Sommer 1956

Jegerbu ved Uriseter, Ustaoset

tilbake til 1. side

Grete Emblemsvåg

endret 30.8.2019 Noresund
Rast på vei til fjellet, trolig på Noresund.
Grete, onkel Karl Eric, Karsten, Erling Scott
med Jan Erik, tante Wesla


 Ustaosetferie
En geiteflokk på veien
Onkel Karl Eric (så vidt synlig), Erling Scott
med Jan Erik på armen, Karsten, Grete og tante Wesla


 Ustaosetferie
Onkel Karl Eric og geitene

 Ustaosetferie
Framme på hytta vi har leid. Hytta het Jegerbu og ligger ved
Uri seter
.  På bildet: Jan Erik og Grete

 Ustaosetferie
Karsten og Jan Erik (nesten 2 år) spiller badminton

 Ustaosetferie
Sauer på besøk på hytta. Erling Scott og Karl Eric på terrassen,
Selma, Jan Erik og Grete ved hytteveggen


 Ustaosetferie
Grete og sauene

Hallingskarvet  (til høyre) er en fjellrygg som strekker
seg rundt 35 kilometer vestover fra
 Geilo i Hol kommune
i
 Buskerud, til nord for Finse i Ulvik kommune i Hordaland.
Skarv-et (int) i betydningen nakent fjell. Det er en del av
Nordfjella, som vanligvis betegner fjellpartiene nord for

Bergensbanen
.
Høyeste topp er
 Folarskardnuten (1 933 moh.). Det er
en praktfull utsikt fra toppen.
Sammen med
 Hardangerjøkulen og Hårteigen utgjør
Hallingskarvet den siste rest av et
 skyvedekke 
som en
gang dekket Hardangervidda. De bratte nord- og
sørveggene er frontene av nevnte skyvedekke.

https://no.wikipedia.org/wiki/Hallingskarvet

 Hallingskarven
Selma og Grete lurer på hvordan man
kommer opp på Hallingskarven


 Hallingskarven
Rast nedenfor Hallingskarven. Grete,
Karl Eric og Wesla (Olga Oline)


 Hallingskarven

Erling Scott, Grete og Karl Eric raster i lyngen

 Hallingskarven
Deilig friskt fjellvann (Selma og Grete)

 Hardangervidda
Hardangervidda. Erling Scott, Selma,
Jan Erik, Grete, Wesla og Karsten


 Hardangervidda
Selma og Grete under Hallingskarven

 Hardangervidda
Selma, Erling Scott, Jan Erik, Grete, Karsten og Wesla i snøen.

 Finse_stasjon
Dagstur til Finse.
Erling Scott, Wesla, Karsten, Karl Eric.
Foran står Grete og Jan Erik
Finse hotell åpnet første gang 1909


 Finsevann
Tante Wesla og onkel Karl Eric ser ut
over Finsevannet mot Hardangerjøkulen.


 Maabudalen
Dagstur ned Måbudalen. Bilen er tante Wesla sin. En DKW.

 Maabudalen
Grete, Selma, Jan Erik, tante Wesla, Karsten og
onkel Karl Eric i Måbudalen


Vøringsfossen er ein av dei mest kjente fossane i Norge som
spring
ut frå elva Bjoreia vest på Hardangerviddeplatået.
Store vassmengder stuper 182 m rett ned i Måbødalen, eit
trangt
og vilt dalføre som slynger seg nedover til dei mjukare
og grønare
områda av Hardanger. Vassmengden i elva er
regulert i samband
med kraftutbygging i sommersesongen.
Byggeprosjektet rundt Vøringsfossen er godt i gang, dei nye
og
spektakulære nye utsiktspunkta skal være ferdig i 2020.

På grunn av Vøringfossens gjennombrudd som nasjonalt
symbol og naturattraksjon vart Hardangerfjorden trafikkert
av fleire skip med turister frå 1861, og i 1891 stod Fossli
hotel ferdig ved toppen av fossen. 

http://www.hardangerfjord.com/eidfjord/ting-a-gjere/voringsfossen-mabodalen-p919853


Måbødalen er eit trangt, bratt og vakkert dalføre som
strekkjer seg fråEidfjord opp til Hardangervidda. 
Gjennom  Måbødalen gjekk det i eldre tider fleire vegar.
På 1780-talet blei det bygd 1300 trappetrinn i stein
for å gjere reisa lettare. 

Vegen frå Måbødalen opp til Fossli ble utført med
eit imponerande steinarbeid og stod ferdig i 1916.

Den gamle vegen kan framleis opplevast til fots eller på
sykkel.
Dagens bilveg gjennom Måbødalen har fleire tunnellar,
men har også fine stoppestader og utsiktspunkt.

http://www.nasjonaleturistveger.no/no/turistvegene/hardangervidda?attraksjon=
M%C3%A5b%C3%B8dalen

 Voringsfossen
Tante Wesla og onkel Karl Eric ved Vøringsfossen.
Det er bryllupsdagen deres.


 Geilo
Dagstur til Geilo.  Grete og Karsten på taubanen.


Taubanen på Geilo
Kravet om taubane ble etter hvert presset frem.
Taubanen ville lette både opp- og nedstigningen til
og fra fjellet. Særlig da for utenlandske turister som
er lite vant med å gå på ski.
Sesongen blir også lengre, for skiføret holder seg lengre oppe på
fjellet enn nede i dalen. A/S Geilo Taubane ble stiftet, og etter mange motganger, særlig med en del grunnavståelser, lyktes det styret for
taubanen å få denne i drift i
 1954
. Den fikk en lengde på 750 meter,
og en høydeforskjell på 250 meter. Taubanen kostet 750 000 kroner.

https://no.wikipedia.org/wiki/Geilo

 Ustaosetferie
Kaffe i hytteveggen. Karl Eric, Wesla,
Selma, Jan Eric og Erling Scott.


 Ustaosetferie
Karl Eric, Jan Erik, Erling Scott, Wesla og Karsten

 Ustaosetferie
Karl Eric og sauene

 Ustaosetferie
Karsten og kua

 Ustaosetferie
Karsten og sauene

 Ustaosetferie
Grete og Karsten sammen med jentene på Uri seter

Tilbake til 1. side