Aner til Olaf Frithjof Johnsen

Far: Johan Adolf Johnsen
Mor: Oline Richvoldsdatter

 Generasjon 1

 

Olaf_og_Gunda           
                                                                                                                                          


Oppdatert 18.8.2011
tilbake til slektside
tilbake til mine foreldre, besteforeldre og oldeforeldre

1.  Olaf Frithjof Johnsen (far: Johan Adolf Johnsen, )

ble født den 1 aug 1886 i Korsgata 11, Grünerløkka, Kristiania.

Han ble døpt den 29 aug 1886 i Paulus kirke.
Faddere: Kari Svendsen, snekker Karl Habbersted og Oskar Svendsen.

Olaf bodde den 30 sep 1888 i Korsgata 11, Grünerløkka, Kristiania.

Den 15 des 1889 bodde han i Øvre gade 9, Grünerløkka, Kristiania.

Moren døde den 5 jul 1893 i Øvre gade 9, Grünerløkka, Kristiania, 44 år gammel.

Han bodde hos faren, Johan Adolf Johnsen (807) den 1 okt 1899 i Herslebsgate 32, Grønland.

Da søsteren Anna Marie og Olaf ble konfirmert bodde de i Herslebsgate

Ved folketellingen i 1900 bodde familien i Herslebs Gade 32, Grønland.;
Vaaningshus
og en Stald, 4 etasjer, 37 (27?) beboelse (leiligheter?), 2 hester.

Han ble konfirmert den 14 apr 1901 i Grønland kirke. Karakter: 3 (mor kaldt Oline Rikvaldsen).

I 1903 bodde de i Tøyengata 37, Grønland, de bodde i 4. etasje.
Johan Adolf med familie bodde hos stedatter Magda og hennes mann.
Einar ble konfirmert mens de bodde her.

Olaf var fadder ved dåpen til Margit Solveig Gustava Martinsen (datter til Magda) den 19 jun 1904 på Grønland kirke.

Han opplevde unionsoppløsningen den 7 jun 1905.

1908 bodde Johan Adolf fortsatt i Tøyengata 37 sammen med Magda og sønnene sine, Einar og Olaf
I Bytellingen er han og barna ført som logerende.

Søster til Olaf, Anna Marie dør den 24 nov 1908 på Dalbo, Ulleren, Vestre Aker, 24 år gammel;

24 Aar, Arbeiderhustru. Anmeldt af Manden, arbeider Einar Petersen og avdødes forældre Adolf Johnsen og hustru Marie, Tøiengt. 40
Eier kun almindelig indbo. Manden meddelt giftetilladelse 14.9.1916.

Ved folketellingen i 1910 var Olaf Frithjof Johnsen sadelmagerlærling.
Johan Adolf bor fortsatt hos søsteren Magdalena Sofie og Martinius Martinsen (8787) i Tøyengata 41, sammen med Olaf og Einar.

Olaf var tapetserer i 1913. 

Han bor fremdeles i Tøyengata 41, 3. etg, .
I Tøyengata bodde også broren Einar og faren Johan Adolf,   Magda og hennes familie.

Olaf flyttet til Smedgata 35 den 15.10.1913.

Han giftet seg med Gunda Marie Olsen (31) den 26 apr 1913 i Grønland kirke, Kristiania. Lysning 20.4.1913
Vielse lørdag 26.4.1913 kl 5 1/2 For æktesk lovl understaar: Gustav Olsen og Ole D Gustavsen.

Han bodde fra 15 okt 1913 til 1 nov 1914 i Smedgata 35 1/2, Grønland, Oslo, Norge.
Leiligheten hadde 1 beboelsesrum og 1 kjøkken. Månedsleien var 20 kr.

Olaf var Tapetersvend hos A Olsen i 1914 i Kristiania.

Han var fadder ved dåpen til Ragnar Bjørgvin Martinius Martinsen (sønn til Magda)(8792) den 19 jul 1914 i Kampen kirke.

Olaf og Gunda bodde den 1 nov 1914 i Eriksgate 17 1/3, Kampen, i første etasje, oppgang 3 (inne i gården)  m / 1 rom og kjøkken

Der bodde de  til 1948. I folketellingen for 1918 bor søsteren til Gunda, Magda Karoline f. 1895 der sammen med dem. (Hun bor der i 1917 også.)

Månedsleien er i 1915 15 kr pr mnd, i 1916 - 18 er den 16 kr
Det er ikke elektrisk lys eller centralvarme i leiligheten i årene 1914-1918
I gården er det 1 3-roms leilighet, 10 2-roms og 14 1-roms leiligheter.

Det hører butikk til en av leilighetene.

I 1925 er leien 17 kr pr mnd. Det bor 103 personer i gården som eies av M Gjestang, som også bor i gården

(Det står nevnt at Olaf flyttet også i 1906? )

I 1935 betaler de 17 kr pr mnd. Leiligheten er uten, centralfyr, vanklosett eller varmt vann.

Olaf var Tapetsersvend hos A Olsen.

Han er kalt både Møbeltapetserer og tapetsereri 1916. 

Sønnen, Einar Ørnulf  dør den 6 mai 1916 i Eriksgate 17 1/3, Kampen, 1 år gammel;
Guttebarn Einar Johnsen 1 9/12 aar, død 6. may
I kirkeboka: ægtef barn, far: tapetsere Olaf Johnsen, f. 1914 i Kri a.

I 1920 var han Tapetserer hos Nygaard Iglerud i Kristiania,

Han opplevde at Kristiania ble til Oslo i 1924.

I 1925 var han Møbeltapetserer med eget verksted i Sofienberggata 9, Grünerløkka, Oslo.

Den 1. desember 1928 var han  Møbeltapetserer hos Biset Mikelsen, Kirkegaden 34, Oslo.

Han var vitne i bryllupet til John Fredrik Endresen og Magnhild Elfrida Sofie Martinsen den 30 mar 1929;
I følge lysningsprotokollen ble de viet på påskeaften.
Vitner: Tapetserer Olaf Johnsen, Eriksgd 17 og Lokomotivfører Erik Nyrud, Enerhaugsgd 27.

Han var vitne i bryllupet til Gustav Erling Gulbrandsen og Anna Gunvor Rikvalda Martinsen den 4 okt 1930;
Lysning 8.9.1930, viet kl 1.
Vitner: Møbelarb. Olaf Johnsen, Eriksgd 7 og Laborant John Endresen, Sørligd 3.

I 1935 var han Møbeltapetserer i Etterstadgata 3, Oslo.

Han opplevde  KRIG !! fra den 9 apr 1940  til den 7 mai 1945.

