Etterslekt av Siri Olsdatter Rødlendehagen

 

 

Oldemor

 

 

     1.  Siri Olsdatter Rødlendehagen (far: Ola Kristenson, #2) ble født den 26 juli 1836 på Rødlendshagen, Hjelmeland, Rogaland. 

Dåpen til Siri Olsdatter Rødlendehagen ble stadfestet den 14 aug 1836 i Hjelmeland kirke.  Hjemmedøbt af Lars Fundingsland.

Faddere: Lars Fundingsland, Jens Vormeland, Siri Hagen, Magla Løvland, Lina Punsnæs.

 

Hun ble konfirmert i 1851 i Hjelmeland kirke. Gode evner og Kundskaber, god Flid og Opførsel.

 

Siri tjente hos Peder Døvig der Hans Jonson Øiebø gikk i snekkerlære.

Hun giftet seg med Hans Jonson Øiebø den 12 april 1867 i Hjelmeland kirke. Da Hans og Siri giftet seg, fikk Siri låne brudekrone av familien Døvig.

Så de hadde et staselig og fint bryllup.

 

Siri og Hans bodde i 1867 på Bøen, Øye, Hjelmeland.

Hans og Siri flytta til Kyrkjebakken under Prestegarden ein gong mellom 1875 og 1900. Hans er kalla innerst og snikkar i 1875. 

De bodde i 1900 på Kyrkjebakken, Prestegarden, Hjelmeland.

Hans og Siri flytte hit frå Øye ein gong mellom 1875 og 1900. Hans døydde her i 1903.

Siri døde den 20 jan 1911 på Prestegarden, Hjelmeland, 74 år gammel. 

 

Tipoldeforeldre

 

 

     2.  Ola Kristenson Fundingsland (far: Kristen Kristenson Fundingsland, #4) ble født den 27 des 1796 på Fundingland, Hjelmeland. 

 

Ved folketellingen i 1801 bodde Ola hjemme hos foreldrene på Fundingsland, Hjelmeland. Far var Huusmand med jord. 

Søstera Siri døde den 1 sep 1805 på Fundingsland. 

Broren Kristen døde den 8 mars 1809 på Fundingsland.

 

Han ble konfirmert den 12 aug 1812 i Hjelmeland kirke.

 

Han giftet seg med Siri Danielsdatter Hagalid (se #3) den 12 juni 1822 i Hjelmeland kirke.

 

Sønnen Daniel døde den 14 jan 1826 på Rødlendshagen, Hjelmeland. 

Dattera Anna døde den 18 april 1831 på Rødlendshagen. 

Sønnen Daniel dy døde den 26 jan 1835 på Rødlendshagen, 6 år gammel. 

 

Ved folketellingen i 1865 bodde Ola og Siri på Rødlendshagen, Tøtland, Hjelmeland. 

 

Han var faddere for Jon Andreas Hansen Øiebø ved stadfestelsen av hjemmedåpen den 1 jan 1868 i Hjelmeland kirke. 

 

Ola døde den 4 okt 1880 på Rødlendehagen, Hjelmeland, 83 år gammel.

 

     Barn av Ola Kristenson Fundingsland og Siri Danielsdatter Hagalid var:

i.                     Kristen Olson Rødland ble født den 17 juni 1822 på Rødland. 

Han giftet seg med Marsta Villumsdatter Wigene, Bjelland den 22 okt 1844 i Hjelmeland kirke.

Han døde den 17 mai 1847 på Bjelland, Hjelmeland, 24 år gammel. 

   

ii.                    Daniel Olson Rødlendshagen ble født den 7 jan 1826 på Rødlendshagen.  Hjemmedøbt, død før stadfestelsen. 

iii.                  Han døde den 14 jan 1826 på Rødlendshagen.

iv.                   Daniel Olson Rødlendshagen ble født den 4 nov 1828 på Rødlendshagen. 

Han døde den 26 jan 1835 på Rødlendshagen, Hjelmeland, 6 år gammel.

    

v.                    Anna Olsdatter Rødlendshagen ble født den 14 april 1831 på Rødlendshagen.

Hun døde den 18 april 1831 på Rødlendshagen.

    

v.             Ola Olson Rødlende ble født den 23 okt 1832 på Rødlendshagen. 

 

Han giftet seg med Kirsti Torsdatter Laugaland den 3 juli 1865 i Hjelmeland kirke.

I 1908 gifte Kirsti seg opp att med Ola Henrikson Tøtland.

Ola Henrikson hadde vært gift før med Anna Torsdatter, og hadde 13 barn med henne.

Ola og Kirsti hadde ingen barn sammen.

Ola og Kirsti flytte til Strand i 1877.

Fra kirkeboka, Strand.

"For at drive Gaardsbrug paa Gaarden Østerhus i Bjørheimsbygd.

 

Han døde før 1908 på Strand, Rogaland. Kirsti giftet seg igjen i 1908.

    

1                vi.            Siri Olsdatter Rødlendehagen (se nr 1).

vii.           Jens Olson Rødlendshagen ble født den 3 aug 1839 på Rødlendshagen. 

Han emigrerte den 4 mai 1858 til Nord‑Amerika.

viii.          Anna Olsdatter Rødlendshagen ble født den 11 jan 1843 på Rødlendshagen. 

         Hun giftet seg med Knut Tolleifson Østerhus den 28 okt 1864 i Hjelmeland kirke.

Hun og Knut Tolleifson Østerhus (3418) bodde cirka 1867 på Rødlende, Tøtland. De kjøpte plassen i 1889.

 

     3.  Siri Danielsdatter Hagalid (Daniel Danielson, #6) ble født før 20 juli 1800 på Kyle, Sjernarøy, Finnøy, Rogaland. 

Hun ble døpt den 20 juli 1800 i Hjelmeland.

Ved folketellingen i 1801 bodde hos foreldrene Daniel Danielson Døvik og Karen Kristensdatter Fundingsland på Landsnes, Jelsa, Strand, Rogaland.

 

Faren døde før 15 feb 1804 på Hagalid, Hjelmeland. 

 

Hun giftet seg med Ola Kristenson Fundingsland (se #2) den 12 juni 1822 i Hjelmeland kirke.

 

Sønnen Daniel døde den 14 jan 1826 på Rødlendshagen. 

Dattera Anna døde den 18 april 1831 på Rødlendshagen, Hjelmeland. 

Sønnen Daniel dy døde den 26 jan 1835 på Rødlendshagen, Hjelmeland, 6 år gammel. 

Ved folketellingen i 1865 bodde Ola Kristenson og Siri Danielsdatter på Rødlendshagen, Tøtland, Hjelmeland. 

Siri døde den 20 juli 1893 på Rødlendehagen, Hjelmeland, 93 år gammel.

 

Barn: Se Ole Kristenson Fundingsland (nr 2)

 

 

Tiptip-oldeforeldre

 

 

     4.  Kristen Kristenson Fundingsland (far: Kristen Knutson, #8) ble født den 27 feb 1771 på Fundingland, Hjelmeland. 

 

Søstera Anna døde den 21 juli 1786 på Fundingsland. 

Broren Nils døde også den 21 juli 1786 på Fundingsland. 

Faren døde den 3 sep 1786 på Fundingsland. 

 

Han giftet seg med Anna Olsdatter Rake (2168) (se #5) i 1793 i Årdal kirke, Hjelmeland.

 

Ved folketellingen i 1801 bodde Kristen og Anna på Fundingsland, Hjelmeland. Huusmand med jord. 

Dattera Siri døde den 1 sep 1805 på Fundingsland. 

Sønnen Kristen døde den 8 mars 1809 på Fundingsland. 

 

Kristen var husmann under Fundingland.

Ved Åsa sin dåp i 1806 heter det at foreldrene bodde på Tøsseneset, Fundingland.

I 1810 fikk de festeseddel på Ytre Rødlende, Tøtland  og flyttet dit. 

Kristen og Anna fekk festesetel på Ytre Rødlende i 1810. Leiga for plassen var å fø 5 kyr, 3 gjeldnaut og 2 vetrunger for eigaren

Jone Knutson Tøtland. Til gjengjeld skulle Kristen få slå i ytslåttane Dauedalen, Høge tødne, Løgene og Saliå.

Husa på plassen vart takserte.  Her var røykstove, eldhus, fjøs, løe og sauehus. 

 

Kristen skal ha hoppa på vannet og drukna seg. 

 

     Barn av Kristen Kristenson Fundingsland og Anna Olsdatter Rake (se #5) var:

i.       Jens Kristenson Fundingsland ble født den 8 des 1793 på Fundingsland. 

Ved folketellingen i 1801 bodde Jens hos foreldrene på Fundingsland. Faren var Huusmand med jord

              Han giftet seg med Magla Ellingsdatter Tøtland den 25 juni 1825 i Hjelmeland kirke.

 

              Jens og Magla fikk barna Anna f 1825 d samme år, Anna f 1826 til Midt‑Fister,

              Kristen f 1829 emigrerte til Amerika og Elling f 1831 til Hjelmelandsvågen.

Jens døde den 3 feb 1834 på  Rødlende, Hjelmeland, 40 år gammel.

Magla giftet seg 2. gang med Endre Pederson fra Indre Rødlende, Tøtland og

fikk 2 barn med han, Jens f 1835 og Anna f 1839, begge emigrerte til Amerika. 

    

ii.             Anna Kristensdatter Fundingsland ble født den 15 nov 1795 på Fundingsland.

2                iii.            Ola Kristenson Fundingsland.

iv.            Siri Kristensdatter Fundingsland ble født den 21 april 1805 på Fundingsland. 

         Hun døde den 1 sep 1805 på Fundingsland.

v.             Aasa Kristensdatter Fundingsland ble født i 1806 på Tøsseneset, Tøtland, Hjelmeland. 

         Hun døde den 19 nov 1885 på Holmen, Tøtland, Hjelmeland. Husmandsenke.

    

vi.            Kristen Kristenson Fundingsland ble født den 12 jan 1809 på Fundingsland. 

         Han døde den 8 mars 1809 på Fundingsland.

 

     5.  Anna Olsdatter Rake (far: Ola Osmundson, #10) ble født før 1 feb 1767 på Rake, Årdal, Hjelmeland. 

 

Hun ble døpt den 1 feb 1767 på Årdal kirke. 

 

Hun giftet seg med Kristen Kristenson Fundingsland (2167) (se #4) i 1793 på Årdal kirke.

 

Ved folketellingen i 1801 bodde Kristen og Anna på Fundingsland, Hjelmeland. Huusmand med jord. 

 

Dattera Siri døde den 1 sep 1805 på Fundingsland. 

Sønnen Kristen døde den 8 mars 1809 på Fundingsland. 

 

Anna og Kristen) bodde i 1810 på Ytre Rødlende, Tøtland, Hjelmeland. Husmann

De fekk festesetel på Ytre Rødlende i 1810. Leiga for plassen var å fø5 kyr, 3 gjeldnaut og 2 vetrunger for eigaren Jone Knutson Tøtland.

Til gjengjeld skulle Kristen få slå i ytslåttane Dauedalen, Høge tødne, Løgene og Saliå. Husa på plassen vart takserte. 

Her var røykstove, eldhus, fjøs, løe og sauehus. 

Ved Åsa sin dåp i 1806 heter det at foreldrene bodde på Tøsseneset, Fundingland.

 

Barn: Se Kristen Kristenson Fundingsland

 

     6.  Daniel Danielson Døvik (far: Daniel Olson, #12) ble født den 25 mai 1777 på Døvik, Hjelmeland. 

 

Han giftet seg med Karen Kristensdatter Fundingsland (se #7) den 24 mars 1799 i Hjelmeland kirke. 

 

Han og Karen Kristensdatter Fundingsland bodde cirka 1799 på Hagalid, Hjelmeland. 

 

Daniel og Karen bodde mellom 1800 og 1801 på Ormannsvikjå, Landsnes, Jelsa, Suldal, Rogaland.

Fra bygdeboka for Jelsa: Daniel og Kari busete seg i Ormannsvikjå i 1800/01, men det er ukjent kvar dei kom ifrå.

Kan dette ha vore reisande folk som slo seg ned her ei tid?

Dei hadde buande hos seg ei ugift, eldre kvinne, Joren Olsdtr., 80 år, som levde av sin formue (ikkje f. i Jelsa)

Kjende born Siri f.o.1800

Ved folketellingen i 1801 bodde Daniel og Karen på Landsnes, Jelsa, Strand, Rogaland. 

 

Daniel døde før 15 feb 1804 på Hagalid, Hjelmeland.

    

. 

     Barn av Daniel Danielson Døvik og Karen Kristensdatter Fundingsland (se #7) var:       

                 i.              Siri Danielsdatter Hagalid.

ii.             Ola Danielson Hagalid ble født før 24 juli 1803 på Hagalid, Hjelmeland. 

          Han ble døpt før 24 juli 1803 i Hjelmeland kirke. Født og døpt samme dag.

 

     7.  Karen Kristensdatter Fundingsland (far: Kristen Knutson, #8) ble født den 25 juli 1773 på Fundingland, Hjelmeland. 

Broren Nils døde den 21 juli 1786 på Fundingsland, Hjelmeland. 

Søstera Anna døde den 21 juli 1786 på Fundingsland, Hjelmeland. 

Faren døde den 3 sep 1786 på Fundingsland, Hjelmeland.

 

Hun giftet seg med Daniel Danielson Døvik (se #6) den 24 mars 1799 i Hjelmeland kirke. 

De bodde cirka 1799 på Hagalid, Hjelmeland. 

Mellom 1800 og 1801 bodde de på Ormannsvikjå, Landsnes, Jelsa, Suldal, Rogaland.

Fra Jelsaboka: Daniel og Kari busete seg i Ormannsvikjå i 1800/01, men det er ukjent kvar dei kom ifrå.

Kan dette ha vore reisande folk som slo seg ned her ei tid?

Dei hadde buande hos seg ei ugift, eldre kvinne, Joren Olsdtr., 80 år, som levde av sin formue (ikkje f. i Jelsa)

Kjende born Siri f.o.1800. 

 

Ved folketellingen i 1801 bodde Daniel og Karen på Landsnes, Jelsa, Strand, Rogaland. 

 

Mannen Daniel døde før 15 feb 1804 på Hagalid, Hjelmeland. 

 

Etter at Karen ble enke flyttet hun til Rødlendshagen og bodde der som innerste. 

 

Hun fikk et barn med Henrik Henrikson fikk før 25 juni 1809 i Hjelmeland. 

Karen var først gift og budde på Hagalid. Som enkje budde ho som innerst her på Rødlendshagen.

Her fekk ho utanfor ekteskap sonen Jens, 1809, utflytt til Sand 1846 med ungkar og soldat Henrik Henrikson

 

Hun døde den 19 mars 1857 på Laugaland, Hjelmeland, 83 år gammel.

Hun bodde i 1857 på Laugaland, Hjelmeland. Hun døde som fattiglem. 

 

Tiptip-oldeforeldre

 

 

     8.  Kristen Knutson Fundingsland (far: Knut Jensson, #16) ble født cirka 1734 på Fundingsland, Hjelmeland. 

 

Han giftet seg med Siri Nilsdatter (se #9) i 1760 i Hjelmeland kirke. (Siri Nilsdatter Houe). 

