Sykkeltur i Buskerud 2018


Båt Slemmestad - Oslo, tog Oslo - Geilo,  sykkel Geilo - Kongsberg,
tog Kongsberg - Drammen og sykkel Drammen - Slemmestad.


21 - 26 juni 2018, (siden laget 17.7.2018)

Grete Emblemsvåg

Endringer 27.oktober 2023

tilbake til 1. side

Torsdag 21. juni 2018

Det ble sykkeltur i år også.
Vi skulle sykle fra Geilo og
hjem.

Første etappe gikk med
hurtigbåten Baronen inn
til Aker brygge.

Derfra en kort sykkeltur
 til Oslo S.

Buskerud_Odden_Grete_med_sykkel

Buskerud_Oslo-S_Grete_med_sykkel
Fra Oslo S med
Bergensbanen til
Geilo Buskerud_Hol_Geilo_Karl-Martin.
Etter en lunsj på Ro cafe og en tur innom Rema var vi klare
for 1. sykkeletappe.
Det var allerede langt på dag, så det ble ikke så lange turen.
Bare ned til Ål.

En beskrivelse av turen som vi fant på internett:


Geilo - Ål (28 km), dag 1
Den første etappen har en fallhøyde på 330 meter og er relativt lett
med mange nedoverbakker.

Før du tar fatt på turen ned bakkene til Ål, kan du også unne deg en
tur rundt Ustedalsfjorden (10 km). Her passerer du flere kulturelle
attraksjoner, slik som Fekjo Kulturminnepark, Tuftebrua og
Geilojordet (bygdetun).

Fra Geilo til Ål går turen i idyllisk skogsterreng til Kleivi, deretter
langs den trivelige Strandafjorden. Ved enden av fjorden er det
tilrettelagt
en familievennlig badeplass, der en stopp for rast og
bading anbefales. I Ål sentrum finner du et bredt utvalg av ulike
forretninger og Kulturhuset som rommer både Galleri Syningen,
Rolf Nesch Museet, Hallingrosa utstilling, turistkontor, bibliotek
og kino.

https://www.visitnorway.no/reisemal/ostlandet/geilo/listings-geilo/
hallingdalsruta-(eventyrvegen)/17893/

Buskerud_Aal_Thon-hotell
Første overnatting var på Thon hotell, Ål.
Middag og fotball VM på hotellet.
Buskerud_Aal_Thon-hotell
Alt dette har vi med
på syklene.

Geilo er ein tettstad i Hol kommune i Buskerud fylke. Tettstaden ligg øvst i Hallingdalen, ved Bergensbanen omtrent midtvegs mellom Bergen og Oslo, og
har 2 499 innbyggjarar per 1. januar 2017. Sentrum ligg om lag 800 moh.
Geilo er ein populær turiststad, både sommars- og vinterstid, og bygda har ei
mengd hotell og andre overnattings- og serveringsstader.
Namnet Geilo kjem av dativ fleirtalsform av geil, 'inngjerda krøterveg'.
Tettstaden har namn etter garden Geilo, som selte grunnen til Bergensbanen då
det skulle opprettast ein stasjon kring 1900.
Initiativet til dette vart teke av hotelleigaren Ola Geilo frå Ustedalen.
Tettstaden har sidan vokse fram kring stasjonen.

https://nn.wikipedia.org/wiki/Geilo

Hol kommune har 4520 innbygger (1.1.2018)
Hol kommune er ein kommune i Buskerud fylke,
øvst i Hallingdal.
Dei sentrale og nordre delane av kommunen
består av to hovuddalføre, Holsdalføret og
Ustedalen, der elvane i dalane dannar
Hallingdalselve. I sør går dei to fjelldalane
Seterdalen (Dagali) med Numedalslågen og
Skurdalen med tilløpet Skurdalselva.
Hol kommune har sine noverande grenser frå 1944,
då Dagali vart overført frå Uvdal.
Tettstaden og vintersportstaden Geilo ligg i
kommunen. Det gjer òg store delar av
Hardangervidda. Det er her Hallingdalselve blir til
ved at fleire vassdrag møter kvarandre.

https://nn.wikipedia.org/wiki/Hol_kommune


    
Sykling nesten 35 km
Fredag 22. juni 2018

En beskrivelse av ruta for den andre dagen:

Ål - Gol (29 km), dag 2
Etappe to fra Ål sentrum følger asfaltert, men lite trafikert, vei til Gullhagen
hvor elven krysses. Turen fortsetter videre på gode grusveier forbi Torpo
til Rotneim. Her finner du Torpo Stavkyrkjefra 1160, dagligvareforretning og sykkelverksted. Vel fremme i Gol sentrum kan du besøke Tropicana Badeland,
Oline SPA, Middelalderparken med Gol Stavkyrkje, Hallingglass,
Skinnfellmakern,Gol Motor og Fritidspark - eller rett og slett vandre rundt i
de mange butikkene. Her finner du også en rekke ulike serveringssteder.
Gol - Nesbyen (20km), dag 3
Den siste etappen tar deg gjennom Gol sentrum, forbi stasjonen og langs en
idyllisk grusvei parallelt med Hallingdalselva. Midtveis tar grusveien slutt
og du følger den asfalterte gallevegen videre til Nesbyen stasjon og sentrum.
Mellom Svenkerud og Nesbyen kan du ta en avstikker for å besøke Gardnos Meteorittkrater. Her kan du se hvordan en meteoritt formet landskapet for
mange tusen år siden. Natursti og guiding tilbys. Vel fremme i Nesbyen kan
du ta turen til Hallingdal Museum, som er et omfattende folkemuseum.
Her er det også fint å spise dagens matpakke.
Gamle Nes (sentrum) er også verdt et besøk
.
https://www.visitnorway.no/reisemal/ostlandet/geilo/listings-geilo/
hallingdalsruta-(eventyrvegen)/17893/


 Buskerud_Aal_Thon-hotell

Ål
 er ein tettstad og administrasjonssenteret i Ål kommune i Buskerud.
Tettstaden ligg midt i Hallingdalen, ved den austlege enden av
Strandafjorden, og har 2 317 innbyggjarar per 1. januar 2017.
Størstedelen av tettstaden ligg på nordsida av Hallingdalselve, og
heiter Sundre.
Dei små forstadene rundt er Hago, Vestlia og Granhagen.
Riksveg 7 går gjennom Ål på nordsida av elva og på sørsida ligg
Ål stasjon, som er stoppestad for Bergensbanen.
Ål er eit handels- og skulesentrum, og har kulturhus, Ål kulturhus med Hallingrosa,
ei utstilling av rosemålingskunst, og ei større permanent Rolf Nesch-utstilling.
Her er også sjukestove med base for Norsk Luftambulanse.Avisa Hallingdølen
kjem ut på Ål tre dagar i veka.
Sundre var den førande garden i Ål i mange år, og vart sentrum av di både Ål kyrkje, Ål stavkyrkje, og tingstugu vart lagt i dette området.
Når lokalkjende hallingar i dag snakkar om Ål sentrum, nyttar dei framleis
omgrepet «på Sundre».
Folk utanfor dalen brukar gjerne nemninga «på Ål» i same tyding.
Sundre er rekna til om lag rett ovanfor Ål kyrkje.

https://nn.wikipedia.org/wiki/%C3%85l_i_Hallingdal


 Buskerud_Aal_kirke
Ål kirke ligger like ved hotellet, og Grete var bortom for å
fotografere før vi begynte dagens etappe.

Ål kyrkje er ei langkyrkje
frå 1880 i Ål kommune i
Buskerud fylke.
Kyrkja vart oppført av
Andreas Keitel
etter teikningane for
Nedstrand kyrkje.
Kyrkja vart ombygd i 1959
etter planar av arkitekt
Frederik Konow Lund.
Då vart det nygotiske
interiøret i kyrkja totalt
endra, og inventaret frå
byrjinga av 1700-talet
vart teke i bruk att.
Koret fekk ein kopi av
taket frå stavkyrkja, som
hadde stått i nærleiken
og vorte rive i 1880,
altså same året som Ål
kyrkje vart teke i bruk.

https://nn.wikipedia.org/wiki/%C3%85l_kyrkje_i_%C3%85l

                 Fil:Ål komm.svg
                Kommunevåpen Ål
Beskrivelse: Tre enkelttindede sølv
ruter, stilt
over hverandre, mot rød bakgrunn.
Forklaring: Motivet gjenspeiler husflidskunst.
Historikk: Godkjent 1984
http://oddso.nvg.org/nlv/0619.html


 Buskerud_Aal-Gol
Vi hadde litt problem med å finne
riktig vei.
Det må ha vært et sykkelruteskilt
som mangla eller kanskje var skjult
av greiner eller busker.

