Høvik kirke

tilbake til oversikt kirker

endringer 8. mars 2021

Grete Emblemsvåg


             Hovik_kirke_Baerum
               Høvik kirke


Paulus brev til galaterne 6:2

Bær byrdene for hverandre,
og oppfyll Kristi lov på den måten!


Bear one another’s burdens,
and so fulfill the law of Christ.Paulus brev til galaterne 6:9

La oss ikke bli trette av å gjøre
det som godt er; så sant vi ikke
gir opp, skal vi høste i sin tid.

And let us not grow weary of
doing good, for in due season
we will reap, if we do not give up.

Høvik kirke ligger på en fjellknaus som er gjennomskåret
av Drammensveien. Området rundt kirken er parkmessig
behandlet.

Bygningen
Kirken er oppført etter tegninger av ark. Henrik Nissen og
fikk kgl. approbasjon 27. juli 1895. Samme høst ble
grunnstenen nedlagt og arbeidet påbegynt av byggmester
L. Chr. Wagle. Kirken ble innviet 31. mars 1898.
Den er oppført av tegl og har bredt, rektangulært skip med
grunne korsarmer og smalere, rett avsluttet kor.
Skipet har vestportal ut til et teglmurt våpenhus med
spissbuet vestinngang. På korsarmenes vestside er det
trappehus med stikkbueoverdekket inngang i vest.
Høvik kirke – Norges Kirker

  Hovik_kirke_Barum
Glassmalerier fra flere perioder.

 Hovik_kirke
Bilde fra: Norges kirker

Alter
Alter, furu, 200 x 83 cm. H. 98 cm.
Altertavle
Altertavle, ek, nygotikk med 3 spissbuefelter ornert med
korsblomstfriser samt fialer. I det forhøyede midtfelt et
forgylt kors hvori festet et krusifiks fra senere tid;
Jesu legeme av messing, korset av tre.

Prekestol
Prekestol, ek, 5 fag med gotiserende utforming.
Rosett i sviklene. Bunnen har svungen traktform med
korslagte lister på hver side, båret av 4 søyler med
voluttkapitéler. Oppgang med dreiede søyler og
masverk med spissbuemotiv.
Høvik kirke – Norges Kirker