De bodde i 1758 på Fundingsland, Hjelmeland. Kristen fikk skjøte på hele Fundingland fra Ola Gunderson Tøtland for 190 dlr. i 1758. 

I 1762 er Knut og Ingeborg (foreldra) kalla innerstar. Dei var følgefolk. 

Dattera Berte døde i 1763 på Fundingsland, Hjelmeland

 

Kristen døde den 3 sep 1786 på Fundingsland, Hjelmeland.

 

    

     Barn av Kristen Knutson Fundingsland og Siri Nilsdatter (se #9) var:

i.              Berte Kristensdatter Fundingsland ble født den 24 aug 1760 på Fundingsland.  Hun døde i 1763 på Fundingsland.

ii.             Ingeborg Kristensdatter Fundingsland ble født i 1762 på Fundingsland.

    

iii.            Nils Kristenson Fundingsland ble født i 1763 på Fundingsland.  Han døde den 21 juli 1786 på Fundingsland.

    

iv.            Anna Kristensdatter Fundingsland ble født i 1766 på Fundingsland.  Hun døde den 21 juli 1786 på Fundingsland.

v.             Jens Kristenson Fundingsland ble født den 7 mai 1769 på Fundingsland.

    

4                vi.            Kristen Kristenson Fundingsland.

7                vii.           Karen Kristensdatter Fundingsland.

viii.          Siri Kristensdatter Fundingsland ble født i 1776 på Fundingsland.

.

ix.            Knut Kristenson Fundingsland ble født den 28 mai 1780 på Fundingsland.

Ved folketellingen i 1801 bodde Knut Kristenson Fundingsland på Hielmelands Præstegaard, Hjelmeland. Tienestefolk. 

Han bodde i 1803 på Gjesfjell, Årdal, Hjelmeland.

Han var gift med Marsta Olsdatter Gjesfjell.

 

     9.  Siri Nilsdatter ble født cirka 1734. 

Hun giftet seg med Kristen Knutson Fundingsland (se #8) i 1760 i Hjelmeland kirke. (Siri Nilsdatter Houe). 

De bodde i 1758 på Fundingsland, Hjelmeland. Kristen fikk skjøte på hele Fundingland fra Ola Gunderson Tøtland for 190 dlr. i 1758. 

I 1762 er Knut og Ingeborg (foreldra) kalla innerstar. Dei var følgefolk

 

Dattera Berte døde i 1763 på Fundingsland, Hjelmeland. 

Dattera Anna døde den 21 juli 1786 på Fundingsland, Hjelmeland. 

Sønnen Nils døde den 21 juli 1786 på Fundingsland, Hjelmeland. 

Mannen Kristen døde den 3 sep 1786 på Fundingsland, Hjelmeland.

 

Siri døde i 1796 på Fundingsland, Hjelmeland.

 

Barn: se Kristen Knutson Fundingsland

 

     10.  Ola Osmundson Hjelmeland (far: Osmund Hjelmeland, #20) ble født cirka 1721 i Hjelmeland. 

Søsken

Ola og Lars Osmundsøner (Lars, født 1725 ‑ død 1777 på Riveland, brukar på Ingvaldstad), var trolig brør.

Ola kom visstnok frå først av frå Hjelmeland og budde ei tid på Rake etter han reiste frå Ingvaldstad. 

 

Han giftet seg med Aasa Johannesdatter Sønnmork (se #11) cirka 1750.

 

Han bodde i 1760 på Ingvaldstad, Årdal, Hjelmeland. Dattera Åsa vart født på Ingvaldstad og døde same året. 

Ola og tenestgjenta Margrete fekk sonen Tore i 1763. 

 

Han og Aasa Johannesdatter Sønnmork bodde i 1763 på bruk nr 3, Øvre Riveland, Årdal, Hjelmeland.

Ola kjøpte garden Øvre Riveland, gnr 34, br.nr. 3. Det er tvilsamt om Ola sjølv brukte garden eller han bare kjøpte den til son sin. 

 

Han bodde cirka 1770 på Riveland, Årdal, Hjelmeland. Ola flytte til sonen Osmund på Riveland. 

 

Han døde i 1777 på Rake, Årdal, Hjelmeland.

Enkja Åsa budde på Riveland ved manntalet i 1801. 

 

Skifte etter Ola

Ved skiftet etter Ola i 1777 hadde han jordegods i Ytre og Øvre Riveland, netto 550‑1‑2. 

 

I 1797 eig enka jordegods både i Øvre og Ytre Riveland, Årdal. 

 

     Barn av Ola Osmundson Hjelmeland og Aasa Johannesdatter Sønnmork (se #11) var:

i.              Osmund Olson Rake ble født i 1750 på Rake, Årdal, Hjelmeland.  Han døde den 5 juli 1837 på Riveland, Årdal, Hjelmeland.

Osmund arvet eiendommen etter faren. 

Ved folketellingen i 1801 bodde Osmund Olson Rake på Riveland, Årdal, Hjelmeland.

Han er gift med Marstha Ormsdatter 53 år. Barna Ole 17 år, Barbra 22 år, Jorond 14 år og Anna 11 år bor hjemme. 

Osmund hadde 11 barn.

ii.             Johannes Olson Rake ble født i 1754 på Rake, Årdal, Hjelmeland.

iii.            Tron Olson Rake ble født i 1757 på Rake, Årdal, Hjelmeland.  Han døde den 22 sep 1822 på Sæbø, Finnøy, Rogaland.

Ved folketellingen i 1801 bodde Tron Olson Rake på Sæbø, Hjelmeland. Han er gift med Siri Henriksdatter 48 år.

iv.            Aasa Olsdatter Rake ble født den 9 nov 1760 på Ingvaldstad, Årdal, Hjelmeland.  Hun døde i 1760 på Ingvaldstad.

    

v.             Ingeborg Olsdatter Rake ble født den 23 mai 1763 på Rake, Årdal, Hjelmeland.

vi.            Bergit Olsdatter Rake ble født i 1764 på Rake, Årdal, Hjelmeland.

vii.           Ola Olson Rake ble født i 1765 på Rake, Årdal, Hjelmeland.

5                viii.          Anna Olsdatter Rake (

 

     11.  Aasa Johannesdatter Sønnmork (far: Johannes Tollakson, #22) ble født den 22 juli 1724 på Sønnmork, Forsand, Rogaland. 

 

Hun giftet seg med Ola Osmundson Hjelmeland (se #10) cirka 1750.

De bodde i 1763 på bruk nr 3, Øvre Riveland, Årdal, Hjelmeland.

Ola kjøpte garden Øvre Riveland, gnr 34, br.nr. 3. Det er tvilsamt om Ola sjølv brukte garden eller han bare kjøpte den til son sin. 

Enkja Åsa budde på Riveland ved manntalet i 1801. 

Hun døde i 1804 på Øvre Riveland, Årdal, Hjelmeland.

    

Skifte etter Ola

Ved skiftet etter Ola i 1777 hadde han jordegods i Ytre og Øvre Riveland, netto 550‑1‑2. 

I 1797 eig enka jordegods både i Øvre og Ytre Riveland i Årdal, Hjelmeland. 

Ved folketellingen i 1801 bodde Aasa Johannesdatter Sønnmork på sammen med sønnen Osmund på Riveland, Årdal, Hjelmeland. 

 

Barn: se Ola Osmundson Hjelmeland

 

     12.  Daniel Olson ble født cirka 1731. 

Han giftet seg med Brita Mauritsdatter (se #13) i 1766.

De bodde mellom 1766 og 1772 på Kvaløy, Indre Sandanger, Hjelmeland.

Han og Brita Mauritsdatter bodde cirka 1773 på Døvik, Hjelmeland.

Familien bodde første på Kvaløy under Indre Sandanger.  De to eldste barna er født der.

Sidan budde dei her i Døvik. 

Ved folketellingen i 1801 bodde Daniel og Brita på Døvik, Årdal, Hjelmeland. Huusmand med jord. 

 

     Barn av Daniel Olson og Brita Mauritsdatter (se #13) var:

i.              Ingeborg Danielsdatter Døvik ble født den 6 mai 1768 på Kvaløy, Indre Sandanger, Hjelmeland.

Hun bodde cirka 1795 på Ullestad, Årdal, Hjelmeland. Ingeborg var gift med Hans Halvorson Riskedalsbøen f 1774.

De hadde barna Halvor f 1796 ‑ død før 1801 og Daniel f 1799. 

Ved folketellingen i 1801 bodde Ingeborg Danielsdatter Døvik på Ullestad, Årdal, Hjelmeland.

Hun bor med mannen Hans Halvorsen 27 år og sønnen Daniel 3 år. 

Hun bodde i 1835 på Staurland, Hjelmeland.

Ho budde som enkje på Staurland i 1835 i lag med dottera Brita f. 1814

Etter Årdalsboka døde Ingeborg i 1813 og Hans ble gift 2. gang med Brita Aanensdatter Buøysund og fikk 2 barn med henne.

ii.               Anna Danielsdatter Døvik ble født den 11 mars 1772 på Kvaløy, Indre Sandanger, Hjelmeland. 

    Hun døde i 1829 på Døviknes, Døvik, Hjelmeland. Hun var gift med Hadle Sjurson.

Ved folketellingen i 1801 bodde Anna Danielsdatter Døvik på Døvik, Fister, Hjelmeland.

Hun bor med mannen Hadle Siversen 30 år, og døtrene Ingeri 8 år, Britha 3 år og Magla 1 år.

6                iii.            Daniel Danielson Døvik .

 

     13.  Brita Mauritsdatter ble født cirka 1731. 

     Hun giftet seg med Daniel Olson (se #12) i 1766. 

De bodde cirka 1773 på Døvik, Hjelmeland.

Familien bodde første på Kvaløy under Indre Sandanger. 

De to eldste barna er født der. Sidan budde dei her i Døvik. 

Ved folketellingen i 1801 bodde Daniel og Brita på Døvik, Årdal, Hjelmeland. Huusmand med jord. 

Hun døde i 1816 på Døvik, Hjelmeland.

Barn: se Daniel Olson

 

     14.  Kristen Knutson Fundingsland (far: Knut Jensson, #16) ble født cirka 1734 på Fundingsland, Hjelmeland.

Se nr 8

 

Han giftet seg med Siri Nilsdatter (se #9) i 1760 i Hjelmeland kirke. (Siri Nilsdatter Houe). 

Han døde den 3 sep 1786 på Fundingsland, Hjelmeland.

    

     15.  Siri Nilsdatter ble født cirka 1734. 

Hun giftet seg med Kristen Knutson Fundingsland (se #8) i 1760 i Hjelmeland kirke.

Hun døde i 1796 på Fundingsland, Hjelmeland.

 

Se også ane nr 9

 

4 x tipoldeforeldre

 

 

     16.  Knut Jensson Soppeland (far: Jens Bjørnson, #32) ble født cirka 1696 på Soppaland, Årdal, Hjelmeland.

Knut Jensson Soppeland giftet seg med Ingeborg Kristensdatter Vadla (se #17) før 1727.

Knut Jensson Soppeland døde i 1773 på Fundingsland, Hjelmeland.

     Det heiter i tingboka om Knut: Reie Valde og Knud Soppeland hadde på sine barns og sin hustru Ingeborg Kristensdatters vegne tilgode en del

arvelig tilfaldne gjenstanders som betrodde hos deres vermor Kari Valde.' Reier og Knut var gift med to søstre og Kari var mor til søstrene. 

Han og Ingeborg Kristensdatter Vadla bodde før 1762 på Fundingsland, Hjelmeland. I 1762 hadde sonen Kristen overteke garden, og Knut og

Ingeborg er kalla innerstar. Dei var vel folgefolk.  Han og Ingeborg Kristensdatter Vadla (2185) bodde i 1762 på Soppaland, Årdal, Hjelmeland

 

     Barn av Knut Jensson Soppeland og Ingeborg Kristensdatter Vadla (se #17) var:

i.              Siri Knutsdatter Soppeland ble født cirka 1730 på Fundingsland, Hjelmeland.

8                ii.             Kristen Knutson Fundingsland.

iii.            Ingeborg Knutsdatter Soppeland ble født i 1737 på Soppeland, Årdal, Hjelmeland. 

         Hun døde den 18 nov 1785 på Riskeland, Årdal, Hjelmeland. Hun var gift med Torgeir Olson.

 

     17.  Ingeborg Kristensdatter Vadla (Kristen Olson, #34) ble født cirka 1693 på Vadla, Årdal, Hjelmeland. 

 

Faren døde før 1701 på Vadla, Årdal, Hjelmeland. 

 

Hun giftet seg med Knut Jensson Soppeland (se #16) før 1727.

 

Det heiter i tingboka om Knut: Reie Valde og Knud Soppeland hadde på sine barns og sin hustru Ingeborg Kristensdatters

vegne tilgode en del arvelig tilfaldne gjenstanders som betrodde hos deres vermor Kari Valde.' Reier og Knut

var gift med to søstre og Kari var mor til søstrene. på Årdal, Hjelmeland. 

 

Ingeborg og Knut bodde før 1762 på Fundingsland, Hjelmeland.

I 1762 hadde sonen Kristen overteke garden, og Knut og Ingeborg er kalla innerstar. Dei var vel folgefolk. 

I 1762 bodde de på Soppaland, Årdal, Hjelmeland. 

 

Ingeborg døde i 1773 på Fundingsland, Hjelmeland.

    

Hun var Ane nr: Siri 17/29.

Barn:se Knut Jensson Soppeland

 

     20.  Osmund Hjelmeland ble født cirka 1690. 

Han giftet seg med Åsa Hjelmeland (se #21) cirka 1721.

 

     Barn av Osmund Hjelmeland og Åsa Hjelmeland (se #21), begge født i Hjelmeland, var:

10              i.              Ola Osmundson Hjelmeland.

ii.             Lars Osmundson Hjelmeland ble født cirka 1725. 

         Han døde i 1777 på Riveland, Årdal, Hjelmeland.

 

     21.  Åsa Hjelmeland ble født cirka 1690. 

Hun giftet seg med Osmund Hjelmeland (se #20) cirka 1721.

 

     22.  Johannes Tollakson Kallastein (far: Tollak Johannesson, #44) ble født i 1696 på Kallastein, Forsand, Rogaland. 

 

Han Johannes var 5 år i 1701. Han gifta seg i 20‑årsalderen. i 1701. 

 

Han giftet seg med Anna Tronsdatter Sønnmork (se #23) den 11 juni 1715 på Forsand, Rogaland. 

Han er nemnd lagrettemann 2 gonger, i 1720 og 1731. 

Festebrev

I tingbok for  10. desember 1720 står nemnt:' Tollak Johnsons festebrev av Kr. Høyer, 1/2 pund smør, mai 1693.' 

Han og Anna Tronsdatter Sønnmork bodde mellom 1723 og 1745 på Sønnmork, Forsand, Rogaland.

Da dattera Rannveig vart fødd er han kalla 'den unge mann på Sønnmork'.

I futen si kassabok i 1745 er det enkja Anna som sit med garden, 18 mrk. smør. 