Litt feilkjøring ble det, men vi kom
inn på rett vei etter hvert.

På bildet til venstre går Grete for å
se nærmere på et sykkelruteskilt.
Det skiltet hadde ikke noe med
oss å gjøre.

Til høyre blir det tatt en ekstra
kontroll på om vi er kommet på
rett vei.
Det var vi heldigvis.

Buskerud_Aal-Gol


 Buskerud_Aal-Nesbyen_Vermefoss

 Buskerud_Aal-Nesbyen_Vermefoss
På bro over Hallingdalselva.
Buskerud_Aal-Nesbyen_Vermefoss
Hallingdalselva i Buskerud,
dannes ved sammenløpet av elva Usta(Ustedalselva) fra Ustevatn (985-968 moh.) og Holselva fra Strandavatnet
(978-950 moh.).
Rundt sammenløpet, som ligger
mellom Hagafoss og Kleivi, har
de to elvene avsatt løsmasser
som danner store flater, Øyni, i dag for det meste nyttet til jordbruksformål;
fem km nedenfor faller Hallingdalselva i Strandafjorden (445 moh.).

Herfra fortsetter elva i østnordøstlig retning, opptar Votna
, Lya og Hemsil fra
nord, bøyer ved
 Gol av mot sørøst, opptar Todøla fra nordøst og Rukkedøla (Rukkedalselva) fra vest og munner ut i Krøderen (133-130 moh.) ved Gulsvik. Nedslagsfelt 4587 km2.
Elvestrekningen nedenfor Krøderen, til sammenløpet med Drammenselva,
heter Snarumselva. Ovenfor Gol har Hallingdalselva sterkt fall
(ca. 780 m på 62 km Ustaoset–Gol), mellom Gol og Krøderen er fallet svært
lite (ca. 73 m på 59 km). På en lengre strekning utvider den seg til den
innsjølignende Bromma.

https://snl.no/Hallingdalselva


 Buskerud_Aal-Nesbyen
Da vi nærmet oss Gol sentrum sykla vi forbi Landhandelen
Antik med reklame man ikke ser så mange andre steder.

Vi stoppet en stund i Gol,
før vi fortsatte mot Nesbyen.

Ut fra Gol var vi også usikre
på om vi tok riktig vei.

Vi hadde jo en
etappebeskrivelse.
Den fulgte vi så godt vi
kunne, men vi så ingen
skilt som viste at
dette var sykkelrute 4.

Men heldigvis ble det
riktig vei denne gangen.

             VÃ¥pen
                Gol kommunevåpen
Beskrivelse: Tre opprette svarte
nøkler, stilt to over
en, mot gull
bakgrunn.
Forklaring: Motivet har
bakgrunn
i Gol
stavkirkes nøkler.
Historikk: Godkjent 1985.
http://oddso.nvg.org/nlv/0617.html

Gol, av norrønt Gǫrð) er en kommune i Hallingdal i Buskerud fylke, som grenser mot Nes i sør, Ål i vest og Hemsedal i nordvest, og til Opplandskommunene Nord-Aurdal i nord og Sør-Aurdal i øst.
Administrasjonssenteret, som også heter Gol, har 2 930 innbyggere per 1.
januar 2017. Gol stasjon, som ligger lengst nede i det langstrakte tettstedet på
207,4 moh, er tilknyttet Bergensbanen.

https://no.wikipedia.org/wiki/Gol

Nesbyen (tradisjonelt lokalt uttalt med itakisme, IPA: [nesˈbiːn]) er et tettsted og administrasjonssenteret i Nes kommune i Hallingdal i Buskerud. Tettstedet har 2 141 innbyggere per 1. januar 2017.
Det er sagt om tettstedet at det er Norges eneste landsby etter mellomeuropeisk målestokk.
Nesbyen har et kompakt sentrum omkranset av gårdsbruk og jorder.
Nesbyen er også sete for sorenskriveren i Hallingdal.
I det som i dag kalles Gamle Nes finnes det bygninger fra en tidligere tid: Gamle
Nes er den eldste delen av Nesbyen sentrum. Nesbyen var administrasjonssentrum
og bosted for embetsmenn i Hallingdal og her finnes mange bygninger som viser
en helt annen kultur og stil enn den som kommer til uttrykk i de mer beskjedne hallingstuene som også finnes i samme område.
I Gamle Nes kan man se Hallingdals første fortau, eller trottoir, som de yndet å
kalle det den gangen. Her bodde prest, sorenskriver og lensmann, og her kom
også Hallingdals første butikk.
Gamle Nes omfatter i hovedsak bebyggelsen i Nesbyen fra før 1900.
Nesbyen innehar Norgesrekorden for høyeste målte temperatur på 35,6 grader,
satt den 20. juni 1970. Nesbyen hadde også kulderekorden for Buskerud fylke
på – 38,0 grader, satt den 13. januar 1914 inntil 6. januar 2010.

https://no.wikipedia.org/wiki/Nesbyen


 Buskerud_Nesbyen_Rukkedalselva.
Rukkedalselva

 Buskerud_Nesbyen_med_muldyret
Muldyret ble importert til Norge allerede under seilskutetida. De var
populære særlig fordi de nærmest var altetende. Det var gjerne mindre
gårdsbruk som benyttet disse. Den ble brukt både i jordbruksarbeide og
delvis i skogen.
Materialene til Muldyret ble hentet hos Atle Teigen på jerntomta i Drammen.
Vi fant det. Vi tok en telefon til Atles fetter, Ståle Teigen på Skotselv.
Ble forespurt om han kunne skaffe hale til Muldyret. Han lovet å lete etter en
slik en, og da vi kom fram lå halen rett utenfor porten. Gode venner har vært til støtte for undertegnede under produksjon av figurene.
En takk til alle disse!
Otto Skaret Gjenbrukskunstner  (plakat ved siden av Myldyret)


 Buskerud_Nesbyen
Sorenskriveren
Johan Petter E Lunde
Den første sorenskriver i Hallingdal.
Født 13.01.1790. Død 26.08.1886.
Den gang Ringerike og Hallingdal
Sorenskriverembete.
Han begynte i 1825 og slutte i 1841.
I denne tiden var han visstnok bosatt i
Nesbyen.
Han var kjent for å ikke velge seg
favoritter blant den gemene hop, men
behandlet alle på en rettskaffen måte.
Sorenskriveren er laget av følgende
deler: Kroppen er en galvanisert
trykkvannstank.Hodet er en trykkluft
bremsetank av Volvo F 88 lastebil.

Buskerud_Nesbyen
Hatten er et turbinrør, samt en 4 mm stålplate.  Ørene er bajonettstål
fra krigens dager.  Nesa er et vanlig rør, tennene er flattstål st 37.
Armer og bein er fra et gammelt fyringsanlegg, mens fundamentet han
står på er brukt kanalstål 160x60x6, st 37
Otto Skaret, Gjenbrukskunstner
Buskerud_Nesbyen
Ragnhild Snikkerstugun
Kom fra Totendistriktet til Hallingdal i
1946. Hun var arbeidssøkende og fikk
etterhvert begynne å hogge reisved for
en skogeier i Flå. Dette arbeide utførte
hun på en meget tilfredsstillende måte
og fikk ganske fort prøve seg på
tømmerhogst. Det vist seg at hun ble
en dyktig tømmerhogger som fullt ut
holdt følge med de fleste av mannfolka.
Det ryktes at hun også hadde et godt
forhold til mannfolk. Dette var kanskje
en medvirkende årsak til at hun på
folkemunne gikk under navnet "Gravill".
Hun forlot Hallingdal like plutselig som
hun kom og siden har vist ingen hørt
fra henne.
Skulpturen er laget av trykkvannstank,
halvparten av bremsetank fra Scandia 80,
diverse rør fra fyringsanlegg, kanalstål
og smådeler.
Otto Skaret, Gjenbrukskunstner

