tilbake til 1. side

Sykkeltur 2016

Trondheim - Røros - Femunden - Rena - Elverum - Hamar

21.8.2016

1. dag
Søndag 3. juli 2016

Avreise fra Slemmestad  med hurtigbåten Baronessen til
Aker Brygge i Oslo.
Sykkel langs bryggene i Oslo til Sentralbanestasjonen.
Tog til Trondheim
Sykkel til Comfort hotell i Krambugata i Trondheim.
Overnatting Comfort hotell, Krambugata


På sykkel: 3,5 km

 Slemmestad_Odden
Grete står ved Slemmestad Brygge og venter på
Hurtigbåten Baronessen som skal ta oss inn til Oslo

2. dag
Mandag 4. juli 2016


Sykling i Trondheim
23,5 km

Utenfor Trondheim kunstmuseum:
"The love that never left"

Trondheim_skulptur
Trondheim_skulptur

Kjell Erik Killi Olsen hører til frontfigurene innenfor den kunstnergenerasjonen som fikk sitt gjennombrudd i 1980-årene.
Hans fortellende og fabulerende figurasjon slo også gjennom internasjonalt, og han kom til å representere den postmoderne, nomadiske kunstneren med
forankring flere steder på det grenseløse kunstkartet.
https://nbl.snl.no/Kjell_Erik_Killi_Olsen
I fyrste bandet av romanverket, og i filmen, veks An-Magritt opp saman med bestefaren Kiempen av di den ugifte mor hennar hoppa i fossen dagen før mora skulle stå gapestokk på Hov i Ålen. An-Magritt og køyreoksen Hovistuten køyrer malmm frå
gruvene rundt Røros
og ned til Tamlaget smeltehytte ved Gaula. Ho vert folket sin leiar
i hard arbeidskonflikt
, og opplever kjærleiken saman med den tyske fagarbeidaren Johannes konstknekt. I dei tre siste banda i syklusen held An-Magritt fram som folket
sin leiande personlegdom, dyrkar korn
på skrinne Kiempeplassen. Dei gamle
odelsbønder vert forarma av den nye kapitalisme
, og An-Magritt overtek på deira
vegner til slutt sjølve Hov.  https://nn.wikipedia.org/wiki/An-Magritt

Ann-Magritt og Hovistuten utenfor Ilen kirke
 Trondheim_Ila-kirke_Ann-Magrit
(Del av artikkel):  Falkberget-monumentet An-Magritt og Hovi-stuten i Trondheim
(1967). Men i alle Leirdals arbeider er det nærværende og realistiske underordnet
sikre komposisjonelle grep. Det tunge, horisontale i Hovi-stuten kontrasteres mot An-Magritts ranke skikkelse som et bilde på de åndelige krefter

i hverdagsslitet. Billedhuggeren har hatt Falkberget-sitatet “Det oppreiste sinn
står i loddesnorens tegn” som ledetråd for dette hovedverket.
https://nbl.snl.no/Kristofer_Leirdal

 

Skansenbrua er ei jernbanebru i Trondheim. Den lar Dovrebanen komme over Vestre kanalhavn og over på den kunstige øya Brattøra, som Trondheim Sentralstasjon
ligger på. Skansenbrua er ei klaffebru
; det betyr at brospennet kan heves så høye
båter kan passere under.

Brua ble tatt i bruk for jernbanetrafikk 22. mars i 1918 og er den første av sin type i
Norge. Bruas seilingshøyde lukket er 4,0 meter

https://no.wikipedia.org/wiki/Skansenbrua


 Trondheim_Skansen-bru
Trondheim_Mein-Schiff_1_og_Munkholmen
Mein Schiff 1

Die Mein Schiff 1 ist das erste Kreuzfahrtschiff der Reederei TUI Cruises. Übernommen wurde es von der Celebrity Cruises, die es 2009 außer Dienst gestellt hatte. TUI Cruises ließ das Schiff bei der Lloyd Werft Bremerhaven renovieren und umlackieren. Es entspricht dem Panamax-Formfaktor und wurde mit 76.998 BRZ vermessen. https://de.wikipedia.org/wiki/Mein_
Schiff_1
Trondheim_lunsj_hurtigruta_Lofoten
Karl Martin ombord på
Hurtigruteskipet Lofoten.

