Forfedrene til Jan Hansson Drægebø

1. generasjon  

 

         

Oppdatert 02.10.04

Tilbake til slektsside

Min E-post-adresse er grete@emblemsvaag.no

1 
Jan Hansson Drægebø (f.08.07.1845 d.28.05.1934)
Sønn av Hans Rognaldson Drægebø (f.1818 d.1897) og Siri (Sigrid) Andersdatter Grytås (f.1818 d.1894).

Jan ble født 08.07.1845, på Drægebø, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.
Han giftet seg med Helga Asbjørnsdatter Skaret (f.26.06.1847 d.25.11.1933) den 07.01.1876 i Gaular, Sogn og Fjordane.
Han bodde på Drægebø, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane til 1917.
Jan var utdannet  ved Mo Landbruksskole.
Jan Hansson Drægebø døde 28.05.1934, på Drægebø, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.

Jan arbeidet en stund hos kjøpmann Blauv i Bergen.
Her ble han kjent med Helga, som også var i tjeneste hos ham.
Han bestyrte så gården Osen i Bygstad.  Her ble noen av barna født.
Jan overtok Drægebø i 1893.

Jan Hansson Drægebø og kona Helga fikk 9 barn

 • I. Severina Katrine Jansdatter Drægebø, gift Skilbrei,   født 8.11.1874 i Bergen, død 11.1.1933 i Bygstad, Gaular                       
 • II. Hans Albert Janson Drægebø Øksland, født 3.3.1876 på Drægebø, død 25.8.1951 på Øksland, Gaular
 • III. Lyder Janson Drægebø, født 14.2.1878 på Drægebø, dro til Amerika 
 • IV. Andreas Didrik Janson Drægebø født 2.11.1879, dro til Amerika, brukte der navnet Johnson
 • V. Oline Jansdatter Drægebø, gift Hansen, født 21.9.1881 på Drægebø, død 4.4.1967 på Nøtterøy
 • VI. Andreas Drægebø Jansen, født 12.7.1883 på Drægebø,bodde i Sandnes, Rogaland, brukte navnet Jansen
 • VII. Johannes Janson Drægebø, født 9.4.1886 på Drægebø, død 8.10.1969 i Borre, Vestfold
 • VIII. Jenny Helmanna Jansdatter Drægebø, gift Mathisen, født 9.11.1888 på Drægebø, død 1.7.1982 på Nøtterøy
 • IX. Ragnvald Alfred Janson Drægebø, født 18.7.1891 på Drægebø, død 31.7.1978 i Stokke, Vestfold
   


              Gaular_Dragebo_inne
I stua sitter Helga Drægebø, Olga Øksland, Jenny, Jan og Ragnvald Drægebø

2. generasjon

2 Hans Rognaldson Drægebø
Sønn av Rognald Olson Drægebø (f.1785 d.1874) og Janikka Pedersdatter Fossevik (f.1784 d.1843).

Hans ble født 4.3.1818, på Drægebø, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.
Han ble konfirmert 07.07.1833 i Gaular, Sogn og Fjordane.
Han giftet seg med Siri (Sigrid) Andersdatter Grytås (f.1818 d.1894) den 11.5.1844 i Gaular, Sogn og Fjordane.
Han bodde på Drægebø, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane, overtok gården fra 1844 .
Hans Rognaldson Drægebø døde 21.8.1897, på Øksland, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.

Hans drev Drægebø til 1893. I denne perioden bygde Hans nye hus på bruket. Dette var dei same husa som stod der då Torsnes-folka kjøpte bruket i 1927. På den eine bjelken i den gamle sperrestova stod årstalet 1858. Løa bygde han oppå fjøset slik at det var luke til å kaste ned høyet i kyrafjøset. Vatn var innlagt i fjøsen då Torsnes-familien kom til bruket, når dette skjedde, veit vi ikkje.
Hans ville ikkje at noko skulle gå til spille og slett ikkje den gode møka på stølen.
Då Kjellaug Torsnes var stølsjente på stølen i åra etter krigen, låg det framleis ein gamal slede på fjøslemmen. Den brukte han å frakte møka ned på Synet ved Joteelva på førsommaren. Når elva hadde lagleg vassføring, heiv han møka på elva. Vatnet tok den med seg ned til garden der han hadde veita elva utover Lisjebøen som såleis vart gjødsla av stølsmøka.
Folka på garden hadde heldigvis ei gren av Storebotnelva i nærleiken der dei henta reint vatn.
Denne forma for utnytting av gjødsel ville nok i dag vorte kalle forureining, den gongen var det ei utnytting av viktige naturressursar.

Hans Rognaldson Drægebø og kona Siri fikk 6 barn

 • I.  Jan Hansson Drægebø, født 8.7.1845
 • II. Reinhardt Hansson Drægebø, f.24.10.1847
 • III. Anders Hansson Drægebø, født 25.5.1850
 • IV.  Ola Hansson Drægebø, født 2.3.1853 
 • V. Petter Hansson Drægebø, født 15.12.1855
 • VI. Oliver Hansson Drægebø, født 19.5.1858
   

3 Siri (Sigrid) Andersdatter Grytås
Datter av Anders Endreson Grytås (f.1773 d.1845) og Orlaug Andersdatter Eikeland (f.1779 d.1843).

Siri (Sigrid) ble født 12.1.1818, på Grytås, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.
Hun giftet seg med Hans Rognaldson Drægebø (f.1818 d.1897) i 11.5.1844 i Gaular, Sogn og Fjordane
Siri   døde 15.1.1894, på Drægebø, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane. 
 


3. generasjon

4 Rognald Olson Drægebø
Sønn av Ola Rognaldson Vik (f.1742) og Helene Olsdatter Kjelstad (f.1748 d.1810).

Rognald ble født 18.4.1785, på Drægebø, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.
Han ble konfirmert i Gaular, Sogn og Fjordane.
Han giftet seg med Janikka Pedersdatter Fossevik (f.1784 d.1843) i 1810 i Gaular, Sogn og Fjordane.
Rognald bodde på Drægebø, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane bruk nr 2 fra 1812 til 1844  Rognald døde 21.11.1874, på Drægebø, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.