 Buskerud_Nesbyen
Storemann ble kjøpt i 1949 av Knut Andersen Gulsvik som den gang satt som
eier av Narumsgarden. En vanlig Dølahest ble liten ved siden av Storemann,
som var av den tyske Ardennerrasen. Han hadde ikke en dølahest eller fjordings elegante og smidige gangart, men stronket i veg i samme stil enten han gikk "tomreipes" eller hadde ei stor tømmervende etter seg.
Storemann hadde både tyngde og krefter slik at han slapp å oppføre seg som en vanlig hest. Han var snill og samarbeidsvillig, noe som førte til et behagelig
forhold mellom hest og kjørekar. Storemann ble levert på slakteriet da han var
18 år. Hver vår fikk kjørekaren utbetalt oppgjør for vinterens drift, da vanket
også som regel en flaske god cognac. Storemann fikk aldri noen lignende påskjønnelse - så det er vel ikke til å forundre seg over at han etterhvert ble noe
lang i ansiktet.
Ottofigurene er laget av "gjenbrukskunstner" Otto Skaret
(Teksten er fra plaket bak Karl Martin)

Engebret Soot
Kanal og slusebygger
Han ble født på plassen Soot i Aurskog
kommune den 26. mai 1786.
Av hans arbeider kan nevnes:
Fredrikshaldsvassdragets 4 sluseanlegg:
Brekke, Krappeto, Strømsfoss og Ørje.
Otteidanlegget i Marker kommune var
også et mesterverk som ble åpnet i 1827.
Sootkanalen som ligger i Aurskogområdet
hadde flere mil med kanaler samt
fenomenet Steinslusene ved Skotterud.
Engebret Soot døde på Otteid 3. mars 1859.
Skulpturen er laget av:
Vedfyrt hetvannsbereder, hatten av
ekspansjonstank til samme bereder.
Armene og beina er varmerør fra
fyringsanlegg.
Hodet er bremsetanken av en lastebil
Volvo Titan.
Resten er delene av diverse skrapjern
Otto Skaret, Gjenbrukskunstner
Buskerud_Nesbyen

Beinsnoken
Det skjedde på vårparten i år 1952 at
Torvald Seterstøen og undertegnede
tok en tur inn til Fiskubekklia.
Dette stedet ligger på vestsiden av
Gulsvik. Stedet ligger litt nedenfor og
litt sør for Høgevarde.
Vi var ute for å se Beinsnoken. Det var
en avart av en fugl. Den skulle ikke ha
vinger (ikke flygedyktig). Torvald
hadde sett den et par ganger før og
hans gamle far hadde sett et par av
arten flere ganger.
Etter å ha trasket og gått langt
sørover fikk vi
øye på vidunderet i
en myrkant hvor den gikk å åt
tranebær. Den var langsom i
bevegelsen, men vippet med
stjerten. Det var tydelig at det var
for å holde balansen i den bløte myra.
Vi tok i etterkant flere turer innover
med et lånt kamera, men fant den
ikke igjen - så noe foto fikk vi ikke tatt.
Flere av de eldste karene i Gulsvik
kunne bekrefte Beinsnokens eksistens.
De sa også at for 50 år siden var det
flere av samme art i en del av Vassfaret
som tilhørte Hedalen.
Det måtte være 100 år siden.
Den hadde navnet Gangar.
Otto Skaret, gjenbrukskunstner.

Buskerud_Nesbyen

Født 18.03.35. Han startet i arbeid allerede som femte-klassing.
Den gang var det med tømmerhogst, og senere som selvstendig tømmerkjører.
Etter hvert ble han industriarbeider og lastebilsjåfør i Oslo-området, og
begynte tidlig med loftsrydding og skrapjern.
Med tiden ble han antikvitetshandler på heltid, og er en velkjent, og høyt
ansett person i miljøet p.g.a. sine kunnskaper på området. Otto Skaret er
en person som innehar kunnskaper på mange områder, både innen faget
sitt, og om kultur og historie.  Han har også et stort sosialt engasjement,
og er opptatt av barn og ungdoms oppvekstvilkår. Dette kommer også fram
i kunsten hans, som er produsert utelukkende av skrapjern av sekunda kvalitet.

Otto Skaret er en velkjent person i bybildet, og må betraktes som en av
de siste virkelige bygdeoriginalene. Han har en skarp tunge og en
særdeles velutviklet humoristisk sans, noe som ofte frembringer gapskratt.
Figurene ble til i en tid da Otto ikke var helt i form, og hadde mange
tanker og følelser som skulle ut. Arbeidet var meningsfylt, og det gav han
fred og ro å holde på med figurene.
Ottos figurer formidler sterke meningsytringer, som det er verdt å tenke
over.
Nå vil folk få muligheten til å vurdere, og glede seg over figurene og
hva de står for.
   -Jeg håper de vil gjøre Gamle Nes til et mer attraktivt
sted for fastboende og turister, sier Otto.

http://www.nesbyen.net/otto.html
Buskerud_Nesbyen_Werenskiold
Høst, Nesbyen 1929
Erik Werenskiold beholdt evnen
til kunstnerisk fornyelse livet
gjennom. Det er ikke mye i dette
bildet av Rukkedøla som røper at kunstneren debuterte 50 år
tidligere. Werenskiold hadde
vært den som førte an i
1880-årenes realisme, men nå
etterstrebet han et mer personlig
uttrykk der fargene spilte
hovedrollen. "Den sterke
personlige utfoldelse er betingelsen
for all stor blomstring", sa han.

Erik Werenskiold 1855 - 1938

Erik Werenskiold debuterte allerede i 1879, med sensasjonelle tegninger til praktutgaven av Asbjørnsen og Moes Norske Folkeeventyr. Noen av
historiene var nedtegnet på sorenskriver Ove Gudes kjøkken tilbake på
1840-tallet.
Som maler var Werenskiold et ledende navn i norsk kunst gjennom flere
tiår.    Werenskiold var i Nesbyen1929, 1938
Buskerud_Nesbyen_Eckersberg
Johan Fredrik Eckersberg,
Nes i Hallingdal 1869.
Det kan være vanskelig å plassere
dette bildet av Johan Fredrik Eckersberg, inntil man innser at forgrunnen med jenta på veien og klippen til høyre må være hentet
fra et helt annet sted. Det er nok
også dalbunnen, med elveløpet i
store slynger. Maleren har lagt
større vekt på helhetsinntrykket
enn på å være trofast mot motivet. Bildet er malt hjemme i atelieret
flere år etter at Eckersberg
besøkte Nesbyen.
Johan Fredrik Eckersberg (1822-1870) kom fra en kjøpmannsfamilie i
Drammen.
Han ble sendt til Nederland for å lære handel, men oppdaget i stedet
kunsten og besluttet å bli maler.
I 1846 reiste han med Hans Gude på studietur i Sør-Norge og fulgte
han siden til Düsseldorf , der han studerte 1846-1848.
Buskerud_Nesbyen
Dragt fra Næs 1819 - 1822 (?)
En viktig del av Johannes Flintoes
virke var hans bidrag til den
vitenskapelige utforskingen av Norge.
Han samarbeidet med karttegneren Gerhard Munthe om å undersøke fjellheimen. Flintoe var også
opptatt av norsk historie og
folkekultur. Han gjorde systematiske
studier av folkedrakter under sine
reiser i årene 1819-1825. 
Et planlagt plansjeverk om norske folkedrakter kom likevel aldri til utførelse.
Johannes Flinto  (1787-1870) var født i København og utdannet ved akademiet
der. I 1811 flyttet han til Norge, der faren var født. I 1819 ble han lærer ved den
nye tegneskolen i Christiania der Hans Gude fikk han som lærer.
Flintoe førte en "Gammelmands Liv, forbitret på al Verden". Kunstlivet i det
unge Norge hadde slitt ham ut.
Flintoe besøkte Nesbyen i 1819 og 1822 (fra tekst under bildet)

Buskerud_Nesbyen
Kjøretøy i Hallingdalen 1819
Johannes Flintoe var den første kunstneren som reiste rundt i
Norge for å finne motiver for
sin kunst.
I 1819 var å reise både
tungvindt og strabasiøst.
Flintoe har skildret reiselivets forviklinger i en rekke
humørfylte tegninger, som
denne av en kjerre på veien.
Alfarvegen var hovedveien
gjennom Hallingdal. Alle varer
som skulle til fjellbygdene måtte
fraktes med hest og kjerre.
Søte jenter fikk sitte på