Han var møbeltapetserer hos Birger Nordby, Etterstadgt 6, Oslo den 1 okt 1948.

Han og Gunda Marie Olsen (31) bodde den 1 okt 1948 på Eriksgate 17 2/2.
Olaf og Gunda fikk en 2-roms leilighet i samme gård som de hadde bodd siden 1914.
Flere av de voksne barna bodde fortsatt hjemme.

Sønnen Erling med kone og datter overtok 1-roms leiligheten de hadde hatt før.

Olaf døde den 1 okt 1950 på Oslo, Norge, 64 år gammel.

Han ble begravet på Østre gravlund, Helsfyr, Oslo, Norge.

Generasjon 2

 

2.  Johan Adolf Johnsen (kalt Adolf) (far: Johan Johnsen, ).

Han ble født den 8 jan 1848 på Rikshospitalet, (Christiania Fødselsstiftelse).

Han ble døpt den 14 jan 1848 på Rikshospitalet.
Faddere: Agnethe Olsen, Dorthea Christensdatter, matros Andreas Larsen og en til.

Han ble vaksinert den 12 apr 1859.

Han bodde i 1862 på Fjvd nr 29, Kristiania, Norge. 

Han ble konfirmert den 5 okt 1862 i Domkirke, Kristiania. Karakter: Temmelig god.
Adolf bodde da i Fjrd nr 29.

I 1865  bodde han som Logerende  hos Iver Christensen (9331) og Karen Kirstine Chistiansdatter Klepsløff (9493) i Fjerdingens gade, Kristiania.
(Iver er temmelig sikkert morbror til Adolf)

Ved folketellingen i 1875 bodde Adolf på Grønland 1, Kristiania. Adolf var da stensetter.

Han var forlover i bryllupet mellom Carl Johan Norling og Anne Marie Iversdatter (datter til Iver Christensen) den 17 okt 1880 på Grønland kirke. 

Den 23 mars 1884 bodde han i Korsgata 11, Grünerløkka.  Han var da brolægger.

Han giftet seg med Oline Richvoldsdatter den 23 mars 1884 i Paulus kirke, Oslo, Norge.
Vitner:  Ivar
Christensen og Carl J Norling.

Ved folketellingen i 1885 bodde Oline  og Johan Adolf i Korsgade. Johan Adolf er arbeidsmann.

De bor fortsatt der 30.september 1888, men den 15 desember 1889 bor de i Øvre gade 9, Grünerløkka,

Han var fadder ved dåpen til Ivar Kolbjørn Iversen (sønnesønn til Iver Christensen) den 13 sep 1891 i Petrus kirke, Kristiania.

Kona  dør den 5 jul 1893 i Øvre gade 9, Grünerløkka, 44 år gammel.

Han var fadder ved dåpen til Frithjof Albert Kristian Iversen (sønnesønn til Iver Christensen) den 13 okt 1895 i Petrus kirke, Kristiania

Han var fadder ved dåpen til Dagmar Kristine Norling (datterdatter til Iver Christensen) den 4 des 1898 i Grønland kirke;
var også Pige Magda Johnsen (stedatter til Adolf) og Johan Johnsen (far til Adolf?)

Han var stensætter den 1 okt 1899.

Han bodde den 1 okt 1899 i Herslebsgate 32, Grønland.

Han var brolægger i 1900.  Da bodde han fortsatt i  Herslebs Gade 32.
Vaaningshus
og en Stald, 4 etasjer, 37 beboelse (leiligheter?), 2 hester.

Han var vitne i bryllupet til Martinius Martinsen og Magdalena Sofie Pedersen (stedatter) den 18 aug 1901;
Vitner: Gibsmager Karl Norling, Tøiengd 40 og Brolægger Adolf Johnsen, Herslebsgd 32.

Han var fadder ved dåpen til Adolf Olav Einar Martinsen (sønn til stedatter Magda) den 27 jul 1902 i Paulus kirke, Grünerløkka;

I 1903 bodde han i Tøyengata 37, Grønland, Oslo, Norge. Han bodde hos stedatteren Magda og hennes mann.

Einar ble konfirmert mens de bodde her.

1908 bodde han fortsatt i Tøyengata 37 sammen med   Magda og sønnene sine, Einar og Olaf

I Bytellingen er han og barna ført som logerende.

Han var Brolægger i 1904.

Han var fadder ved dåpen til Margit Solveig Gustava Martinsen (datter til stedatter Magda) den 19 jun 1904 i Grønland kirke.
Faddere
: ug. Anna Marie Johnsen, ug. Hilma Olsen, brolægger Adolf Johnsen, dagarbeider Olaf Johnsen.

Han var fadder ved dåpen til Magnhild Elfrida Sofie Martinsen (datter til Magda) den 15 okt 1905 i Grønland kirke.
Faddere: g Anna Norling, ug. Anna Johnsen, stensætter Adolf Johnsen, bødker Einar Pettersen.

Han var fadder ved dåpen til Anna Gunvor Rikvalda Martinsen (datter til Magda) den 17 nov 1907 i Tøyen småkirke.
Faddere:  Brolægger
Adolf Johnsen, Bødker Einar Pettersen, Kone Anna Nordlien, (Nordling? anm. Grete) Kone Anna Pettersen.

Han bodde i 1908 i Tøiengata 40.  

Datteren Anna Marie dør den 24 nov 1908 på Dalbo, Ulleren,, 24 år gammel;

24 Aar, Arbeiderhustru.  Anmeldt af Manden arbeider Einar Petersen og avdødes forældre Adolf Johnsen og hustru Marie,
Tøiengt
. 40.  Eier kun almindelig indbo.
  Manden meddelt giftetilladelse 14.9.1916.  


Han var fadder ved dåpen til Marta Gudrun Magdalene Martinsen (datter til magda) den 7 nov 1909 i Kampen kirke,
Faddere: Moderen, Anna Johnsen, Adolf Johnsen, Einar Pedersen.

Ved folketellingen i 1910 bodde Johan Adolf Johnsen sammen med Magdalena Sofie Pedersen og Martinius Martinsen i Tøyengata 41

Han var fadder ved dåpen til Ragnhild Solveig Eugenie Martinsen (datter til Magda) den 6 aug 1911 i Kampen kirke.
Faddere: Anna Norling, Anna Norling (datter), Adolf Johnsen, Faderen.

Han døde av Cancer ventrcoli (kreft i magesekken) den 8 nov 1912.  64 år gammel;
Meldt 9.11.1912 Brolægger Johan Adolf Johnsen 63 aar gl død i går Tøiengd 41 Afd var enkemand eftl 3 myndige børn, alle her.
Anmeldt af datteren fru Magda Martinsen, dødstedet.  Han bodde da fortsatt i Tøyengata 41.

