f. 20 mars 1911, d. 8 mai 1993).80

+ 19 K    vii. Anna Andreasdatter TUFTENE ble født den 1 oktober 1911 på Tuftene,104
ble døpt den 12 november 1911 i Hjelmeland kirke105 Anna døde ung.80

+ 20 K    viii. Johanna Bertine Andreasdatter TUFTENE  ble født den 21 januar 1917 i Tuftene,106
ble døpt den 25 mars 1917 i Hjelmeland kirke,
og døde den 17 juni 2004 på Nærland, Finnøy, Rogaland107 87 år gammel.

Johanna giftet seg med Bjørn NÆRLAND (f. 3 november 1901, d. 5 februar 1971).90


Ole_Hansen
Ole Hansen

10. Ole HANSEN Øiebø (Hans, Jone Helgaland, Hans Foss) ble født den 7 januar 1870 på Øyebø, Hjelmeland,69
døde den 18 september 1972 på Nøtterøy, Vestfold,70 102 år gammel,
og ble begravet den 23 september 1972 i Nøtterøy kirke.71
Andre navn for Ole var Ole HANSEN Nordal og Ole HANSEN.

Navnet Norddal er brukt ved konfirmasjonen til Sem og Selma.
Han skriver selv Nordal om gården på Sjernarøy

Han er innført som Hansen Nordal ved dåp av Sem og Selma også.
Ved dåpen til Hans står Oline som Jansdatter Nordal


Hendelser i hans liv:

• Han ble døpt den 23 mars 1870 i Hjelmeland kirke. 109

• Ole var bare 6 år da faren fikk heteslag under tekking av et tak, og aldre ble helt arbeidsfør igjen. 
Det ble en vanskelig tid for familien, og Ole ble sendt til moren Siri`s bror i Bjørkheimsbygd. 
Her likte Ole seg ikke, og det verste var at han ikke fikk gå på skole enda det var skole like i nærheten. 
Da han hadde vært der i 18 mnd. rømte han hjem igjen.. 110

• Etter dette ble han sendt til en bonde på en avsidesliggende gård på Ombo. 
Her likte han seg, men da han måtte ha skolegang og veien til der det ble holdt skole var for lang,
så ble han sendt hjem igjen.  Det var omgangsskole dengang. 
Den ble holdt hos de bøndene som hadde store nok stuer, og skolen varte 6 uker, 2 ganger i året.. 111

• Han ble konfirmert den 26 september 1884 i Hjelmeland kirke.
Karakter: Meget godt. 112

• Han bodde i 1888 i Baltimore, Maryland, USA. 113

• Han bodde i 1888 i DeKalb County, Illinois, USA
Ole`s far; Hans, hadde en barndomsvenn som hadde blitt farmer i De Kalb Count i Illinois, USA. 
Han  skrev til vennen og fortalte at han hadde et par sønner som trengte å komme ut i tjeneste. 
Vennen sendte da billett som var beregnet på Andreas. 
Men Andreas hadde ikke mot til å reise ut i det ukjente, så det ble Ole som dro.
Han tjente da på gården Randa og derfra reiste Ole våren 1888 til Illinois, bare 18 år gammel. 
Han flyttet ikke tilbake før 1906.  Billetten til USA kostet 86 dollar på emigrantklasse. 
Det måtte Ole arbeide inn da han kom til farmen. 
Men allerede i løpet av sommeren hadde Ole tjent inn billetten. 
Mulighetene til å tjene penger var langt større i Amerika enn i Norge.
Senere kom også Andreas over og var i Amerika en tid.
Ole`s søster Serina var ikke mer enn 15 år da hun ble sendt over til Amerika. 
Hun kom til Amerika 10.10.1886 og fikk tjeneste i  de Kalb County, Illinois.
De første årene Ole var i Amerika arbeidet han på en farm i de Calb Count,
men kom så i snekkerarbeide, og var bygningsarbeider i Washington i 10 år.
Ole tenkte stadig på sine foreldre i Norge som hadde det vanskelig og
han sendtepenger hjem til dem.
Ole ble Amerikansk statsborger.
Han ble i USA til 1906  . 114

• Da Ole var en tur hjemme i 1898 fikk han sin bror Jon Andreas til å finne et hus som var til salgs
og som kunne rives og flyttes til Hjelmelandsvågen.
Jon Andreas fant et hus som Ole kjøpte, og fikk det flyttet og oppsatt på prestegårdens grunn
like ved broen som gikk over elva.
Hans og Siri flyttet sannsynligvis inn i 1899.
Ole var hjemme en tur i 1901 og  bodde da hos sine foreldre
og utførte småarbeider som gjensto på huset.. 53

• Til Amerika fra Southampton med S.S. New York.
Mål for reisen er Lee.
Ole er amerikansk statsborger. 56

• Han bodde i 1902 i Aberdeen, Grays Harbor County, Washington, USA. 113

• 7 mars 1904 var han tilbake i Washington, USA etter besøk hjemme. 120

• Han bodde i 1906 i San Francisco, California, USA. 113

• Han bodde i 1911 i Dalen, Venjadalen, Sjernarøy, Finnøy, Rogaland
Han giftet seg i 1911 og flyttet da til gården Dalen på Bjergøy, som Ole hadde kjøpt. 
På Dalen ble de 4 første barna født. 
De ble døpt i Sjernarøy kirke. I 1917 flyttet familen fra Sjernarøy til Vestfold. 121

• De solgte gården Dalen i november 1917 og flyttet til Vestfold som så mange
andre gårdbrukere fra Hjelmeland. De kjøpte først en gård ved Hillestadvannet i Høyjord, 
men i forbindelse med krigen var bøndene pålagt en viss produksjon i forhold til gårdens størrelse.
Dette medførte mye arbeid, og Ole og Oline bestemte seg for å flytte til en mindre gård.
Etter bare 7 mnd. solgte de gården. De kjøpte da gården Bugården på Nøtterøy i 1918. 
Bugården drev de fram til 1939. 
På Bugården ble de 5 siste barna født.
I 1939 kjøpte Ole og Oline et hus med stor hage i Knarberg på Nøtterøy, Villa Norli.
Her bodde de til de i høy alder kom til Gipø aldershjem på Nøtterøy.. 122

• Ole hadde god helse.
Han var ikke syk en eneste dag før han fylte 92 år.
Ved sin 100-årsdag ble Ole omtalt i Tønsberg Blad.
Han var da Nøtterøys eldste innbygger.
Fra avisa kan vi lese følgende: "100 år Hansen, hva føler de ved en slik milepæl?
Å det kunne ha vært verre. Jeg kan ikke klage.
Jeg hadde litt gikt for en tid siden, men den er borte.
Jeg går og rusler ute når det ikke er så kaldt i været.
Den eneste skavanken jeg har, er at jeg er tunghørt, svarer 100-åringen." 128

Ole giftet seg med Oline Jansdatter DRÆGEBØ,
datter av Jan Hansson DRÆGEBØ 129 og Helga ASBJØRNSDATTER Skaret,
den 7 november 1911 i Domkirken, Stavanger, Rogaland.72
Oline ble født den 21 september 1881 i Ervig, Naustdal, Sogn og Fjordane,130 
døde den 4 april 1967 i Gipø pleiehjem, Nøtterøy, Vestfold,131 85 år gammel,
og ble begravet den 8 april 1967 i Nøtterøy kirke.132 

Oline_Hansen_Grete_og_Erling
Oline med svigersønn Erling Scott Johnsen og datterdatter Grete

Hendelser i hennes liv:

• Hun ble døpt den 23 oktober 1881 i Naustdal kirke, Naustdal, Sogn og Fjordane. 133

• Hun ble født i Ervik i Førde og vokste opp på gården Drægebø i Sunnfjord (ikke langt fra Vadheim i Sogn)
Gården Drægebø ligger i den trange Ytterdalen i Gaular kommune i Sunnfjord,
men det nærmeste tettsted er Vadheim i Sogn.
Helt fra Oline var liten var hun på setra om sommeren.
Som voksen tok hun over som budeie. Hun likte seg godt i denne storslagne naturen. 
Det ble hennes beste barndoms og ungdomsminne. Setra står der enda. 
Den er nyrestaurert (ca 1996) og i bruk, men ikke som seter.. 129

• Hun ble konfirmert den 27 september 1896 i Sande kirke, Sande, Gaular.
karakter: Meget Godt 134

• Hun bodde i 1911 i Dalen, Venjadalen, Sjernarøy, Finnøy, Rogaland. 121

• Hun bodde i 1917 i Høyjord, Ramnes.

• Hun bodde i 1918 i Bugården, Nøtterøy. 113

• Hun bodde i 1939 i Villa Norli, Knarberg, Nøtterøy. 127

• I 1950 var Selma, Erling Scott og Selmas mor Oline en tur til Sande, Gaular.
Oline ville gjerne se igjen barndomshjemmet og hilse på slektninger som fortsatt bor der.
Turen ble en stor skuffelse for Oline.
Ting var ikke som da hun forlot stedet.
Blant annet var den gamle stien opp til setra blitt ubrukelig.
Før gikk de rett opp fra gården, nå måtte de litt lenger
opp i dalen før de kunne begynne oppstigningen. 140
I Sande ble Oline husket som Sterke-Oline (1996).

Barn i dette ekteskapet var:

+ 21 M    i. Hans HANSEN ble født den 31 august 1912 på Nordal, Venja, Sjernarøy, Finnøy, Rogaland141
ble døpt den 22 september 1912 i Sjernarøy kirke,
og døde den 7 januar 1998 i Hauge i Dalane, Sokndal, Rogaland142 85 år gammel.

Hans giftet seg med Henny Petroline Marie ROBERG (f. 13 februar 1912, d. 20 februar 2002)
den 9 april 1940 på kontoret, Nøtterøy kirke.143

+ 22 K    ii. Helma HANSEN ble født den 11 januar 1914 på Nordal, Venjadalen, Sjernarøy,144
ble døpt den 30 september 1914 i Sjernarøy kirke,
døde den 29 desember 1996 på Nøtterøy,145 82 år gammel,
og ble begravet den 3 januar 1997 i Nøtterøy kirke, Nøtterøy, Vestfold.71

Helma giftet seg med Håkon Erland DITMANSEN  (f. 12 oktober 1914, d. 1970)
den 24 oktober 1936 i Nøtterøy kirke.146

+ 23 M    iii. Sem HANSEN ble født den 4 mars 1916 på Nordal, Venjadalen, Sjernarøy,147
ble døpt den 24 april 1916 i Sjernarøy kirke,
døde den 8 desember 2000 på Nøtterøy,148 84 år gammel,
og ble begravet den 14 desember 2000 i Nøtterøy kirke.71

Sem giftet seg med Solveig Marie NILSEN (f. 20 juni 1920, d. 31 desember 1995)
i Holmestrand, Vestfold, Norge.149

+ 24 K    iv. Selma Johanne HANSEN ble født den 25 august 1917 på Nordal, Bjergøy, Sjernarøy,150
ble døpt den 16 september 1917 i Sjernarøy kirke, døde den 1 september 1992 i Oslo,71 75 år gammel,
og ble begravet den 8 september 1992 i Østre gravlund, Helsfyr, Oslo.71

Selma giftet seg med Erling Scott JOHNSEN (f. 29 mai 1913, d. 14 april 1960)
den 13 april 1946 i Grønland kirke, Oslo.151

+ 25 K    v. Olga HANSEN  ble født den 23 oktober 1919 på Bugården, Nøtterøy, Vestfold,123
ble døpt den 23 november 1919 i Nøtterøy kirke,
døde den 8 juni 1920 på Bugården,123,
og ble begravet den 14 juni 1920 i Nøtterøy kirke.123

+ 26 M    vi. Oliver HANSEN ble født den 4 januar 1921 på Bugården,152
ble døpt den 6 mai 1921 i Nøtterøy kirke,153
døde den 4 februar 2007 i Skedsmo, Akershus,154 86 år gammel,
og ble begravet den 9 februar 2007 i Skedsmo kirke.155

Oliver giftet seg med Ellen Kristine KNUDSEN  (f. 16 juli 1926, d. 17 oktober 1991)
den 30 mars 1946 i Skedsmo kirke, Skedsmo.157

+ 27 K    vii. Olga Oline HANSEN ble født den 23 desember 1922 på Bugården,123
ble døpt den 11 februar 1923 i Nøtterøy kirke,
og døde den 20 mai 2017 i Partille, Sverige158 94 år gammel.

Olga giftet seg med Karl Eric LANTZ (f. 12 november 1919, d. 14 januar 1993)
ca. 1947 i Gøteborg, Sverige.156

+ 28 M    viii. Jens HANSEN ble født den 22 september 1924 på Bugården,124
ble døpt den 26 oktober 1924 i Nøtterøy kirke,
døde den 11 november 1998 på Nøtterøy,159 74 år gammel,
begravelse den 17 november 1998 i Nøtterøy kirke.160

Jens giftet seg med Ingrid FREITAG (f. 23 februar 1929, d. 10 november 1992)
i 1957 i Nøtterøy kirke.162

+ 29 K    ix. Anna HANSEN  ble født den 14 desember 1925 på Bugården,163
ble døpt den 17 januar 1926 i Nøtterøy kirke,
døde den 11 mai 1996 i Nøtterøy, Vestfold, Norge,132 70 år gammel,
og ble begravet den 21 mai 1996 i Nøtterøy kirke.164

Anna giftet seg med Odd Waag FREDRIKSEN [ (f. 23 november 1927, d. 6 april 2002)
den 30 desember 1950 i Petrus kirke, Oslo, Norge.165

           Serina_Hansdatter_Oiebo_og_barnebarna
          Serina med barnebarn

11. Serina HANSDATTER Øiebø (Hans, Jone Helgaland, Hans Foss)
ble født den 30 desember 1871 på Bøen, Øye, Randøy, Hjelmeland,73
døde den 6 februar 1976 i Tyler, Illinois, USA,74 104 år gammel,
begravelse den 10 februar 1976 i First Lutheran Cemetery, Lee, Illinois, USA.74
Andre navn for Serina var Sarah HANSDATTER og Serina LARSON.

Hendelser i hennes liv:

• Hun ble døpt den 11 februar 1872 i Hjelmeland kirke. 167

• Hun ble konfirmert den 10 oktober 1886 i Hjelmeland kirke. 168

• Hun bodde i 1886 i DeKalb County, Illinois, USA.
Serina var ikke mer enn 15 år da hun ble sendt over til Amerika,  til sin bror Ole. 
Hun kom til DeKalb county i Illinois 10.10.1886. 
Hun giftet seg i 1898 i Lee, Illinois.
I 1906 flyttet hun til Emettsburg i Iowa.
 I 1914 flyttet hun til Minnesota hvor hun bodde i the Lynd and Russell areas.
I 1966 flyttet hun til the Tyler Nursing home i Tyler, Minnesota.
Der døde hun 6.2.1976 i en alder av 104 år, 1 måned og 7 dager. 75

• Sønneb til Alfred Lester LARSON døde 31 mars 1901 i DeKalb County, Illinois, USA 169

• Mannen Sven LARSON døde 5 november 1902 i Minnesota, USA 170

• Hun finnes i folketellingen i 1920 i Island Lake, Lyon County, Minnesota, USA. 171

Serina giftet seg med Sven LARSON den 26 desember 1898 i Lee, DeKalb County, Illinois, USA.75
Sven ble født den 14 februar 1879 i Jøsendal, Odda, Hordaland172
og døde den 5 november 1902 i Minnesota, USA170 23 år gammel.

Hendelser i hans liv:

• Han utvandret den 22 mars 1898. 173

Barn i dette ekteskapet var:

+ 30 M    i. Alfred Lester LARSON ble født den 20 januar 1901 i DeKalb County, Illinois, USA
,169 døde den 31 mars 1901 i DeKalb County, Illinois, USA,169
og ble begravet i april 1901 i First Lutheran Cemetery, Lee, Illinois, USA.169

+ 31 K    ii. Svenine Sirina LARSON ble født den 22 oktober 1902 i Milan, DeKalb County, Illinois, USA174
og døde den 16 desember 1981 i Tyler, Lincoln County, Minnesota, USA175 79 år gammel.

Svenine giftet seg med Alois Louis THOOFT (f. 15 august 1885, d. 4 august 1971) den 10 april 1920.176


Jens_Hansen_Gjerde
Jens Hansen

12. Jens HANSSON ØIEBØ  (Hans, Jone Helgaland, Hans Foss)
ble født den 21 februar 1874 på Øyebø, Hjelmeland,76 ,
og døde den 4 desember 1970 i Gjerde, Jelsa, Rogaland77 96 år gammel.
Et annet navn for Jens var Jens HANSEN.


Hendelser i hans liv:

• Han ble døpt den 22 mars 1874 i Hjelmeland kirke. 177

• Han ble konfirmert den 7 oktober 1888 i Hjelmeland kirke. 178

• Han arbeidet som Frukthandler/snidtkerarbeide i 1900 i Hjelmelandsvåg. 183

• Han bodde i 1902 på Gjerde, Jelsa, Rogaland.
Jens og Tomine kjøpte gården Gjerde i 1902. 186

• Eldste sonen er fødd i Hjelmeland. Jens hadde arbeidde på eit bakeri der.
Dei dreiv mykje med frukt, og dei hadde mykje sau attåt mjølkekyrne (kring 4 i talet). 187

Jens giftet seg med Tomine OLSDATTER den 3 april 1900 i Hjelmeland kirke.78
Tomine ble født den 28 juli 1875 i Sandvikshagen, Erfjord, Rogaland193
og døde den 11 desember 1953 i Gjerde, Jelsa, Rogaland194 78 år gammel.

Hendelser i hennes liv:

• Hun bodde i 1902 i Gjerde, Jelsa, Rogaland.
Jens og Tomine kjøpte gården Gjerde i 1902. 186

• Siste 15 åra var Tomine sengjeliggande av leddgift.. 187


Barn i dette ekteskapet var:

+ 32 M    i. Hans GJERDE  ble født den 21 august 1901 på Banduren, Jelsa, Rogaland,195
ble døpt den 5 september 1901 på Banduren, Jelsa,63
og døde den 21 februar 1980 i Gjerde, Jelsa, Rogaland, Norge196 78 år gammel.

Hans giftet seg med Johanna Marie Olsdatter MØRK (f. 1 oktober 1899, d. 6 april 1976) i 1926.197

+ 33 M    ii. Ola Severin GJERDE ble født den 14 januar 1902 på Gjerde, Jelsa,198
ble døpt den 8 februar 1902 i Jelsa kirke,117
og døde den 23 desember 1965 på Markusvik, Jelsa99 63 år gammel.

Ola giftet seg med Margot Edvardsdatter STUVIK  (f. 24 april 1910, d. 2008) i 1936.200

+ 34 M    iii. Sven GJERDE ble født den 3 mai 1905 på Gjerde, Jelsa,201
ble døpt den 19 mai 1905 i Jelsa kirke,
og døde den 6 februar 2007 i Jelsa, Suldal, Rogaland202 101 år gammel.

Sven giftet seg med Ingeborg Emilsdatter BRU  (f. 11 oktober 1909, d. 25 februar 2002) i 1931.203

+ 35 M    iv. Ommund GJERDE ble født den 4 august 1907 på Gjerde, Jelsa,204
ble døpt den 25 august 1907 i Jelsa kirke, og døde den 1 januar 2001 i Stavanger205 93 år gammel.

Ommund giftet seg med Pauline Rasmine Pedersdatter KNUDSVIK 
(f. 24 oktober 1913, d. 1 august 1991) i 1933.206

+ 36 M    v. Bernhard Jensen GJERDE ble født den 11 januar 1910 på Gjerde, Jelsa,188
ble døpt den 6 februar 1910 i Jelsa kirke, og døde den 2 april 1986 på Karmøy, Rogalande207 76 år gammel.

Bernhard giftet seg med Margit Sivertsen LUND (f. 16 juli 1908, d. 8 juli 1987) ca. 1935.208

+ 37 M    vi. Jens GJERDE  ble født den 21 mars 1913 på Gjerde, Jelsa,209
ble døpt den 20 april 1913 i Jelsa kirke, døde den 9 april 1922 i Jelsa,190 9 år gammel,
og ble begravet den 15 april 1922 i Jelsa kirke.190

+ 38 M    vii. Johan GJERDE ble født den 1 desember 1915 på Gjerde, Jelsa,189
ble døpt den 2 desember 1915 i Jelsa kirke,189
døde den 9 april 1922 i Jelsa,191 6 år gammel, og ble begravet den 15 april 1922 i Jelsa kirke.191


Femte generasjon (Tippoldebarn)


13. Lina Johanne Andreasdatter TUFTENE (Jon Andreas Hansson, Hans, Jone Helgaland, Hans Foss )
ble født den 27 september 1898 på Næsvik, Hjelmeland89
Et annet navn for Lina var Lena Johanna TUFTENE.

• Hun ble døpt den 6 november 1898 i Hjelmeland kirke. 179

• Hun ble konfirmert den 28 september 1913 i Hjelmeland kirke. 211

14. Hans Andreasen TUFTENE (Jon Andreas Hansson, Hans, Jone Helgaland, Hans Foss)
ble født den 28 desember 1900 på Næsvik, Hjelmeland,91 
og døde den 19 november 1944 på Tuftene, Ombo, Hjelmeland92 43 år gammel.

Hendelser i hans liv:

• Han ble døpt den 17 februar 1901 i Hjelmeland kirke. 185

• Han ble konfirmert den 10 oktober 1915 i Hjelmeland kirke. 213

Hans giftet seg med Olianna Jakobsdatter TYSDAL  i 1926.93
Olianna ble født den 15 april 1903 på Tysdal, Årdal, Hjelmeland,214
og døde den 2 april 1986 på Tuftene, Ombo, Hjelmeland216 82 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 39 M    i. Jon TUFTENE  ble født den 11 desember 1927 på Tuftene, Ombo, Hjelmeland80
og døde i 196480 37 år gammel.

+ 40 M    ii. Johannes TUFTENE  ble født den 28 juni 1929 på Tuftene80
og døde den 23 mai 1959 i Hjelmeland217 29 år gammel.

+ 41 K    iii. Brita TUFTENE ble født den 9 august 1931 på Tuftene.218

Brita giftet seg med Torfinn UNDHEIM (f. 19 juni 1927, d. 6 mai 2004) ca. 1954.218

+ 42 K    iv. Olaug Halldis TUFTENE  ble født den 9 mai 1933 på Tuftene.219

Olaug giftet seg med Ivar Harald LANGELAND  (f. 23 oktober 1932) ca. 1950.219

Olaug var 1. gang gift med Johan NÆRBØ (f. 1922) før 1950.220

+ 43 K    v. Bertha TUFTENE ble født den 2 oktober 1936 på Tuftene221

Bertha giftet seg med Otto Gunvald ØYE (f. 1932) ca. 1960.221

+ 44 M    vi. Olav TUFTENE  ble født den 29 juni 1939 på Tuftene.80

+ 45 K    vii. Hildur Aud TUFTENE  ble født den 1 juni 1945 på Tuftene.222

Hildur giftet seg med Sigurd Torleif GYSLAND  (f. 24 desember 1944) ca. 1965.22215. Karina Andreasdatter TUFTENE 
(Jon Andreas Hansson, Hans, Jone Helgaland, Hans Foss)
ble født den 17 mai 1903 på Tuftene, Ombo, Hjelmeland,94 ,
og døde den 5 oktober 1978 i Hjelmeland95 75 år gammel.

Hendelser i hennes liv:

• Hun ble døpt den 14 juni 1903 i Hjelmeland kirke. 118

• Hun bodde i 1947 på Skiftun, Hjelmeland. 226

Karina giftet seg med Berdines Kornelius Olsen ASHEIM ca. 1920.96
Berdines ble født den 10 juli 1895 på Asheim, Hjelmeland227
og døde den 17 september 1998 i Hjelmeland228 103 år gammel.

Hendelser i hans liv:

• Han bodde i 1947 på Skiftun, Hjelmeland. 226

• Han arbeidet som vegvoktar ca. 1950. 226

 

Barn i dette ekteskapet var:

+ 46 M    i. Olav Kristoffer ASHEIM ble født den 28 april 1921 på Skiftun, Hjelmeland.229

Olav giftet seg med Klara Ingerda FJETLAND (f. 22 april 1924) den 15 mai 1944.230

+ 47 M    ii. Andrias ASHEIM ble født den 24 januar 1923 på Skiftune231
og døde den 15 mai 1945 i Hjelmeland224 22 år gammel.

+ 48 K    iii. Berta Johanna ASHEIM  ble født den 19 mai 1924 på Skiftun.232

Berta giftet seg med Malvin VATLAND  (f. 24 april 1915, d. 17 november 2001).226

+ 49 K    iv. Anna ASHEIM  ble født den 27 oktober 1925 på Skiftun233
og døde den 8 november 1946 i Hjelmeland225 21 år gammel.

+ 50 K    v. Klara Olaug ASHEIM ble født den 28 november 1927 på Skiftun.234

Klara giftet seg med Alf Reidar NIELSEN  (f. 29 november 1923).235

+ 51 K    vi. Borghild Karina ASHEIM  ble født den 9 oktober 1930 på Skiftun,236
og døde i 1947 i Hjelmeland231 17 år gammel.


16. Oletta Andreasdatter TUFTENE 
(Jon Andreas Hansson, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 23 april 1905 på Tuftene, Ombo, Hjelmeland,97 
og døde den 13 mai 1998 på Sørbø, Tuftene, Hjelmeland99 93 år gammel.
Et annet navn for Oletta var Oletta Andreasdatter HANSEN.122

Oletta var ugift

Hendelser i hennes liv:

• Hun bodde ca. 1930 på Tuftene. 238


17. Serina Andreasdatter TUFTENE (Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 22 september på 1907  Tuftene, Ombo, Hjelmeland,100 ,
og døde den 8 april 2006 på Imsland, Vindafjord, Rogaland101 98 år gammel.

Hendelser i hennes liv:

• Hun ble døpt den 3 november 1907 i Hjelmeland kirke. 241

• Hun bodde ca. 1930 på Kvaløy, Imsland, Rogaland. 90

Serina giftet seg med Hartvig Bertinius KVALØY.90
Hartvig ble født den 25 mars 1898 på Kvaløy, Imsland, Vindafjord, Rogaland242
og døde den 30 mai 1980 på Kvaløy, Imsland243 82 år gammel.

Hendelser i hans liv:

• Han bodde i Kvaløy, Imsland. 90


18. Bertinius Andreasen TUFTENE (Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 8 november 1909 på Tuftene, Ombo, Hjelmeland103 Norge.
Et annet navn for Bertinius var Bertinius Andreasen HANSEN.244

Hendelser i hans liv:

• Han ble døpt den 1 januar 1910 i Hjelmeland kirke. 246

Bertinius giftet seg med Marta Karine Andreasdatter STØLE.80
Marta ble født den 20 mars 1911 på Støle, Nedstrand, Tysvær, Rogaland247
og døde den 8 mai 1993 i Hjelmeland244 82 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 52 K    i. Astrid Støle HANSEN ble født den 8 oktober 1940.244

Astrid giftet seg med Tor Erling MO (f. 5 oktober 1936) ca. 1974.244

+ 53 K    ii. Kari Støle HANSEN ble født den 30 juni 1945.244

Kari giftet seg med Kristen TYSSE (f. 23 oktober 1941) ca. 1962.244

+ 54 M    iii. Arne STØLE-HANSEN [771] ble født den 25 februar 1969.248


19. Anna Andreasdatter TUFTENE  (Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 1 oktober 1911 på Tuftene, Ombo, Hjelmeland,104

Anna døde visstnok som liten


20. Johanna Bertine Andreasdatter TUFTENE (Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 21 januar 1917 på Tuftene, Ombo, Hjelmeland,106 ,
og døde den 17 juni 2004 på Nærland, Finnøy, Rogaland107 87 år gammel.

Hendelser i hennes liv:

• Hun ble døpt den 25 mars 1917 i Hjelmeland kirke. 251

• Hun bodde i 1931 i Nylund, Nærland, Finnøy, Rogaland. 252

Johanna giftet seg med Bjørn NÆRLAND.90
Bjørn ble født den 3 november 1901 på Nærland, Finnøy253
og døde den 5 februar 1971 på Nærland, Finnøy254 69 år gammel.

De var barnløse.21. Hans HANSEN [194] (Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 31 august 1912 på Nordal, Venja, Sjernarøy, Finnøy, Rogaland,141 ,
og døde den 7 januar 1998 i Hauge i Dalane, Sokndal, Rogaland142 85 år gammel.


Hans var den som startet med Slektsforskning i familien.

Hendelser i hans liv:

• Han ble døpt den 22 september 1912 i Sjernarøy kirke, Sjernarøy, Finnøy, Rogaland. 256

• Han bodde i 1918 i Bugården, Nøtterøy, Vestfold. 257

• Han ble konfirmert den 2 oktober 1927 i Nøtterøy kirke. 258

• Hans var en tid ved Bolærne festning ytterst i Oslofjorden. 71

• 29.1.1949 ble han ansatt som fyrmester på Fruholmen fyr. 
Men på grunn av mangel på betjening på Fuglehuk, ble han der til mai 1949.
Hans og Maja reiste med tog fra Tønsberg 17. mai 1949, og 1 juni kom de første
gang fram til Fruholmen i Finnmark. 
Det ble et opphold der på verdens nordligste fyrstasjon som skulle vare i 11 år.
Sommeren 1960 ble den siste i nord, og 30. august 1960 kom de til Lille Prestskjær fyr i Rogaland.71

Hans giftet seg med Henny Petroline Marie ROBERG  (Maia) den 9 april 1940 på kontoret, Nøtterøy kirke.143
Maia ble født den 13 februar 1912 i Tønsberg, Vestfold143
og døde den 20 februar 2002 i Hauge i Dalane, Sokndal, Rogaland132 90 år gammel. 

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 55 K    i. Turid Roberg HANSEN ble født den 12 mars 1944 i Tønsberg, Vestfold.261

Turid giftet seg med Elvin Ragnar TØNNESSEN  (f. 3 mai 1932, d. 22 mai 2001)
i 1965 i Hauge i Dalane, Sokndal, Rogaland.26222. Helma HANSEN [196]
(Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 11 januar 1914 på Nordal, Venjadalen, Sjernarøy, Finnøy, Rogaland,144 
døde den 29 desember 1996 på Nøtterøy, Vestfold,145 82 år gammel

Hendelser i hennes liv:

• Hun ble døpt den 15 februar 1914 i Sjernarøy kirke, Sjernarøy, Finnøy, Rogaland. 264

• Hun ble konfirmert den 30 september 1928 i Nøtterøy kirke. 265

Helma giftet seg med Håkon Erland DITMANSEN den 24 oktober 1936 i Nøtterøy kirke.146
Håkon ble født den 12 oktober 1914 i Tønsberg152 og døde i 1970152 56 år gammel.

 

Barn i dette ekteskapet var:

+ 56 M    i. Ulf DITMANSEN 152 ble født den 10 juli 1940 på Nøtterøy,152
døde i desember 2002 i Horten, Vestfold267 62 år gammel.

Ulf giftet seg med Karin Lovice HOLMBERG  (f. 27 juli 1936)
den 19 september 1959 i Nøtterøy kirke.269

Ulf giftet seg deretter med Ellen SMØRDAL (f. 26 januar 1936, d. 2011) ca. 1975.152

+ 57 K    ii. Bjørg DITMANSEN 152 ble født den 5 september 1941 på Nøtterøy.152

Bjørg giftet seg med Odd Willy JOHNSEN (f. 15 juni 1935) i 1960 i Nøtterøy kirke.270

+ 58 M    iii. Svein DITMANSEN  152 ble født den 9 april 1944 på Nøtterøy.152

Svein giftet seg med Hanne RISSE  (f. 9 desember 1944, d. 2 februar 1992).152

Svein giftet seg deretter med Valentina DITMANSEN 267  (f. 1965).26723. Sem HANSEN  (Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 4 mars 1916 på Nordal, Venjadalen, Sjernarøy, Finnøy, Rogaland,147 
døde den 8 desember 2000 på Nøtterøy,148 84 år gammel.


Hendelser i hans liv:

• Han ble døpt den 24 april 1916 i Sjernarøy kirke, Sjernarøy, Finnøy. 272

• Han ble konfirmert den 28 september 1930 i Nøtterøy kirke. 273

• Han bodde på Nøtterøy. 274


Sem giftet seg med Solveig Marie NILSEN  i Holmestrand, Vestfold.149
Solveig ble født den 20 juni 1920 i Holmestrand152
og døde den 31 desember 1995 på Nøtterøye276 75 år gammel.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 59 K    i. Wenche HANSEN 152 ble født den 18 april 1946 på Nøtterøy.71

Wenche giftet seg med Per Willy THORESEN  (f. 6 mai 1943) i 1964 i Nøtterøy kirke.27724. Selma Johanne HANSEN  (Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 25 august 1917 på Nordal, Venjadalen, Bjergøy, Sjernarøy, Finnøy, Rogaland,150
døde den 1 september 1992 i Oslo,71 75 år gammel,
og ble begravet den 8 september 1992 på Østre gravlund, Helsfyr, Oslo

Selma ble kalt for Siss av Erling Scott og hans familie

Hendelser i hennes liv:

• Hun ble døpt den 16 september 1917 i Sjernarøy kirke, Sjernarøy, Finnøy. 280

• Hun bodde etter 16 september 1917 i Høyjord, Ramnes, Re, Vestfold. 281

• Hun bodde i 1918 på Bugården, Nøtterøy. 282

• Hun ble konfirmert den 4 oktober 1931 i Nøtterøy kirke- 284

• Hun bodde etter 17 april 1947 i Villa Norli, Knarberg, Nøtterøy. 127

• Hun bodde i Eriksgate 17, Kampen, Oslo fra 1948 til 1954 287

• Hun bodde i  Lillebergveien 9, Valle/Hovin, Oslo fra februar 1954. 288

Selma giftet seg med Erling Scott JOHNSEN, sønn av Olaf Frithjof JOHNSEN  291 og Gunda Marie OLSON,292
den 13 april 1946 i Grønland kirke Oslo.151
Erling ble født den 29 mai 1913 i Smedgata 35 1/2, Grønland, Oslo,293 
døde den 14 april 1960 i
Oslo,71 46 år gammel,
og ble begravet den 20 april 1960 på Østre gravlund, Helsfyr, Oslo.294


Hendelser i hans liv:

• Han bodde den 29 mai 1913 i Smedgata 35 1/2, Grønland, Kristiania. 296

• Han ble døpt den 24 august 1913 i Grønland kirke. 297

• Han bodde den 1 november 1914 i Eriksgate 17 1/3, Kampen, Oslo. 298

• Erling gikk på i Kampen skole, Oslo. 300

• Han deltok i marsjkonkurranser omkring 1935 i Sportsklubben Arild, Oslo. 306

• Han arbeidet som visergutt i 1935 i Melkeforsyningen, Holbergs plass, Oslo. 307

• Han arbeidet som postbud, senere budformann etter 1935 i Oslo. 71

• Han arbeidet som landpostbud i 1943 i Oslo, Norge. 311

• Han bodde i februar 1954 i Lilleberg borettslag, Lillebergveien 9, Valle/Hovin, Oslo, Norge. 288


Barn i dette ekteskapet var:

+ 60 K    i. Grete JOHNSEN  ble født den 17 april 1947 i Tønsberg317
og ble døpt den 8 juni 1947 i Grønland kirke, Oslo.

Grete giftet seg med Karl Martin EMBLEMSVÅG  (f. 25 desember 1942)
den 10 august 1974 i Østre Aker kirke, Oslo.318

+ 61 M    ii. Jan Erik JOHNSEN  ble født den 15 oktober 1954 i Oslo71
og ble døpt den 2 januar 1955 i Østre Aker kirke.25. Olga HANSEN [198] (Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 23 oktober 1919 på Bugården, Nøtterøy,123
døde den 8 juni 1920 på Bugården,123.

Hendelser i hennes liv:

• Hun ble døpt den 23 november 1919 i Nøtterøy kirke. 123

 26. Oliver HANSEN [199] (Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 4 januar 1921 på Bugården, Nøtterøy,153
døde den 4 februar 2007 i Skedsmo, Akershus,154 86 år gammel.

Hendelser i hans liv:

• Han ble døpt den 4 januar 1921 på Bugården, Nøtterøy (hjemmedåp). 139

• Han ble konfirmert den 1 desember 1935 i Nøtterøy kirke. 319

• Han bodde i 1947 på Løkenflaen, Skedsmo, Akershus.. 71

Oliver giftet seg med Ellen Kristine KNUDSEN den 30 mars 1946 i Skedsmo kirke.157
Ellen ble født den 16 juli 1926 på Løkenflaen,156
døde den 17 oktober 1991 i Skedsmo156 65 år gammel.

Hendelser i hennes liv:

• Hun bodde på Løkenflaen, Skedsmo. 71
 

Barn i dette ekteskapet var:

+ 62 K    i. Gerd Unni HANSEN ble født den 14 mars 1947 på Løkenflaen.156

Gerd giftet seg med Bjørn Rune BERNTSEN (f. 27 januar 1948)
den 4 februar 1967 i Skedsmo kirke.322

+ 63 K    ii. Sissel HANSEN  ble født den 8 juli 1949 på Løkenflaen.156

+ 64 K    iii. Torill HANSEN  ble født den 24 desember 1956 på Løkenflaen.156

Torill giftet seg med Kjell Ingvar EIDE  (f. 19 juli 1952)
den 4 mai 1974 i Skedsmo kirke.32427. Olga Oline HANSEN 
(Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 23 desember 1922 på Bugården, Nøtterøy,123 
og døde den 20 mai 2017 i Partille, Sverige158 94 år gammel. 


Hendelser i hennes liv:

• Hun ble døpt den 11 februar 1923 i Nøtterøy kirke. 326

• Hun ble konfirmert den 9 mai 1937 i Nøtterøy kirke. 327

• Hun bodde i 1950 i Sævedalen, Partille, Sverige. 26

Olga giftet seg med Karl Eric LANTZ ca. 1947 i Gøteborg, Sverige.156
Karl Eric ble født den 12 november 1919 i Jønkøping, Småland, Sverige156
og døde den 14 januar 1993 i Sævedalen, Partille, Sverige156 73 år gammel.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 65 M    i. Karsten JENSEN  (pleiesønn) ble født i februar 1947.132


28. Jens HANSEN  (Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 22 september 1924 på Bugården, Nøtterøy,124
døde den 11 november 1998 på Nøtterøy,159 74 år gammel.


Hendelser i hans liv:

• Han ble døpt den 26 oktober 1924 i Nøtterøy kirke. 124

• Han ble konfirmert den 4 desember 1938 i Nøtterøy kirke. 124

• Han bodde på Nøtterøy, Vestfold. 71


Jens giftet seg med Ingrid FREITAG ,
datter av Karl Johan FREITAG og Alvhilde Otilie Jørgensdatter FØRUM,
i 1957 i Nøtterøy kirke.162 Ingrid ble født den 23 februar 1929 på Nøtterøy161
og døde den 10 november 1992 på Nøtterøy161 63 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 66 K    i. Torild Freitag HANSEN  161 ble født den 28 april 1958 på Nøtterøy.161

Torild giftet seg med Rune EVENSEN  (f. 16 april 1958).161

+ 67 K    ii. Bente Freitag HANSEN 161 ble født den 19 mai 1959 på Nøtterøy.161

Bente giftet seg med Christopher MOHN  (f. 4 september 1958).16129. Anna HANSEN 
(Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 14 desember 1925 på Bugården, Nøtterøy,163 
døde den 11 mai 1996 på Nøtterøy, Vestfold,132 70 år gammel.