Buskerud_Nesbyen-kirke
Nes kirke bygget i nygotisk
trearkitektur i
1862 fordi den
gamle stavkirka i Møllevegen var for liten og i dårlig forfatning. Kirken
ble tegnet av
arkitekt Georg
Bull (som også
har tegnet øst- og vestbanestasjonene
i Oslo), var bror til fiolinisten Ole Bull. Den nye kirken ble
den største i Hallingdal, og på folkemunne

omtalt som  "Hallingdalsdomen"! 
Alterbilde fra den gamle stavkirken ble flyttet hit. Orgelet kom på plass i 1869. 
Kirken fikk nytt alterbilde i 1889 malt av kunstneren Axel Ender.
Dette arbeidet var en gave fra Mathilde Tandberg. 
Det var uenighet i bygda om den nye kirken skulle bygges i stein eller tre.
Tre ble valgt på grunn av at dette var billigere. Da var det allerede kjørt fram
 en mengde byggestein på tomta! Disse ble da brukt til å bygge det imponerende steingjerde som du ser rundt kirkegården. Kapellet ble bygget i 1954.
Den ble utformet av arkitekten Arnfinn Rustberggard som en etterlikning
(i mindre skala) av den gamle stavkirken som dessverre ble revet i 1864. 

https://www.visitnorway.no/reisemal/ostlandet/hallingdal/nesbyen/listings-nesbyen/nesbyen-kirke/183187/
Nes
Status
Nes
Kommune
Adm. senter Nesbyen
Areal
 – Totalt:
 – Land:
 – Vann:

809,67 km²
777,52 km²
32,15 km²
Befolkning 3 357[a]
Kommunenr. 0616
Målform Bokmål
Høyeste topp Hallingnatten
(1314,3 moh.

              Våpen
Beskrivelse: En liggende
gullspiss, vendt
mot heraldisk
høyre, mot rød bakgrunn.
Forklaring: Motivet illuderer
et nes.
Historikk: Godkjent 1979.
http://oddso.nvg.org/nlv/0616.html
https://no.wikipedia.org/wiki/Nes_(Buskerud)#cite_note-Kartverket-1

Nesbyen er en kommune i landskapet Buskerud i Viken fylke.
Den grenser i nord mot Gol, i øst til Sør-Aurdal, i sørøst til Flå, i sørvest
til Nore og Uvdal, og i vest til Ål. Administrasjonssenteret er Nesbyen.
Den 1. januar 2020 skiftet kommunen navn fra Nes til Nesbyen,
ettersom det inngikk i Viken fylke hvor det var en annen Nes kommune.
(7. juni 2020)
https://no.wikipedia.org/wiki/Nesbyen


Sykling ca 55 km
Lørdag 23. juni 2018

Fra Nesbyen hadde vi tenkt oss nedover mot Krøderen.
Men på den strekningen fant vi ingen overnattingssteder.

Verten på Thoen hotell anbefalte oss å ta veien over til Numedal.
Der var det overnattingsmuligheter, og trafikken på Riksvei 40
skulle ikke være noe problem.

Vi studerte kartet igjen og
fant ut at den beste løsningen var å følge rådet hans.


Thoen Hotell ligger i Nesbyen sentrum, og har en perfekt beliggenhet for
aktiviteter og severdigheter i Hallingdal. Her tilbyr vi alle våre gjester
hjemmelaget mat og god service. Du finner deg godt til rette i trivelige
salonger med rolig atmosfære. Gjester kan fritt disponere en stor hage.
Hotellet er mye brukt til selskaper og møter. Møtelokalene har trådløst
nettverk samt AV utstyr og prosjektor for presentasjoner.
I nærområdet er det fine turmuligheter. Både aktiviteter og guidede
utflukter kan organiseres for grupper. Nesbyen sentrum, Hallingdal
museum og Gamle Nes er bare en liten spasertur unna.
Vi tilbyr gratis fiske i Hallingdalselva for alle våre gjester.
Thoen Hotell ligger kun en 15 minutters biltur fra Nesbyen Alpinsenter.
Og kun 30 km fra både Langedrag Naturpark og Bjørneparken i Flå.
Hentetjeneste fra/til Nesbyen stasjon.
Familien Thoen ønsker hjertelig velkommen!  (7. juni 2020)
http://thoenhotel.no/

 Buskerud_Nesbyen_Thoen-hotell
Karl Martin utenfor Thoen Hotell i Nesbyen. (Nå Nesbyen hotell)

 Buskerud_Nesbyen_Rodberg
Grete i bakkene opp fra Nesbyen. Det ble noen tunge bakker på
fjellovergangen mellom Hallingdal og Numedal.
Det var brattest i starten, men vi sykla nesten
2 mil før vi var helt oppe
.

 Buskerud_Nesbyen_Rodberg
En drikkepause utenfor Rukkedal landhandleri
Buskerud_Nesbyen_Rodberg
Buskerud_Nesbyen_Rodberg
Like etter at vi hadde passert
hønsehuset tok vi en spisepause
nede ved Rukkedalselva.

Karl Martin benytter sjansen
til å kjøle ned føttene.


Buskerud_Nesbyen_Rodberg
Buskerud_Nesbyen_Rodberg
Rukkedalen er en sidedal til hoveddalføret Hallingdalen i Nes kommune i
Buskerud. Grenda har ca 300 innbyggere og har tradisjonelt drevet med jord- og skogbruk.
Det er en økende satsing på turisme, dette gjelder særlig utbyggingen i Nattenområdet, med skianlegg, hytter, golf og hestesport. I tidligere tider var det flere skolekretser i Rukkedalen. Det offentlige har nå lagt ned skoledriften,
og private aktører har tatt over skoledriften. Rukkedalen friskole har 32 elever.

https://no.wikipedia.org/wiki/Rukkedalen

 Buskerud_Nesbyen_Rodberg
Endelig oppe på "flata".

 Buskerud_Nesbyen_Rodberg
Men helt flatt var det ikke der heller.

 Buskerud_Nesbyen-Rodberg_Buvatn
En ny rast. Denne gang ved Buvatn.
Her nøyde ikke Karl Martin seg med å kjøle føttene, men tok like godt et bad.
Buskerud_Nesbyen-Rodberg
Enda en liten pause.
Vi er ved Slåttelihaugen

Under: Tunhovdfjorden
Fylke Buskerud
Kommune Nore og Uvdal
Vassdrag Numedalslågen
Areal 25,55 km² [1]
Reguleringshøyde 734,4–716,25 moh. [1]
Magasinvolum 352 mill. m³ [1]
Nedbørfelt 1 857,52 km² [2]
Tilløp Borgeåi og Numedalslågen
Utløp Numedalslågen
https://no.wikipedia.org/wiki/Tunhovdfjorden

 Buskerud_Nesbyen-Rodberg_Tunhovdfjorden
Tunhovdfjorden

 Buskerud_Nesbyen-Rodberg_Tunhovdfjorden
Tunhovdfjorden

 Buskerud_Nesbyen-Rodberg_Tunhovdfjorden
Rassikring

 Buskerud_Nesbyen-Rodberg_Tunhovd-dam
Tunhovd Dam
Buskerud_Nesbyen-Rodberg_Tunhovd-dam
Damtype:
Fylling
Formål:
Kraftproduksjon
Byggeår:
1914/1966
Oppd.m.volum:
352 mill.m3
HRV/LRV: 
734,40/716,25
Meter over havet:
739,90
Elv:
Numedalslågen
Vassdrag:
Numedalslågen

Dammen er en viktig del av kraftverket Nore I, som del av statsreguleringen av Numedalslågen tidlig på 1900-tallet. Det statlige prosjektet hadde til hensikt å bidra til alminnelig elektrisitetsforsyning. I 1926 kunne Tunhovddammen smykke seg med betegnelsen ”ett av ti store ingeniørarbeider i Norge”. Den ble da kjent og omtalt
også i utenlandske fagtidsskrifter. Dammen ved Tunhovd består av to generasjoner damteknologi, hvorav den siste er synlig.
Kraftverket Nore I er utpekt som nasjonalt bevaringsverdig i NVEs prosjekt ’Kulturminner i norsk kraftproduksjon’ og inngår i Landsverneplan Statkraft.

https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/nves-utvalgte-kulturminner/
dammer/tunhovddammen-nore-og-uvdal-buskerud/