Rognald Olson Drægebø og kona Janikka fikk 9 barn

 • I. Peder Rognaldson Drægebø f.15.10.1810 d.1810
 • II. Hans Rognaldson Drægebø f.12.7.1812 d.1812
 • III. Ola Rognaldson Drægebø f.4.11.1813 d.1813
 • IV. Siri (Sigrid) Rognaldsdatter Drægebø, født 6.4.1815
 • V. Hans Rognaldson Drægebø, født 4.3.1818
 • VI. Gundhilde Rognaldsdatter Drægebø født 23.7.1820 
 • VII. Ola Rognaldson Drægebø, født 27.6.1823
 • VIII. Helena Rognaldsdatter Drægebø, født 12.9.1826
 • IX. Ole Rognaldson Drægebø, født 31.3.1829
 •  

5 Janikka Pedersdatter Fossevik
Datter av Peder Isakson (f.1745 d.1810) og Orlaug Gunnarsdatter Foss (f.1747 d.1828).

Janikka ble født 1784, på Fossevik, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.
Hun giftet seg med Rognald Olson Drægebø (f.1785 d.1874) i 1810 i Gaular, Sogn og Fjordane.
Janikka  døde 25.10.1843, på Drægebø, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.

 


6 Anders Endreson Grytås
Sønn av Endre Hansson Øksland (f.1747 d.1803) og Orlaug Lassesdatter Holmedal (f.1746 d.1836).

Anders ble født 1773, på Grytås, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.
Han bodde på Grytås, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane bruk nr 2 fra 1801 til 1840
Han giftet seg med Orlaug Andersdatter Eikeland (f.1779 d.1843) i 1803 i Gaular, Sogn og Fjordane.
 Anders Endreson Grytås døde 1.4.1845, på Grytås, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.

Anders Endreson Grytås og kona Orlaug fikk 10 barn

 • I. Eli Andersdatter Grytås f.11.3.1803 d.1872
 • II. Hans Andersson Grytås f.17.12.1804 d.1871
 • III. Anna Andersdatter Grytås f.15.1.1807
 • IV. Endre Andersson Grytås f.22.7.1808
 • V. Ingeborg Andersdatter Grytås f.27.7.1810 d.1810
 • VI. Pernille Andersdatter Grytås f.7.10.1811 d.1811
 • VII. Ivar Andersson Grytås f.10.7.1813 d.1816
 • VIII. Jakob Andersson Grytås f.18.7.1815 d.1895
 • IX. Siri (Sigrid) Andersdatter Grytåf. 12.1.1818
 • X. Ivar Andersson Grytås f.3.2.1820 d.1885


7 Orlaug Andersdatter Eikeland
Datter av Anders Pederson Hestad (f.1731 d.1800) og Ingeborg Olsdatter Nedrestrand (f.1744 d.1810).

Orlaug ble født 1779, på Indre Eikeland, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.
Hun giftet seg med Anders Endreson Grytås (f.1773 d.1845) i 1803 i Gaular, Sogn og Fjordane.
Orlaug døde 24.5.1843, på Grytås, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.

 


4. generasjon

8 Ola Rognaldson Vik
Sønn av Rognald Larsson (f. omkr 1710 d.1767) og Johanna Eriksdatter Ørnehaug (f.1717 d.1795).

Ola ble født 1742, på Viken, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane.
Han giftet seg med Helene Olsdatter Kjelstad (f.1748 d.1810) i 1771 i Gaular, Sogn og Fjordane.
Han ble konfirmert 1770 i Gaular, Sogn og Fjordane.
Ola  bodde på Drægebø, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane Bruk Nr 2 fra 1771 til 1812..
Han var Tambur I Det Militære.
Ola   døde  på Drægebø, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.

I kirkeboka for Gaular står under vielser: 1771 tambour Ola Rognaldson Vik og Helene Olsdatter Kjellstad.
Datoen er uleselig.
Det står også navnene Hans Viig og Nils Rognaldson.

Ola Rognaldson kjøpte bruk nr. 2, Drægebø i Gaular kommune i 1770.

Ola Rognaldson Vik og kona Helene fikk 9 barn

 • I. Markvard Olson Drægebø f.1772 d.1772
 • II. Marte Olsdatter Drægebø f.1773 d.1810
 • III. Siri (Sigrid) Olsdatter Drægebø, f 1776 d. 1804
 • IV. Cecilie Olsdatter Drægebø, f. 1779
 • V. Ragnhild Olsdatter Drægebø, f. 1781 d. 1856
 • VI. Rognald Olson Drægebø f.1784 d.1784
 • VII. Rognald Olson Drægebø, f. 1785 d. 1874
 • VIII. Ola Olson Drægebø, f. 1788 d. 1849
 • IX. Johanna Olsdatter Drægebø, f. 1791


9 Helene Olsdatter Kjelstad
Datter av Ola Hansson (f. omkr 1720 d.1754) og Cecilie Nilsdatter Hauken (f. omkr 1720 d.1752).

Helene ble født 1748, i Gaular, Sogn og Fjordane.
Helena er født på Hauken Hun giftet seg med Ola Rognaldson Vik (f.1742) i 1771 i Gaular, Sogn og Fjordane. 
Helene  døde 1810, på Drægebø, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.

Jeg kan ikke finne noen Helene Olsdatter Kjelstad hverken på Indre eller Ytre Kjelstad (Bygdebøkene for Gaular), men i kirkeboka under vielser 1771 står: tambour Ola Rognaldson Vik og Helene Olsdatter Kjelstad.
Under gården Hauken står Helena nevnt (side 213, bind 5 i bygdeboka)

 


10 Peder Isakson

Peder ble født 1745.
Han giftet seg med Orlaug Gunnarsdatter Foss (f.1747 d.1828) i1779 i Gaular, Sogn og Fjordane
Han bodde på Fossevik, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane Bruk Nr 1 fra 1785 til 1810.
Peder Isakson døde 1810, på Fossevik, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.

Peder Isakson fikk 5 barn

 • I. Janikka Pedersdatter Fossevik f.1780 d.1780
 • II. Gunhild Pedersdatter Fossevik f.1781 d.1799
 • III. Janikka Pedersdatter Fossevik f 1784 d 1843
 • IV. Orlaug Pedersdatter Fossevik f.1788
 • V. Iver Pederson Fossevik f.1791 d.1869

11 Orlaug Gunnarsdatter Foss
Datter av Gunnar Foss (f.1708 d.1786) og Marte Foss (f.1716 d.1788).

Orlaug ble født 1747, på Foss, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.
Hun giftet seg 1. gang   med Lasse Larsson (f.1746 d.1772) i 1770 i Gaular, Sogn og Fjordane.
Hun giftet seg 2. gang   med Ola Fransson (f.1743 d.1779) i 1773 i Gaular, Sogn og Fjordane.
Hun giftet seg 3. gang med Peder Isakson (f.1745 d.1810) i1779 i Gaular, Sogn og Fjordane.  
Hun bodde på Fossevik, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane Bruk Nr 1 fra 1769 til 1810.