Skipet ble satt inn i hurtigrutetrafikk på nordgående fra Bergen 5. mars 1964.
Klokken 14:59 lørdag 18. juli 2015
hadde skipet vært 300 000 timer til sjøs,
og den originale hovedmotoren hadde da vært i drift i 34,2 år og drevet skipet over
4 millioner nautiske mil. Skipet har
krysset polarsirkelen 3 000 ganger,
1 500 ganger nord- og 1 500 ganger sørgående. https://no.wikipedia.org/wiki/MS_%C2%A
BLofoten%C2%BB

Trondheim_Kristiansten_festning
Grete i Donjonen på Kristiansten Festning
Donjonen (hovedtårnet) av hvitkalket gråstein med valmtak, er stort og monumentalt og et landemerke for Trondheim. Opprinnelig hadde
tårnet en grunnflate på 17 x 12,5
meter, men tykkelsen på murveggen
mot byen ble senere økt med 2,5 meter. Den skal nå være fire meter tykk.
Tårnet har tre etasjer over
kruttkjelleren. https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Kristiansten_festning
Kristiansten Festning:

Festningen er anlagt på en strategisk viktig høyde ovenfor Bakklandet. Fra denne høyden hadde svenskene to ganger tidligere kontrollert byen, i 1564 og 1658. Gamle Bybro går over Nidelven til byen fra Bakklandet, og da festningen ble anlagt, var broen den viktigste innfartsveien til Trondheim. Det var planlagt et festningsanlegg til forsvar av denne siden av Trondheim allerede i 1676, men det var bybrannen som fikk planene virkeliggjort. Cicignon skal ha sagt følgende om beliggenheten av anlegget:

«Deres Kongelige Majestet kan med små omkostninger få en ypperlig festning og by, som dessuten vil bli et bolverk nordenfjells. Dersom den altså blir bygd og utstyrt med det nødvendige, ser jeg ikke hvor fienden skal komme fra, som skal angripe et slikt punkt.»


 Trondheim_Nidelven
Fra Kristiansten sykla vi opp til Tyholt-tårnet.

Så gikk turen ned til byen igjen.

Om kvelden rusla vi langs Nidelven, besøkte Nedre Bakklandet,
og spiste middag på Solsiden. (Samme sted som sist vi var i Trondheim)

3. dag,
Tirsdag 5. juli 2015

Nå begynner sykkelturen.
Første tappe: Trondheim - Støren
.

Grei vei å sykle, stort sett godt merket.
Ved Hovin burde det stått en skilt.
(Opp Fossveien)
Der kom sykkelveien rett ut på E6.
Heldigvis hadde vi undersøkt veien på forhånd.
53 km


Overnatting Støren hotell Heimdal
Handling på Coop, Heimdal
Melhus_kirke
Melhus kirke ligger i Melhus sokn i Gauldal prosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1892. Kirken har korsplan og 500 sitteplasser. Kirken har vernestatus listeført. 
Arkitekt: C.J.Bergstrøm
.
http://www.kirkesok.no/kirker/Melhus-kirke
Horg_kirke
Horg kirke ligger i Horg sokn i Gauldal prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1893. Kirken har korsplan og 700 sitteplasser. Kirken har vernestatus listeført. 
Arkitekt: C.J. Bergstrøm.
http://www.kirkesok.no/kirker/Horg-kirke Midtre_Gausdal_veiskille
Nesten framme på Støren. Vi skal over brua, E6 går inn i en tunnel.
4. dag,
Onsdag 6. juli 2016

Overnatting: Bergstaden hotell

På sykkel:
36 km


Fra Støren skulle vi til Røros.
Det er over 10 mil og ganske mye
oppover. Det er i tøffeste laget for
oss.
Siden der dårlig med overnatting
steder på strekningen, tok vi tog
fra Støren til Ålen og sykla derfra.