 

Festeavtale 'På høyedle og høyærverdige hr superintendent og biskop over Kristiansands stift mag. Kristopher Nyrops vegne har jeg undertegnede

(P. Montagne) som befullmektiget dertil, leiet og festet ‑ så som jeg hermed leier og fester ‑ nåværende Johannes Tollakson den gård Sønnmork,

beliggene i Hole sokn og skylder ett pund smørs landskyld, hvilken gård Tron Salvason, som den hit inntil har hatt i bruk, nå for bemeldte

Johannes Tollakson godvillig har oppsagt og avstått. Datum Stavanger d: 29de oktober anno 1723, P. Montagne.

(Bispestolens bygsleprotokoll n 1, fol 310). den 29 okt 1723 på Sønnmork, Forsand, Rogaland. 

I tingboka for 1. og 2. desember 1729 er nemnt at  'Johannes Tollakson lot tinglyse sitt bygselbrev på gården Sønnmork utstedt av

Kristen Montagne den 29. oktober 1723' (Tb. Ba 4,122,b) den 2 des 1729.  Han was I tingboka for 28. november 1730 er nemnt

'den nye matrikkels skyldsatte rydningsplasser:...(mellom dei) Sønnmork under errørte Songesand, av samme beskaffenhet.

(Tb.Ba. 46,111 a) den 28 nov 1730.  Han og Anna Tronsdatter Sønnmork (4593) bodde i 1745.

 

Ved futen si kassabok i 1745 er det enkja Anna som sit med garden, 18 mrk. smør. 

Han døde før 1745 på Sønnmork, Forsand, Rogaland.

 

Han var Ane nr: Siri 22.

 

     Barn av Johannes Tollakson Kallastein og Anna Tronsdatter Sønnmork (se #23), alle født på Sønnmork, Forsand, Rogaland, var:

i.              Fornavn ukjent Johannesdatter Sønnmork ble født den 20 april 1716.

                ii.               Ranveig Johannesdatter Sønnmork ble født den 20 aug 1719.

    

11              iii.            Aasa Johannesdatter Sønnmork.

iv.            Joren Johannesdatter Sønnmork ble født den 9 mai 1727. 

Hun bodde etter 1772 på Store Døvik, Årdal, Hjelmeland.

Hun var gift med Osmund Olson (1725‑1791).

Han var 1. gang gift med Ingeborg Omundsdatter.

Hun døde den 29 nov 1807 på Ytre Riveland, Årdal, Hjelmeland, 80 år gammel. Hun døde hos søstera.

v.             Fornavn ukjent Johannesbarn Sønnmork ble født før 11 mars 1730.

    

vi.                   Tollak Johannesson Sønnmork ble født den 2 juni 1732. 

Han var gift med Ingeborg Gunnarsdatter.

Han døde i 1789 på Songesand, Forsand, Rogaland.

    

vii.           Fornavn ukjent Johannesbarn Sønnmork ble født før 10 okt 1734.

    

viii.          Fornavn ukjent Johannesbarn Sønnmork ble født før 11 april 1735.

    

ix.            Elling Johannesson Sønnmork ble født den 1 april 1736. 

         Gift med Anna Toresdatter Kallastein.

         Han døde den 2 april 1786 på Kallastein, Forsand, Rogaland, 50 år gammel.

    

x.             Anna Johannesdatter Sønnmork ble født den 26 april 1739. 

Hun var gift med Anders Person fra Viglesdalen i Årdal.

Anna og Anders hadde 11 barn, i 2. ekteskap hadde Anders 6 barn.

         Anders ble gift 2. gang med Gunvor Halvarsdatter Handeland i Sirdalen.

         Anna døde den 9 mai 1784 på Steinberg, Bratteli, Forsand, Rogaland, 45 år gammel.

 

     23.  Anna Tronsdatter Sønnmork (Tron Salveson, #46) ble født cirka 1690 på Sønnmork, Forsand, Rogaland. 

Hun giftet seg med Johannes Tollakson Kallastein (se #22) den 11 juni 1715 på Forsand, Rogaland. 

Hun giftet seg med Knut Knutson Viglesdalen den 22 juni 1749 på Forsand, Rogaland.

Anna og Johannes bodde mellom 1723 og 1745 på Sønnmork, Forsand, Rogaland.

I futen si kassabok i 1745 er det enkja Anna som sit med garden, 18 mrk. smør. 

 

Hun var Ane nr: Siri 23.

Barn: se Johannes Tollakson Kallastein

 

     28.  Knut Jensson Soppeland (Jens Bjørnson, #32) ble født cirka 1696 på Soppaland, Årdal, Hjelmeland.

Knut Jensson Soppeland giftet seg med Ingeborg Kristensdatter Vadla (se #17) før 1727.

Knut Jensson Soppeland døde i 1773 på Fundingsland, Hjelmeland.

    

Han var ane nr: Siri 16/28.

Mer om han under ane nr 16

     Barn av Knut Jensson Soppeland og Ingeborg Kristensdatter Vadla (se #17) var:

i.              Siri Knutsdatter Soppeland ble født cirka 1730 på Fundingsland, Hjelmeland.

8                ii.             Kristen Knutson Fundingsland.

iii.            Ingeborg Knutsdatter Soppeland ble født i 1737 på Soppeland, Årdal, Hjelmeland. 

         Hun var gift med Torgeir Olson.

         Hun døde den 18 nov 1785 på Riskeland, Årdal, Hjelmeland.

 

     29.  Ingeborg Kristensdatter Vadla (far: Kristen Olson, #34) ble født cirka 1693 på Vadla, Årdal, Hjelmeland. 

Hun giftet seg med Knut Jensson Soppeland (se #16) før 1727.

Han var gift 1727 m Ingeborg Kristensdatter Vadla. 

Hun døde i 1773 på Fundingsland, Hjelmeland.

Mer om henne under ane nr 17    

 

Hun var Ane nr: Siri 17/29.

 

Barn se: Knut Jensson Soppeland

 

5 x tipoldeforeldre

 

 

     32.  Jens Bjørnson Soppeland ble født i 1668. 

 

Han giftet seg med Siri Mikkelsdatter (se #33) cirka 1695. 

Han hadde det tredje bruket ved manntalet i 1701

Jens var domsmann i 1705 i saken om Ranveteigen. i 1701 på bruk nr 3, Soppeland, Årdal, Hjelmeland.

Jens døde i 1734 på Soppeland, Årdal, Hjelmeland.

    

.  Han var Ane nr: Siri 32/56.

     Barn av Jens Bjørnson Soppeland og Siri Mikkelsdatter (se #33) var:

16              i.              Knut Jensson Soppeland.

ii.             Bjørn Jensson Soppeland ble født i 1698 på Soppeland, Årdal, Hjelmeland. 

         Han døde i 1757 på Soppeland, Årdal.

iii.            Mikkel Jensson Soppeland ble født cirka 1700 på Soppeland, Årdal.

iv.            Jon Jensson Soppeland ble født cirka 1702 på Soppeland, Årdal.

v.             Eli Jensdatter Soppelandble født cirka 1704 på Soppeland, Årdal.

vi.            Siri Jensdatter Soppeland ble født cirka 1706 på Soppeland, Årdal.

vii.                 Sissel Jensdatter Soppeland ble født cirka 1708 på Soppeland, Årdal. 

Hun døde på Tungland, Strand, Rogaland.

    

viii.          Jens Jensson Soppeland ble født cirka 1710 på Soppeland, Årdal.

     Han bodde på Sjernarøy, Finnøy, Rogaland.

     Han var gift med Helga Omundsdatter og hadde sonen Erik f 1729.

 

     33.  Siri Mikkelsdatter ble født cirka 1670. 

Hun giftet seg med Jens Bjørnson Soppeland (se #32) cirka 1695.

    

Hun var Ane nr: Siri 33/57.

Barn: se Jens Bjørnson Soppeland

 

     34.  Kristen Olson Vadla (Ola Reiarson, #68) ble født cirka 1675 på Vadla, Årdal. 

Faren døde før 1 mars 1682 på Vadla, Årdal.

Han giftet seg med Kari Toresdatter Valheim Øvre (se #35) cirka 1692. 

De bodde cirka 1690 på bruk nr 1, Vadla, Årdal. 

 

Han døde før 1701, ved manntaket då er det Enken som har bruket.

 

Han var Ane nr: Siri 34.

     Barn av Kristen Olson Vadla og Kari Toresdatter Valheim Øvre (se #35), begge født på Vadla, Årdal, Hjelmeland, var:

17              i.              Ingeborg Kristensdatter Vadla.

ii.             Inger Kristensdatter Vadla ble født cirka 1700. 

         Hun var gift med Reiar Pederson (Riveland?) f ca 1683 død 1761.

         Hun døde i 1733 på Vadla, Årdal.

    

 

     35.  Kari Toresdatter Valheim Øvre (far: Tore Toreson, #70) ble født i 1670 på Øvre Valheim, Årdal, Hjelmeland. 

 

Hun giftet seg med Kristen Olson Vadla (se #34) cirka 1692. 

De bodde cirka 1690 på bruk nr 1, Vadla, Årdal. 

Kristen døde før 1701 på Vadla. 

Kari bodde i 1701 på bruk nr 1, Vadla. Ved manntalet 1701 er det Enken som har bruket.

Hun giftet seg med Rasmus Olson Kjøllevik i 1701.

Arveproblemer.

Kari ville ikkje ut med ting desse to døtrene hadde arva.  Det heiter at Reier Vadla og Knut Soppeland hadde til gode på sine barns

og hustrus vegne ein del arvelig tilfaldne gjenstander som berodde hos deres vermor Kari Vadla.  

 

Tore Toreson Halsne og Rasmus Olson Kjøllevik stemner verfar sin, Tore.

Tore vart stemna for 14 mrk smør i Vadla som Rasmus Olson meiner høyrer til kona si i 1711 på Årdal, Hjelmeland. 

Kari bodde i 1731 på Vadla. Enka Kari sat med bruket ved matrikkelopptaket 1731.

Bruket var då delt, men på denne matrikkelen er ikkje nokon stad oppgitt skyld på bruka. 

 

Hun var Ane nr: Siri 35.

Barn: se Kriten Olson Vadla

 

     44.  Tollak Johannesson Kallastein (far: Johannes (?), #88) ble født cirka 1664. 

 

Han giftet seg med Ranveig Kallastein (se #45) cirka 1695.

 

De bodde mellom 1693 og 1730 på Kallastein, Forsand, Rogaland. 

Den 2. mai 1693 fekk han bygselbrevet sitt frå bispestolen: ' Cort Høyer, byskriver uti Stavanger og fullmektig over

bispestolens gods i Stavanger amt, gjør vitterlig at jeg har leidd og fest    så som jeg hermed leier og fester    Tollak 'Jonsson'

et halvt pund smørs bruk uti Kallastein i Høle skipreide, som enken Kirsten ibid. oppsagt har, hvilken forskrevne jordepart med hus

og herberge og tilliggende skog utenom, benevnte.  Tollak Jonson skal besitte, nyte og bruke‑.'

(Bispestolens bygsleprotokoll nr 1, fol. 95 a) den 2 mai 1693 på Kallastein, Forsand, Rogaland. 

Den 2. mars 1694 er i tingboka nemnt mellom 'de innstevnte som resterer med landskyld: Kallastein, Tollak for (16)93 ‑ smør 1/2 pund med forhøyelse 1 ort ‑ 21 sk.'

(Tb Ba 26.2 b)

Og seinare under denne datum: 'Kallastein Tollak for  (16)93 ‑ 1 spd ‑ 12 B' den 2 mars 1694. 

 

Han Tollak er nemnd 34 år i manntal 1701 i 1701. 

Han bodde i 1706 på Kallastein, Forsand, Rogaland.

I det sjømilitære manntalet i 1706 er Tollak Johannesson 42 år 'brukar all gården, 1/2 pund smør, har en sønn Johannes Tollakson 10 år.' 

 

Ved matrikkelen 1723 finn me på 'opprydningen Kallastein', 'husmannsplass under Songesand', 'Tollak Johannesson brukar alt.' i 1723 på

Kallastein, Forsand, Rogaland.  Han was Den 6. julii 1731 finn me i tingboka att tollar Ebbell kravde folk for 'resterande rettighet eller

tiende og husmannspenger for Høle kirke pro anno 1726,1727,1728 (og mellom andre) Tollak Kallastein 6 sk samt for 1730 i alt likeledes.' den 6 juli 1731. 

 

Han døde etter 1730 på Kallastein, Forsand, Rogaland.

 

Faren og farfaren

Faren Johannes vart fødd ca 1637.

(Det er ikkje urimeleg at denne Johannes kan vera soneson til Johannes Jensson Håheller, som må vera fødd om lag 1590.

Men dette er berre ein tanke.). 

 

Han var Ane nr: Siri 44.

     Barn av Tollak Johannesson Kallastein og Ranveig Kallastein (se #45), alle født på Kallastein, Forsand, Rogaland, var:

22              i.              Johannes Tollakson Kallastein.

ii.             Ragnhild Tollaksdatter Kallastein ble født cirka 1700.

         Hun giftet seg 16.10.1729 med Osmund Taralson Kallastein, Nes i Strand, f 1705 og død før 1758.

Hun bodde i 1730 på Kallastein, Forsand, Rogaland

iii.            Fornavn ukjent Tollaksbarn Kallastein ble født den 22 april 1703.

iv.            Fornavn ukjent Tollaksbarn Kallastein ble født den 12 okt 1704.

v.             Fornavn ukjent Tollaksbarn Kallastein ble født den 24 juni 1708.

vi.            Fornavn ukjent Tollaksbarn Kallastein ble født i 1711.

viii.                Elling Tollakson Kallastein ble født den 2 april 1714. 

Han døde den 30 mars 1717 på Kallastein, Forsand, Rogaland, 2 år gammel.

 

     45.  Ranveig Kallastein ble født cirka 1670. 

Hun giftet seg med Tollak Johannesson Kallastein (se #44) cirka 1695. 

Hun døde i 1746 på Kallastein, Forsand, Rogaland.

 

Hun var Ane nr: Siri 45.

 

Se også Tollak Johannesson Kallastein

 

     46.  Tron Salveson Kåsen (far: Salve Alvson, #92) ble født i 1665 på Kåsen, Forsand, Rogaland. 

 

Han giftet seg med Joren Sønnmork (se #47) cirka 1685 på Forsand. 

 

De bodde i 1697 på Sønnmork, Forsand. 1697‑1723

 

I 1698 Tron var brukar av Kåsen. Den 13.junii 1698 fekk han bygselbrev av futen Fr. Tønder på Sand. 

Det lyder slik: 'Såsom nærværende Tron Salveson har in anno 1697 den 17de aprilil antatt til brukelighet

det pund smørs landskyld i Sønnmork i Høle sokn som tilhører Kristiansands bisbestol, hvilke da lå øde. 

Dog skulle han bebo og forderligst erlegge noe i bygsel.  Det har han betalt til meg underskrevne.

Bygslepenger tre riksdaler og støvlehud en riksdaler.' 

Tron og Joren bodde den 13 juni 1698 på Sønnmork.

 

Den 13. julii 1698 fekk han bygslebrev av futen Fr. Trønder på Sand. Det lyder slik:

"Såsom nærværende TronSalveson har in anno 1697 frn 17 de aprilil antatt til brukelighet det pund smørs landskyld i

Sønnmork i Høle sokn som tilhører Kristiansands bispestøl, hvilket da lå øde. Dog skulle han bebo og forderligst erlegge noe i bygsel.