 Orlaug døde 1828, på Fossevik, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.

Orlaug overlevde tre ektemenn. Ho gifta seg første gong med Lasse Larsson i 1770. To år seinare døydde han og Orlaug sat att med dottera Cecilie på 2 år.
Året etter gifta ho seg opp att med Ola Fransson og dei fekk tre born. Men etter berre seks års ekteskap mista ho også denne mannen.
Same året gifta ho seg opp att med Peder Isakson. Dette ekteskapet vart av lengre omfang. Heile 31 år fekk dei saman og fem born kom til verden. Likevel overlevde Orlaug også denne mannen, i 1810 måtte ho følgje han til grava. På dette tidspunktet var alle borna vaksne, det ville ikkje vere behov for å skaffe seg ein ny ektemann som kunne vere med å dele børene på bruket. Det var tilfellet då dei to første ektemakane døydde. Orlaug sat då att med tre mindreårige born (ei dotter døydde 1. leveåret) og ansvaret for drifta på bruket.
I 1810 skøytte ho garden over på sonen Ivar frå siste ekteskapet.
Dei siste 18 åra av livet levde Orlaug som enke inntil ho døydde i 1828, 84 år gammal.

Orlaug Gunnarsdatter Foss fikk 9 barn

 • I. Cecilie Lassesdatter Fossevik f.1770
 • II. Lovise Olsdatter Fossevik f.1773 d.1773
 • III. Lasse Olson Fossevik f.1775 d.1798
 • IV. Sylvi Olsdatter Fossevik f.1777
 • V. Janikka Pedersdatter Fossevik f.1780 d.1780
 • VI. Gunhild Pedersdatter Fossevik f.1781 d.1799
 • VII. Janikka Pedersdatter Fossevik f 1784 f 1843
 • VIII. Orlaug Pedersdatter Fossevik f.1788
 • IX. Iver Pederson Fossevik f.1791 d.1869
   

12 Endre Hansson Øksland
Sønn av Hans Sjurson Øksland (f.1700 d.1793) og Kari Endresdatter (f. omkr 1710 d.1753).

Endre ble født 1747, på Øksland, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.
Han giftet seg med Orlaug Lassesdatter Holmedal (f.1746 d.1836) i 1771 i Gaular, Sogn og Fjordane.
Han bodde på Grytås, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane Bruk Nr 2 fra 1771 til 1801.
Endre Hansson Øksland døde 1803, på Grytås, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.

Endre Hansson Øksland og kona Orlaug fikk 9 barn

 • I. Anders Endreson Grytås f.1773 d.1845
 • II. Sigrid Endresdatter Grytås f.1774 d.1780
 • III. Søren Endreson Grytås f.1777 d.1838
 • IV. Christen Endreson Grytås f.1779
 • V. Siri Endresdatter Grytås f.1781 d.1783
 • VI. Sjur Endreson Grytås f.1784
 • VII. Hans Endreson Grytås f.1787 d.1804
 • VIII. Christian Endreson Grytås f.1789
 • IX. Iver Endreson Grytås f.1792 d.1848

13 Orlaug Lassesdatter Holmedal
Datter av Lasse Andersson Grytås (f.1722 d.1800) og Ingeborg Jonsdatter Grytås (f.1722 d.1811).

Orlaug ble født 1746, i Holmedal, Fjaler, Sogn og Fjordane.
Hun giftet seg med Endre Hansson Øksland (f.1747 d.1803) den 1771 i Gaular, Sogn og Fjordane. Orlaug   døde 1836, på Grytås, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.

 


14 Anders Pederson Hestad

Anders ble født 1731, på Hestad, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane.
Han giftet seg 1. gang med Brite Jonsdatter Eikeland (d.1766) i 1765 i Gaular, Sogn og Fjordane
Han bodde på Indre Eikeland, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane Bruk Nr 1 fra 1765 til 1803
Han giftet seg 2. gang med Ingeborg Olsdatter Nedrestrand (f.1744 d.1810) i 1766 i Gaular, Sogn og Fjordane
Anders   døde 1800, på Indre Eikeland, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.

1. kona Brite var 1. gang gift med Mons Ingebrigtson. Mons og Brite hadde 6 barn født i årene 1749 til 1766. Yngste barnet Mons døde samme år som han ble født.

Anders Pederson Hestad fikk 8 barn med 2. kona Ingeborg

 • I. Bernt Andersson Eikeland f.1767 d.1832
 • II. Anders Andersson Eikeland f.1769
 • III. Mads Andersson Eikeland f.1772 d.1816
 • IV. Ola Andersson Eikeland f.1774 d.1775
 • V. Helena Andersdatter Eikeland f.1775 d.1852
 • VI. Orlaug Andersdatter Eikeland f.1779 d.1843
 • VII. Pernille Andersdatter Eikeland f.1782 d.1810
 • VIII. Ola Andersson Eikeland f.1787 d.1788

15 Ingeborg Olsdatter Nedrestrand
Datter av Ola Lasseson Nedrestrand (f.1697) og Orlaug Jakobsdatter Horsevik (f. omkr 1720 d.1774).

Ingeborg ble født 1744, på Nedrestrand, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane.
Hun giftet seg med Anders Pederson Hestad (f.1731 d.1800) i 1766 i Gaular, Sogn og Fjordane. . Ingeborg  døde 1810, på Indre Eikeland, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.

 


5. generasjon

16 Rognald Larsson

Rognald ble født omkr 1710.
Han giftet seg med Johanna Eriksdatter Ørnehaug (f.1717 d.1795) i Gaular, Sogn og Fjordane.   Han bodde på Viken, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane Bruk Nr 2 fra 1741 til 1772.

Rognald Larsson døde 1767, på Viken, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane.

Søsknene Siri, Gjertrud og Gjø "alle disse 3de døde udi Børnekopper i Aaret 1771".
Det vart halde skifte.
Dottera Ingeborg er ikkje nemnd i bygdeboka til Jan Anders Timberlid.
 

Sjeleregister, Gaular:
Rognald og Johanne: Fører eet sømmelig Levnet. B: Lars. Confirmeret og nogenledes oplyst i Guds Kundskab; Rognal. Har begyndt at gaa i Skole; Erich. For ung til Skolegang; Marthe. Confirmeret og nogenledes opplært i Børnelærdommen; Sylvie, er bragt til Skole.

