Fitjar kyrkje


tilbake til 1. side
tilbake til oversikt kirker
Grete Emblemsvåg

endringer 6. mars 2021

Johannes 17.2 - 17.23
Jeg ber ikke bare for disse, men for alle dem som
har kommet til tro på meg gjennom deres ord:
at de alle må være ett, liksom du, Far, er i meg og
jeg i deg, at også de må være ett i oss, så verden
kan tro at det er du som har sendt meg ut.
Jeg har gitt dem den herlighet du har gitt meg,
forat de skal være ett, liksom vi er ett: jeg i dem
og du i meg, så de skal nå fram til den fullkomne
enhet, slik at verden kan se at du har sendt meg
og at du har elsket dem liksom du har elsket meg.
John 17.20 - 17.23
I do not ask for these only, but also for those
who will believe in me through their word,

that they may all be one, just as you, Father,
are in me, and I in you, that they also may be
in us, so that the world may believe that you
have sent me.

The glory that you have given me I have given
to them, that they may be one even as we are
one,
I in them and you in me, that they may
become perfectly one, so that the world may
know that you sent me and loved them even
as you loved me.


  Fitjar_kirke
Fitjar kyrkje
Ein veit ikkje sikkert kortid den første kyrkja vart
bygd, men ho er truleg bygd like etter Moster gamle kyrkje.
Den første kyrkja på staden vart bygd i tilknytting
til kongsgarden som låg på Fitjar. Sidan kyrkja
vart bygd på kongsgarden sin grunn og sidan
presten fekk ein del av kongsgarden til prestegard,
er det stor grunn til å tru at det var kongen sjølv
eller ein av lensherrane hans som bygde kyrkja.Kanskje var dette Aslak Fitjaskalle som Olav II
sende her på byrjinga av 1000-talet.
Steinen i
kyrkja skal i følgje segna ha vore henta frå
Sandvik på Osterneset, nord for Fitjar sentrum,
og dette kan vel stemme sidan det framleis er
spor i berget på at stein er hogd ut her frå.

Ho skal ha vore mykje lik Moster gamle kyrkje
på Moster på Bømlo, den eldste kyrkja i Noreg. Mellomalderkyrkja på Fitjar skal derimot ha
vore større. Ho var av stein med kyrkjehus,
kor av mur og våpenhus i tre.
Denne kyrkja var riven då den noverande
trekyrkja vart bygd. Stein frå den gamle kyrkja
vart nytta som steingard rundt kyrkjegarden. 

Nils Skanning var truleg den første presten i
kyrkja etter reformasjonen. Han var frå Ystad i
Skåne, som den gongen var ein del av Danmark.
Wikipedia

Den nye kyrkja vart bygd av byggmeister
Kaarhus frå Skånevik og byggmeister
Wamberg og vart innvigd i 1867 etter at
Fitjar vart eit eige sokn i 1862.

Fleire lekamar frå den gamle kyrkja vart
flytta inn i den nye, som døypefonten frå
1627-1629, ein messinglysestake frå
1600-talet og ein disk frå 1676-1699.
Kyrkja fekk ny altertavle, teikna av Holst
frå Trøndelag.
Altertavla viser eit måleri av krossfestinga.
Den gamle altertavla frå 1721 heng på ein
av sideveggane i kyrkja.
I tillegg har kyrkja ein biletbibel frå 1890.

Wikipedia


  Fitjar_kirke
Fitjar kyrkje

  Fitjar kirke
Fitjar kyrkje og kong Haakon den gode-statuen

Fitjar kyrkje har to kyrkjeklokker,
ei lita og ei stor.
Den litle klokka er frå den originale
kyrkja frå mellomalderen, medan den
andre vart støypt i
Bergen i 1854 av J.F. Becker.

Steinplata som var altarbord gjennom
mellomalderen er montert inn i den
noverande kyrkja sitt kassealtar
etter først å ha vore nytta til dørhelle
ved norddøra.
Wikipedia


 Fitjar_kyrkje_kirkerom
 http://www.kirkesok.no/kirker/Fitjar-kyrkje

Benker
Nye i 1957. Lukkede benker med rette benkevanger
og
enkle, rektangulære dører. Benkevangene er i
eikemalt
ramverk. Riflede, blå fyllinger dekorert
med forgylte kors. Lukkede rygger med lyst grønt
ramverk og hvite,
marmorerte fyllinger.
Blågrå benkeseter.

Benkedører med samme farger som benkeryggene.
http://www.norgeskirker.no/wiki/Fitjar_kirke

Alter

Stort kassealter trukket med rødt silkestoff.
Fronten er dekorert med brodert kors og
alfa - omega tegn.
Steinkirkens alterplate er montert inne i alteret.


