Giske kirke 


Kom Frelsar, kom inn
og lys du din fred i vårt hjarta og sinn

Ja, tolk med din kjærleik det levande ord.
så vert denne staden ein himmel på jord,
Då livet til kvardags får helgedagskrud
I møte med Gud
(Matias Orheim)
 

       Giske_kirke

  Giske_kirke_prekestolen

Prekestolen                                                                    

     
         Giske_kirke

Døpefonten er fra 1707


tilbake til oversikt kirker

Giske kirke ble bygget på 1100-tallet

Giske er det gamle høvdingsetet for Giske-ætta, som i tidlig
middelalder
var landets mektigste slekt nest etter kongefamilien.
Kjent fra sagaen er Arnesønnene eller Arnmødlingene som
levde i første halvdel av 1000-tallet, særlig Kalv Arneson,
som var en av St. Olavs tre drapsmenn på Stiklestad.

På sørsida av den flate øya, helt inntil den gamle naustrekka,
ligger Giske-ættas gårdskapell, som er den eneste kirken i
Norge helt bygget av marmor.

Giske kirke besto opprinnelig av et skip og et kor.  Skipet har
to innganger, en midt på vestveggen og en midt på sørveggen. 
Koret har ingen portal fra middelalderen. I 1850 ble det brutt
ut en døråpning i kores østvegg.
Mangelen på korportal kan trolig forklares ved at dette var et
privat kapell der presten var en del av husholdningen som
brukte kirken, ikke en sogneprest skilt fra menigheten, og
han trengte ikke egen inngang.

Altertavle, alterkrusifiks og alterring er skåret i 1756 av en
ungdom fra Giske, Jakob Sørensen Giske-Gaard.  Historien
forteller at han utførte arbeidet 22 år gammel med en kniv
laget av en utslitt ljå.  Han ble kjent for dette arbeidet og
utførte siden altertavler i flere kirker på Sunnmøre og i
Romsdal, og fikk tilnavnet "Tavle-Jakob".  Stilen er svært
naivistisk, men full av uttrykk. 
På alterkrusifikset renner Kristi blod som tykke strømmer
fra hans sår, og små engler svever omkring.

Korsfestelsesgruppen er fra 1200-tallet. Originalen er nå i
Bergen museum, men en kopi henger i kirken.  Figurene er
sterkt medtatt og har mistet alle spor av maling, og korset er
også borte.  Likevel er det tilstrekkelig til å visemat dette er
et av de viktigste kunstverkene fra sin tid i Norge. 
Stilen er inspirert av engelsk kunst, og det er blitt hevdet at
figuren kan være utført i  England.

 
        
                    Giske_kirke_sorportalen
    

Skipets sørportal har buede tympanonfelt, med et relieff
av Agnus Dei, Guds lam, som holder et kors. 
Dette er et symbol på Kristus hvis blod ble utgytt for
menneskenes synder.
     Madonna_i_Giske_kirke
Madonna med barnet fra 1300-tallet. (Nå i Bergen museum)  Dette er et arbeid  høy kvalitet, og med godt bevare farger. 
Det viser at eierne ar Giske kirke hadde
råd til å skaffe det beste til sitt privat kapell.                           Giske_kirke_altertavla

Altertavla fra 1756Giske_kirke
  
Kirkens interiør er i dag enkelt og viser ikke lenger ne av den prakt det må ha innehold i middelalderen
        Giske_kirke_tre_figurer

KorsfestelsesgruppeFoto av kirken: trolig Grete Emblemsvåg

De to neste bildene er fra et kort: foto Karl Einar Giske og Elias H. Giske

Tekst og de fem siste bildene er fra Kirker i Norge, bind 1, ved
Øystein Ekroll og Morten Stige og foto ved Jiri Havran


Grete Emblemsvåg