De forrige eierne av bruket var Kari Hansdatter og Jon Olson. Jon var den 2. ektemannen til Kari. Kari overlevde også han. Men ho fekk problem då ho ville halde fram med å bu på bruket etter at Jon var død i 1741. Ho fekk melding frå eigaren av bruket, rådmann Risbrich i Bergen, at han hadde selt bruket til Rognald Larsson. Det enda med at Kari vart kasta ut av bruket i 1741.
Saka skulle etter kvart utvikle seg til å bli heller konfliktfylt med påfylgjande rettsaker i åra fram mot 1746.
Alt same året som ho vart utan fast bustad, vart Kari stemna av den nye brukarkona Johanna for munnbruk. Kari meinte ho hadde vorte urettferdig behandla, og den som då hadde fått frustrasjonane over seg, var den nye brukarkona.
Rognald kjøpte bruket medan det budde folk der. Han var då det ein kaller buslitsmann. Han kunne då med lova i hand sjølv overta bruket dersom han eigde meir enn halvparten. Som vi såg valde han å flytte inn med familien sin.
Rognald Larson hadde gården til ca 1770.
Hans sønn Ola kjøpte da gården Drægebø.
Sønnen Johannes overtok gården.

Garden vart i 1744 mykje øydelagd av ei stein- og jordskred.
Det kan vere den same skreda som dei fann spor etter då tomten til Viksdalen skule vart utgreven i 1960. I jordlaget låg det fleire kvesste staurar som framleis var i god stand etter å ha lege i myrjord i meir enn 200 år.
I følgje segna skulle skreda ha kome om hausten etter at kornet var sett på staur.
Denne øydde då ned kornstaurane på det som då var bruk 3.
Året etter då dyra skulle til stølen, var det framleis så blautt i området at dyra måtte førast forbi nedst ved elva.
Staurane som vart funne den gongen, vart tekne vare på av skulestyrar Rolf Roska og ligg i dag på Viksdalen skule.

Rognald Larsson og kona Johanna fikk 12 barn

 • I. Marte Rognaldsdatter Vik f 1731 f 1803
 • II. Lars Rognaldson Vik f 1735
 • III. Ola Rognaldson Vik  f 1742
 • IV. Johannes Rognaldson Vik  f 1742
 • V. Sylvi (Solveig) Rognaldsdatter Vik  f 1749 d 1815
 • VI. Rognald Rognaldson Vik  f 1750
 • VII. Erik Rognaldson Vik f 1753 d 1837
 • VIII. Synneve Rognaldsdatter Vik f 1754 d 1854
 • IX. Siri (Sigrid) Rognaldsdatter Vik  f 1758 d 1771
 • X. Gjertrud Rognaldsdatter Vik  f 1762 d 1771
 • XI. Ingeborg Rognaldsdatter Vik   f 1761 d 1841
 • XII. Gjø Rognaldsdatter Vik  f 1765 d 1771

17 Johanna Eriksdatter Ørnehaug
Datter av Erik Johannesson Ørnehaug (f.1693 d.1749) og Solveig Nilsdatter (f. omkr 1790 d.1749).

Johanna ble født 1717, på Ørnehaug, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane.
Hun giftet seg med Rognald Larsson (f. omkr 1710 d.1767) i Gaular, Sogn og Fjordane
Johanna  døde 1795, på Vikja, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane. 

 


18 Ola Hansson

Ola ble født omkr 1720. 
Han giftet seg 1. gang med Cecilie Nilsdatter Hauken (f. omkr 1720 d.1752)   omkr 1745 .
Han bodde på Hauken, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane Bruk Nr 1 fra 1749 til 1754
Han giftet seg 2. gang med Ragnhild Ivarsdatter (f.1726 d.1814)   omkr 1750 .

Ola Hansson døde 1754, på Hauken, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.

Sjeleregister, Gaular:
Hans og Ragnille: Fører eet ustraffet Levnet, haver ingen Tienere. B: Ole. for ung til Skolegang.

Ragnhild blir seinare gift med Hans Jakobson Horsevik
Hans og Ragnhild fikk 6 barn:
Ingeborg, f 1764, Gunhild, f 1767, Torstein, f 1767, Sylvi, f 1769, Sylvi, f 1770 og Jakob, f 1775,

Ola Hansson og 1. kona Cecilie fikk 1 barn

 • I. Helene Olsdatter Kjelstad  f 1748 d 1810

19 Cecilie Nilsdatter Hauken
Datter av Nils Halvdanson Hauken (f. omkr 1690 d.1753) og Solveig Larsdatter Lunde (f. omkr 1690).

Cecilie ble født omkr 1720, på Hauken, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.
Hun giftet seg med Ola Hansson (f. omkr 1720 d.1754) omkr 1745 .
Cecilie Nilsdatter Hauken døde 1752, på Hauken, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.

Cecilie Nilsdatter Hauken fikk 1 barn

 • I. Helene Olsdatter Kjelstad  f 1748 d 1810

20
    21
Ukjent
 
22 Gunnar Foss

Gunnar ble født 1708.
an bodde på Foss, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane Bruk Nr 3, Gjelet fra 1736 til 1769.
Han giftet seg med Marte Foss (f.1716 d.1788) .
Gunnar Foss døde 1786, på Foss, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.

Sjeleregister, Gaular:

Gunder og Marthe: Har tilforn ikke været af de Bæste, men nu paa nogen Tiid viist een ønskelig Forvedring. (Hustruen) fører eet skikkelig Levnet og (er) ey deelaktig i sin Mands Daarligheder. B: Orlaug. er bragt til Skole; Lovice, endnu ikke af dend Alder at Hun kand bringes i Skole.

I ein overgangsfase vart bruket delt i to like deler i 1736. Gamlebrukaren Ola dreiv då eine halvparten fram til 1739, medan nye brukaren Gunnar tok over den andre delen.

Gunnar og Marte Foss fikk 2 barn

 • I. Lovise Gunnarsdatter Foss f.1743 d.1832
 • II. Orlaug Gunnarsdatter Foss f.1747 d.1828

23 Marte Foss

Marte ble født 1716.
Hun giftet seg med Gunnar Foss (f.1708 d.1786)
Marte Foss døde 1788, på Foss, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.

 


24 Hans Sjurson Øksland
Sønn av Sjur Hansson Øksland (f.1667 d. etter 1745).

Hans ble født 1700, på Øksland, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.
Han giftet seg 1. gang med Kari Endresdatter (f. omkr 1710 d.1753) .
Han giftet seg 2. gang med Gjetlaug Gregoriusdatter Hestad (f.1726 d.1800)
Han bodde på Øksland, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane Bruk Nr 1 fra 1742 til 1790. 
Hans   døde 1793, på Øksland, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.