Det har han betalt til meg underskrevne. Bygselpenger tre riksdaler og støvlehud en riksdaler.....

(BIspestolens bygsleprotokoll nr 1 fol 102 a). 

 

I manntal 1701 står det at Tron Sunnmork bor på Tangen (!) og er 36 år. 

 

Etter manntal 1718 kunne det sjå ut til at det var to brukarar på garden:

1. Tron Salveson 52 år 'tilkom 1710'

2. Johannes Tollakson 22 år  'tilkom 1713'.

Det er vel versonen Johannes som har garden.

Faren var for gammel i 1718. 

 

I tingboka for 10. desember 1720 står Tron Salveson Synd mrk. bygsel av Fr. Tønder 13. junii 1698

(Tb Ba 43.85 a) den 10 des 1720. 

 

Tron brukte Sønnmork i 26 år til han i 1723 gav garden over til versonen sin. 

 

Festeavtale 'På høyedle og høyærverdige hr superintendent og biskop over Kristiansands stift mag.

Kristopher Nyrops vegne har jeg undertegnede (P. Montagne) som befullmektiget dertil, leiet og festet –

så som jeg hermed leier og fester ‑ nåværende Johannes Tollakson den gård Sønnmork, beliggene i

Hole sokn og skylder ett pund smørs landskyld, hvilken gård Tron Salvason, som den hit inntil har hatt i bruk,

nå for bemeldte Johannes Tollakson godvillig har oppsagt og avstått. Datum Stavanger d: 29de oktober anno 1723, P. Montagne.

(Bispestolens bygsleprotokoll n 1, fol 310). den 29 okt 1723 på Sønnmork, Forsand, Rogaland.  Han was Tingboka

Bispestolens bygsleprotokoll nr 1, for 102 a.   

 

I tingboka for 1. og 2. desember 1724 les me at  'tollar Ebbell hadde innstevnt husmenn i Isse skipreide for resterende

kirketiende 'mellom dei var Tron Synd mork 1 ort 8 B.' den 2 des 1724. 

 

Han døde etter 1724 på Sønnmork, Forsand.

Han var Ane nr: Siri 46.

 

     Barn av Tron Salveson Kåsen og Joren Sønnmork (se #47), alle født på Sønnmork, Forsand, var:

i.              Rasmus Tronson Sønnmork ble født cirka 1685.

Han bodde på Soppeland, Årdal, Hjelmeland. 

23              ii.             Anna Tronsdatter Sønnmork.

iii.            Siri Tronsdatter Sønnmork ble født cirka 1700.

         Hun giftet seg 24.6.1724 med Knut Alvson Helmikstølen født c 1700.

Hun bodde i 1724 på Helmikstølen, Forsand.

 

     47.  Joren Sønnmork ble født cirka 1665. 

 

Hun giftet seg med Tron Salveson Kåsen (se #46) cirka 1685 på Forsand, Rogaland.

De bodde den 13 juni 1698 på Sønnmork, Forsand

Hun var Ane nr: Siri 47.

 

Se også Tron Salveson Kåsen

 

     56.  Jens Bjørnson Soppeland ble født i 1668. 

Han giftet seg med Siri Mikkelsdatter (se #33) cirka 1695. 

Han døde i 1734 på Soppeland, Årdal, Hjelmeland.

    

Han var Ane nr: Siri 32/56.

Mer: se ane nr 32

     Barn av Jens Bjørnson Soppeland og Siri Mikkelsdatter (se #33) var:

16              i.              Knut Jensson Soppeland.

ii.             Bjørn Jensson Soppeland ble født i 1698 på Soppeland, Årdal. 

         Han døde i 1757 på Soppeland.

iii.            Mikkel Jensson Soppeland ble født cirka 1700 på Soppeland.

iv.            Jon Jensson Soppeland ble født cirka 1702 på Soppeland.

v.             Eli Jensdatter Soppeland ble født cirka 1704 på Soppeland.

vi.            Siri Jensdatter Soppeland ble født cirka 1706 på Soppeland.

vii.           Sissel Jensdatter Soppeland ble født cirka 1708 på Soppeland. 

         Hun døde på Tungland, Strand, Rogaland.

    

viii.          Jens Jensson Soppeland ble født cirka 1710 på Soppeland.

Han bodde på Sjernarøy, Finnøy, Rogaland.

Han var gift med Helga Omundsdatter og hadde sonen Erik f 1729.

 

     57.  Siri Mikkelsdatter ble født cirka 1670. 

         Hun giftet seg med Jens Bjørnson Soppeland (2482) (se #32) cirka 1695.

 

         Hun var Ane nr: Siri 33/57.

Se også ane nr 32 og 33

 

     58.  Kristen Olson Vadla (far:Ola Reiarson, #68) ble født cirka 1675 på Vadla, Årdal, Hjelmeland. 

Han giftet seg med Kari Toresdatter Valheim Øvre (se #35) cirka 1692. 

De bodde cirka 1690 på bruk nr 1, Vadla, Årdal, Hjelmeland. 

Han døde før 1701, ved manntaket då er det Enken som har bruket.

 

Han var Ane nr: Siri 34 og 58.

Se også ane nr 34

     Barn av Kristen Olson Vadla og Kari Toresdatter Valheim Øvre (se #35), begge født på Vadla, Årdal, Hjelmeland, var:

17              i.              Ingeborg Kristensdatter Vadla.

ii.             Inger Kristensdatter Vadla ble født cirka 1700.

         Hun var gift med Reiar Pederson (Riveland?) f ca 1683 død 1761.

         Hun døde i 1733 på Vadla, Årdal, Hjelmeland.

 

     59.  Kari Toresdatter Valheim Øvre (Tore Toreson, #70) ble født i 1670 på Øvre Valheim, Årdal, Hjelmeland. 

Hun giftet seg med Kristen Olson Vadla (se #34) cirka 1692. 

 

Hun giftet seg med Rasmus Olson Kjøllevik i 1701.

Rasmus og Kari hadde dattera Udbjør født 1701

Udbjør var gift med Ola Olson Tungland. De var slektninger I tredje led.

 

Kari  bodde cirka 1690 på bruk nr 1, Vadla, Årdal.

 

Hun var Ane nr: Siri 35 og 59.

Se også ane nr 34 og 35

 

6 x tipoldeforeldre

 

 

     68. og 116 Ola d.y. Reiarson Sedberg Fremre (far: Reiar Jonson, #136) ble født cirka 1626 på Fremre Sedberg, Årdal, Hjelmeland. 

 

Han giftet seg med Helga Olsdatter Atlestveit cirka 1650.

Ola fikk 7 barn i 1. ekteskap. 

1. Reiar født 1652 på Vadla, gift med Haldis Olsdatter Måland og bode på Staurland, Fister

2. Berte født ca 1655 på Vadla, gift med Ingebret Rasmusson (1646-før 1701), døde 1734 på Nedre Valheim, Årdal

3. Ola f 1656 på Vadla, truleg død ung.

4. Kristi født ca 1658 på Vadla, gift med Ivar Olson Borgen (ca 1647-1734), bode på Nedre Valheim, Årdal

5. Peder født 1660, første kona er ukjent, gift annen gang med Ingeborg Jensdatter Øvre Mæle. Peder død før 1718 på Ytrevoll, Årdal

6. Ola dy født 1662, bode først på Døvik, Fister, senere på Staurland, Fister (han er ikke nevnt I bygdeboka for Hjelmeland)

7. Osmund født 1664 på Vadla

 

Han er stemnt som vitne 1666 mot lensmann Anders Tjentland som var innstemna for å ha brukt sterke ord. 

Ola Reiarson blei lensmann i Årdal skipreide etter Anders Tjentland omkr 1670.

 

Han giftet seg 2. Gang med Ingrid Kristensdatter Morsing (se #69) cirka 1675 på Årdal, Hjelmeland.

3 barn i 2. ekteskap. 

Ola og Ingrid bodde i 1666 på bruk nr 1, Vadla, Årdal, Hjelmeland.

Garden Vadla hadde 1666 ei skyld av 3 laup smør, av dette brukar Ola Reiarson 4 pd. 

 

Han døde før 1 mars 1682 på Vadla, Årdal.

 

Han var Ane nr: Siri 68/116.

 

     Barn av Ola d.y. Reiarson Sedberg Fremre og Ingrid Kristensdatter Morsing (se #69), alle født på Vadla, Årdal, Hjelmeland, var:

34              i.              Kristen Olson Vadla.

ii.             Ola Olson Vadla ble født cirka 1676.

    

iii.            Kristi Olsdatter Vadla ble født cirka 1677.

    

 

     69.  Ingrid Kristensdatter Morsing (far: Kristen Morsing, #138) ble født cirka 1640. 

 

Hun giftet seg med Ola d.y. Reiarson Sedberg Fremre (se #68) cirka 1675 på Årdal, Hjelmeland. 3 barn i 2. ekteskap. 

Ingrid og Ola bodde i 1666 på bruk nr 1, Vadla, Årdal, Hjelmeland. Garden Vadla hadde 1666 ei skyld av 3 laup smør, av dette brukar Ola Reiarson 4 pd.

 

Hun giftet seg med Daniel Larsson Fiskå (6918) cirka 1685. 

Ingen barn i 2. ekteskap

 

Ingrid og Daniel bodde i 1683 på Vadla, Årdal

I 1683 er det makebyte mellom Reiar Olson Staurland, g.m. Haldis Olsdtr. (Måland) og Ingrid Kristensdtr. Østre Valde. 

Reiar skal gje: 1) Arvelig tilfalden odel, bunested og åsete til 1 1/2 l. sm. i Østre Valde. 2) 23 1/2 m.sm.m. bygsel i Østre Valde som Ingrid

bruker og bebor. Ingrid skal gje: 1) Bunested og åsete med rett til 1 l. smør i Staurland, kjøpt av Halvor Staurland. 2) 1/2 l. smør m. bygsel i

Staurland som Reiar bruker og bebor. Dette er interessante dokumenter og syner at Daniel Larson var ein flink strateg som i tide ville sikre

seg at han ikkje blei driven frå Vadla av odelssøkjarar. Det var Reiar Olson som var rette odelskaren til Vadla, nå blei det makebytte slik at

han blei sitjande på Staurland, dette må ein tru Daniel stod bak. Den yngre bror til Reiar, Peder sat på Ytrevoll, Daniel kjøpte han ut av Vadla.

Ingrid sitt gods i Geitaskjær sel han til handelsmann Koch i Stavanger, dermed kunne han finansiere kjøpet av Vadla.

 

Arv etter Jens Simonson Morsing

I 1683 heiter det at Daniel Larson Vadla sel 1/2 laup smør i Geitaskjær m. bygsel til Knud Klausson Koch, borgar i Stavanger og handelsmann.

Dette er Ingrids arv etter sal. farbror Jens Simonson Morsing, prest i Hjelmeland. 

 

Det er ikkje kjent når Daniel og Ingrid døydde, men det kan ikkje vere lenge etter 1685.

 

Hun var Ane nr: Siri 69/117.

Barn: se Ola dy Reiarson Fremre Sedberg

 

     70.  Tore Toreson Halsne (far: Tore Larsson, #140) ble født i 1630 på Halsnøy, Finnøy, Rogaland. 

 

Han giftet seg med Ingeborg Jonsdatter Tysdal, Søre (se #71) cirka 1660. 

De bodde i 1670 på bruk nr 2, Øvre Valheim, Årdal, Hjelmeland. Tore er nemnt som eigar og bur på 2 laup, bnr 2

 

Tore vart instemna for øydelegging av eit laksekar. Han er nemnt mellom 10 som er innstemna. i 1669 på Storåna, Årdal, Hjelmeland

Det var Tore som hadde bruket ved manntalet 1701. 

 

Tore stemna grannen sin Johannes for 6 rdl som kona hans Ingeborg har arva i buet etter han som budde der før Johannes, Peder Ivarson.  Årstal er ikkje oppgitt. 

 

Tore vart stemna for 14 mrk smør i Vadla som Rasmus Olson meiner høyrer til kona si i 1711 på Årdal, Hjelmeland. 

 

Han døde etter 1711 på Øvre Valheim, Årdal, Hjelmeland.

 

Han var Ane nr: Siri 70/118.

 

     Barn av Tore Toreson Halsne (og Ingeborg Jonsdatter Tysdal, Søre (se #71), begge født på Øvre Valheim, Årdal, Hjelmeland, var:

i.                     Tore Toreson Valheim Øvre ble født i 1664.

ii.                    Han var gift med Malene Olsdatter. De var i slektskap i 3. ledd

iii.                  Han døde i 1697 på Vadla, Årdal, Hjelmeland..

    

35              ii.             Kari Toresdatter Valheim Øvre.

 

     71.  Ingeborg Jonsdatter Tysdal, Søre (far: Jon Ivarson, #142) ble født cirka 1635 på Søre Tysdal, Årdal, Hjelmeland. 

 

Hun giftet seg med Tore Toreson Halsne (se #70) cirka 1660.

De bodde i 1670 på bruk nr 2, Øvre Valheim, Årdal, Hjelmeland. Tore er nemnt som eigar og bur på 2 laup, bnr 2

Det var Tore som hadde bruket ved manntalet 1701. 

 

Hun var Ane nr: Siri 71/119.

 

 

Barn: se Tore Toreson Halsne

 

     88.  Johannes (‑‑?‑‑)ble født cirka 1637.

     Han Det er ikkje urimeleg at denne Johannes kan vera soneson til

     Johannes Jenson Håheller som må vera fødd om lag 1590. Men dette er berre ein tanke.

 

     Barn av Johannes (‑‑?‑‑) omfatter:

44              i.              Tollak Johannesson Kallastein.

 

     92.  Salve Alvson Kåsen (far: Alv Kåsen, #184) ble født cirka 1630 på Kåsen, Forsand, Rogaland.

 

     Han Salve er nemnd i soldatruller 1657, 1658, 1662 i 1657. 

 

Sak (broren Knut)

Den 22. junii 1658 vart lensmann Jakob Forsand stemnd for nokon drenger som han hadde halde unna 'utskrivelse'.

Mellom dei var  'Alv Kåsens sønn Knut (som) ble ført til kongsgården (i Stavanger) av Arne,

mens er nå hjemme hos hans (=sin) svake far.  Er intet lovlig unnskyldning. 

Saken opptagen til 23. julii, da de samtligen (kan) å møte. (Tb A 26,86 b) den 22 juni 1658. 

 

Sak (broren Knut)

Og den 28. julii 1658 vert mellom  'følgende som var avløpne' av Isse skipreide: 'Alv Kåsens sønn Knut,

som og ikke har møtt.' 'Disse enhver som vil nyte sin fred bør bøte hver x mrk sølv. (Tb Ba A 26,93 a) den 28 juli 1658. 

 

Alv hadde og ein annan son, Salve Alvson Kåsen.

Den 20. marss 1660 hadde futen stmnt ein del unge, mellom dei: Salve "Olsson" Kåsen, som til kongel.maj.`s

tjeneste hadde vært utskreven". Og litt etter står det:

"og Salve Alvson Kåsen som er unnrømt, å være æreløse, men lar og deres gods og annet å være i kongens vare(‑tekt)".