Buskerud_Nesbyen-Rodberg_Tunhovd-dam
Dammen og de andre anleggene i
kraftverket var planlagt av
kanaldirektør Gunnar Sætren
i Kanalvesenet. Dagens dam er en steinfyllingsdam fra 1966, med en
lengde på 275 meter og største
høyde på 37 meter.
Denne er i 2013 under omfattende rehabilitering.
Steinfyllingen ble bygd til erstatning
for den opprinnelige dammen, som
var en massiv betongdam.
Dambyggingen som pågikk
1915-1920 var en stor begivenhet,
og den ferdige dammen var et
populært sted å besøke. Dammen var
da også en av landets største
betongdammer, og har utvilsomt
gjort et mektig inntrykk. Den gamle
dammen er innebygd i dagens steinfyllingsdam. Det går bilvei over dammen. Det er satt opp
informasjonsskilt om dammen ved et
stoppested inntil dammen.

https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/nves-
utvalgte-kulturminner/dammer/
tunhovddammen-nore-og-uvdal-buskerud/ Buskerud_Nesbyen-Rodberg_Tunhovd-dam

 Buskerud_Nesbyen-Rodberg
Gårder ved Tunhovd-dammen

 Buskerud_Nesbyen-Rodberg
Gårder ved Tunhovd-dammen
Buskerud_Nesbyen-Rodberg_Tunhovd-dam
Nore I er et kraftverk som utnytter fallet mellom Tunhovdfjorden og Uvdalselva,
som utgjør nedre vannspeil (Rødbergdammen) ved tettstedet Rødberg sentrum i Nore og Uvdal kommune i Buskerud. Kraftverket
er heleid av Statkraft.
Nore I er en del av Noreverkene.
Kraftverket startet produksjonen i 1928 og produserer fortsatt strøm. Det har en maksimal effekt på 206 MW og en årlig middelproduksjon på 1137 GWh.
Kraftverket har 8 turbiner. Vannet som
kommer ut av stasjonen renner ut i Rødbergdammen, der det samles slik
at det kan brukes i Nore IIog Rødberg kraftverk.

Tunhovdfjorden reguleres mellom 734 og 716 moh. Pålsbufjorden er også
magasin for verket og reguleres mellom 749 og 746 moh.
Halnefjorden er også en del av nedslagsfeltet til Nore I. Statkraft har bygget et småkraftverk i forbindelse med dammen som demmer opp Pålsbufjorden. Det overføres også vann fra elvene Okla og Borgåi.

https://no.wikipedia.org/wiki/Nore_I_kraftverk

 Buskerud_Nesbyen-Rodberg_Tunhovd-dam

 Buskerud_Nesbyen-Rodberg_Tunhovd-dam


Rødberg
 er sentrum i Nore og Uvdal kommune og er det største
tettstedet i Numedal.
Her ligger også administrasjonssenteret til Nore og Uvdal kommune,
som ligger i Buskerud fylke. Tettstedet har 498[1] innbyggere per
1. januar 2017, og ligger ved Rødbergdammen i Numedalslågen.
I Rødberg ligger kraftstasjonen Nore 1, som får vann fra Tunhovdfjorden. Kraftstasjonen ligger ved bredden av Rødbergdammen, som er
vannmagasin for kraftverkene Nore 2 og Rødberg kraftverk som ligger i
Numedal.
Rødberg var endestasjon på den nå nedlagte Numedalsbanen.
Ved siden av Rødberg-dammen, i "fritidsparken", er det anlagt en s
katepark. Denne er laget av betong.

https://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8dberg


Vi overnattet på Rødberg hotellSykling 59 km
Land Norge Norge
Fylke Buskerud
Status Nore og Uvdal Kommune
Adm. senter Rødberg
Areal
 – Totalt:
 – Land:
 – Vann:

2 502,29 km²
2 272,81 km²
229,48 km²
Befolkning 2 530[a]
Kommunenr. 0633
Målform Nøytral
Høyeste topp Borgsjåbrotet
(1484,7 moh.)
                     VÃ¥pen
Beskrivelse: Venstre skrådelt, i første felt et grønt stabbur mot gull bakgrunn, i andre felt et gull vasshjul mot grønn bakgrunn.
Forklaring: Motivene gjenspeiler jord og skogbruk.
Historikk: Vedtatt 1982.
http://oddso.nvg.org/nlv/0633.html
https://nn.wikipedia.org/wiki/Nore_og_Uvdal_kommune
Søndag 24. juni 2018

Vi tok en kort
etappe denne
dagen, siden vi
hadde en ganske
slitsom tur
dagen før.

Vi sykla til Veggli,
bare 35 km
ganske lett sykling.

Rødbergdammen (eller Rødberg dam) er et
vannmagasin for kraftproduksjon (Statkraft) ved
tettstedet Rødberg i Nore og Uvdal kommune,
Buskerud. Dammen magasinerer vann fra både
Uvdalselva og utløpsvannet fra kraftverket Nore I
(206 MW) på Rødberg (som får sitt vann fra
Tunhovddammen, som er en regulert del av
Numedalslågen).
Vannet fra Rødbergdammen brukes til
kraftproduksjon i kraftverket Nore II litt lenger
ned i Numedalslågen. Nore II (63 MW ) ble satt i
drift i 1946.
I 2009 åpnet Statkraft et lite kraftverk nedenfor Rødbergdammen, Rødberg kraftverk (3 MW), som
utnytter det vannet som likevel må slippes ut fra
dammen på grunn av krav til minstevannføring i
Numedalslågen.
Strømmen fra Noreverkene føres til Smestad
transformatorstasjon i Oslo, en strekning på
ca. 110 kilometer, samt til Tønsberg via Flesaker
(i Øvre Eiker), ca. 130 km.

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/R%C3%B8dbergdammen_(Buskerud)


 Buskerud_Rodberg-Veggli_Rodberg-dam
Rødberg-dammen og Nore 1 kraftverk

 Buskerud_Rodberg-Veggli_Rodberg-dam

 Buskerud_Rodberg-Veggli_Rodberg-dam

 Buskerud_Rodberg-Veggli_Rodberg-dam
Rødberg dam


Numedalslågen
, elv i Hordaland, Buskerud og Vestfold fylker, 352 km lang
og etter Glomma den lengste elven i Sør-Norge. Elven kommer fra
Nordmannslågen på Hardangervidda og munner ut i Larvik i Vestfold.
Den danner i sin øvre del flere store
vann, blant annet Pålsbufjorden (749-726 moh.), Tunnhovdfjorden
(734-716 moh.), Norefjorden/Frygnefjorden (265 moh.) og
Kravikfjorden (262 moh.).


 Buskerud_Rodberg-Veggli_Numedalslaagen
Numedalslågen et stykke nedenfor Rødberg-dam

Numedalslågen er i betydelig grad utbygd til kraftformål, særlig i øvre
delen. Det er bygd ut i alt 25 store og små enkeltverk i elva og dens
tilløp med en samlet maskininstallasjon på 645 MW og med en midlere
årsproduksjon på 2446 GWh (2015).
De viktigste verkene er (etter maskininstallasjon i MW): Nore I (206),
Skollenborg (97), Uvdal I (90, Nore II (52), Uvdal II (40) og Hvittingfoss (33,5).

https://snl.no/Numedalsl%C3%A5gen

 Buskerud_Rodberg-Veggli_Norefjorden

 Buskerud_Rodberg-Veggli
Turens eneste tunnel. Heldigvis var den ganske kort.
Grete triller sykkelen igjen. Denne gangen skyldes det at hun nettopp
har tatt et bilde av Karl Martin på vei gjennom tunnelen.

 Buskerud_Rodberg-Veggli
Karl Martin sykler gjennom tunnelen.

 Buskerud_Rodberg-Veggli_Nore-stavkirke
Nore Stavkirke

 Buskerud_Rodberg-Veggli_Nore-stavkirke
Den lille stavkirken ved Norefjorden står i en særstilling i norsk
arkitekturhistorie. Ulikt andre stavkirker ble Nore antagelig bygget med
tverrarmer mot nord og sør. Når man går inn hovedinngangens portal med
kong Frederik 4.s monogram under gavlen, trer man inn i et fargeskrin av
et interiør med rike dekorer fra 1600 – og 1700-tallet.

 Buskerud_Rodberg-Veggli_Nore-stavkirke
Et unikum av en stavkirke. Kirken ble bygd ca. 1167. Den hadde svalganger,
kor og korsarmer med apsis. Dette skilte Nore stavkirke fra samtidens kirker,
og man kjenner ikke til andre kirkebygg i Norge eller Europa som kunne
vært forbilde for konstruksjonen.
Kirken ble delvis ombygd på 1600- og 1700-tallet. Skipets vestportal har
rikt utskårne dekorasjoner med bladranker og dyreornamentikk.
Dyrefigurene er drager og løver, og portalene er i slekt med lignende
portaler i Telemark.