Sjeleregister, Gaular

Hans og Gitlaug: Lever eet sømmelig og christelig Levnet, haver ingen Tienere. B: Endre. Er sat udi Skole til Undervisning; Christen, ligeledes denne; Siur, Brithe. Disse ere endnu for unge.

Då Hans tok over i 1742, vart garden delt i to mellom han og faren. Denne ordninga pågjekk fram til 1745 då sonen fekk overta heile garden. Denne hadde han i 48 år, noko som må seiast å vere ei god stund for ein generasjon. Men så var også Hans godt over 90 år då han overlet garden til sonen Søren i 1790.

Hans Sjurson Øksland fikk 13 barn

 • I. Kari Hansdatter Øksland f.1743
 • II. Endre Hansson Øksland f.1747 d.1803
 • III. Kristen Hansson Øksland f.1749 d.1781
 • IV. Sjur Hansson Øksland f.1752 d.1840
 • V. Karl Hansson Øksland f.1757 d.1827
 • VI. Søren Hansson Øksland f.1759 d.1850
 • VII. Brite Hansdatter Øksland f.1760
 • VIII. Eli Hansdatter Øksland f.1764 d.1840
 • IX. Anna Hansdatter Øksland f.1767 d.1771
 • X. Siri Hansdatter Øksland f.1769
 • XI. Gregorius Hansson Øksland f.1770 d.1770
 • XII. Gunhild Hansdatter Øksland f.1771 d.1850
 • XIII. Anna Hansdatter Øksland f.1774 d.1774

25 Kari Endresdatter

Kari ble født omkr 1710.
Hun giftet seg med Hans Sjurson Øksland (f.1700 d.1793)
Kari  døde 1753, på Øksland, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.

Kari Endresdatter fikk 4 barn

 • I. Kari Hansdatter Øksland f.1743
 • II. Endre Hansson Øksland f.1747 d.1803
 • III. Kristen Hansson Øksland f.1749 d.1781
 • IV. Sjur Hansson Øksland f.1752 d.1840

26 Lasse Andersson Grytås
Sønn av Anders Pederson (f. omkr 1700 d.1755) og Ingeborg Ivarsdatter (f. omkr 1690 d.1755).

Lasse ble født 1722, på Grytås, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.
Han bodde på Holmedal, Fjaler, Sogn og Fjordane
Han giftet seg med Ingeborg Jonsdatter Grytås (f.1722 d.1811)
Lasse  døde 1800, i Holmedal, Fjaler, Sogn og Fjordane.

Til dette bruket kom i 1756 Lasse Andersson Grytås frå Gaular.
Han var son til Anders Pederson.
Frå dette ekteparet kjem ei vidgreint ætt i Holmedalsbygdene.

Lasse Andersson Grytås og kona Ingeborg fikk 4 barn

 • I. Martha Lassesdatter Holmedal f.1745
 • II. Orlaug Lassesdatter Holmedal f.1746 d.1836
 • III. Jonas Lasseson Holmedal f.1758 d.1832
 • IV. Anders Lasseson Holmedal f.1763

27 Ingeborg Jonsdatter Grytås
Datter av Jon Jonson (f. omkr 1700 d. etter 1758) og Marte Gunnarsdatter (f. omkr 1700).

Ingeborg ble født 1722, på Grytås, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.
Hun giftet seg med Lasse Andersson Grytås (f.1722 d.1800) .
 Ingeborg  døde 1811, i Holmedal, Fjaler, Sogn og Fjordane. 


28

og 29

Ukjent
30 Ola Lasseson Nedrestrand
Sønn av Lasse Hansson Nedrestrand (f.1657 d.1728).

Ola ble født 1697, på Nedrestrand, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane.
Han giftet seg 1. gang med Ingeborg Johannesdatter Eldal (d. før 1740) .
Han giftet seg 2. gang med Orlaug Jakobsdatter Horsevik (f. omkr 1720 d.1774)  
 Han bodde på Nedrestrand, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane Bruk Nr 1 fra 1738 til 1777
Ola   døde , på Nedrestrand, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane.

Den 1. kona til Ola døydde kort tid etter dei vart gift.
På hausttinget i 1740 kravde svigerfaren Johannes Eldal del i arven etter henne. Her vart saka utsett og kom opp på sommartinget året etter.
Kravet frå Johannes var på 8 riksdalar i kontantar og 5 våger korn. Til saman tilsvara dette verdier for 10 riksdalar. Her vart det semje om at Ola skulle betale Johannes dette innan hausten.
 

Sjeleregister, Gaular:
Ole og Orlaug: Fører eet sømmelig Levnet og vel opdrager sine Børn. B: Lasse, confirmeret og vel oplyst i Guds Kundskab; Thosten, for ung til Skolegang; Ingebor, confirmeret og vel oplyst i Guds Kundskab; Helene, har begyndt at læse i Bog; Sylvie, Gunnille, Johanne. Disse for unge at settes i Skole.

Ola Lasseson Nedrestrand og kona Orlaug fikk 13 barn

 • I. Lasse Olson Nedrestrand f. omkr 1740
 • II. Helene Olsdatter Nedrestrand f. omkr 1740
 • III. Ingeborg Olsdatter Nedrestrand f.1744 d.1810
 • IV. Torstein Olson Nedrestrand f.25.12.1742
 • V. Hans Olson Nedrestrand f.1746 d.1772
 • VI. Cecilie Olsdatter Nedrestrand f.1747 d.1807
 • VII. Sylvi Olsdatter Nedrestrand f.1750 d.1834
 • VIII. Gunhild Olsdatter Nedrestrand f.1756 d. før 1798
 • IX. Janikka Olsdatter Nedrestrand f.1758
 • X. Dorte Olsdatter Nedrestrand f.1759 d.1829
 • XI. Jakob Olson Nedrestrand f.1761
 • XII. Johanne Olsdatter Nedrestrand f.01.06.1878 d.10.11.1951
 • XIII. Anders Olson Nedrestrand f.1765

31 Orlaug Jakobsdatter Horsevik
Datter av Jakob Hansson Horsevik (f. omkr 1700 d. omkr 1760) og Gunnhild Torsteinsdatter (f. omkr 1700).

Orlaug ble født omkr 1720, på Horsevik, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane.
Hun giftet seg med Ola Lasseson Nedrestrand (f.1697)
Orlaug  døde 1774, på Nedrestrand, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane.