Han ble begravet 15 nov 1912 på Kapellet, Østre Gravlund, Helsfyr, Kristiania; kl 1.


  Johan_Adolf_Johnsen_

Anna Norling, som er kalt søster i dødsannonsen, er datter til Iver Christensen.

 

De tre kjente barna til Johan Adolf Johnsen og Oline Richvoldsdatter var:

                                    i.    Anna Marie Johnsen (996) ble født den 18 jul 1884 i Korsgata 11, Grünerløkka, Kristiania. 
Hun giftet seg med Einar Petersen cirka 1905. 
Hun døde den 24 nov 1908 på Dalbo, Ulleren, Vestre Aker, 24 år gammel.

                          1.     ii.    Olaf Frithjof Johnsen (30).

                                 iii.    Einar Oskar Johnsen ble født den 26 nov 1889 i Kristiania, Norge. 
Han giftet seg med Kaspara Marie Larsen den 12 apr 1922 hos Notarius publicus, Kristiania.  
Vitner: sporveisarbeider, Martinius Martinsen, Tøiengt 41 og

husmor Karen Marie Haudemann, Sarpsborggt 16. 

Einar døde den 8 jun 1975 i Lørenskog, Akershus, 85 år gammel.


3.  Oline Richvoldsdatter (far: Richvold Pedersen, #6)

Hun ble født den 4 jun 1849 på Nordtvedteie, Aker, Akershus, Norge.

Oline ble døpt den 26 aug 1849 i Oslo hospitalkirke.
Mor: Pigen Malene Olsdatter født Fedt Sogn, 33 Aar s 14d OctoberNortvedtejed.
Barnets Fader, Ungkarl Skomager Reichwald Pedersen paa Saugene, Gruner fjerding, ellers i lang tid for Gudmundsen paa Briskebye.
Moderen vært paa Briskebye og i Aker 9 1/2 Aar.
Været i Egebergfjerdingen? sanned? 1 Aar, ellers paa Briskebye.
Malene har før fått barna:

1 Drengen Johan Olsen født i Fedt paa 10de Aaret (Jeg har ikke funnet han i kirkeboka for Fet)

2.  Martin paa det 7 Aar

3.  Olaus   2 Aar, død vaaren 48, søndag efter Bededag

4.  Oline født 4.6.49

Disse 3 med Ungkar Skomager Reichwald Pedersen
Meldt af Barnets Moder.  Hendes 4d lejermaal.
Faddere: Dorthe Nilsdtr,  Anna Marie Østensdtr?, Zacharias Olsen, Daniel Olsen, Hans Nielsen.
 

Faren dør den 10 sep 1857 på Holtet, Jomfrubråten, Aker, Norge, 36 år gammel.

Hun bodde hos moren, Malene den 1 mai 1859 på Manglerud, Aker.

Oline ble konfirmert den 2 okt 1864 i Vestre Aker kirke. Karakter ved konfirmasjonen: henved godt.

Ved folketellingen i 1865 bodde Oline i Nedre Ruseløkkvei 28, Kristiania. Etternavnet skrevet Rikvaldsdatter.

Moren dør den 28 sep 1871 på Braaten, Ekeberg, Østre Aker, 54 år gammel; Enke etter Rikvold Pedersen,
efterlater
6 voxne børn.
Døde hos Anne Dorthea Erlingsdatter, Braaten under Ekeberg.

Oline og Marius Pedersen fikk et barn, Magdalene den 15 feb 1872 i Kristiania.
Magdalene
døde samme år

De fikk også et barn, Magdalene Sofie (Magda) den 2 feb 1874.  

Oline var seilduksarbeider i 1875 i Kristiania.
Hun bodde da i Korsgata 11, Grünerløkka.

Hun giftet seg med Johan Adolf Johnsen (se nr 2) den 23 mars 1884 i Paulus kirke, Oslo.
Vitne:  Ivar
Christensen og Carl J Norling.

Ved folketellingen i 1885 bodde Oline og Johan Adolf i Korsgade, Grünerløkka.
Adolf er arbeidsmann.

De bodde den 30 sep 1888 fortsatt i Korsgata 11.  

Den 15 des 1889 bor de i  Øvre gade 9, Grünerløkka..

Oline var fadder ved dåpen til Ivar Kolbjørn Iversen (sønnesønn til Iver Christensen) den 13 sep 1891 i Petrus kirke.
Faddere: G Gunstad, A Johnsen brolægger, H Olsen, Kone Oline Johnsen, Pige Hulda Olsen

Hun døde av tuberkulose den 5 jul 1893 i Øvre gade 9, Grünerløkka, 44 år gammel.
og ble begravet  8 jul 1893 fra Paulus kirke, Grünerløkka;

Navn: Oline Jonsen Gift med Stensetter Adolf Jonsen. Født 1848 på Bolteløkka Bolig: Øvre Gade 9
Dødsanmeldelsesprotokollen: 4 barn, hvoraf 1 mindreårig og 3 umyndige.

 

Generasjon 3

 

4.  Johan Johnsen  

ble født cirka 1820.

Han var Barbersvend i 1848.

I 1848 bodde han i Østergade, Kristiania, Norge.

Han og Marthina Christensdatter  (se nr 5) fikk et barn den 8 jan 1848. 

Det er trolig Johan som  var en av fadderne ved dåpen til Dagmar Kristine Norling (datterdatter til Iver Christensen) den 4 des 1898 i Grønland kirke;

Faddere: Pige Magda Johnsen, Pige  Christine Hansen, Brolægger Adolf Johnsen, Brolægger  Johan Johnsen.

Eneste kjente barn til Johan Johnsen og Marthina Christensdatter var:

 

                          2.      i.    Johan Adolf Johnsen.

5.  Marthina Christensdatter  (far: Christen Gulbrandsen,  se nr 10)  

ble født den 24 okt 1825 i Sannergaden, Aker.   

Hun ble døpt den 6 nov 1825 i Aker kirke.

Faddere: Berthe Madsdatter, Inger (Adelstensdatter?), Berthe Johannesdatter, Lars Jens Baalie, Ole Iversen (kan være Evensen).

Hun ble konfirmert den 3 okt 1841 på Aker kirke. Karakter: G.

Hun fikk et barn fikk et barn, Johan Adolf, med  Johan Johnsen  (se  nr 4) den 8 jan 1848.
Da bodde hun i Lakkegaden, Kristiania.

Barnedåp i Tannum kirke. Maleri av Harriet Backer

Tanum-kirke


6
.  Richvold Pedersen Levre-eie (far: Peder Monsen,  se nr 12)

ble født den 26 mars 1821 på Busterud, Levre, Bærum.