 Buskerud_Rodberg-Veggli_Nore-stavkirke


Ingen flate uten dekor. Nore stavkirkes dekorerte interiører er preget av dekorasjonsmaleres maleglede der ikke
én flate er urørt av deres pensler.
Dekoren er gjort i to runder: årene rundt 1650 og 1730. Den første ble bekostet av bygdas bønder, mulig etter pålegg fra presten.
Begge korsarmene ble i 1730-årene
dekorert med rebuser over bibeltekster, omkranset av blader og blomster.
Alteret har en baldakin og altertavlens nattverdsmotiv er antagelig malt i 1704, etter kopi av altertavlen i Lyngdal kirke,
også i Numedal.
Lite er bevart av middelalderens inventar
og utstyr ut over et krusifiks, døpefont og sparsomme rester av middelalderdekor. Under prekestolen er det rester av de
gamle veggfaste benkene.
Buskerud_Rodberg-Veggli_Nore-stavkirke
I stavkirken finnes også to
runeinnskrifter, der den ene
er
en bønn:
“Unn du meg alt godt”.
Buskerud_Rodberg-Veggli_Nore-stavkirke
Opplevelser i området. Numedalen er kjent som Middelalderdalen med sine stavkirker og tømmerbygninger fra middelalderen.
Fortidsminneforeningens eier også
Uvdal stavkirke.
Den årlige Middelalderuka har et
rikt program for barn og voksne med foredrag, håndverk, musikk og
utstillinger mm.
Området har rike muligheter for
aktive friluftsopplevelser, sommer
som vinter.
Kilder: «En reise gjennom norsk byggekunst» red. Terje Forseth. Fortidsminneforeningen 1994/
«Kirker i Norge» bind 4 Leif Anker ARFO 2005/ «Norges kirker»
Sigrid og Håkon Christie. Gyldendal 1981/ Kildegjennomgang
middelalderske kirkesteder i Buskerud fylke. Riksantikvaren 2015. 

https://fortidsminneforeningen.no/museum/nore-stavkirke/  (7.juni 2020)

 Buskerud_Rodberg-Veggli_Nore-stavkirke
Grete utenfor Nore stavkirke

 Buskerud_Rodberg-Veggli_Nore-stavkirke
Porten inn til Nore Stavkirke.

 Buskerud_Rodberg-Veggli_Frygne_gravfelt
Frygne gravfelt
Gravrøysene på Frygne ligger i fire rekker og viser trolig slektslinjer fra
flere gårder.
Tre gravrøyser er fjernet der bedehuset ligger og lengste rekke bestod
trolig av 7 store røyser. Kan hende gjelder dette hauglegging av den
gjeveste ætta i 7 ledd?
Slepene fra Telemark og Vestlandet kom ned i dalen ved gravrøysene.
Gravfelt fra jernalderen er gjerne knyttet til ferdselsårer - på land
eller vann. Ferdsel og grav er et uttrykk for minnet om og troen på
kraften til den døde, som var en viktig forestilling i førkristen tid.

Buskerud_Rodberg-Veggli_Frygne_gravfelt
"SKÅL" for godt år og fred.  

Hauglegging av den døde er knyttet til forfedredyrking i ættesamfunnet. 
Ætt og ære betydde alt for hvem du var i jernalder.
Ætta omfattet levende og døde.
Troen på forfedrenes kraft ble dyrket for å oppnå lykke i krig og fred.
Ved blot drakk man skål til minne om forfedrene.
Bordet ble dekket og sengene redd opp for de dødes gjenkomst julenatta.
Mat og øl ble satt fram på gravrøysene.
Å sitte på gravrøysa over natta gav klarsyn.
Å røre veksten på røysa betydde ulykke.
brudd på gravfreden var tabu, men graver ble åpnet for å bli kvitt
gjengangere som gjorde ugagn.
"Skål", julebord og utsetting grøt til nissen er rester av forfedredyrking.

Tekst  fra oppslag på gravfeltet (lille bildet)


 Buskerud_Rodberg-Veggli_Frygne
Elv like ved Frygne Gravfelt

 Buskerud_Rodberg-Veggli
Karl Martin vasser igjen. Denne gang i Norefjorden.
Buskerud_Rodberg-Veggli
Buskerud_Rodberg-Veggli
Bilder fra Norefjorden

Buskerud_Veggli_dresin
Dresiner på Veggli stasjon
Buskerud_Veggli_dresin
De kan leies på Vertshuset.
Vi holdt oss til vanlige sykler.
Buskerud_Veggli-gubben
Veggligubben
Veggli er et tettsted i Rollag kommune
i Buskerud. Tettstedet har 293 innbyggere
per 1. januar 2017, og ligger i Numedal ved Numedalslågen omtrent
66 kilometer nord for Kongsberg sentrum.
Veggli kirke ligger her.
Veggli Vertshus har utleie av dresin til bruk
på den nå nedlagte Numedalsbanen.
Fra Veggli går det vei vestover,
over Vegglifjell.
Den fører til Veggli Fjellstue og Vegglifjell Skisenter, Tessungdalen og Austbygde i Tinn kommune.
Veien har grusdekke og bomavgift
og er vinterstengt.

https://no.wikipedia.org/wiki/Veggli

 Buskerud_Veggli_Numedalslaagen
Numedalslågen ved Veggli


 Buskerud_Veggli
Badebasseng med vann fra Lågen.

                  VÃ¥pen
Fylke Buskerud
Status Rollag Kommune
Adm. senter Rollag
Areal
 – Totalt:
 – Land:
 – Vann:

449,28 km²
433,13 km²
16,15 km²
Befolkning 1 399[a]
Kommunenr. 0632
Målform Nøytral
Høyeste topp Storegrønut (1296 moh.)

Overnatting Veggli Vertshus.Rollag er en kommune
i Numedal i Buskerud.
Den grenser i nord til Nore
og Uvdal, i øst mot Sigdal,
i sør mot Flesberg
og i vest mot Tinn.
Kommunevåpenets offisielle
beskrivelse er «to
oppstigende gullspisser,
møtende i øvre skjoldrand, mot rød bakgrunn».
Våpenet viser stilisert en
varde og er fra 1993.

https://no.wikipedia.org/wiki/Rollag

Sykling 35,5 km
Mandag 25. juni 2018
Buskerud_Veggli
Så en lang etappe igjen.
Vi skulle fram til Kongsberg.
Der hadde vi fått rom på
Vandrerhjemmet.

Men først en god frokost på
Veggli vertshus.
Omelett med ost og skinke.


 Buskerud_Veggli-Kongsberg
En rask stopp ved Numedal Kro. Det var stengt,
men vi hadde ikke tenkt å gå inn der. Det var litt for tidlig til å ta en rast.


 Buskerud_Veggli-Kongsberg
Karl Martin ved Numedal Kro.

 Buskerud_Veggli-Kongsberg_Numedalslaagen
Numedalslågen

 Buskerud_Veggli-Kongsberg_
Vi kommer til Flesberg kommune

                                                                                                                          VÃ¥pen
Buskerud_Veggli-Kongsberg
Buskerud_Veggli-Kongsberg

Flesberg er en kommune sørvest i Numedal i Buskerud.
Kommunen grenser mot Kongsberg,
ØvreEiker, Rollag og Sigdal i Buskerud
og Notodden og Tinn i Telemark.
Kommunevåpenets offisielle
beskrivelse er «To sølv tømmerklaver, rygg mot rygg, mot grønn bakgrunn». Våpenet symboliserer tømmerdrift og skogbruk og ble godkjent i 1989.
I tillegg til skogen er jordbruk en
viktig næringsvei. Det samme er fjellområdene med hyttefelt og vinteraktiviteter. Moelven Treindustri og Norske Fjellhus er de største bedriftene i kommunen.

https://no.wikipedia.org/wiki/Flesberg
Fylke Buskerud
Status Flesberg Kommune
Adm. senter Lampeland
Areal
 – Totalt:
 – Land:
 – Vann:

561,92 km²
542,32 km²
19,6 km²
Befolkning 2 696[a]
Kommunenr. 0631
Målform Bokmål

 Buskerud_Veggli-Kongsberg_Flesberg_kirke
Flesberg stavkirke er en stavkirke fra siste halvdel av 1100-tallet eller
første halvdel av 1200-tallet i Flesberg kommune i Buskerud. Den er i
bruk som vanlig sognekirke.
Kirken var opprinnelig en langkirke med rektangulært skip og smalere
kor, begge med hevet midtrom, av samme type som Borgund stavkirke
og stavkirkene i Valdres. Et maleri fra 1701 viser kirken før ombyggingen.
Skriftlige kilder nevner kirken første gang i 1359, men den er trolig bygget
tidligere. Etter ombygging i 1735 fikk kirken korsform. Den vestre
korsarmen er den opprinnelige gamle stavkirken, og over denne sitter
takrytteren er på denne korsarmen.

https://no.wikipedia.org/wiki/Flesberg_stavkirke
Buskerud_Veggli-Kongsberg_Lampeland_
Buskerud_Veggli-Kongsberg_Lampeland
En varm dag. Vi syntes vi fortjente
en softis på Lampeland.


