Sommeren1960

Värmland, Stockholm, Gøteborg. Marstrand

tilbake til 1. side

Grete Emblemsvåg 20. 5. 2017, endringer 28.8.2017
Rottneros Park
 Sverige_Rotneros
Rottneros Park är en unik skulpturpark i Sunne, Värmland,
med sköna naturparker och nyskapande trädgårdsformgivning i
en spännande kombination. Det är en plats full av skrönor och
historier, drömmar och visioner som längtar efter att berättas.
http://rottnerospark.se/


 Sverige_Rotneros
1919, Ungdom, skulpturgrupp i brons vid grav, Norra
Kyrkogården, Solna. Repliker i bl.a. Eskilstuna, Gränna,
Göteborg, Huddinge, Hällefors, Järna, Kalmar, Lidköping,
Nacka, Nybro, Rottneros, Sala, Sigtuna, Uppsala
och Österbybruk.

http://www.eldhsatelje.se/index.php/se/
carl-eldh/offentliga-verk/#.WSBBomjyiUk

 Sverige_Stockholm_Skansen
Skansen, Stockholm
 
Skansen er en dyrepark og friluftsmuseum på
Södra Djurgården i Stockholm, etablert i 1891 av
Artur Hazelius.
https://no.wikipedia.org/wiki/Skansen_(Stockholm)

 Sverige_Stockholm_Skansen
Skansen, Stockholm

      Sverige_Stockholm

Stockholms skjærgård

 Sverige_Stockholm
Grete på båttur i Stockholms skjærgård

 Sverige_Stockholm
Strandtur med Jan Erik Og Birgitta

 Sverige_Stockholm
Lesestund med Grete og Birgitta

 Sverige_Gothenburg_Slottskogen_
Slottskogen i Gøteborg, elg med ganske nyfødt kalv

 Sverige_seaplane
En tur med sjøfly over den svenske vestkysten
Området där Slottsskogen ligger har en lång historia.
Från början var den en del av ett betydligt större område som
tillhörde det kungliga gamla Älvsborgs Slott. Marken kallades på den tiden
för Älvsborgs Kungsladugårds ägor och bestod av beteshagar, slåtterängar,
skog, hjorthägn och fruktträdgårdar som var till för att försörja slottet.
Markerna gick ända ut till Örgryte och inkluderade områden som
Fässberg, Askim och Frölunda. 


År 1624 anhöll Göteborgs Stad hos kung Gustav II Adolf om rätten för
allmänheten att vistas i Slottsskogen. I samband med sitt stadsbesök
samma år beslutade kungen att Göteborgs medelklass fick lov att börja
använda Slottsskogen för friluftsliv, så länge de inte jagade eller
förstörde den grönskande omgivningen på något vis. 


Området runt dagens Slottsskogen har kallats för Sundsmarken, S
undshagen och Änggårdsskogen.
Först på 1700-talet blev benämningen Slottsskogen
 vanligast.

En park för alla 
År 1864 hade Göteborgs befolkningsmängd ökat markant,
då Majorna blivit en del av staden.
Landshövdingen Albert Ehrenswärd såg behovet av en
grönskande park för stadens alla invånare - inte bara för medelklassen.
I dåvarande stadsfullmäktige satt en man vid namn August Kobb,
som tog sig an uppdraget.
 

Med den nordiska naturen som utgångspunkt och inspiration från
Skansen i Stockholm och engelska parker, bland annat Hyde Park i
London, blev Slottsskogen år 1874 en riktig park med stora gräsmattor,
slingrande gångstråk, djurpark, landskapsstugor och en dansbana.
August Kobbs porträtt finns idag i berghällen nedanför Säldammsbacken
.

teksten er fra denne adressen. Adressen er ikke lenger i bruk.  http://www5.goteborg.se/
prod/parkochnatur/dalis2.nsf/vyPublicerade/6E9927C4924FA4FEC125754D002F608E?
OpenDocument

Det står om parken på denne adressen.
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/slottsskogen/om-parken/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9_Q0MLAwcQ4JdnPy9zQ0NjI31w8
EKAgxdHA1NgAoMPAzdDBwDXc38g1xNDAx8TPWjiNFvgAIcDZyCjJyMDQzc_Y2I049HQRS
G8cgW6RfkhoaGOioqAgBCngAX/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


 Sverige_Marstrand_regatta
Regatta ved Marstrand

 Sverige_Marstrand_regatta

Marstrand er et tettsted i Kungälv kommune i Västra Götalands län i landskapet Bohuslän i Sverige. I 2010 hadde tettstedet 1 319 innbyggere.

Tettstedet består av to øyer, Marstrandsön og Koön.
Stedet ble regnet som
 by i middelalderen, angivelig grunnlagt
av den norske kongen
 Håkon Håkonsson.
De eldste tegn på bymessig bebyggelse i Marstrand går
tilbake til
 1291, da kildene nevner fransiskanere i Marstrand.
I dag står bare ruinene av fransiskanerklosteret igjen;
det ble revet i
 1532.

Sannsynligvis har byen, som da tilhørte Norge,
vokst fram på 1200-tallet i forbindelse med sildefisket.
En ny rik fiskeperiode inntraff i siste halvdel av 1500-tallet.
I juli
 1449 møtes det norske riksrådet i Marstrand for å velge
Christian I
 til norsk konge.
Til gjengjeld måtte kongen underskrive Norges første
 håndfestning.

Etter overgangen til Sverige i 1658 ble Carlstens festning bygget
ved Marstrand. Festningen ligger på Marstrandsøyas høyeste
topp hvor den troner over byen. To ganger har festningen blitt
erobret av henholdsvis den norske/danske statholder Gyldenløve
og admiral
 Tordenskiold. Men festningen ble gitt tilbake til Sverige
begge ganger som følge av forhandlinger.

Etter at Marstrand ble svensk mistet byen sin betydning til fordel
for Göteborg.
 Oscar II tilbrakte gjerne tid i Marstrand og dermed
ble stedet et svært populært sommersted for sosieteten.
Sosietetshuset er bevart ute på Marstrandsön.

Den er nå en populær sommerby og en av Sveriges fremste
seilsportsbyer. Hvert år arrangeres det nasjonale og internasjonale mesterskap for seilsport. Av interessante bygninger som kan være
verdt et besøk kan Marstrand rådhus nevnes.
Rådhuset som er fra 1644 er det eldste stenhuset i Bohuslän.

Grensen mellom Kattegat og Skagerrak trekkes med en rett linje fra Grenen ved Skagen i Danmark til Marstrand.
https://no.wikipedia.org/wiki/Marstrand


 Sverige_Marstrand_regatta
Den mørke båten lengst til venstre er kong Olavs båt.

 Sverige_Marstrand_regatta