Ålen stasjon
Karl Martin på Ålen stasjon
Det regna litt da vi gikk av toget. På med regntøy.
Vi spiste lunsj på Ålen kjøpesenter.
Da vi kom ut igjen hadde det heldigvis slutta å regne
,
men det var en ganske kjølig dag.


 Holtdalen
Vi kommer over til Røros kommune.
Det var noen tunge bakker etter Ålen, men nå er vi heldigvis oppe. Holtalen
Blomstereng

 Røros
Hovedgata i Røros, med kirken.
Røros
Den fargerike og sjarmerende
lille trehusstaden ble grunnlagt i
1646, og er siden formet av
gruvedrift og jordbruk.
Oppført på UNESCOs liste over
verdens kulturarv så tidlig som

i 1980. I dag finner du et levende kunsthåndverksmiljø,
verkstedsutsalg, særegne små
butikker og gode spisesteder som
byr på lokale retter etter årstidens
råvarer.
http://www.roros.no/attraksjoner/?id=591433

Roros_slagghauger
Slagghaugene på Røros, lokalt også kalt
Slegghaugan, er store hauger med slagg,
det vil si smelta gråberg med slaggdannere
som er et avfallsprodukt fra utsmelting av
metaller. De har blitt danna gjennom mer
enn 300 års smeltevirksomhet på Røros
kobberverk, og ligger rett ved Smelthytta
sentralt på Røros. Det er svært spesielt å
ha slike hauger på et så sentralt sted, og
de er derfor en viktig turistattraksjon for
byen.
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Slagghaugene_p%C3%A5_R%C3%B8ros

Roros_slagghauger Roros_slagghauger
Haugene kunne vært betydelig større, for det er først i nyere tid at man innså at de
hadde gått fra å være en avfallsplass til å bli et viktig kulturminne fra bergverket,
og at de kunne
ha en verdi for turistnæringa. Derfor har betydelig mengder
materiale blitt frakta andre
steder som fyllmasse, inntil man bestemte seg for å
bevare det som var igjen av haugene
.
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Slagghaugene_p%C3%A5_R%C3%B8ros
5. dag,
torsdag 7. juli 2016

Sykling fra Røros via Os til Tufsingdal.
Fortsatt grei vei å sykle. Lite trafikk, i hvertfall da vi kom inn på
fylkesvei 28, Kobbarleden.


Kopparleden är den 40 mil långa historiska väg som går mellan de två gamla kopparstäderna Røros i Norge och Falun i Sverige – som båda är upptagna
på UNESCO:s världsarvslista. http://www.visitkopparleden.com/wp/

Overnatting: Hodøl gård, Tufsingdal

På sykkel:
51 km
Rast_ved_elva_Nora
Rast ved elva Nøra


Til høyre: Klokkhuset på Narjordet.
Kirkegården ble innviet 20.4.1898.
Klokkhuset ble bygget 1921.
(Fra opplysning ved gravplassen)
Klokkhuset_Narjordet


 Narsjøen

Narsjøen er en innsjø ved Narbuvollen i Os kommune i Hedmark. Vatnet drenerer mot nord gjennom Nøra til Glåma, i motsetning til Korssjøen og Tufsinga som drenerer mot sørøst til Femunden. Vatnet har bestand av sik, røye og ørret. https://no.wikipedia.org/wiki/Narsj%C3%B8en


Nabuvoll-kirke

Narbuvoll kirke ligger i Narbuvoll sokn i Nord-Østerdal prosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1862. Kirken har langplan og 150 sitteplasser. Kirken har vernestatus listeført. 
Arkitekt: Chr. H. Grosch.
http://www.kirkesok.no/kirker/Narbuvoll-kirke

Tufsingdal-kirke
Tufsingdalen kirke ligger i Narbuvoll
sokn i Nord-Østerdal prosti.
Den er bygget i tre og ble oppført i
1920. Kirken har langplan og 120 sitteplasser. 