Han ble døpt den 8 apr 1821 i Tanum kirke.
Faddere: 1. Anne (Larsdatter?) Gjettum, 2. Johanne (Lauritsdatter?), 3. Jon Lauritsen, Ola Monsen Gjettum, Ivar Monsen (Lysager?).

Han ble konfirmert den 10 apr 1836 i Haslum kirke; temmelig gode Kundskaber,

 Han fikk et barn, Martin, med Malene Olsdatter Burås den 28 feb 1844.  Martin er  ført som ægte av klokkeren.
Dette er tydeligvis ikke riktig, siden Ole Peter, f 23.4.1846, Oline, 6.7.1849, Anne Gurine f 29.12.1852 og Peder , født 21.3.1855
(som Richvold og Malene får senere, alle er uægte.

Han var Skomaker da Martin og Johan Peter ble født. Han  jobbet da hos skomaker Andreas Fredrik Olsen på Briskeby.

Den 4 jul 1847 bodde han på Saugene, Aker..

Da Oline ble født 6.7.1849, var han hos skomaker Gudmundsen samme sted.  

Sønnen Ole Peter  dør den 12 mai 1848 på Briskeby, Aker, 2 år gammel; Dødsårsak: forkjølelse.

Richvold  og Malene bodde den 4 jun 1849 på Nordtvedtejet, Østre Aker.   

Den 21 mar 1855 bodde de på Egebergeiet, Østre Aker.

Datteren Anne Gurine, født 29.12 1852, ble døpt den 26 aug 1855 i Oslo Hospitalkirke, samtidig med  broren Peder f. 21.3.1855.
Foreldre: Skomager Richwold Pedersen 34 1/2 Aar og Pigen Lena Olsdtr fra Fet Præstegjeld 39 1/2 Aar gl. Egebergeiet
Faddere: Lena Olsdatter, Anne Kistine Olsdtr,  Casper Christiansen og  Edvard Olsen .

4de Legermaal

1. Martin, født 12.1.44, døbt i Ager Kirke

2. Petter, født og død for omtrent 9 Aar, Ager

3. Petter også død for 5 Aar side, Oslo

4. Oline, født  6.7.1849, døbt Oslo

5 og 6 er nr 81 og 90 (1855)

Anmeldt for Amtet 18.1.56   (usikker på denne, anm. Ge).  

Richvold og Malene Olsdatter Burås  (se nr 7) giftet seg den 8 mars 1857 i Oslo Hospitalkirke,
9 dager før deres sjette barn ble født.
Vitner: Hans Haagensen og Mons Halvorsen
Ungkar Skomager Richvold Pedersen f Bærum, bor Ø Aker 36 Aar, Fader Peder Monsen
og Pige Malene Olsdtr f Fet 40 1/3 Aar.
Forlangt av Brudgommen.

Richvold og Malene bodde den 8 mars 1857 på Holtet, Østre Aker.

Han døde den 10 sep 1857 (6 mnd etter bryllupet)   Holtet, Jomfrubråten, Aker, 36 år gammel. 
10.9.1857,  gift mand, skomager Richvold Pedersen, 36 år, død av drikfældighet. 
Hustru Malene Olsdatter, 5 børn. 

Han ble begravet 14 sep 1857 fra Vestre Aker kirke. Det står i kirkeboka:

De seks kjente barna til Richvold Pedersen Levre-eie  og Malene Olsdatter Burås var:

 

                                    i.    Martin Richvoldsen ble født den 28 feb 1844 på Briskeby.

                                   ii.    Ole Peter Richvoldsen ble født den 23 apr 1846 på Briskeby, Aker. 
Han døde den 12 mai 1848 på Briskeby, 2 år gammel. 

                          3.   iii.    Oline Richvoldsdatter

                                  iv.    Anne Gurine Richvoldsdatter ble født den 29 des 1852 på Egebergeiet, Aker. 
Det er kanskje hun som dør 28 feb 1923 på Ullevål sykehus, Kristiania, Norge, 70 år gammel.

                                   v.    Peder Richvoldsen ble født den 21 mar 1855 på Egeberg-eje, Oslo.

                                  vi.    Bernhard Richvoldsen ble født den 17 mar 1857 på Nordseter-ejet, Aker. 
Han døde den 4 nov 1910 på Grimstadgata 6, Kristiania, Norge, 53 år gammel. 
Han ble begravet 8 nov 1910 på Sagene kirke, Kristiania, Norge.

 

 

7.  Malene Olsdatter Burås  (far: Ole Sørensen, se nr14)

ble født den 13 okt 1816 på Burås, Hovin, Fet, Akershus.

Hun ble døpt den 20 okt 1816 i Fet kirke.
Faddere: Erik Buraas, Hans ib, Ole Nerdrum, Anne Nerdrum.  

Hun ble konfirmert den 1 apr 1832 i Fet kirke. Lægdsbarn, meget god.  

Hun bodde den 1 apr 1832 på Støvind, Fet, Akershus, Norge.  

Hun skal ha fått et barn, Johan, i 1839. Jeg vet ikke hvem som var far til Johan.  Jeg har ikke funnet Johan i kirkeboka for Fet i 1839.

Faren dør den 24 okt 1842 på Hauger, Nerdrum, Fet, Akershus, 57 år gammel.

Malene og Richvold Pedersen Levre-eie fikk et barn, Martin den 28 feb 1844 i Kristiania. Han er ført som ægte av klokkeren.
Dette er tydeligvis ikke riktig, side Ole Peter, Oline, Anne Gurine og Peder  (som alle er født etter Martin) alle er uægte Norge.  

Sønnen Ole Peter  dør den 12 mai 1848 på Briskeby, Aker, 2 år gammel; Dødsårsak: forkjølelse.  

Den 4 jun 1849 bodde de på Nordtvedtejet, Østre Aker.

Datteren Oline ble døpt den 26 aug 1849 i Oslo hospitalkirke, Gamlebyen, Oslo;
Fra kirkeboka: Pigen Malene Olsdatter født Fedt Sogn, 33 Aar s 14d OctoberNortvedtejed.
Barnets Fader, Ungkarl Skomager Reichwald Pedersen paa Saugene, Gruner fjerding, ellers i lang tid for Gudmundsen paa Briskebye.
Moderen vært paa Briskebye og i Aker 9 1/2 Aar. Været i Egebergfjerdingen? sanned? 1 Aar, ellers paa Briskebye.

1 Drengen Johan Olsen født i Fedt paa 10de Aaret

2.  Martin paa det 7 Aar

3.  Olaus   2 Aar, død vaaren 48, søndag efter Bededag

4.  Oline født 4.6.49

Disse 3 med Ungkar Skomager Reichwald Pedersen
Meldt af Barnets Moder.  Hendes 4d lejermaal.
Faddere: Dorthe Nilsdtr,  Anna Marie Østensdtr?, Zacharias Olsen, Daniel Olsen, Hans Nielsen.  