Hendelser i hennes liv:

• Hun ble døpt den 17 januar 1926 i Nøtterøy kirke. 331

• Hun ble konfirmert den 3 desember 1939 i Nøtterøy kirke. 332

• Hun bodde i Knarberg, Nøtterøy, Vestfold. 333

Anna giftet seg med Odd Waag FREDRIKSEN den 30 desember 1950 i Petrus kirke, Oslo.165
Odd ble født den 23 november 1927 på Kjølberg, Borge, Østfold,160
døde den 6 april 2002 på Nøtterøy267 74 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 68 M    i. Willy FREDRIKSEN  161 ble født den 21 juni 1953 i Knarberg, Nøtterøy161
og ble døpt den 16 august 1953 i Nøtterøy kirke.

Willy giftet seg med Toril MAURTVEDT  161  (f. 12 mars 1957)
den 18 november 1983 hos Sorenskriveren i Tønsberg.334

+ 69 M    ii. Gunnar FREDRIKSEN  335 ble født den 11 januar 1958 på Nøtterøy.336

Gunnar giftet seg med Målfrid LI  (f. 5 juni 1958) den 12 juni 1982 på Nøtterøy.336

Gunnar giftet seg med Inger HOMME  (f. omkring 1958) i februar 2015.33730. Alfred Lester LARSON
(Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 20 januar 1901 i DeKalb County, Illinois, USA,169
døde den 31 mars 1901 i DeKalb County, Illinois, USA,169 


31. Svenine Sirina LARSON  (Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 22 oktober 1902 i Milan, DeKalb County, Illinois, USA174
og døde den 16 desember 1981 i Tyler, Lincoln County, Minnesota, USA175 79 år gammel.

Svenine giftet seg med Alois Louis THOOFT den 10 april 1920.176
Alois ble født den 15 august 1885 i Brügge, Vest-Flandern, Belgia339
og døde den 4 august 1971 i Tyler, Lincoln County, Minnesota, USA340 85 år gammel.


Barn i dette ekteskapet var:

+ 70 M    i. Henry Alfred THOOFT ble født den 13 mars 1921 i Minnesota, USA341
og døde den 23 desember 1995 i Russell, Lyon County, Minnesota, USA342 74 år gammel.

Henry giftet seg med Lia Bertilia VAN DEN BROUCKE  (f. 17 november 1920, d. 27 oktober 1983)
den 24 november 1943 i USA.343

Henry giftet seg deretter med Lucille (Peggy) LIVINGSTON  (f. 5 juni 1917, d. 14 september 2001)
den 23 november 1984.344


+ 71 M    ii. Alvin Elmer THOOFT  ble født den 30 november 1922 i Arco, Minnesota, USA345
og døde den 10 oktober 1990 i South Dakota, USA346 67 år gammel.

Alvin giftet seg med Caroline Dorothy Hass HAUSECHILD (f. 22 januar 1909, d. 23 mai 1995)
den 30 august 1969 i Sioux Falls, Minnehaha County, South Dakota, USA.346


+ 72 K    iii. Emma Sylvia Marie THOOFT ble født den 2 februar 1925 i USA.347

Emma giftet seg med Hector Harry VAN ACKER  (f. 13 august 1925)
den 29 desember 1947 i USA.348


+ 73 M    iv. Julius Amoundt THOOFT  ble født den 30 august 1930 i Minnesota, USA349
og døde den 3 februar 2006 i Widefield, El Paso, Colorado, USA350 75 år gammel.

Julius giftet seg med Mary Ann DEVOS  (f. 4 mars 1936, d. 7 april 1976)
den 4 september 1954 i USA.349

Julius giftet seg deretter med Susan (f. 5 august 1940) den 15 oktober 1977 i USA.349


+ 74 K    v. Sophia Emily THOOFT  ble født den 13 januar 1933 i USA.351

Sophia giftet seg med James Joseph DEVOS  (f. 20 januar 1934, d. 8 september 1992)
den 10 oktober 1953 i USA.351


+ 75 M    vi. Alfred Elois THOOFT ble født den 15 april 1936 i Lyon County, Minnesota, USA.352

Alfred giftet seg med Wanda Ann JOHNSON (f. 3 november 1939)
den 23 november 1957 i USA.353


+ 76 M    vii. Oscar Edward THOOFT ble født den 15 april 1936 i Lyon County, Minnesota, USA354
og døde den 10 september 1994 i Marshall, Lyon County, Minnesota, USA355 58 år gammel.

Oscar giftet seg med Marlene Joyce LAVOIE  (f. 19 august 1937)
den 29 september 1960 i Lyon County, Minnesota, USA.356

Oscar giftet seg deretter med Levina THOMSON (f. 21 januar 1939)
den 24 mars 1957 i USA.357


+ 77 K    viii. Doris Elodie THOOFT ble født den 13 april 1939 i Lyon County, Minnesota, USA.358

Doris giftet seg med Donald Alphonse VERMEIRE (f. 27 oktober 1936)
den 8 februar 1958 i Lincoln County, Minnesota, USA.35632. Hans GJERDE 
(Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland2, Hans Foss 1)
ble født den 21 august 1901 i Banduren, Jelsa, Rogaland,195
ble døpt den 5 september 1901 i  Jelsa, Rogaland,63
og døde den 21 februar 1980 i Gjerde, Jelsa, Rogaland, Norge196 78 år gammel.

Hendelser i hans liv:

                        • Han bodde i 1940 på Gjerde, Jelsa. 197

• Han arbeidet som Hans var skogsarbeidar, trelasthandlar og kyrkjetenar attåt gardsdrifta. Ca. 1950. 187

Hans giftet seg med Johanna Marie Olsdatter MØRK  i 1926.197
Johanna ble født den 1 oktober 1899 på Knudsvik, Hjelmeland, Rogaland361
og døde den 6 april 1976 i Jelsa362 76 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 78 M    i. Jens Johan GJERDE  ble født den 17 februar 1927 på Gjerde, Jelsa363
og ble døpt den 17 april 1927 i Jelsa kirke.

Jens giftet seg med Kristi Jonsdatter ÅREKOL 
(f. 28 mai 1922, d. 27 august 2007) den 31 desember 1955.364

+ 79 M    ii. Ola GJERDE  ble født den 4 november 1928 på Gjerde, Jelsae,365
ble døpt den 16 desember 1928 i Jelsa kirke,
og døde den 29 juni 1998 i Hokksund, Øvre Eiker, Buskerud366 69 år gammel.

Ola giftet seg med Gullborg SKISTAD  (f. 8 november 1929) i 1959.367

+ 80 K    iii. Tomine GJERDE  ble født den 10 desember 1930 på Gjerde, Jelsa197
og døde i 1993 i Klepp, Rogaland368 63 år gammel.

Tomine giftet seg med Sverre EGELAND  (f. 22 mai 1928) i 1950.369

+ 81 M    iv. Kristian GJERDE  ble født den 24 november 1936 på Gjerde, Jelsa.370

+ 82 K    v. Olaug Kristine GJERDE  ble født den 21 juni 1940 på Gjerde, Jelsa.371

Olaug giftet seg med Magnus LIE  (f. 17 januar 1935) i 1960.372


33. Ola Severin GJERDE  (Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 14 januar 1902 på Gjerde, Jelsa,198
ble døpt den 8 februar 1902 i Jelsa kirke,117
og døde den 23 desember 1965 i Markusvik, Jelsa199 63 år gammel.

• I seinare år var Ola hjelpesmann ved intallering av straum i Jelsa. 374

Ola giftet seg med Margot Edvardsdatter STUVIK  i 1936.200
Margot ble født den 24 aprilpå 1910  Soltun - Hauane, Fuglestein, Jelsae376
og døde i 2008 i Markusvik, Jelsa377 98 år gammel.

Hendelser i hennes liv:

• Frå 1965 hadde ho arbeid som heimehjelp, hadde skulehusvask og ho arbeidd i 1965. 374

Barn i dette ekteskapet var:

+ 83 K    i. Eldrid Johanna GJERDE  ble født den 9 mai 1937 i Markusvik, Jelsa.375

Eldrid giftet seg med Hans EGELAND  (f. 12 juni 1932) i 1957.375

+ 84 K    ii. Torunn Judith GJERDE  ble født den 9 september 1938 i Markusvik.378

Torunn giftet seg med Lars JELSA  (f. 25 mai 1930) i 1957.379

+ 85 K    iii. Olaug Målfrid GJERDE  ble født den 25 januar 1940 i Markusvik, Jelsa.380

Olaug giftet seg med Harald STØLE  (f. 9 desember 1934).381

+ 86 K    iv. Hjørdis GJERDE  ble født den 16 november 1942 i Markusvik, Jelsa.380

Hjørdis giftet seg med Einar Louis GABRIELSEN  (f. 20 september 1938) i 1962.381

+ 87 K    v. Jofrid GJERDE  ble født den 19 mars 1944 i Markusvik, Jelsa.382

Jofrid giftet seg med Kjell Peter HØYLAND  (f. 9 mai 1942) i 1966.383

+ 88 K    vi. Mildrid GJERDE [4433] ble født den 12 desember 1946 i Markusvik, Jelsa.384

Mildrid giftet seg med Kjell SØRHEIM  (f. 9 juni 1946) i 1965.385

+ 89 M    vii. Jon GJERDE  ble født den 8 april 1949 i Markusvik, Jelsa.386

Jon giftet seg med Kari Evelyn WALBERG  (f. 4 desember 1949) den 29 mars 1969.38734. Sven GJERDE 
(Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 3 mai 1905 på Gjerde, Jelsa,201
ble døpt den 19 mai 1905 i Jelsa kirke,
og døde den 6 februar 2007 i Jelsa202 101 år gammel.

Hendelser i hans liv:

• Han bodde omkring 1930 i Fana, Hordaland. 390

• Han bodde ca. 1940 I Jelsa. 390

Sven giftet seg med Ingeborg Emilsdatter BRU  i 1931.203
Ingeborg ble født den 11 oktober 1909 i Stavangere394
og døde den 25 februar 2002 i Jelsa395 92 år gammel.

Hendelser i hennes liv:

• Ho var ei flink kokke, men var og ute på mykje anna arbeid, som slakting. 390

Barn i dette ekteskapet var:

+ 90 K    i. Bjørg Emilie GJERDE  ble født den 5 april 1933 i Jelsa strandsted.397

Bjørg giftet seg med Alfred ELTERVAAG  (f. 25 februar 1917).398

+ 91 K    ii. Torhild Judit GJERDE  ble født den 19 februar 1936 i Jelsa strandsted.399

Torhild giftet seg med Jakob PEDERSEN  (f. 7 august 1932, d. 12 oktober 1994) i 1956.399

+ 92 M    iii. Sverre Ingolf GJERDE ble født den 20 desember 1938 i Jelsa strandsted.400

Sverre giftet seg med Gerd Cesilie HAUGANES  (f. 19 februar 1937) i 1961.401

+ 93 M    iv. Erling Anton GJERDE  ble født den 24 mars 1942 i Jelsa strandsted402
og døde den 27 september 1942 i Jelsa strandsted.403

+ 94 K    v. Åse GJERDE  ble født den 3 august 1945 i Jelsa strandsted.404

Åse giftet seg med Hans Birger Neergård SAKSHAUG  (f. 23 november 1943) i 1969.40435. Ommund GJERDE 
(Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 4 august 1907 på Gjerde, Jelsa,204
ble døpt den 25 august 1907 i Jelsa kirke,
og døde den 1 januar 2001 i Stavanger205 93 år gammel.

Hendelser i hans liv:

• Han bodde i 1938 på Klungnes, Fuglastein, Jelsa. 407

• Han bodde i 1964 i Stavanger. 408

Ommund giftet seg med Pauline Rasmine Pedersdatter KNUDSVIK  i 1933.206
Pauline ble født den 24 oktober 1913 på Fuglastein, Jelsa409
og døde den 1 august 1991 i Stavanger410 77 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 95 M    i. Paul Reidar GJERDE  ble født den 21 januar 1933 på Fuglastein, Jelsa206
og døde den 29 januar 1993 i Stavanger411 60 år gammel.

Paul giftet seg med Målfrid MANNES  (f. 1 mars 1936, d. 8 april 2012) i 1959.412

+ 96 M    ii. Jan Tore GJERDE  ble født den 10 januar 1940 på Fuglastein, Jelsa.206

Jan giftet seg med Helga Tordis STUVIK  (f. 18 august 1940) i 1959.206

+ 97 K    iii. Lillian Orene GJERDE  ble født den 24 april 1944 på Fuglastein.413

Lillian giftet seg med Harald JOHANNESEN  (f. 20 desember 1940).41336. Bernhard Jensen GJERDE 
(Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 11 januar 1910 på Gjerde, Jelsa,188 ,
og døde den 2 april 1986 på Karmøy, Rogaland207 76 år gammel.


Hendelser i hans liv:

• Han arbeidet som fartøyførar. 414

Bernhard giftet seg med Margit Sivertsen LUND .208
Margit ble født den 16 juli 1908 på Åkra, Karmøy415
og døde den 8 juli 1987 på Karmøy416 78 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 98 M    i. Jens Torleif GJERDE ble født den 17 september 1938 i Kopervik, Karmøy417
og døde den 25 desember 1999 i Kopervik, Karmøy18 61 år gammel.

+ 99 M    ii. Sivert Lorents GJERDE  ble født den 25 januar 1940 i Kopervik, Karmøye.419

Sivert giftet seg med Hjørdis LARSEN  (f. 4 januar 1950).208

Sivert var 1. gang gift med Olaug NORDHUS  (f. omkring 1940).420

+ 100 K    iii. Berit Marie GJERDE  ble født den 25 juni 1943.208

Berit giftet seg med Bjørnar JAKOBSEN  (f. 21 november 1941).421

Berit giftet seg deretter med Kai Carl CHRISTENSEN  (f. 20 juli 1937).422

+ 101 K    iv. Lilian Terese GJERDE  ble født den 18 oktober 1945 på Åkra, Karmøy419
og døde i april 1946 på Karmøy.208

+ 102 M    v. Bernt Harald GJERDE  ble født den 19 juli 1949.423

Bernt giftet seg med Bodil NILSEN  (f. 1 september 1960).423

+ 103 K    vi. Else Marit GJERDE  ble født den 19 juli 1949 på Åkra, Karmøye.424

Else giftet seg med Kurt NILSEN  (f. 15 februar 1948).42337. Jens GJERDE 
(Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 21 mars 1913 på Gjerde, Jelsa,209 ,
døde den 9 april 1922 i Jelsa, ,190 9 år gammel,
og ble begravet den 15 april 1922 i Jelsa kirke.190

Hendelser i hans liv:

• Han ble døpt den 20 april 1913 i Jelsa kirke. 209

• En vintersøndag hadde Jens og broren Johan gått en tur for å se etter en sau som de eide.
De hadde lagt turen over den dårlige isen på Gjerdevatnet
og gått gjennom isen og druknet.
De var da 9 og 6 år gamle. 77

38. Johan GJERDE  (Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 1 desember 1915 på Gjerde, Jelsa,189
ble døpt den 2 desember 1915 i Jelsa kirke,189
døde den 9 april 1922 i Jelsa,191 6 år gammel,
og ble begravet den 15 april 1922 i Jelsa kirke.191

Hendelser i hans liv:

• En vintersøndag hadde Jens og broren Johan gått en tur for å se etter en sau som de eide.
De hadde lagt turen over den dårlige isen på Gjerdevatnet
og gått gjennom isen og druknet.
De var da 9 og 6 år gamle. 77

 

Sjette generasjon (Tipptippoldebarn)


39. Jon TUFTENE  (Hans Andreasen 5, Jon Andreas Hansson 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 11 desember 1927 på Tuftene, Ombo, Hjelmeland80 og døde i 196480 37 år gammel.

40. Johannes TUFTENE  (Hans Andreasen 5, Jon Andreas Hansson 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 28 juni 1929 på Tuftene, Ombo, Hjelmeland80
og døde den 23 mai 1959 i Hjelmeland, 29 år gammel.

• Han bodde før 1959 i Australia. 122


41. Brita TUFTENE  (Hans Andreasen 5, Jon Andreas Hansson 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 9 august 1931 på Tuftene, Ombo, Hjelmeland.218

Brita giftet seg med Torfinn UNDHEIM.218
Torfinn ble født den 19 juni 1927 på Undheim, Time, Rogaland428
og døde den 6 mai 2004 i Undheim429 76 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 104 K    i. Margunn UNDHEIM  ble født den 19 juli 1955 på Undheim.218

Margunn giftet seg med Kjell TJÅLAND (f. 1956) den 5 februar 1983.430

+ 105 K    ii. Liv Oddbjørg UNDHEIM  ble født den 31 mai 1957 på Undheim.218

Liv giftet seg med Alf Thu SALTE [ (f. 10 november 1952).218

+ 106 K    iii. Berit UNDHEIM  ble født den 6 februar 1959 på Undheim.218

Berit giftet seg med Sven G. SKÅRLAND  (f. 7 mars 1955).218

+ 107 K    iv. Gunvor Helen UNDHEIM  ble født den 11 mars 1961 på Undheim.218

Gunvor giftet seg med Tor VESTLY  (f. 1 mars 1958).218

+ 108 K    v. Turid UNDHEIM  ble født den 5 mai 1962 på Undheim.218

Turid hadde et forhold med Hans Olav SKOGLI  (f. 15 mai 1963)

+ 109 K    vi. Judith UNDHEIM ble født den 19 februar 1969 på Undheim.218

Judith hadde et forhold med Ove EGELAND. (f. 1954)42. Olaug Halldis TUFTENE (Hans Andreasen 5, Jon Andreas Hansson 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 9 mai 1933 på Tuftene, Ombo, Hjelmeland.219

Olaug giftet seg med Ivar Harald LANGELAND.219
Ivar ble født den 23 oktober 1932 i Ganddal, Sandnes, Rogaland.219

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 110 K    i. Signy LANGELAND  ble født den 23 november 1951.219

Signy giftet seg med Jan SKAAR (f. 1952).219

Olaug var også gift med Johan NÆRBØ.220
Johan ble født i 1922.433


43. Bertha TUFTENE  (Hans Andreasen 5, Jon Andreas Hansson 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 2 oktober 1936 på Tuftene, Ombo, Hjelmeland.221

Bertha giftet seg med Otto Gunvald ØYE.221
Otto ble født i 1932 i Randøy, Hjelmeland, Rogaland, Norge.4345

Barn i dette ekteskapet var:

+ 111 M    i. Johannes ØYE  ble født den 29 mai 1961 i Hjelmeland.221

Johannes giftet seg med Tone IMS  (f. omkring 1965).221

+ 112 M    ii. Stig Ove ØYE  ble født den 14 april 1966.221 .

+ 113 M    iii. Trond Jarl ØYE  ble født i 1976 i Stavanger.436


44. Olav TUFTENE  (Hans Andreasen 5, Jon Andreas Hansson 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 29 juni 1939 på Tuftene, Ombo, Hjelmeland.80


45. Hildur Aud TUFTENE  (Hans Andreasen 5, Jon Andreas Hansson 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 1 juni 1945 i Tuftene, Ombo, Hjelmeland.222

Hildur giftet seg med Sigurd Torleif GYSLAND. 222
Sigurd ble født den 24 desember 1944 i Hægebostad, Vest-Agder.222

Barn i dette ekteskapet var:

+ 114 K    i. Sissel GYSLAND  ble født den 1 oktober 1966 i Stavanger.222

Sissel giftet seg med Johannes SKÅR (f. 28 september 1966).222

+ 115 M    ii. Ole Jonny GYSLAND  ble født den 1 november 1966 i Stavanger.222

+ 116 M    iii. Terje GYSLAND ble født den 21 mars 1975 i Stavangere.22246. Olav Kristoffer ASHEIM 
(Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 28 april 1921 i Skiftun, Hjelmeland.229

Olav giftet seg med Klara Ingerda FJETLAND den 15 mai 1944.230
Klara ble født den 22 april 1924 i Dalva, Tysvær, Rogaland, Norge.443

Barn i dette ekteskapet var:

+ 117 K    i. Kirsten Irene ASHEIM 
ble født den 23 desember 1946 på, Asheim, Nedstrand, Tysvær, Rogaland.444

Kirsten giftet seg med Arne Sigred STOLTENBERG  (f. 8 mars 1941) den 13 februar 1971.445

Kirsten giftet seg deretter med John REE  (f. ca 1946).446

+ 118 K    ii. Brit Karin ASHEIM  ble født den 21 juli 1949 på Nedstrand, Tysvær.440

Brit giftet seg med Peder Johan GRYDE  (f. 2 juni 1949) den 29 mars 1969.445

+ 119 K    iii. Ragnhild ASHEIM  ble født den 22 oktober 1950 på Asheim,  Nedstrand.445

Ragnhild giftet seg med Yngvar JOHANNESEN (f. 6 september 1945).447

+ 120 M    iv. Øyvind ASHEIM  ble født den 14 mars 1952 på Asheim, Nedstrand.448

Øyvind giftet seg med Ruth ALSTVEIT (f. 6 januar 1954) den 30 desember 1972.449

+ 121 M    v. Kjell Olav ASHEIM  ble født den 5 mars 1954 på Asheim,  Nedstrand.448

Kjell giftet seg med Else Marie SELAND  (f. 1 februar 1959) den 27 august 1977.45047. Andrias ASHEIM 
(Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 24 januar 1923 på Skiftun, Hjelmelande231
og døde den 15 mai 1945 i Hjelmeland224 22 år gammel.


48. Berta Johanna ASHEIM  (Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 19 mai 1924 på Skiftun, Hjelmeland.232

Berta giftet seg med Malvin VATLAND.226
Malvin ble født den 24 april 1915,452
døde den 17 november 2001 i Sandnes, Rogaland, Norge454 86 år gammel.


Barn i dette ekteskapet var:

+ 122 M    i. Andreas VATLAND  ble født den 11 mars 1946 i Gandal, Sandnes, Rogaland.452

Andreas giftet seg med Else Kristine MADSEN  (f. 30 juni 1945).452

+ 123 M    ii. Gunnar VATLAND  ble født den 30 mai 1949 i Ganddal, Sandnes.452

Gunnar giftet seg med Ellen Agnethe HETLAND (f. 22 mai 1953).452

+ 124 K    iii. Borghild Margrete VATLAND  ble født den 21 juli 1950 i Ganddal, Sandnes.452

Borghild giftet seg med Kjell Johan URDAL (f. 16 mai 1945).452

+ 125 K    iv. Kjellaug VATLAND ble født den 17 april 1955 i Ganddal, Sandnes.452

Kjellaug giftet seg med Inge VOLL  (f. 30 november 1950).45249. Anna ASHEIM
(Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 27 oktober 1925 på Skiftun, Hjelmeland233
og døde den 8 november 1946 i Hjelmelande225 21 år gammel.

 


50. Klara Olaug ASHEIM 
(Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 28 november 1927 på Skiftun, Hjelmeland.234

Klara giftet seg med Alf Reidar NIELSEN.235
Alf ble født den 29 november 1923.457

Barn i dette ekteskapet var:

+ 126 K    i. Anne Karin NIELSEN  ble født den 22 februar 1951 i Hundvåg, Stavanger.457

Anne giftet seg med Terje HETLAND  (f. 13 september 1952) ca. 1977.457

+ 127 M    ii. Karl Andreas NIELSEN  ble født den 10 november 1958 i Hundvåg, Stavanger.457 .

+ 128 K    iii. Hilde Mette NILSEN  ble født den 3 juli 1964 i Hundvåg, Stavanger.457

Hilde giftet seg med Lars Terje BJØRNØY  (f. 10 oktober 1963).45751. Borghild Karina ASHEIM 
(Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 9 oktober 1930 på Skiftun, Hjelmeland236
og døde i 1947 i Hjelmeland, Rogaland, Norge231 17 år gammel.


52. Astrid Støle HANSEN 
(Bertinius Andreasen 5, Jon Andreas Hansson 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
) ble født den 8 oktober 1940.244

Astrid giftet seg med Tor Erling MO.244
Tor ble født den 5 oktober 1936.244

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 129 M    i. Lars Geir MO  ble født den 23 mars 1975 i Sandnes.244


53. Kari Støle HANSEN  (Bertinius Andreasen 5, Jon Andreas Hansson 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 30 juni 1945.244

Kari giftet seg med Kristen TYSSE.244
Kristen ble født den 23 oktober 1941.244

Barn i dette ekteskapet var:

+ 130 M    i. Jan Gunnar TYSSE  ble født den 11 mai 1963 i Sandnes.244

Jan giftet seg med Aud HADLAND  (f. 25 oktober 1967).244

+ 131 M    ii. Bjørn TYSSE  ble født den 22 september 1964 i Sandnes,e.244

Bjørn giftet seg med Marian Cicilie SANDANGER (f. 9 januar 1966).244

+ 132 K    iii. Monika TYSSE  ble født den 16 juni 1972 i Sandnes.24454. Arne STØLE-HANSEN 
(Bertinius Andreasen 5, Jon Andreas Hansson 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 25 februar 1969.248


55. Turid Roberg HANSEN  (Hans 5, Ole Øiebø 4, Hans 3,
Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 12 mars 1944 i Tønsberg, Vestfold.261

Turid giftet seg med Elvin Ragnar TØNNESSEN  i 1965 i Hauge i Dalane, Sokndal, Rogaland.262
Elvin ble født den 3 mai 1932 i Sokndal, Rogalande131
og døde den 22 mai 2001 i Hauge i Dalane464 69 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 133 M    i. Rune TØNNESEN  131 ble født den 2 mars 1966 i Hauge, Dalane131
og døde den 12 juli 1983 i Sokndal, Rogaland465 17 år gammel.

+ 134 M    ii. Trond TØNNESEN  131 ble født den 21 juli 1969 i Hauge, Dalane.261

Trond giftet seg med Brita WESENLUND-HJØNNEVÅG  (f. august 1974)
den 13 august 2005 i Hauge kirke, Hauge i Dalane.26756. Ulf DITMANSEN  152 (Helma HANSEN , Ole Øiebø 4, Hans 3,
Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 10 juli 1940 på Nøtterøy,152 døde i desember 2002 i Hortene267 62 år gammel.

Ulf giftet seg med Karin Lovice HOLMBERG den 19 september 1959 i Nøtterøy kirke.269
Karin ble født den 27 juli 1936 på Nøtterøy.269

Barn i dette ekteskapet var:

+ 135 K    i. Tove DITMANSEN  323 ble født den 6 april 1960.152

Tove giftet seg med Jan Petter BECKMAN  (f. 7 april 1960).152

+ 136 M    ii. Dag DITMANSEN [309] ble født den 30 mai 1971.152

+ 137 M    iii. Ulf DITMANSEN [308] ble født den 30 mai 1971.152

Ulf giftet seg deretter med Ellen SMØRDAL.152
Ellen ble født den 26 januar 1936 i Horten152

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 138 K    i. Lene Smørdal DITMANSEN ble født den 16 august 1976 i Horten.152


57. Bjørg DITMANSEN
152 (Helma HANSEN 5, Ole Øiebø 4, Hans 3,
Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 5 september 1941 på Nøtterøy, Vestfold.152

Bjørg giftet seg med Odd Willy JOHNSEN i 1960 i Nøtterøy kirke.270
Odd ble født den 15 juni 1935 i Oslo.470

Barn i dette ekteskapet var:

+ 139 M    i. Øyvind JOHNSEN 152 ble født den 28 desember 1960 på Nøtterøy.152

Øyvind giftet seg med Hilde GJESSING (f. 23 juni 1963).152

+ 140 K    ii. Torun JOHNSEN  152 ble født den 30 mars 1962 på Nøtterøy.152

Torun giftet seg med Kjell Roger HENRIKSEN (f. 30 mars 1957) _.15258. Svein DITMANSEN
152 (Helma HANSEN 5, Ole Øiebø 4, Hans 3,
Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 9 april 1944 på Nøtterøy.152

Svein giftet seg med Hanne RISSE .152
Hanne ble født den 9 desember 1944152
og døde den 2 februar 1992152 47 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 141 K    i. Hilde DITMANSEN  152 ble født den 13 mars 1970 i Tønsberg.152

+ 142 K    ii. Monika DITMANSEN  ble født den 3 februar 1974.152

Svein giftet seg deretter med Valentina DITMANSEN.267
Valentina ble født i 1965.267

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 143 K    i. Kristina DITMANSEN  267
ble født den 9 februar 1997 på Nøtterøy.26759. Wenche HANSEN 
152 (Sem 5, Ole Øiebø 4, Hans 3,
Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 18 april 1946 på Nøtterøy.71

Wenche giftet seg med Per Willy THORESEN i 1964 i Nøtterøy kirke.277
Per Willy ble født den 6 mai 1943 i Tønsberg.277

Barn i dette ekteskapet var:

+ 144 M    i. Rune THORESEN  152 ble født den 19 november 1964e.152

Rune giftet seg med May Bente  (f. 25 april 1968).152

+ 145 M    ii. Espen THORESEN  152 ble født den 18 april 1969.152


60. Grete JOHNSEN [14] (Selma Johanne HANSEN 5, Ole Øiebø 4, Hans 3,
Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 17 april 1947 i Tønsberg317(bodde på Nøtterøy

Hendelser i hennes liv:

• Hun ble døpt den 8 juni 1947 i Grønland kirke, Oslo. 477

• Hun begynte i august 1954 på Kampen skole, Oslo. 71

• Hun gikk på realskole/gymnas på 1961 i Sinsen videregående skole,  Oslo. 71

• Hun ble konfirmert den 13 mai 1962 i Østre Aker kirke, Oslo. 71

• Hun gikk  1966 og 1967 på Treiders Handelskole, Oslo. 71

Grete giftet seg med Karl Martin EMBLEMSVÅG,
sønn av Martin EMBLEMSVÅG  og Ingrid Antonia WIIK, den 10 august 1974 i Østre Aker kirke.318
Karl Martin ble født den 25 desember 1942 i Ålesund484

Hendelser i hans liv:

• Han ble døpt den 28 mars 1943 i Ålesund kirke. 484

• Han gikk 1-3 klasse i 1950 på Nørvøy skole, Ålesund. 486

• Han gikk 4-7 klasse i 1953 på Aspøy skole, Ålesund. 486

Barn i dette ekteskapet var:

+ 146 M    i. Geir EMBLEMSVÅG ble født den 13 oktober 1976 i Oslo71
og ble døpt den 26 desember 1976 i Manglerud kirke, Oslo.

Partner: Annette EKEBERG  (f. 4 november 1976)

+ 147 M    ii. Erling EMBLEMSVÅG  ble født den 10 april 1978 i Oslo,494
og ble døpt den 11 juni 1978 i Manglerud kirke.

Erling giftet seg med Marianne HAUG (f. 30 juli 1982)
den 16 juni 2012 i Olberg kirke, Krødsherad, Buskerud.71

+ 148 M    iii. Magnus EMBLEMSVÅG  ble født den 28 juli 1980 i  Oslo,495
og ble døpt den 12 oktober 1980 i Kirkestua, Furuset kirke, Lindeberg senter, Oslo.

Partner: Elisabeth Stenbakk ASMARE  (f. 9 juli 1980)


61. Jan Erik JOHNSEN  (Selma Johanne HANSEN 5, Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1) b
le født den 15 oktober 1954 i Oslo71

Hendelser i hans liv:

• Han ble døpt den 2 januar 1955 i Østre Aker kirke. 289

• Han begynte i 1961 på Hovin skole, Oslo. 71

• Han ble konfirmert i 1969 i Østre Aker kirke. 71

• Jan Erik gikk på Teisen videregående skole, Oslo. 71

 

62. Gerd Unni HANSEN 156 (Oliver 5, Ole Øiebø 4, Hans 3,
Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 14 mars 1947 i  Skedsmo, Akershus.156 

Gerd giftet seg med Bjørn Rune BERNTSEN den 4 februar 1967 i Skedsmo kirke.322
Bjørn ble født den 27 januar 1948 i Oslo, Norge.321

Barn i dette ekteskapet var:

+ 149 K    i. Lisbeth BERNTSEN  156 ble født den 18 juli 1967 i Fetsund, Fet, Akershus.501

Lisbeth giftet seg med Svein Magne STORÅS  (f. 1961).324

+ 150 M    ii. Steinar BERNTSEN  156 ble født den 7 januar 1969 i Fetsund.501

Steinar giftet seg med Hege FRISVOLD (f. 1970).32463. Sissel HANSEN 
156 (Oliver5, Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 8 juli 1949 i Skedsmo, Akershus.156

Hennes barn var:

+ 151 K    i. Hanne Lene HANSEN  ble født den 21 oktober 1976 i  Skedsmo.71

.


64. Torill HANSEN 156 (Oliver 5, Ole Øiebø 4, Hans 3,
Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 24 desember 1956 i  Skedsmo, Akershus.156

Torill giftet seg med Kjell Ingvar EIDE  den 4 mai 1974 i Skedsmo kirke.324
Kjell ble født den 19 juli 1952 i Brønnøysund, Brønnøy, Nordland.156

Barn i dette ekteskapet var:

+ 152 K    i. Hege EIDE  156 ble født den 26 september 1974 i  Skedsmo, Akershus.504

Hege giftet seg med Trond NORMANSETH  (f. 1971) den 28 juni 1996.324

+ 153 K    ii. Line EIDE 156 ble født den 3 mai 1977 i Skedsmo, Akershus.156

PArtner: Ronny W WAGNER (f. 2 januar 1978)

 


66. Torild Freitag HANSEN  161 (Jens 5, Ole Øiebø 4, Hans 3,
Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 28 april 1958 på Nøtterøy.161

Torild giftet seg med Rune EVENSEN.161
Rune ble født den 16 april 1958.161

Barn i dette ekteskapet var:

+ 154 M    i. Ketil EVENSEN 161 ble født den 18 februar 1979 i Tønsberg.161

+ 155 K    ii. Therese EVENSEN ] 161 ble født den 10 mars 1983 i  Tønsberg.161


67. Bente Freitag HANSEN  161 (Jens 5, Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 19 mai 1959 på Nøtterøy.161

Bente giftet seg med Christopher MOHN.161
Christopher ble født den 4 september 1958.161

Barn i dette ekteskapet var:

+ 156 M    i. Erik Christopher MOHN  161 ble født den 13 april 1981 i  Stokke, Vestfolde.161

+ 157 K    ii. Pernille MOHN  161 ble født den 1 januar 1989 i Stokke.161


68. Willy FREDRIKSEN  161 (Anna HANSEN 5, Ole Øiebø 4, Hans 3,
Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 21 juni 1953 på Nøtterøy161

Hendelser i hans liv:

• Han ble døpt den 16 august 1953 i Nøtterøy kirke. 160

Willy giftet seg med Toril MAURTVEDT den 18 november 1983 i  Tønsberg.334
Toril ble født den 12 mars 1957.161

Barn i dette ekteskapet var:

+ 158 K    i. Anna Maurtvedt FREDRIKSEN 161 ble født den 20 juni 1985 på Nøtterøy.336

+ 159 K    ii. Jenny Maurtvedt FREDRIKSEN 161 ble født den 20 november 1987 på Nøtterøy.336

+ 160 K    iii. Maren Maurtvedt FREDRIKSEN 161 ble født den 21 august 1990 på Nøtterøy.336


69. Gunnar FREDRIKSEN 511 (Anna HANSEN , Ole Øiebø 4, Hans 3,
Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 11 januar 1958 på Nøtterøy.336

Gunnar giftet seg med Målfrid LI den 12 juni 1982.336
Målfrid ble født den 5 juni 1958 i Nøtterøy, Vestfold, Norge.336

Barn i dette ekteskapet var:

+ 161 K    i. Therese Li FREDRIKSEN 161 ble født den 22 august 1984 påi Nøtterøy.161

+ 162 K    ii. Nina Li FREDRIKSEN  161 ble født den 9 mars 1987 på Nøtterøye.161

+ 163 K    iii. Tone Li FREDRIKSEN  161 ble født den 9 mars 1987 på Nøtterøy.161


Gunnar giftet seg med Inger HOMME 28.7.2017.337 70. Henry Alfred THOOFT  (Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 13 mars 1921 i Minnesota, USA341
og døde den 23 desember 1995 i Russell, Lyon County, Minnesota, USA342 74 år gammel.

Henry giftet seg med Lia Bertilia VAN DEN BROUCKE  den 24 november 1943.343
Lia ble født den 17 november 1920 i Minnesota, USA514
og døde den 27 oktober 1983 i Russell, Lyon County, Minnesota, USA340 62 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 164 K    i. Rosemary Lia THOOFT  ble født den 23 september 1944 i Lincoln County, Minnesota.515

Rosemary giftet seg med Larry Lee DEMUTH  (f. 19 mars 1944) den 31 juli 1966 i Minnesota.516

+ 165 M    ii. Richard Henry THOOFT  ble født den 13 februar 1946 i Lincoln County, Minnesota515
og døde den 16 november 1948 i Lyon County, Minnesota, USA513 2 år gammel.

+ 166 K    iii. Kathleen Ann THOOFT  ble født den 15 april 1950 i Lincoln County, Minnesota.515

Kathleen giftet seg med Gary F. THOOFT  (f. omkring 1950) 517

+ 167 K    iv. Linda Jane THOOFT ble født den 13 juli 1952 i Lincoln County, Minnesota.518

Linda giftet seg med Dennis Leo JAVENS  (f. 5 november 1949) den 31 juli 1966.519

+ 168 K    v. Elise Julie THOOFT  ble født den 28 juli 1954 i Lincoln County, Minnesota.520

Elise giftet seg med Daniel John LANOUE  (f. 30 januar 1954) den 5 januar 1974 i Lyon County, Minnesota.521


Henry giftet seg deretter med Lucille (Peggy) LIVINGSTON  den 23 november 1984.344
Lucille ble født den 5 juni 1917344
og døde den 14 september 2001 i Tyler, Lincoln County, Minnesota522 84 år gammel.71. Alvin Elmer THOOFT  (Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 30 november 1922 i Arco, Minnesota345
og døde den 10 oktober 1990 i South Dakota346 67 år gammel.

Alvin giftet seg med Caroline Dorothy Hass HAUSECHILD 
den 30 august 1969 i Sioux Falls, Minnehaha County, South Dakota.346
Caroline ble født den 22 januar 1909523
og døde den 23 mai 1995 i Sioux Falls, Minnehaha County, South Dakota350 86 år gammel.


72. Emma Sylvia Marie THOOFT  (Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
) ble født den 2 februar 1925.347

Emma giftet seg med Hector Harry VAN ACKER den 29 desember 1947 i USA.348
Hector ble født den 13 august 1925 i Minnesota.525 

Barn i dette ekteskapet var:

+ 169 K    i. Linda Marie VAN ACKER  ble født den 5 februar 1952 i Lincoln County, Minnesota.527

Linda giftet seg med Steven Keith SAND  (f. 21 april 1946) den 20 november 1971 i Lyon County, Minnesota.521

Linda giftet seg deretter med George HALBENLIED  (f. 11 august 1935, d. 19 desember 2000)
den 16 oktober 1987 i St Louis County, Minnesota.529

+ 170 K    ii. Lennita Ann VAN ACKER  ble født den 9 november 1954 i Lincoln County, Minnesota.347

Lennita giftet seg med Phillip Andrew BYER (f. 28 desember 1953) den 25 september 1976.347

Lennita giftet seg deretter med Marlan Dean BUCHERT (f. 17 april 1949)
den 25 september 1982 i Lyon County, Minnesota.530


73. Julius Amoundt THOOFT  (Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 30 august 1930 i Minnesota349
og døde den 3 februar 2006 i Widefield, El Paso, Colorado350 75 år gammel.