Arkitekt: Peder Seter/A.E.Sæther.

 
http://www.kirkesok.no/kirker/Tufsingdalen-kirke
Det var åpne kirker både på Narbuvoll og Tufsingdal,
og vi var inne og tok en titt.

6. dag,
fredag 8. juli 2016


Sykling fra Tufsingdal
til Galten Gård
ved
vannet Isteren.

54 km
Tufsingdal_Hodol_gjedde

<<Gjedden plejer man tørre,
da den,tilforn vel virket,smaker
ganske god.
Men skulde man fortære den
,efterat den haver hængt paa
Stavburet nogle Aar,saa maatte
man først bestille sig
Pultlæders Mave.>>

Axel Christian Smith
Sogneprest i Trysil i annan
halvdel av 1700-tallet

(Puntlæder=sålelær)

     Tufsingdal_Hodol
Grete har pakket ferdig og forlater
huset "vårt" i Tufsingda
l.

Det forekommer tørket gjedde i Tufsingdal som er mer enn 50 år gammel og som fortsatt er spisbar.
http://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/14770-t%C3%B8rrfisk-av-gjedde/

Buvika ved Femunden
 Femunden_Buvika
Vi tok en avstikker ned til Buvika.
Der tok vi en lang og god rast, med vassing og bading


 Femunden_Buvika

Karl Martin og Femunden

 Femunden_Buvika
Naust i Buvika
Femunden er den tredje største innsjøen i Norge og den største
som ikke er regulert
. Den var landets
nest største frem til 1957 da Røssvatnet

ble regulert og derved større enn Femunden. Innsjøen ligger i all
hovedsak i Engerdal
kommune i
Hedmark
fylke, mens en liten del av
den vestre bredden ligger i Os
og den nordre enden ligger i Røros kommune i Sør-Trøndelag fylke.
Femunden har et areal på
203,4 km
², ligger 664 moh. og
har største dybde på 150 meter.
Innenfor Sollerøya er det dybder på
rundt 10 meter, mens det utenfor Grasnesbukta er dyp på 130 meter
eller mer og ved Røvola er det 90
meter eller dypere.
https://no.wikipedia.org/wiki/Femunden
Femunden_Buvika

Somadalen-Landhandel_istersild

Istersild, ikke kjønnsmoden

sild, som inneholder
betydelige mengder ister,
den er vanligvis

den feteste og beste sild
som
brukes til spekesild.
https://snl.no/istersil


Fotograf: Ingunn Sømåen  http://www.somadalenlandhandel.no/

Sømådalen Landhandel as er en landhandel som ligger tett ved RV 26 i Sømådalen.
 
Butikken driver med salg av dagligvarer,gaveartikler, hundefôr og
utstyr, jakt/friluftsklær og utstyr.

 
Butikken har en liten kaffekrok der vi håper folk vil samles over en
kopp kaffe og løse mange
verdensproblemer.
 
Vi ønsker alle velkommen til en trivelig handel!
http://www.somadalenlandhandel.no/Galten gård

I sommerstuas 2. etg. har vi 3 dobbeltrom for utleie. Rommet "Svein" 
består av to små rom
med en enkeltseng i hver.
Rommet "fru Vik" og rommet "Julius" har hver en dobbeltseng på150 cm. 

Det er ikke toalett og dusj tilknyttet
hvert av rommene. En wc og et
dusjrom er fellesrom for de tre soverommene, og befinner seg på gangen. 

For sosial hygge eller TV-titting o.l. er vår peisestue tilgjengelig for alle
våre gjester.
http://www.galtengard.no/rom.html
Galten_gard

Galten Gård og vannet Isteren
Isteren_ved_Galten


 Isteren_ved_Galten
Isteren, fiskerik innsjø rett vest for sørenden av Femunden i
Engerdal kommune, Hedmark; 28,4 km2 , 645 m.o.h.