(Tb A 26.115 b) den 20 mars 1660. 

 

Han var Ane nr: Siri 92.

 

     Barn av Salve Alvson Kåsen omfatter:

46              i.              Tron Salveson Kåsen.

 

 

     116. og 68 Ola d.y. Reiarson Sedberg Fremre (far: Reiar Jonson, #136) ble født cirka 1626 på Fremre Sedberg, Årdal, Hjelmeland. 

 

Han giftet seg med Helga Olsdatter Atlestveit cirka 1650.

Ola fikk 7 barn i 1. ekteskap.  Se ane nr 68

 

Han giftet seg med Ingrid Kristensdatter Morsing (se #69) cirka 1675 på Årdal, Hjelmeland.

3 barn i 2. ekteskap. 

 

Han døde før 1 mars 1682 på Vadla, Årdal, Hjelmeland.

 

Han var Ane nr: Siri 68/116.

 

     Barn av Ola d.y. Reiarson Sedberg Fremre og Ingrid Kristensdatter Morsing (se #69), alle født på Vadla, Årdal, Hjelmeland, var:

34              i.              Kristen Olson Vadla.

ii.             Ola Olson Vadla (6916) ble født cirka 1676.

.

iii.            Kristi Olsdatter Vadla (14940) ble født cirka 1677.

 

     117. og 69  Ingrid Kristensdatter Morsing (far: Kristen Morsing, #138) ble født cirka 1640. 

 

Hun giftet seg med Ola d.y. Reiarson Sedberg Fremre (se #68) cirka 1675

 

Hun giftet seg med Daniel Larsson Fiskå cirka 1685. 

 

Hun var Ane nr: Siri 69/117.

Mer: se ane nr 68 og 69

 

     118. og 70 Tore Toreson Halsne (far:Tore Larsson, #140) ble født i 1630 på Halsnøy, Finnøy, Rogaland. 

Han giftet seg med Ingeborg Jonsdatter Tysdal, Søre (se #71) cirka 1660. 

Han døde etter 1711 på Øvre Valheim, Årdal, Hjelmeland.

    

Han var Ane nr: Siri 70/118.

 

     Barn av Tore Toreson Halsne og Ingeborg Jonsdatter Tysdal, Søre (se #71), begge født på Øvre Valheim, Årdal, Hjelmeland, var:

i.                     Tore Toreson Valheim Øvre ble født i 1664. 

Han var gift med Malene Olsdatter. De var i slektskap i 3. ledd.

         Han døde i 1697 på Vadla, Årdal, Hjelmeland.

    

35              ii.             Kari Toresdatter Valheim Øvre.

 

Mer: se ane nr 70

 

     119. og 71  Ingeborg Jonsdatter Tysdal, Søre (far: Jon Ivarson, #142) ble født cirka 1635 på Søre Tysdal, Årdal, Hjelmeland. 

Hun giftet seg med Tore Toreson Halsne (se #70) cirka 1660.

    

Hun var Ane nr: Siri 71/119.

Mer: se ane nr 70 og 71

 

7 x tip-oldeforeldre

 

 

     136. og 232 Reiar Jonson Sedberg (far: Jon Eivindson, #272) ble født cirka 1585 på Øvre Sedberg, Årdal, Hjelmeland. 

 

Han giftet seg med Berte Jonsdatter Halsnøy ? (se #137) cirka 1615. 

 

De bodde før 1630 på Øvre Sedberg, Årdal, Hjelmeland. 

I 1630 gjorde Reier Jonson makebytte med farbror sin Johannes Lauritson Svadberg om bunestaden Østigaard (ø. Sedberg)

mot bunestaden Fr. Sedberg. Svigersonen til Johannes, Jon Lauritson (Larson) overtok då Ø. Sedberg, 3 laup smør.

Reiar flytta til Fr. Sedberg og budde der så lenge han levde.

 

landskyld: Reier Østerseberig, 1/2 vett korn. Han eig og i Ø. Tysdal der han står med 1/2 vett korn i landskyld og 1 geitskinn i leidang i 1617. 

Han blei valgt til å fara til lagrettetinget. i 1620 på Stavanger, Rogaland. 

I 1625 er han med og stemner Mæls‑buane for laksefisket. i 1625 på Årdal.

Året 1635 fortel tingboka at Reiar Sedberg og ein slektning Asser Mæle stemner Aske‑bøndene for landskyld som dei hadde 

'avkjøpt østmænd i Setesdal.' i 1635 på Årdal, Hjelmeland. 

 

Han døde i 1654 på Fremre Sedberg, Årdal.

 

Han var Ane nr: Siri 136/232.

 

     Barn av Reiar Jonson Sedberg og Berte Jonsdatter Halsnøy ? (se #137), alle født på Fremre Sedberg, Årdal, Hjelmeland, var:

i.              Inger Reiarsdatter Sedberg ble født cirka 1620.  Hun døde i 1693 på Hesby, Finnøy, Rogaland. Hun bodde hos sønnen Reiar.

     Hun bodde på Riskedal, Årdal, Hjelmeland. Hun var gift med 1: Bjørn Anderson Riskedal og 2: Jon Jonson Øvrebø i Fister.

ii.             Ola Reiarson Sedberg ble født cirka 1620.

     Han bodde i 1645 på Vadla, Årdal, Finnøy, Rogaland.

     I skattemanntalet 1645 er han nemnt som "Oluff ock kone 1 pige." 

iii.            Anna Reiarsdatter Sedberg ble født i 1623.  Hun døde i 1665 på Ullestad, Årdal. Skifte 2.12.1665.

     Hun bodde før 1655 på Ullestad, Årdal, Hjelmeland.

     Hun var gift med: 1, Tore Ivarson Ullestad (c1630‑1665), 2, Daniel Anderson Riskedal (1632‑1679. 3 barn i 2. ekteskap. 

68              iv.            Ola d.y. Reiarson Sedberg Fremre.

v.             Jon Reiarson Sedberg ble født i 1628.  Han giftet seg med Marsta Nilsdatter Ytrevoll cirka 1660. 

         Han døde i 1675 på Fremre Sedberg.

vi.            Berte Reiarsdatter Sedberg ble født cirka 1630.  Hun døde etter 1699 på Østerhus, Årdal.

     Hun bodde på Kaltveit, Årdal, Hjelmeland. Hun var gift med Nils Nilson Ytrevoll f 1630. De flyttet til Østehus. 

 

     137. og 233 Berte Jonsdatter Halsnøy ? ble født cirka 1590 på Halsnøy, Finnøy, Rogaland. 

 

Hun giftet seg 1. Gang med Reiar Jonson Sedberg (se #136) cirka 1615. 

Hun giftet seg 2. Gang med Knut Josefson Østerhus cirka 1655. 1. mannen Reier døde 1654. (ingen barn)

Berte og Reiar bodde før 1630 på Øvre Sedberg, Årdal. 

Etter 1630 bodde de på Fremre Sedberg, Årdal.

Reiar kom til Fr Sedberg våren 1630, han brukte før Ø Sedberg som blei makebytta. 

Hun var Ane nr: Siri 137 og 233.

 

Barn: se Reiar Jonson Sedberg. (Ingen barn med Knut Josefson Østerhus.)

 

     138. og 234  Kristen Morsing ble født cirka 1610.

    

Hr. Christen Morsing Huus Capellan hos Hr. Stifts Provsten Thode, sin huus,

Fronten mod Væster, 2de Stuer og et Kiøcken med Skorsteen Muur og Kammer,

deri 3de Kakkelovner og Smaae overværelser, tægt med tagsteen, 4re fag Dobbelt og 6 Enkelte

Vindue med i Blye Jndfattet Vindue Rudter, i Gaarden et Koe Fæe‑Huus med overlem, og een

Mad‑boed med Veed‑Skiul, alt Steen tægt, taxeret af os for. 

 

Han var Ane nr: Siri 138/234.

 

     Barn av Kristen Morsing omfatter:

69              i.              Ingrid Kristensdatter Morsing.

 

 

     140. og 236 Tore Larsson Valheim ble født cirka 1600 på Øvre Valheim, Årdal, Hjelmeland.

 

     Han bodde før 1649 på bruk D, nr 5 og 6, Halsne, Halsnøy, Finnøy, Rogaland fra før 1649 til omkr 1670

Tore var brukar i 1649 då skattematrikkelen vart skriven saman, og like eins i 1660‑åra.

Etter aldersoppgåva i manntallet 1664 var han fødd i 1596.

Han hadde truleg overteke bruket etter Torstein Gunnbjørnson eller Jon Olson. Kor lenge han sat som brukar, veit vi ikkje, kanskje til 1670‑åra. 

 

Han bodde i 1653 på Halsne, Halsnøy, Finnøy, Rogaland. Garden hans brann ned til grunnen i 1653 og truleg mista han alt.

Han la saka fram for tinget med søknad om skattelette, og han fekk stønad frå dei som var tilstades.

På førespurnad om dei kjente til brannen, svara dei alle som ein at  'de alt for megen videnskab herom havde.'

Han fekk nok skattefritak eit par års tid, som vanleg var. 

 

I 1654 stemna han Jon på Talgje, Siri Ladstein og Eli Spanna for resterande innbetaling av leige for kyrkjedyr.

 

Han var kyrkjeverje på Finnøy, Rogaland. 

 

I 1656 stemna Tore Rikard Eike (Nedre Eike) for ein koparkjel som Rikard hadde tilpanta seg av Daniel koparsmed.

Tore meinte det var hans koparkjel og førde Rasmus Skartveit som vitne på det. Rasmus kunne opplysa at han skulle laga ein kjel,

men han kunne ikkje seia heilt sikkert om det var same kjelen som Rikard hadde tilpanta seg. 

No var koparsmeden flytta frå lenet så det gjekk ikkje an å få tak i han for å få saka klårlagd.

 

Han var Ane nr: Siri 140/236.

 

     Barn av Tore Larsson Valheim omfatter:

70              i.              Tore Toreson Halsne.

 

     142. og 238  Jon Ivarson Valheim (far: Ivar Finnson, #284) ble født cirka 1615 på Øvre Valheim, Årdal, Hjelmeland. 

 

Han giftet seg med Enkja Søre Tysdal (se #143) cirka 1635.

Her står det at hun var enke etter Ingemor Toreson. 

 

Gardmanntalet 1663 har Daniel (Ingemorson) og på det andre Enchen.

Enka har ein son Tore, truleg frå ekteskapet Jon Ivarson.

 

Han døde før 1663 på Søre Tysdal, Årdal, Hjelmeland.

     

Han var Ane nr: Siri 142/238.

 

     Barn av Jon Ivarson Valheim og Enkja Søre Tysdal  (se #143), begge født på Søre Tysdal, Årdal, Hjelmeland, var:

71              i.              Ingeborg Jonsdatter Tysdal, Søre.

ii.             Tore Jonson Tysdal, Søre ble født cirka 1645. 

         Han døde etter 1723 på Øvre Valheim, Årdal. I 1723 brukar Tore 2 laup, sår 7 tn, før 2 hestar 16 naut, 40 sauer.

    

 

     143. og 239 Enkja Søre Tysdal ble født cirka 1600.

 

Hun var enke etter Jon Ivarson

Hun giftet seg med Ingemor Toreson Tysdal cirka 1625.

 

Hun bodde cirka 1635 på Søre Tysdal, Årdal. På denne tid er det to brukarar i Tysdal.

Gardsmanntalet 1663 har Daniel (Ingemorson) og på det andre Enchen.

Enken har ein son Tore, truleg frå ekteskapet Jon Ivarson. 

Enka (etter Ingemor) hadde med seg dottera Ingeborg til Tysdal. Dette går fram av tingbøkene, der det heiter at Daniel,

son til Ingemor og Valheimsenka, krev åsete i Ø. Valheim på vegne av halvsøstera Ingeborg.

Kravet førte ikkje fram fordi brørne til Jon, Peder, Finn og Knud meinte seg nærare faren sin bunestad enn eldste dottera Ingeborg. 

 

Hun var Ane nr: Siri 143/239.

 

Barn:  1. Daniel Ingemorson f 1627, gift med Siri Assersdatter NedreMæle

       2. Ingeborg Jonsdatter Tysdal, Søre

       3. Tore Jonson f ca 1645

 

 

     184.  Alv  Kåsen ble født cirka 1600. 

 

     Alv bodde i 1658 på Kåsen, Forsand, Rogaland.

Nemnd 1658. Han har 2 barn: Salve og Knut. Alv finn me ikkje i noko manntal, og veit ikkje kor lenge han budde på Kåsen.

Men det må plent være han som først sette seg til på dette plasset under Songedalen. 

 

Den 22. junii 1658 vart lensmann Jakob Forsand stemnd for nokre drenger som han hadde halde unna "utskrivelsen".

Mellom dei var "Alv Kåsens sønn Knut (som) ble fort til kongsgården (i Stavanger) av Arne, mens er nå hjemme hos hans (= sin) svake far.

Er intet lovlig unnskyldning. Saken opptagen til 23. julii, da de samtlige (har) å møte."

(Tb A 26.86 b) den 22 juni 1658. 

 

Og den 28. julii 1658 var mellom "følgende som var avløpne " av Isse skipreide: "Alv Kåsens sønn Knut, so, og ikke har møtt." –

"Disse enhver som vil nyte sin fred, bør bøte hver X mrk. sølv."

(Tb A 26.86 b) den 28 juli 1658. 

 

Alv hadde og ein annan son, Salve Alvson Kåsen.

Den 20. marss 1660 hadde futen stmnt ein del unge,  mellom dei: Salve "Olsson" Kåsen, som til kongel.maj.`s tjeneste

hadde vært utskreven". Og litt etter står det: "og Salve Alvson Kåsen som er unnrømt, å være æreløse,

men lar og deres gods og annet å være i kongens vare(‑tekt)".

(Tb A 26.115 b) den 20 mars 1660. 

 

Han bodde cirka 1664 på Helmikstølen, Forsand, Rogaland. Alv var først brukar på Kåsen der me finn han på 1650‑talet.

Seinare har han truleg flytta opp til Stølen då sonen fekk Kåsen. 

 

Han døde etter 1664 på Helmikstølen, Forsand, Rogaland.

 

Han var Ane nr: Siri 184.

 

     Barn av Alv Kåsen, begge født Kåsen, Forsand, Rogaland omfatter:

92              i.              Salve Alvson Kåsen.

ii.             Knut Alvson Kåsen ble født cirka 1630.  Han døde etter 1697 på Helmikstølen, Forsand.

         Han var brukar til 1697. Knut var gift med Anna Larsdatter.

 

 

     232. og 136  Reiar Jonson Sedberg (far:Jon Eivindson, #272) ble født cirka 1585 på Øvre Sedberg, Årdal, Hjelmeland. 

 

Han giftet seg med Berte Jonsdatter Halsnøy ? (se #137) cirka 1615. 

    

Han døde i 1654 på Fremre Sedberg, Årdal, Hjelmeland.

Se: ane nr 136

 

Han var Ane nr: Siri 136/232.