 


32
og 33
Ukjent

6. generasjon

34 Erik Johannesson Ørnehaug
Sønn av Johannes Monsson Ørnehaug (f.1656).

Erik ble født 1693, på Ørnehaug, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane.
Han bodde på Ørnehaug, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane Bruk Nr 1 fra 1713 til 1749
Han giftet seg med Solveig Nilsdatter (f. omkr 1790 d.1749) .
Erik Johannesson Ørnehaug døde 1749, på Ørnehaug, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane.

Ei ulukke skulle i følge tradisjonen ha ramma garden i 1749.
Då skulle eit stort jord- og snøskred ha kome som øydela halve garden. Skreda og flaumen var så stor at den gjekk langt oppa bøen på Hellebustsida.
Det skulle ha gått med 2-3 personar, og enka etter brukaren Nils gav opp garden og reiste til Guddal.
Ein stund trudde ein også at Vikskyrkja skulle reise i flaumen. Vatnet stod så høgt at det låg att jordslam på benkane i kyrkja.
Kan så denne tradisjonen dokumenterast?
Med eit så stort ras og med menneskeliv tapt ville det vere naturleg at det fekk eit eller anna etterspel, til dømes nedsetjing av skatten slik vi såg var tilfelle i 1684. (Se Mons Olson Ørnehaug) Går vi til det som skjedde på tinget, finn vi ikkje noko søknad om avtak for dette året.
Når det gjeld menneskeliv som skulle ha gått tapt, har vi derimot ikkje høve til å sjekke gravlagde i og med at kyrkjebøkene først tek til i 1755. Men den kjelda som kan seie at dette neppe hadde hendt, er skiftematerialet.
I 1749 skjedde det nemlig eit skifte på garden, men ikkje på grunn av dødsfall. Her står det at faren Erik Johannesson var temmeleg svekka og overlet av den grunn garden til eldste sonen Nils.
Faren var altså ikkje omkommen slik tradisjonen tilsa. Mora Solveig Nilsdatter var derimot død omkring då. For den del kunne det ha gått eit ras, men ikkje av det omfanget vi fortalde ovafor.

Erik Johannesson Ørnehaug og kona Solveig fikk 4 barn

 • I. Johanna Eriksdatter Ørnehaug  f 1717 d 1795
 • II. Nils Erikson Ørnehaug f.1727 d.1818
 • III. Hans Erikson Ørnehaug f.1729
 • IV. Kristen Erikson Ørnehaug f.1731

35 Solveig Nilsdatter

Solveig ble født omkr 1790.
Hun giftet seg med Erik Johannesson Ørnehaug (f.1693 d.1749)
Solveig Nilsdatter døde 1749, på Ørnehaug, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane.

 


36
og 37
Ukjent
38 Nils Halvdanson Hauken
Sønn av Halvdan Paulson (f. omkr 1660 d.1707) og Gjertrud Andersdatter (f. omkr 1660 d.1712).

Nils ble født omkr 1690, på Hauken, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.
Han bodde på Hauken, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane Bruk Nr 1 fra 1712 til 1749
Han giftet seg med Solveig Larsdatter Lunde (f. omkr 1690)
Nils   døde 1753, på Hauken, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.

Nils Halvdanson Hauken og kona Solveig fikk 4 barn

 • I. Anna Nilsdatter Hauken f.1716 d.1785
 • II. Halvdan Nilsson Hauken f. omkr 1720 d. etter 1769
 • III. Cecilie Nilsdatter Hauken f. omkr 1720 d.1752
 • IV. Lars Nilsson Hauken f.1725 d.1801

39 Solveig Larsdatter Lunde

Solveig ble født omkr 1690, på Lunde, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.
Hun giftet seg med Nils Halvdanson Hauken (f. omkr 1690 d.1753) .
Solveig Larsdatter Lunde døde , på Hauken, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.

 


40
til 47
Ukjent
48 Sjur Hansson Øksland
Sønn av Hans Olson (f.1627 d.1701) og Nn Eriksdatter Øksland (f. omkr 1625).

Sjur ble født 1667, på Øksland, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.
Han bodde på Øksland, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane Bruk Nr 1 fra 1700 til 1742 
Sjur   døde etter 1745, på Øksland, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.

På sommartinget 1709 stemna Sjur Ivar Steia fordi han skulle ha rive Sjur ned av hesten.
Guri Skagen hadde vore vitne til hendinga og stod fram og stadfesta dette.

På hausttinget i 1711 stemna Sjur Øksland Ola, sonen Hans og Jon Drægebø for ulovleg skogshogst. Då ingen av dei saksøkte møtte, vart saka utsett til vårtinget. Men heller ikkje på dette tinget møtte dei tre frå Drægebø. Fordi dei også denne gongen let vere å møte, vart kvar av dei dømde til å betale to lodd sølv i bot. I dommen låg det også at dei var pliktige til å møte på neste ting.
Dette må ha skjerpa dei tre på Drægebø for den 9. juli møtte dei opp på sommartinget i Osen for å få saka avgjort. Her vedgjekk dei tre at dei hadde hogge nokre tre i Sjur Øksland sin skog. I tillegg kom det fram at dei også hadde forsynt seg med never på ein urett måte. Under avhøyra tilbaud dei seg å betale for dei syndene dei hadde utført. Futen Hans Rue fastsette at kvar av dei skulle betale ein bot på 2 mark. I tillegg kom så betalinga til Sjur for det dei hadde forsynt seg av i skogen hans.

Sjur Hansson Øksland fikk 1 barn

 • I. Hans Sjurson Øksland f.1700 d.1793
   

49
til 51
Ukjent
52 Anders Pederson

Anders ble født omkr 1700.
Han giftet seg med Ingeborg Ivarsdatter (f. omkr 1690 d.1755) .
Han bodde på Grytås, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane Bruk Nr 2 fra 1722 til 1755 
Anders Pederson døde 1755, på Grytås, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.

I skiftet etter Anders står det at han heitte Anders Lasseson. Det rette skal vere Anders Pederson.

På det tidspunktet Anders gav frå seg bruket, var han i følgje skiftet enkemann. Følgeleg må kona Ingeborg ha døydd før han i 1755.
Grunnen til at han overlet bruket til Peder, var at han kjende seg svekka av alderdom.

Anders Pederson fikk 4 barn

 • I. Lasse Andersson Grytås f.1722 d.1800
 • II. Brite Andersdatter Grytås f. omkr 1725
 • III. Sigrid Andersdatter Grytås f. omkr 1725 d.1755
 • IV. Anna Andersdatter Grytås f.1726 d.1798

53 Ingeborg Ivarsdatter

Ingeborg ble født omkr 1690.
Hun giftet seg 1. gang med Lasse Nilsson Grytås (f.1685 d.1710) .
Hun giftet seg 2. gang med Anders Pederson (f. omkr 1700 d.1755) .