Tilløp fra nord Sømåa fra Hodalen i Tolga, fra øst Gløta fra Femunden.
Den nordlige delen av Isteren kalles Bjørnfjorden. Isteren har ved
Isterfossen i sørenden avløp til Galtsjøen og videre til Trysilelva gjennom
Femundelva.


Navnet kommer kanskje av ister, om busken vier, jfr. istervier.

https://snl.no/Isteren

Tegn i naturen


Trærne har flere grener på sørsiden.
 De er også frodigere.
På stubbene er årringene bredere på sørsiden av treet.
På fjellet er det gjerne mer reinmose
på nordsiden av store stener.
Lav er det mest av på nordsiden av stammen på trærne.
Snøen tiner raskere i sørvendte
hellinger.
Stilken på geitrams er grønn på
nordsiden og rød på sørsiden.

http://www.dinside.no/guru/hvordan-vite-himmelretningene
Galten_gard_skog
Trollskog ved Galten Gård


 Galten_gard

 Galten_gard_solnedgang
Solnedgang over Isteren
7. dag,
lørdag 9. juli 2016


Sykling fra Galten gård til Åkrestrømmen
45 km

Fortsatt grei sykkelvei, men det regna mesteparten av dagen.

Hotell på Åkrestrømmen var stengt, selv om skiltingen dit fortsatt
sto ved innkjøringen til Åkrestrømmen.

Vi overnattet i en hytte på campingplassen, Storsjøsenteret.


 Galten-Akrestrommen
Rast mellom to regnskurer
Akrestrommen_camping
Kveldsrunden
Rundtursti på Åkrestrømmen
Rundtur merket grønn,ca 3.3 km i
spennende terreng,

med mulighet for avstikker på ca 2 km.

http://www.godtur.no/godtur/nyartikkel/dbarticle_p
review.aspx?id=8709

Vi tok denne runden etter middag


 Akrestrommen
Fiskere der elva Mistra møter Åkrestrømmen.
8. dag, søndag 10. juli 2016
Sykling fra Åkrestrømmen
via Koppang til Stai.
54 km
Overnatting Gammelstu,
Stai
Storsjoen


Fint, lettsykla vei.
Vi gjorde en stopp på Koppang for å se ,"byen".
Fra Koppang fulgte vi veien på østsiden av elva ned til Stai bru. Storsjoen
 

 Storelvdal_Kjemsjoen
Vi tok en lang rast ved Kjemsjøen, et idyllisk vann med fin badestrand.
Storelvdal_Kjemsjoen
Kjemsjøen er en innsjø i Stor-Elvdal kommune i Hedmark.
Sjøen ligger langs fylkesvei 30, og har et areal på 0,18 km²

https://no.wikipedia.org/wiki/Kjemsj%C3%B8en


På fjellet, i vakre omgivelser midt mellom Alvdal og Folldal, ligger
Kjemsjøen. Perfekt plass for isfiske, også for barnefamilier.
Her er du nærmest garantert fangst.
https://www.inatur.no/fiske/5486ead1e4b016efccee4a8e

 Glomma_ved_Stai_bru
Glomma ved Stai bru

Stai bru er ei veibru i Stor-Elvdal kommune i Hedmark. Brua krysser Glomma ved Stai,
 og ble åpnet i
1925. Den er ei fagverksbru i stål med 3 spenn på 60 meter hver, og er
en sidearm til
fylkesvei 606. Brua ble sprengt av norske styrker i 1940, men senere
bygd opp igjen.

Stai bru og dagens fylkesvei var tidligere del av hovedveien til Koppang sørfra, og var
riksvei mellom 1925 og
1968. I 1968 ble ei ny bru bygd lengre nord, ved Sundfloen
vest for Koppang. Stai bru og fylkesveien mellom Stai og Koppang er foreslått vernet i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner
.
https://no.wikipedia.org/wiki/Stai_bru Stai_Gammelstu_porten
Det siste stykke fram til Gammelstu måtte vi sykle på RV 3.
En strekning med alt for mye trafikk for oss syklister.