Altertavle

Portaltavle med maleri av korsfestelsen i
hovedfeltet og maleri av nattverden i
predellafelt under hovedfeltet.
Korsfestelsen er malt med stående Maria og
knelende Johannes på hver side av korset.
Maleriene er flankert av to joniske søyler på
hver side. Søylene bærer utkragende
bjelkeverk som igjen bærer et
rankeinnrammet toppstykke, kronet av et kors.
Farger: Tavlens malerier er dominert av
brunt. Maria har blå, Johannes rød kjortel.
Tavlens bunnfelt er marmorert i grått.
Søyler og bjelkelag er lysegrå med hvit
marmorering. Søylenes kapiteler og baser er forgylte.Toppstykket har lysegrå,
hvitkonturerte ranker med gull belistning.
Tavlen er antakelig tegnet av J.L. Losting i
Bergen og er av en litt enklere type enn
altertavlene i Arna og Os kirker.
Altermaleriene skal være utført av
“trønderen Holst” (Bendixen 1904).
Alterring
Halvsirkelformet med hvite balustre som
bærer en grågrønn håndlist med rød
underside. Rød skai knelepute.
Blått teppe i alterring.
http://www.norgeskirker.no/wiki/Fitjar_kirkeOrgelet
ble erstattet av et nytt orgel i 1969 levert av
J.H. Jørgensen, Oslo.
Det nye orgelet beholdt noen av pipene fra
det eldre orgelet. Det fikk 16 stemmer fordelt
på to manualer og pedal. Kombinert overføring.

Orgelet har beholdt sin gamle front, men den er
visstnok utvidet med nyere sidefelt. Fronten er
tredelt med bredt midtfelt og smalere sidefelt.
Midtfeltet (det orginale prospektet?) har en vid,
midtre spissbue med grindverk og to sidebuer,
alt innrammet av en stor spissbue. Sidefeltene
har spissbuer kronet av vimperger. Midtfelt og
sidefelt er skilt av fialer.
Orgelfronten er staffert i blågrønt, rødbrunt
og gull.

http://www.norgeskirker.no/wiki/Fitjar_kirke Fitjar_kyrkje_kirkerom
http://www.kirkesok.no/kirker/Fitjar-kyrkje

Døpefont
Tre. Kalkformet med åttekantet kum, skaft og fot.
Blå kum med lys grønngrå rand, eikemalt skaft og
lys, grågrønn fot.
Kummen har utsparing for dåpsfat.  Fitjar_kyrkje
http://www.kirkesok.no/kirker/Fitjar-kyrkje
Prekestol
Åttekantet med trapperepos i bakkant.
Står i søndre korbueåpning med trapp opp
langs korets sørvegg.
Storfelt med lyst gulhvitt ramverk og
blåmarmorerte fyllinger som oventil er
avsluttet med inntrukne buer.
Profilert, grønn håndlist trukket med rødt
ullstoff med frynser.
Kraftig fotlist staffert i rødt, grønt og gull.
Traktformet, profilert, blå bunn.
Stolen står på åttekantet, grønn stolpe
http://www.norgeskirker.no/wiki/Fitjar_kirke.Håkon 1 Adalsteinsfostre, også kjent som Håkon
den gode, sønn av Harald Hårfagre og
tjenestekvinnen Tora Mosterstang.
Han ble oppfostret hos kong Athelstan i England
og oppdratt som kristen.
I 930-årene kom han til Trøndelag, ble tatt til
konge og fordrev halvbroren Eirik Blodøks.
Håkons herredømme innskrenket seg
hovedsakelig til Vestlandet.
Han var den første konge som forsøkte å
innføre kristendommen i Norge, men gav opp
da han møtte motstand.
I Hákonarmál roser Øyvind Skaldespiller ham
som god hedning.
SNL

Snorre forteller at Håkon «satte» Gulatinget
og Frostatinget og opprettet leidangen i disse lovområdene.
Begge tingene er eldre enn Håkons tid, men
det er mulig at Håkon har instituert dem som representasjonsting med
lovgivende funksjon (se lagting).

Håkon måtte flere ganger
verge riket mot
Eirikssønnene, ble dødelig
såret i et slag mot dem på
Fitjar på Stord 960 eller 961,
og hauglagt på kongsgården
Seim i Nordhordland.
Han skildres som en fager og vennesæl mann, stor både
som idrettsmann og som
kriger.
Sagaen forteller at han
hadde en datter,
men nevner ingen sønner
etter ham.

Til 1000-årsminnet for
Håkons død ble det utenfor
Fitjar kirke avduket en
statue av ham, utført av
Anne Grimdalen.
SNL
Haakon_den_Gode
Kong Haakon
den gode
           
Familiebegivenheter:

Ekteskap:
Johannes Asbjørnson Skaret
(bror til Gretes oldemor Helga)
og Oline Olsdatter Sælevik
Cathrine Asbjørnsdatter Skaret
(søster til Gretes oldemor Helga)
og Lars Larsson Tveita
Cathrine Asbjørnsdatter Skaret og
Helge Otteson Tislavold
(2. ekteskap)
Barna til Johannes og Cathrine er døpt i
Fitjar kyrkje


Konfirmasjon.
Helga (Gretes oldemor),
Guri og Asbjørnsdøtre Skaret
er konfirmert i Fitjar menighet,
men før den nye kirken var ferdig.
Cathrine Asbjørnsdøtre Skaret og
Christi Gurine Asbjørnsdatter Skaret
er konfirmert i den nye kirken.
Begravelse:
Asbjørn Johannesson Skaret (Gretes tippoldefar)
Cathrine Larsdatter Helland (Gretes tippoldemor)
Lars Asbjørnson Skaret og
(barn av Asbjørn og Cathrine)

Cathrine Asbjørnsdatter Skaret
(barn av Asbjørn og Cathrine)