Ålesund kirke

tilbake til oversikt kirker
  

Ålesund kirke

Ålesund kirke ble bygget  1909 i stein.
Arkitekt var Sverre Knutsen


Altertavlen: Jesus i bønn i Getsemane, flankert av de sovende disiplene og
forræderen Judas
(Nicolai Mejdell 1909)


Krusifiks fra 1937 av Ambrosius Tønnesen

Freskomalerier av Enevold Thømt 1918-28
"Jesus på korset", "Menneskene som blir drevet ut av paradiset",  
"Det himmelske paradis",  "Jesu fødsel",  "Jesu himmelfart"
Korbuen:  symbolske bilder og ornamenter,  "Dåpen",  "Nattverden", 
"Bønnen og takken",  symbolet for Markus (Løven), for Lukas  (oksen),
for Matteus (mennesket)
og Johannes (ørnen) og Kristusmonogrammet


Prekestolen i Ålesund kirke er i tre fra 1909
Glassmalerier: "Peters fiskefangst og disiplene i storm"
og "Den barmhjertige samaritan - Kongesønnens
bryllup og de kloke og dårlige brudepikene"
av Enevold Thømt 1946


"Den tyske ørn - Hellig Olav - Ålesund byvåpen"
fra den tyske keiser Wilhelm 2. 1909.


Kirkeklokker: tre stykker
Stor fra 1909 med inskripsjon: "Land! Land! Land! Hør Herrens ord!"
Mellomstor fra 1905 med inskripsjon;
"Alt, hvad der har aande, lov Herren! halleluja! 
salme 150.6
Begge klokkene av A/S Baklandets støberi & Mek. verksted
Den minste fra 1957 med inskripsjon: "Moderklokke ring og lokke som en
mor på sine barn. 
Til minne om mor"
Av Olsen & Søn, Nauen


(Fra norsk kirkeleksikon)

Tekst på altertavle: Ikke som jeg vil – men som du vil, Matt 26.39
Det er fullbragt

To store vinduer med glassmalerier på venstre side, motiv menneskefiskeren

Tre store vinduer på høyre side, alle med glassmalerier.

Over dør til kapell: Jeg Herren din Gud er en nidkjær Gud
I døra er det to glassmalerier

Over dør ved utgang (sett innefra): Se jeg er med eder alle dage indtil verdens ende.
I døra er det to ovale glassmalerier.

La deg ikke overvinne av det onde; men overvinn det onde med det gode!
Paulus brev til romerne 12.21


Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.
Rom. 12.21


  Aalesund_kirke

Ålesund kirke               Aalesund_kirke 

Ålesund kirke, vinter


 Aalesund_kirke_korbue
Bilde fra
http://aalesundfr.dnn2.labora-portal.no/nb-no/fellesside/kirker.aspx#
Ålesund_kirke


 Aalesund_kirke_korbue

 

 Aalesund_kirke
Familiebegivenheter: (den nærmeste slekta)
Ekteskap:
Martin Emblemsvåg og Ingrid Wiik
August Wiik og Petra Volstad


Dåp:
Martin Emblemsvåg
Ingrid Wiik, gift Emblemsvåg
Karl Martin Emblemsvåg
Ragni Emblemsvåg
John Emblemsvåg
Dåpen til Karl Emblemsvåg er ført i kirkeboka og skal ha vært 24.4.1904
Da hadde kirken brent, men holdt kanskje til i midlertidig lokale?
August Wiik
Sigbjørg Wiik (gift Hoem)
Jan Erling Hoem
Konfirmasjon:
Martin Emblemsvåg
Ingrid Wiik
Ragni Emblemsvåg
Karl Martin Emblemsvåg
John Emblemsvåg
Karl Emblemsvåg
August Wiik
Sigbjørg Wiik