På bildet er vi kommet fram til Gammelstu Stai,
hvor vi fikk et fint rom for natta og god middag


På Gammelstu har vi 7 flotte rom med til sammen 15 senger som vi kan
tilby våre gjester. Rommene i den såkalte Bubygningen er nyoppussede
med sjarm og egenart. De store og komfortable rommene har alle egne
bad.

I spisestuen serveres det frokost og middag hver dag.
Lunsjpakker kan smøres.
http://www.gammelstu.no/meny_6_00.asp


9. dag,
mandag 11. juli 2016

Sykling fra Stai til Rena

45 km

Det første stykke måtte vi sykle
RV 3, men vi kryssa Glomma
igjen ved første anledning.
Videre var det grei vei med
liten trafikk.

Overnatting på Trudvang hotellStai_Gammelstu_frokost
Grete spiser god frokost på Gammelstu

Åmot kirke, Rena
ligger i Åmot
sokn i Sør-Østerdal prosti.
Den er bygget i tre og ble
oppført i 1902.
Kirken har langplan .
Kirken har vernestatus
listeført. 
Arkitekt: Henrik Bull.
http://www.kirkesok.no/
kirker/AAmot-kirke-Rena

Rena_kirken_engel
Engel i Åmot kirke
Rena er et tettsted og administrasjonssenteret i Åmot kommune i Østerdalen i
Hedmark . Tettstedet har 2 188 innbyggere per 1. januar 2015, og ligger 30
kilometer
nord for Elverum. Rena ble grunnlagt i 1871 og var opprinnelig en
stasjonsby i
forbindelse med Rørosbanen.

Hvert år arrangeres Birkebeinerrennet og rittet som går fra Rena til Lillehammer.

Rikssenteret for fallskjermidrett ligger på Østre Æra flyplass, mellom Rena og
Osen langs fylkesvei 215 og drives av Oslo Fallskjermklubb . Fallskjermhoppingen
foregår vanligvis mellom soloppgang og solnedgang, alle dager været tillater det
 fra mai til september. https://no.wikipedia.org/wiki/Rena


10. dag,
tirsdag 12. juli 2016

Sykling fra Rena via
Elverum til Hamar.

63 km

Grei sykkelvei fra Rena til Elverum. Derfra til
Myklegard måtte vi igjen
ut på RV 3 som var enda dårligere egnet for
syklister her enn ved Stai.
Fra Myklegard var det
mindre trafikk, og dessuten sykkelvei nesten hele sterekningen.

Mye regn denne dagen.

Overnatting Scandic, Hamar
Rena_Glomma
Glomma ved Rena

Norges lengste og vannrikeste elv,
Nordens nestlengste elv etter Trysilelva/Klarälven/Göta älv,
619 km lang fra Tydalsfjellene til
Fredrikstad. https://snl.no/Glomma


 Rena-Elverum_blueberry
Masse blåbær i skogen

 Elverum
Elverum
Formiddagsrast i Elverum

Elverum er en kommune i Østerdalen i Hedmark som fikk
bystatus i 1996. Elverum grenser mot kommunene Åmot i nord, Trysil i nordøst, Våler i sør og Løten i vest
.

Elverum kommune dekker 1229 km²
og store deler av dette er dekket av
skog.

Det bor 19 665 innbyggere i Elverum kommune, hvorav 14 596 bor i tettstedet Elverum per 1. januar 2015

https://no.wikipedia.org/wiki/Elverum

Til venstre: "Lasskjører og hest" skapte liv og handel i grensebygdene.
Vinterføre eller sommerføre, alltid kom de fram.
Gave fra Yngvar Christensen a/s ved firmaets 50-årsjubileum.
(Tekst foran skulpturen)

