Sommeren 1961

Rondane og Sogndal i Rogaland
to bilder fra klassetur til Hardanger og Bergen

tilbake til 1. side

Grete Emblemsvåg

endret  20. 5. 2017, rettelse 28.8.2017


 Ullensvang
Ullensvang i Hardanger fotografert på klassetur for 7. klasse 1961

 Hardangervidda
Grete på Hardangervidda på samme turen

 Lille_Prestskjar_fyr
Lille Prestskjær fyr

Ved innløpet til Rekefjord finner du støpejernsfyret bygget
i 1895. Fyret ble automatisert i 1972.
Fyret ble tidligere bebodd av fyrmester og hans assistent.
Lille Presteskjær Fyr kan leies til overnatting, møter,
selskaper m.v. For å komme ut til fyret er det nødvendig
med båttransport. Ellers er Lille Presteskjær åpent for
allmennheten hele året.
https://www.visitnorway.no/listings/lille-presteskj%C3%A6r-fyr/26713/


 Lille_Prestskjar_fyr
Kusine Turid til venstre og Grete til høyre

 Rekefjord
Rekefjord?

 Jossingfjord
På tur til Jøssingfjorden
Stående: kusine Turid, foran Selma, Jan Erik og Turids
far, onkel Hans
Jøssingfjord, trang og dyp fjord i Sokndal kommune, Rogaland;
ca. 3 km lang. Ved Jøssinghamn ligger utskipningsanlegget for
Titania A/S.
 
https://snl.no/J%C3%B8ssingfjord

14. februar 1940 kom det tyske hjelpefartøyet «Altmark»
inn på norsk sjøterritorium utenfor
 Fosenhalvøya på hjemvei
til Tyskland. Altmark hadde ca. 300 britiske krigsfanger om
bord, og det fikk lov til å passere gjennom norsk

territorialfarvann, eskortert av en norsk torpedobåt.

Altmark ble oppdaget av et britisk fly samme dag, og britene
tok opp jakten på skipet. Den britiske
 jageren «Cossack»
avskar om formiddagen 16. februar Altmark og forsøkte å
stoppe den. Altmark søkte tilflukt i
 Jøssingfjorden i Rogaland,
beskyttet av den norske torpedobåten i fjordmunningen.
Samme natt gikk Cossack inn i Jøssingfjorden og bordet
Altmark, mot protest fra den norske torpedobåten.

Det utspant seg en kort kamp, og seks tyskere ble drept og
 flere såret. Cossack befridde de britiske fangene og stakk til sjøs.
https://snl.no/Altmark-saken

Jøssing var under andre verdenskrig populær benevnelse
på alle nordmenn som var motstandere av den tyske okkupasjonsmakten og
 Nasjonal Samlings styre og
håpet på en
 alliert seier.
Uttrykket kommer av stedsnavnet
 Jøssingfjord.

Uttrykket ble visstnok brukt første gang – og i nedsettende
betydning – i en artikkel i det svenske nazistorganet
Sverige Fritt 31. januar 1941, og gjengitt i
 Fritt Folk
18. februar samme år. NS søkte å popularisere uttrykket
som et alminnelig økenavn på alle engelskvennlige i landet,
for dermed å nøytralisere skjellsordet
 quisling, som alt da
hadde fått hevd. Dette lyktes imidlertid ikke, da ordet jøssing omgående ble annektert som hedersnavn.
https://snl.no/j%C3%B8ssingJentetur til Rondane

Deltakere: Søstrene Selma,
Wesla (Olga Oline) og Anna,
deres svigerinne Ellen og meg
 (Grete, datter til Selma)


 Rondane_Gretes_mot_Bjornhollia

 Rondane_ved_Bjornhollia
Vi er på vei mot Bjørnhollia turisthytte

Bjørnhollia er en bemannet turisthytte i østre Rondane, eid og drevet
av
 Den Norske Turistforening (DNT). Fra 1714 hadde gårdene
Loftsgård, Øvre Dale og Øvre Veggem i Sel, rett til sæterdrift i
området.

Bjørnhollia hadde diverse eiere frem til 1941, da det ble kjøpt og
ombygd av DNT. Bygget stod ferdig i 1947 med 24 senger
(basert på et modifisert utkast av arkitektene
 Henrik Nissen d.y.
og
 Gunnar Brynning), samt en kjerreveg til Atnsjøen.
Fra 1959 ble stedet drevet av Jenny og Hans Øyen.
Det ble bygget traktorveg fra
 Gammelgarden til hytta i 1966,
og fra 1972 ble Bjørnhollia drevet av Storm Øyen.
I dag har den 90 sengeplasser og bestyres av Beate Øygarden
og Svein Aaseng,
 Heidal i Sel. Om sommeren er det sæterdrift.

https://no.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B8rnhollia

Rondane, fjellområde mellom Østerdalens sidedal Atndalen og Gudbrandsdalen, i Dovre, Sel, Nord-Fronog Sør-Fron
kommuner i Oppland, og Folldal og Stor-Elvdal kommuner
i Hedmark.
Rondane ble tidligere brukt om et mindre område enn dette,

om det høyereliggende området rundt Rondvatnet med
topper over 2000 moh. Dette området begrenses av
Store Ula/Illmanndalen i sør, Bråkdalen i vest, Dørålen i nord
og lia mot Atndalen i øst. Dette fjellområdet er delt i tre
markerte deler: Rondvasshøgda med Rondanes to høyeste topper, Rondslottet (2178 moh.) og Storronden(2138 moh.)
øst for Rondvatnet, Smiubelgen med bl.a. Sagtinden
(2018 moh.), Storsmeden (2016 moh.) og Veslesmeden
(2015 moh.) i vest, og den nordøstlige tinderekken med
Høgronden (2114 moh.), Midtronden (2060 moh.) og
Digerronden (2016 moh.) nordøst for
Bergedalen/Langglupdalen. I tillegg til de ovennevnte
åtte toppene, har Rondane ytterligere to topper
over 2000 moh.
https://snl.no/Rondane

Rondane er i sin helhet bygd opp av lys, hard kvartsittskifer (sparagmitt) av senprekambrisk
(eokambrisk) opprinnelse, som er skjøvet over det
underliggende grunnfjellet. Bergarten, som består av
sammenkittede kvarts- og feltspatkorn, forvitrer langsomt
og gir et skrint jordsmonn og sparsom vegetasjon.
Karakteristisk for landskapet er de runde, såteformede
fjellene. Den sterke iserosjonen har imidlertid gravd ut
enorme botner i fjellmassivet, og særlig vest for
Rondvatnet finner man et vilt landskap med skarpe
egger som forbinder de høyeste toppene, mellom
botner som skjærer seg inn fra nord og sør.
På grunn av relativt liten nedbør, er det lite
breer, og de som finnes, ligger alle i de nordvendte
botnene.  

https://snl.no/Rondane

 Rondane

 Rondane

 Rondane

 Rondane

 Rondane

 Rondane

 Rondane_Peer-Gynthytta
Peer Gynthytta

Peer Gynt-hytta ligger i naturskjønne omgivelser lengst
mot vest i Rondane Nasjonalpark. Hytta har servering av
varme og kalde drikker, rømmevafler og diverse turproviant.
Vi har også overnattingstilbud i hytter, eller du kan
overnatte i eget telt.

 Rondane
Jeg tror dette er på Høvringen

 Rondane

 Rondane

 Rondane

 Rondane

 Rondane

 Rondane

 Rondane

 Rondane

Noen dager med regn, og noen med sol.