Lampeland er et tettsted og administrasjonssenteret i
Flesberg kommune i Buskerud.
Tettstedet har 575 innbyggere per 1. januar 2017, og ligger ved Numedalslågen omtrent 22 kilometer nord for Kongsberg sentrum.
Tettstedet har sitt navn fra gården Lampeland som ligger sentralt i
tettstedet. Navnet antas å være fra 1400-tallet. På den tiden lå gården
under Mariakirken i Oslo og gården ble leid ut. En som leide en gård ble
kalt en landbu og navnet ble Landbuland som etter hvert ble forenklet
til Lampeland. Lampeland Hotell driver kurs/konferansevirksomhet og
har kafeteria og gatekjøkken.Den amerikanske astronomen Carl Otto
Lampland var andre generasjons utvandrer fra Flesberg. Det finnes
oppkalt etter ham Lampland-kratere på både månen og Mars og
asteroiden 1767 Lampland.

https://no.wikipedia.org/wiki/Lampeland
Buskerud_Veggli-Kongsberg
Buskerud_Veggli-Kongsberg
Dugnadskommunen Flesberg
Ikke alle evner å kalle en spade for en spade.
Det har vi ikke noe problem med i Flesberg.
Og ikke nok med det - vi er gode til å bruke
spaden også.
Flesberg-folkets vilje og evne til å løfte i
flokk er blant bygdas sterkeste kvaliteter. Frivilligheten har gode kår i Flesberg -
det går knapt en dag uten at noen her i
kommunen yter det lille ekstra som skal
til for å gjøre hverdagen litt bedre for
fellesskapet.

Ikke vær et ettall på jorda - bry deg om flokken din, har en vis mann sagt.
Kanskje var det Flesberg han tenkte på; nettopp det å bidra til fellesskapets
beste er Flesbergingens kanskje aller mest framtredende karaktertrekk.
I det Flesbergske alfabet staves ordet "samarbeid" med to bokstaver: v-i.
Vi, som i "vi løser oppgaven, og vi løser den sammen. (litt av tekst ved spaden)
Fra Lampeland ble det mye
mer trafikk på R 40.

Vi valgte likevel å følge
hovedveien.

Nærmere Kongsberg kom vi
heldigvis inn på gang og
sykkelvei.

Middag på Skolegata Spiseri
og øl/vin på Dolly Dimples.
Kvelden ble avsluttet med
is og VM-fotball
på vandrerhjemmet.

Distanse 65,5 km
Buskerud_Kongsberg
Dekorasjon på Skolegata Spiseri

Kongsberg (opprinnelig Konningsberg) er en bykommune i Buskerud,
sydligst i Numedal.
Den grenser i nord til Flesberg, i øst mot Øvre Eiker og Holmestrand, i sør mot Skien, Siljan og Larvik, og i vest mot Notoddenog Sauherad kommuner. Kongsberg har 27 013 innbyggere (pr. 1. januar 2016).
Nabobyene er Rjukan, Notodden, Hokksund og Drammen.


Buskerud_Kongsberg
Med sine sølvgruver
og fortid som landets største
bergverkssamfunn, er Kongsberg Norges
eldste industriby. Tradisjonene fra Kongsberg Våpenfabrikk
har gitt byen
betydelige
fagmiljøer innen produksjon av høyteknologivåpen, bildeler og utstyr til skipsfart, luftfart
og olje- og
gassindustrien. .

Kongsbergindustrien omsetter årlig for nær 40 milliarder NOK .
De største selskapene er Kongsberg Gruppen (Kongsberg Defence & Aerospace og Kongsberg Maritime), FMC Technologies og
Kongsberg Automotive
.

Numedalslågen deler byen i to. Vestsiden ('Vessia') er den eldste og mest
opprinnelige delen av bergverksstaden, med den unike barokk-kirken som
et landemerke ragende over den øvrige bebyggelse. Østsiden (Nymoen)
har et mer moderne sentrumspreg med handlegater, skoler, hoteller og
buss- og jernbanestasjon. Til tross for sin industri har Kongsberg store
naturområder med skog og fjell. Mot sør ser man Skrimfjell, mot nord
ligger Blefjell.
Et alpinanlegg og velutbygget skiløypenett ligger rett ved bykjernen.
Den historiske gruveåsen med Jonsknuten mot vest er et fredet
kulturlandskap som med sin særegne natur og mange kulturminner
fra bergverkstiden er et populært friluftsområde hele året.

https://no.wikipedia.org/wiki/Kongsberg


Sykling ca 66 km

 Buskerud_Kongsberg
Fylke Buskerud
Status Kongsberg Kommune
Adm. senter Kongsberg
Areal
 – Totalt:
 – Land:
 – Vann:

793,09 km²
761,78 km²
31,31 km²
Befolkning 27 216[a]
Kommunenr. 0604
Målform Bokmål
Høyeste topp Jonsknuten (903,9 moh.)
https://no.wikipedia.org/wiki/Kongsberg
VÃ¥pen

Beskrivelse: Guden Janus i sølv,
holdene på et sverd og en vekt,
begge i gull, mot grønn bakgrunn. Forklaring: Motivet henspeiler på sølvverket i byen.

Kongsbergs eldste segl dateres til

1689 og har figuren stående som en kjempe i landskapet. Ved jubileet i 1924
ble motivet godkjent i barokkstil, mens nåværende utforming er fra 1972.

http://oddso.nvg.org/nlv/0604.html

Tirsdag 26. juni 2018

Fra Kongsberg skulle vi hjem.
Det ble litt for langt å sykle hele veien.

Derfor tok vi tog til Drammen og sykla derfra.

Ikke så lang sykkeletappe, men den har mange tunge bakker.

Buskerud_Kongsberg
Fint med en parasol når man jobber
jute i varmen.
Buskerud_Kongsberg
Grete
utenfor Kongsberg vandrerhjem


 Buskerud_Drammen_Fjordparken

Fjordparken strekker seg fra Holmenbrua og østover helt til Lier.
Parken har turvei langs vannet, sitteplasser, plenområder, toalett og en
badestrand.
Parken inneholder også et treningsanlegg med 10 ulike treningsapparater o
g en skilttavle med forslag til øvelser. Treningsanlegget kan benyttes av
alle – på alle nivåer. 
(7. juni 2020)
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/idrett-friluftsliv/parker/fjordparken/
Fylke Buskerud
Status Drammen Kommune
Innbyggernavn drammenser
Adm. senter Drammen
Areal
 – Totalt:
 – Land:
 – Vann:

137,01 km²
135,47 km²
1,54 km²
Befolkning 68 363[a]
Kommunenr. 0602
Målform Nøytral
https://no.wikipedia.org/wiki/Drammen
VÃ¥pen
https://no.wikipedia.org/wiki/Drammen

Våpenet har sin opprinnelse i Bragernes' bysegel fra 1723.

Våpenet henspiller på et valgspråk In Fide et Justitia Fortitudo
(i tro og rettferd ligger styrke) der

fjellgrunnen illustrerer styrken, sverdet rettferdigheten og
nøkkelen troen.

Overtatt av Drammen ved bysammenslutningen i 1811.

http://oddso.nvg.org/nlv/0602.html

VÃ¥pen
Beskrivelse: Fem sølv roser og fem
sølv knopper, forent i
fempass, mot rød
bakgrunn.
Forklaring: Motivet symboliserer
fruktdyrking.
Historikk: Godkjent 1970.
Beliggenhet: Buskerud.
http://oddso.nvg.org
/nlv/0626.html

Lier kommune
Lier er en kommune i Buskerud. Den grenser i nord til Modum og Hole, i øst til Bærum, Asker og Røyken, i sør og vest til Drammen, og i vest også til Nedre Eiker og Øvre Eiker.
Noen kjenner Lier som jordbærbygda, mens andre tenker på epler og grønnsaker. Videre gir landskapet gode turmuligheter både sommer og vinterstid. Lier har
fått tilnavnet «Den grønne lungen mellom Oslo og Drammen».

