Sommeren 1961

Rondane og Sogndal i Rogaland

to bilder fra klassetur til Hardanger og Bergen

tilbake til 1. side
Grete Emblemsvåg

endret  31.8.2019 Ullensvang
Ullensvang i Hardanger fotografert på klassetur for 7. klasse 1961

 Hardangervidda
Grete på Hardangervidda på samme turen

 Lille_Prestskjar_fyr
Lille Prestskjær fyr

Ved innløpet til Rekefjord finner du støpejernsfyret bygget i 1895. Fyret ble automatisert i 1972.
Fyret ble tidligere bebodd av fyrmester og hans assistent.
Lille Presteskjær Fyr kan leies til overnatting, møter, selskaper
m.v. For å komme ut til fyret er det nødvendig med båttransport. Ellers er Lille Presteskjær åpent for allmennheten hele året.

https://www.visitnorway.no/listings/lille-presteskj%C3%A6r-fyr/26713/


 Lille_Prestskjar_fyr
Kusine Turid til venstre og Grete til høyre

 Rekefjord
Rekefjord?

 Jossingfjord
På tur til Jøssingfjorden
Stående: kusine Turid, foran Selma,
Jan Erik og Turids far, onkel Hans
Jøssingfjord, trang og dyp fjord i Sokndal kommune,
Rogaland; ca. 3 km lang. Ved Jøssinghamn ligger utskipningsanlegget for Titania A/S. 
https://snl.no/J%C3%B8ssingfjord

14. februar 1940 kom det tyske hjelpefartøyet «Altmark» inn på norsk sjøterritorium utenfor Fosenhalvøya på hjemvei til Tyskland. Altmark hadde ca. 300 britiske krigsfanger om bord, og det fikk
lov til å passere gjennom norsk territorialfarvann, eskortert av en norsk torpedobåt.Altmark ble oppdaget av et britisk fly samme
dag, og britene tok opp jakten på skipet. Den britiske jageren
«Cossack» avskar om formiddagen 16. februar Altmark og
forsøkte å stoppe den. Altmark søkte tilflukt i Jøssingfjorden i Rogaland, beskyttet av den norske
torpedobåten i fjordmunningen.
Samme natt gikk Cossack inn i Jøssingfjorden og bordet Altmark, mot protest fra den norske torpedobåten.
Det utspant seg en kort kamp, og seks tyskere ble drept og flere såret. Cossack befridde de britiske fangene og stakk til sjøs.
https://snl.no/Altmark-saken


Jøssing var under andre verdenskrig populær
benevnelse på alle nordmenn som var
motstandere av den tyske okkupasjonsmakten
og Nasjonal Samlings styre og håpet på en alliert
 seier. Uttrykket kommer av stedsnavnet Jøssingfjord.

Uttrykket ble visstnok brukt første gang – og i
nedsettende betydning – i en artikkel i det svenske
nazistorganet Sverige Fritt 31. januar 1941, og
gjengitt i Fritt Folk 18. februar samme år. NS søkte å
popularisere uttrykket som et alminnelig økenavn på
alle engelskvennlige i landet, for dermed å nøytralisere skjellsordet quisling, som alt da hadde fått hevd. Dette
lyktes imidlertid ikke, da ordet jøssing omgående ble
annektert som hedersnavn.
https://snl.no/j%C3%B8ssingJentetur til Rondane

Deltakere: Søstrene Selma,
Wesla (Olga Oline) og Anna,
deres svigerinne Ellen og meg
 (Grete, datter til Selma)


 Rondane_Gretes_mot_Bjornhollia

Bjørnhollia er en bemannet turisthytte i østre Rondane, eid og drevet av Den Norske Turistforening (DNT).
Fra 1714 hadde gårdene Loftsgård, Øvre Dale og Øvre Veggem
i Sel, rett til sæterdrift i området.

Bjørnhollia hadde diverse eiere frem til 1941,
da det ble kjøpt og ombygd av DNT.

 Rondane_ved_Bjornhollia
Vi er på vei mot Bjørnhollia turisthytte

Bygget stod ferdig i 1947 med 24 senger (basert på et
modifisert utkast av arkitektene Henrik Nissen d.y. og
Gunnar Brynning), samt en kjerreveg til Atnsjøen.
Fra 1959 ble stedet drevet av Jenny og Hans Øyen.
Det ble bygget traktorveg fra Gammelgarden til hytta i
1966, og fra 1972 ble Bjørnhollia drevet av Storm Øyen.
I dag har den 90 sengeplasser og bestyres av Beate
Øygarden og Svein Aaseng, Heidal i Sel.
Om sommeren er det sæterdrift.

https://no.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B8rnhollia
Rondane, fjellområde mellom Østerdalens sidedal Atndalen og Gudbrandsdalen, i Dovre, Sel, Nord-Fron og Sør-Fron
kommuner i Oppland, og
 Folldal og Stor-Elvdal kommuner i Hedmark.
Rondane ble tidligere brukt om et mindre område enn dette,

om det høyereliggende området rundt Rondvatnet med
topper
over 2000 moh. Dette området begrenses av
Store Ula/Illmanndalen i sør, Bråkdalen i vest, Dørålen i nord og lia
mot Atndalen i øst.
Dette fjellområdet er delt i tre
markerte deler: Rondvasshøgda
med Rondanes to høyeste topper, Rondslottet
 (2178 moh.) og Storronden(2138 moh.) øst for Rondvatnet, Smiubelgen
med bl.a. Sagtinden
(2018 moh.), Storsmeden (2016 moh.) og Veslesmeden (2015 moh.) i vest, og den nordøstlige tinderekken med Høgronden (2114 moh.), Midtronden (2060 moh.) og
Digerronden (2016 moh.) nordøst for Bergedalen/Langglupdalen.
I tillegg til de ovennevnte
åtte toppene, har Rondane ytterligere
to topper
over 2000 moh.
https://snl.no/Rondane

Rondane er i sin helhet bygd opp av lys, hard
 kvartsittskifer 
(sparagmitt) av senprekambrisk
(eokambrisk) opprinnelse, som er skjøvet over det
underliggende grunnfjellet. Bergarten, som består av
sammenkittede kvarts- og feltspatkorn, forvitrer
langsomt og gir et skrint jordsmonn og sparsom
vegetasjon.
Karakteristisk for landskapet er de runde, såteformede
fjellene. Den sterke iserosjonen har imidlertid gravd ut
enorme botner i fjellmassivet, og særlig vest for
Rondvatnet finner man et vilt landskap med skarpe
egger som forbinder de høyeste toppene, mellom
botner som skjærer seg inn fra nord og sør.
På grunn av relativt liten nedbør, er det lite
breer, og de som finnes, ligger alle i de nordvendte
botnene.  

https://snl.no/Rondane

 Rondane

 Rondane

 Rondane

 Rondane

  Rondane

  Rondane

 Rondane_Peer-Gynthytta
Peer Gynthytta

Peer Gynt-hytta ligger i naturskjønne omgivelser lengst
mot vest i Rondane Nasjonalpark. Hytta har servering
av varme og kalde drikker, rømmevafler og diverse
turproviant.
Vi har også overnattingstilbud i hytter, eller du kan
overnatte i eget telt.

 Rondane
Jeg tror dette er på Høvringen

 Rondane

  Rondane

 Rondane

 Rondane

 Rondane

 Rondane

 Rondane

 Rondane

Noen dager med regn, og noen med sol.Tilbake til 1. side