    

Barn av Reiar Jonson Sedberg og Berte Jonsdatter Halsnøy ? (se #137), alle født på Fremre Sedberg, Årdal, Hjelmeland, var:

i.              Inger Reiarsdatter Sedberg ble født cirka 1620.  Hun døde i 1693 på Hesby, Finnøy, Rogaland. Hun bodde hos sønnen Reiar.

     Hun bodde på Riskedal, Årdal, Hjelmeland. Hun var gift med 1: Bjørn Anderson Riskedal og 2: Jon Jonson Øvrebø i Fister.

ii.             Ola Reiarson Sedberg ble født cirka 1620.

     Han bodde i 1645 på Vadla, Årdal, Finnøy. På skattemanntalet 1645 er han nemnt som "Oluff ock kone 1 pige." 

iii.            Anna Reiarsdatter Sedberg ble født i 1623.  Hun døde i 1665 på Ullestad, Årdal, Hjelmeland. Skifte 2.12.1665.

     Hun bodde før 1655 på Ullestad, Årdal, Hjelmeland.

Hun var gift med: 1, Tore Ivarson Ullestad (c1630‑1665),

                2, Daniel Anderson Riskedal (1632‑1679. 3 barn i 2. ekteskap. 

68              iv.            Ola d.y. Reiarson Sedberg Fremre.

v.             Jon Reiarson Sedberg ble født i 1628.  Han giftet seg med Marsta Nilsdatter Ytrevoll (14944) cirka 1660. 

         Han døde i 1675 på Fremre Sedberg.

vi.            Berte Reiarsdatter Sedberg ble født cirka 1630. 

         Hun døde etter 1699 på Østerhus, Årdal, Hjelmeland.

Hun bodde på Kaltveit, Årdal, Hjelmeland.

Hun var gift med Nils Nilson Ytrevoll f 1630. De flyttet til Østehus. 

 

 

     233. og 137  Berte Jonsdatter Halsnøy ? ble født cirka 1590 på Halsnøy, Finnøy, Rogaland. 

Hun giftet seg med Reiar Jonson Sedberg (se #136) cirka 1615. 

Hun giftet seg med Knut Josefson Østerhus cirka 1655. 1. mannen Reier døde 1654.

Hun og Reiar Jonson Sedberg bodde før 1630 på Øvre Sedberg, Årdal, Hjelmeland. 

Hun og Reiar Jonson Sedberg bodde etter 1630 på Fremre Sedberg, Årdal, Hjelmeland.

Reiar kom til Fr Sedberg våren 1630, han brukte før Ø Sedberg som blei makebytta. 

 

Hun var Ane nr: Siri 137 og 233.

Barn: se Reiar Jonson Sedberb. Ingen barn med Knut Josefson Østerhus

 

     234.  Kristen Morsing ble født cirka 1610.

     Boligen i 1646.  

Hr. Christen Morsing Huus Capellan hos Hr. Stifts Provsten Thode, sin huus, Fronten mod Væster,

2de Stuer og et Kiøcken med Skorsteen Muur og Kammer, deri 3de Kakkelovner og Smaae overværelser,

tægt med tagsteen, 4re fag Dobbelt og 6 Enkelte Vindue med i Blye Jndfattet Vindue Rudter, i Gaarden et

Koe Fæe‑Huus med overlem, og een Mad‑boed med Veed‑Skiul, alt Steen tægt, taxeret af os for. 

 

Han var Ane nr: Siri 138/234.

     Barn av Kristen Morsing omfatter:

69              i.              Ingrid Kristensdatter Morsing.

 

 

 

     236. og 140 Tore Larsson Valheim ble født cirka 1600 på Øvre Valheim, Årdal, Hjelmeland.

    

Mer om Tore se ane nr 140

 

Han var Ane nr: Siri 140/236.

 

     Barn av Tore Larsson Valheim omfatter:

70              i.              Tore Toreson Halsne.

 

     238. og 142 Jon Ivarson Valheim (far: Ivar Finnson, #284) ble født cirka 1615 på Øvre Valheim, Årdal, Hjelmeland. 

Han giftet seg med Enkja Søre Tysdal (se #143) cirka 1635. Enka har ein son Tore, truleg frå ekteskapet Jon Ivarson.

De bodde cirka 1635 på Søre Tysdal, Årdal, Hjelmeland. På denne tid er det to brukarar i Tysdal. Gardsmanntalet 1663 har Daniel (Ingemorson) 

og på det andre Enchen.

Enken har ein son Tore, truleg frå ekteskapet Jon Ivarson. 

 

Han var Ane nr: Siri 142/238.

 

     Barn av Jon Ivarson Valheim og Enkja Søre Tysdal (se #143), begge født på Søre Tysdal, Årdal, Hjelmeland, var:

71              i.              Ingeborg Jonsdatter Tysdal, Søre .

ii.             Tore Jonson Tysdal, Søre ble født cirka 1645. 

         Han døde etter 1723 på Øvre Valheim, Årdal, Hjelmeland. I 1723 brukar Tore 2 laup, sår 7 tn, før 2 hestar 16 naut, 40 sauer.

    

 

     239.  Enkja Søre Tysdal ble født cirka 1600. 

Hun giftet seg med Ingemor Toreson

Hun giftet seg med Jon Ivarson Valheim

 

Mer: se ane nr 143

 

Hun var Ane nr: Siri 143/239.

 

8 x tip-oldeforeldre

 

 

     272. og 464 Jon Eivindson Sedberg (far: Eivind Reiarson, #544) ble født cirka 1560 på Øvre Sedberg, Årdal, Hjelmeland. 

 

Han giftet seg med Ingrid Pedersdatter (se #273) cirka 1580. Ingrid er nevnt som enke i 1610.

Hun var søster til Torkel Pederson Sørskår. 

 

Jom og Ingrid bodde cirka 1580 på Øvre Sedberg, Årdal, Hjelmeland.

Enkja sit med garden 1610‑1617. 

 

Han var lagrettemann ved val av utsendingar til kongehyllinga. i 1591. 

 

Han døde cirka 1610 på Øvre Sedberg, Årdal, Hjelmeland.

 

     Han var Ane nr: Siri 272/464.

 

     Barn av Jon Eivindson Sedberg og Ingrid Pedersdatter (se #273), alle født på Øvre Sedberg, Årdal, Hjelmeland, var:

i.              Erik Jonson Sedberg ble født cirka 1575.

Han bodde i 1600 på Øvre Bjørheim, Strand, Rogaland.

Han var gift med Eli Jonsdatter, enkje etter Sven Bjørnsen på Øvre Bjørheim. 

Han bodde etter 1628 på Ramnås, Strand, Rogaland.

136            ii.             Reiar Jonson Sedberg.

iii.            Marit Jonsdatter Sedberg ble født cirka 1585.

    

iv.            Gunhild Jonsdatter Sedberg ble født cirka 1590.

Hun bodde på Hegland, Hjelmeland. (etterÅrdalsboka)

(ikke nevnt i Hjelmelandboka)

v.             Berta Jonsdatter Sedberg ble født cirka 1590.

Hun bodde på Øvre Bjørheim, Strand, Rogaland.

Hun var gift med Knut Svendsen f ca 1590 på Øvre Bjørheim. 

 

     273.  Ingrid Pedersdatter (far: Peder (?), #546) ble født cirka 1560. 

 

Hun giftet seg med Jon Eivindson Sedberg (se #272) cirka 1580.

Ingrid er nevnt som enke i 1610.

Hun var søster til Torkel Pederson Sørskår. 

Igrid og Jon bodde cirka 1580 på Øvre Sedberg, Årdal, Hjelmeland.

Enkja sit med garden 1610‑1617. 

Hun bodde i 1617. Landskyld: Ingier på Østre Sedberigh 3 vett korn. 

 

Hun døde etter 1617 på Øvre Sedberg, Årdal, Hjelmeland.

 

Hun var Ane nr: Siri 273/465.

 

Barn: se Jon Eivindson Sedberg

 

     284. og 476 Ivar Finnson Fevoll (far: Finn Toreson, #568) ble født cirka 1590 på Nedre Fevoll, Hjelmeland. 

 

Han giftet seg med Ingeborg Valheim Øvre (se #285) cirka 1615.

Kona heitte Ingeborg, dette kjem fram i tingbok 26 A fol. 16.

Ingeborg Valheim blei stemna med sønene sine Tore, Finn og Knud. 

Ivar var søskenbarn til Ivar Ivarson Tjentland, Årdal. 

 

Ivar og Ingeborg bodde i 1617 på Øvre Valheim, Årdal, Hjelmeland.

På odelsjordebok 1617 står Ivar Steinsland (Ivar Finnvoll) med 3 laup i landskyld på Ø. Valheim, i leidang 1 geitskinn,

4 kalvkinn, 3 sh. Fram til omkring 1630 ser det ut til å ha vore bare ein brukar på Øvre Valheim, så blei dei to. 

På gardmanntalet 1663 står to, Ivar og Tore, 1666 er ikkje Ivar med, men sonen Peder.

Ivar er død i tida 1663‑66. 

 

Han betalte 5 dalar i ekstraskatt i 1624. 

 

I 1627 stemner Ivar Valheim og Bjørn Bergeland ‑ Ivar Tjentland, Josef Tjerand og Oluf N Valheim for ulovleg laksefiske. 

Denne Oluf er seinare kalle Ø Valheim i 1627 på Årdal, Hjelmeland. 

På kvegskatten som danskekongen kravde inn i 1657 var det på heile Ø Valheim 3 stutar, 10 kyr, 2 kviger, 12 sauer.

N Vakheim hadde bortimot det doble. 

 

Han døde etter 1663 på Øvre Valheim, Årdal, Hjelmeland.

 

Han var Ane nr: Siri 476/284.

 

     Barn av Ivar Finnson Fevoll og Ingeborg Valheim Øvre (se #285), alle født på Øvre Valheim, Årdal, Hjelmeland, var:

142             i.              Jon Ivarson Valheim.

ii.             Peder Ivarson Valheim ble født cirka 1626. 

         Han døde før 1697 på Øvre Valheim, Årdal, Hjelmeland.

         Kona, Siri Assersdatter, giftet seg 2. gang med Johannes Rasmusson. Siri døde 1697.

iii.            Tore Ivarson Valheim ble født cirka 1628.

tingbok 26 A fol. 16. Ingeborg Valheim blei stemna med sønene sine Tore, Finn og Knud.

iv.                   Finn Ivarson Valheim ble født cirka 1630.

v.                    Han giftet seg med Ingeborg (‑‑?‑‑) cirka 1659.

tingbok 26 A fol. 16. Ingeborg Valheim blei stemna med sønene sine Tore, Finn og Knud. 

Han bodde på Midtre Sedberg, Årdal, Hjelmeland. 

Han bodde i 1666 på Borgen, Kyrkhus, Årdal, Hjelmeland.

Finn er nemnd på Borgen i 1666, det gjeld ei leiermålsak til Ola Østhus.

v.             Ivar Ivarson Valheim ble født i 1632.

vi.            Knut Ivarson Valheim ble født i 1634.

tingbok 26 A fol. 16. Ingeborg Valheim blei stemna med sønene sine Tore, Finn og Knud.

 

     285.  Ingeborg Valheim Øvre ble født cirka 1590. 

 

Hun giftet seg med Ivar Finnson Fevoll (se #284) cirka 1615.

Kona heitte Ingeborg, dette kjem fram i tingbok 26 A fol. 16. Ingeborg Valheim blei stemna med sønene sine Tore, Finn og Knud.

Ingeborg og Ivar bodde i 1617 på Øvre Valheim, Årdal, Hjelmeland.

På odelsjordebok 1617 står Ivar Steinsland  (Ivar Finnvoll) med 3 laup i landskyld på Ø. Valheim, i leidang 1 geitskinn, 4 kalvkinn, 3 sh.

Fram til omkring 1630 ser det ut til å ha vore bare ein brukar på Øvre Valheim, så blei dei to. 

På gardmanntalet 1663 står to, Ivar og Tore, 1666 er ikkje Ivar med, men sonen Peder. Ivar er død i tida 1663‑66. 

 

tingbok 26 A fol. 16. Ingeborg Valheim blei stemna med sønene sine Tore, Finn og Knud. 

 

Hun var Ane nr: Siri 285/477.

 

Barn: se Ivar Finnson Fevoll

 

 

     464. og 272 Jon Eivindson Sedberg (far: Eivind Reiarson, #544) ble født cirka 1560 på Øvre Sedberg, Årdal, Hjelmeland. 

 

Han giftet seg med Ingrid Pedersdatter (se #273) cirka 1580. Ingrid er nevnt som enke i 1610.

Hun var søster til Torkel Pederson Sørskår. 

Han og Ingrid Pedersdatter bodde cirka 1580 på Øvre Sedberg, Årdal, Hjelmeland. Enkja sit med garden 1610‑1617. 

Han var lagrettemann ved val av utsendingar til kongehyllinga. i 1591. 

Han døde cirka 1610 på Øvre Sedberg, Årdal, Hjelmeland

.

Han var Ane nr: Siri 272/464.

 

     Barn av Jon Eivindson Sedberg og Ingrid Pedersdatter (se #273), alle født på Øvre Sedberg, Årdal, Hjelmeland, var:

i.              Erik Jonson Sedberg ble født cirka 1575.

Han bodde i 1600 på Øvre Bjørheim, Strand, Rogaland.

Han var gift med Eli Jonsdatter, enkje etter Sven Bjørnsen på Øvre Bjørheim. 

Han bodde etter 1628 på Ramnås, Strand, Rogaland.

136            ii.             Reiar Jonson Sedberg.

iii.            Marit Jonsdatter Sedberg ble født cirka 1585.

    

iv.            Gunhild Jonsdatter Sedberg (6970) ble født cirka 1590.

     Hun bodde på Hegland, Hjelmeland. Hun er ikke nevnt i Hjelmelandboka.

v.             Berta Jonsdatter Sedberg ble født cirka 1590.

     Hun bodde på Øvre Bjørheim, Strand, Rogaland.

     Hun var gift med Knut Svendsen f ca 1590 på Øvre Bjørheim.  

 

 

     465.  Ingrid Pedersdatter (far: Peder (?), #546) ble født cirka 1560. 

 

Hun giftet seg med Jon Eivindson Sedberg (se #272) cirka 1580. Ingrid er nevnt som enke i 1610.

Hun var søster til Torkel Pederson Sørskår. 

Ingrid og Jon bodde cirka 1580 på Øvre Sedberg, Årdal, Hjelmeland.

Enkja sit med garden 1610‑1617.  Som gift brukte hun navnet Pedersdatter Sedberg (6967). 

Hun bodde i 1617. Landskyld: Ingier på Østre Sedberigh 3 vett korn. 

 

Hun døde etter 1617 på Øvre Sedberg, Årdal, Hjelmeland.

 

Hun var Ane nr: Siri 273/465.

 

Barn: se Jon Eivindson Sedberg

 

 

     476. og 284  Ivar Finnson Fevoll (far: Finn Toreson, #568) ble født cirka 1590 på Nedre Fevoll, Hjelmeland. 

 

Han giftet seg med Ingeborg Valheim Øvre (se #285) cirka 1615.