Malene og Richvold bodde den 21 mar 1855 på Egebergeiet, Østre Aker.

Datteren Anne Gurine ble døpt den 26 aug 1855 på Oslo Hospitalkirke, samtidig med sin bror Peder f. 21.3.1855.
Fra kirkeboka: Skomager Richwold Pedersen 34 1/2 Aar og Pigen Lena Olsdtr fra Fet Præstegjeld 39 1/2 Aar gl. Egebergeiet
Faddere: Lena Olsdatter, Anne Kistine Olsdtr,  Casper Christiansen og  Edvard Olsen .

4de Legermaal

1. Martin, født 12.1.44, døbt i Ager Kirke

2. Petter, født og død for omtrent 9 Aar, Ager

3. Petter også død for 5 Aar side, Oslo

4. Oline, født 6.7.1849, døbt Oslo

5 og 6 er nr 81 og 90 (1855)

Anmeldt for Amtet 18.1.56   (usikker på denne, anm. Ge).

Malene og Richvold bodde den 8 mar 1857 på Holtet, Østre Aker.

Hun giftet seg med Richvold Pedersen Levre-eie  (se #6) den 8 mar 1857 i Oslo Hospitalkirke, 9 dager før deres sjette barn ble født..
Vitner: Hans Haagensen og Mons Halvorsen
Ungkar Skomager Richvold Pedersen f Bærum, bor Ø Aker 36 Aar, Fader Peder Monsen
og Pige Malene Olsdtr f Fet 40 1/3 Aar.
Forlangt av Brudgommen.

Richvold  dør den 10 sep 1857 på Holtet, Jomfrubråten, Aker, 36 år gammel.

Oline bodde den 1 mai 1859 på Manglerud, Aker.

Ved folketellingen i 1865 var hun melkehandler på Berget, Nordseter, Østre Aker.

Som enke bodde Malene på husmannsplassen Berget under Nordseter.
Nordre Berget lå på den snaue fjellskalken der Ekebergveien 132 står nå og kalles ofte Ramberg.
Søndre Berget var en forløper for Seterhøi.
Skolekretsen var Bergenhus.
Andre navn på gården som ga kretsen navn var: Berenthus, Beerdinghus (1771) og Bernhus.

Bergenhus
var husmannsplass under Nordseter til 1808, deretter selvstendig bruk og gnr 155 i Aker.
Våningshuset lå i Ekebergveien 147 på hjørnet av Raschsvei. 
Det ble revet i 1988.

Hun bodde den 24 apr 1870 på Erlandstuen, Lambertsæter, Aker. Lægd hos Benecke.  

Hun døde den 28 sep 1871 på Braaten, Ekeberg, Østre Aker, 54 år gammel; Enke etter Rikvold Pedersen,
efterlater
6 voxne børn.

Malene døde hos Anne Dorthea Erlingsdatter, Braaten under Ekeberg.

Hun ble begravet 1 okt 1871 fra Capellet, Østre Aker kirke, Ulven, Østre Aker.

 

Generasjon 4

 

10.  Christen Gulbrandsen  

ble født cirka 1790.

Han var Tjener hos ?? Bentzen den 11 mai 1818.  

Han giftet seg med Anne Iversdatter   (se nr 11) etter 11 mai 1818. (Anne Christine er uægte).  

Christen og Anne bodde den 14 okt 1821 i Sannergaden, Aker.

De bodde der også 6.11.1825.  Han var Arbeidsmand.

Christen er kalt arbeidsmand også ved Marthinas dåp 6.11.1825 den 14 okt 1821.  

Han er også kalt Kanthugger.

De fem kjente barna til Christen4 Gulbrandsen   og Anne Iversdatter  var:

 

                                    i.    Anne Christine Christensdatter  ble født den 24 apr 1818 på Galgebjerget, Kristiania.

                                   ii.    Iver Christensen  ble født den 30 sep 1821 i Sannergaden, Aker. 
Han giftet seg med Karen Kirstine Chistiansdatter Klepsløff den 15 jun 1856 i Domkirken, Kristiania.
Vitner: PT Neuberts, stenhugger og Andreas Arnesen, stenhugger. 
Han giftet seg med Jacobine Christensdatter cirka 1870. 
Han døde den 18 mar 1896 i Kristiania, 74 år gammel. 
Iver ble begravet 23 mar 1896 på Østre Gravlund, Helsfyr, Kristiania, Norge.

                          5.   iii.    Marthina Christensdatter .

                                  iv.    Anna Petronella Dorthea Christensdatter ble født den 13 okt 1827.

                                   v.    Syverine Augusta Christensdatter ble født den 17 aug 1831 på Grønland, Kristiania.

 

11.  Anne Iversdatter  

ble født cirka 1800.

Hun giftet seg med Christen Gulbrandsen (se nr10) etter 11 mai 1818. (Datteren Anne Christine er uægte.)

Hun og Christen Gulbrandsen bodde den 14 okt 1821 i Sannergaden, Aker.

De bodde der også 6.11.1825.

Levre_maleri

12.  Peder Monsen

ble født i 1792.

Han var 23 år gammel Tjenestedreng på Søndre Levre, Bærum i 1815.

Han var fadder ved dåpen til Martha Jonsdatter  den 9 jul 1815 i Haslum kirke, Bærum.

Den 4 aug 1816 var han fadder ved dåpen til Erich Jonsen Waller (11805)  i Haslum kirke, Bærum.

Peder  giftet seg  med Anne Arnesdatter  (se nr 13) den 8 sep 1816 i Tanum kirke, Bærum.
Vitne: Nils Gjettum og Erich Levre.

Datteren Maren  døde den 4 mar 1817, 3 mnd gammel på Levre, Bærum.

Han var fadder ved dåpen til Johan Jonsen Waller den 20 aug 1820 i Haslum kirke, Bærum.

I 1825 bodde familien på Braaten under Levre, Bærum.
Peder  er
kalt husmann uten jord.
Han er 33 år, kona Anne Arnesdatter er 34 år.
Han har 3 barn: Maren 7, Richvold, 3 og Birthe 2.

 I 1835 er han Husmann med jord
Han er 43 år og kona er 44.
Hun er datter til husmann Arne Pedersen på Gjettum.
De har 4 barn Richvold 14, Marte 8, Arne 4 og Pauline 1 i 1835 på Busterud, Levre, Bærum.

Peder Monsen var medlem av Marcus Thranes Arb.forening i 1835.