Midtskogen
Grete ved minnesmerket for kampen 10.4.1940
Midtskogen, gård ved hovedveien
Hamar–Elverum, 5 km vest for
Elverum. Her stod natten til
10. april 1940 en heftig ildkamp
mellom tyskere og nordmenn.
Den tyske styrken, ca. 100 mann,
var rykket frem i busser fra Oslo over Hamar for å sikre seg kong Haakon, kronprins Olav og regjeringen,
som var kommet til Elverum.
Et forsvar var blitt improvisert i
all hast, med garderekrutter,
befalingsmenn og frivillige som
mannskap. Den tyske flyattaché
Eberhard Spiller, som hadde tatt
initiativet til raidet, ble dødelig
såret, og tyskerne trakk seg tilbake.
Denne avvergeseier fikk stor
betydning fordi Kongen og
regjeringen for annen gang fikk
tid til å komme seg i sikkerhet.
https://snl.no/Midtskogen


 Loten

Vi sykler fra Løten og inn i Hamar kommune.
Mørke skyer, det har akkurat sluttet å regn
e.

 Hamar
Stupebrettet i Hamar

Etter middag på Basarene gikk vi en tur langs Mjøsa.
Helt til det kom en kraftig regnbyge.
Etter den gikk vi til hotellet for å tørke opp.

Hamar er en by og kommune i Hedmark. Den grenser i vest til Ringsaker, i
nordøst til Åmot, i øst til Løten, og i sør
til Stange. Nærmere 223 km², eller ca.
 64 %, av kommunen eies av  Vang Almenning.
Hamar er den største byen i Hedmark,
og det største tettstedet i region
 innlandet med 26 533 innbyggere
per 1. januar 2015. Stortettstedet har
91 015 innbyggere per 1. januar 2015
og er en del av Mjøsregionen.

Byen er fylkesadministrasjonssete for Hedmark fylke. Norsk Tipping har sitt hovedkvarter på Hamar.
https://no.wikipedia.org/wiki/Hamar

Hamar
Det kom en kraftig regnbyge om kvelden.
Men etter den en fin regnbue.


11. dag
Onsdag 13. juli 2016

Tur til Domkirkeodden.
Så tog til Asker.
Derfra sykkel hjem til Slemmestad

Sykling 17,5 km

Totalt sykla vi 43 mil på turen

 Hamar_Domkirkeodden
Hamar_Domkirkeodden
Ytterst på Domkirkeodden ligger
ruinen
av Hamar gamle domkirke,
oppført i
forbindelse med bispesetets
opprettelse i 1152/53. Beliggenheten
på oddens høyeste punkt gjorde
domkirken til et mektig landemerke,
synlig på
lange avstander når man
kom seilende over
Mjøsa.
Opplev omvisning i middelalderens

Hamar, vakker museumspark med
friluftsmuseum, utstillinger, berømt
arkitektur, urtehage m.m

http://www.hedmarksmuseet.no/

I Storhamarlåven finner du Hedmarksmuseets utstillinger.
Låven ble bygd på 1700- og 1800-tallet som driftsbygning på
Storhamar Gård. 

Flere av ytterveggene i låven var opprinnelig vegger i middelalderens bispegård. Utgravningen av bispegården startet i 1947, og i 1963 begynte man arbeidet
med å gjøre utgravningsområdet og Storhamarlåven til museum.
Det var en av Norges fremste arkitekter, Sverre Fehn, som tegnet det nye
museet og utstillingen.
Den arkitektoniske hovedidé har vært å skape en form som både bevarer de
eksisterende restene av bispegården og Storhamarlåven og åpner muligheten for
å gå videre med de arkeologiske utgravningene. I 2004-2005 ble det da også
bygd nye vernebygg tegnet av Fehn over to ruiner som ble gravd ut på
1980-tallet øst i anlegget.
http://www.hedmarksmuseet.no/Hedmarksmuseet/Ommuseet/tabid/2155/articleType/ArticleView/
articleId/1375/language/nb-NO/Storhamarlavenbispegardsruinen.aspx