Kona heitte Ingeborg, dette kjem fram i tingbok 26 A fol. 16. Ingeborg Valheim blei stemna med sønene sine Tore, Finn og Knud. 

 

Han døde etter 1663 på Øvre Valheim, Årdal, Hjelmeland.

    

Han var Ane nr: Siri 476/284.

 

Mer om Iver se ane nr 284

 

     Barn av Ivar Finnson Fevoll og Ingeborg Valheim Øvre (se #285), alle født på Øvre Valheim, Årdal, Hjelmeland, var:

142             i.              Jon Ivarson Valheim.

ii.             Peder Ivarson Valheim ble født cirka 1626. 

         Han døde før 1697 på Øvre Valheim, Årdal, Hjelmeland.

         Kona, Siri Assersdatter, giftet seg 2. gang med Johannes Rasmusson. Siri døde 1697.

iii.            Tore Ivarson Valheim ble født cirka 1628.

tingbok 26 A fol. 16. Ingeborg Valheim blei stemna med sønene sine Tore, Finn og Knud.

iv.            Finn Ivarson Valheim ble født cirka 1630. 

         Han giftet seg med Ingeborg (‑‑?‑‑) (14946) cirka 1659.

tingbok 26 A fol. 16. Ingeborg Valheim blei stemna med sønene sine Tore, Finn og Knud. 

Han bodde på Midtre Sedberg, Årdal, Hjelmeland. 

Han bodde i 1666 på Borgen, Kyrkhus, Årdal, Hjelmeland.

Finn er nemnd på Borgen i 1666, det gjeld ei leiermålsak til Ola Østhus.

                 v.       Ivar Ivarson Valheim ble født i 1632.

vi.            Knut Ivarson Valheim ble født i 1634.

tingbok 26 A fol. 16. Ingeborg Valheim blei stemna med sønene sine Tore, Finn og Knud.

 

     477. og 285 Ingeborg Valheim Øvre ble født cirka 1590. 

Hun giftet seg med Ivar Finnson Fevoll (se #284) cirka 1615.

 

Hun var Ane nr: Siri 285/477.

 

Mer om Ingeborg se ane nr 285

 

9 x oldeforeldre

 

 

     544. og 928  Eivind Reiarson Sedberg (far: Reiar Sjurson, #1088) ble født cirka 1520 på Øvre Sedberg, Årdal, Hjelmeland. 

 

Han giftet seg med Berte Jonsdatter (se #545) cirka 1545. 

De bodde på Øvre Sedberg, Årdal.  Eivind skal ut med 1 dalar til Årdalskyrkja i 1563 på Årdal, Hjelmeland. 

 

Han døde i 1597 på Sedberg, Årdal, Hjelmeland.

Skifte etter ham i 1630. 

 

Han var Ane nr: Siri 544/928.

 

     Barn av Eivind Reiarson Sedberg og Berte Jonsdatter (se #545), alle født på Øvre Sedberg, Årdal, Hjelmeland, var:

i.              Gammel Eivindson Sedberg ble født i 1548.

Han bodde på Skartveit, Rogaland.

ii.             Lars Eivindson Sedberg ble født i 1550.

Han bodde på Svadberg, Årdal, Hjelmeland.

iii.            Anna Eivindsdatter Sedberg ble født i 1555.

272             iv.            Jon Eivindson Sedberg.

 

     545. og 929 Berte Jonsdatter ble født cirka 1520. 

 

Hun giftet seg med Eivind Reiarson Sedberg (se #544) cirka 1545.

De bodde på Øvre Sedberg, Årdal, Hjelmeland. 

 

Hun var Ane nr: Siri 545/929.

 

Barn: se Eivind Reiarson Sedberg

 

     546. og 930  Peder (‑‑?‑‑) ble født cirka 1530.

 

     Barn av Peder (‑‑?‑‑) (14938) omfatter:

i.              Torkel Pederson Sørskår ble født cirka 1540 på Sørskår, Årdal, Hjelmeland.

Han bodde i 1617 på Sørskår, Årdal, Hjelmeland.

Torkel Pedersen Schaar staar på lista over odelsbønder 1617 oppført med 7 sp. korn i landskyld og 1 geiteskinn i leidang.

273             ii.             Ingrid Pedersdatter.

 

Ane nr Siri 546 og 930

 

     568. og 952 Finn Toreson Tjentland ble født cirka 1545 på Tjentland, Årdal, Hjelmeland. 

 

Han giftet seg med Fornavn ukjent Toresdatter cirka 1565. 

Han giftet seg med Fornavn ukjent Olsdatter Håland (se #569) cirka 1578. 

 

Finn var truleg anten son eller svigerson av Tore Ivarson Tjentland, Årdal. 

Han bode mellom 1603 og 1627 på Nedre Fevoll, Hjelmeland.

Han er i lensrekneskapen nemnd som brukar på N. Fevoll første gong 1603 og siste gong 1627. 

 

I 1615 måtte han ut med ei stor bot på heile 16 rdlr for sonen Knut, som då skal ha budd på Einervoll. 

Knut hadde i drukkenskap tildelt ein Bergens‑ kremmars eit øksehammarsslag i 1615

 

Finn døde etter 1627 på Nedre Fevoll, Hjelmeland. I 1627 er han siste gang nevnt i lensregnskapet.

 

Han var Ane nr: Siri 568/952.

 

     Barn av Finn Toreson Tjentland og Fornavn ukjent Olsdatter Håland (se #569), alle født på Nedre Fevoll, Hjelmeland, var:

 

i.              Lars Finnson Fevoll ble født cirka 1569.  Han døde etter 1663 på Nedre Fevoll.

Han bodde før 1628 på Husstøl, Hjelmeland. Husstøl (1).

284             ii.             Ivar Finnson Fevoll.

iii.            Ola Finnson Fevoll ble født cirka 1572.  Han døde etter 1649 på bnr 5, Mjølhus, Hjelmeland.

    

iv.            Knut Finnson Fevoll ble født cirka 1574.

v.             Aasa Finnsdatter Fevoll ble født cirka 1585.

Hun bodde mellom 1617 og 1623 på Øvre Fevoll, Hjelmeland.

Hun var gift med Nils Torson. 

Hun bodde mellom 1629 og 1636 på Husstøl, Hjelmeland.

vi.            Marit Finnsdatter Fevoll ble født cirka 1578.

Hun bodde på Byrkja, Årdal, Hjelmeland.

Hun var gift med Anders Tjerandson f 1596 d før 1669. 

Hun bodde i 1663 på Byrkja, Årdal, Hjelmeland.

vii.           Anna Finnsdatter Fevoll ble født cirka 1587.

Hun bodde mellom 1623 og 1629 på Sandnes, Vats, Vindafjord, Rogaland.

Hun var gift med Peder Gammelson.

 

     569. og 953 Fornavn ukjent Olsdatter Håland (Ola Knutson, #1138) ble født cirka 1560 på Håland, Erfjord, Rogaland. 

 

Hun giftet seg med Finn Toreson Tjentland (se #568) cirka 1578.

 

De bodde mellom 1603 og 1627 på Nedre Fevoll, Hjelmeland.

Han er i lensrekneskapen nemnd som brukar på N. Fevoll første gong 1603 og siste gong 1627. 

 

Barn se: Finn Toreson Tjentland

 

Hun var Ane nr: Siri 569/953.

 

     928. og 544 Eivind Reiarson Sedberg (far: Reiar Sjurson, #1088) ble født cirka 1520 på Øvre Sedberg, Årdal, Hjelmeland. 

Han giftet seg med Berte Jonsdatter (se #545) cirka 1545.  Han døde i 1597 på Sedberg, Årdal, Hjelmeland.

De bodde på Øvre Sedberg, Årdal, Hjelmeland. 

Han betalte Han skal ut med 1 dalar til Årdalskyrkja i 1563 på Årdal, Hjelmeland.  Skifte etter ham i 1630. 

 

Han var Ane nr: Siri 544/928.

 

     Barn av Eivind Reiarson Sedberg og Berte Jonsdatter (se #545), alle født på Øvre Sedberg, Årdal, Hjelmeland, var:

i.              Gammel Eivindson Sedberg (6973) ble født i 1548.

Han bodde på Skartveit, Rogaland.

ii.             Lars Eivindson Sedberg ble født i 1550.

Han bodde på Svadberg, Årdal, Hjelmeland.

iii.            Anna Eivindsdatter Sedberg ble født i 1555.

272             iv.            Jon Eivindson Sedberg.

 

     929. og 545 Berte Jonsdatter ble født cirka 1520.

Hun giftet seg med Eivind Reiarson Sedberg (se #544) cirka 1545.

De bodde på Øvre Sedberg, Årdal, Hjelmeland. 

 

Hun var Ane nr: Siri 545/929.

Barn: se Eivind Reiarson Sedberg

 

     930. og 546 Peder (‑‑?‑‑) ble født cirka 1530.

 

     Barn av Peder (‑‑?‑‑) (14938) omfatter:

i.              Torkel Pederson Sørskår ble født cirka 1540 på Sørskår, Årdal, Hjelmeland.

Han bodde i 1617 på Sørskår, Årdal, Hjelmeland. Torkel Pedersen Schaar staar på lista over odelsbønder 1617 oppført med 7 sp. korn i landskyld og 1 geiteskinn i leidang.

273             ii.             Ingrid Pedersdatter.

 

 

     952. og 568   Finn Toreson Tjentland ble født cirka 1545 på Tjentland, Årdal, Hjelmeland. 

Han giftet seg med Fornavn ukjent Toresdatter cirka 1565. 

Han giftet seg med Fornavn ukjent Olsdatter Håland (se #569) cirka 1578. 

Han døde etter 1627 på Nedre Fevoll, Hjelmeland. I 1627 er han siste gang nevnt i lensregnskapet.

 

Se ane nr 568

 

Han var Ane nr: Siri 568/952.

 

     Barn av Finn Toreson Tjentland og Fornavn ukjent Olsdatter Håland (se #569), alle født på Nedre Fevoll, Hjelmeland, var:

 

i.              Lars  Finnson Fevoll ble født cirka 1569.  Han døde etter 1663 på Nedre Fevoll.

Han bodde før 1628 på Husstøl, Hjelmeland. Husstøl (1).

284             ii.             Ivar Finnson Fevoll.

iii.            Ola Finnson Fevoll ble født cirka 1572. 

         Han døde etter 1649 på bnr 5, Mjølhus, Hjelmeland.

    

iv.            Knut Finnson Fevoll ble født cirka 1574.

v.             Aasa Finnsdatter Fevoll ble født cirka 1585.

Hun bodde mellom 1617 og 1623 på Øvre Fevoll, Hjelmeland.

Hun var gift med Nils Torson. 

Hun bodde mellom 1629 og 1636 på Husstøl, Hjelmeland.

vi.            Marit Finnsdatter Fevoll ble født cirka 1578.

Hun bodde på Byrkja, Årdal, Hjelmeland.

Hun var gift med Anders Tjerandson f 1596 d før 1669. 

Hun bodde i 1663 på Byrkja, Årdal, Hjelmeland.

vii.           Anna Finnsdatter Fevoll (6983) ble født cirka 1587.

Hun bodde mellom 1623 og 1629 på Sandnes, Vats, Vindafjord, Rogaland.

Hun var gift med Peder Gammelson.

 

     953. og 569 Fornavn ukjent Olsdatter Håland (far: Ola Knutson, #1138) ble født cirka 1560 på Håland, Erfjord, Rogaland. 

Hun giftet seg med Finn Toreson Tjentland (se #568) cirka 1578.

De bodde mellom 1603 og 1627 på Nedre Fevoll, Hjelmeland.

Hun var Ane nr: Siri 569/953.

Barn: se Finn Toreson Tjentland

 

10 x tip oldeforeldre

 

 

     1088. og 1856 Reiar Sjurson Øvre Sedberg  (far: Sjur (?), #2176) ble født cirka 1490 på Nedre Mæle, Årdal, Hjelmeland. 

     Reiar hadde en søster. Astrid som var gift med Torbjørn på Tveit i Skjold. 

     De hadde en sønn som het Aslak, som ifølge bygdeboka for Vats var far til Torgils Aslakson på Elleflot. 

 

Reiar bodde i 1519 på bruk nr 1, Øvre Sedberg, Årdal, Hjelmeland.

Bruk nr 1 Reiar Sedberg er nevnt i skattemanntallet i 1519 og i 1563. 

 

I 1521 boddde han på Nedre Mæle, Årdal, Hjelmeland.

Reiar Sjurson er truleg den same Reiar som er nemnt på Sedberg i skattemanntalet 1521‑22 og i 1563.

Ut frå skiftet må han ha hatt 3 søner. 

 

Han døde før 1597 på Øvre Sedberg, Årdal, Hjelmeland.

 

Skifte i 1597, lenge etter han var død.

Skiftet etter han ble holdt på Tveit i Skjold 9. november 1597. Han er då kalla N. Valheim.

Det må ha vært lenge etter han var død, for det er

barnebarna som er arvinger. Det som ble utskifta var: Sedberg i Årdal skipreide 3 laup smør, Tysdal i Årdal 1 laup, 

Mæle i Årdal 1 laup, Hovda i Sæbøskipreide 1 laup, Tveit i Vats 3 laup, Øvre Østrem i Vats 3 laup.

Som ein ser var det ein pengekasse. 

Arvingane hans får 8 laup smør,  resten ‑ 4 laup får arvingane etter søster hans Astrid Sjursdatter. 

 

Han Ane Nr: Øy 4272/4400/9840, Siri 1088/1856.

 

     Barn av Reiar  Sjurson Øvre Sedberg, alle født Øvre Sedberg, Årdal, Hjelmeland omfatter:

 

544             i.              Eivind Reiarson Sedberg.

ii.             Knut Reiarson Øvre Sedberg ble født cirka 1525.

Han bodde på Øvre Sedberg, Årdal, Hjelmeland.

Vi kjenner ikkje kona, men barna: Haldis f 1565, Ola f 1575, Ola f 1580 og Ragnhild, sjå Tjentland nr 1.

iii.            Asser Reiarson Øvre Sedberg ble født cirka 1530.

Han bodde på Nedre Mæle, Årdal, Hjelmeland.

Asser Reiarson kom til N‑ Mæle og hadde eit barn som er kjent: Reiar f 1570 d mellom 1613 og 1624.

iv.            Aslak Reiarson Øvre Sedberg ble født cirka 1535.  Han døde på Tveit, Skjold, Rogaland.

I følge bygdeboka for Vats var Torgils sønn av Aslak Torbjørnson Tveit fra Skjold.

Far hans var Torbjørn på Tveit som var gift med Astrid Sjursdatter, søster til Reiar Sjurson fra Årdal i Hjelmeland.  Han Ane nr: Øy 2136/2200/4920.

 

     1138. og 1906 Ola Knutson Håland ble født cirka 1530 i Hjelmeland. 

 

Han giftet seg med Margrete Lauritsdatter Bjørheim (se #1139) cirka 1565. 

Arv med kona Margrete.

Far til Margrete åtte i Håland, og Olav Knutson arva vel det. 

Ola bodde i 1578 på Håland, Erfjord, Rogaland.

Olav levde 1578 då han vann ei odelssak om Fevoll i Hjelmeland, og ein trur at han er den same som er nemnd Olav på Fevoll i Hjelmeland.

