Nederland 1959

tilbake til 1. side

Grete Emblemsvåg

19.5.2017, rettelse 19. februar 2023 Nederlandferie_ferge
Fergetur
Jan Erik og tante Wesla

 Nederlandferie_ferge
Fergetur
Jan Erik og far Erling Scott

 Nederland_stork
Storkerede

 Nederland_Afsluitdick
Afsluitdick

The Afsluitdijk is a 32kilometer long dike, which connects
 the province of North Holland with the province of
Friesland. It was constructed between 1927 and 1933 as
a fundamental part in a larger plan called the Zuiderzee Works. With the completion of the Afsluitdijk the Zuiderzee (‘Southern Sea’) became the fresh water lake of IJsselmeer. 
http://www.holland.com/global/tourism/article/afsluitdijk-10.htm

 Nederland_ost
Tante Wesla, Grete og onkel Karl Eric

 Nederland_hus
Til venstre:
Over 100 years old and built in the pointed "stolp" style,
typical of North Holland, the Irene Hoeve is the ideal
place to see Gouda cheeses being made by hand, using
the traditional farmer methods. Different mixtures of
herbs and spices provide a great selection of farmer
cheese which can be tasted, together with a glass of
Dutch berry wine. Also, there is the possibility to see the traditional Dutch wooden shoes being made by hand.

Cheese and Clogs – Cheese and Clogs     (8. juni 2022)

 Nederland_Madurodam
Madurodam


 Nederland_Madurodam
Madurodam. De som ser på er Jan Erik og Grete

 Nederland_Madurodam
Madurodam er en miniatyrby i Scheveningen i Haag
i Nederland. Det er en modell av en nederlandsk
landsby i skala 1:25, og består av typisk nederlandske
bygninger og landemerker fra forskjellige deler av
landet.

Wikipedia


 Nederland_havneby
Koselig havneby, onkel Karl Eric og tante Wesla

 Nederland_Bad-Zuid
Bad Zuid
Erling Scott, Selma, Jan Erik, tante Wesla og onkel Karl Eric

 Nederland_badeliv
Strandliv
Jan Erik, Erling Scott, tante Wesla og onkel Karl Eric

 Nederland_badeliv
Jan Erik og Grete

 Nederland_eselridning
Eselridning på stranda. Det er Jan Erik som rir.

 Nederland_camping
Campingliv
onkel Karl Eric, Jan Erik, Selma, Grete og tante Wesla (Olga)

 Nederland_Dronningbolig
Haag

 Nederland_tiger
Frittgående tiger
På hjemturen var vi noen dager i Gøteborg

 Sverige_Hallandsaasen
Rasteplass ved Hallandsåsen


Hallandsåsen er en ås på grensen mellom de svenske landskapene Skåne og Halland. Åsen begynner ved
kysten syd for Laholmsbukten og løper i sydøstlig
retning omtrent til Örkelljunga. Dette er en strekning
på rundt 40 km.

Wikipedia


 Sverige_Goteborg_Sjomannskirken

Da sjømannsmisjonen besluttet å åpne ny stasjon i
Gøteborg, hevet kritiske røster seg med spørsmål
om det virkelig kunne være behov for en
sjømannskirke bare noen timer fra den norske
grensen. Da var man jo nesten hjemme …

Arbeidet i Gøteborg startet på hybelen til den
nyutnevnte sjømannspresten, Roal Hedegaard
Jacobsen, i 1947. Ikke hadde han kirke, ikke hadde han leseværelse - ikke en gang tomt til å bygge kirke på.

https://arkiv.sjomannskirken.no/historien/kirke/goeteborg/


Tilbake til 1. side