Han var fadder ved dåpen til Nicolai Martinius Nilsen den 5 okt 1845 i Tanum kirke, Bærum.  

Peder døde før 1875 på Busterud, Levre.

Kona er enke da hun dør i 1875.

(Jeg kan heller ikke finne ham i 1865-tellingen, så han er nok død allerede da.

De ni kjente barna til Peder Monsen og Anne Arnesdatter var:

                                    i.    Maren Pedersdatter Levre-eie   ble født den 31 des 1816 på Waller, Bærum. 
Hun døde den 4 mar 1817 på Levre, Bærum.

                                   ii.    Maren Pedersdatter Levre-eie   ble født den 7 apr 1818 på Busterud, Levre, Bærum. 

                                          Hun giftet seg med Nils Ingvoldsen Sandvigen den 30 okt 1842 i Haslum kirke, Haslum, Bærum.
Nils var enkemann.

Det første ekteskapet hans var barnløst.

Forlovere: Ole Poulsen, Sandvigen og

Olaus Christiansen.

                          6.   iii.    Richvold Pedersen Levre-eie.

                                  iv.    Birthe Pedersdatter Levre-eie ble født den 3 nov 1823 på Busterud, Levre, Bærum.

                                   v.    Arne Pedersen Levre-eie ble født den 24 okt 1826 på Levre, Bærum. 
Han døde den 11 jan 1827 på Levre, Bærum. 

                                  vi.    Marthin Pedersen Levre-eie ble født den 17 nov 1827 på Busterud, Levre, Bærum. 
Han giftet seg med Johanne Andersdatter Wøyen-eie den 2 nov 1856 i Haslum kirke, Haslum, Bærum.
Forlovere: Anders Larsen Wøyeneie og Andreas Sørensen Blegeneie. 
Han døde etter 16 sep 1903 på Krabberud, Solberg, Bærum.

                                vii.    Arne Pedersen Levre-eie ble født den 8 jul 1831 på Busterud, Levre, Bærum. 
Han og Christine Johannesdatter fikk et barn den 5 mar 1852 i Asker. 
Han giftet seg med Maren Gulbrandsdatter den 13 nov 1853 i Tanum kirke. 
Han døde den 3 aug 1895 på Levreeie, Vestre Bærum, Bærum, 64 år gammel.

                                viii.   Pauline Pedersdatter Levre-eie ble født den 5 sep 1834 på Busterud, Levre, Bærum. 
Hun døde den 18 sep 1837 på Busterud, Levre, Bærum, Akershus, Norge, 3 år gammel.

                                  ix.    Nicoline Pedersdatter Levre-eie født den 12 feb 1839 på Levreeie, Bærum.

 

13.  Anne Arnesdatter (far: Arne Pedersen, se nr 26),,

ble født den 10 okt 1792 på Lubberud, Gjettum, Bærum. 

Hun ble døpt den 21 okt 1792 i Asker. 

Faren  døde den 1 sep 1805 på Dehlie-eiet, Asker.

Anne var fadder ved dåpen til Martha Jonsdatter den 9 jul 1815 i Haslum kirke, Bærum. 

Hun giftet seg med Peder Monsen  (se nr 12) den 8 sep 1816 i Tanum kirke, Bærum.
Vitne: Nils Gjettum og Erich Levre.
 

Datter Maren  døde den 4 mar 1817 på Levre, Bærum. 

Hun var fadder ved dåpen til Marthin Pedersen Levre-eie den 26 des 1827 i Tanum kirke, Bærum.


Mannen hennes døde før 1875; Anne er enke da hun dør i 1875.
(Trolig dør han før 1865. Jeg finner han ikke i 1865-tellingen)

Hun døde av alder den 20 mai 1875.  på Busterud, Levre-eie, Bærum, 82 år gammel. 

Anne ble begravet 30 mai 1875 fra Tanum kirke. Hun døde som enke og fattiglem.

14.  Ole Sørensen Piletangen (Søren Nikolaisen, se nr 28)

ble født før 15 des 1785 på Piletangen, Fet, Akershus. 

Han ble døpt den 15 des 1785 i Fet kirke.
Faddere: Hans Ju?? Christopher ?? og Christian Mielver, Kari Larsdatter Piletangen, Martha Gran.

Mor ble introdusert 22.1.1786. 

Han kalte seg også Sørensen Fusenberg. 

Datteren Malene er født på Buraas under Hovin.
De andre barna er født på Strandbakken, fra 1898 gnr 13, bnr 15, Hovinåsen 26.

Fra bygdeboka:
Familien bodde senere i Nerdrumshaugen og Ole Sørensen døde i Haugerløkka.

Han ble forlovet med Marte Olsdatter Tøyen (se nr 15)  den 20 nov 1812 i Fet kirke.
Forlovere: Søren Larsen Hovind ogHans Bredesen ib.
,

Han giftet seg med Marte den 27 des 1812 i Fet kirke. 

Fra 1816 kalte han seg Sørensen Burås. 

Fra 1820 kalte han seg Sørensen Strandbakken. 

Ole og Marte bodde den 10 okt 1841 på Foss i Fet.

Sønnen Oles ble konfirmert da. 

Han kalte seg da Olsen Foss. 

Kona  døde den 24 okt 1842 på Hauger, Nerdrum, Fet; 57 år gammel. 

Fra 1860 kalte han seg Sørensen Haugerløkka. 

Han døde den 19 des 1860 på Haugerløkka, Fet; Fattiglem.

Han ble begravet 23 des 1860 fra Fet kirke. 

 

De fire kjente barna til Ole Sørensen Piletangen og Marte Olsdatter Tøyen var:

                          7.      i.    Malene Olsdatter Burås.

                                   ii.    Syrine Olsdatter Strandbakken ble født den 4 mar 1820 på Strandbakken, Hovin.

                                 iii.    Ane Christine Olsdatter Strandbakken  ble født den 19 nov 1822 på Strandbakken, Hovin, Fet.

                                  iv.    Ole Olsen Strandbakken  ble født den 30 jan 1826 på Strandbakken, Hovin, Fet. 
Han giftet seg med Berthe Rebekka Sørensdatter Horgeneie den 15 aug 1851 i Sørum kirke.

 

15.  Marte Olsdatter Tøyen 

ble født i 1785.

Hun og Ole Sørensen Piletangen (se nr 14) ble forlovet den 20 nov 1812 i Fet kirke, Fet, Akershus, Norge;
forlovere:Søren
Larsen Hovind og Hans Bredesen ib.

Hun giftet seg med Ole Sørensen Piletangen den 27 des 1812 i Fet kirke. 

Fra 1816 kalte hun seg Olsdatter Burås.  