Olav er den fyrste av ætta nå som vart buande på Hålandsgarden. 

Han bodde i 1578 på Fevoll, Hjelmeland.

I 1578 var det ei sak om Fevoll oppe for Herredagen, dåtidas Høgsterett.

Det var Oluff Knudsen på Håland i Erfjord, som saksøkte herr Nils Nilsson, sokneprest i Hjelmeland, for odelsretten til ein laup smør i

Nedre Fevoll, eller tredjeparten av garden.

Presten møtte ikkje og sende heller ikkje nokon i staden for seg. 

Han vart då frådømd all eigedomsrett til denne parten som var Olas odelsgods

 

Gudrun hadde vært gift før med en Hallvard og hadde tre born med han. 

Han giftet seg med Gudrun Sæbjørnsdatter Talgje etter 1585.

Gudrun hadde vært gift før med en Hallvard og hadde tre born med han.

 

Ola døde før 1600 på Håland, Erfjord, Rogaland.

    

Han var Ane nr: Siri 1138/1906

 

     Barn av Ola Knutson Håland og Margrete Lauritsdatter Bjørheim (se #1139), alle født på Håland, Erfjord, Rogaland, var:

569            i.              Fornavn ukjent Olsdatter Håland.

ii.             Lars Olson Håland ble født cirka 1570.

         Han giftet seg med Ingeborg Jonsdatter Foss (2280) cirka 1600. 

         Han døde i 1625 på Håland.

Han brukte også navnet Laurits. 

iii.            Nn Olsdatter Håland ble født cirka 1570.

Hun er mor til Lars Asgautson Jørstad, som bodde på Hamra før 1617, før han kom til Jørstad, der han var lensmann.

iv.            Ukjent fornavn Olsdatter Håland ble født cirka 1575.

Hun bodde på Hamra, Erfjord, Rogaland.

v.             Lisbet Olsdatter Håland ble født cirka 1575.

Hun bodde i 1664 på Ombo, Hjelmeland.

 

     1139. og 1907 Margrete Lauritsdatter Bjørheim (far: Laurits Leivson, #2278) ble født cirka 1545 på Øvre Bjørheim, Strand, Rogaland. 

Hun giftet seg med Ola Knutson Håland (se #1138) cirka 1565. 

Hun døde mellom 1570 og 1579 på Håland, Erfjord, Rogaland. 

Hun døde cirka 1596 på Håland, Erfjord, Rogaland.

     Hun var Ane nr: Siri 1139/1907.

Se også ane nr 1138 Ola Knutson Håland

 

     1856. og 1088 Reiar Sjurson Øvre Sedberg (far: Sjur (?), #2176) ble født cirka 1490 på Nedre Mæle, Årdal, Hjelmeland. 

Han døde før 1597 på Øvre Sedberg, Årdal.

Skifte i 1597, lenge etter han var død.

     Ane Nr: Øy 4272/4400/9840, Siri 1088/1856.

 

Se også ane nr 1088

 

     Barn av Reiar Sjurson Øvre Sedberg, alle født Øvre Sedberg, Årdal, Hjelmeland omfatter:

544             i.              Eivind Reiarson Sedberg.

ii.             Knut Reiarson Øvre Sedberg ble født cirka 1525.

Han bodde på Øvre Sedberg, Årdal, Hjelmeland.

Vi kjenner ikkje kona, men barna: Haldis f 1565, Ola f 1575, Ola f 1580 og Ragnhild, sjå Tjentland nr 1.

iii.            Asser Reiarson Øvre Sedberg ble født cirka 1530.

Han bodde på Nedre Mæle, Årdal, Hjelmeland.

Asser Reiarson kom til N‑ Mæle og hadde eit barn som er kjent: Reiar f 1570 d mellom 1613 og 1624.

iii.             Aslak Reiarson Øvre Sedberg ble født cirka 1535.

    Han døde på Tveit, Skjold, Rogaland.

I følge bygdeboka for Vats var Torgils sønn av Aslak Torbjørnson Tveit fra Skjold.

Far hans var Torbjørn på Tveit som var gift med Astrid Sjursdatter, søster til Reiar Sjurson fra Årdal i Hjelmeland. 

Han Ane nr: Øy 2136/2200/4920.

 

     1906. og 1138 Ola Knutson Håland ble født cirka 1530 i Hjelmeland.

Han giftet seg med Margrete Lauritsdatter Bjørheim (se #1139) cirka 1565.

Han giftet seg med Gudrun Sæbjørnsdatter Talgje etter 1585.

Gudrun hadde vært gift før med en Hallvard og hadde tre born med han. 

Han døde før 1600 på Håland, Erfjord, Rogaland.

    

Han var Ane nr: Siri 1138/1906.

Se også ane nr 1138

     Barn av Ola Knutson Håland og Margrete Lauritsdatter Bjørheim (se #1139), alle født på Håland, Erfjord, Rogaland, var:

569            i.              Fornavn ukjent Olsdatter Håland.

ii.             Lars Olson Håland ble født cirka 1570. 

         Han giftet seg med Ingeborg Jonsdatter Foss cirka 1600. 

         Han døde i 1625 på Håland.

iii.            Nn Olsdatter Håland ble født cirka 1570.

Hun er mor til Lars Asgautson Jørstad, som bodde på Hamra før 1617, før han kom til Jørstad, der han var lensmann.

iv.            Ukjent fornavn Olsdatter Håland ble født cirka 1575.

Hun bodde på Hamra, Erfjord, Rogaland.

v.             Lisbet Olsdatter Håland ble født cirka 1575.

Hun bodde i 1664 på Ombo, Hjelmeland.

 

     1907. og 1139 Margrete Lauritsdatter Bjørheim (far: Laurits Leivson, #2278) ble født cirka 1545 på Øvre Bjørheim, Strand, Rogaland. 

     Hun giftet seg med Ola Knutson Håland (se #1138) cirka 1565. 

     Hun døde mellom 1570 og 1579 på Håland, Erfjord, Rogaland. 

     Hun døde cirka 1596 på Håland, Erfjord, Rogaland.

     Hun var Ane nr: Siri 1139/1907.

Se også ane nr 1138 og 1139

 

Generasjon 12

 

 

     2176.  Sjur (‑‑?‑‑)  ble født cirka 1460.

     Han bodde mellom 1521 og 1522 på Nedre Mæle, Årdal, Hjelmeland.

     Denne Sjur er truleg den same som er kall Sigurd paa Mell i 1521/22 då han i tiend og botskatt betalar 27 lodd sølv og 21 1/2 marsc 3 skilling.

     Barn av Sjur (‑‑?‑‑), begge født Nedre Mæle, Årdal, Hjelmeland omfatter:

1088           i.              Reiar  Sjurson Øvre Sedberg.

ii.             Astrid Sjursdatter Nedre Mæle ble født cirka 1500.

Reiar hadde en søster. Astrid som var gift med Torbjørn på Tveit i Skjold. 

De hadde en sønn som het Aslak, som ifølge bygdeboka for Vats var far til Torgils Aslakson på Elleflot. 

Hun bodde cirka 1520 på Tveit, Skjold, Rogaland.

Hun var gift med Torbjørn og har sønnen Aslak f ca 1520. 

Astrid er gift i Skjold og har 3 søner, Torbjørn, Olav og Torjus.

 

     2278.  Laurits Leivson Øvre Bjørheim (Leiv Halvardson, #4556) ble født cirka 1500 på Øvre Bjørheim, Strand, Rogaland. 

 

Han giftet seg med Fornavn ukjent Bjørnsdatter Tau ? (se #2279) cirka 1530. 

De bodde cirka 1530 på Øvre Bjørheim, Strand, Rogaland. 

Han døde cirka 1570 på Øvre Bjørheim, Strand, Rogaland.

Skiftet 1596

Det var skifte etter Laurits i 1596, mange år etter han var død. Han åtte 25 laupar smør jordagods rundt i bygdene, og han var dermed

ein av dei rikaste bøndene i fylket. 

Han var Ane nr: Siri 2278/3814.

 

     Barn av Laurits Leivson Øvre Bjørheim og Fornavn ukjent Bjørnsdatter Tau ? (se #2279), alle født på Øvre Bjørheim, Strand, Rogaland, var:

1139           i.              Margrete Lauritsdatter Bjørheim.

ii.             Bjørn Lauritsson Øvre Bjørheim ble født cirka 1530. 

Han giftet seg med Sissel Sæbjørnsdatter Talgje cirka 1570.

De bodde på Øvre Bjørheim, Strand, Rogaland.Gift 1. gang truleg med ei Svendsdatter,

         2. gang med Sissel Sæbjørnsdatter,

         3 barn i hvert ekteskap.

iv.              Olav Lauritsson Øvre Bjørheim ble født i 1535. 

    Han døde cirka 1563 på Sjernarøy, Finnøy, Rogaland.

    Truleg den Olav Larsen som vart drepen kring 1563 av ein Torstein Ottesen.

Han bodde på Nesheim, Sjernarøy.

Olav var gift med Marsgreta Olavsdatter.

Hun ble 2. gang gift med Nils Skanderborg.

 

     2279.  Fornavn ukjent Bjørnsdatter Tau ? ble født cirka 1500 på Tau?, Strand, Rogaland. 

     Hun giftet seg med Laurits Leivson Øvre Bjørheim (se #2278) cirka 1530.

     De bodde cirka 1530 på Øvre Bjørheim. 

     Hun var Ane nr; Siri 2279/3815.

     Barn: Se Laurits Leivson Øvre Bjørheim

 

     3712. og 2176 Sjur(‑‑?‑‑) ble født cirka 1460.

     Han bodde mellom 1521 og 1522 på Nedre Mæle, Årdal, Hjelmeland.

     Denne Sjur er truleg den same som er kall Sigurd paa Mell i 1521/22 då han i tiend og botskatt betalar 27 lodd sølv og 21 1/2 marsc 3 skilling.

     Ane nr Siri 2176 og 3712

 

     Barn av Sjur(‑‑?‑‑), begge født Nedre Mæle, Årdal, Hjelmeland omfatter:

1088           i.              Reiar Sjurson Øvre Sedberg.

ii.             Astrid Sjursdatter Nedre Mæle ble født cirka 1500.

Hun og Reiar Sjurson Øvre Sedberg Reiar hadde en søster. Astrid som var gift med Torbjørn på Tveit i Skjold. 

De hadde en sønn som het Aslak, som ifølge bygdeboka for Vats var far til Torgils Aslakson på Elleflot. 

Hun bodde cirka 1520 på Tveit, Skjold, Rogaland.

Hun er gift med Torbjørn og har slnnen Aslak f ca 1520. 

Astrid er gift i Skjold og har 3 søner, Torbjørn, Olav og Torjus.

 

     3814. og 2278 Laurits Leivson Øvre Bjørheim (Leiv Halvardson, #4556) ble født cirka 1500 på Øvre Bjørheim, Strand, Rogaland. 

Han giftet seg med Fornavn ukjent Bjørnsdatter Tau ? (se #2279) cirka 1530. 

Han døde cirka 1570 på Øvre Bjørheim, Strand.

    

Han var Ane nr: Siri 2278/3814.

Se også ane nr 2278

     Barn av Laurits Leivson Øvre Bjørheim og Fornavn ukjent Bjørnsdatter Tau ? (se #2279), alle født på Øvre Bjørheim, Strand, Rogaland, var:

1139           i.              Margrete Lauritsdatter Bjørheim.

ii.             Bjørn Lauritsson Øvre Bjørheim ble født cirka 1530. 

         Han giftet seg med Sissel Sæbjørnsdatter Talgje cirka 1570.

         Gift 1. gang truleg med ei Svendsdatter,

         2. gang med Sissel Sæbjørnsdatter,

         3 barn i hvert ekteskap.

Laurits og Sissel bodde på Øvre Bjørheim, Strand.

v.               Olav Lauritsson Øvre Bjørheim ble født i 1535. 

    Han døde cirka 1563 på Sjernarøy, Finnøy, Rogaland.

    Truleg den Olav Larsen som vart drepen kring 1563 av ein Torstein Ottesen.

Han bodde på Nesheim, Sjernarøy, Finnøy, Rogaland.

Olav var gift med Marsgreta Olavsdatter.

Hun ble 2. gang gift med Nils Skanderborg.

 

     3815.  Fornavn ukjent Bjørnsdatter Tau ? ble født cirka 1500 på Tau?, Strand, Rogaland. 

Hun giftet seg med Laurits Leivson Øvre Bjørheim (se #2278) cirka 1530.

De bodde cirka 1530 på Øvre Bjørheim, Strand, Rogaland. 

Hun var Ane nr; Siri 2279/3815.

Se også ane nr 2278 og 2279

 

12 x tip-oldeforeldre

 

 

     4556. og 7628 Leiv Halvardson Bjørheim  (far: Halvard Danielson, #9112) ble født cirka 1450. 

Halvard Danielson Sopp, Odland til Vinje, var antagelig faren

Han bodde cirka 1480 på Øvre Bjørheim, Strand, Rogaland. 

Ved den store bøteaksjonen i 1519 var han brukar her.

Han ble taksert for 15 merker pengar og han betalte bota med sølv, brom, kopar og pengar. i 1519. 

Han betalte Tiendepengeskattelista

 

Han døde etter 1521 på Øvre Bjørheim, Strand, Rogaland.

 

Her er han kalla "Leff paa Bøøland" i 1521.  Han var Ane nr: Siri 4556/7628.

 

     Barn av Leiv Halvardson Bjørheim (8035) omfatter:

2278           i.              Laurits Leivson Øvre Bjørheim.

 

     7628. og 4556 Leiv Halvardson Bjørheim (far: Halvard Danielson, #9112) ble født cirka 1450. 

Han bodde cirka 1480 på Øvre Bjørheim, Strand, Rogaland. 

Ved den store bøteaksjonen i 1519 var han brukar her.

Han ble taksert for 15 merker pengar og han betalte bota med sølv, brom, kopar og pengar. i 1519. 

Han betalte Tiendepengeskattelista

 

Han døde etter 1521 på Øvre Bjørheim, Strand, Rogaland.

Her er han kalla "Leff paa Bøøland" i 1521. 

Han var Ane nr: Siri 4556/7628.

 

     Barn av Leiv Halvardson Bjørheim omfatter:

2278           i.              Laurits Leivson Øvre Bjørheim.

 

13 x tip-oldeforeldre

 

 

     9112.  Halvar Danielson Sopp ble født cirka 1420 på Odland til Vinje.

     Barn av Halvard Danielson Sopp omfatter:

4556           i.              Leiv Halvardson Bjørheim.

 

     15256.  Halvard Danielson Sopp ble født cirka 1420 på Odland til Vinje.

     Barn av Halvard  Danielson Sopp omfatter:

4556           i.              Leiv Halvardson Bjørheim.

 

Kilder: kirkebøker

Folketellinger

Bygdebøker fra: Hjelmeland, Årdal, Jelsa, Strand, Suldal, Finnøy, Sjernarøy

 

Utskriftsdato: 28 jan 2015                 

Utarbeidet av:

Grete Emblemsvaag

Bryggeveien 16 B

3470 Slemmestad

grete@emblemsvaag.no

99547747

www.emblemsvaag.no