Julius giftet seg med Mary Ann DEVOS  den 4 september 1954.349
Mary ble født den 4 mars 1936 i Lyon County, Minnesota532
og døde den 7 april 1976 i Lincoln County, Minnesota531 40 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 171 M    i. Lester Anthony THOOFT  ble født den 5 oktober 1955 i Lincoln County, Minnesota.533

Lester giftet seg med Kathleen Elaine CRONE (f. 1 oktober 1958)
den 11 august 1979 i Hennepin County, Minnesota.534

+ 172 K    ii. Carol Kay THOOFT  ble født den 21 juni 1957 i Lincoln County, Minnesota.535

Carol giftet seg med Adrian Dale REYNOLDS (f. 28 juni 1954) den 28 juni 1978.536

+ 173 M    iii. Jeffrey Jules THOOFT ble født den 23 juni 1958 i Bell County, Texas537
og døde den 24 juni 1978 i USA538 20 år gammel.

+ 174 M    iv. Jessie Allan THOOFT  ble født den 15 februar 1960.539

Jessie giftet seg med Edith Jo WEBB den 29 mai 1986.540

+ 175 K    v. Joelyn THOOFT ble født den 7 november 1961.541

Joelyn giftet seg med Jimmy Paul MEREDITH  (f. 3 desember 1959) den 19 mars 1982.541

Joelyn giftet seg deretter med Mike FIELDMAN (f. 16 juni 1958) den 10 august 1991.542

+ 176 K    vi. Patti Jean Marie THOOFT  ble født den 2 desember 1963.543

Patti giftet seg med Raymond LYN (f. 4 februar 1964) den 28 januar 1984 i Clark County, Nevada.545

+ 177 K    vii. Julie Ann THOOFT ble født den 19 februar 1965.351

Julie giftet seg med Gene BALLARD den 27 mai 1988.544

Julius giftet seg deretter med Susan  den 15 oktober 1977.349
Susan ble født den 5 august 1940 i USA.525

74. Sophia Emily THOOFT  (Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 13 januar 1933.351

Sophia giftet seg med James Joseph DEVOS den 10 oktober 1953 i USA.351
James ble født den 20 januar 1934547
og døde den 8 september 1992 i Cottonwood, Minnesota547 58 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 178 K    i. Pricilla Rose DEVOS  ble født den 3 mars 1954 i Lyon County, Minnesota.548

Pricilla giftet seg med Gene Alan DRESSEN (f. 26 august 1952)
den 14 august 1971 i Lincoln County, Minnesota.549

+ 179 K    ii. Brenda Susan DEVOS ble født den 5 februar 1956 i Lyon County, Minnesota.550

Brenda giftet seg med Brad VANDERSLUIS  (f. 5 mars 1955)
den 4 september 1976 i Lincoln County, Minnesota.551

+ 180 K    iii. Beverly Ann DEVOS ble født den 2 september 1959 i Lyon County, Minnesota.550

Beverly giftet seg med Dan SUMMERVOLD (f. 1 april 1955)
den 26 mai 1985 i Clark County, Nevada.552

Beverly var 1. gang gift med Jeffrey Howard GILBERTSON (f. 19 august 1956, d. 17 april 1978)
den 16 april 1977 i Lincoln County, Minnesota.551

+ 181 M    iv. Joseph Leo DEVOS  ble født den 9 juni 1962 i Lyon County, Minnesota352
og døde den 21 juli 1969 i USA546 7 år gammel.

+ 182 K    v. Janine Rae DEVOS  ble født den 3 april 1971 i Lyon County, Minnesota.352

Janine giftet seg med John Edward NELSON (f. 8 oktober 1970)
den 26 september 1992 i Blue Earth County, Minnesota.553


75. Alfred Elois THOOFT  (Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 15 april 1936 i Lyon County, Minnesota.352

Alfred giftet seg med Wanda Ann JOHNSON den 23 november 1957.353
Wanda ble født den 3 november 1939 i Lincoln County, Minnesota.555

Barn i dette ekteskapet var:

+ 183 M    i. Daniel Steven THOOFT ble født den 17 mai 1958 i Lincoln County, Minnesota556
og døde den 16 april 1980 i Tyler, Lincoln County, Minnesota554 21 år gammel.

+ 184 K    ii. Angela Mae THOOFT  ble født den 3 januar 1960 i Lincoln County, Minnesota.352

Angela giftet seg med Hubert Jay SLEGERS  (f. 10 november 1951)
den 29 desember 1979 i Lincoln County, Minnesota.557

+ 185 K    iii. Marcia Lynn THOOFT  ble født den 6 januar 1961 i Lincoln County, Minnesota.352

Marcia giftet seg med Jon Delbert ERICKSON (f. 25 november 1953)
den 25 februar 1984 i Pipestone, Pipestone County, Minnesota.557

+ 186 K    iv. Gail Marie THOOFT ble født den 27 oktober 1962 i Lincoln County, Minnesota.352

Gail giftet seg med Eugene Rolland LUTTEKE  (f. 10 januar 1952)
den 18 juli 1987 i Nobles County, Minnesota.559

+ 187 M    v. Lowell John THOOFT  ble født den 2 desember 1963 i Lincoln County, Minnesota.352

Lowell giftet seg med Shirley Ann WIERING  (f. 7 november 1961)
den 13 august 1983 i Lincoln County, Minnesota.560

+ 188 K    vi. Sandra Kay THOOFT ble født den 25 mars 1966 i Lincoln County, Minnesota.561

Sandra giftet seg med Kenneth Gene ERICHSON  (f. 13 juli 1957)
den 20 september 1986 i Olmsted County, Minnesota.553

+ 189 M    vii. Timothy Louis THOOFT  ble født den 19 januar 1968 i Lincoln County, Minnesota.561

Timothy giftet seg med Jodi Lynn HANSEN  (f. 6 oktober 1969)
den 22 august 1992 i Lincoln County, Minnesota.553

+ 190 K    viii. LeAnn Sue THOOFT ble født den 5 mai 1975 i Tyler, Lincoln County, Minnesota.562

LeAnn giftet seg med Jay BROWN .56376. Oscar Edward THOOFT
(Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4,
Hans 3, Jone Helgaland2, Hans Foss 1
)
ble født den 15 april 1936 i Lyon County, Minnesota354
og døde den 10 september 1994 i Marshall, Lyon County, Minnesota355 58 år gammel.

Oscar giftet seg med Marlene Joyce LAVOIE den 29 september 1960 i Lyon County, Minnesota.356
Marlene ble født den 19 august 1937 i Lyon County, Minnesota.561 

Barn i dette ekteskapet var:

+ 191 K    i. Lavonne Lea WOOD ble født den 17 mai 1955 i Pope Country, Minnesota.561

Lavonne giftet seg med Wayne Edward HANSEN (f. 24 januar 1955)
den 29 november 1975 i Lyon County, Minnesota.356

+ 192 K    ii. Linda Sue WOOD  ble født den 18 august 1956 i Swift, Roseau County, Minnesota.561

Linda giftet seg med Brian Scott GRAVES  (f. 18 januar 1947)
den 11 september 1982 i Hennepin County, Minnesota.356

+ 193 K    iii. Lois Marie THOOFT  ble født den 26 mars 1961 i Lincoln County, Minnesota.561

Lois giftet seg med John Arthur WILLIANS den 13 november 1988.564

+ 194 K    iv. Melanie Kay THOOFT  ble født den 28 mars 1962 i Lincoln County, Minnesota.561

Melanie giftet seg med ukjent Robert SCOTT  den 21 mars 1987.566

+ 195 K    v. Diane Denise THOOFT  ble født den 17 november 1963 i Lincoln County, Minnesota.561

+ 196 K    vi. Loraine Anne THOOFT  ble født den 17 juli 1965 i Lincoln County, Minnesota.561

Loraine giftet seg med Kevin J ROCHEL(f. 17 desember 1964) den 30 desember 2000.

+ 197 M    vii. Guy Edward THOOFT ble født den 16 januar 1970 i Lyon County, Minnesota.561

Guy giftet seg med Melissa Sue HEROLD  (f. 1970)
den 7 oktober 1989 i La Crosse, La Crosse County, Wisconsin.567

Oscar var 1. gang gift med Levina THOMSON den 24 mars 1957 i USA.357
Levina ble født den 21 januar 1939 i USA.357

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 198 K    i. Laura Lee THOOFT  ble født den 21 januar 1958.569

Laura giftet seg med Theodore Arthus RIDGE  (f. 1 mai 1940) den 19 september 1981.565


77. Doris Elodie THOOFT  (Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 13 april 1939 i Lyon County, Minnesota.358

Doris giftet seg med Donald Alphonse VERMEIRE den 8 februar 1958 i Lincoln County, Minnesota.356
Donald ble født den 27 oktober 1936.358

Barn i dette ekteskapet var:

+ 199 K    i. Barbara Jean VERMEIRE  ble født den 2 november 1958 i Lyon County, Minnesota.571

Barbara giftet seg med Steven Donald BERKENPAS  (f. 2 juni 1956)
den 21 mai 1977 i Lincoln County, Minnesota.572

+ 200 K    ii. Glenda Ann VERMEIRE  ble født den 11 mai 1960 i Lyon County, Minnesota.571

Glenda giftet seg med Daniel WERKMAN (f. 2 juni 1957)
den 18 november 1978 i Lincoln County, Minnesota.572

+ 201 M    iii. Francis Donald VERMEIRE  ble født den 8 juni 1961 i Lyon County, Minnesota.571

Francis giftet seg med Brenda Lee SMITH  (f. 15 januar 1962) den 18 april 1981.573

+ 202 M    iv. Kim Joseph VERMEIRE  ble født den 20 desember 1963 i Lyon County, Minnesota.571

Kim giftet seg med Kimberly Jane DANIELS ] (f. 13 januar 1964)
den 9 juli 1983 i Lyon County, Minnesota.572

Kim giftet seg deretter med Michelle Ann LOUWAGIE  (f. 8 mai 1964)
den 22 februar 1992 i Lyon County, Minnesota.574

+ 203 K    v. Colleen Mary VERMEIRE  ble født den 22 juni 1966 i Lyon County, Minnesota.571

Colleen giftet seg med Leslie Eugene HOUSLOG  (f. 13 mai 1966)
den 30 august 1986 i Nobles County, Minnesota.553

+ 204 K    vi. Carol Marie VERMEIRE  ble født den 22 juni 1966 i Lyon County, Minnesota.571

Carol giftet seg med Todd Lee JOHNSON  (f. 20 september 1965)
den 18 juli 1986 i Lyon County, Minnesota.55378. Jens Johan GJERDE [4588] (Hans 5, Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 17 februar 1927 på Gjerde, Jelsa, Rogaland363

Jens giftet seg med Kristi Jonsdatter ÅREKOL  den 31 desember 1955.364
Kristi ble født den 28 mai 1922 på Årekol, Kinsarvik, Hordaland576
og døde den 27 august 2007 på Gjerde, Jelsa577 85 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 205 K    i. Jorunn GJERDE  ble født den 8 november 1956 på Gjerde, Jelsa.364

Jorunn giftet seg med Knut HJØRNEVIK  (f. 29 mars 1956) i 1975.364

+ 206 K    ii. Margrete Årekol GJERDE ble født den 29 oktober 1957 på Gjerde, Jelsa.364

Margrete giftet seg med Terje PEDERSEN  (f. 11 oktober 1954) i 1977.364

+ 207 M    iii. Helge Årekol GJERDE  ble født den 30 november 1959 på Gjerde, Jelsa.364

Helge giftet seg med Nina SOLA  (f. 17 mars 1965) den 24 august 1991.36479. Ola GJERDE 
(Hans 5, Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 4 november 1928 på Gjerde, Jelsa, Rogaland,365 
og døde den 29 juni 1998 i Hokksund, Øvre Eiker, Buskerud366 69 år gammel.

Hendelser i hans liv:

• Han ble døpt den 16 desember 1928 i Jelsa kirke. 360

Ola giftet seg med Gullborg SKISTAD  i 1959.367
Gullborg ble født den 8 november 1929 i Øvre Eiker, Buskerud.578
De var barnløse.80. Tomine GJERDE
(Hans 5, Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 10 desember 1930 på Gjerde, Jelsa197
og døde i 1993 i Klepp, Rogaland368 63 år gammel.

Tomine giftet seg med Sverre EGELAND  i 1950.369
Sverre ble født den 22 mai 1928.580

Barn i dette ekteskapet var:

+ 208 M    i. John Magne EGELAND  ble født den 17 mars 1951 i Klepp.580

John giftet seg med Elin REINERSEN (f. omkring 1955).580

+ 209 K    ii. Judith EGELAND  ble født den 3 april 1952 i Klepp.580

Judith giftet seg med Per STOKKA (f. 1 juli 1957).580

+ 210 K    iii. Solveig EGELAND ble født den 23 mai 1956 på Klepp.581

Solveig giftet seg med Dag SØLVIK  (f. 27 desember 1954).581

+ 211 K    iv. Turid EGELAND  ble født den 1 april 1959 i Klepp.581

Turid giftet seg med Bjørn BJELLAND  (f. 22 desember 1954).58181. Kristian GJERDE 
(Hans 5, Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 24 november 1936 på Gjerde, Jelsa.370

            Kristian var ugift. 58282. Olaug Kristine GJERDE 
(Hans 5, Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 21 juni 1940 på Gjerde, Jelsa.371

Olaug giftet seg med Magnus LIE  i 1960.372
Magnus ble født den 17 januar 1935 i Jelsa.372

Barn i dette ekteskapet var:

+ 212 M    i. Kjell Magne LIE  ble født den 2 september 1960 i Kopervik, Karmøy, Rogaland.371

Kjell giftet seg med Hilde WORRE  (f. 6 september 1960) den 12 september 1981.371

+ 213 M    ii. Kåre LIE  ble født den 21 juli 1961 i Kopervik, Karmøy.371

Kåre giftet seg med Helen ESPEHAUG (f. 1962) den 16 november 1983.371

+ 214 K    iii. Marie LIE  ble født den 31 desember 1962 i Kopervik, Karmøy.371

+ 215 K    iv. Johanne LIE  ble født den 22 juni 1964 i Kopervik, Karmøy.371

Johanne giftet seg med Hans Martin NÆSSE  (f. 14 januar 1961) den 14 februar 1987.37183. Eldrid Johanna GJERDE 
(Ola Severin 5, Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 9 mai 1937 på Markusvik, Jelsa.375

Eldrid giftet seg med Hans EGELAND  i 1957.375
Hans ble født den 12 juni 1932.584

Barn i dette ekteskapet var:

+ 216 K    i. Målfrid EGELAND ble født den 29 april 1961 i Bryne, Time, Rogaland.584

Målfrid giftet seg med Roald BORE  (f. 15 juni 1960).584

+ 217 K    ii. Hanne Karin EGELAND ble født den 2 november 1962 i Bryne.584

Hanne giftet seg med Kjell Ståle BORE  (f. 21 mai 1958).584

+ 218 K    iii. Oddbjørg EGELAND  ble født den 8 mars 1966 i Bryne.584

Oddbjørg hadde et forhold med Kjell LARSEN . (f. 28 mai 1955)

+ 219 K    iv. Hilde EGELAND  ble født den 24 desember 1967 i Bryne.584

Hilde giftet seg med Oddvard HØILAND  (f. 23 februar 1968).584


84. Torunn Judith GJERDE  (Ola Severin 5, Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 9 september 1938 på Markusvik, Jelsa.378

Torunn giftet seg med Lars JELSA i 1957.379
Lars ble født den 25 mai 1930 i Jelsa.379

Barn i dette ekteskapet var:

+ 220 M    i. Bjørn JELSA ble født den 17 juni 1958 i Jelsa.588

Bjørn giftet seg med Anne SØMME  (f. 18 juni 1965) i 1990.589

+ 221 K    ii. Marit JELSA  ble født den 14 juni 1960 i Jelsa strandsted, Jelsa.589

Marit giftet seg med John Ole JOHNSEN  (f. 9 desember 1958) i 1979.590

+ 222 M    iii. Ola JELSA  ble født den 2 januar 1962 i Jelsa.586

Ola giftet seg med Linn FRAFJORD  (f. 17 mars 1961) i 1984.591

+ 223 K    iv. Cecilie JELSA  ble født den 21 august 1963 i Jelsae.379

Cecilie giftet seg med Arnstein LANDSNES  (f. 28 juni 1951) i 1993.592

+ 224 M    v. Rune JELSA  ble født den 4 november 1967 i Jelsa.379

Rune giftet seg med Sølve Monika STEFFENSEN (f. 15 februar 1969).593

Rune var også gift med Karen Elisabeth RAMSLAND  (f. 1968).593

+ 225 M    vi. Morten JELSA  ble født den 10 desember 1971 i Jelsa.379

Morten giftet seg med Janne Solfrid ØVREBØ  (f. 28 august 1972) i 1993.594

+ 226 K    vii. Trine JELSA  ble født den 7 april 1978 i Jelsa.379

Trine giftet seg med Atle STOKKEDAL  (f. omkring 1978) i 2004.59585. Olaug Målfrid GJERDE 
(Ola Severin 5, Jens 4, Hans [3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 25 januar 1940 på Markusvik, Jelsa.380

Olaug giftet seg med Harald STØLE.381
Harald ble født den 9 desember 1934 i Sokndal, Rogaland.381

Barn i dette ekteskapet var:

+ 227 M    i. Geir STØLE  ble født den 16 juni 1964 i Stavanger.596

Geir giftet seg med Brit Elin IDSØ (f. 13 juni 1961).596

+ 228 K    ii. Nina STØLE  ble født den 19 februar 1969 i Stavanger.59686. Hjørdis GJERDE
  (Ola Severin 5, Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 16 november 1942 på Markusvik, Jelsa.380

Hjørdis giftet seg med Einar Louis GABRIELSEN  i 1962.381
Einar ble født den 20 september 1938 i Stavanger.381

Barn i dette ekteskapet var:

+ 229 K    i. Anita Gjerde GABRIELSEN  ble født den 2 juli 1963 i Bryne, Time, Rogalan.596

Anita giftet seg med Arvid KRISTENSEN (f. 28 februar 1957) i 1985.599

+ 230 M    ii. Terje Gjerde GABRIELSEN  ble født den 18 oktober 1964 i Bryne.596

Terje giftet seg med Oddveig TARALDSEN  (f. 16 oktober 1965).596

+ 231 K    iii. Eli Gjerde GABRIELSEN  ble født den 30 desember 1966 i Bryne.596

+ 232 M    iv. Arvid Gjerde GABRIELSEN ble født den 2 oktober 1968 i Bryne.596

Arvid hadde et forhold med Sigrund STEINE. (f. 20 juni 1968)

+ 233 M    v. Tor Gjerde GABRIELSEN  ble født den 27 mai 1971 i Bryne.596

+ 234 K    vi. Kari Gjerde GABRIELSEN ble født den 26 februar 1974 i Bryne.59687. Jofrid GJERDE [4452] (Ola Severin , Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 19 mars 1944 på Markusvik, Jelsa.382

Jofrid giftet seg med Kjell Peter HØYLAND i 1966.383
Kjell ble født den 9 mai 1942 i Nærbø, Hå, Rogaland, Norge.604

Barn i dette ekteskapet var:

+ 235 K    i. Unni HØYLAND ble født den 11 juli 1962 i Jelsa.604

Unni giftet seg med Yngve TVEIT  (f. 22 juli 1957).602

+ 236 K    ii. Bente HØYLAND  ble født den 28 februar 1968 i Jelsa.604

Bente giftet seg med Kåre Emil ESKEDAL  (f. 24 august 1966).602

+ 237 K    iii. Jane HØYLAND  ble født den 22 august 1970 i Jelsa.604

Jane giftet seg med Arve ØIGJORD  (f. 31 oktober 1967).60588. Mildrid GJERDE [4433]
(Ola Severin 5, Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 12 desember 1946 på Markusvik, Jelsa.384

Mildrid giftet seg med Kjell SØRHEIM  i 1965.385
Kjell ble født den 9 juni 1946 i Mosterøy, Bømlo, Hordaland.607

Barn i dette ekteskapet var:

+ 238 M    i. Ove SØRHEIM ble født den 9 august 1965 i Brynee.608

Ove giftet seg med Hilde SØMME  (f. 15 november 1970).608

+ 239 M    ii. Tom Gjerde SØRHEIM ble født den 16 januar 1967 i Bryne.608

Tom giftet seg med Bente STORHAUG  (f. 25 april 1966).608

+ 240 K    iii. Rita Gjerde SØRHEIM  ble født den 4 januar 1968 i Bryne.608

Rita giftet seg med Hugo HANSEN (f. 1 august 1967).608

+ 241 M    iv. Jan Gjerde SØRHEIM  ble født den 22 november 1969 i Bryne.608

Jan giftet seg med Wenche STAVA  (f. 1 september 1969).60889. Jon GJERDE [4425]
(Ola Severin 5, Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 8 april 1949 på Markusvik, Jelsa.386

Jon giftet seg med Kari Evelyn WALBERG  den 29 mars 1969.387
Kari ble født den 4 desember 1949 på Bømlo, Hordaland.611
603

Barn i dette ekteskapet var:

+ 242 K    i. Tone Walberg GJERDE  ble født den 22 august 1969 i Jelsa.613

Tone giftet seg med Vigleik SIRNES  (f. 25 januar 1967) i 1989.611

Tone giftet seg deretter med Øystein THORSEN  (f. 1968) den 11 august 2007.614

+ 243 K    ii. Siv GJERDE ble født den 21 juni 1972 i Jelsa.615

Siv giftet seg med Jostein HOLME (f. 20 mai 1970) ca. 1990.608

Partner: Audun TJØSVOLL. (f. 1967)

+ 244 M    iii. Frode Walberg GJERDE  ble født den 2 august 1974 i Jelsa.616

Frode giftet seg med Janne HABBESTAD.61490. Bjørg Emilie GJERDE  (Sven 5, Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 5 april 1933 på Jelsa strandsted.397

Bjørg giftet seg med Alfred ELTERVAAG.398
Alfred ble født den 25 februar 1917 i Stavanger.619

• Han arbeidet som kolonialhandlar. 392

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 245 M    i. Alf Inge ELTERVAAG  ble født den 8 februar 1958 i Stavanger.620

Alf giftet seg med Brit UNDHEIM  (f. 30 november 1957).62091. Torhild Judit GJERDE  (Sven 5, Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 19 februar 1936 på Jelsa strandsted.399

Torhild giftet seg med Jakob PEDERSEN i 1956.399
Jakob ble født den 7 august 1932 i Åkra, Skånevik, Hordaland399
og døde den 12 oktober 1994 på Stord, Hordaland623 62 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 246 M    i. Tor Jan Gjerde PEDERSEN  ble født den 15 november 1958 i Leirvik, Stord.624

Tor hadde et forhold med Elin NOTTLAND. (f. 4 mars 1966)

+ 247 M    ii. Sven Inge Gjerde PEDERSEN ble født den 12 desember 1960 på Stord624
og døde den 23 juli 1975 i Stord, Hordaland, Norge625 14 år gammel.92. Sverre Ingolf GJERDE 
(Sven 5, Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 20 desember 1938 på Jelsa strandsted.400

• Han arbeidet som lærar, sidan skulesjef, personalsjef o.a. i Ølen kommune. 392

Sverre giftet seg med Gerd Cesilie HAUGANES i 1961.401
Gerd ble født den 19 februar 1937 i Vikedal, Vindafjord, Rogaland.401

Hendelser i hennes liv:

• Hun arbeidet som barnehageassistent. 392

Barn i dette ekteskapet var:

+ 248 K    i. Ingrid Sønnøve GJERDE  ble født den 28 oktober 1962 i Vikedal, Vindafjord.626

+ 249 K    ii. Gudveig Cesilie Hauganes GJERDE  ble født den 3 august 1966 i Vikedal, Vindafjord.626

+ 250 M    iii. Svein Gisle Hauganes GJERDE  ble født den 23 juli 1967 i Vikedal, Vindafjord.626

+ 251 K    iv. Anne Liv GJERDE  ble født den 21 april 1973 i Vikedal, Vindafjord.626

Anne giftet seg med Kjell Ove IMSLAND (f. 29 mars 1973) den 31 juli 1999.63093. Erling Anton GJERDE  (Sven 5, Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 24 mars 1942 på Jelsa strandstede631
og døde den 27 september 1942.632 


94. Åse GJERDE  (Sven 5, Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 3 august 1945 på Jelsa strandsted.404

• Hun arbeidet som misjonær i Etiopia. 635

Åse giftet seg med Hans Birger Neergård SAKSHAUG  i 1969.404
Hans ble født den 23 november 1943 i Inderøy, Nord-Trøndelag.404

Hendelser i hans liv:

• Han arbeidet som misjonær i Etiopia. 635

Barn i dette ekteskapet var:

+ 252 M    i. Ole Harald NEERGÅRD  ble født den 19 januar 1973 i Levanger, Nord-Trøndelag.636

+ 253 K    ii. Ingebjørg NEERGÅRD  ble født den 16 februar 1975 i Etiopia636
og døde den 18 februar 1975 i Etiopia.636

+ 254 M    iii. Svein Inge NEERGÅRD  ble født den 13 september 1976 i Etiopia.636

+ 255 M    iv. Johannes NEERGÅRD ble født den 14 mars 1980 i Etiopia.636

+ 256 M    v. Erling NEERGÅRD  ble født den 18 august 1986 i Levanger, Nord-Trøndelag.636

Erling giftet seg med Nora  den 12 november 2012.61495. Paul Reidar GJERDE (Ommund 5, Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 21 januar 1933 på Fuglastein, Jelsa, Rogalande206
og døde den 29 januar 1993 i Stavanger411 60 år gammel.

• Han arbeidet som kystskipper. 638

Paul giftet seg med Målfrid MANNES i 1959.412
Målfrid ble født den 1 mars 1936 i Åkra, Karmøy, Rogaland206
og døde den 8 april 2012 i Stavanger639 76 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

+ 257 M    i. Ove Johnny GJERDE  ble født den 1 februar 1960 i Stavanger.410

Ove hadde et forhold med Anne Sofie ØYE. (f. 24 mai 1965)

+ 258 M    ii. Roy GJERDE  ble født den 1 mars 1964 i Stavanger.410

Roy giftet seg med Bente Hop NILSEN  (f. 11 februar 1968) .410

+ 259 M    iii. Frank GJERDE  ble født den 17 november 1969 i Stavanger.41096. Jan Tore GJERDE  (Ommund 5, Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 10 januar 1940 på Fuglastein, Jelsa.206

• Han arbeidet som kystskipper. 407

Jan giftet seg med Helga Tordis STUVIK i 1959.206
Helga ble født den 18 august 1940 i Sauda, Rogaland.206

Barn i dette ekteskapet var:

+ 260 M    i. Terje GJERDE  ble født den 28 mars 1960 i Stavanger.410

Terje giftet seg med Anita IDSØ (f. 7 august 1964).410

+ 261 K    ii. Bente GJERDE  ble født den 23 juni 1961 i Stavanger.410

Bente giftet seg med Lars HANDELAND (f. 24 september 1958).410

+ 262 K    iii. Anita GJERDE  ble født den 14 juni 1966 i Stavanger.410

Anita giftet seg med Arne GRYTE (f. 24 juni 1966).41097. Lillian Orene GJERDE  (Ommund 5, Jens 4, Hans 3,
Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 24 april 1944 på Fuglastein, Jelsa.413

Lillian giftet seg med Harald JOHANNESEN.413
Harald ble født den 20 desember 1940 i Stavanger640

Barn i dette ekteskapet var:

+ 263 K    i. Sissel JOHANNESEN  ble født den 1 juli 1964 i Stavanger.640

Sissel giftet seg med Øyvind LYSE (f. 24 september 1959).641

+ 264 M    ii. Arild JOHANNESEN  ble født den 17 april 1966 i Stavanger.640

+ 265 M    iii. Morten JOHANNESEN ble født den 13 februar 1970 i Stavanger.64098. Jens Torleif GJERDE [4356] (Bernhard Jensen 5, Jens 4, Hans 3,
Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 17 september 1938 i Kopervik, Karmøy, Rogaland417
og døde den 25 desember 1999 i Kopervik418 61 år gammel.99. Sivert Lorents GJERDE
(Bernhard Jensen 5, Jens 4, Hans 3,
 Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 25 januar 1940 i Kopervik, Karmøy.419 08

Sivert giftet seg med Hjørdis LARSEN.208
Hjørdis ble født den 4 januar 1950.208

Barn i dette ekteskapet var:

+ 266 M    i. Jan GJERDE  ble født den 31 desember 1972.208

+ 267 K    ii. Linda GJERDE  ble født den 11 juli 1974.208

+ 268 M    iii. Cato GJERDE  ble født den 23 desember 1976.208

+ 269 M    iv. Frode GJERDE ble født den 10 april 1979.208

Sivert var 1. gang gift med Olaug NORDHUS.420
Olaug ble født omkring 1940.208

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 270 K    i. May Bente GJERDE 643
ble født den 14 desember 1965,208
døde den 25 oktober 1968 i Haugesund644 2 år gammel.100. Berit Marie GJERDE 
(Bernhard Jensen 5, Jens 4, Hans 3,
Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 25 juni 1943.208

Berit giftet seg med Bjørnar JAKOBSEN.421
Bjørnar ble født den 21 november 1941.421

Barn i dette ekteskapet var:

+ 271 M    i. Bernhard JAKOBSEN  ble født den 13 mai 1964.421

Bernhard giftet seg med Tove HÅSTØ ] (f. 26 juli 1963).421

+ 272 M    ii. Ludvig JAKOBSEN  ble født den 28 november 1965.421

Ludvig giftet seg med Kari FAGERVOLD  (f. 12 juli 1965).421

+ 273 K    iii. Mai Bente JAKOBSEN 
ble født den 27 juni 1970421 og døde den 20 november 1970.421

+ 274 K    iv. Hege Anita JAKOBSEN  ble født den 21 oktober 1971.421

Hege giftet seg med Kjell Ove BANG  (f. 31 mars 1970).421

+ 275 M    v. Roy Harry JAKOBSEN  ble født den 3 mars 1973.421

Berit giftet seg deretter med Kai Carl CHRISTENSEN.422
Kai ble født den 20 juli 1937 i Danmark.421
De var barnløse.101. Lilian Terese GJERDE  (Bernhard Jensen 5, Jens 4, Hans 3,
 Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 18 oktober 1945 i Åkra, Karmøy, Rogalande419
og døde i april 1946 på Karmøy.208

102. Bernt Harald GJERDE  (Bernhard Jensen 5, Jens 4, Hans 3,
Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 19 juli 1949.423

Bernt giftet seg med Bodil NILSEN.423
Bodil ble født den 1 september 1960.423

Barn i dette ekteskapet var:

+ 276 K    i. Liv Marit GJERDE  ble født den 11 mars 1978.423

+ 277 K    ii. Anne Lise GJERDE  ble født den 6 april 1980.423

+ 278 M    iii. Bernhard Emil GJERDE  ble født den 30 oktober 1984.423

+ 279 K    iv. Laila GJERDE  ble født den 12 desember 1991.423103. Else Marit GJERDE 
(Bernhard Jensen 5, Jens 4, Hans 3,
Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 19 juli 1949 i Åkra, Karmøy.424

Else giftet seg med Kurt NILSEN .423
Kurt ble født den 15 februar 1948.423

Barn i dette ekteskapet var:

+ 280 M    i. Kurt Marton Gjerde NILSEN  ble født den 30 desember 1972.423

+ 281 M    ii. Bernt Harald Gjerde NILSEN  ble født den 18 oktober 1975.423

+ 282 K    iii. Margit Gjerde NILSEN  ble født den 3 februar 1980.423

Syvende generasjon (3x tippoldebarn)


104. Margunn UNDHEIM  (Brita TUFTENE 6, Hans Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 19 juli 1955 på Undheim, Time, Rogaland.218

Margunn giftet seg med Kjell TJÅLAND  den 5 februar 1983.430
Kjell ble født i 1956.323


Barn i dette ekteskapet var:

+ 283 K    i. Brit Oddny TJÅLAND  født den 23 desember 1976 på Undheim, Bryne.218

+ 284 M    ii. Sigve TJÅLAND  født den 5 april 1981 i Undheim, Bryne.218

+ 285 K    iii. Inger TJÅLAND  født den 23 september 1982 i Undheim, Bryne.218

 

105. Liv Oddbjørg UNDHEIM  (Brita TUFTENE 6, Hans Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 31 mai 1957 på Undheim, Bryne.218

Liv giftet seg med Alf Thu SALTE  ca. 1980.218
Alf ble født den 10 november 1952.218

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 286 M    i. Alf Martin SALTE  ble født den 20 juli 1984.218106. Berit UNDHEIM 
(Brita TUFTENE 6, Hans Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 6 februar 1959 på Undheim, Bryne.218

Berit giftet seg med Sven G. SKÅRLAND [ ca. 1975.218
Sven ble født den 7 mars 1955.218


Barn i dette ekteskapet var:

+ 287 K    i. Solfrid SKÅRLAND   født den 1 oktober 1976.218

+ 288 K    ii. Bjørg SKÅRLAND   født den 11 mai 1981.218

+ 289 M    iii. Geir Tore SKÅRLAND   født den 26 februar 1989.218

+ 290 K    iv. Siv Bente Undheim SKÅRLAND   født den 17 februar 1991.218

+ 291 K    v. Siri SKÅRLAND   født den 24 mai 1993.651107. Gunvor Helen UNDHEIM  (Brita TUFTENE 6, Hans Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 11 mars 1961 på Undheim, Bryne.218

Gunvor giftet seg med Tor VESTLY  ca. 1985.218
Tor ble født den 1 mars 1958.218

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 292 M    i. Tor Gunnar VESTLY ble født den 15 desember 1988.218108. Turid UNDHEIM  (Brita TUFTENE 6, Hans Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 5 mai 1962 på Undheim, Bryne.218

Partner Hans Olav SKOGLI
Hans ble født den 15 mai 1963.218

Deres barn var:

+ 293 K    i. Monica Undheim SKOGLI  født den 17 april 1989.218

+ 294 K    ii. Tone Undheim SKOGLI  født den 29 januar 1993.218
109. Judith UNDHEIM 
(Brita TUFTENE 6, Hans Andreasen [5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 19 februar 1969 på Undheim, Bryne.218110. Signy LANGELAND [ (Olaug Halldis TUFTENE 6, Hans Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 23 november 1951 i Rogaland, Norge.219

Signy giftet seg med Jan SKAAR  ca. 1980.219
Jan ble født i 1952.323

Barn i dette ekteskapet var:

+ 295 K    i. Siw Jane SKAAR  219  født i 1986 i Ombo, Rogaland, Norge.427

+ 296 M    ii. Jone SKAAR  219  født i 1988 i Ombo, Hjelmeland, Rogaland, Norge.656111. Johannes ØYE  (Bertha TUFTENE 6, Hans Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 29 mai 1961 i Hjelmeland, Rogaland.221

Johannes giftet seg med Tone IMS  ca. 1985.221
Tone ble født omkring 1965.71

Barn i dette ekteskapet var:

+ 297 K    i. Susanne ØYE  657 ble født i 1986.659

+ 298 K    ii. Vibeke ØYE  657 ble født i 1987.323

+ 299 M    iii. Joakim ØYE  657 ble født i 1990.660112. Stig Ove ØYE  (Bertha TUFTENE 6, Hans Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 14 april 1966.221

Hans barn var:

+ 300 M    i. Andre ØYE [ble født omkring 1990 i Tananger, Sola, Rogaland.221113. Trond Jarl ØYE 
(Bertha TUFTENE 6, Hans Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født i 1976 i Stavanger, Rogaland.436


114. Sissel GYSLAND  (Hildur Aud TUFTENE 6, Hans Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 1 oktober 1966 i Stavanger.222

Sissel giftet seg med Johannes SKÅR.222
Johannes ble født den 28 september 1966.222

Barn i dette ekteskapet var:

+ 301 K    i. Hilde SKÅR  ble født den 10 september 1991.222

+ 302 M    ii. Gjøran SKÅR  ble født den 13 mars 1994.222

 115. Ole Jonny GYSLAND 
(Hildur Aud TUFTENE 6, Hans Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans  3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 1 november 1966 i Stavanger.222


116. Terje GYSLAND  (Hildur Aud TUFTENE 6, Hans Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 21 mars 1975 i Stavanger.222117. Kirsten Irene ASHEIM 
(Olav Kristoffer ASHEIM 6, Karina Andreasdatter TUFTENE 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 23 desember 1946 på Asheim, Øverland, Nedstrand, Tysvær, Rogaland.444

Kirsten giftet seg med Arne Sigred STOLTENBERG  den 13 februar 1971.445
Arne ble født den 8 mars 1941 i Stavanger.445

Barn i dette ekteskapet var:

+ 303 K    i. Linda STOLTENBERG  ble født den 19 juni 1971.444

+ 304 M    ii. Stig Arne STOLTENBERG  ble født den 26 juli 1974.444

+ 305 M    iii. Kenneth STOLTENBERG  ble født den 13 juli 1979.444

Kirsten og John REE fikk sønnen Vidar.446
John ble født ca. 1946.446

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 306 M    i. Vidar ASHEIM  ble født den 24 juni 1964 på Nedstrand, Tysvær.444

Vidar giftet seg med Unni KVERNELAND  (f. 4 november 1967).444

.