Hun bodde på Grytås, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane Bruk Nr 2 fra 1708 til 1755 
 Ingeborg Ivarsdatter døde 1755, på Grytås, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.

Året etter at Lasse hadde overteke bruket, vart han utkalla til teneste under Den store Nordiske krig. Her omkom han anten i kamp, eller som dei fleste i denne krigen, av sjukdom i leirane. Enka etter Lasse dreiv bruket nokre år før ho gifta seg opp att med Anders Pederson.

Ingeborg Ivarsdatter fikk 5 barn

 • I. Gjertrud Lassesdatter Grytås f. omkr 1708
 • II. Lasse Andersson Grytås f.1722 d.1800
 • III. Brite Andersdatter Grytås f. omkr 1725
 • IV. Sigrid Andersdatter Grytås f. omkr 1725 d.1755
 • V. Anna Andersdatter Grytås f.1726 d.1798

54 Jon Jonson

Jon ble født omkr 1700.
Han bodde på Grytås, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane Bruk Nr 1 fra 1726 til 1758
Han giftet seg med Marte Gunnarsdatter (f. omkr 1700) .
Jon   etter 1758, på Grytås, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.

Jon Jonson og kona Marte fikk 4 barn

 • I. Ingeborg Jonsdatter Grytås f.1722 d.1811
 • II. Hans Jonson Grytås f. omkr 1730
 • III. Ragnhild Jonsdatter Grytås f. omkr 1730
 • IV. Gunnar Jonson Grytås f.1735 d.1820

55 Marte Gunnarsdatter

Marte ble født omkr 1700.
Hun giftet seg med Jon Jonson (f. omkr 1700 d. etter 1758) .
Marte Gunnarsdatter døde , på Grytås, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.

 


56
til 59
Ukjent
60 Lasse Hansson Nedrestrand
Sønn av Hans Pederson Nedrestrand (f.1612 d. etter 1690).

Lasse ble født 1657, på Nedrestrand, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane.

Han bodde på Nedrestrand, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane Bruk Nr 1 fra 1690 til 1738
Han giftet seg 2. gang med Sigrid Gregoriusdatter (f. omkr 1660) omkr 1710
Lasse   døde 1728, på Nedrestrand, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane.

Navnet på mora og 1. kona er ukjent.

Lasse Hansson Nedrestrand fikk 8 barn
Alle barna var fra 1. ekteskap.

 • I. Gregorius Lasseson Nedrestrand f.1692
 • II. Hans Lasseson Nedrestrand f.1695
 • III. Ola Lasseson Nedrestrand f.1697
 • IV. Gjertrud Lassesdatter Nedrestrand f.1700
 • V. Anders Lasseson Nedrestrand f.1704
 • VI. Hans Lasseson Nedrestrand f.1706
 • VII. Gjetlaug Lassesdatter Nedrestrand f. omkr 1707
 • VIII. Kari Lassesdatter Nedrestrand f. omkr 1708

61 Ukjent

62 Jakob Hansson Horsevik

Jakob ble født omkr 1700.
Han bodde på Horsevik, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane Bruk Nr 1 fra 1715 til 1760
Han giftet seg med Gunnhild Torsteinsdatter (f. omkr 1700)
Jakob   døde omkr 1760, på Horsevik, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane.

Jakob Hansson Horsevik og kona Gunnhild fikk 8 barn

 • I. Orlaug Jakobsdatter Horsevik f. omkr 1720 d.1774
 • II. Ola Jakobson Horsevik f. omkr 1725 d.1796
 • III. Hans Jakobson Horsevik f. omkr 1730
 • IV. Anders Jakobson Horsevik f. omkr 1730 d.1785
 • V. Gunnhild Jakobsdatter Horsevik f. omkr 1730
 • VI. Dorte Jakobsdatter Horsevik f. omkr 1730
 • VII. Ingeborg Jakobsdatter Horsevik f.1731 d.1830
 • VIII. Pernille Jakobsdatter Horsevik f.1743

63 Gunnhild Torsteinsdatter

Gunnhild ble født omkr 1700.
Hun giftet seg med Jakob Hansson Horsevik (f. omkr 1700 d. omkr 1760) .
Gunnhild Torsteinsdatter døde , på Horsevik, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane.

 


64
til 67
Ukjent
 

7. generasjon

68 Johannes Monsson Ørnehaug
Sønn av Mons Olson Ørnehaug (f.1618 d.1688) og Brita Bårdsdatter (f. omkr 1630 d.1679).

Johannes ble født 1656, på Ørnehaug, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane.
Han bodde på Ørnehaug, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane Bruk Nr 1 fra 1688 til 1713.
Johannes   døde , på Ørnehaug, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane.

Johannes Monsson Ørnehaug fikk 3 barn

 • I. Nn Johannesson Ørnehaug f. omkr 1690
 • II. Erik Johannesson Ørnehaug f.1693 d.1749
 • III. Mons Johannesson Ørnehaug f.1698 d. omkr 1763

69
til 75
Ukjent
76 Halvdan Paulson

Halvdan ble født omkr 1660.
Han bodde på Hauken, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane Bruk Nr 1 fra 1690 til 1712
Han giftet seg med Gjertrud Andersdatter (f. omkr 1660 d.1712)
Halvdan Paulson døde 1707, på Hauken, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.

Halvdan Paulson og kona Gjertrud fikk 2 barn

 • I. Nils Halvdanson Hauken f. omkr 1690 d.1753
 • II. Paul Halvdanson Hauken f. omkr 1690

77 Gjertrud Andersdatter

Gjertrud ble født omkr 1660.
Hun giftet seg 1. gang med Nils Nilsson (f. omkr 1660 d.1690)
Hun giftet seg 2. gang med Halvdan Paulson (f. omkr 1660 d.1707)

Gjertrud Andersdatter døde 1712, på Hauken, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.

Nils Nilsson var første gang gift med Anna Olsdatter som hadde vært gift med Mikal Hansson d 1665.
Anna hadde 3 barn: Anna, Marte og Kari med Mikael
Nils hadde 3 barn: Anders, Peder og Lars med Anna
 


78
til 95
Ukjent

96 Hans Olson

Hans ble født 1627.
Han bodde på Øksland, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane Bruk Nr 1 fra omkr 1650 til 1700
Han giftet seg med Nn Eriksdatter Øksland (f. omkr 1625)
Hans Olson døde 1701, på Øksland, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.