De fleste innbyggerne bor på stedene Lierskogen (ca. 2300 innbyggere, inkludert i tettstedet Oslo ifølge Statistisk sentralbyrå); Lierbyen, Nøste, Jensvoll, Lierstranda og Gullaug (alle fem inkludert i Tettstedet Drammen ifølge SSB, til sammen ca. 12.000 innbyggere); Tranby (ca. 6.500 innbyggere); Sylling (ca. 600 innbyggere); Oddevall/Sjåstad (550 innbyggere); Askgrenda (430 innbyggere); eller Fagerliåsen/Poverudbyen (380 innbyggere). Andre steder / bygder er Reistad, Meren, og Egge

(Siste avsnitt fra 27. oktober 2023)
https://no.wikipedia.org/wiki/Lier
Gullaug kirke

Bakgrunn
Det var et kapell ved gården Huseby i middelalderen, men det kom ut av bruk ved reformasjonen og ble trolig revet tidlig på 1600-tallet. Så var det kirkeløst i
nederste del av Lier kommune i 300 år, før det ble samlet inn penger og oppført
et bedehus med navnet Betel på Linnesstranda. Gården Linnes tilhørte i sin tid
Jens Nilssøn.

Betel bedehus ble innviet den 17. september 1905. Bygget ble vigslet til kirkelig
bruk 3. juledag 1923 etter at blant annet alter og døpefont var kommet på plass. Betelnavnet ble imidlertid beholdt i lang tid. Bygget ble omfattende pusset opp i
flere omganger i 1950- og 1970-årene. Det fikk takrytter (etter planer av arkitekt Ragnar Anker Nilsen) i 1950, og skal vi forstå det slik at bislaget utenfor er fra
1957, da bygget visstnok fikk ny hoveddør? Eierskapet ble overdratt
til Frogner menighet i 1988, og i 1993 ble navnet endret til Gullaug kapell.
Fra 1997 kalles det Gullaug kirke.

Kirkebygg
Gullaug kirke er en laftet langkirke med ca. 100 sitteplasser. Den har panel både utvendig og innvendig. Orienteringen er fra sørøst til nordvest, og kirken har en takrytter over inngangen i sørøst.
Gullaug kirke – Norske kirker (norske-kirker.net)     (25. januar 2023)

 Buskerud_Lier_Gullaug-kirke
Gullaug kirke
Buskerud_Royken
Bauta til minne om de som falt i
krigen 1940-1945

Ifølge kallsboken var kirken viet til
St. Mikael. Likeledes heter det i innberetning
fra sogneprest C. Holst 1801: «... Røgen Præstegield har kuns een Kirke der siiges at
bære Navn af St. Michaelii Kirke ...»

Kirken ble kjøpt 1723 av kammerråd Schøyendahl, som like etter solgte den til prokurator Søren Løchstør. Senere eiere: oberstinne Brockenhuus (1744),
Niels Søren Løchstør (1752), Ole Andersen Kiegstad (1774), Anders Olsen Kiegstad,
dennes svigersønn Henrik Grauer samt
lensmann Wilhelm Gabrielsen,
som solgte kirken til kommunen 1849.
(7. juni 2020)

http://www.norgeskirker.no/wiki/R%C3%B8yken_kirke
Sakristiet (på nordsiden av koret) er fra 1937 og har også hatt flere forgjengere.

 Buskerud_Royken
Røyken kirke og kirkegård
 
Røyken kirke er en stenkirke fra middelalderen. Den har rektangulært skip og smalere rett avsluttet kor. Mens skipet er forholdsvis kort, er koret usedvanlig langt.
Skipets murer er usedvanlig tykke, 1,80 m — 2 m. Kormuren er tynnere, ca. 1,50 m, og ca. 2 m lavere. Disse og enkelte andre forhold kan tyde på at koret er
bygget senere enn skipet. Koret har opprinnelig sydportal og ett vindu mot øst og syd. Skipet har to sydvinduer og vestportal.
Den opprinnelige sydportal er gjenmurt og øvre del utrevet ved anlegget av vestre vindu.
Inntil korets nordmur står et sakristi, og et våpenhus står foran skipets vestportal.
Midt på skipets møne sitter en takrytter. Det ble gjennomført en omfattende restaurering av kirken 1936—39.

Koråpning. Koret åpner seg nå i full bredde mot skipet og overdekkes av en rundbue med vederlag ca. 2 m over gulvet.
Denne form fikk koråpningen 1693.1 kirkeregnskapene heter det: «... Spitzbuen imellem Choret oc Kircken needbrudt oc behørigen igien forfærdiget. . .».
Arbeidet ble utført av «Hans Nielszen Muuremester udj Christiania ...» Over buetoppen på den siden som vender mot skipet står en sortmalt innskrift med
fraktur under Christian 5’s kronede monogram: «Kong Christian den 5 Skee Lücke. Kongen leve lenge Udi huis Regierings thid Anno 1693 den 14 Maii
denne spies büe kircken til bedre lysning er forandret. . .».
Om den eldre korbuen heter det altså at den har vært spissbuet, hvilket kunne tyde på at koret er blitt tilføyet senere. Ved omleggingen av gulvene 1939
ble det observert murrester for en skillemur mellom skip og kor. Koråpningen har altså vært snevrere før 1693.
Konservator Gerhard Gotaas laget en skisse av murrestene, som viser at den nordre gikk 61 cm inn i åpningen, mens den søndre var 78 cm lang.
Åpningen mellom murrestene ble angitt til 362 cm, men det er uvisst om dette svarer til koråpningens bredde.   (7. juni 2020)

Mer om kirken her

http://www.norgeskirker.no/wiki/R%C3%B8yken_kirke


 Buskerud_Royken
Røyken stasjon

Røyken

Beskrivelse: En femtunget gull flamme
mot blå bakgrunn.
Forklaring: Motivet er hentet fra et
sagn om at det etter
svartedauden
stod røyk fra en eneste
 "pipe" i bygda.
Historikk: Godkjent 1967.
Beliggenhet: Buskerud.
VÃ¥pen


 Buskerud_Slemmestad
Og så er vi hjemme igjen

Fylke Buskerud
Status Røyken Kommune
Adm. senter Midtbygda
Areal
 – Totalt:
 – Land:
 – Vann:

112,63 km²
111,44 km²
1,19 km²
Befolkning 21 931[a]
Kommunenr. 0627
Målform Bokmål
https://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8yken

Slemmestad er et sted i Røyken kommune i Buskerud. Stedet ligger ved Vestfjorden i Indre Oslofjord og
har utviklet seg rundt sementproduksjonen, som foregikk mellom 1888 og 1989.
Slemmestad er en del av den utvidede storbyregionen og sammenhengende tettstedet Oslo.
Slemmestad hadde sammen med Bødalen en befolkning på 7320 personer per 1. januar 2018.
Sementsiloene som rager 70 meter over bakken ved kaia i Slemmestad fungerer som et landemerke og er synlige på lang avstand.
På toppen av siloene står en av Kystverkets radarer, som brukes til overvåking av skipstrafikken på Oslofjorden
.
https://no.wikipedia.org/wiki/Slemmestad
Røyken, Hurum og Asker ble slått sammen 1.1.2020,
og heter Asker kommune

Askers kommunevåpen
er fra 1. januar 2020 i blått tre sølv seil.
Det erstatta et eldre våpen, i grønt tre sølv askekaller, og denne endringa skjedde
som følge av at Røyken og Hurum kommuner
ble innlemma i Asker kommune.
Våpenet ble vedtatt av fellesnemnda som
arbeida med kommunesammenslåing i juni
2018, og er tegna av Kirsten Ingeborg Greiner fra Blakstad.
I en konkurranse ed nettavstemning fikk
det 37 % av omkring 20 000 stemmer.
Seilene refererer til kystlinja, og antallet
seil til de tre kommunene som er slått sammen.
(7. juni 2020)
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Askers_kommunev%C3%A5pen

Totalt sykla vi nesten 28 mil
Bilder: Karl Martin og Grete Emblemsvåg
tekst:   Grete Emblemsvåg og tekster hentet på internett
              eller ved oppslag på stedene.

tilbake til 1. side