118. Brit Karin ASHEIM  (Olav Kristoffer ASHEIM 6, Karina Andreasdatter TUFTENE 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 21 juli 1949 på Nedstrand, Tysvær.440

Brit giftet seg med Peder Johan GRYDE  den 29 mars 1969.445
Peder ble født den 2 juni 1949.444

Barn i dette ekteskapet var:

+ 307 K    i. Nanny GRYDE  ble født den 30 juli 1969 på Sola, Rogaland.666

Nanny giftet seg med Tor Magne TJEMSLAND  (f. 1969) den 18 juni 1994.667

+ 308 K    ii. Marion GRYDE  ble født den 11 november 1976 på Sola.666

+ 309 K    iii. Line GRYDE  ble født den 30 april 1980 på Sola.668

+ 310 K    iv. Heidi GRYDE  ble født den 24 september 1986 på Sola.666

+ 311 M    v. Joakim GRYDE ble født den 1 juni 1990 på Sola.666119. Ragnhild ASHEIM (Olav Kristoffer ASHEIM 6, Karina Andreasdatter TUFTENE 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 22 oktober 1950 på Asheim, Øverland, Nedstrand, Tysvær.445

Ragnhild giftet seg med Yngvar JOHANNESEN.447
Yngvar ble født den 6 september 1945.447

Barn i dette ekteskapet var:

+ 312 M    i. Roald JOHANNESEN  ble født den 13 april 1968.444

Roald giftet seg med Marianne VALLE (f. 25 februar 1969) den 8 oktober 1987.670

+ 313 M    ii. Tor Eirik ASHEIM ble født den 1 januar 1984.444120. Øyvind ASHEIM 
(Olav Kristoffer ASHEIM 6, Karina Andreasdatter TUFTENE 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 14 mars 1952 på Asheim, Øverland, Nedstrand, Tysvær.448

Øyvind giftet seg med Ruth ALSTVEIT  den 30 desember 1972.449
Ruth ble født den 6 januar 1954 i Prestegarden, Tysvær, Rogaland, Norge.449

Barn i dette ekteskapet var:

+ 314 K    i. Janne Dorethe ASHEIM ble født den 31 oktober 1971 på Nedstrand, Tysvær.673

Janne giftet seg med Petter ERGA  (f. 11 oktober 1966) den 14 mars 1992.673

+ 315 M    ii. Kurt Ove ASHEIM ble født den 27 juli 1973 på Einertun, Stuvik, Nedstrand, Tysvær.674

Kurt giftet seg med Lisbeth HELLE.446

+ 316 K    iii. Linn Helen ASHEIM  ble født den 6 januar 1980 på, Einertun, Stuvik, Nedstrand.449121. Kjell Olav ASHEIM 
(Olav Kristoffer ASHEIM [6, Karina Andreasdatter TUFTENE 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 5 mars 1954 på Asheim, Øverland, Nedstrand, Tysvær.448

Kjell giftet seg med Else Marie SELAND  den 27 august 1977.450
Else ble født den 1 februar 1959 i Kalsheim, Tysvære.678

Barn i dette ekteskapet var:

+ 317 M    i. Edvin ASHEIM  ble født den 14 februar 1978 på Stuvik, Nedstrand, Tysvær.679

Edvin giftet seg med Heidi Merete PEDERSEN (f. 1979) i 2000.680

+ 318 M    ii. Heine ASHEIM  ble født den 6 juli 1980 på Stuvik, Nedstrand.681

+ 319 M    iii. Stian ASHEIM  ble født den 17 november 1988 på Stuvik, Nedstrand.682122. Andreas VATLAND [742] (Berta Johanna ASHEIM 6, Karina Andreasdatter TUFTENE 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 11 mars 1946 på Gandal, Sandnes, Rogaland.452

Andreas giftet seg med Else Kristine MADSEN.452
Else ble født den 30 juni 1945.452

Barn i dette ekteskapet var:

+ 320 M    i. Asbjørn VATLAND  ble født den 14 desember 1965 på Austrått, Sandnes, Rogaland.452

+ 321 K    ii. Bodil VATLAND  ble født den 5 desember 1969 på Austrått, Sandnes.452

+ 322 K    iii. Heidi VATLAND  ble født den 30 august 1972 på Austrått, Sandnes.452123. Gunnar VATLAND 
(Berta Johanna ASHEIM 6, Karina Andreasdatter TUFTENE 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 30 mai 1949 på Ganddal, Sandnes.452

Gunnar giftet seg med Ellen Agnethe HETLAND.452
Ellen ble født den 22 mai 1953.452

Barn i dette ekteskapet var:

+ 323 M    i. Johan VATLAND  ble født den 16 juli 1972 i Oltedal, Gjesdal, Rogaland.452

+ 324 M    ii. Tom VATLAND [ ble født den 4 mai 1975 i Oltedal.452124. Borghild Margrete VATLAND  (Berta Johanna ASHEIM 6, Karina Andreasdatter TUFTENE 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 21 juli 1950 i Ganddal, Sandnes.452

Borghild giftet seg med Kjell Johan URDAL.452
Kjell ble født den 16 mai 1945.452

Barn i dette ekteskapet var:

+ 325 M    i. Linda Vatland URDAL  ble født den 10 april 1972 på Ålgård, Gjesdal, Rogaland.452

+ 326 K    ii. Margrete Vatland URDAL  ble født den 13 januar 1975 på Ålgård.452

Margrete giftet seg med Terje SKARÅS.125. Kjellaug VATLAND  (Berta Johanna ASHEIM 6, Karina Andreasdatter TUFTENE 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 17 april 1955 i Ganddal, Sandnes.452

Kjellaug giftet seg med Inge VOLL.452
Inge ble født den 30 november 1950.452

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 327 M    i. Tom Erik Vatland VOLL 
ble født den 6 september 1979 på Klepp, Rogaland.452


126. Anne Karin NIELSEN  (Klara Olaug ASHEIM 6, Karina Andreasdatter TUFTENE 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 22 februar 1951 i Hundvåg, Stavanger.457

Anne giftet seg med Terje HETLAND.457
Terje ble født den 13 september 1952.457

Barn i dette ekteskapet var:

+ 328 M    i. Stian HETLAND  ble født den 18 desember 1978 i Hundvåg, Stavanger.457

+ 329 K    ii. Linda HETLAND  ble født den 19 august 1980 i Hundvåg, Stavanger.457

+ 330 K    iii. Lise HETLAND  ble født den 7 juni 1983 i Hundvåg, Stavangerge.457127. Karl Andreas NIELSEN 
(Klara Olaug ASHEIM 6, Karina Andreasdatter TUFTENE 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 10 november 1958 i Hundvåg, Stavangere.457

Hans barn var:

+ 331 M    i. Jone Andre NIELSEN 
ble født den 3 mars 1987 i Hundvåg, Stavanger.457

+ 332 M    ii. Joachim NIELSEN  684
ble født den 22 april 1991 i Hundvåg, Stavanger, Rogaland, Norge.457

Joachim giftet seg med Tina Jakobsen MOE den 25 juli 2010.614128. Hilde Mette NILSEN 
(Klara Olaug ASHEIM 6, Karina Andreasdatter TUFTENE 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 3 juli 1964 i Hundvåg, Stavanger.

Hilde giftet seg med Lars Terje BJØRNØY.457
Lars ble født den 10 oktober 1963.457129. Lars Geir MO  (Astrid Støle HANSEN 6, Bertinius Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 23 mars 1975 i Sandnes, Rogaland.244130. Jan Gunnar TYSSE 
(Kari Støle HANSEN 6, Bertinius Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 11 mai 1963 i Sandnes, Rogaland.244

Jan giftet seg med Aud HADLAND.244
Aud ble født den 25 oktober 1967.244

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 333 M    i. Erik Hadland TYSSE  ble født den 6 juni 1986 i Sandnes.244131. Bjørn TYSSE 
(Kari Støle HANSEN 6, Bertinius Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 22 september 1964 i Sandnes.244

Bjørn giftet seg med Marian Cicilie SANDANGER.244
Marian ble født den 9 januar 1966.244

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 334 K    i. Nina Sandanger TYSSE
ble født den 30 november 1991 i Ålgård, Gjesdal, Rogaland.244


132. Monika TYSSE  (Kari Støle HANSEN 6, Bertinius Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 16 juni 1972 i Sandnes.244133. Rune TØNNESEN  131 (Turid Roberg HANSEN 6, Hans 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 2 mars 1966 i Hauge, Dalane, Sokndal, Rogaland131
og døde den 12 juli 1983 i Sokndal465 17 år gammel.134. Trond TØNNESEN 
131 (Turid Roberg HANSEN 6, Hans 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 21 juli 1969 i Hauge, Dalane, Sokndal, Rogaland,.261


Trond giftet seg med Brita WESENLUND-HJØNNEVÅG
den 13 august 2005 i Sokndal kirke, Hauge i Dalane, Sokndal.267
Brita ble født i august 1974 i Bergen, Hordaland.690

Barn i dette ekteskapet var:

+ 335 K    i. Maia WESENLUND-HJØNNEVÅG  ble født i juni 2005 i Sokndal, Rogaland267
og ble døpt den 13 august 2005 i Sokndal kirke.

+ 336 K    ii. Amanda WESENLUND-HJØNNEVÅG  695 ble født den 17 november 2007 i Sokndal.696

+ 337 M    iii. Rune WESENLUND-HJØNNEVÅG  697 ble født den 8 september 2009 i Sokndal697
og ble døpt den 20 desember 2009 i Sokndal kirke.135. Tove DITMANSEN 
323 (Ulf DITMANSEN 6, Helma HANSEN 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 6 april 1960 i Vestfold.152

Tove giftet seg med Jan Petter BECKMAN.152
Jan ble født den 7 april 1960.152

Barn i dette ekteskapet var:

+ 338 M    i. Aleksander BECKMAN  ble født den 9 desember 1983.152

+ 339 K    ii. Charlotte BECKMAN  ble født den 25 oktober 1987.152

+ 340 M    iii. Fredrik BECKMAN  ble født den 29 april 1992.152


136. Dag DITMANSEN  (Ulf DITMANSEN 6, Helma HANSEN 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 30 mai 1971.152


137. Ulf DITMANSEN  (Ulf DITMANSEN 6, Helma HANSEN 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 30 mai 1971.152138. Lene Smørdal DITMANSEN 
(Ulf DITMANSEN 6, Helma HANSEN 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 16 august 1976 i Horten, Vestfold.152139. Øyvind JOHNSEN 
152 (Bjørg DITMANSEN 6, Helma HANSEN 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 28 desember 1960 på Nøtterøy, Vestfold.152

Øyvind giftet seg med Hilde GJESSING.152
Hilde ble født den 23 juni 1963.152

Barn i dette ekteskapet var:

+ 341 K    i. Susanne Gjessing JOHNSEN  323 ble født i 1988.702

+ 342 M    ii. Petter Gjessing JOHNSEN  ble født i 1991.703


140. Torun JOHNSEN  152 (Bjørg DITMANSEN 6, Helma HANSEN 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 30 mars 1962 på Nøtterøy.152

Torun giftet seg med Kjell Roger HENRIKSEN.152
Kjell ble født den 30 mars 1957.152

Barn i dette ekteskapet var:

+ 343 M    i. Morten HENRIKSEN  ble født omkring 1992.152

+ 344 K    ii. Malene HENRIKSEN  ble født omkring 1995.704141. Hilde DITMANSEN 
152 (Svein DITMANSEN 6, Helma HANSEN 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 13 mars 1970 i Tønsberg, Vestfold.152


142. Monika DITMANSEN  (Svein DITMANSEN 6, Helma HANSEN 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 3 februar 1974 i Tønsberg.152


143. Kristina DITMANSEN  267 (Svein DITMANSEN 6, Helma HANSEN 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 9 februar 1997 på Nøtterøy.267144. Rune THORESEN  152 (Wenche HANSEN 6, Sem 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 19 november 1964 på Nøtterøy,.152

Rune giftet seg med May Bente THORESEN.152
May ble født den 25 april 1968.152

Barn i dette ekteskapet var:

+ 345 M    i. Mats THORESEN  152 ble født den 9 september 1991 på Nøtterøy.708

+ 346 M    ii. Jonas THORESEN  267 ble født den 13 oktober 1997 på Kongsberg.709


145. Espen THORESEN  152 (Wenche HANSEN 6, Sem 5,
Ole Øiebø 4, Hans [3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 18 april 1969 på Nøtterøy.152146. Geir EMBLEMSVÅG 
(Grete JOHNSEN 6, Selma Johanne HANSEN 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 13 oktober 1976 i Oslo71
og ble døpt den 26 desember 1976 i Manglerud kirke, Oslo.

Geir er samboer med Annette EKEBERG
Annette ble født den 4 november 1976 i Moss, Østfold.713147. Erling EMBLEMSVÅG [26]
(Grete JOHNSEN 6, Selma Johanne HANSEN 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 10 april 1978 i Oslo494
og ble døpt den 11 juni 1978 i Manglerud kirke.

Erling giftet seg med Marianne HAUG  den 16 juni 2012 i Olberg kirke, Krødsherad, Buskerud.71
Marianne ble født den 30 juli 1982.717

Barn i dette ekteskapet var:

+ 347 K    i. Oda Haug EMBLEMSVÅG  ble født den 12 juni 2015 i Bærum, Akershus.718

+ 348 K    ii. Ingrid Haug EMBLEMSVÅG født og død den 22 april 2020 i Bærum, Akershus148. Magnus EMBLEMSVÅG 
(Grete JOHNSEN 6, Selma Johanne HANSEN 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 28 juli 1980 i  Oslo495
og ble døpt den 12 oktober 1980 i Kirkestua, Furuset kirke, Lindeberg senter, Oslo

Magnus er samboer med Elisabeth Stenbakk ASMARE.
Elisabeth ble født den 9 juli 1980 i Oslo.720

Deres barn var:

+ 349 M    i. Nikolai Asmare EMBLEMSVÅG ble født den 19 juli 2013 i Oslo.721

+ 350 K    ii. Hanna Elvine Asmare EMBLEMSVÅG ble født den 14 juli 2015 i Oslo.480149. Lisbeth BERNTSEN 
156 (Gerd Unni HANSEN 6, Oliver 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 18 juli 1967 i Fetsund, Fet, Akershus.501

Lisbeth giftet seg med Svein Magne STORÅS.324
Svein ble født i 1961.722

Barn i dette ekteskapet var:

+ 351 M    i. Sindre STORÅS 324 ble født den 5 desember 1993.723

+ 352 M    ii. Marius STORÅS  324 ble født den 22 juni 1996.324

+ 353 M    iii. Torstein STORÅS  267 ble født den 11 mai 2000.267


150. Steinar BERNTSEN  156 (Gerd Unni HANSEN [6, Oliver 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 7 januar 1969 i Fetsund, Fet, Akershus.501

Steinar giftet seg med Hege FRISVOLD.324
Hege ble født i 1970.323

Barn i dette ekteskapet var:

+ 354 M    i. Markus BERNTSEN  ble født i 2001 i Fet, Akershus.267

+ 355 M    ii. Theodor BERNTSEN 725 ble født ca. 2003 i Akershus.328151. Hanne Lene HANSEN
(Sissel HANSEN 6, Oliver 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 21 oktober 1976 i Lillestrøm, Skedsmo, Akershuse.71

Hennes barn var:

+ 356 K    i. Therese HANSEN  ble født den 1 desember 2005 i Skedsmo728
og ble døpt i mars 2006 i Akershus, Norge.152. Hege EIDE 
156 (Torill HANSEN 6, Oliver 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 26 september 1974 i Leirsund, Skedsmo.504

Hennes barn var:

+ 357 M    i. Krister RANVIK EIDE  729 ble født den 27 desember 1992.723

Hege giftet seg med Trond NORMANSETH den 28 juni 1996.324
Trond ble født i 1971.699

Barn i dette ekteskapet var:

+ 358 K    i. Stine NORMANSETH  324 ble født den 30 september 1995.324

+ 359 K    ii. Maja NORMANSETH  324 ble født den 13 mars 1997.324153. Line EIDE 
156 (Torill HANSEN 6, Oliver 5,
 Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 3 mai 1977 i Skedsmoe.156

Partner: Ronny W WAGNER
Ronny ble født den 2 januar 1978 i Fetsund, Fet, Akershus, Norge.730

Deres barn var:

+ 360 K    i. Julia WAGNER EIDE  725 ble født den 19 august 2001 i Lillestrøm.732154. Ketil EVENSEN 
161 (Torild Freitag HANSEN 6, Jens [5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland ]2, Hans Foss 1
)
ble født den 18 februar 1979 i Tønsberg, Vestfold.161


155. Therese EVENSEN  161 (Torild Freitag HANSEN 6, Jens 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 10 mars 1983 i  Tønsberg.16156. Erik Christopher MOHN  161 (Bente Freitag HANSEN 6, Jens 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 13 april 1981 i Stokke, Vestfold.161


157. Pernille MOHN  161 (Bente Freitag HANSEN 6, Jens 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 1 januar 1989 i Stokke.161158. Anna Maurtvedt FREDRIKSEN 
161 (Willy FREDRIKSEN 6, Anna HANSEN 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 20 juni 1985 på Nøtterøy.336

Barn:

+ 361 K    i. Elin  ble født i mai 2010.733

159. Jenny Maurtvedt FREDRIKSEN 161 (Willy FREDRIKSEN 6, Anna HANSEN 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
 ble født den 20 november 1987 på Nøtterøy.336


160. Maren Maurtvedt FREDRIKSEN 161 (Willy FREDRIKSEN 6, Anna HANSEN 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 21 august 1990 på Nøtterøy.336

            Maren giftet seg med Lars Jøran KJERPESETH
            Lars ble født i 1983.735


161. Therese Li FREDRIKSEN  161 (Gunnar FREDRIKSEN 6, Anna HANSEN 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 22 august 1984 på Nøtterøy.161


162. Nina Li FREDRIKSEN  161 (Gunnar FREDRIKSEN 6, Anna HANSEN 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 9 mars 1987 på Nøtterøy.161


163. Tone Li FREDRIKSEN  161 (Gunnar FREDRIKSEN 6, Anna HANSEN 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 9 mars 1987 på Nøtterøy.161164. Rosemary Lia THOOFT  (Henry Alfred THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 23 september 1944 i Lincoln County, Minnesota, USA.515

Rosemary giftet seg med Larry Lee DEMUTH  den 31 juli 1966 i Minnesota, USA.516
Larry ble født den 19 mars 1944 i Lincoln County, Minnesota, USA.738

Barn i dette ekteskapet var:

+ 363 M    i. Jeffrey Lee DEMUTH  ble født den 28 juni 1967 i Lyon County, Minnesota, USA.515

Jeffrey giftet seg med Sandy Marie KESTER 
(f. 19 august 1967) den 12 oktober 1986 i Clark County, Nevada, USA.739

Jeffrey giftet seg deretter med Christy Ann KIGHT 
(f. 15 september 1961) den 20 januar 1996 i Clark County, Nevada, USA.739

+ 364 K    ii. Jeanne Kay DEMUTH  ble født den 24 juni 1969 i Lincoln County, Minnesota.740

Jeanne giftet seg med Peter Lynn SUBY 
(f. 24 august 1959) den 10 november 1990 i Minnesota, USA.741

+ 365 K    iii. Juliann Marie DEMUTH  ble født den 14 november 1970 i Lincoln County, Minnesota.742

Juliann giftet seg med Keith JONATHON  (f. 6 mai 1964) den 27 juli 1996.743165. Richard Henry THOOFT 
(Henry Alfred THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 13 februar 1946 i Lincoln County, Minnesota, USA515
og døde den 16 november 1948 i Lyon County, Minnesota, USA513 2 år gammel.


166. Kathleen Ann THOOFT  (Henry Alfred THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 15 april 1950 i Lincoln County, Minnesota, USA.515

Kathleen giftet seg med Gary F. THOOFT.517
Gary ble født omkring 1950.517


167. Linda Jane THOOFT 
(Henry Alfred THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 13 juli 1952 i Lincoln County, Minnesota, USA.518

Linda giftet seg med Dennis Leo JAVENS  den 31 juli 1966 i USA.519
Dennis ble født den 5 november 1949 i Lyon County, Minnesota, USA.519

Barn i dette ekteskapet var:

+ 366 M    i. Dean James JAVENS  ble født den 19 desember 1967 i Lyon County, Minnesota.571

Dean giftet seg med Julie Marie ANDERSON 
(f. 10 juli 1969) den 14 september 1991 i USA.746

+ 367 K    ii. Dawn Jate Serina Elizabet JAVENS 
ble født den 13 mars 1973 i Blue Earth County, Minnesota, USA.747


168. Elise Julie THOOFT  (Henry Alfred THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 28 juli 1954 i Lincoln County, Minnesota, USA.520

Elise giftet seg med Daniel John LANOUE  den 5 januar 1974 i Lyon County, Minnesota, USA.521
Daniel ble født den 30 januar 1954 i Lyon County, Minnesota, USA.527

Barn i dette ekteskapet var:

+ 368 K    i. Brandy Lynn LANOUE [ ble født den 19 august 1975 i Lyon County, Minnesota, USA.527

+ 369 K    ii. Alisa Lia LANOUE ble født den 11 november 1977 i Lyon County, Minnesota, USA.527

Alisa giftet seg med Corey Joseph LOUWAGIE  (f. 14 januar 1978) den 5 august 2000 i Minnesota.741

+ 370 K    iii. Kristina Lorraine LANOUE  ble født den 16 juli 1979 i Lyon County, Minnesota, USA.527

Kristina giftet seg med Daniel G. PYLE (f. 13 mai 1979) den 18 august 2001 i Minnesota, USA.741

+ 371 K    iv. Kimberly Joy LANOUE  ble født den 23 desember 1983 i Lyon County, Minnesota, USA.527169. Linda Marie VAN ACKER [
(Emma Sylvia Marie THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 5 februar 1952 i Lincoln County, Minnesota, USA.527

Linda giftet seg med Steven Keith SAND  den 20 november 1971 i Lyon County, Minnesota, USA.521
Steven ble født den 21 april 1946 i USA.347

Linda giftet seg deretter med George HALBENLIED  den 16 oktober 1987 i St Louis County, Minnesota.529
George ble født den 11 august 1935752
og døde den 19 desember 2000 i St. Paul, Ramsey County, Minnesota, USA750 65 år gammel.170. Lennita Ann VAN ACKER 
(Emma Sylvia Marie THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 9 november 1954 i Lincoln County, Minnesota, USA.347

Lennita giftet seg med Phillip Andrew BYER  den 25 september 1976 i USA.347
Phillip ble født den 28 desember 1953 i USA.347

Lennita giftet seg deretter med Marlan Dean BUCHERT 
den 25 september 1982 i Lyon County, Minnesota, USA.530
Marlan ble født den 17 april 1949 i USA.347171. Lester Anthony THOOFT 
(Julius Amoundt THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 5 oktober 1955 i Lincoln County, Minnesota, USA.533

Lester giftet seg med Kathleen Elaine CRONE [ den 11 august 1979 i Hennepin County, Minnesota.534
Kathleen ble født den 1 oktober 1958 i Ramsey County, Minnesota, USA.755

Barn i dette ekteskapet var:

+ 372 K    i. Crystal Lee THOOFT  ble født den 8 august 1980 i Anoka, Anoka County, Minnesota.756

+ 373 M    ii. Justin Jay THOOFT  ble født den 2 februar 1982 i Anoka, Anoka County, Minnesota.757


172. Carol Kay THOOFT  (Julius Amoundt THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 21 juni 1957 i Lincoln County, Minnesota, USA.535

Carol giftet seg med Adrian Dale REYNOLDS.536
Adrian ble født den 28 juni 1954 i Hennepin County, Minnesota, USA.758

Barn i dette ekteskapet var:

+ 374 M    i. Michael Nelson REYNOLDS  ble født den 18 mai 1979 i USA.538

+ 375 K    ii. Melissa Ann REYNOLDS  ble født den 4 oktober 1981 i Isanti, Minnesota, USA.760


173. Jeffrey Jules THOOFT [4273] (Julius Amoundt THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 23 juni 1958 i Bell County, Texas, USA537 og døde den 24 juni 1978 i USA538 20 år gammel.


174. Jessie Allan THOOFT [4274] (Julius Amoundt THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON [5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans [3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 15 februar 1960 i USA.539

Jessie giftet seg med Edith Jo WEBB  den 29 mai 1986.540
Edith ble født omkring 1960.540


175. Joelyn THOOFT  (Julius Amoundt THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 7 november 1961 i USA.541

Joelyn giftet seg med Jimmy Paul MEREDITH  den 19 mars 1982 i USA.541
Jimmy ble født den 3 desember 1959 i USA.762

Barn i dette ekteskapet var:

+ 376 K    i. Mary Lee Ann MEREDITH  ble født den 27 mars 1983 i USA.541

+ 377 K    ii. Cora Eliz MEREDITH  762 ble født den 8 september 1987.542

Joelyn giftet seg deretter med Mike FIELDMAN [ den 10 august 1991.542
Mike ble født den 16 juni 1958.542176. Patti Jean Marie THOOFT 
(Julius Amoundt THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 2 desember 1963 i USA.543

Patti giftet seg med Raymond LYN den 28 januar 1984 i Clark County, Nevada, USA.545
Raymond ble født den 4 februar 1964.544

Barn i dette ekteskapet var:

+ 378 K    i. Tiffany LYN  544 ble født den 28 november 1984.544

+ 379 M    ii. Damien Anthony Lewis LYN  544 ble født den 25 mai 1988.544177. Julie Ann THOOFT 
(Julius Amoundt THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss [1
)
ble født den 19 februar 1965 i USA.351

Julie giftet seg med Gene BALLARD  den 27 mai 1988.544
Gene ble født omkring 1965.544

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 380 K    i. Kelsey Karin BALLARD  544 ble født den 1 oktober 1988.544178. Pricilla Rose DEVOS 
(Sophia Emily THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 3 mars 1954 i Lyon County, Minnesota, USA.548

Pricilla giftet seg med Gene Alan DRESSEN  den 14 august 1971 i Lincoln County, Minnesota, USA.549
Gene ble født den 26 august 1952 i Lincoln County, Minnesota, USA.548

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 381 M    i. Jason Christopher DRESSEN  ble født den 16 januar 1972 i Lyon County, Minnesota, USA.550179. Brenda Susan DEVOS [
(Sophia Emily THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 5 februar 1956 i Lyon County, Minnesota, USA.550

Brenda giftet seg med Brad VANDERSLUIS  den 4 september 1976 i Lincoln County, Minnesota, USA.551
Brad ble født den 5 mars 1955 i USA.766 

Barn i dette ekteskapet var:

+ 382 K    i. Tessie Jo VANDERSLUIS  ble født den 2 august 1978 i Hennepin County, Minnesota, USA.550

+ 383 K    ii. Mandy Mae VANDERSLUIS  ble født den 18 juni 1980 i Hennepin County, Minnesota, USA.550

Partner: Blaise Nathan JACOBSEN. (f. 2 mai 1978)

Mandy giftet seg med Adam JOHNSON  (f. ca 1980) den 1 april 2010.614


180. Beverly Ann DEVOS  (Sophia Emily THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 2 september 1959 i Lyon County, Minnesota, USA.550

Beverly giftet seg med Dan SUMMERVOLD ] den 26 mai 1985 i Clark County, Nevada, USA.552
Dan ble født den 1 april 1955 i Saint Louis County, Minnesota, USA.769

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 384 K    i. Stephanie Angela SUMMERVOLD  ble født den 19 juli 1986 i Minnesota, USA.770

Beverly giftet 1. gang med Jeffrey Howard GILBERTSON  den 16 april 1977 i Lincoln County, Minnesota, USA.551
Jeffrey ble født den 19 august 1956 i USA768 og døde den 17 april 1978 i South Dakota, USA768 21 år gammel.

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 385 M    i. Jeffrey Bruce GILBERTSON  ble født den 5 juli 1977 i Pipestone, Pipestone County, Minnesota, USA.550


181. Joseph Leo DEVOS  (Sophia Emily THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 9 juni 1962 i Lyon County, Minnesota, USA352
og døde den 21 juli 1969 i USA546 7 år gammel.


182. Janine Rae DEVOS  (Sophia Emily THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 3 april 1971 i Lyon County, Minnesota, USA.352

Janine giftet seg med John Edward NELSON  den 26 september 1992 i Blue Earth County, Minnesota, USA.553
John ble født den 8 oktober 1970 i Pipestone, Pipestone County, Minnesota, USA.772

Barn i dette ekteskapet var:

+ 386 M    i. Bradon John NELSON  558 ble født den 8 juni 1997.558

+ 387 M    ii. Bryce James NELSON  558 ble født den 4 desember 2002 i Olmsted County, Minnesota, USA.558


183. Daniel Steven THOOFT  (Alfred Elois THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 17 mai 1958 i Lincoln County, Minnesota, USA556
og døde den 16 april 1980 i Tyler, Lincoln County, Minnesota, USA554 21 år gammel.


184. Angela Mae THOOFT  (Alfred Elois THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 3 januar 1960 i Lincoln County, Minnesota, USA.352

Angela giftet seg med Hubert Jay SLEGERS  den 29 desember 1979 i Lincoln County, Minnesota, USA.557
Hubert ble født den 10 november 1951 i Lincoln County, Minnesota, USA.352

Barn i dette ekteskapet var:

+ 388 K    i. Janet Marie SLEGERS ble født den 19 august 1982 i Lincoln County, Minnesota, USA.352

+ 389 K    ii. Jessi Kay SLEGERS  558 ble født den 20 april 1985 i Lincoln County, Minnesota, USA.558

+ 390 K    iii. Amy Angela SLEGERS  558 ble født den 22 april 1987 i Lincoln County, Minnesota, USA.558


185. Marcia Lynn THOOFT  (Alfred Elois THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 6 januar 1961 i Lincoln County, Minnesota, USA.352

Marcia giftet seg med Jon Delbert ERICKSON  den 25 februar 1984 i Pipestone, Pipestone County, Minnesota, USA.557
Jon ble født den 25 november 1953 i Lincoln County, Minnesota, USA.352

Barn i dette ekteskapet var:

+ 391 M    i. Joel Franklin ERICKSON  ble født den 5 juni 1986 i Lyon County, Minnesota, USA.773

+ 392 K    ii. Shiloy Suzanne ERICKSON  ble født den 3 mars 1988 i Lyon County, Minnesota, USA.773


186. Gail Marie THOOFT  (Alfred Elois THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 27 oktober 1962 i Lincoln County, Minnesota, USA.352

Gail giftet seg med Eugene Rolland LUTTEKE  den 18 juli 1987 i Nobles County, Minnesota, USA.559
Eugene ble født den 10 januar 1952 i Freeborn, Freeborn County, Minnesota, USA.558

Barn i dette ekteskapet var:

+ 393 K    i. Chelsey Rae LUTTEKE  775 ble født den 23 juni 1989.775

+ 394 K    ii. Haley Jo LUTTEKE 775 ble født den 10 oktober 1991 i New Ulm, Brown County, Minnesota, USA.776187. Lowell John THOOFT 
(Alfred Elois THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 2 desember 1963 i Lincoln County, Minnesota, USA.352

Lowell giftet seg med Shirley Ann WIERING  den 13 august 1983 i Lincoln County, Minnesota, USA.560
Shirley ble født den 7 november 1961 i Lincoln County, Minnesota, USA.352

Barn i dette ekteskapet var:

+ 395 K    i. Heidi Ann THOOFT 558 ble født den 2 februar 1985 i Lincoln County, Minnesota, USA.777

+ 396 M    ii. Baby Boy THOOFT  778 ble født den 23 november 1987 i Minnesota, USA.778

+ 397 K    iii. Holly Frances THOOFT  778 ble født den 16 november 1988 i Lyon County, Minnesota, USA.779

+ 398 M    iv. Taylor Jones THOOFT  558 ble født den 17 mai 1993 i Lyon County, Minnesota, USA.558


188. Sandra Kay THOOFT  (Alfred Elois THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 25 mars 1966 i Lincoln County, Minnesota, USA.561

Sandra giftet seg med Kenneth Gene ERICHSON den 20 september 1986 i Olmsted County, Minnesota, USA.553
Kenneth ble født den 13 juli 1957 i Lincoln County, Minnesota, USA.781

Barn i dette ekteskapet var:

+ 399 M    i. Thomas Cole ERICHSON  558 ble født den 21 mars 1990 i Olmsted County, Minnesota, USA.558

+ 400 K    ii. Kendra Lee ERICHSON  558 ble født den 2 mai 1994 i Olmsted County, Minnesota, USA.558189. Timothy Louis THOOFT 
(Alfred Elois THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 19 januar 1968 i Lincoln County, Minnesota, USA.561

Timothy giftet seg med Jodi Lynn HANSEN  den 22 august 1992 i Lincoln County, Minnesota, USA.553
Jodi ble født den 6 oktober 1969.782

Barn i dette ekteskapet var:

+ 401 M    i. Ty Louis THOOFT 783 ble født den 23 januar 1996 i Lyon County, Minnesota, USA.783

+ 402 M    ii. Tate Alan THOOFT  558 ble født den 1 oktober 1998 i Lyon County, Minnesota, USA.558


190. LeAnn Sue THOOFT  (Alfred Elois THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 5 mai 1975 i Tyler, Lincoln County, Minnesota, USA.562
785

LeAnn giftet seg med Jay BROWN.563 

Barn i dette ekteskapet var:

+ 403 M    i. Baylor Ike BROWN  786 ble født den 4 januar 2011 i Minnesota, USA.786

+ 404 K    ii. Hazel Ann Sundell BROWN  ble født den 18 april 2014 i Chisago City, Chisago County, Minnesota, USA.787191. Lavonne Lea WOOD 
(Oscar Edward THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 17 mai 1955 i Pope Country, Minnesota, USA.561

Lavonne giftet seg med Wayne Edward HANSEN [ den 29 november 1975 i Lyon County, Minnesota, USA.356
Wayne ble født den 24 januar 1955 i Lyon County, Minnesota, USA.561

Barn i dette ekteskapet var:

+ 405 K    i. Deanna Marie HANSEN  ble født den 16 april 1976 i Renville, Renville County, Minnesota, USA.561

Deanna giftet seg med Steven James CARTER  (f. 14 januar 1969) den 8 januar 2000 i Minnesota, USA.553

+ 406 M    ii. Keith Edward HANSEN  ble født den 21 juni 1978 i Renville, Renville County, Minnesota, USA788
og døde den 21 august 1978 i Renville, Renville County, Minnesota, USA.789

+ 407 K    iii. Rhonda Marie HANSEN  ble født den 8 august 1979 i Renville, Renville County, Minnesota, USA.561

+ 408 K    iv. Loren Leigh HANSEN  ble født den 10 februar 1981 i Renville, Renville County, Minnesota, USA.561

+ 409 M    v. Daryl Robert HANSEN  558 ble født den 21 februar 1985 i Renville, Renville County, Minnesota, USA.558


192. Linda Sue WOOD  (Oscar Edward THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 18 august 1956 i Swift, Roseau County, Minnesota, USA.561

Linda giftet seg med Brian Scott GRAVES  den 11 september 1982 i Hennepin County, Minnesota, USA.356
Brian ble født den 18 januar 1947 i Santa Clara County, California, USA.790193. Lois Marie THOOFT 
(Oscar Edward THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 26 mars 1961 i Lincoln County, Minnesota, USA.561

Lois giftet seg med John Arthur WILLIANS  den 13 november 1988.564 John ble født ca. 1961.792194. Melanie Kay THOOFT 
(Oscar Edward THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 28 mars 1962 i Lincoln County, Minnesota, USA.561

Melanie giftet seg med ukjent Robert SCOTT  den 21 mars 1987.566
Robert ble født omkring 1962.565

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 410 K    i. Sasha Davis THOOFT 564 ble født den 21 september 1987.564195. Diane Denise THOOFT 
(Oscar Edward THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 17 november 1963 i Lincoln County, Minnesota, USA.561


196. Loraine Anne THOOFT (Oscar Edward THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 17 juli 1965 i Lincoln County, Minnesota, USA.561

Loraine giftet seg med Kevin J ROCHEL  den 30 desember 2000.
Kevin ble født den 17 desember 1964.553

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 411 K    i. Jessica Benz THOOFT  794 ble født den 13 november 1986.794197. Guy Edward THOOFT 
(Oscar Edward THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 16 januar 1970 i Lyon County, Minnesota, USA.561

Guy giftet seg med Melissa Sue HEROLD  den 7 oktober 1989 i La Crosse, La Crosse County, Wisconsin, USA.567
Melissa ble født i 1970.567

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 412 K    i. Shelby Nicole THOOFT  794 ble født den 13 februar 1992.794198. Laura Lee THOOFT
(Oscar Edward THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 21 januar 1958 i USA.795

Laura giftet seg med Theodore Arthus RIDGE  den 19 september 1981.565
Theodore ble født den 1 mai 1940.565


199. Barbara Jean VERMEIRE  (Doris Elodie THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 2 november 1958 i Lyon County, Minnesota, USA.571

Barbara giftet seg med Steven Donald BERKENPAS  den 21 mai 1977 i Lincoln County, Minnesota, USA.572
Steven ble født den 2 juni 1956 i Pipestone, Pipestone County, Minnesota, USA.571

Barn i dette ekteskapet var:

+ 413 K    i. Teresa Marie BERKENPAS  ble født den 22 juli 1977 i Pipestone, Pipestone County, Minnesota, USA.571

+ 414 M    ii. Craig Lee BERKENPAS ble født den 21 september 1980 i Lyon County, Minnesota, USA.571

+ 415 M    iii. Michel Steven BERKENPAS  558 ble født den 22 november 1988 i Lyon County, Minnesota, USA.558


200. Glenda Ann VERMEIRE  (Doris Elodie THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
 ble født den 11 mai 1960 i Lyon County, Minnesota, USA.571

Glenda giftet seg med Daniel WERKMAN  den 18 november 1978 i Lincoln County, Minnesota, USA.572
Daniel ble født den 2 juni 1957 i Lincoln County, Minnesota, USA.571

Barn i dette ekteskapet var:

+ 416 M    i. Devlon Alan WERKMAN ble født den 17 mars 1979 i Lyon County, Minnesota, USA.571

+ 417 M    ii. Dalton Adam WERKMAN  797 ble født den 28 mai 1985 i Lyon County, Minnesota, USA.797201. Francis Donald VERMEIRE 
(Doris Elodie THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 8 juni 1961 i Lyon County, Minnesota, USA.571

Francis giftet seg med Brenda Lee SMITH  den 18 april 1981 i USA.573
Brenda ble født den 15 januar 1962 i USA.573

Barn i dette ekteskapet var:

+ 418 M    i. Dustin Francis VERMEIRE ble født den 15 august 1981 i USA.798

+ 419 K    ii. Casey Lee VERMEIRE  799 ble født den 1 januar 1986 i Lyon County, Minnesota, USA.800

+ 420 K    iii. Brittany Lynn VERMEIRE  ble født den 23 desember 1987 i Lyon County, Minnesota, USA.799
202. Kim Joseph VERMEIRE 
(Doris Elodie THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 20 desember 1963 i Lyon County, Minnesota, USA.571

Kim giftet seg med Kimberly Jane DANIELS  den 9 juli 1983 i Lyon County, Minnesota, USA.572
Kimberly ble født den 13 januar 1964 i McLeod, Minnesota, USA.571

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 421 K    i. Kela Marie VERMEIRE  ble født den 5 januar 1984 i USA.801

Kim giftet seg deretter med Michelle Ann LOUWAGIE  den 22 februar 1992 i Lyon County, Minnesota, USA.574
Michelle ble født den 8 mai 1964 i Lyon County, Minnesota, USA.802

Barn i dette ekteskapet var:

+ 422 M    i. Nicholas VERMEIRE  558 ble født den 22 mai 1986 i Lyon County, Minnesota, USA.558

+ 423 K    ii. McKenzie Jo VERMEIRE  558 ble født den 16 januar 1995 i Lyon County, Minnesota, USA.558

+ 424 K    iii. Kylie Jo VERMEIRE  558 ble født den 26 mars 1997 i Lyon County, Minnesota, USA.558


203. Colleen Mary VERMEIRE  (Doris Elodie THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 22 juni 1966 i Lyon County, Minnesota, USA.571

Colleen giftet seg med Leslie Eugene HOUSLOG  den 30 august 1986 i Nobles County, Minnesota, USA.553
Leslie ble født den 13 mai 1966 i Lyon County, Minnesota, USA.553

Barn i dette ekteskapet var:

+ 425 M    i. Zachary Joseph HOUSLOG  804 ble født den 17 juni 1992 i Nobles County, Minnesota, USA.804

+ 426 M    ii. Isaac Donald HOUSLOG  804 ble født den 7 mars 1996 i Nobles County, Minnesota, USA.804204. Carol Marie VERMEIRE 
(Doris Elodie THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 22 juni 1966 i Lyon County, Minnesota, USA.571

Carol giftet seg med Todd Lee JOHNSON  den 18 juli 1986 i Lyon County, Minnesota, USA.553
Todd ble født den 20 september 1965 i Douglas County, Minnesota, USA.553

Barn i dette ekteskapet var:

+ 427 M    i. Brandon Lee JOHNSON  558 ble født den 25 november 1986 i Lyon County, Minnesota, USA.558

+ 428 K    ii. Alissa Marie JOHNSON  558 ble født den 27 september 1990 i Lyon County, Minnesota, USA.558205. Jorunn GJERDE  (Jens Johan 6, Hans 5, Jens 4, Hans 3,
Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 8 november 1956 på Gjerde, Jelsa, Rogaland.364

Jorunn giftet seg med Knut HJØRNEVIK  i 1975.364
Knut ble født den 29 mars 1956 på Voss, Hordaland.808

Barn i dette ekteskapet var:

+ 429 K    i. Gunhild Kristin HJØRNEVIK  ble født den 12 desember 1975 på Voss.364

+ 430 K    ii. Janne Karin HJØRNEVIK  ble født den 2 desember 1977 på Voss.364

+ 431 M    iii. Knut Johan Gjerde HJØRNEVIK  ble født den 19 januar 1979 på Voss.809206. Margrete Årekol GJERDE 
(Jens Johan 6, Hans 5, Jens 4, Hans 3,
Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 29 oktober 1957 på Gjerde, Jelsa, Rogaland.364

Margrete giftet seg med Terje PEDERSEN  i 1977.364
Terje ble født den 11 oktober 1954 i Stavanger, Rogaland.808

Barn i dette ekteskapet var:

+ 432 K    i. Anita Gjerde PEDERSEN  ble født den 27 september 1977.808

+ 433 M    ii. Johnny Gjerde PEDERSEN  ble født den 19 september 1978.808

+ 434 K    iii. Irene Gjerde PEDERSEN  ble født den 30 januar 1987.808


207. Helge Årekol GJERDE  (Jens Johan 6, Hans 5, Jens 4, Hans 3,
Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 30 november 1959 på Gjerde, Jelsa, Rogaland, Norge.364

Helge giftet seg med Nina SOLA  den 24 august 1991.364
Nina ble født den 17 mars 1965 i Sola, Rogaland, Norge.364

Barn i dette ekteskapet var:

+ 435 M    i. Glen Magne Sola GJERDE  ble født den 7 desember 1989 på Gjerde, Jelsa.364

+ 436 K    ii. Silje Cathrine Sola GJERDE  ble født den 6 november 1992 på Gjerde, Jelsa.364

+ 437 M    iii. Daniel Johan Sola GJERDE  806 ble født omkring 1997 på Gjerde.806


208. John Magne EGELAND  (Tomine GJERDE 6, Hans 5, Jens 4, Hans 3,
Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 17 mars 1951 i Klepp, Rogaland.580

John giftet seg med Elin REINERSEN.580
Elin ble født omkring 1955.580

Barn i dette ekteskapet var:

+ 438 K    i. Cicilie EGELAND [ ble født den 25 mai 1980 i Sandnes, Rogaland.580

+ 439 M    ii. John Henry EGELAND  ble født den 4 februar 1984 i Sandnes.580

+ 440 M    iii. Aleksander KRISTOFFERSEN  ble født den 26 april 1988 i Sandnes.580


209. Judith EGELAND  (Tomine GJERDE 6, Hans 5, Jens 4, Hans 3,
Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 3 april 1952 i Klepp, Rogaland, Norge.580

Judith giftet seg med Per STOKKA.580
Per ble født den 1 juli 1957.580

Barn i dette ekteskapet var:

+ 441 K    i. Anita HÅLAND  ble født den 18 april 1970 i Sandnes.580

+ 442 K    ii. Monica HÅLAND  ble født den 18 juni 1971 i Sandnes.580

Monica giftet seg med Morten WERNESS.580

+ 443 K    iii. Hege STOKKA  ble født den 28 mars 1984 i Sandnes.580

+ 444 K    iv. Ida STOKKA [ ble født den 21 august 1991 i Sandnes.580

+ 445 M    v. Emil STOKKA  ble født den 21 august 1991 i Sandnes.580210. Solveig EGELAND 
(Tomine GJERDE 6, Hans 5, Jens 4, Hans 3,
Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 23 mai 1956 i Klepp, Rogaland.581

Solveig giftet seg med Dag SØLVIK.581
Dag ble født den 27 desember 1954.581

Barn i dette ekteskapet var:

+ 446 K    i. Tonje SØLVIK  ble født den 27 desember 1974 i Sverige.581

+ 447 M    ii. Jone SØLVIK  ble født den 16 mars 1979 i Sverige.581

+ 448 K    iii. Silje SØLVIK  ble født den 25 september 1991 i Sverige.581211. Turid EGELAND 
(Tomine GJERDE 6, Hans 5, Jens 4, Hans 3,
Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 1 april 1959 i Klepp, Rogaland.581

                         Turid giftet seg med Bjørn BJELLAND.581
                        Bjørn ble født den 22 desember 1954.581

Barn i dette ekteskapet var:

+ 449 K    i. Lene BJELLAND  ble født den 22 april 1984 i Klepp.581

+ 450 M    ii. Rune BJELLAND  ble født den 11 november 1986 i Klepp.812212. Kjell Magne LIE 
(Olaug Kristine GJERDE 6, Hans 5, Jens 4, Hans 3,
 Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 2 september 1960 i Kopervik, Karmøy, Rogaland.371

Kjell giftet seg med Hilde WORRE  den 12 september 1981.371
Hilde ble født den 6 september 1960 i Kopervik, Karmøy, Rogaland, Norge.371

Barn i dette ekteskapet var:

+ 451 M    i. Sveinung Worre LIE  ble født den 6 oktober 1982 i Kopervik, Karmøy.371

+ 452 K    ii. Åshild Worre LIE  ble født den 24 september 1985 i Kopervik, Karmøy.813

+ 453 K    iii. Kristin Worre LIE  ble født den 13 september 1987 i Kopervik, Karmøy.371213. Kåre LIE  (Olaug Kristine GJERDE 6, Hans 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 21 juli 1961 i Kopervik, Karmøy, Rogaland.371

Kåre giftet seg med Helen ESPEHAUG  den 16 november 1983.371
Helen ble født i 1962 i Håvik, Karmøy, Rogaland, Norge.814

Barn i dette ekteskapet var:

+ 454 M    i. Tommy Espehaug LIE  ble født den 28 september 1983 i Tysvær, Rogaland.371

+ 455 M    ii. Ronnie Espehaug LIE  ble født den 26 januar 1986 i Tysvær.371

+ 456 K    iii. Hanne Espehaug LIE  ble født den 1 april 1990 i Tysvære.815214. Marie LIE [4537]
(Olaug Kristine GJERDE 6, Hans 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
 ble født den 31 desember 1962 i Kopervik, Karmøy.371215. Johanne LIE 
(Olaug Kristine GJERDE 6, Hans 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
 ble født den 22 juni 1964 i Kopervik, Karmøy.371

Johanne giftet seg med Hans Martin NÆSSE  den 14 februar 1987.371
Hans ble født den 14 januar 1961 i Ålgård, Gjesdal, Rogaland.371

Barn i dette ekteskapet var:

+ 457 K    i. Helen NÆSSE  ble født den 14 juli 1987 i Ålgård, Gjesdal.371

+ 458 K    ii. Elen NÆSSE  ble født den 24 oktober 1988 i Ålgård, Gjesdal.371

+ 459 M    iii. Sven NÆSSE  ble født den 13 november 1991 i Ålgård, Gjesdal.371216. Målfrid EGELAND 
(Eldrid Johanna GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 29 april 1961 i Bryne, Time, Rogaland.584

Målfrid giftet seg med Roald BORE.584
Roald ble født den 15 juni 1960.584

+ 460 M    i. Håvard BORE  ble født den 25 august 1979 i Bryne, Time, Rogaland, Norge.584

+ 461 K    ii. Janne BORE  ble født den 23 januar 1981 i Bryne, Time, Rogaland, Norge.584

+ 462 K    iii. Elin Caroline BORE  ble født den 10 juli 1990 i Bryne, Time, Rogaland, Norge.584217. Hanne Karin EGELAND 
(Eldrid Johanna GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 2 november 1962 i Bryne, Time, Rogaland.584

Hanne giftet seg med Kjell Ståle BORE.584
Kjell ble født den 21 mai 1958 i Klepp, Rogaland584

Barn i dette ekteskapet var:

+ 463 M    i. Kjetil BORE  ble født den 10 desember 1985 i Klepp.584

+ 464 K    ii. Kristine BORE  ble født den 6 januar 1989 i Klepp.584

+ 465 K    iii. Anette BORE  ble født den 3 juli 1990 i Klepp.584


218. Oddbjørg EGELAND  (Eldrid Johanna GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 8 mars 1966 i Bryne, Time, Rogaland.584

Partner Kjell LARSEN.
Kjell ble født den 28 mai 1955.584

Deres barn var:

+ 466 M    i. Remi Egeland LARSEN ble født den 13 februar 1992 i Bryne, Time.584219. Hilde EGELAND 
(Eldrid Johanna GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 24 desember 1967 i Bryne, Time.584

Hilde giftet seg med Oddvard HØILAND.584
Oddvard ble født den 23 februar 1968.584

Barn i dette ekteskapet var:

+ 467 K    i. Marita HØILAND  ble født den 21 desember 1991 i Nærbø, Hå, Rogaland, Norge.584

+ 468 K    ii. Tone HØILAND  614 ble født ca. 1995.614

+ 469 M    iii. Tor Helge Båden HØILAND 614 ble født ca. 1995.614220. Bjørn JELSA 
(Torunn Judith GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 17 juni 1958 på Jelsa, Jelsa, Rogaland.588

Bjørn giftet seg med Anne SØMME i 1990.589
Anne ble født den 18 juni 1965 på Sola, Rogaland.589

Barn i dette ekteskapet var:

+ 470 M    i. Lars Andre Sømme JELSA ble født den 18 oktober 1991 på Jelsa strandsted.589

+ 471 K    ii. Serine Sømme JELSA ] ble født den 13 januar 1993 på Jelsa strandsted.589


221. Marit JELSA  (Torunn Judith GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 14 juni 1960 på Jelsa strandsted, Jelsa, Rogaland.589
. 588

Marit giftet seg med John Ole JOHNSEN i 1979.590
John ble født den 9 desember 1958 i Sand, Suldal, Rogaland.59

Barn i dette ekteskapet var:

+ 472 M    i. Kenneth Jelsa JOHNSEN  ble født den 22 september 1978 i Sand, Suldal.588

+ 473 M    ii. Øystein Jelsa JONSEN  ble født den 6 mai 1980 i Jelsa, Suldal.590


222. Ola JELSA  (Torunn Judith GJERDE 6, Ola Severin5, Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 2 januar 1962 på Jelsa, Jelsa, Rogaland.586

Ola giftet seg med Linn FRAFJORD i 1984.591
Linn ble født den 17 mars 1961 på Madlastø, Stavanger.591

Barn i dette ekteskapet var:

+ 474 K    i. Lene Frafjord JELSA ble født den 28 mars 1986 på Jelsa, Jelsa, Rogaland.586

+ 475 K    ii. Birte Frafjord JELSA [4500] ble født den 22 september 1988 på Jelsa.586

Birte giftet seg med Vegard BERGSKÅS  (f. 1986) i 2010.595

+ 476 M    iii. Ådne Sigurd Frafjord JELSA  ble født den 9 juli 1993 på Jelsa.591223. Cecilie JELSA 
(Torunn Judith GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
 ble født den 21 august 1963 på Jelsa379
. 821

Cecilie giftet seg med Arnstein LANDSNES i 1993.592
Arnstein ble født den 28 juni 1951 på Noresjøen, Jelsa, Jelsa, Suldal.820

Barn i dette ekteskapet var:

+ 477 K    i. Tomine Jelsa LANDSNES  ble født den 29 juni 1992 på Jelsa strandsted.592

+ 478 M    ii. Pål Erik LANDSNES  822 ble født i 1996 på Jelsa strandsted.822


224. Rune JELSA  (Torunn Judith GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 4 november 1967 på Jelsa, Rogaland.379

Rune giftet seg med Sølve Monika STEFFENSEN .593
Sølve ble født den 15 februar 1969.588

Rune giftet seg også med Karen Elisabeth RAMSLAND _.593
Karen ble født i 1968 i Eigersund, Rogaland, Norge.823


225. Morten JELSA (Torunn Judith GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 10 desember 1971 på Jelsa, Jelsa, Rogaland.379

Morten giftet seg med Janne Solfrid ØVREBØ i 1993.594
Janne ble født den 28 august 1972 på Marvik, Jelsa, Suldal, Rogaland.5945

Barn i dette ekteskapet var:

+ 479 M    i. Thomas JELSA  826 ble født i 1994 på Jelsa strandsted.826

+ 480 M    ii. Stian JELSA  826 ble født i 1996 på Jelsa strandsted826

+ 481 M    iii. Espen JELSA  826 ble født i 2000 påi Jelsa strandsted.826


226. Trine JELSA  (Torunn Judith GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 7 april 1978 på Jelsa.379

Trine giftet seg med Atle STOKKEDAL i 2004.595
Atle ble født omkring 1978 i Sand, Suldal, Rogaland.595. 593

Barn i dette ekteskapet var:

+ 482 M    i. Simen Jelsa STOKKEDAL  614 ble født ca. 2005.614

+ 483 M    ii. Henrik Jelsa STOKKEDAL  614 ble født ca. 2007.614


227. Geir STØLE  (Olaug Målfrid GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 16 juni 1964 i Stavanger.596

Geir giftet seg med Brit Elin IDSØ, datter av Oskar Rasmusson IDSØ  830 og Marie IDSØ,831 .596
Brit ble født den 13 juni 1961 på Idse, Strand, Rogaland.832

Barn i dette ekteskapet var:

+ 484 M    i. Mads STØLE  ble født den 18 september 1990 i Stavanger.596

+ 485 M    ii. Henrik STØLE  ble født den 1 mars 1992 i Stavanger.596


228. Nina STØLE (Olaug Målfrid GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 19 februar 1969 i Stavanger.596


229. Anita Gjerde GABRIELSEN  (Hjørdis GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 2 juli 1963 i Bryne, Time, Rogaland.596

Anita giftet seg med Arvid KRISTENSEN  i 1985.599
Arvid ble født den 28 februar 1957 i Fuglastein, Jelsa, Suldal, Rogaland.836

Barn i dette ekteskapet var:

+ 486 K    i. Lene Marie VERVIK  837 ble født i 1993.837

+ 487 K    ii. Marcus BJØRNESTAD  837 ble født i 1998.837230. Terje Gjerde GABRIELSEN 
(Hjørdis GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 18 oktober 1964 i Bryne, Time.596

Terje giftet seg med Oddveig TARALDSEN.596
Oddveig ble født den 16 oktober 1965.596

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 488 M    i. Even GABRIELSEN  ble født den 19 april 1993 i Bryne.596


231. Eli Gjerde GABRIELSEN [4467] (Hjørdis GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 30 desember 1966 i Bryne.596


232. Arvid Gjerde GABRIELSEN  (Hjørdis GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 2 oktober 1968 i Bryne, Time.596

Partner: Sigrund STEINE. 596

Deres barn var:

+ 489 M    i. Morten GABRIELSEN  ble født den 21 oktober 1992 i Stavange.596

Hans barn var:

+ 490 K    i. Maren GABRIELSEN  614 ble født ca. 1994.614

+ 491 M    ii. Martin GABRIELSEN  614 ble født ca. 1995.614233. Tor Gjerde GABRIELSEN 
(Hjørdis GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 27 mai 1971 i Bryne.596

234. Kari Gjerde GABRIELSEN  (Hjørdis GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 26 februar 1974 i Bryne.596


235. Unni HØYLAND  (Jofrid GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 11 juli 1962 på Jelsa, Rogaland.604

Unni giftet seg med Yngve TVEIT.602
Yngve ble født den 22 juli 1957.602

Barn i dette ekteskapet var:

+ 492 M    i. Øyvind TVEIT ble født den 26 august 1985 på Sola, Rogaland.602

+ 493 K    ii. Tina TVEIT  ble født den 18 juni 1987 på Sola.602

+ 494 M    iii. Petter Høyland TVEIT  ble født den 15 januar 1992 på Sola.602236. Bente HØYLAND
(Jofrid GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 28 februar 1968 på Jelsa, Rogaland.604

Bente giftet seg med Kåre Emil ESKEDAL.602
Kåre ble født den 24 august 1966 på Sandaneset, Jelsa, Suldal, Rogaland.383

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 495 M    i. Kenneth Høyland ESKEDAL  ble født den 10 mars 1992 i Stavanger.602237. Jane HØYLAND [4450]
(Jofrid GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 22 august 1970 på Jelsa, Rogaland.604

Jane giftet seg med Arve ØIGJORD.605
Arve ble født den 31 oktober 1967 i Etne, Hordaland.839

Barn i dette ekteskapet var:

+ 496 K    i. Iselin Høyland ØIGJORD  ble født den 14 januar 1992 i Stavanger.602

+ 497 M    ii. Steffen ØIGJORD ble født i 1995.840

+ 498 M    iii. Kristoffer ØIGJORD  ble født ca. 1997.840238. Ove SØRHEIM [4435]
(Mildrid GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 9 august 1965 i Bryne.608

Ove giftet seg med Hilde SØMME.608
Hilde ble født den 15 november 1970.608

Barn i dette ekteskapet var:

+ 499 K    i. Tonje SØRHEIM  ble født den 14 juni 1991 i Bryne.608

+ 500 K    ii. Malin SØRHEIM  ble født den 2 januar 1993 i Bryne.842

+ 501 K    iii. Anja SØRHEIM  614 ble født ca. 1995.614
239. Tom Gjerde SØRHEIM 
(Mildrid GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 16 januar 1967 i Bryne.608

Tom giftet seg med Bente STORHAUG.608
Bente ble født den 25 april 1966.608

Barn i dette ekteskapet var:

+ 502 M    i. Tommy SØRHEIM  ble født den 2 oktober 1990 i Klepp, Rogaland.608

+ 503 K    ii. Bodil SØRHEIM  614 ble født ca. 1995.614240. Rita Gjerde SØRHEIM 
(Mildrid GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 4 januar 1968 i Bryne.608

Rita giftet seg med Hugo HANSEN.608
Hugo ble født den 1 august 1967.608

Barn i dette ekteskapet var:

+ 504 M    i. Cato Sørheim HANSEN  ble født den 26 mai 1988 i Bryne.608

+ 505 K    ii. Hege Sørheim HANSEN  ble født den 24 oktober 1990 i Bryne.244241. Jan Gjerde SØRHEIM 
(Mildrid GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 22 november 1969 i Bryne.608

Jan giftet seg med Wenche STAVA.608
Wenche ble født den 1 september 1969.608

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 506 K    i. Tina Stava SØRHEIM  ble født den 14 august 1993 i Bryne.608


242. Tone Walberg GJERDE  (Jon 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 22 august 1969 på Jelsa, Rogaland.613

Tone giftet seg med Vigleik SIRNES i 1989.611
Vigleik ble født den 25 januar 1967 på Jelsa, Suldal, Rogaland.615

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 507 K    i. Kathrine Gjerde SIRNES  ble født den 1 november 1992 i Sand, Suldale.850

Tone giftet seg deretter med Øystein THORSEN  den 11 august 2007.614
Øystein ble født i 1968.851243. Siv GJERDE 
(Jon 6, Ola Severin 5, Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 21 juni 1972 på Jelsa.615

Siv giftet seg med Jostein HOLME0.608
 Jostein ble født den 20 mai 1970.854

Barn i dette ekteskapet var:

+ 508 K    i. Camilla HOLME  ble født den 24 januar 1990 på Bømlo, Hordaland.856

+ 509 M    ii. Tommy Gjerde HOLME  ble født den 4 juni 1993 på Bømlo.857244. Frode Walberg GJERDE 
(Jon 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 2 august 1974 på Jelsa.858

Frode giftet seg med Janne HABBESTAD .614
Janne ble født i 1980.734245. Alf Inge ELTERVAAG 
(Bjørg Emilie GJERDE 6, Sven 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 8 februar 1958 i Stavanger.620

Alf giftet seg med Brit UNDHEIM.620
Brit ble født den 30 november 1957.620

Barn i dette ekteskapet var:

+ 510 M    i. Øystein ELTERVAAG  ble født den 15 september 1986 i Stavanger.620

+ 511 K    ii. Marie Undheim ELTERVAAG  ble født den 15 september 1986 i Stavanger.620


246. Tor Jan Gjerde PEDERSEN  (Torhild Judit GJERDE 6, Sven 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 15 november 1958 i Leirvik, Stord, Hordaland.624

Partner: Elin NOTTLAND. Elin ble født den 4 mars 1966.624

Deres barn var:

+ 512 M    i. Krister Nottland PEDERSEN  ble født den 10 september 1986.624

+ 513 M    ii. Sven Nottland PEDERSEN  ble født den 5 november 1989.624


247. Sven Inge Gjerde PEDERSEN  (Torhild Judit GJERDE 6, Sven 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
) ble født den 12 desember 1960 på Stord, Hordaland624
og døde den 23 juli 1975 på Storde625 14 år gammel.


248. Ingrid Sønnøve GJERDE  (Sverre Ingolf 6, Sven 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 28 oktober 1962 i Vikedal, Vindafjord, Rogaland.626

Hennes barn var:

+ 514 K    i. Ine Kjersti GJERDE  ble født den 13 februar 1987.626

Partner: Arnt Håkon ELVHEIM.
Arnt ble født i 1962.861249. Gudveig Cesilie Hauganes GJERDE 
(Sverre Ingolf 6, Sven 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 3 august 1966 i Vikedal, Vindafjord, Rogaland.626

250. Svein Gisle Hauganes GJERDE  (Sverre Ingolf 6, Sven 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 23 juli 1967 i Vikedal, Vindafjord.626

Partner: Aina Helen JESPERSEN.
Aina ble født den 14 november 1970 på Nordvågen.626

Deres barn var:

+ 515 M    i. Jim Tore Haukenes GJERDE ble født den 22 juli 1992.636

+ 516 K    ii. Anita Helen Haukenes GJERDE  ble født omkring 1994.864


251. Anne Liv GJERDE  (Sverre Ingolf 6, Sven 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 21 april 1973 i Vikedal, Vindafjord.626

Anne giftet seg med Kjell Ove IMSLAND den 31 juli 1999.630
Kjell ble født den 29 mars 1973.630

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 517 M    i. Svein Ove IMSLAND ble født ca. 2000.630


252. Ole Harald NEERGÅRD  (Åse GJERDE 6, Sven 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 19 januar 1973 i Levanger, Nord-Trøndelag.636

 
 

253. Ingebjørg NEERGÅRD  (Åse GJERDE 6, Sven 5, Jens 4,
 Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 16 februar 1975 i Etiopia636 og døde den 18 februar 1975 i Etiopia.636

254. Svein Inge NEERGÅRD  (Åse GJERDE 6, Sven 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 13 september 1976 i Etiopia.636255. Johannes NEERGÅRD (Åse GJERDE 6, Sven 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 14 mars 1980 i Etiopia.636256. Erling NEERGÅRD 
(Åse GJERDE 6, Sven 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 18 august 1986 i Levanger, Nord-Trøndelag.636

Erling giftet seg med Nora ] den 12 november 2012.614
Nora ble født omkring 1986.614257. Ove Johnny GJERDE 
(Paul Reidar 6, Ommund 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 1 februar 1960 i Stavanger.410258. Roy GJERDE 
(Paul Reidar 6, Ommund 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 1 mars 1964 i Stavanger.410

Roy giftet seg med Bente Hop NILSEN.410
Bente ble født den 11 februar 1968 på Karmøy, Rogaland.410


259. Frank GJERDE
(Paul Reidar 6, Ommund 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 17 november 1969 i Stavanger.410


260. Terje GJERDE 
(Jan Tore 6, Ommund 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 28 mars 1960 i Stavanger.410

Terje giftet seg med Anita IDSØ,
datter av Oskar Rasmusson IDSØ 830 og Marie IDSØ,831 .410
Anita ble født den 7 august 1964 i Bruk 9, Idse, Strand, Rogaland.866

Barn i dette ekteskapet var:

+ 518 K    i. Elisabeth Idsø GJERDE  ble født den 26 desember 1985 i Stavanger.410

+ 519 K    ii. Lena Idsø GJERDE  ble født den 8 april 1992 i Stavanger.410261. Bente GJERDE 
(Jan Tore 6, Ommund 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 23 juni 1961 i Stavanger.410

Bente giftet seg med Lars HANDELAND.410
Lars ble født den 24 september 1958 i Stavanger.410

Barn i dette ekteskapet var:

+ 520 K    i. Monica HANDELAND  ble født den 25 mars 1982 i Stavanger.410

+ 521 M    ii. Atle HANDELAND  ble født den 26 november 1984 i Stavanger.410

+ 522 K    iii. Merete HANDELAND  ble født den 31 mars 1989 i Stavanger.410


262. Anita GJERDE  (Jan Tore 6, Ommund 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 14 juni 1966 i Stavanger.410

Anita giftet seg med Arne GRYTE.410 Arne ble født den 24 juni 1966 i Stavanger.410

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 523 M    i. Andreas GRYTE  ble født den 11 mai 1992 i Stavangere.410


263. Sissel JOHANNESEN 
(Lillian Orene GJERDE 6, Ommund 5, Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)
ble født den 1 juli 1964 i Stavangee.640

Sissel giftet seg med Øyvind LYSE.641
Øyvind ble født den 24 september 1959.640

Barn i dette ekteskapet var:

+ 524 M    i. Thomas JOHANNESEN ] ble født den 13 oktober 1982 i Stavanger.641

+ 525 K    ii. Camilla JOHANNESEN  ble født den 19 mai 1986 i Stavanger.640

+ 526 M    iii. Christian JOHANNESEN ] ble født den 20 februar 1988 i Stavangere.640

+ 527 M    iv. Andreas JOHANNESEN  ble født den 6 mars 1991 i Stavanger.640


264. Arild JOHANNESEN (Lillian Orene GJERDE 6, Ommund 5, Jens 4, Hans 3,
Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 17 april 1966 i Stavanger.640

265. Morten JOHANNESEN (Lillian Orene GJERDE 6, Ommund 5, Jens 4, Hans 3,
Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
 ble født den 13 februar 1970 i Stavanger.640


266. Jan GJERDE  (Sivert Lorents 6, Bernhard Jensen 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 31 desember 1972.208


267. Linda GJERDE (Sivert Lorents 6, Bernhard Jensen 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 11 juli 1974.208


268. Cato GJERDE ] (Sivert Lorents 6, Bernhard Jensen 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 23 desember 1976.208


269. Frode GJERDE  (Sivert Lorents 6, Bernhard Jensen 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 10 april 1979.208

270. May Bente GJERDE  643 (Sivert Lorents 6, Bernhard Jensen 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 14 desember 1965,208 døde den 25 oktober 1968 i Haugesund644 2 år gammel.643


271. Bernhard JAKOBSEN (Berit Marie GJERDE 6, Bernhard Jensen 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 13 mai 1964.421

Bernhard giftet seg med Tove HÅSTØ.421 T
ove ble født den 26 juli 1963.421

Barn i dette ekteskapet var:

+ 528 M    i. Bjørn Tore Håstø JAKOBSEN  ble født den 12 desember 1987.421

+ 529 M    ii. Øystein Håstø JAKOBSEN  ble født den 1 mai 1989421 og døde den 29 juli 1989.421

+ 530 M    iii. Geir Johnni Håstø JAKOBSEN  ble født den 30 august 1990.421


272. Ludvig JAKOBSEN (Berit Marie GJERDE 6, Bernhard Jensen 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 28 november 1965.421

Ludvig giftet seg med Kari FAGERVOLD.421
Kari ble født den 12 juli 1965.421

Barn i dette ekteskapet var:

+ 531 K    i. Tina Fagervold JAKOBSEN  ble født den 5 august 1988.421

+ 532 K    ii. Camilla Fagervold JAKOBSEN  ble født den 26 juni 1992.421

273. Mai Bente JAKOBSEN  (Berit Marie GJERDE 6, Bernhard Jensen 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 27 juni 1970421 og døde den 20 november 1970.421

274. Hege Anita JAKOBSEN  (Berit Marie GJERDE 6, Bernhard Jensen 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss [1
) b
le født den 21 oktober 1971.421

Hege giftet seg med Kjell Ove BANG .421
Kjell ble født den 31 mars 1970.421

Barn i dette ekteskapet var:

+ 533 M    i. Kai Sigurd Jakobsen BANG  ble født den 21 mai 1989.421

+ 534 K    ii. May Jeanette Jakobsen BANG  ble født den 4 juni 1992.421

+ 535 K    iii. Berit Christine BANG  ble født den 19 mai 1993.421


275. Roy Harry JAKOBSEN  (Berit Marie GJERDE 6, Bernhard Jensen 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 3 mars 1973.421


276. Liv Marit GJERDE [ (Bernt Harald 6, Bernhard Jensen 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 11 mars 1978.423

277. Anne Lise GJERDE  (Bernt Harald 6, Bernhard Jensen 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 6 april 1980.423

278. Bernhard Emil GJERDE  (Bernt Harald 6, Bernhard Jensen 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 30 oktober 1984.423

279. Laila GJERDE  (Bernt Harald 6, Bernhard Jensen 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 12 desember 1991.423

280. Kurt Marton Gjerde NILSEN  (Else Marit GJERDE 6, Bernhard Jensen 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 30 desember 1972.423

281. Bernt Harald Gjerde NILSEN  (Else Marit GJERDE 6, Bernhard Jensen 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss [1
)
ble født den 18 oktober 1975.423

282. Margit Gjerde NILSEN  (Else Marit GJERDE 6, Bernhard Jensen 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 3 februar 1980.423


Åttende generasjon (4x tippoldebarn)


283. Brit Oddny TJÅLAND  (Margunn UNDHEIM 7, Brita TUFTENE 6, Hans Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 23 desember 1976 på Undheim, Bryne, Time, Rogaland.218


284. Sigve TJÅLAND (Margunn UNDHEIM 7, Brita TUFTENE 6, Hans Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 5 april 1981 på Undheim, Bryne, Time, Rogaland.218

285. Inger TJÅLAND  (Margunn UNDHEIM 7, Brita TUFTENE 6, Hans Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 23 september 1982 på Undheim, Bryne, Time, Rogaland.218

286. Alf Martin SALTE  (Liv Oddbjørg UNDHEIM 7, Brita TUFTENE 6, Hans Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 20 juli 1984.218

287. Solfrid SKÅRLAND (Berit UNDHEIM7, Brita TUFTENE 6, Hans Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 1 oktober 1976.218

288. Bjørg SKÅRLAND (Berit UNDHEIM 7, Brita TUFTENE 6, Hans Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 11 mai 1981.218

289. Geir Tore SKÅRLAND  (Berit UNDHEIM 7, Brita TUFTENE , Hans Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 26 februar 1989.218

290. Siv Bente Undheim SKÅRLAND  (Berit UNDHEIM 7, Brita TUFTENE 6, Hans Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 17 februar 1991.218

291. Siri SKÅRLAND  (Berit UNDHEIM 7, Brita TUFTENE 6, Hans Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 24 mai 1993 på Undheim, Time, Rogaland.651

292. Tor Gunnar VESTLY  (Gunvor Helen UNDHEIM 7, Brita TUFTENE 6, Hans Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 15 desember 1988.218


293. Monica Undheim SKOGLI 
(Turid UNDHEIM 7, Brita TUFTENE 6, Hans Andreasen 5,
 Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 17 april 1989.218
 


294. Tone Undheim SKOGLI
(Turid UNDHEIM 7, Brita TUFTENE 6, Hans Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 29 januar 1993.218

295. Siw Jane SKAAR  219 (Signy LANGELAND 7, Olaug Halldis TUFTENE 6, Hans Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født i 1986 på Ombo, Rogaland.427

296. Jone SKAAR  219 (Signy LANGELAND 7, Olaug Halldis TUFTENE 6, Hans Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født i 1988 på Ombo, Hjelmeland, Rogaland.656

297. Susanne ØYE  657 (Johannes ØYE 7, Bertha TUFTENE 6, Hans Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født i 1986.659

298. Vibeke ØYE  657 (Johannes ØYE 7, Bertha TUFTENE 6, Hans Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født i 1987.323

4

299. Joakim ØYE 657 (Johannes ØYE 7, Bertha TUFTENE 6, Hans Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født i 1990.660

4

300. Andre ØYE  (Stig Ove ØYE 7, Bertha TUFTENE 6, Hans Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født omkring 1990 i Tananger, Sola, Rogaland.221

301. Hilde SKÅR (Sissel GYSLAND 7, Hildur Aud TUFTENE 6, Hans Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 10 september 1991.222

302. Gjøran SKÅR  (Sissel GYSLAND 7, Hildur Aud TUFTENE 6, Hans Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 13 mars 1994.222

303. Linda STOLTENBERG (Kirsten Irene ASHEIM 7, Olav Kristoffer ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 19 juni 1971.444

304. Stig Arne STOLTENBERG (Kirsten Irene ASHEIM 7, Olav Kristoffer ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 26 juli 1974.444

305. Kenneth STOLTENBERG  (Kirsten Irene ASHEIM 7, Olav Kristoffer ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 13 juli 1979.444

306. Vidar ASHEIM  (Kirsten Irene ASHEIM 7, Olav Kristoffer ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 24 juni 1964 på Nedstrand, Tysvær, Rogaland.444


Vidar giftet seg med Unni KVERNELAND.444
Unni ble født den 4 november 1967.444

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 536 K    i. Tove Kverneland ASHEIM
ble født den 26 november 1991 i Time, Rogaland.884

. Vidar har også sønnen Jone:

+ 537 M    i. Jone ASHEIM 885 ble født omkring 2000.885


307. Nanny GRYDE 
(Brit Karin ASHEIM 7, Olav Kristoffer ASHEIM 6, Karina Andreasdatter TUFTENE 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 30 juli 1969 i Sola, Rogaland.666

Nanny giftet seg med Tor Magne TJEMSLAND den 18 juni 1994.667
Tor ble født i 1969.886

Barn i dette ekteskapet var:

+ 538 K    i. Mary Ann TJEMSLAND  ble født den 25 august 1992 i Ålgård, Gjesdal, Rogaland.446

+ 539 M    ii. Kristoffer TJEMSLAND  446 ble født den 3 januar 1997 i Orstad, Klepp.446

+ 540 K    iii. Anita TJEMSLAND  888 ble født omkring 1998.888


308. Marion GRYDE
Brit Karin ASHEIM 7, Olav Kristoffer ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 11 november 1976 i Sola, Rogaland.666

309. Line GRYDE (Brit Karin ASHEIM 7, Olav Kristoffer ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson ]4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 30 april 1980 i Sola, Rogaland.668 

310. Heidi GRYDE (Brit Karin ASHEIM 7, Olav Kristoffer ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 24 september 1986 i Sola, Rogaland.666

311. Joakim GRYDE (Brit Karin ASHEIM 7, Olav Kristoffer ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 1 juni 1990 i Sola, Rogaland.666312. Roald JOHANNESEN
(Ragnhild ASHEIM 7, Olav Kristoffer ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 13 april 1968.444

Roald giftet seg med Marianne VALLE  den 8 oktober 1987.670
Marianne ble født den 25 februar 1969.444

Barn i dette ekteskapet var:

+ 541 K    i. Charlotte Valle JOHANNESEN ble født den 2 april 1988 i Stavanger.666

+ 542 M    ii. Danny Valle JOHANNESEN  ble født den 9 august 1989 i Stavanger.666

+ 543 K    iii. Benedikte Valle JOHANNESEN ble født den 15 februar 1993 i Stavangere.666


313. Tor Eirik ASHEIM
(Ragnhild ASHEIM 7, Olav Kristoffer ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland [2, Hans Foss 1
)
ble født den 1 januar 1984.444

314. Janne Dorethe ASHEIM (Øyvind ASHEIM 7, Olav Kristoffer ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 31 oktober 1971 i Nedstrand, Tysvær, Rogaland, Norge.673

Janne giftet seg med Petter ERGA den 14 mars 1992.673
Petter ble født den 11 oktober 1966 på Bryne, Rogaland.891

Barn i dette ekteskapet var:

+ 544 M    i. Peder ERGA [736] ble født den 24 august 1992.671

Peder giftet seg med Ruth Einervoll NILSEN 
(f. omkring 1992) den 29 september 2012.614

+ 545 M    ii. Øyvind ERGA 446 ble født den 28 oktober 1994.446

 

315. Kurt Ove ASHEIM  (Øyvind ASHEIM 7, Olav Kristoffer ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 27 juli 1973 på Stuvik, Nedstrand, Tysvær, Rogaland.674

Kurt giftet seg med Lisbeth HELLE ca. 2000.446
Lisbeth ble født omkring 1973.446


316. Linn Helen ASHEIM [730] (Øyvind ASHEIM 7, Olav Kristoffer ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE [5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 6 januar 1980 på, Stuvik, Nedstrand, Tysvære.449


317. Edvin ASHEIM (Kjell Olav ASHEIM 7, Olav Kristoffer ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 14 februar 1978 på Stuvik, Nedstrand, Tysvær, Rogaland.679

Edvin giftet seg med Heidi Merete PEDERSEN  i 2000.680
Heidi ble født i 1979.680

318. Heine ASHEIM (Kjell Olav ASHEIM 7, Olav Kristoffer ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 6 juli 1980 på Stuvik, Nedstrand, Tysvær.681

319. Stian ASHEIM (Kjell Olav ASHEIM 7, Olav Kristoffer ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 17 november 1988 på Stuvik, Nedstrand, Tysvær.682

320. Asbjørn VATLAND  (Andreas VATLAND 7, Berta Johanna ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 14 desember 1965 i Austrått, Sandnes, Rogaland.452

321. Bodil VATLAND (Andreas VATLAND 7, Berta Johanna ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 5 desember 1969 på Austrått, Sandnes, Rogaland.452 

322. Heidi VATLAND (Andreas VATLAND 7, Berta Johanna ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 30 august 1972 på Austrått, Sandnes.452

323. Johan VATLAND (Gunnar VATLAND 7, Berta Johanna ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 16 juli 1972 i Oltedal, Gjesdal, Rogaland.452

324. Tom VATLAND  (Gunnar VATLAND 7, Berta Johanna ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 4 mai 1975 i Oltedal, Gjesdal, Rogaland.452

325. Linda Vatland URDAL (Borghild Margrete VATLAND7, Berta Johanna ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 10 april 1972 i Ålgård, Gjesdal, Rogaland.452 

326. Margrete Vatland URDAL (Borghild Margrete VATLAND 7, Berta Johanna ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson  4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 13 januar 1975 i Ålgård, Gjesdal, Rogaland.452

Margrete giftet seg med Terje SKARÅS  ca. 2000.
Terje ble født i 1969.323

 

327. Tom Erik Vatland VOLL (Kjellaug VATLAND 7, Berta Johanna ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE [5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 6 september 1979 i Klepp, Rogaland.452

328. Stian HETLAND (Anne Karin NIELSEN 7, Klara Olaug ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 18 desember 1978 i Hundvåg, Stavanger, Rogaland.457

329. Linda HETLAND  (Anne Karin NIELSEN 7, Klara Olaug ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 19 august 1980 i Hundvåg, Stavanger.457 

330. Lise HETLAND (Anne Karin NIELSEN 7, Klara Olaug ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 7 juni 1983 i Hundvåg, Stavanger.457

331. Jone Andre NIELSEN  (Karl Andreas NIELSEN [7, Klara Olaug ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 3 mars 1987 i Hundvåg, Stavanger.457

332. Joachim NIELSEN 684 (Karl Andreas NIELSEN 7, Klara Olaug ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 22 april 1991 i Hundvåg, Stavanger.457

Joachim giftet seg med Tina Jakobsen MOE den 25 juli 2010.614
Tina ble født i 1991.851


333. Erik Hadland TYSSE
(Jan Gunnar TYSSE 7, Kari Støle HANSEN 6, Bertinius Andreasen 5,
 Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 6 juni 1986 i Sandnes, Rogaland.244

334. Nina Sandanger TYSSE (Bjørn TYSSE 7, Kari Støle HANSEN 6, Bertinius Andreasen 5,
Jon Andreas Hansson 4, Hans [174]3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 30 november 1991 i Ålgård, Gjesdal, Rogaland.244

335. Maia WESENLUND-HJØNNEVÅG  (Trond TØNNESEN 7, Turid Roberg HANSEN 6, Hans 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født i juni 2005 i Sokndal, Rogaland267
og ble døpt den 13 august 2005 i Sogndal kirke.
267

 

336. Amanda WESENLUND-HJØNNEVÅG 695 (Trond TØNNESEN 7, Turid Roberg HANSEN 6, Hans 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 17 november 2007 i Hauge i Dalane, Sokndal, Rogaland.696

337. Rune WESENLUND-HJØNNEVÅG  697 (Trond TØNNESEN 7, Turid Roberg HANSEN 6, Hans 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 8 september 2009 i Hauge i Dalane, Sokndal, Rogaland697
og ble døpt den 20 desember 2009 i Sokndal kirke.