Fra 1820 kalte hun seg Olsdatter Strandbakken. 

Marte og Ole bodde den 10 okt 1841 på Foss.  

Hun kalte seg da Olsdatter Foss . 

Fra 1842 kalte hun seg Olsdatter Hauger. 

Hun døde den 24 okt 1842 på Hauger, Nerdrum, Fet; 57 år gammel. 

Hun ble begravet 30 okt 1842 på Fet kirke.

Generasjon 5

 

26.  Arne Pedersen

ble født i 1760. 

I 1786 bodde han på Jong, Asker.  (Bærum hørte til under Asker)

Han giftet seg med Birte Antoniusdatter (se nr 27) den 12 feb 1786 i Asker.

Ved folketellingen i 1801 bodde Arne Pedersen og Birte AntoniusdatterGjettum, Asker.
Arne er Husmann med jord.
Han er 41 og og kona Brite Antoniusdatterer 35 år.
De har 4 barn: Birte 12, Anne 8, Petter 5 og Marte 1 år
Anne Arnesdatter var 44 år, ugift, spinner og hadde husrom der sammen med datteren Helene Pedersen 22 og Berte Nilsdatter 2 år.

(Lubberud lå på Lubberudåsen - en åsrygg sør for Kolsåsbanen).

 Kona  døde den 1 sep 1805 på Dehlie-eiet, Asker.

 De fire kjente barna til Arne Pedersen og Birte Antoniusdatter var:

                                    i.    Birte Arnesdatter ble født den 15 mar 1789 på Lubberud, Gjettum, Bærum. 
Hun giftet seg med Jon Erichsen Waller  den 14 jun 1812 i Asker.

                       13.     ii.    Anne Arnesdatter.

                                 iii.    Petter Arnesen ble født den 10 apr 1796 på Lubberud, Gjettum, Bærum.

                                  iv.    Marte Arnesdatter ble født den 13 des 1799 på Dehlieie, Bærum.

 

27.  Birte Antoniusdatter

ble født i 1766. 

Hun giftet seg med Arne Pedersen (se nr 26) den 12 feb 1786 på Asker. 

Hun bodde da på Gyssestad, Bærum, og kalte seg Antoniusdatter Gyssestad . 

Ved folketellingen i 1801 bodde Arne Pedersen og Birte Antoniusdatter   Gjettum, Asker.
Arne er Husmann med jord.
Han er 41 og og kona Brite Antoniusdatterer 35 år.
De har 4 barn: Birte 12, Anne 8, Petter 5 og Marte 1 år
Anne Arnesdatter var 44 år, ugift, spinner og hadde husrom der sammen med datteren Helene Pedersen 22 og Berte Nilsdatter 2 år.

Lubberud som lå på Lubberudåsen - en åsrygg sør for Kolsåsbanen. 

Hun har også brukt navnet Antoniusdatter Dehli . 

 Hun døde den 1 sep 1805 på Dehlie-eiet, Asker.

 

28.  Søren Nikolaisen Haugergrinda (far: Nikolai Sørensen, se nr 56)
ble født før 27 mar 1758 på Haugergrinda, Fet.

Moren døde den 11 des 1768 på Haugergrinda, Fet. 

Søsteren Marte, døpt 6. nov 1768,  døde den 11 des 1768 på Haugergrinda, Fet. 

Faren giftet seg med Maria Ulriksdatter 30.12.1876 i Fet kirke

Søsteren Olea, døpt 25 aug 1781 dør den 23 des 1781 på Fusenberg, Vilberg, Fet. 

Fra cirka 1785 kalte han seg Nikolaisen Fusenberg . 
Han bodde da på Fusenberg, Vilberg, Fet.

 Fra bygdeboka:

Familien bodde mange steder, bl.a. i Nerdrumshaugen og på et sted kalt Vilberghaugen. 

De fleste barna ble født på Fusenberg under Vilberg.

Rund år 1800 flyttet de til Haugergrinda, der Søren var født. 

De ble neppe lenge der heller. 

 Han og Malene Nilsdatter Piletangen ble forlovet den 4 sep 1785 i Fet kirke. 

 Fra 27 okt 1785 kalte han seg Nikolaisen Wilberg . 

 Han giftet seg med Malene Nilsdatter Piletangen (se nr 29) den 27 okt 1785 i Fet kirke. 

 Søsteren  Kristine, døpt  24. mars, dør den 4 des 1785 på Fusenberg, Vilberg, Fet. 

 Ved folketellingen i 1801 bodde Søren Nikolaisen Haugergrinda og Malene Nilsdatter Piletangen på Grinda, Hauger, Fet.

Søren er Jordløs Huusmand.

Nils Olsen, Konens fader lever af kongl pensjon. 

 Han var fadder ved dåpen til Søren Larsen Fjellet  den 22 jun 1823 i Fet kirke;

 Han var fadder ved dåpen til Maren Larsdatter Fjellet den 16 jan 1842 i Fet kirke, Fet.

 De ni kjente barna til Søren5 Nikolaisen Haugergrinda  og Malene Nilsdatter Piletangen var:

 

                       14.      i.    Ole Sørensen Piletangen.

                                   ii.    Kristen Sørensen Fusenberg ble født før 3 feb 1788 på Nerdrum, Fet. 
Han døde den 17 feb 1796 på Fusenberg, Vilberg, Fet.

                                 iii.    Mari Sørensdatter Fusenberg ble født før 16 nov 1789 på Fusenberg, Vilberg, Fet. 
Hun døde den 20 feb 1793 på Fusenberg.

                                  iv.    Nikolai Sørensen Fusenberg  ble født før 22 jan 1792 på Hougen, Vilberg, Fet. 
Han giftet seg med Åse Hansdatter Hagen  i 1813.

                                   v.    Maria Sørensdatter Fusenberg ble født før 9 nov 1794 på Hougen, Vilberg, Fet.

                                  vi.    Nils Sørensen Fusenberg  ble født før 12 mar 1797 på Fusenberg, Vilberg, Fet. 
Han døde i 1802 på Haugergrinda, Fet.

                                vii.    Mari Sørensdatter Fusenberg  ble født før 18 aug 1799 på Fusenberg, Vilberg, Fet. 
Hun giftet seg med Lars Hansen den 4 mai 1821 i Fet kirke. 
Hun døde den 15 des 1862 på Fjellet, Tien, Fet.

                                viii.   Kristen Sørensen Haugergrinda  ble født før 4 sep 1803 på Haugergrinda, Fet.

                                  ix.    Søren Sørensen Haugergrinda  ble født før 3 mar 1806 på Haugergrinda, Fet.