 Hamar_Domkirkeodden
Velkommen til Urtehagen på Domkirkeodden! Til stedet der besøkende hele
sommeren kan oppleve et fargerikt flor av levende kulturminner. Plantene
representerer historie og tradisjoner helt tilbake til middelalderen.
Noen fylte grønnsakssengene på gardene på Hedmarken på 17- og 1800-tallet.
Andre, som for eksempel krydderurtene, viser at menneskenes smak ikke har
endret seg mye de siste tusen år. I fruktklonarkivet vokser det trær av gamle,
lokale sorter. Mange finner igjen minner av smak og duft fra barndommens
frukthage. Urtehagen og fruktfeltene er på mange måter en permanent utstilling
i stadig endring, og publikum kan glede seg over mer enn 400 økologisk dyrkede
arter.
http://www.hedmarksmuseet.no/Hedmarksmuseet/Ommuseet/tabid/2155/language/nb-NO/Default.aspx

Hamar_Domkirkeodden
488 km til Nidaros
Hamar_Domkirkeodden
Kirkeruin i Hamar kommune, Hedmark, på
Domkirkeodden. Kirken ble bygd etter at Hamar

ble gjort til bispesete 1152. I første halvdel av
1300-tallet ble den påbygd. Ved svenskenes
herjinger 1567 ble kirken brent, på 1600-tallet
falt det meste av bygningen over ende. Ruinen
ble senere brukt som steinbrudd, men
midtskipets sørvegg ble stående. Den
karakteristiske profilen har vært et symbol for
Hamar. I 1987 ble det utlyst en nasjonal
arkitektkonkurranse om en overdekning av

ruinen for å redde den fra ytterligere forfall.
Konkurransen ble vunnet av arkitektene

Lund og Slaatto; bygget ble fullført 1998.
https://snl.no/Hamar_domkirke.%2FKirkeruin_i_
Hamar_kommune Hamar_Domkirkeodden_vikingskip
Mjøsa, innsjø på grensa mellom Hedmark, Oppland og Akershus fylker,
Norges største; 368 km2, lengde 107 km, 123 moh. (regulert høyde
123,2–119,6 moh.). I sør er Mjøsa 2–3 km bred og i den nordlige delen
mellom Gjøvik og Lillehammer jevnt ca. 2 km bred; mellom disse
områdene vider den seg ut og har en største bredde på ca. 15 km
(Totenvika–Hamar). Med største dyp på 453 m er Mjøsa Norges fjerde
dypeste innsjø. https://snl.no/Mj%C3%B8sa


 Hamar_Domkirkeodden_Skibladner
Kong Håkon 6 og Dronning Margrete med følge hilser Skibladner

 Hamar_Domkirkeodden_Skibladner
Skibladner hilses på jubileumsturen

 Hamar
En rolig stund før vi tar toget fra Hamar til Asker.
Fra Asker har vi 1 mil å sykle før vi er hjemme.

Skibladner er oppkalt etter Skíðblaðnir , skipet til den norrøne guden Frøy, guden for sol, regn, fred og fruktbarhet Det skal ha hatt plass til alle Æsene og kunne seile like godt til lands som til vanns, og det seilte alltid i medvind. Snorre sier at Odin hadde et skip som het «Ski-bladne». Dette skipet kunne brettes sammen som en duk og puttes i lommen. Fordi Snorre skriver om det så er det antatt at det må ha blitt oppfattet som et svært betydningsfullt skip.

Jomfruturen gikk fra Minnesund og nordover på Mjøsa 2. august 1856.

DS «Skibladner» (av norrønt Skíðblaðnir) er Norges eneste hjuldamper og eldste skip i jevnlig drift, bygget i 1854-1856 ved Motala verft i Sverige . Det er dessuten verdens eldste operative hjuldamper i rutegående trafikk. Skipet går i rutefart på Mjøsa, med utgangspunkt fra Gjøvik, som er dens hjemmehavn, til de andre Mjøsbyene Hamar, Moelv og Lillehammer.
https://no.wikipedia.org/wiki/DS_%C2%ABSkibladner%C2%BB

Totalt sykla vi 434 km på turen.
Bilder: Karl Martin og Grete
Tekst: Grete