Hans Olson og kona fikk 3 barn

 • I. Erik Hansson Øksland f.1662
 • II. Ola Hansson Øksland f.1664
 • III. Sjur Hansson Øksland f.1667 d. etter 1745

97 Nn Eriksdatter Øksland
Datter av Erik Øksland (f.1557 d. omkr 1650).

Nn ble født omkr 1625, på Øksland, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.
Hun giftet seg med Hans Olson (f.1627 d.1701) .
Nn Eriksdatter Øksland døde , på Øksland, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.
 


98
til 119
Ukjent
120 Hans Pederson Nedrestrand
Sønn av Peder Nedrestrand (f.1577 d. etter 1666).

Hans ble født 1612, på Nedrestrand, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane.
Han bodde på Nedrestrand, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane Bruk Nr 1 fra 1650 til 1690
Hans  døde etter 1690, på Nedrestrand, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane.

Hans Pederson Nedrestrand fikk 5 barn

 • I. Knut Hansson Nedrestrand f.1653
 • II. Lasse Hansson Nedrestrand f.1657 d.1728
 • III. Ola Hansson Nedrestrand f.1659
 • IV. Peder Hansson Nedrestrand f.1662
 • V. Jon Hansson Nedrestrand f.1664

121
til 135
Ukjent

8. generasjon

136 Mons Olson Ørnehaug
Sønn av Oluff Ørnehaug (f. omkr 1590 d. omkr 1650).

Mons ble født 1618, på Ørnehaug, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane.
Han bodde på Ørnehaug, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane Bruk Nr 1 fra 1650 til 1688.
Han giftet seg med Brita Bårdsdatter (f. omkr 1630 d.1679) .
Mons Olson Ørnehaug døde 1688, på Ørnehaug, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane.

På sommartinget i 1684 stod Mons på Ørnehaug fram og klaga over dei skadane som eit stein- og snøskred hadde påført garden hans på ettervinteren det året.
For å få ein oversikt over kor omfattande desse var, reiste lagretten opp til garden.
Under denne synfaringa kom det fram at skadane denne gongen var mykje større enn det som hadde vore tilfelle under eit liknande ras i 1676.
Den gongen hadde lagretten kome til at dei måtte redusere landskylda med 6 mrk. smør. Likevel verka det som om retten landa på same konklusjon som forrige gong, ein reduksjon på 6 mrk. smør i den taksten som garden hadde.

Mons Olson Ørnehaug og kona Brita fikk 7 barn

 • I. Johannes Monsson Ørnehaug f.1656
 • II. Jon Monsson Ørnehaug f.1659
 • III. Marit Monsdatter Ørnehaug f. omkr 1660
 • IV. Åse Monsdatter Ørnehaug f. omkr 1660
 • V. Kari Monsdatter Ørnehaug f. omkr 1660
 • VI. Kari D. Y. Monsdatter Ørnehaug f. omkr 1660
 • VII. Guri Monsdatter Ørnehaug f. omkr 1660

137 Brita Bårdsdatter

Brita ble født omkr 1630.
Hun giftet seg med Mons Olson Ørnehaug (f.1618 d.1688) .
Brita Bårdsdatter døde 1679, på Ørnehaug, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane.

 


 


194 Erik Øksland

Erik ble født 1557.
Han bodde på Øksland, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane Bruk Nr 1 fra omkr 1625 til omkr 1650. Erik Øksland døde omkr 1650, på Øksland, Sande, Gaular, Sogn og Fjordane.

På Øksland har dei ein Erik langt attende i tid som vert kalla lanseknekten. Det må vere denne personen eller son til Hans.
Også tre andre skal i følgje tradisjonen ha vore utkalla på den tida lanseknekten var ute.

Erik Øksland fikk 1 barn

 • I. Nn Eriksdatter Øksland f. omkr 1625

 


240 Peder Nedrestrand

Peder ble født 1577.
Han bodde på Nedrestrand, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane til Etter 1666. 
Peder Nedrestrand døde etter 1666, på Nedrestrand, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane.

I 1618 betalte Peder og Hans 25 riksdalar i innfestingspengar for denne garden.
Dei same to står også som brukarar i 1626 og 1647.
I 1660-åra var det berre ein brukar då Hans Pederson dreiv garden.
Men ved manntalet i 1666 hadde han den 89 år gamle faren Peder buande hjå seg. Spørsmålet er då om det var desse to som i siste 40 åra hadde drive Nedrestrand i lag utan at det hadde skjedd noka fysisk deling av garden. I så fall måtte det vere ein annan Hans som kjøpte i 1618 enn den vi finn i 1660-åra. Men frå då av var Nedrestrand eit bruk.

Peder Nedrestrand fikk 1 barn

 • I. Hans Pederson Nedrestrand f.1612 d. etter 1690

 

9. generasjon

272 Oluff Ørnehaug

Oluff ble født omkr 1590, i Gaular, Sogn og Fjordane.  .
Han bodde på Ørnehaug, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane .
Oluff Ørnehaug døde omkr 1650, på Ørnehaug, Viksdalen, Gaular, Sogn og Fjordane.

Bøter som Ola og sonen Nils fekk i åra 1619-1628

1619: Oluff Ørnehoug och enn dreng i Haage slogis och drogis i Haar. Gaff de peninge 4 Rdlr.
1622: Oluff Ørnehougs sønn sloug Oluff i Vig i Hoffudett medt enn sten, dog hannd haffuer inngenn meen aff, gaff derfor 4 Rdlr.
1622: Noch vedgaff forne drengs fader for hannes sønn uloulig udrach snedkerenns Munngodtt, som de schulle Haffue mens de arbeidet i kirchenn. for denne hans forseelse 2 Rdlr.
1622: Niels Oluffsen Ørnehoug stach Suend Anderssenn Beld medt enn Kniff i giestbud, Gaff derfor 4 Rdlr
1627: Niels Oluffsen Ørnehough for hans Festetøs komb forthilig med Barn.
Bøtte Penge 4 Rdlr
1628: Niels Ørnehoug for Slaggsmaal, Bøder 2 Rdlr

Oluff Ørnehaug fikk 2 barn

 • I. Mons Olson Ørnehaug f.1618 d.1688
 • II. Niels Olson Ørnehaug f. omkr 1620

Kilder:

Kirkebøker
Jan Anders Timberlid: Bygdebok for Gaular
Anders og Magne Fagerheim: Bygdebok for Fjaler
Hans Hansen: Drægebøslekta
Sjeleregister for Gaular

Laget med Familiearkiv 5