 

29.  Malene Nilsdatter Piletangen  (far: Nils Olsen, se nr 58)

ble født før 3 jun 1764 på Piletangen, Fet. 

Hun ble døpt den 3 jun 1764 i Fet kirke.
Faddere: Gulbrand Hestehagen, Lars Olsen Haukehagen, Hans Olsen Faller, Anne Haukehagen og Else Ramstad.
 

 Hun ble forlovet med Søren Nikolaisen Haugergrinda den 4 sep 1785 i Fet kirke. 

 De giftet seg den 27 okt 1785 i Fet kirke.

Som gift brukte hun navnet Nilsdatter Fusenberg. 

 Hun ble Introdusert etter Oles fødsel den 22 jan 1786 i Fet kirke. 

 Hun ble Introdusert etter Kristens fødsel den 20 feb 1788 i Fet kirke. 

 Ved folketellingen i 1801 bodde Søren Nikolaisen Haugergrinda og Malene Nilsdatter Piletangen på Grinda, Hauger, Fet.
Søren Nicolaisen er Jordløs Huusmand.

Nils Olsen, Konens fader lever af kongl pensjon.

 

Generasjon 6

56.  Nikolai Sørensen

ble født cirka 1730. 

Han giftet seg med Mari Halvorsdatter  (se nr 57) den 19 mai 1755 i Fet kirke.
Nikolai bodde på Hovin og Mari på Hov da de giftet seg, men ingen av dem var døpt i Fet. 

Eldste datter er født i Nordli og de andre ungene til Nikolai og Mari er født i Haugergrinda.

Nikolai og Mari bodde i 1756 på Nordli, Fet.

I 1757 bodde de på Haugergrinda, Fet.

Datteren Berte, døpt 6. nov 1768døde den 11 des 1768 på Haugergrinda. 

Kona  døde den 11 des 1768 på Haugergrinda.


Han giftet seg med Maria Ulriksdatter den 30 des 1776 i Fet kirke.

Nikolai og Maria Ulriksdatter bodde i 1776 på Skredderud, Tveiter, Fet. 2. ekteskap

Maria var 1. gang gift med Erik Mikkelsen Dammen, Tveiter (1743-1773)
Maria og Erik Mikkelsen hadde datteren Berte 1770.

De to yngste døtrene til Nikolai og Maria ble født i Fusenberg,
og dette er 1. gangen vi finner Fusenberg i kildene. 

Nikolai og Maria flyttet fra Fusenberg ganske snart. 

Ei tid i 1790 åra bodde eldste sønnen til Nikolai her.

Datteren Olea, døpt 25 aug 1781, døde den 23 des 1781 på Fusenberg, Vilberg, Fet. 

Datteren Kristine, døpt  24 mars 1785, døde den 4 des 1785 på Fusenberg. 

Nikolai døde før 1801.

De seks kjente barna til Nikolai Sørensen  og Mari Halvorsdatter var:

                                    i.    Gjertrud Nikolaisdatter Nordli, døpt 18 jan 1756 ble født på Nordlie, Fet.

                        28.     ii.   Søren Nikolaisen Haugergrinda.

                                 iii.    Kristian Nikolaisen Haugergrinda, døpt 26 des 1760, ble født på Haugergrinda, Fet.

                                  iv.    Ingeborg Nikolaisdatter Haugergrinda, døpt 19 mar 1763, ble født på Haugergrinda, Fet.

                                   v.    Johanna Nikolaisdatter Haugergrinda, døpt 17 aug 1766, ble født på Haugergrinda, Fet.

                                  vi.    Berte Nikolaisdatter Haugergrinda, døpt 6 nov 1768, ble født på Haugergrinda, Fet. 
Hun døde den 11 des 1768 på Haugergrinda.

Med Maria Ulriksdatter fikk Nikolai barna:


Mari døpt 25 okt 1778
Olea døpt 25 aug 1781, død 23 des 1781
Kristine døpt 24 mars 1785, død 4. des 1785

 

57.  Mari Halvorsdatter 

ble født i 1728. 

Hun bodde i 1755 på Hov, Fet.

Hun giftet seg med Nikolai Sørensen (se nr 56) den 19 mai 1755 i Fet kirke.
Nikolai bodde på Hovin og Mari på Hov da de giftet seg, men ingen av dem var døpt i Fet. 

Eldste datter er født i Nordli og de andre ungene til Nikolai og Mari er født i Haugergrinda.

Mari og Nikolai  bodde i 1756 på Nordli, Fet. 

I 1757 bodde de på Haugergrinda, Fet.

Hun døde den 11 des 1768 på Haugergrinda, Fet.

Datteren Olea døde samme dag (den 11 des 1768)

 

58.  Nils Olsen 

ble født cirka 1719 på Fet, Akershus, Norge.


Han giftet seg med Mari Hansdatter (se nr 59) cirka 1750. 

Han bodde cirka 1750 på Piletangen, Ramstad, Fet, Akershus, Norge.
Fra cirka 1750 kalte han seg Olsen Piletangen

I 1762-63 var Nils i Holstein som 'gevorben'
soldat
i Holstein, Tyskland.
Mari bodde da som innerst i Ramstadenga. 

Ved folketellingen i 1801 bodde Nils Olsen sammen med
Søren Nikolaisen Haugergrinda og Malene Nilsdatter Piletangen på Grina, Hauger, Fet;
Søren Nicolaisen er Jordløs Huusmand.

Nils Olsen, Konens fader lever af kongl pensjon. 

Ole Nilsen Piletangen d 1801, 76 år, var kanskje en slekting av Nils Olsen. 

Nils døde etter 1801.

De fire kjente barna til Nils Olsen og Mari Hansdatter, alle født på Piletangen, Fet, var:

                                    i.    Hans Nilsen Piletangen  ble født i 1751. 
Han døde den 10 sep 1789.

                                   ii.    Kristen Nilsen Piletangen  ble døpt 23 sep 1753. 
Han døde den 28 mar 1754.

                                 iii.    Malene Nilsdatter Piletangen ble døpt 23 nov 1755. 
Hun døde den 11 jul 1759.

                        29.    iv.    Malene Nilsdatter Piletangen.

59.  Mari Hansdatter

ble født i 1716. 

Hun giftet seg med Nils Olsen (se nr 58) cirka 1750.
Hun kalte seg Hansdatter Piletangen
 
I 1762-1763 var Nils i Holstein som "gevorben" soldat.

Mari bodde da som innerst i Ramstadenga. 

Hun døde den 10 apr 1799.

 

Utskrevet: 19. 8 2013                

Utarbeidet av:
Grete Emblemsvaag

Bryggeveien
16 B
3470 Slemmestad
grete@emblemsvaag.no

www.emblemsvaag.no