 


338. Aleksander BECKMAN 
(Tove DITMANSEN 7, Ulf DITMANSEN 6, Helma HANSEN 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 9 desember 1983.152

3

339. Charlotte BECKMAN (Tove DITMANSEN 7, Ulf DITMANSEN 6, Helma HANSEN 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 25 oktober 1987.152

5

340. Fredrik BECKMAN  (Tove DITMANSEN 7, Ulf DITMANSEN 6, Helma HANSEN 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 29 april 1992.152

341. Susanne Gjessing JOHNSEN  323 (Øyvind JOHNSEN 7, Bjørg DITMANSEN 6, Helma HANSEN 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født i 1988.702

342. Petter Gjessing JOHNSEN  (Øyvind JOHNSEN 7, Bjørg DITMANSEN 6, Helma HANSEN 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født i 1991.703

343. Morten HENRIKSEN  (Torun JOHNSEN 7, Bjørg DITMANSEN 6, Helma HANSEN 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født omkring 1992.152

344. Malene HENRIKSEN (Torun JOHNSEN 7, Bjørg DITMANSEN 6, Helma HANSEN 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født omkring 1995.704

345. Mats THORESEN  152 (Rune THORESEN 7, Wenche HANSEN 6, Sem 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 9 september 1991 på Nøtterøy, Vestfold.708

4

346. Jonas THORESEN  267 (Rune THORESEN 7, Wenche HANSEN 6, Sem 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 13 oktober 1997 i Kongsberg, Buskerud.709


347. Oda Haug EMBLEMSVÅG
(Erling EMBLEMSVÅG 7, Grete JOHNSEN 6,
Selma Johanne HANSEN 5,
Ole Øiebø , Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 12 juni 2015 i Bærum, Akershus.718


 

348. Ingrid Haug EMBLEMSVÅG  (Erling EMBLEMSVÅG 7, Grete JOHNSEN 6,
Selma Johanne HANSEN 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 22 april 2020 i Bærum, Akershus og
døde den 22 april 2020 i  Bærum, Akershus.


349. Nikolai Asmare EMBLEMSVÅG 
(Magnus EMBLEMSVÅG 7, Grete JOHNSEN 6,
Selma Johanne HANSEN 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 19 juli 2013 i Oslo.721

350. Hanna Elvine Asmare EMBLEMSVÅG (Magnus EMBLEMSVÅG 7, Grete JOHNSEN 6,
Selma Johanne HANSEN 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 14 juli 2015 iOslo
.480


351. Sindre STORÅS  324 (Lisbeth BERNTSEN 7, Gerd Unni HANSEN 6, Oliver 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 5 desember 1993.723

352. Marius STORÅS 324 (Lisbeth BERNTSEN 7, Gerd Unni HANSEN 6, Oliver 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 22 juni 1996.324

353. Torstein STORÅS 267 (Lisbeth BERNTSEN 7, Gerd Unni HANSEN 6, Oliver 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 11 mai 2000.267

354. Markus BERNTSEN  (Steinar BERNTSEN 7, Gerd Unni HANSEN 6, Oliver 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født i 2001 i Fet, Akershus.267

355. Theodor BERNTSEN  725 (Steinar BERNTSEN 7, Gerd Unni HANSEN 6, Oliver 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født ca. 2003.328

356. Therese HANSEN  (Hanne Lene HANSEN 7, Sissel HANSEN 6, Oliver 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 1 desember 2005 i Skedsmo, Akershus.

357. Krister RANVIK EIDE  729 (Hege EIDE 7, Torill HANSEN 6, Oliver 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 27 desember 1992.723

358. Stine NORMANSETH 324 (Hege EIDE 7, Torill HANSEN 6, Oliver 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 30 september 1995.324

359. Maja NORMANSETH  324 (Hege EIDE 7, Torill HANSEN 6, Oliver 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 13 mars 1997.324

360. Julia WAGNER EIDE  725 (Line EIDE 7, Torill HANSEN 6, Oliver 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 19 august 2001 i Lillestrøm, Skedsmo.732

361. Elin  (Anna Maurtvedt FREDRIKSEN 7, Willy FREDRIKSEN 6, Anna HANSEN 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland [187]2, Hans Foss [185]1
) ble født i mai 2010.733

362. Datter  467 (Therese Li FREDRIKSEN 7, Gunnar FREDRIKSEN 6, Anna HANSEN 5,
Ole Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født i 2011.467363. Jeffrey Lee DEMUTH 
(Rosemary Lia THOOFT 7, Henry Alfred THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 28 juni 1967 i Lyon County, Minnesota, USA.515


Jeffrey giftet seg med Sandy Marie KESTER  den 12 oktober 1986 i Clark County, Nevada, USA.739
Sandy ble født den 19 august 1967.739

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 546 M    i. Jeff Lee DEMUTH 906 ble født den 6 januar 1988.906

Jeffrey giftet seg deretter med Christy Ann KIGHT  den 20 januar 1996 i Clark County, Nevada, USA.739
Christy ble født den 15 september 1961.739

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 547 M    i. John Taylor DEMUTH  907 ble født den 21 august 1996.907


364. Jeanne Kay DEMUTH [4313]
(Rosemary Lia THOOFT 7, Henry Alfred THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 24 juni 1969 i Lincoln County, Minnesota, USA.740

Jeanne giftet seg med Peter Lynn SUBY [10209] [MRIN: 1832] den 10 november 1990 i Minnesota, USA.741
Peter ble født den 24 august 1959 i Freeborn, Freeborn County, Minnesota, USA.909

Barn i dette ekteskapet var:

+ 548 K    i. Sarah Jean SUBY [14515] ble født den 27 april 1991 i Douglas County, Minnesota, USA.910

+ 549 K    ii. Kari Lynn SUBY [14516] 910 ble født den 23 april 1994 i Rock County, Minnesota, USA.910


365. Juliann Marie DEMUTH 
(Rosemary Lia THOOFT 7, Henry Alfred THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 14 november 1970 i Lincoln County, Minnesota, USA.742

Juliann giftet seg med Keith JONATHON  den 27 juli 1996.743
Keith ble født den 6 mai 1964.743


366. Dean James JAVENS (Linda Jane THOOFT 7, Henry Alfred THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 19 desember 1967 i Lyon County, Minnesota, USA.571

Dean giftet seg med Julie Marie ANDERSON  den 14 september 1991 i USA.746
Julie ble født den 10 juli 1969 i USA.911

Barn i dette ekteskapet var:

+ 550 K    i. Kayleigh Lyn JAVENS ble født den 25 januar 1991 i Blue Earth County, Minnesota, USA.912

+ 551 K    ii. Desiree Marie JAVENS  558 ble født den 26 juli 1994 i Ramsey County, Minnesota, USA.558


367. Dawn Jate Serina Elizabet JAVENS  (Linda Jane THOOFT 7, Henry Alfred THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 13 mars 1973 i Blue Earth County, Minnesota, USA.913

368. Brandy Lynn LANOUE  (Elise Julie THOOFT 7, Henry Alfred THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 19 august 1975 i Lyon County, Minnesota, USA.527

369. Alisa Lia LANOUE  (Elise Julie THOOFT 7, Henry Alfred THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 11 november 1977 i Lyon County, Minnesota, USA.527

Alisa giftet seg med Corey Joseph LOUWAGIE  den 5 august 2000 i Minnesota, USA.741
Corey ble født den 14 januar 1978 i Lyon County, Minnesota, USA.558


370. Kristina Lorraine LANOUE  (Elise Julie THOOFT 7, Henry Alfred THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans [3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 16 juli 1979 i Lyon County, Minnesota, USA.527

Kristina giftet seg med Daniel G. PYLE  den 18 august 2001 i Minnesota, USA.741
Daniel ble født den 13 mai 1979.741


371. Kimberly Joy LANOUE (Elise Julie THOOFT 7, Henry Alfred THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans , Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
) b
le født den 23 desember 1983 i Lyon County,
Minnesota, USA.527

372. Crystal Lee THOOFT  (Lester Anthony THOOFT 7, Julius Amoundt THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø , Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 8 august 1980 i Anoka, Anoka County, Minnesota, USA.917

373. Justin Jay THOOFT  (Lester Anthony THOOFT 7, Julius Amoundt THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans [3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 2 februar 1982 i Anoka, Anoka County, Minnesota, USA.919

374. Michael Nelson REYNOLDS  (Carol Kay THOOFT 7, Julius Amoundt THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 18 mai 1979 i USA.538

375. Melissa Ann REYNOLDS (Carol Kay THOOFT ]7, Julius Amoundt THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 4 oktober 1981 i Isanti, Minnesota, USA.921

376. Mary Lee Ann MEREDITH (Joelyn THOOFT 7, Julius Amoundt THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON ]5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland [2, Hans Foss [1
)
ble født den 27 mars 1983 i USA.541

377. Cora Eliz MEREDITH 762 (Joelyn THOOFT 7, Julius Amoundt THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 8 september 1987.542


378. Tiffany LYN
544 (Patti Jean Marie THOOFT 7, Julius Amoundt THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 28 november 1984.544


379. Damien Anthony Lewis LYN
544 (Patti Jean Marie THOOFT 7, Julius Amoundt THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 25 mai 1988.544


380. Kelsey Karin BALLARD 
544 (Julie Ann THOOFT 7, Julius Amoundt THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 1 oktober 1988.544


381. Jason Christopher DRESSEN
(Pricilla Rose DEVOS 7, Sophia Emily THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
 ble født den 16 januar 1972 i Lyon County, Minnesota, USA.550

382. Tessie Jo VANDERSLUIS  (Brenda Susan DEVOS 7, Sophia Emily THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
 ble født den 2 august 1978 i Hennepin County, Minnesota, USA.550

383. Mandy Mae VANDERSLUIS  (Brenda Susan DEVOS 7, Sophia Emily THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 18 juni 1980 i Hennepin County, Minnesota, USA.550 .

Partner: Blaise Nathan JACOBSEN
Blaise ble født den 2 mai 1978.558

Hendelser i deres ekteskap:

Deres barn var:

+ 552 M    i. Gavin Blaise JACOBSEN ble født den 14 november 2002
i Blue Earth County, Minnesota, USA.558


Mandy giftet seg med Adam JOHNSON  den 1 april 2010.614
Adam ble født ca. 1980.614


384. Stephanie Angela SUMMERVOLD (Beverly Ann DEVOS 7, Sophia Emily THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 19 juli 1986 i Minnesota, USA.770

385. Jeffrey Bruce GILBERTSON (Beverly Ann DEVOS 7, Sophia Emily THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 5 juli 1977 i Pipestone, Pipestone County, Minnesota, USA.550

386. Bradon John NELSON  558 (Janine Rae DEVOS 7, Sophia Emily THOOFT 6, Svenine Sirina LARSON 5,
Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 8 juni 1997.558

387. Bryce James NELSON  558 (Janine Rae DEVOS 7, Sophia Emily THOOFT 6,
 Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland [2, Hans Foss 1
)

ble født den 4 desember 2002 i Olmsted County, Minnesota, USA.558

388. Janet Marie SLEGERS [ (Angela Mae THOOFT 7, Alfred Elois THOOFT [6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 19 august 1982 i Lincoln County, Minnesota, USA.352

389. Jessi Kay SLEGERS  558 (Angela Mae THOOFT 7, Alfred Elois THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 20 april 1985 i Lincoln County, Minnesota, USA.558

390. Amy Angela SLEGERS [ 558 (Angela Mae THOOFT 7, Alfred Elois THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 22 april 1987 i Lincoln County, Minnesota, USA.558 

391. Joel Franklin ERICKSON (Marcia Lynn THOOFT 7, Alfred Elois THOOFT [6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 5 juni 1986 i Lyon County, Minnesota, USA.773

392. Shiloy Suzanne ERICKSON (Marcia Lynn THOOFT 7, Alfred Elois THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 3 mars 1988 i Lyon County, Minnesota, USA.773

393. Chelsey Rae LUTTEKE  775 (Gail Marie THOOFT 7, Alfred Elois THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 23 juni 1989.775

394. Haley Jo LUTTEKE  775 (Gail Marie THOOFT , Alfred Elois THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 10 oktober 1991 i New Ulm, Brown County, Minnesota, USA.776

395. Heidi Ann THOOFT  558 (Lowell John THOOFT 7, Alfred Elois THOOFT [6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 2 februar 1985 i Lincoln County, Minnesota, USA.777

396. Baby Boy THOOFT  778 (Lowell John THOOFT 7, Alfred Elois THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 23 november 1987 i Minnesota, USA.778

397. Holly Frances THOOFT  778 (Lowell John THOOFT 7, Alfred Elois THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 16 november 1988 i Lyon County, Minnesota, USA.779

398. Taylor Jones THOOFT  558 (Lowell John THOOFT 7, Alfred Elois THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 17 mai 1993 i Lyon County, Minnesota, USA.558

6

399. Thomas Cole ERICHSON  558 (Sandra Kay THOOFT 7, Alfred Elois THOOFT [6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 21 mars 1990 i Olmsted County, Minnesota, USA.558

400. Kendra Lee ERICHSON  558 (Sandra Kay THOOFT 7, Alfred Elois THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 2 mai 1994 i Olmsted County, Minnesota, USA.558

401. Ty Louis THOOFT  783 (Timothy Louis THOOFT 7, Alfred Elois THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 23 januar 1996 i Lyon County, Minnesota, USA.783

4

402. Tate Alan THOOFT  558 (Timothy Louis THOOFT 7, Alfred Elois THOOFT 6, S
venine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 1 oktober 1998 i Lyon County, Minnesota, USA.558

403. Baylor Ike BROWN  786 (LeAnn Sue THOOFT 7, Alfred Elois THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 4 januar 2011 i Minnesota, USA.786

404. Hazel Ann Sundell BROWN  (LeAnn Sue THOOFT 7, Alfred Elois THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 18 april 2014 i Chisago City, Chisago County, Minnesota, USA.787

405. Deanna Marie HANSEN  (Lavonne Lea WOOD 7, Oscar Edward THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 16 april 1976 i Renville, Renville County, Minnesota, USA.561

Deanna giftet seg med Steven James CARTER  den 8 januar 2000 i USA.553
Steven ble født den 14 januar 1969 i Hennepin County, Minnesota, USA.781


406. Keith Edward HANSEN  (Lavonne Lea WOOD 7, Oscar Edward THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 21 juni 1978 i Renville, Renville County, Minnesota, USA788
og døde den 21 august 1978 i Renville.789

407. Rhonda Marie HANSEN  (Lavonne Lea WOOD 7, Oscar Edward THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 8 august 1979 i Renville, Renville County, Minnesota, USA.561

408. Loren Leigh HANSEN  (Lavonne Lea WOOD 7, Oscar Edward THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 10 februar 1981 i Renville, Renville County, Minnesota, USA.561

409. Daryl Robert HANSEN 558 (Lavonne Lea WOOD 7, Oscar Edward THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 21 februar 1985 i Renville, Renville County, Minnesota, USA.558

410. Sasha Davis THOOFT  564 (Melanie Kay THOOFT 7, Oscar Edward THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 21 september 1987.564

411. Jessica Benz THOOFT  794 (Loraine Anne THOOFT 7, Oscar Edward THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 13 november 1986.794

412. Shelby Nicole THOOFT  794 (Guy Edward THOOFT 7, Oscar Edward THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 13 februar 1992.794

413. Teresa Marie BERKENPAS  (Barbara Jean VERMEIRE 7, Doris Elodie THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 22 juli 1977 i Pipestone, Pipestone County, Minnesota, USA.571

414. Craig Lee BERKENPAS  (Barbara Jean VERMEIRE 7, Doris Elodie THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 21 september 1980 i Lyon County, Minnesota, USA.571

415. Michel Steven BERKENPAS  558 (Barbara Jean VERMEIRE 7, Doris Elodie THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 22 november 1988 i Lyon County, Minnesota, USA.558

416. Devlon Alan WERKMAN  (Glenda Ann VERMEIRE 7, Doris Elodie THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 17 mars 1979 i Lyon County, Minnesota, USA.571

417. Dalton Adam WERKMAN 797 (Glenda Ann VERMEIRE 7, Doris Elodie THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 28 mai 1985 i Lyon County, Minnesota, USA.797

418. Dustin Francis VERMEIRE  (Francis Donald VERMEIRE 7, Doris Elodie THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 15 august 1981 i USA.798

419. Casey Lee VERMEIRE  799 (Francis Donald VERMEIRE 7, Doris Elodie THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 1 januar 1986 i Lyon County, Minnesota, USA.800

420. Brittany Lynn VERMEIRE  (Francis Donald VERMEIRE 7, Doris Elodie THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 23 desember 1987 i Lyon County, Minnesota, USA.799

421. Kela Marie VERMEIRE (Kim Joseph VERMEIRE 7, Doris Elodie THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss [185]1
)
ble født den 5 januar 1984 i USA.801

422. Nicholas VERMEIRE  558 (Kim Joseph VERMEIRE 7, Doris Elodie THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 22 mai 1986 i Lyon County, Minnesota, USA.558

423. McKenzie Jo VERMEIRE 558 (Kim Joseph VERMEIRE 7, Doris Elodie THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 16 januar 1995 i Lyon County, Minnesota, USA.558

424. Kylie Jo VERMEIRE  558 (Kim Joseph VERMEIRE 7, Doris Elodie THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 26 mars 1997 i Lyon County,
Minnesota, USA.558

425. Zachary Joseph HOUSLOG  804 (Colleen Mary VERMEIRE 7, Doris Elodie THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 17 juni 1992 i Nobles County, Minnesota, USA.804

426. Isaac Donald HOUSLOG [ 804 (Colleen Mary VERMEIRE 7, Doris Elodie THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans [174]3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 7 mars 1996 i Nobles County, Minnesota, USA.804

427. Brandon Lee JOHNSON  558 (Carol Marie VERMEIRE 7, Doris Elodie THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans [174]3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 25 november 1986 i Lyon County, Minnesota, USA.558

428. Alissa Marie JOHNSON  558 (Carol Marie VERMEIRE 7, Doris Elodie THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans [174]3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 27 september 1990 i Lyon County, Minnesota, USA.558429. Gunhild Kristin HJØRNEVIK  (Jorunn GJERDE 7, Jens Johan 6, Hans 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 12 desember 1975 på Voss, Hordaland.364

430. Janne Karin HJØRNEVIK (Jorunn GJERDE ]7, Jens Johan 6, Hans 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 2 desember 1977 på Voss, Hordaland.364

431. Knut Johan Gjerde HJØRNEVIK  (Jorunn GJERDE 7, Jens Johan 6, Hans 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
) ble født den 19 januar 1979 i Voss, Hordaland, Norge.809

432. Anita Gjerde PEDERSEN (Margrete Årekol GJERDE 7, Jens Johan 6, Hans 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 27 september 1977.808

433. Johnny Gjerde PEDERSEN  (Margrete Årekol GJERDE 7, Jens Johan 6, Hans 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 19 september 1978.808

434. Irene Gjerde PEDERSEN (Margrete Årekol GJERDE 7, Jens Johan 6, Hans 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 30 januar 1987.808

435. Glen Magne Sola GJERDE  (Helge Årekol 7, Jens Johan 6, Hans 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 7 desember 1989 på Gjerde, Jelsa, Rogaland.364

436. Silje Cathrine Sola GJERDE  (Helge Årekol 7, Jens Johan 6, Hans 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 6 november 1992 på Gjerde.364

437. Daniel Johan Sola GJERDE 806 (Helge Årekol 7, Jens Johan 6, Hans 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født omkring 1997 på Gjerde.806
 

438. Cicilie EGELAND  (John Magne EGELAND 7, Tomine GJERDE 6, Hans 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 25 mai 1980 i Sandnes, Rogaland.580

439. John Henry EGELAND  (John Magne EGELAND [7, Tomine GJERDE 6, Hans 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 4 februar 1984 i Sandnes.580

440. Aleksander KRISTOFFERSEN  (John Magne EGELAND 7, Tomine GJERDE 6, Hans 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 26 april 1988 i Sandnes.580


441. Anita HÅLAND (Judith EGELAND 7, Tomine GJERDE , Hans 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 18 april 1970 i Sandnes.580

• Hendelse: De har kanskje også datteren Camilla, ca. 1995. 614

Partner: Terje FIDJELAND . Terje ble født den 10 september 1971.580

 

Deres barn var:

+ 553 M    i. Joakim Fidjeland HÅLAND
ble født den 17 november 1992 i Kverneland, Time, Rogaland, Norge.580


 

442. Monica HÅLAND  (Judith EGELAND 7, Tomine GJERDE 6,
Hans 5, Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 18 juni 1971 i Sandnes.580


Monica giftet seg med Morten WERNESS.580
Morten ble født den 30 juli 1970.580

Barnet i dette ekteskapet var:

+ 554 M    i. Kristoffer WERNESS
ble født den 8 september 1992 i Sandnes.580


443. Hege STOKKA 
(Judith EGELAND 7, Tomine GJERDE 6,
Hans 5, Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 28 mars 1984 i Sandnese.580

444. Ida STOKKA (Judith EGELAND 7, Tomine GJERDE 6, Hans 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 21 august 1991 i Sandnes.580

445. Emil STOKKA  (Judith EGELAND 7, Tomine GJERDE 6, Hans 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 21 august 1991 i Sandnes.580

446. Tonje SØLVIK  (Solveig EGELAND 7, Tomine GJERDE 6, Hans 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 27 desember 1974 i Sverige.581

Hennes barn var:

+ 555 M    i. Simon SØLVIK  ble født den 25 oktober 1993 i Sverige.581


 

447. Jone SØLVIK  (Solveig EGELAND 7, Tomine GJERDE 6, Hans 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 16 mars 1979 i Sverige.581

448. Silje SØLVIK (Solveig EGELAND 7, Tomine GJERDE 6, Hans 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 25 september 1991 i Sverige.581

449. Lene BJELLAND  (Turid EGELAND 7, Tomine GJERDE 6, Hans 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 22 april 1984 i Klepp, Rogaland.581

450. Rune BJELLAND  (Turid EGELAND 7, Tomine GJERDE 6, Hans 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss ]1
)
ble født den 11 november 1986 i Klepp.935

451. Sveinung Worre LIE  (Kjell Magne LIE 7, Olaug Kristine GJERDE 6, Hans 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 6 oktober 1982 i Kopervik, Karmøy, Rogaland.371

452. Åshild Worre LIE ] (Kjell Magne LIE 7, Olaug Kristine GJERDE 6, Hans 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
) b
le født den 24 september 1985 i Kopervik.813

453. Kristin Worre LIE  (Kjell Magne LIE 7, Olaug Kristine GJERDE 6, Hans 5, Jens 4, Hans 3,
Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 13 september 1987 i Kopervik.371

454. Tommy Espehaug LIE (Kåre LIE 7, Olaug Kristine GJERDE 6, Hans 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 28 september 1983 i Tysvær, Rogaland.371

83

455. Ronnie Espehaug LIE  (Kåre LIE 7, Olaug Kristine GJERDE 6, Hans 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 26 januar 1986 i Tysvær.371

456. Hanne Espehaug LIE (Kåre LIE 7, Olaug Kristine GJERDE 6, Hans 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 1 april 1990 i Tysvær.938

457. Helen NÆSSE   (Johanne LIE 7, Olaug Kristine GJERDE 6,
Hans 5, Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 14 juli 1987 i Ålgård, Gjesdal, Rogaland.371

458. Elen NÆSSE  (Johanne LIE 7, Olaug Kristine GJERDE 6, Hans 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 24 oktober 1988 i Ålgård.371

459. Sven NÆSSE  (Johanne LIE ]7, Olaug Kristine GJERDE 6, Hans 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 13 november 1991 i Ålgård.371

460. Håvard BORE  (Målfrid EGELAND 7, Eldrid Johanna GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 25 august 1979 på Bryne, Time, Rogaland.584

461. Janne BORE (Målfrid EGELAND 7, Eldrid Johanna GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 23 januar 1981 på Bryne.584

462. Elin Caroline BORE  (Målfrid EGELAND 7, Eldrid Johanna GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 10 juli 1990 på Bryne.584

463. Kjetil BORE  (Hanne Karin EGELAND 7, Eldrid Johanna GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 10 desember 1985 i Klepp, Rogalande.584

464. Kristine BORE  (Hanne Karin EGELAND 7, Eldrid Johanna GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 6 januar 1989 i Klepp.584

465. Anette BORE  (Hanne Karin EGELAND 7, Eldrid Johanna GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 3 juli 1990 i Klepp.584

466. Remi Egeland LARSEN (Oddbjørg EGELAND 7, Eldrid Johanna GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 13 februar 1992 på Bryne, Time, Rogaland.584

467. Marita HØILAND  (Hilde EGELAND 7, Eldrid Johanna GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 21 desember 1991 på Nærbø, Hå, Rogaland.584

468. Tone HØILAND  614 (Hilde EGELAND 7, Eldrid Johanna GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
 ble født ca. 1995.614

469. Tor Helge Båden HØILAND  614 (Hilde EGELAND 7, Eldrid Johanna GJERDE 6, Ola Severin 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss1
)
ble født ca. 1995.614

470. Lars Andre Sømme JELSA  (Bjørn JELSA 7, Torunn Judith GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 18 oktober 1991 på Jelsa strandsted, Jelsa, Rogaland.589

471. Serine Sømme JELSA  (Bjørn JELSA 7, Torunn Judith GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 13 januar 1993 på Jelsa.589

472. Kenneth Jelsa JOHNSEN  (Marit JELSA 7, Torunn Judith GJERDE6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland , Hans Foss 1
)
ble født den 22 september 1978 på Sand, Suldal, Rogaland.588

473. Øystein Jelsa JONSEN  (Marit JELSA ]7, Torunn Judith GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 6 mai 1980 på Jelsa.590

474. Lene Frafjord JELSA  (Ola JELSA 7, Torunn Judith GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 28 mars 1986 på Jelsa.586

475. Birte Frafjord JELSA  (Ola JELSA 7, Torunn Judith GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 22 september 1988 på Jelsa.586

Birte giftet seg med Vegard BERGSKÅS .595
Vegard ble født i 1986 i Porsgrunn, Telemark.941


476. Ådne Sigurd Frafjord JELSA  (Ola JELSA 7, Torunn Judith GJERDE ]6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 9 juli 1993 på Jelsa.591

477. Tomine Jelsa LANDSNES  (Cecilie JELSA 7, Torunn Judith GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 29 juni 1992 på Jelsa.592

478. Pål Erik LANDSNES  822 (Cecilie JELSA [7, Torunn Judith GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født i 1996 på Jelsa.822

479. Thomas JELSA  826 (Morten JELSA 7, Torunn Judith GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født i 1994 på Jelsa.826

480. Stian JELSA  826 (Morten JELSA 7, Torunn Judith GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født i 1996 på Jelsa.826

481. Espen JELSA  826 (Morten JELSA 7, Torunn Judith GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens4,
ans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født i 2000 på Jelsa.826

482. Simen Jelsa STOKKEDAL  614 (Trine JELSA [7, Torunn Judith GJERDE 6, Ola Severin 5,
 Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født ca. 2005.614

483. Henrik Jelsa STOKKEDAL 614 (Trine JELSA 7, Torunn Judith GJERDE 6, Ola Severin 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født ca. 2007.614

484. Mads STØLE  (Geir STØLE 7, Olaug Målfrid GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens 4,
Hans 3, Jone Helgaland [187]2, Hans Foss [185]1
)
ble født den 18 september 1990 i Stavanger.596

485. Henrik STØLE  (Geir STØLE 7, Olaug Målfrid GJERDE 6, Ola Severin 5, Jens4,
Hans 3, Jone Helgaland [187]2, Hans Foss [185]1
)
ble født den 1 mars 1992 i Stavanger.596

486. Lene Marie VERVIK  837 (Anita Gjerde GABRIELSEN 7, Hjørdis GJERDE 6, Ola Severin 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født i 1993.837

487. Marcus BJØRNESTAD  837 (Anita Gjerde GABRIELSEN 7, Hjørdis GJERDE [6, Ola Severin 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født i 1998.837

488. Even GABRIELSEN  (Terje Gjerde GABRIELSEN 7, Hjørdis GJERDE 6, Ola Severin 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 19 april 1993 på Bryne, Rogaland.596

489. Morten GABRIELSEN  (Arvid Gjerde GABRIELSEN 7, Hjørdis GJERDE 6, Ola Severin 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 21 oktober 1992 i Stavanger.596

490. Maren GABRIELSEN  614 (Arvid Gjerde GABRIELSEN 7, Hjørdis GJERDE 6, Ola Severin 5,
 Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født ca. 1994.614

491. Martin GABRIELSEN  614 (Arvid Gjerde GABRIELSEN 7, Hjørdis GJERDE 6, Ola Severin 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født ca. 1995.614


492. Øyvind TVEIT 
(Unni HØYLAND 7, Jofrid GJERDE 6, Ola Severin 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 26 august 1985 i Sola, Rogaland.602

 

493. Tina TVEIT  (Unni HØYLAND 7, Jofrid GJERDE 6, Ola Severin 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 18 juni 1987 i Sola, Rogaland.602

 

494. Petter Høyland TVEIT  (Unni HØYLAND 7, Jofrid GJERDE 6, Ola Severin 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 15 januar 1992 i Sola, Rogaland.602

495. Kenneth Høyland ESKEDAL  (Bente HØYLAND 7, Jofrid GJERDE 6, Ola Severin 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 10 mars 1992 i Stavanger.602

496. Iselin Høyland ØIGJORD  (Jane HØYLAND 7, Jofrid GJERDE 6, Ola Severin [5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 14 januar 1992 i Stavanger, Rogaland.602

497. Steffen ØIGJORD (Jane HØYLAND 7, Jofrid GJERDE 6, Ola Severin 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født i 1995.840

498. Kristoffer ØIGJORD (Jane HØYLAND7, Jofrid GJERDE 6, Ola Severin 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland [2, Hans Foss 1
)
ble født ca. 1997.840

499. Tonje SØRHEIM (Ove SØRHEIM 7, Mildrid GJERDE 6, Ola Severin 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 14 juni 1991 på Bryne, Time, Rogaland.608

500. Malin SØRHEIM  (Ove SØRHEIM7, Mildrid GJERDE 6, Ola Severin 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 2 januar 1993 på Bryne, Time, Rogaland.842

501. Anja SØRHEIM 614 (Ove SØRHEIM 7, Mildrid GJERDE 6, Ola Severin 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født ca. 1995.614


502. Tommy SØRHEIM 
(Tom Gjerde SØRHEIM 7, Mildrid GJERDE 6, Ola Severin 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 2 oktober 1990 i Klepp, Rogaland.608

4

503. Bodil SØRHEIM  614 (Tom Gjerde SØRHEIM 7, Mildrid GJERDE 6, Ola Severin 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født ca. 1995.614

504. Cato Sørheim HANSEN  (Rita Gjerde SØRHEIM 7, Mildrid GJERDE 6, Ola Severin 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 26 mai 1988 på Bryne, Time, Rogaland.608

505. Hege Sørheim HANSEN  (Rita Gjerde SØRHEIM 7, Mildrid GJERDE 6, Ola Severin 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 24 oktober 1990 på Bryne, Time, Rogaland.244

506. Tina Stava SØRHEIM (Jan Gjerde SØRHEIM7, Mildrid GJERDE 6, Ola Severin 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 14 august 1993 på Bryne, Time, Rogaland.608

507. Kathrine Gjerde SIRNES (Tone Walberg GJERDE 7, Jon 6, Ola Severin 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 1 november 1992 på Sand, Suldal, Rogaland.947

508. Camilla HOLME  (Siv GJERDE 7, Jon 6, Ola Severin 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 24 januar 1990 på Bømlo, Hordaland, Norge.949

 

509. Tommy Gjerde HOLME (Siv GJERDE 7, Jon 6, Ola Severin 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 4 juni 1993 på Bømlo, Hordaland.949


510. Øystein ELTERVAAG
(Alf Inge ELTERVAAG 7, Bjørg Emilie GJERDE 6, Sven 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 15 september 1986 i Stavanger.620

511. Marie Undheim ELTERVAAG  (Alf Inge ELTERVAAG 7, Bjørg Emilie GJERDE 6, Sven 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 15 september 1986 i Stavanger.620

512. Krister Nottland PEDERSEN (Tor Jan Gjerde PEDERSEN 7, Torhild Judit GJERDE 6, Sven 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 10 september 1986.624

513. Sven Nottland PEDERSEN [4412] (Tor Jan Gjerde PEDERSEN 7, Torhild Judit GJERDE 6, Sven 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 5 november 1989.624

514. Ine Kjersti GJERDE  (Ingrid Sønnøve GJERDE 7, Sverre Ingolf 6, Sven 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 13 februar 1987.626

515. Jim Tore Haukenes GJERDE  (Svein Gisle Hauganes 7, Sverre Ingolf 6, Sven 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 22 juli 1992.636

 

516. Anita Helen Haukenes GJERDE  864 (Svein Gisle Hauganes 7, Sverre Ingolf 6, Sven 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født omkring 1994.864

517. Svein Ove IMSLAND 630 (Anne Liv GJERDE 7, Sverre Ingolf  6, Sven 5,
Jens  4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
) ble født ca. 2000.630

518. Elisabeth Idsø GJERDE  (Terje 7, Jan Tore 6, Ommund 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 26 desember 1985 i Stavanger.410

 

519. Lena Idsø GJERDE  (Terje 7, Jan Tore 6, Ommund 5, Jens 4, Hans 3,
Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 8 april 1992 i Stavanger.410

520. Monica HANDELAND  (Bente GJERDE 7, Jan Tore 6, Ommund 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 25 mars 1982 i Stavanger, Rogaland.410

521. Atle HANDELAND (Bente GJERDE 7, Jan Tore 6, Ommund 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 26 november 1984 i Stavanger.410

522. Merete HANDELAND (Bente GJERDE 7, Jan Tore 6, Ommund 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 31 mars 1989 i Stavanger.410

523. Andreas GRYTE (Anita GJERDE 7, Jan Tore 6, Ommund 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 11 mai 1992 i Stavanger.410

524. Thomas JOHANNESEN (Sissel JOHANNESEN 7, Lillian Orene GJERDE 6, Ommund 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 13 oktober 1982 i Stavanger.641

525. Camilla JOHANNESEN  (Sissel JOHANNESEN 7, Lillian Orene GJERDE 6, Ommund 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 19 mai 1986 i Stavanger.640

526. Christian JOHANNESEN  (Sissel JOHANNESEN 7, Lillian Orene GJERDE 6, Ommund 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 20 februar 1988 i Stavanger.640

527. Andreas JOHANNESEN (Sissel JOHANNESEN 7, Lillian Orene GJERDE 6, Ommund 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 6 mars 1991 i Stavanger.640

528. Bjørn Tore Håstø JAKOBSEN  (Bernhard JAKOBSEN 7, Berit Marie GJERDE 6, Bernhard Jensen 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 12 desember 1987.421

529. Øystein Håstø JAKOBSEN  (Bernhard JAKOBSEN 7, Berit Marie GJERDE 6, Bernhard Jensen 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 1 mai 1989421 og døde den 29 juli 1989.421


530. Geir Johnni Håstø JAKOBSEN (Bernhard JAKOBSEN 7, Berit Marie GJERDE 6, Bernhard Jensen 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 30 august 1990.421

531. Tina Fagervold JAKOBSEN  (Ludvig JAKOBSEN 7, Berit Marie GJERDE 6, Bernhard Jensen 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 5 august 1988.421

532. Camilla Fagervold JAKOBSEN  (Ludvig JAKOBSEN 7, Berit Marie GJERDE 6, Bernhard Jensen 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 26 juni 1992.421

533. Kai Sigurd Jakobsen BANG (Hege Anita JAKOBSEN 7, Berit Marie GJERDE 6, Bernhard Jensen 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 21 mai 1989.421

534. May Jeanette Jakobsen BANG  (Hege Anita JAKOBSEN 7, Berit Marie GJERDE 6, Bernhard Jensen 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 4 juni 1992.421

535. Berit Christine BANG (Hege Anita JAKOBSEN 7, Berit Marie GJERDE 6, Bernhard Jensen 5,
Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1)

ble født den 19 mai 1993.421


Niende generasjon (5x tippoldebarn)


536. Tove Kverneland ASHEIM  (Vidar ASHEIM 8, Kirsten Irene ASHEIM 7, Olav Kristoffer ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 26 november 1991 i Time, Rogaland.955


537. Jone ASHEIM 
885 (Vidar ASHEIM 8, Kirsten Irene ASHEIM 7, Olav Kristoffer ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1

ble født omkring 2000.885

538. Mary Ann TJEMSLAND  (Nanny GRYDE 8, Brit Karin ASHEIM 7, Olav Kristoffer ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 25 august 1992 i Ålgård, Gjesdal, Rogaland.446


539. Kristoffer TJEMSLAND  446 (Nanny GRYDE  8, Brit Karin ASHEIM 7, Olav Kristoffer ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 3 januar 1997 i Orstad, Klepp, Rogaland.446


540. Anita TJEMSLAND
(Nanny GRYDE 8, Brit Karin ASHEIM 7, Olav Kristoffer ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født omkring 1998.888


541. Charlotte Valle JOHANNESEN 
(Roald JOHANNESEN 8, Ragnhild ASHEIM 7, Olav Kristoffer ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1

ble født den 2 april 1988 i Stavanger, Rogaland, Norge.666


542. Danny Valle JOHANNESEN
(Roald JOHANNESEN 8, Ragnhild ASHEIM 7, Olav Kristoffer ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 9 august 1989 i Stavanger.666
4


543. Benedikte Valle JOHANNESEN
(Roald JOHANNESEN 8, Ragnhild ASHEIM 7, Olav Kristoffer ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss1

ble født den 15 februar 1993 i Stavanger.666

544. Peder ERGA  (Janne Dorethe ASHEIM 8, Øyvind ASHEIM 7, Olav Kristoffer ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 24 august 1992.671545. Øyvind ERGA 
446 (Janne Dorethe ASHEIM 8, Øyvind ASHEIM 7, Olav Kristoffer ASHEIM 6,
Karina Andreasdatter TUFTENE 5, Jon Andreas Hansson 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 28 oktober 1994.446

546. Jeff Lee DEMUTH 906 (Jeffrey Lee DEMUTH 8, Rosemary Lia THOOFT 7, Henry Alfred THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 6 januar 1988.906

547. John Taylor DEMUTH  907 (Jeffrey Lee DEMUTH 8, Rosemary Lia THOOFT 7, Henry Alfred THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 21 august 1996.907

548. Sarah Jean SUBY  (Jeanne Kay DEMUTH 8, Rosemary Lia THOOFT 7, Henry Alfred THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 27 april 1991 i Douglas County, Minnesota, USA.910

549. Kari Lynn SUBY  (Jeanne Kay DEMUTH 8, Rosemary Lia THOOFT 7, Henry Alfred THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 23 april 1994 i Rock County, Minnesota, USA.910

550. Kayleigh Lyn JAVENS  (Dean James JAVENS 8, Linda Jane THOOFT 7, Henry Alfred THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 25 januar 1991 i Blue Earth County, Minnesota, USA.912

551. Desiree Marie JAVENS   (Dean James JAVENS 8, Linda Jane THOOFT 7, Henry Alfred THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 26 juli 1994 i Ramsey County, Minnesota, USA.558

552. Gavin Blaise JACOBSEN (Mandy Mae VANDERSLUIS 8, Brenda Susan DEVOS 7, Sophia Emily THOOFT 6,
Svenine Sirina LARSON 5, Serina HANSDATTER Øiebø 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 14 november 2002 i Blue Earth County, Minnesota, USA.558

553. Joakim Fidjeland HÅLAND (Anita HÅLAND 8, Judith EGELAND 7,
Tomine GJERDE 6, Hans 5, Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 17 november 1992 på Kverneland, Time, Rogaland.580

554. Kristoffer WERNESS (Monica HÅLAND 8, Judith EGELAND 7,
Tomine GJERDE 6, Hans 5, Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 8 september 1992 i Sandnes, Rogaland.580

555. Simon SØLVIK (Tonje SØLVIK 8, Solveig EGELAND 7,
Tomine GJERDE 6, Hans 5, Jens 4, Hans 3, Jone Helgaland 2, Hans Foss 1
)
ble født den 25 oktober 1993 i Sverige.581
Kilder


1. Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland. .... Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Bind 1, side 227, Foss. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland, Fister, Årdal i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 1 (1760-1799), Fødte og døpte 1778, side 62-63.

2. Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland.

3. Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland, Fister, Årdal i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 1 (1760-1799), Fødte og døpte 1778, side 62-63. .... Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Bind 2, side 130. .... Grete E.

4. Digitalarkivet, folketelling 1801, Stavanger Hielmeland Hielmeland Foss.

5. Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Bind 2, side 130. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 5.

6. Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Bind 1, side 41.

7. Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Bind 2, side 130, Bind 1, side 41. .... Willys hjemmesider. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 2 (1799-1816), Ekteviede 1808-1810, side 238-239, nr 13.

8. Sigurd Eikeland, Bygdebok, Rogaland, Årdal, Side 378, Øvre Tysdal (33c). .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland, Fister, Årdal i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 1 (1760-1799), Fødte og døpte 1775, side 52-53, nr 3.

9. Digitalarkivet, folketelling 1801, Stavanger Hielmeland Hielmeland Helgeland.

10. Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 2 (1799-1816), Fødte og døpte 1809, side 54-55, nr 75.

11. Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 14 (1879-1900), Døde og begravede 1890, side 248.

12. Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 6 (1834-1845), Ekteviede 1834-1835, side 137, nr 2.

13. Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Bind 1, side 41, Bøen, Øye. .... Kirkebøker, skannede, Hjelmeland dåp, side 66, nr 23. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 2 (1799-1816), Fødte og døpte 1812, side 66-67, nr 22.

14. Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 2 (1799-1816), Fødte og døpte 1812, side 66-67, nr 22.

15. Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Bind 1, side 41, Øye, Bøen. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 2 (1799-1816), Fødte og døpte 1816, side 84-85.

16. Sigurd Eikeland, Bygdebok, Rogaland, Årdal, Riskedal (49). .... Kirkebøker, skannede, Hjelmeland, Årdal, side 200, nr 4.

17. Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Årdal i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 8 (1842-1861), Ekteviede 1847, side 132, nr 11.

18. Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 2 (1799-1816), Fødte og døpte 1809, side 54-55, nr 75. .... Kirkebøker, skannede, Hjelmeland side 57, nr 75. .... Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Bind 1, side 42. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 6 (1834-1845), Ekteviede 1834-1835, side 137, nr 2. .... Grete E.

19. Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 2 (1799-1816), Fødte og døpte 1809, side 54-55, nr 75.

20. Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Bind 2, side 457.

21. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 6.

22. Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Bind 1, side 42.

23. Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 11 (1861-1878), Fødte og døpte 1868, side 45, nr 3.

24. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 5.

25. Kirkebok, Aust-Agder, Holt.

26. Kirkebok, Aust-Agder, Holt. .... Kirkebøker, skannede, Aust-Agder fylke, Holt, Ministerialbok nr. A 4 (1799-1813), Fødte og døpte 1810, side 44, nr 3.

27. Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland, Side 223, nr 18, Nor 1 204.

28. Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland, Film HF 824. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Klokkerbok nr. B 1 (1816-1841), Konfirmerte 1826, side 249, nr 26.

29. Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Bind 2, side 42.

30. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 6. .... Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Side 41. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 6 (1834-1845), Fødte og døpte 1835, side 11, nr 66.

31. Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 6 (1834-1845), Fødte og døpte 1835, side 11.

32. Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Side 351. .... Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland, Begr side 157, nr 9, film NOR 1-1263. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 17 (1901-1916), Døde og begravede 1903, side 157, nr 9.

33. Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland, Side 157, nr 9, film NOR 1-1263. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 17 (1901-1916), Døde og begravede 1903, side 157, nr 9.

34. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Notatet fra HH Øy. .... Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland. .... Kirkebøker, skannede, Hjelmeland vielse side 178, nr 4.

35. Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 2 (1799-1816), Fødte og døpte 1812, side 66-67, nr 22. .... Kirkebøker, skannede, Hjelmeland dåp, side 66, nr 23.

36. Digitalarkivet, folketellingen 1865, Hjelmeland, id 3940, personnr 30.

37. Kirkebøker, skannede, Hjelmeland dåp, side 85, nr 17. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 2 (1799-1816), Fødte og døpte 1816, side 84-85. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Årdal i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 8 (1842-1861), Ekteviede 1847, side 132, nr 11.

38. Kirkebøker, skannede, Hjelmeland dåp, side 85, nr 17. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 2 (1799-1816), Fødte og døpte 1816, side 84-85.

39. Kirkebøker, skannede, Hjelmeland, konfirmasjon, side 268, nr 22.

40. Digitalarkivet, folketellingen 1865, Hjelmeland.

41. Digitalarkivet, folketellingen 1875, 10 46 Hjelmelands, Aardal Sogn 124 Stranden.

42. Folketellingen 1900, digitalarkivet, 12 Aardal 2 6 5 Riskedal n.

43. Digitalarkivet, folketellingen 1865, Hjelmeland, id 4193/4197, Årdal.

44. Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Årdal i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 8 (1842-1861), Fødte og døpte 1853, side 51, nr 27.

45. Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Årdal i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 8 (1842-1861), Fødte og døpte 1856, side 61, nr 44.

46. Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Årdal i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 8 (1842-1861), Fødte og døpte 1859, side 75, nr 17.

47. Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 6 (1834-1845), Fødte og døpte 1835, side 11, nr 66. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 6. .... Grete E, Signert skrin. .... Brev / diverse dokumetner.

48. Kirkebøker, skannede, Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 9 (1846-1860), Konfirmerte 1850, side 114, nr 5 Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1603&idx_id=1603&uid=ny&idx_side=-116 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051209010872.jpg.

49. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 7.

50. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), side 9.

51. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 9.

52. Kirkebøker, skannede, Hjelmeland, dåp side 17, nr 27.

53. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 25-26.

54. Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Bind 2, side 351.

55. Grete E, signert skrin.

56. Brev / diverse dokumetner.

57. Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 6 (1834-1845), Fødte og døpte 1836, side 16, nr 45.

58. Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland. .... Kirkebøker, skannede, Hjelmeland side 16, nr 45, dåp.

59. Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Bind 2, side 351, Prestegarden. .... Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland, Side 170, nr 2, film NOR 1-1263.

60. Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland, Side 170, nr 2, film NOR 1-1263.

61. Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 9 (1846-1860), Konfirmerte 1851, side 121, nr 13.

62. Kirkebøker, skannede, Hjelmeland dåp, side 33, nr 25.

63. Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland, Side 70, nr 22, Nor 1 204. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 17 (1901-1916), Fødte og døpte 1901, side 3, nr 22.

64. Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland, Side 6, nr 9, Film NOR 1-1263.

65. Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Bind 1, side 41, Bøen, Øye. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 11 (1861-1878), Fødte og døpte 1868, side 45, nr 3.

66. Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Bind 1, side 120, Tuftene. .... Gravsteder i Norge, internett, Hjelmeland, id 2235117.

67. Gravsteder i Norge, internett, Hjelmeland, id 2235117, A-08-002.

68. Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 11. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 14 (1879-1900), Ekteviede 1896, side 211, nr 3.

69. Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Side 41, bind 1, Øye, Bøen. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 11 (1861-1878), Fødte og døpte 1870, side 56, nr 20.

70. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 27.

71. Grete E.

72. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 27. .... Ole Hansen Øiebø, Familiebibel. .... Willys hjemmesider, 26.3.2004. .... Kirkebok, Rogaland, Stavanger domkirke, Side 67, nr 83, MINI A33.

73. Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Side 41. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 11 (1861-1878), Fødte og døpte 1872, side 64, nr 10.

74. Begravelse, minneord, program, Minneskriv.

75. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 56.

76. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 8. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 11 (1861-1878), Fødte og døpte 1874, side 76, nr 22.

77. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 70.

78. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 67. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 14 (1879-1900), Ekteviede 1900, side 217.

79. Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 11 (1861-1878), Fødte og døpte 1868, side 45, nr 3. .... Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland.

80. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 11.

81. Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 14 (1879-1900), Konfirmerte 1882, side 124, nr 9.

82. Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Tuftene3.

83. Folketellingen 1900, digitalarkivet, Hjelmeland, Nesvigsanden.

84. Digitalarkivet, folketelling 1910, Record Type: folketelling (1910), Ombo, Tuftene.

85. Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland. .... Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Bind 1, side 120. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 11 (1861-1878), Fødte og døpte 1870, side 57, nr 50.

86. Kirkebøker, skannede, SAST, Hjelmeland sokneprestkontor, V/L0004: Klokkerbok nr. B 4, 1853-1883, s. 98 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070619640051.

87. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 11. .... Gravsteder i Norge, internett, Hjelmeland, id 2235116, A-08-01.

88. Folketellingen 1900, digitalarkivet, 3 Hjelmeland 3 19 3 Nesvigsanden.

89. Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Bind 1, side 120, Tuftene. .... Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland, Folio 83, nr 21, film Nor 1 1031. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 14 (1879-1900), Fødte og døpte 1898, side 83, nr 21.

90. Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Bind 1, side 120, Tuftene.

91. Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Bind 1, side 120. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 11. .... Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland, Side 1, nr 2, dåp, film NOR 1-1263. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Klokkerbok nr. B 7 (1880-1909), Fødte og døpte 1901, side 68, nr 2.

92. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 11. .... Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Tuftene. .... Gravsteder i Norge, internett, Hjelmeland, id 2235119.

93. Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Bind 1, side 120.

94. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 17. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 17 (1901-1916), Fødte og døpte 1903, side 11, nr 14.

95. Gravsteder i Norge, internett, Hjelmeland, id 2236245.

96. Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Side 183, bind 1. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 17.

97. Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland, Side 85, nr 5, Nor 1 204. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 17 (1901-1916), Fødte og døpte 1905, side 18, nr 5.

98. Kirkebøker, skannede, Hjelmeland, side 18, nr 5. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 17 (1901-1916), Fødte og døpte 1905, side 18, nr 5.

99. Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Bind 1, side 120. .... Digitalarkivet, dødsfall i Norge, id 204918, Ryfylke sorenskriverembete. Postnummer 4130.

100. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 11. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Klokkerbok nr. B 7 (1880-1909), Fødte og døpte 1907, side 93, nr 15.

101. Gravsteder i Norge, internett.

102. Kirkebøker, skannede, Rogaland, , Imsland i Vikedal, mini A 12 (1886-1929) fødte og døpte 1898, side 28.

103. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 11. .... Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland, Dåp side 40, nr 1, film NOR 1-1263. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 17 (1901-1916), Fødte og døpte 1910, side 40, nr 1.

104. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 11. .... Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland, Folio 48, nr 19, Film Nor 1 1263.

105. Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland, Folio 48, nr 19, Film Nor 1 1263. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 17 (1901-1916), Fødte og døpte 1911, side 48, nr 19.

106. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 24. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Klokkerbok nr. B 9 (1909-1921), Fødte og døpte 1917, side 24-25, nr 6.

107. Gravsteder i Norge, internett, Finnøy, Hesby G-03-002.

108. Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 11 (1861-1878), Fødte og døpte 1870, side 56, nr 20. .... Kirkebok, Vestfold, Nøtterøy, Konf, Klok, side 196, nr 19 (Sem) og side 204 nr 26 (Selma). .... Kirkebok, Rogaland, Nedstrand, Dåp Helma, side 56, nr 4, klok b2. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 25-26. .... Brev / diverse dokumetner. .... Avis, Tønsbergs Blad.

109. Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 11 (1861-1878), Fødte og døpte 1870, side 56, nr 20.

110. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 9.

111. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 9.

112. Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 14 (1879-1900), Konfirmerte 1884, side 131, nr 9.

113. Dis-Norge, distreff, Distreff, Willy.

114. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 9.

115. Muntlig, Selma Johnsen. .... Brev / diverse dokumetner, Innreisepapirer til New York, fra internett.

116. Brev / diverse dokumetner, Innreisepapirer til New York, fra internett.

117. Kirkebok, Rogaland, Jelsa, Side 76, nr 6, Nor 1 1035. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Jelsa i Jelsa, Klokkerbok nr. B 4 (1890-1928), Fødte og døpte 1903, side 76, nr 6.

118. Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland, Side 78, nr 14, Nor 1 204. .... Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland, Folio 11, nr 14. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 17 (1901-1916), Fødte og døpte 1903, side 11, nr 14.

119. Kirkebøker, skannede, Hjelmeland dåp side 13, nr 2.

120. Digitalarkivet, utvandring, Fra Stavanger, nr 3339.

121. Jacob Sverre Løland, Bygdebok, Rogaland, Sjernarøy (Finnøy kommune, 1972), Side 291.

122. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994).

123. Ole Hansen Øiebø, Familiebibel.

124. Kirkebok, Vestfold, Nøtterøy, Konf, KLOK, side 268, nr 71.

125. Kirkebøker, skannede, Nøtterøy, lysning, side 28, nr 36.

126. Jan Anders Timberlid, Bygdebok,Sogn og Fjordane, Gaular (Ytre Holmedal) (1998), Bind 5, side 23. .... Kirkebøker, skannede, Gaular, Sande, klok side 139, nr 0.

127. Muntlig, Selma Johanne Hansen.

128. Avis, Tønsbergs Blad.

129. Hans Hansen, "Hans Hansen, Drægebøslekta" (1993).

130. Kirkebok, Sogn og Fjordane, Naustdal, Dåp, side 9, nr 33/1881, Nor 1 357. .... Kirkebøker, skannede, Sogn og Fjordane fylke, Naustdal i Førde, Ministerialbok nr. D 1 (1881-1898), Fødte og døpte 1881, side 9, nr 33.

131. Hans Hansen, "Hans Hansen, Drægebøslekta" (1993), Side 22.

132. Muntlig, Wesla.

133. Willys hjemmesider, 27.3.2004. .... Kirkebok, Sogn og Fjordane, Naustdal, Side 9, nr 33/1881, Nor 1 357. .... Kirkebøker, skannede, Sogn og Fjordane fylke, Naustdal i Førde, Ministerialbok nr. D 1 (1881-1898), Fødte og døpte 1881, side 9, nr 33.

134. Kirkebok, Sogn og Fjordane, Gaular.

135. Folketellingen 1900, digitalarkivet, Indre Holmedal, nr 1246.

136. Kirkebøker, skannede, Sogn og Fjordane fylke, Sande i Gaular, Klokkerbok nr. A 4 (1889-1912), Fødte og døpte 1900, side 39, nr 2.

137. Kirkebok, Sogn og Fjordane, Gaular, Side 40, nr 9, NB 57.

138. Kirkebok, Sogn og Fjordane, Gaular, Side 40, nr 11, Nor 1 359.

139. Kirkebøker, skannede, Nøtterøy side 92, nr 6, dåp.

140. Muntlig, Selma (og han som bodde på gården Drægebø da Grete og Karl Martin besøkte stedet).

141. Kirkebok, Vestfold, Nøtterøy, KONF, KLOK, side 173, nr 45( Oppgitt døpt i Nedstrand, Ryfylke). .... Jacob Sverre Løland, Bygdebok, Rogaland, Sjernarøy (Finnøy kommune, 1972), Side 291. .... Kirkebok, Rogaland, Nedstrand, Dåp, side 55, nr 17, klok b 2.

142. Muntlig, Olga Oline Lantz. .... Digitalarkivet, dødsfall i Norge, Dalane sorenskriverebede, nr 29560.

143. Hans Hansen, "Hans Hansen, Drægebøslekta" (1993), Side 22. .... Kirkebøker, skannede, Nøtterøy, side 22, nr 13, lysning.

144. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 31. .... Jacob Sverre Løland, Bygdebok, Rogaland, Sjernarøy (Finnøy kommune, 1972), Side 291. .... Kirkebok, Rogaland, Nedstrand, Dåp, side 56, nr 4, klok b2.

145. Digitalarkivet, dødsfall i Norge, Tønsberg, nr 265244.

146. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 31. .... Ole Hansen Øiebø, Familiebibel, Ole Hansen. .... Kirkebøker, skannede, Vestfold fylke, Nøtterøy i Nøtterøy, Klokkerbok nr. I 6 (1925-1939), Ekteviede 1936, side 333, nr 50.

147. Kirkebok, Vestfold, Nøtterøy, Konf, KLOK, side 196, nr 19. .... Jacob Sverre Løland, Bygdebok, Rogaland, Sjernarøy (Finnøy kommune, 1972), Side 291. .... Kirkebok, Rogaland, Nedstrand, Dåp, side 57, nr 6, klok b 2.

148. Digitalarkivet, dødsfall i Norge, Tønsberg byrett, nr 331783.

149. Muntlig, Selma Johannee f. Hansen. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), side 33.

150. Jacob Sverre Løland, Bygdebok, Rogaland, Sjernarøy (Finnøy kommune, 1972), Side 291. .... Kirkebok, Rogaland, Nedstrand, Dåp side 58, nr 14, klok b2. .... Halvard Bjørkvik, Bygdebok, Rogaland, Finnøy (1997), Bind 4, side 496.

151. Vielsesattest. .... Kirkebøker, skannede, Lysning, Grønland, Oslo, side 39, nr 24.

152. Hans Hansen, "Hans Hansen, Drægebøslekta" (1993), Side 24.

153. Kirkebok, Vestfold, Nøtterøy, Konf side 243, nr 39/1921, KLOK. .... Kirkebøker, skannede, Nøtterøy side 92, nr 6, dåp.

154. Muntlig, Telefon fra Wesla Lantz.

155. Avis, Romerike, dødsannonse. .... Grete E.

156. Hans Hansen, "Hans Hansen, Drægebøslekta" (1993), Side 26.

157. Hans Hansen, "Hans Hansen, Drægebøslekta" (1993), Side 26. .... Kirkebøker, skannede, Lysning,Skedsmo, side 92, nr 22.

158. Muntlig, telefon fra Svein Ditmansen.

159. Willys hjemmesider. .... Digitalarkivet, dødsfall i Norge, Tønsberg byrett, nr 266678.

160. Willys hjemmesider.

161. Hans Hansen, "Hans Hansen, Drægebøslekta" (1993), Side 28.

162. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 39. .... Kirkebøker, skannede, Nøtterøy, side 54, nr 43, lysning.

163. Kirkebok, Vestfold, Nøtterøy, Dåp, KLOK, side 16?, nr 2, og konf KLOK, side 273, nr 59.

164. Begravelse, minneord, program, Program ved begravelsen.

165. Kirkebøker, skannede, Petrus, side 6, nr 129, lysning.

166. Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Side 41. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 11 (1861-1878), Fødte og døpte 1872, side 64, nr 10. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 56. .... Vielsesattest.

167. Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 11 (1861-1878), Fødte og døpte 1872, side 64, nr 10.

168. Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 14 (1879-1900), Konfirmerte 1886, side 139, nr 10.

169. Willys hjemmesider, Side 119, 2.7.2004.

170. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 56. .... Hjemmesider, Willy F, side 119.3.

171. Ancestry.com, 1920 United States Federal Census.

172. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 56. .... Kirkebøker, skannede, Hordaland fylke, Odda, Klokkerbok nr. A 4 (1858-1886), Fødte og døpte 1879, side 68, nr 11.

173. Digitalarkivet, utvandring, Bergen 154 1898 Mars 22 Svein Larsen Jøssendal m ug Tjenestedreng 1879 19 Ullensvang Ullensvang Americanl pp.

174. Fødselsattest, State of Illinois.

175. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 56. .... Mormonerne, Familysearch.

176. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 58. .... Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, 29.

177. Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 11 (1861-1878), Fødte og døpte 1874, side 76, nr 22.

178. Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 14 (1879-1900), Konfirmerte 1888, side 144, nr 13.

179. Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland, Folio 83, nr 21, Film Nor 1 1031. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 14 (1879-1900), Fødte og døpte 1898, side 83, nr 21.

180. Kirkebøker, skannede, Hjelmeland side 84, nr 5/1899.

181. Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Strand i Strand, Klokkerbok nr. B 4 (1878-1903), Fødte og døpte 1899, side 126, nr 32.

182. Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland, Dåp, side 1, nr 2 og side 3, nr 22, Film NOR 1-1263.

183. Folketellingen 1900, digitalarkivet, Hjelmeland.

184. Kirkebøker, skannede, Hjelmeland, dåp 87, nr 4/1900.

185. Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland, Dåp, side 1, nr 2, film NOR 1-1263. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 17 (1901-1916), Fødte og døpte 1901, side 1, nr 2.

186. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), side 67.

187. Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 433, Gjerde bruk 2.

188. Kirkebok, Rogaland, Jelsa, Side 108, nr 3, Nor 1 1035. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Jelsa i Jelsa, Klokkerbok nr. B 4 (1890-1928), Fødte og døpte 1910, side 108, nr 3.

189. Kirkebok, Rogaland, Jelsa, Side 132, nr 13, Nor 1 1035. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Jelsa i Jelsa, Klokkerbok nr. B 4 (1890-1928), Fødte og døpte 1916, side 132, nr 13.

190. Kirkebok, Rogaland, Jelsa, Side 196, nr 3, Nor 1 1035. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Jelsa i Jelsa, Klokkerbok nr. B 4 (1890-1928), Døde og begravede 1922-1924, side 196, nr 3.

191. Kirkebok, Rogaland, Jelsa, Side 196, nr 4, Nor 1 1035. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Jelsa i Jelsa, Klokkerbok nr. B 4 (1890-1928), Døde og begravede 1922-1924, side 196, nr 4.

192. Kirkebøker, skannede, Jelsa, side 86, nr 20, dåp.

193. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 67. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Jelsa, Klokkerbok nr. B 3 (1864-1890), Fødte og døpte 1875, side 56, nr 55.

194. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 67. .... Gravsteder i Norge, internett, Suldal, Jelsa D-04-016.

195. Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland, Side70, nr 22, Nor 1 204. .... Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland, Dåp, side 3, nr 22, Film NOR 1-1263. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 17 (1901-1916), Fødte og døpte 1901, side 3, nr 22.

196. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 70. .... Gravsteder i Norge, internett, Suldal, Jelsa D-05-017.

197. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 70. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 433, Gjerde bruk 2.

198. Kirkebok, Rogaland, Jelsa, Sid 76, nr 6, Nor 1 1035. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Jelsa i Jelsa, Klokkerbok nr. B 4 (1890-1928), Fødte og døpte 1903, side 76, nr 6.

199. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 78. .... Gravsteder i Norge, internett, Suldal, Jelsa E-05-002.

200. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 78. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 448, bind 1, Markusvik.

201. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 86. .... Kirkebok, Rogaland, Jelsa, Side 88, nr 23, Nor 1 1035. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Jelsa i Jelsa, Ministerialbok nr. A 10 (1884-1906), Fødte og døpte 1905, side 249, nr 11.

202. Brev / diverse dokumetner, Side 599, bind 1. .... Gravsteder i Norge, internett, Suldal, Jelsa D-03-017.

203. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), side 86. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 599, bind 1, Jelsa strandsted.

204. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 92. .... Kirkebok, Rogaland, Jelsa, Side 98, nr 16, Nor 1 1035. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Jelsa i Jelsa, Klokkerbok nr. B 4 (1890-1928), Fødte og døpte 1907, side 98, nr 16.

205. Digitalarkivet, dødsfall i Norge, Nr 348364, Stavanger byfogdenb. .... Gravsteder i Norge, internett, Stavanger, Tjensvoll U-00-109.

206. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 92. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 146, bind 1, Fuglastein.

207. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), side 94. .... Gravsteder i Norge, internett, Karmøy, id 1698451.

208. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 94.

209. Kirkebok, Rogaland, Jelsa, Side 121, nr 6, Nor 1 1035. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Jelsa i Jelsa, Klokkerbok nr. B 4 (1890-1928), Fødte og døpte 1913, side 121, nr 6.

210. Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland, Folio 83, nr 21, film Nor 1031. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 14 (1879-1900), Fødte og døpte 1898, side 83, nr 21. .... Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland, Folio 105, nr 9, film 1263. .... Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Bind 1, side 120, Tuftene.

211. Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland, Folio 105, nr 9, film Nor 1 1263.

212. Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Klokkerbok nr. B 7 (1880-1909), Fødte og døpte 1901, side 68, nr 2.

213. Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland, Konf side 110, nr 9, film NOR 1-1263.

214. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 11. .... Gravsteder i Norge, internett, Hjelmeland. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Årdal i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 16 (1887-1926), Fødte og døpte 1903, side 31, nr 5.

215. Kirkebøker, skannede, SAST, Hjelmeland sokneprestkontor, A/L0001: Ministerialbok nr. A 16, 1887-1926, s. 31 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060614040441.

216. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 11. .... Gravsteder i Norge, internett, Hjelmeland, id 2235118.

217. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 11. .... Gravsteder i Norge, internett, Hjelmeland, id 2235666.

218. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 12.

219. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 15.

220. Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Side 120, bind 1.

221. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 14.

222. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 16.

223. Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Side 120, bind 1, Tuftene. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 17 (1901-1916), Fødte og døpte 1903, side 11, nr 14.

224. Gravsteder i Norge, internett, Hjelmeland, id 2235812.

225. Gravsteder i Norge, internett, Hjelmeland, id 2235813.

226. Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Bind 1, side 183.

227. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 17. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Klokkerbok nr. B 7 (1880-1909), Fødte og døpte 1895, side 48, nr 22.

228. Digitalarkivet, dødsfall i Norge, Nr 205028, Ryfylke sorenskriveremb. .... Gravsteder i Norge, internett, Hjelmeland, id 2236246.

229. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 18. .... Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Side 183, bind 1.

230. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 18. .... Hans Eivind Næss, Bygdebok, Rogaland, Tysvær (Tysvær Kommune, 2001 (bind 7)), Bind 7, side 537, Øverland.

231. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 17.

232. Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Bind 1, side 183. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 20.

233. Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Bind 1, side 183. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 11.

234. Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Bind 1, side 183. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 21.

235. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Bind 1, side 183.

236. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 11. .... Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Bind 1, side 183.

237. Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland, Side 85, nr 5, Nor 1 204. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 17 (1901-1916), Fødte og døpte 1905, side 18, nr 5. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 11.

238. Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Side 121, bind 1.

239. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), side 11.

240. Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Bind 1, side 120, Tuftene. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Klokkerbok nr. B 7 (1880-1909), Fødte og døpte 1907, side 93, nr 15.

241. Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland, Side 93, nr 15, Nor 1 204. .... Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland, Folio 28, nr 15, film Nor 1 1263. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Klokkerbok nr. B 7 (1880-1909), Fødte og døpte 1907, side 93, nr 15.

242. Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Side 120, bind 1, Tuftene. .... Gravsteder i Norge, internett, Vindafjord, Imsland.

243. Ancestry.com, http://records.ancestry.com/Hartvig_Kval%C3%B8y_records.ashx?pid=12673854.

244. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 24.

245. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 11. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 17 (1901-1916), Fødte og døpte 1910, side 40, nr 1.

246. Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland, Dåp side 40, nr 1, film NOR1-1263. .... Kirkebok, Rogaland, Hjelmeland, Folio 40, nr 1, film Nor 1 1263. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 17 (1901-1916), Fødte og døpte 1910, side 40, nr 1.

247. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 24. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Nedstrand i Nedstrand, Ministerialbok nr. A 12 (1887-1915), Fødte og døpte 1911, side 65. , nr 8.

248. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 24. .... Internettsøk, Søk på Arne Støle Hansen. .... Ligningen på internett, DN 2001, da var han 33 år.

249. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 11. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 17 (1901-1916), Fødte og døpte 1911, side 48, nr 19.

250. Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Bind 1, side 120, Tuftene. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Klokkerbok nr. B 9 (1909-1921), Fødte og døpte 1917, side 24-25, nr 6.

251. Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Klokkerbok nr. B 9 (1909-1921), Fødte og døpte 1917, side 24-25, nr 6.

252. Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Side 120, bind 1, Tuftene. .... Halvard Bjørkvik, Bygdebok, Rogaland, Finnøy (1997), Bind 1, side 82, bruk 14, Nylund 1.

253. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), side 24. .... Halvard Bjørkvik, Bygdebok, Rogaland, Finnøy (1997), Bind 1, side 82, bruk 14, Nylund 1. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Finnøy (Hesby) i Finnøy, Ministerialbok nr. A 11 (1891-1910), Fødte og døpte 1901-1903, side 26, nr 14.

254. Halvard Bjørkvik, Bygdebok, Rogaland, Finnøy (1997), Bind 1, side 82, bruk 14, Nylund 1. .... Gravsteder i Norge, internett, Finnøy, Hesby G-03-001.

255. Kirkebok, Vestfold, Nøtterøy, Konf, KLOK, side 173, nr 45. .... Grete E.

256. Kirkebok, Vestfold, Nøtterøy, KONF, KlOK, side 173, nr 45. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), side 29. .... Kirkebok, Rogaland, Nedstrand, Dåp, side 55, nr 17, klok b2a 13, side45, nr 12 Faddere: mini.

257. Grete E, 2.

258. Kirkebok, Vestfold, Nøtterøy, Konf, KLOK, side 173, nr 45.

259. Kirkebøker, skannede, Nøtterøy, side 22, nr 13, lysning.

260. Muntlig, Opplysninger fra Hans.

261. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 22.

262. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 22. .... Hjemmesider, Hjemmeside Brita Hjønnevåg.

263. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 31. .... Kirkebok, Vestfold, Nøtterøy, Konf, KLOK, side 183, nr 88.

264. Kirkebok, Vestfold, Nøtterøy, Konf, KLOK, side 183, nr 88. .... Kirkebok, Rogaland, Nedstrand, Dåp, side 56, nr 4, klok b2 Faddere, mini a 13, side 46, nr 2.

265. Kirkebok, Vestfold, Nøtterøy, Konf, KLOK, side 183, nr 88.

266. Kirkebøker, skannede, Nøtterøy, side 84, nr 44, lysning.

267. Muntlig, Olga Oline Lantz.

268. Hans Hansen, "Hans Hansen, Drægebøslekta" (1993), Olga Oline Lantz.

269. Hans Hansen, "Hans Hansen, Drægebøslekta" (1993), Side 24. .... Kirkebøker, skannede, Nøtterøy, side 74, nr 50, lysning.

270. Hans Hansen, "Hans Hansen, Drægebøslekta" (1993), Side 24. .... Kirkebøker, skannede, Nøtterøy, side 84, nr 44, lysning.

271. Kirkebok, Rogaland, Nedstrand, Dåp, side 57, nr 6, klok b 2. .... Kirkebok, Vestfold, Nøtterøy, Konf, KLOK, side 196, nr 19. .... Grete E.

272. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994). .... Kirkebok, Vestfold, Nøtterøy, Konf, KLOK, side 196, nr 19. .... Kirkebok, Rogaland, Nedstrand, Dåp, side 57,nr 6, klok b2.

273. Kirkebok, Vestfold, Nøtterøy, Konf, KLOK, side 196, nr 19.

274. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 33.

275. Kirkebøker, skannede, Nøtterøy, side 74, nr 50, lysning.

276. Gravsteder i Norge, internett, Nøtterøy id 1344192.

277. Hans Hansen, "Hans Hansen, Drægebøslekta" (1993), Side 24. .... Kirkebøker, skannede, Nøtterøy, side 17, nr 16, lysning.

278. Muntlig, Grete.

279. Kirkebok, Rogaland, Nedstrand, Dåp, side 58, nr 14. klok b 2. .... Vielsesattest. .... Kirkebok, Vestfold, Nøtterøy, Konf, KLOK, side 204, nr 26. .... Muntlig, Selma Johnsen.

280. Muntlig. .... Kirkebok, Vestfold, Nøtterøy, Konf, KLOK, side 204, nr 26. .... Kirkebok, Rogaland, Nedstrand, Dåp, side 58, nr 14, klok b2.

281. Muntlig, Selma Johanne.

282. Muntlig, Jenny Jansdatter Drægebø.

283. Muntlig, Selma. .... Kirkebok, Vestfold, Nøtterøy, Konf KLOK side 204, nr 26.

284. Kirkebok, Vestfold, Nøtterøy, Konf, KLOK, side 204, nr 26. .... Muntlig, Selma Johanne Hansen.

285. Kirkebøker, skannede, Lysning, Grønland, Oslo, side 32, nr 10.

286. Kirkebøker, skannede, Lysning, Grønland, Oslo, side 39, nr 24.

287. Muntlig, Selma Johnsen (mor).

288. Adressebok, Oslo, 1955.

289. Grete E, 3.

290. Dåpsattest, Furuset kirke.

291. Kirkebok, Oslo, Paulus.

292. Kirkebok, Akershus, Sørum, Døpte nr 21/1888 (mini).

293. Adressebok, Oslo. .... Folketellinger etter 1899, Folketelingen i Oslo 1914, Smedgata 35 1/2. .... Kirkebøker, skannede, Oslo fylke, Grønland, Ministerialbok nr. 18 (1911-1945), Fødte og døpte 1913, side 74, nr 150.

294. Gravsteiner, Østre Gravlund.

295. Kirkebøker, skannede, Lysning, Grønland,Oslo, side 32, nr 10.

296. Folketellinger etter 1899, Folketellingen i Oslo 1914, Smedgata 35 1/2.

297. Kirkebøker, skannede, Oslo fylke, Grønland, Ministerialbok nr. 18 (1911-1945), Fødte og døpte 1913, side 74, nr 150.

298. Grete E. .... Folketellinger etter 1899, Folketellingen i Oslo 1915, Erikesgae 17 1/3.

299. Skifterettens dødanmeldelsesprotokoll, 1916, nr 685, avd IIC. .... Kirkebøker, skannede, Kampen, side 236, nr 50.

300. Muntlig, Erling Scott Johnsen.

301. Muntlig, Erling Scott.

302. Folketellinger etter 1899, Oslo 1927, Eriksgate 17.

303. Folketellinger etter 1899, Oslo 1928, Eriksgate 17. .... Folketellinger etter 1899, Oslo 1927, Eriksgate 17.

304. Folketellinger etter 1899, Oslo 1927 og 1928, Eriksgate 17.

305. Muntlig, Erling.

306. Diverse kilder, Diplom fra sportsklubben Arild.

307. Folketellinger etter 1899, Oslo, 1935.

308. Folketellinger etter 1899, Oslo 1938, Eriksgate 17.

309. Folketellinger etter 1899, Oslo 1938 Eriksgate 17.

310. Muntlig.

311. Adressebok, Oslo, 1944.

312. Kirkebøker, skannede, Lysning Kåre og Randi, side 84, nr 68.

313. Adressebok, Oslo, 1948 og utover. .... Grete E.

314. Kirkebøker, skannede, Lysning, Grønland, Oslo, side 50, nr 39.

315. Folketellinger etter 1899, Oslo, Eriksgate, 1947.

316. Adressebok, Oslo, 157/58.

317. Folkeregisteret. .... Grete E.

318. Vielsesattest, Østre Aker kirke.

319. Kirkebok, Vestfold, Nøtterøy, KLOK, side 243, nr 39.

320. Kirkebøker, skannede, Lysning,Skedsmo, side 92, nr 22.

321. Kirkebok, Akershus, Skedsmo, Lysningsprotokoll, side 55, nr 1.

322. Brev / diverse dokumetner, Invitasjon til bryllup. .... Kirkebok, Akershus, Skedsmo, Lysningsprotokoll, side 55, nr 1.

323. Skattelister, internett, Skatt 2005.

324. Willys hjemmesider, 13.6.2004.

325. Hans Hansen, "Hans Hansen, Drægebøslekta" (1993), Side 26. .... Kirkebok, Vestfold, Nøtterøy, Konf, side 259, nr 81/KLOK.

326. Kirkebok, Vestfold, Nøtterøy, Konf, KLOK, side 259, nr 81. .... Kirkebøker, skannede, Nøtterøy side 110, nr 8, dåp.

327. Kirkebok, Vestfold, Nøtterøy, KLOK, side 259, nr 81.

328. Muntlig, Wesla Lantz.

329. Kirkebøker, skannede, Nøtterøy, side 54, nr 43, lysning.

330. Willys hjemmesider. .... Kirkebok, Vestfold, Nøtterøy, Konf, KLOK, side 273, nr 59.

331. Kirkebok, Vestfold, Nøtterøy, KLOK, side 16?, nr 2 (Dåp) KLOK, side 273, nr 59 (konf). .... Ole Hansen Øiebø, Familiebibel.

332. Kirkebok, Vestfold, Nøtterøy, Konf, KLOK, side 273, nr 59.

333. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), side 41.

334. Hans Hansen, "Hans Hansen, Drægebøslekta" (1993), Side 28. .... Willys hjemmesider, 18.6.2004.

335. Hans Hansen, "Hans Hansen, Drægebøslekta" (1993), side 28.

336. Willys hjemmesider, 18.6.2004.

337. Facebook, Gunnar Fredriksen.

338. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 56. .... Fødselsattest, State og Illinois. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 58.

339. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 58. .... Dis-Norge, distreff, Dis-treff, Willy Fredriksen. .... Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, 29.

340. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 58. .... Mormonerne, Familysearch.

341. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 58. .... Mormonerne, Familysearch. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0337.html.

342. Mormonerne, Familysearch. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0337.html.

343. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 58. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0337.html.

344. Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0337.html.

345. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 59. .... Mormonerne, Familysearch. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0338.html.

346. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 59. .... Mormonerne, Familysearch.

347. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 59. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0339.html.

348. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 66. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0339.html.

349. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 59. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0340.html.

350. Mormonerne, Familysearch.

351. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 61. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0382.html.

352. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 64. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002.

353. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 64. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0342.html.

354. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 65. .... Mormonerne, Familysearch. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002.

355. Mormonerne, Familysearch. .... Ancestry.com, Minnesota Death Index 1908-2002.

356. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 65. .... Ancestry.com, Minnesota Marriage Index 1958-2001.

357. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 65. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0343.html.

358. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 65. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0344.html.

359. Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Ministerialbok nr. A 17 (1901-1916), Fødte og døpte 1901, side 3, nr 22.

360. Kirkebøker, skannede, Jelsa, side 211, nr 11, dåp.

361. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 70. .... Kirkebøker, skannede, Hjelmeland, side 86, nr 20. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Hjelmeland i Hjelmeland, Klokkerbok nr. B 7 (1880-1909), Fødte og døpte 1899, side 63, nr 20.

362. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 70. .... Gravsteder i Norge, internett, Suldal, Jelsa D-05-016.

363. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 71. .... Kirkebøker, skannede, Jelsa, dåp. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Jelsa i Jelsa, Klokkerbok nr. B 4 (1890-1928), Fødte og døpte 1927, side 180, nr 5.

364. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 71. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 433, Gjerde bruk 2.

365. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 72. .... Kirkebøker, skannede, Jelsa, side 211, nr 11, dåp.

366. Digitalarkivet, dødsfall i Norge, Nr 44397, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveremb.

367. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 72. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 433, Gjerde bruk 2.

368. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 73. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 433, Gjerde bruk 2. .... Gravsteder i Norge, internett, Klepp Sør C-08_017.

369. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 73. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 433, bind 1, Gjerde.

370. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 75. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 433, Gjerde bruk 2.

371. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 77.

372. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 77. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 433, Gjerde bruk 2.

373. Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Jelsa i Jelsa, Klokkerbok nr. B 4 (1890-1928), Fødte og døpte 1903, side 76, nr 6.

374. Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 449, Vestre Markusvik.

375. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 78. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 449, Vestre Markusvik.

376. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 78. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 448, bind 1, Markusvik. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 144, Fuglastein, bind 1.

377. Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 448, bind 1, Markusvik.

378. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 80. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 449, Vestre Markusvik.

379. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 80. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 420, bind 1, Jelsa.

380. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 81. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 449, Vestre Markusvik.

381. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 81. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 449, bind 1, Markusvik.

382. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 82. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 449, Vestre Markusvik.

383. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 82. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 451, bind 1.

384. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 83. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 449, Vestre Markusvik.

385. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 83. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 449, bind 1.

386. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 84. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 449, Vestre Markusvik.

387. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 84. .... Brev / diverse dokumetner, Side 452, bind 1. .... Facebook.

388. Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Jelsa i Jelsa, Ministerialbok nr. A 10 (1884-1906), Fødte og døpte 1905, side 249, nr 11.

389. Kirkebok, Rogaland, Jelsa, Side 88, nr 23, Nor 1 1035. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Jelsa i Jelsa, Ministerialbok nr. A 10 (1884-1906), Fødte og døpte 1905, side 249, nr 11.

390. Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 599, bind 1, Jelsa strandsted (Sven Gjerde).

391. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 86. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 599, bind 1, Jelsa strandsted.

392. Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 599, bind 1, Jelsa strandsted.

393. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 86.

394. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), side 86. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, St. Johannes i Stavanger, Ministerialbok nr. A 7 (1900-1910), Fødte og døpte 1909, side 291, nr 217.

395. Brev / diverse dokumetner, Side 599, bind 1. .... Gravsteder i Norge, internett, Suldal, Jelsa D-03-016.

396. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 86. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 599, bind 1, Jelsa strandsted.

397. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 86. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 599, bind 1, Jelsa strandsted (Sven Gjerde).

398. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 87. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 599, bind 1, Jelsa strandsted (Sven Gjerde).

399. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 88. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 599, bind 1, Jelsa strandsted.

400. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 90. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 599, bind 1, Jelsa strandsted.

401. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 89. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 599, bind 1, Jelsa strandsted.

402. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 86. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 599, bind 1, Jelsa strandsted.

403. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 86. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 599, bind 1, Jelsa strandsted.

404. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 90. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 600, bind 1, Jelsa strandsted.

405. Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Jelsa i Jelsa, Klokkerbok nr. B 4 (1890-1928), Fødte og døpte 1907, side 98, nr 16. .... Kirkebok, Rogaland, Jelsa, Side 98, nr 16, Nor 1 1035.

406. Kirkebok, Rogaland, Jelsa, Side 98, nr 16, Nor 1 1035. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Jelsa i Jelsa, Klokkerbok nr. B 4 (1890-1928), Fødte og døpte 1907, side 98, nr 16.

407. Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 146, bind 1, Fuglastein.

408. Brev / diverse dokumetner, Side 146, bind 1, Fuglastein.

409. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 92. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Jelsa i Jelsa, Klokkerbok nr. B 4 (1890-1928), Fødte og døpte 1914, side 126, nr 28.

410. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 92.

411. Digitalarkivet, dødsfall i Norge, Nr 217111, Stavanger byfogdemb.

412. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 92. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 146, bind 1.

413. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 93. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 146, bind 1, Fuglastein.

414. Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 433, Gjerde.

415. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 94. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 433, Gjerde. .... Digitalarkivet, folketelling 1910, Record Type: folketelling (1910).

416. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 94. .... Gravsteder i Norge, internett, Karmøy, id 1698450.

417. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 92. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 433, Gjerde.

418. Digitalarkivet, dødsfall i Norge, Nr 88742, Karmøy sorenskriveremb. .... Gravsteder i Norge, internett, Karmøy, id 1698121.

419. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 94. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 433, Gjerde.

420. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), side 84.

421. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 95.

422. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 95, nederst.

423. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 99.

424. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 99. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 433, Gjerde.

425. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 67. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Jelsa i Jelsa, Klokkerbok nr. B 4 (1890-1928), Fødte og døpte 1913, side 121, nr 6.

426. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 67. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Jelsa i Jelsa, Klokkerbok nr. B 4 (1890-1928), Fødte og døpte 1916, side 132, nr 13.

427. Skattelister, internett, Dagens Næringsliv 2001/2002.

428. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 12. .... Kirkebøker, skannede, Time, dåp side 144, nr 30. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Time i Time, Klokkerbok nr. B 1 (1910-1932), Fødte og døpte 1927, side 144, nr 30.

429. Gravsteder i Norge, internett, id 2064505, Undheim, Time, 0d-03-034.

430. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 12. .... Facebook, Profilen til Margunn Tjåland.

431. Skattelister, internett, Dagens Næringsliv 2001/2002. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 15. .... Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Side 120, bind 1.

432. Telefonkatalogen, Internett 16.12.2005. .... Skattelister, internett, Skatt 2005.

433. Skattelister, internett, http://skatt.na24.no/Search.asp?ID=3218586.

434. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 14. .... Skattelister, internett, Skatt 2005.

435. Telefonkatalogen, Internett 23.10.2006. .... Skattelister, internett, Skatt 2005.

436. Skattelister, internett, Skatt 2005. .... Facebook.

437. Skattelister, internett, Skatt 2005. .... Telefonkatalogen, Internett 19.10.2006.

438. Telefonkatalogen, Internett 19.10.2006.

439. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 17. .... Hans Eivind Næss, Bygdebok, Rogaland, Tysvær (Tysvær Kommune, 2001 (bind 7)), Bind 7, side 536.

440. Hans Eivind Næss, Bygdebok, Rogaland, Tysvær (Tysvær Kommune, 2001 (bind 7)), Bind 7, side 536.

441. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 18. .... Telefonkatalogen, Internett 27.12.2005.

442. Telefonkatalogen, Internett 27.12.2005.

443. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 18. .... Hans Eivind Næss, Bygdebok, Rogaland, Tysvær (Tysvær Kommune, 2001 (bind 7)), Bind 7, side 479, Dalva.

444. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 18.

445. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 18. .... Hans Eivind Næss, Bygdebok, Rogaland, Tysvær (Tysvær Kommune, 2001 (bind 7)), Bind 7, side 536.

446. Hjemmesider, Familien Sands hjemmesider 27.12.2005.

447. Hjemmesider, Familien Sands hjemmeisder 27.12.2005.

448. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 19. .... Hans Eivind Næss, Bygdebok, Rogaland, Tysvær (Tysvær Kommune, 2001 (bind 7)), Bind 7, side 536.

449. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 19. .... Hans Eivind Næss, Bygdebok, Rogaland, Tysvær (Tysvær Kommune, 2001 (bind 7)), Bind 7, side 283.

450. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 19. .... Hans Eivind Næss, Bygdebok, Rogaland, Tysvær (Tysvær Kommune, 2001 (bind 7)), Bind 7, side 284 og 288.

451. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 20. .... Trygve Brandal, Bygdebok, Hjelmeland, Rogalang, Bind 1, side 183.

452. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 20.

453. Telefonkatalogen, Internett 26.10.2006. .... Skattelister, internett, Skatt 2005.

454. Gravsteder i Norge, internett, Gravminner i Norge, id 785862.

455. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), side 11.

456. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), side 21. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Bind 1, side 183.

457. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 21.

458. Skattelister, internett, Skatt 2005. .... Telefonkatalogen, Internett 26.10.2006.

459. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 11 og 17.

460. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 24. .... Skattelister, internett, Skatt 2005.

461. Telefonkatalogen, Internett 18.10.2006.

462. Skattelister, internett, Skatt 2005. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 24.

463. Skattelister, internett, Skatt 2005. .... Telefonkatalogen, Internett 18.10.2006.

464. Muntlig, Olga Oline Lantz. .... Gravsteder i Norge, internett, Sokndal id 2070925.

465. Hans Hansen, "Hans Hansen, Drægebøslekta" (1993), Side 22 (Anm. Grete).

466. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 31.

467. Muntlig, Olga Lantz.

468. Hans Hansen, "Hans Hansen, Drægebøslekta" (1993), Sidd 24.

469. Ligningen på internett, 2001, internett. .... Telefonkatalogen, Internett 9.10.2005.

470. Skattelister, internett, Skatt 2005. .... Kirkebøker, skannede, Nøtterøy, side 84, nr 44, lysning.

471. Brev / diverse dokumetner, Konfirmasjonsang.

472. Ligningen på internett, 2002, internett.

473. Telefonkatalogen, Internett, 10.10.2005.

474. Kirkebøker, skannede, Nøtterøy, side 17, nr 16, lysning.

475. Telefonkatalogen, Internett 9.10.2006.

476. Dåpsattest, Grønland kirke. .... Vielsesattest, Østre Aker kirke. .... Grete E.

477. Dåpsattest, Grønland kirke.

478. Muntlig, Karl Martin.

479. Dåpsattest, Manglerud kirke.

480. Muntlig, Magnus og Elisabeth.

481. Muntlig, Erling og Marianne.

482. Muntlig, Telefon fra Erling, mens vi var på Høvikodden.

483. Muntlig, telefon fra Erling.

484. Dåpsattest, Ålesund kirke.

485. Muntlig, Ingrid.

486. Muntlig, Karl Martin. .... Attester, eksamens/kursbevis, Karakterbok.

487. Attester, eksamens/kursbevis, Vitnemål realskoleeksamen.

488. Attester, eksamens/kursbevis, Avgangsvitnesbyrd.

489. Attester, eksamens/kursbevis, Registreringsbevis.

490. Diverse kilder, Søknad om adgang til høyere revisoreksamen.

491. Grete E. .... Diverse kilder, Søknad om adgang til eksamen.

492. Muntlig, Ragni.

493. Gravsteiner, Ålesund kirkegård.

494. Dåpsattest, Manglerud kirke. .... Grete E.

495. Dåpsattest, Furuset kirke, Kirkestua.

496. Brev / diverse dokumetner, Vedlegg i brev fra Wesla Lantz Antagelig notert av Torill Eide.

497. Brev / diverse dokumetner, Invitasjon til bryllup.

498. Internettsøk, "Gerd Unni Ryen".

499. Skattelister, internett, http://skattelister.no/skatt/profil/gerd-unni-ryen-42743821/. .... Telefonkatalogen, http://www.gulesider.no/person/resultat/gerd+unni+ryen 23.12.2011.

500. Kirkebøker, skannede, Lysning,Skedsmo, side 55, nr 1.

501. Willys hjemmesider, 13.6.2004. .... Grete E.

502. Willys hjemmesider, 13.6.2004. .... Skattelister, internett, Skatt 2005.

503. Kirkebok, Møre og Romsdal, Aalesund, Sissel Hansen.

504. Hans Hansen, "Hans Hansen, Drægebøslekta" (1993), Side 26. .... Grete E.

505. Telefonkatalogen, Internett 3.1.2006.

506. Brev / diverse dokumetner, Brev fra Bente.

507. Muntlig, Willy på telefon.

508. Dis-Norge, distreff, Medlemsliste.

509. Telefonkatalogen, Internett 10.10.2006.

510. E-post, Willy Fredriksen, 23.12.2010. .... Telefonkatalogen, 24.12.2010.

511. Hans Hansen, "Hans Hansen, Drægebøslekta" (1993), side 28.

512. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 58.

513. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 58. .... Ancestry.com, Minnesota Death Indec 1908-2002.

514. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), side 58. .... Mormonerne, Familysearch.

515. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 58. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Indec 1935-2002.

516. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 58. .... Ancestry.com, Minnesota Marriage Collection 1958-2001. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0346.html.

517. Ancestry.com, Minnesota Divorce Index 1970-1995.

518. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 58. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Indec 1935-2002. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0359.html.

519. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 58. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0349.html.

520. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), side 58. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002.

521. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 59. .... Ancestry.com, Minnesota Marriage Collection 1958-2001.

522. Ancestry.com.

523. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 59. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0338.html.

524. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 59. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0339.html. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 66.

525. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 59.

526. Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0339.html.

527. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 59. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002.

528. Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, Side 47.

529. Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, Side 47. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0339.html.

530. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 59. .... Ancestry.com, Minnesota Marriage Collection 1958-2001. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0339.html.

531. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 59. .... Ancestry.com, Minnesota Death Index 1908-2002. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0340.html.

532. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 59. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0340.html.

533. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), side 60. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002.

534. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 60. .... Ancestry.com, Minnesota Marriage Collection 1958-2001.

535. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 60. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0377.html.

536. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 60. .... Ancestry.com, Texas Divorse Index 1968-2002.

537. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 60. .... Ancestry.com, Texas Birth Index 1903-1997.

538. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 60. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0377.html.

539. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 60. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0379.html.

540. Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, Side 66.

541. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 60. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0380.html.

542. Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, Side 76. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0380.html.

543. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 61. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0381.html.

544. Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, Side 84.

545. Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, Side 84. .... Ancestry.com, Nevada Mariage Collectons 1956-2005.

546. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 64. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0492.html.

547. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 61. .... Ancestry.com, Minnesota Death Index 1908-2002.

548. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 61. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0490.html.

549. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 61. .... Ancestry.com, Minnesota Marriage Index 1958-2001. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0490.html.

550. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 61. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002.

551. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 61. .... Ancestry.com, Minnesota Marriage Index 1958-2001.

552. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 61. .... Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, Side 75. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0492.html.

553. Ancestry.com, Minnesota Marriage Index 1958-2001.

554. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 64. .... Mormonerne, Familysearch. .... Ancestry.com, Social Security Death Index.

555. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), side 64. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002.

556. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 64. .... Mormonerne, Familysearch. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002.

557. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 64. .... Ancestry.com, Minnesota Marriage Index 1958-2001.

558. Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002.

559. Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002. .... Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, Side 94. .... Ancestry.com, Minnesota Marriage Index 1958-2001.

560. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 64. .... Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, Side 102. .... Ancestry.com, Minnesota Marriage Index 1958-2001.

561. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 65. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002.

562. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 65. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0512.html.

563. Facebook, LeAnn sin profil.

564. Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, Side 81.

565. Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0343.html.

566. Internettsøk, familytreemaker.

567. Ancestry.com, Wisconsin Marriages 1973-1997.

568. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 65.

569. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), side 65. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0343.html.

570. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 65. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0344.html. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002.

571. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 66. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002.

572. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 66. .... Ancestry.com, Minnesota Marriage Index 1958-2001.

573. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 66. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0344.html.

574. Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, Side 118.

575. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 71. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Jelsa i Jelsa, Klokkerbok nr. B 4 (1890-1928), Fødte og døpte 1927, side 180, nr 5.

576. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 71. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 433, Gjerde bruk 2. .... Olav Kolltveit, Bygdebok, Hordaland, Kinsarvik, Bind 5.1, side 193, Årekol.

577. Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 433, bind 1, Gjerde. .... Gravsteder i Norge, internett, Suldal, Jelsa D-05-017.

578. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 72.

579. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 73. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 433, Gjerde bruk 2. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 433, bind 1, Gjerde.

580. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 73.

581. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 74.

582. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 75.

583. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 77. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 433, bind 1, Gjerde.

584. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 78.

585. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 80. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 449, Vestre Markusvik. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 420, bind 1, Jelsa.

586. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 80. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 420, Jelsa, Steinsparten.

587. Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 420, Jelsa, Steinsparten.

588. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 80.

589. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 80. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 601, bind 1, Jelsa strandsted,, Sandaneset.

590. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 80. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 659, bind 1, Jelsa strandsted.

591. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 80. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 420, bind 1.

592. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 80. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 604, bind 1, Jelsa strandsted.

593. Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 420, bind 1, Jelsa.

594. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 80. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 606, bind 1.

595. Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 420, bind 1.

596. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 81.

597. Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 449, bind 1, Markusvik.

598. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 81. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 449, Vestre Markusvik. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 449, bind 1, Markusvik.

599. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 81. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 150, bind 1, Fuglastein.

600. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 82. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 449, Vestre Markusvik. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 451, bind 1.

601. Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 451, bind 1, Jelsa, Vikanes.

602. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 82.

603. Telefonkatalogen, Internett 4.11.2006.

604. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 82. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 451, bind 1, Jelsa, Vikanes.

605. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 82. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 452, bind 1, Jelsa, Vikanes.

606. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 83. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 449, Vestre Markusvik. .... Brev / diverse dokumetner, Side 449, bind 1.

607. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 83. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 449, bind 1, Markusvik.

608. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 83.

609. Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 452, bind 1, Jelsa, Soltun.

610. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 84.

611. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 84. .... Brev / diverse dokumetner, Side 452, bind 1.

612. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 84.

613. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 84. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 452, bind 1, Jelsa, Soltun.

614. Facebook.

615. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 84. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 452, bind 1.

616. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 84.

617. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 86. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 87.

618. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 86. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 599, bind 1, Jelsa strandsted.

619. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 87. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 599, bind 1, Jelsa strandsted.

620. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 87.

621. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 86. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 88. .... Brev / diverse dokumetner, Side 599, bind 1.

622. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 86. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 599, bind 1, Jelsa strandsted.

623. Digitalarkivet, dødsfall i Norge, Nr 14565, Bergen byskriveremb.

624. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 88.

625. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 88. .... Kirkebøker, skannede, Stord, øvre A-06-027.

626. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 89.

627. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 86. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 599, bind 1, Jelsa strandsted.

628. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 89. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 600, bind 1, Jelsa strandsted.

629. Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 600, bind 1, Jelsa strandsted.

630. Facebook, Anne Liv har registrerte slektninger som venner.

631. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 86. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 599, bind 1, Jelsa strandsted.

632. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 86. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 599, bind 1, Jelsa strandsted.

633. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 90. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 91. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 599, bind 1, Jelsa strandsted.

634. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 91.

635. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 91. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 600, bind 1, Jelsa strandsted.

636. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 90.

637. Avis, Steinkjer.

638. Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 146, bind 1.

639. Gravsteder i Norge, internett, Stavanger, Eiganes, E-00-003.

640. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 93.

641. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 93. .... Ligningen på internett, 2001, internett.

642. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), side 94.

643. Gravsteder i Norge, internett, Gravminner, id 113762.

644. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 94. .... Gravsteder i Norge, internett, Gravminner, id 113762.

645. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 94. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 95. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 95, nederst.

646. Skattelister, internett, Dagens Næringsliv 2001/2002. .... Facebook, Profilen til Margunn Tjåland.

647. Telefonkatalogen, Internett 15.5.2007.

648. Telefonkatalogen, Internett 15.5.2007 og 19.12.2009.

649. Telefonkatalogen, 19.12.2009.

650. Telefonkatalogen, Internett 20.10.2006. .... Skattelister, internett, Skatt 2005.

651. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 12. .... Facebook.

652. Telefonkatalogen, Internett 20.10.2006.

653. Skattelister, internett, bt.no, skattelister 2008.

654. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 15. .... Skattelister, internett, Dagens Næringsliv 2001/2002.

655. Telefonkatalogen, Internett 16.12.2005.

656. Skattelister, internett, Skatt 2005. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 15.

657. Telefonkatalogen, Internett 19.12.2005.

658. Telefonkatalogen, 26.12.2009, internett.

659. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 14. .... Skattelister, internett, Dagens Næringsliv 2001/2002.

660. Diverse kilder, Bilde av familien viser at Joachim er yngst. .... Skattelister, internett, http://skatt.adressa.no/2007/person?id=2367857.

661. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 14, bildet.

662. Skattelister, internett, Skatt 2005. .... Telefonkatalogen, Internett 23.10.2006.

663. Skattelister, internett, Skatt 2005. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 16.

664. Telefonkatalogen, Internett 19.10.2006. .... Skattelister, internett, Skatt 2005.

665. Telefonkatalogen, Internett 27.12.2005. .... Telefonkatalogen, 23.10.2006.

666. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 18. .... Hjemmesider, Familien Sands hjemmesider 27.12.2005.

667. Hjemmesider, Familien Sands hjemmesider 27.12.2005. .... Facebook, Profilen til Tor Magne Tjemsland.

668. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 18. .... Hjemmesider.

669. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 19. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 18.

670. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 18. .... Hjemmesider, Familien Sands hjemmeisder 27.12.2005.

671. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 19.

672. Hans Eivind Næss, Bygdebok, Rogaland, Tysvær (Tysvær Kommune, 2001 (bind 7)), Bind 7, side 283.

673. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 19. .... Hjemmesider, Familien Sands hjemmesider 27.12.2005.

674. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 19. .... Hjemmesider, Familien Sands hjemmesider 27.12.2005. .... Hans Eivind Næss, Bygdebok, Rogaland, Tysvær (Tysvær Kommune, 2001 (bind 7)), Bind 7, side 283.

675. Dåpsattest, Side 19.

676. Hans Eivind Næss, Bygdebok, Rogaland, Tysvær (Tysvær Kommune, 2001 (bind 7)), Bind 7, side 284.

677. Hans Eivind Næss, Bygdebok, Rogaland, Tysvær (Tysvær Kommune, 2001 (bind 7)), Bind 7, side 288.

678. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 19. .... Hans Eivind Næss, Bygdebok, Rogaland, Tysvær (Tysvær Kommune, 2001 (bind 7)), Bind 7, side 284.

679. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 19. .... Hjemmesider, Familien Sands hjemmesider 2.12.2005. .... Hans Eivind Næss, Bygdebok, Rogaland, Tysvær (Tysvær Kommune, 2001 (bind 7)), Bind 7, side 288.

680. Hjemmesider, Familien Sands hjemmesider 27.12.2005. .... Hans Eivind Næss, Bygdebok, Rogaland, Tysvær (Tysvær Kommune, 2001 (bind 7)), Bind 7, side 288.

681. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 19. .... Hjemmesider, Familiens Sands hjemmeside 27.12.2005. .... Hans Eivind Næss, Bygdebok, Rogaland, Tysvær (Tysvær Kommune, 2001 (bind 7)), Bind 7, side 288.

682. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 19. .... Hjemmesider, Familiens Sands hjemmeside 27.12.2005. .... Hans Eivind Næss, Bygdebok, Rogaland, Tysvær (Tysvær Kommune, 2001 (bind 7)), *Bind 7, side 288.

683. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 20. .... Skattelister, internett, Skatt 2005.

684. Telefonkatalogen, Internett 26.10.2006.

685. Telefonkatalogen, Internett 18.10.2006. .... Skattelister, internett, Skatt 2005.

686. Telefonkatalogen, Internett 18.10.2006. .... Skattelister, internett, Skatt 2006, Marian.

687. Telefonkatalogen, Internett, 10.10.2005. .... Brev / diverse dokumetner, Brev fra Turid.

688. Muntlig, Turid Tønnesen. .... Hjemmesider, Hjemmeside Trond og Brita.

689. Telefonkatalogen, Internett, 10.10.3005.

690. Muntlig, Turid Tønnesen. .... Hjemmesider, Hjemmeside til Brita, funnet via Dalane Tidende.

691. Muntlig, Turid Tønnesen.

692. Hjemmesider, Hjemmeside til Brita, funnet via Dalane Tidende.

693. Muntlig, Turid Tønnesen. .... Hjemmesider, Hjemmesiden til Brita, funnet via Dalane Tidende.

694. Hjemmesider, Hjemmesiden til Brita, funnet via Dalane tidende.

695. Muntlig, Tekefin fra Wesla Lantz 25.12.2007.

696. Muntlig, Tekefin fra Wesla Lantz 25.12.2007. .... Brev / diverse dokumetner, Brev fra Turid Tønnesen.

697. Facebook, Trond Wesenlund Hjønnevåg.

698. Ligningen på internett, 2002, internett. .... Telefonkatalogen, Internett 19.12.2005.

699. Ligningen på internett, 2001, internett.

700. Ligningen på internett, 2002, internett. .... Telefonkatalogen, Internett 9.10.2006.

701. Telefonkatalogen, Internett 9.10..2006.

702. Hans Hansen, "Hans Hansen, Drægebøslekta" (1993), Side 24. .... Skattelister, internett, Skatt 2005.

703. Hans Hansen, "Hans Hansen, Drægebøslekta" (1993), Side 24. .... Skattelister, internett, Tønsbergs Blad 22.10.2009.

704. Muntlig, Bjørg Ditmansen.

705. Telefonkatalogen, Internett 9.10.2006. .... Skattelister, internett, Skatt 2005.

706. Muntlig, Svein Ditmansen.

707. Hans Hansen, "Hans Hansen, Drægebøslekta" (1993), Side 24. .... Ligningen på internett, 2002, internett.

708. Hans Hansen, "Hans Hansen, Drægebøslekta" (1993), Side 24. .... Willys hjemmesider, 18.6.2004.

709. Muntlig, Olga Oline Lantz. .... Willys hjemmesider, 18.6.2004.

710. Dåpsattest, Magnlerud kirke.

711. Internettsøk, Søk på Geir Emblemsvåg.

712. Muntlig, Geir.

713. Muntlig, Geir og Annette.

714. Dåpsattest, Manglerud kirke. .... Muntlig, Erling.

715. Attester, eksamens/kursbevis, Fagbrev.

716. Muntlig, Erling Emblemsvåg.

717. Muntlig, Erling og Marianne. .... Muntlig, Erling.

718. Muntlig, Erling og Marianne. .... SMS, MMS fra Erling.

719. Attester, eksamens/kursbevis, Truckførerbeviset.

720. Muntlig, Magnus Emblemsvåg.

721. Brev / diverse dokumetner, Melding med bilde fra Magnus kl 3 42 (første melding kl 3 37, fødsel kl 0308.

722. Grete E. .... Avis, Aftenposten, nettutgave, skatteliste 2005.

723. Willys hjemmesider, 13.6.2004. .... Brev / diverse dokumetner, Vedlegg i brev fra Wesla Lantz Antagelig notert av Torill Eide.

724. Telefonkatalogen, 2004, Akershus.

725. Muntlig, Wesla Lantz. .... Brev / diverse dokumetner, Vedlegg i brev fra Wesla Lantz Antagelig notert av Torill Eide.

726. Muntlig, Sissel Hansen. .... Brev / diverse dokumetner, Vedlegg i brev fra Wesla Lantz Antagelig notert av Torill Eide.

727. Muntlig, Sissel Hansen.

728. Muntlig, Olga Lantz. .... Brev / diverse dokumetner, Vedlegg i brev fra Wesla Lantz Antagelig notert av Torill Eide.

729. Hans Hansen, "Hans Hansen, Drægebøslekta" (1993), Side 26. .... Willys hjemmesider, 13.6.2004. .... Muntlig, Olga Lantz. .... Brev / diverse dokumetner, Vedlegg i brev fra Wesla Lantz Antagelig notert av Torill Eide.

730. Brev / diverse dokumetner, Vedlegg i brev fra Wesla Lantz Antagelig notert av Torill Eide. .... Avis, Romerike Blad, nettutgave.

731. Avis, Romerike Blad, nettutgave.

732. Muntlig, Olga Oline Lantz. .... Brev / diverse dokumetner, Vedlegg i brev fra Wesla Lantz Antagelig notert av Torill Eide.

733. E-post, Willy Fredriksen, 23.12.2010.

734. Skattelister, internett.

735. Facebook, Marens profil. .... Skattelister, internett.

736. Facebook, Marens profil.

737. Telefonkatalogen, Internett 10.10.2005.

738. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 58. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0346.html.

739. Ancestry.com, Nevada Marriage Index 1956-2005. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0353.html.

740. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 58. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Indec 1935-2002. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0354.html.

741. Ancestry.com, Minnesota Marriage Collection 1958-2001.

742. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 58. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Indec 1935-2002. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0355.html.

743. Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0355.html.

744. Ancestry.com, Minnesota Birth Indec 1935-2002.

745. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 58. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0359.html. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0349.html.

746. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 66. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0359.html.

747. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 58. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002.

748. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), side 58. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 59. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0359.html.

749. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 59. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0339.html. .... Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, Side 47.

750. Ancestry.com, Minnesota Death Index 1908-2002.

751. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 59. .... Ancestry.com, Minnesota Divorce Index 1970-1995. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0339.html.

752. Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, Side 47. .... Ancestry.com, Minnesota Marriage Index 1958-2001.

753. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 59. .... Ancestry.com, Minnesota Divorce Index 1970-1995.

754. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 60. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002.

755. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 60. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0340.html.

756. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 60. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002.

757. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 60. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002.

758. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 60. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002.

759. Ancestry.com, Texas Divorse Index 1968-2002.

760. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 60. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002.

761. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 60. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0380.html. .... Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, Side 76.

762. Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, Side 76.

763. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 61. .... Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, Side 84.

764. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 61. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0382.html. .... Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, Side 84.

765. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 61. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002. .... Ancestry.com, Minnesota Marriage Index 1958-2001.

766. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 61. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0491.html.

767. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 61. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002. .... Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, Side 75. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0492.html.

768. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 61. .... Ancestry.com, Social Security Death Index.

769. Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0492.html.

770. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 61. .... Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, Side 75. .... Facebook.

771. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 64. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0494.html. .... Ancestry.com, Minnesota Marriage Index 1958-2001.

772. Ancestry.com, Minnesota Marriage Index 1958-2001. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002(sønnen Bradon).

773. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 64, bildet. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002.

774. Facebook, LeeAnn Thooft.

775. Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, Side 94.

776. Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, Side 94. .... Facebook, Haley sin profil.

777. Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002. .... Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, Side 102.

778. Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, Side 102.

779. Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, Side 102. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002.

780. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 65. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002. .... Ancestry.com, Minnesota Marriage Index 1958-2001.

781. Ancestry.com, Minnesota Marriage Index 1958-2001. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002.

782. Ancestry.com, Minnesota Marriage Index 1958-2001. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0511.html.

783. Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0511.html.

784. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 65. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0512.html. .... Facebook, Siden til LeAnn.

785. Internettsøk, Facebook.

786. Facebook, Melding fra LeAnn.

787. Facebook, LeAnn Sue Thooft Brown.

788. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 83. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002.

789. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 65. .... Ancestry.com, Minnesota Death Index 1908-2002.

790. Ancestry.com, California Birth Index 1905-1995.

791. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), side 65. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002. .... Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, Side 81.

792. Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, Side 81. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0343.html.

793. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 65. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0343.html.

794. Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, Side 93.

795. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), side 65. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0343.html.

796. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 66. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0344.html.

797. Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, Side 101.

798. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 66. .... Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, Side 110.

799. Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, Side 110.

800. Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, Side 110. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002.

801. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 66. .... Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, Side 118.

802. Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, Side 118. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002.

803. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 66. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002. .... Ancestry.com, Minnesota Marriage Index 1958-2001.

804. Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0344.html.

805. Skattelister, internett, Skatt 2005. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 433, Gjerde bruk 2. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 71.

806. Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 433, bind 1, Gjerde.

807. Telefonkatalogen, Internett 27.10.2006. .... Skattelister, internett, Skatt 2005.

808. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 71.

809. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 71. .... Skattelister, internett, Skatt 2005. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 433, Gjerde bruk 2.

810. Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 433, Gjerde bruk 2. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 71.

811. Lars strømme og Ragnar Standal, Bygdebok, Møre og Romsdal, Hjørundfjord, Side 74. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 74.

812. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), side 74.

813. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 77. .... Skattelister, internett. .... Facebook.

814. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 77. .... Skattelister, internett.

815. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), side 77.

816. Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 601, Jelsa strandsted.

817. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 80. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 601, Jelsa strandsted.

818. Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 601, bind 1, Jelsa strandsted,, Sandaneset.

819. Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 659, bind 1, Jelsa strandsted.

820. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 80. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 604, bind 1.

821. Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 604, bind 1, Jelsa strandsted.

822. Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 604, bind 1.

823. Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 420, bind 1. .... Skattelister, internett.

824. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 80. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 606-607, bind 1, Jelsa strandsted.

825. Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 606-607, bind 1, Jelsa strandsted.

826. Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 606, bind 1.

827. Telefonkatalogen, Internett 20.5.2007. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 81.

828. Skattelister, internett, Dagens Næringsliv 2002.

829. Telefonkatalogen, Internett 20.5.2007.

830. Jan Alsvik, Bygdebok, Rogaland, Strand (1995), Bind 3, side 1262. .... Kirkebøker, skannede, Rogaland fylke, Strand i Strand, Klokkerbok nr. B 5 (1904-1934), Fødte og døpte 1913, side 69.

831. Jan Alsvik, Bygdebok, Rogaland, Strand (1995), Bind 3, side 1262.

832. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 81. .... Jan Alsvik, Bygdebok, Rogaland, Strand (1995), Bind 3, side 1262.

833. Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 449, bind 1. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 81. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 150, bind 1, Fuglastein.

834. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 81. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 150, bind 1.

835. Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 150, bind 1, Fuglastein.

836. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), side 81. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 150, bind 1.

837. Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 150, bind 1.

838. Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 452, bind 1, Jelsa, Vikanes.

839. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 82. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 452, bind 1.

840. Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 452, bind 1.

841. Telefonkatalogen. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 83.

842. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Sde 83.

843. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), side 83.

844. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), side 83.

845. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), side 83.

846. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), side 83.

847. Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 452, bind 1, Jelsa, Soltun. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 84. .... Brev / diverse dokumetner, Side 452, bind 1.

848. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 4.

849. Brev / diverse dokumetner, Side 452, bind 1.

850. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 84.

851. Facebook. .... Skattelister, internett.

852. Telefonkatalogen. .... Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 452, bind 1. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 84. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 83.

853. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 84.

854. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 84.

855. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 84.

856. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 84.

857. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 84.

858. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 84.

859. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 84.

860. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 84.

861. My heritage, Ingrid Synnøve Gjerde. .... Internettsøk, Biip.

862. My heritage, Ingrid Synnøve Gjerde.

863. Telefonkatalogen, Internett 20.3.2008. .... Skattelister, internett, Dagens Næringsliv.

864. Telefonkatalogen, Internett 20.3.2008.

865. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 89. .... Facebook, Anne Liv har registrerte slektninger som venner.

866. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 92. .... Jan Alsvik, Bygdebok, Rogaland, Strand (1995), Bind 3, side 1262.

867. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), side 94.

868. Skattelister, internett, Skatt 2005. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 12.

869. Skattelister, internett, Skatt 2005. .... Telefonkatalogen, Internettt 20.10.2006.

870. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 12. .... Skattelister, internett, Skatt 2005.

871. Skattelister, internett, Internett 20.10.2006. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 12.

872. Facebook, Profilen til Inger Tjåland. .... Skattelister, internett, http://skattelister.no/skatt/sok/?q=arnstein+nilsen.

873. Facebook, Profilen til Inger Tjåland.

874. Skattelister, internett, skatt 2005. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 12.

875. Skattelister, internett, Skattt 2005. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 12.

876. Telefonkatalogen, Internett 20-10-2006. .... Skattelister, internett, Skatt 2005.

877. Skattelister, internett, Saktt 2005. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 12.

878. Skattelister, internett, Skatt 2005. .... Telefonkatalogen, Internett 20.10.2005.

879. Skattelister, internett, Skatt 2005. .... Telefonkatalogen, Internett 20.10.2006.

880. Telefonkatalogen, Internett 20.10.2006. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 16.

881. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 16. .... Telefonkatalogen, Internett 20.10.2006.

882. Telefonkatalogen, Internett 20.10.2006. .... Grete E.

883. Telefonkatalogen, Internett 23.10.2006.

884. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 18. .... Hjemmesider, Familien Sands Hjemmeisder 27.12.2005.

885. Facebook, Profilen til Vidar Asheim.

886. Hjemmesider, Familien Sands hjemmesider 27.12.2005. .... Skattelister, internett, http://skatt.adressa.no/2008/person?id=2443975.

887. Facebook, Profilen til Mary Ann Tjemsland.

888. Facebook, Profilen til Tor Magne Tjemsland.

889. Hjemmesider, Familien Sands hjemmesider.

890. Telefonkatalogen, Internett 27.12.2005. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 18.

891. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 16. .... Hans Eivind Næss, Bygdebok, Rogaland, Tysvær (Tysvær Kommune, 2001 (bind 7)), Bind 7, side 283.

892. Skattelister, internett, http://skattelister.no/skatt/profil/kurt-ove-asheim-10560737/.

893. Skattelister, internett, http://skattelister.no/skatt/sok/?q=stian+asheim. .... Facebook, 30.12.2009.

894. Skattelister, internett, Skatt 2005. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 21.

895. Muntlig, Olga Oline Lantz. .... Telefonkatalogen, Internett, 10.10.2005. .... Internettsøk, Wesenlund Hjønnevåg.

896. Internettsøk, Wesenlund Hjønnevåg.

897. Telefonkatalogen, Internett 9.10.2005.

898. Telefonkatalogen, Internett 9.10.2006. .... Skattelister, internett, Tønsbergs Blad 22.10.2009.

899. Telefonkatalogen, Internett 9.10.2005. .... Skattelister, internett, Tønsbergs Blad 22.10.2009.

900. Facebook, Fødested fra Astrid Thereses profil.

901. Muntlig, Erling og Marianne. .... Muntlig, Telefon fra Erling 17.1.2015. .... Muntlig, Telefon fra Erling.

902. Muntlig, Elisabeth og Magnus.

903. Muntlig, OlgaLantz.

904. Internettsøk, Volla skole 17.5.2004.

905. Ancestry.com, Nevada Divorce Index 1968-2005.

906. Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, Side 39.

907. Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0353.html.

908. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 58. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Indec 1935-2002. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0354.html. .... Ancestry.com, Minnesota Marriage Collection 1958-2001.

909. Ancestry.com, Minnesota Marriage Collection 1958-2001. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0354.html.

910. Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0354.html.

911. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), side 66. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0359.html.

912. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 66. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0359.html.

913. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 58. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002.

914. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 58. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002.

915. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 59. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002. .... Internettsøk, http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/WEBSITE-0001/UHP-0359.html.

916. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 59. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002. .... Ancestry.com, Minnesota Marriage Collection 1958-2001.

917. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 60. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002.

918. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 60. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002.

919. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 60. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002.

920. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 60.

921. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 60. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002.

922. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 60. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002.

923. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 61. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002. .... Facebook.

924. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 61. .... Slektsforskning fra Karen Marie (Thooft) Kraemer, Url: http://familytreemaker.genealogy.com/users/k/r/a/Karen-M-Kraemer/PDFBOOK1.pdf, Side 75.

925. Facebook, Haley sin profil.

926. Facebook, Taylor sin profil.

927. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 66.

928. Skattelister, internett, Skatt 2005. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 71.

929. Skattelister, internett, Skatt 2005. .... Telefonkatalogen, Internett 27.10.2006.

930. Telefonkatalogen, Internett 27.10.2006.

931. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 73. .... Skattelister, internett.

932. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 73. .... Facebook.

933. Telefonkatalogen, Internett 28.10.2006.

934. Lars strømme og Ragnar Standal, Bygdebok, Møre og Romsdal, Hjørundfjord, Bind 74.

935. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), side 74.

936. Lars strømme og Ragnar Standal, Bygdebok, Møre og Romsdal, Hjørundfjord, Side 74.

937. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 77. .... Facebook. .... Skattelister, internett.

938. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), side 77.

939. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 78. .... Skattelister, internett.

940. Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 601, bind 1, Jelsa strandsted,, Sandaneset. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 80.

941. Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 420, bind 1. .... Skattelister, internett. .... Facebook.

942. Ernst Berge Drange, Bugdebok, Rogaland, Jelsa (ny) (Suldal kommune, 2010), Side 420, bind 1. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 80.

943. Telefonkatalogen. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 82.

944. Telefonkatalogen, Internett 4.11.2006. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 82.

945. Telefonkatalogen, Internett 4.11.2006. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Sde 83.

946. Skattelister, internett. .... Facebook.

947. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 84.

948. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 84.

949. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 84.

950. Telefonkatalogen. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 84.

951. Telefonkatalogen, Internett 4.11.2006. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 84.

952. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 89. .... Skattelister, internett.

953. Telefonkatalogen, Internett 20.3.2008. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 89.

954. Ligningen på internett, 2001, internett. .... Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 93.

955. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), Side 18. .... Hjemmesider, Familien Sands Hjemmeisder 27.12.2005.

956. Facebook, Profilen til Sindre Vatnedal Lea.

957. Facebook, Profilen til Cathrine og Øyvind.

958. Hans Hansen, Hans Hansen, Øyebøslekta (1994), side 66. .... Ancestry.com, Minnesota Birth Index 1935-2002.