Nittedal kirke

Å, for et dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud!
Endringer 10. mars 2021
Grete Emblemsvåg


Å, for et dyp av rikdom og kunnskap hos Gud.
Hvor uranskakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier!
"For hvem kjente Herrens tanker?
Eller hvem var hans rådgiver?
Eller hvem ga ham noe først,
så han skulle få vederlag?"
(Es. 40.13)

For av ham og ved ham og til ham er alle ting.
Ham være ære i evighet!

Amen

Paulus brev til Romerne
kap. 11, vers 33-36

Lær oss å bede Gud, lær du oss bønn.


Oh, the depth of the riches of the wisdom and
knowledge of God.

How unsearchable his judgements,
and his paths beyond tracing out.

Who has known the mind of the Lord?
Or who has been his counsellor?

Who has ever given to God that God
should repay him,
and to him and through him and to
him are all things.
To him be the glory forever.

Amen
Romans 11, 33-36

 


Nittedal_kirke 

Nittedal kirke

Bygd 1869 i tre

Ark J W Nordan

400 sitteplasser, galleri

Orgel:
Mekanisk org. Gunnar Fabricius Husted 1986

Kirkeklokker:
1 Olsen og Nauen 1906Nitteda kirke

Prekestol:
Tre fra1653, renessansestil

                    Nittedal-kirke
Altertavle
"Jesus i
Getsemane"
kopi etter
A Dorph ved
Georg
Strømdal.
Gml fra
1665


Døpefont:
Tre fra ca
1800


Nitteda
         kirke
 

Nitteda
          kirke
Nittedal_kirke  Nittedal_kirke

Kirkesølv:
Kalk av valbjerk, sølvbeslag på kupa ca 1700-årene Nittedal_kirke

Kirkens sydvegg står på sydmuren for den
middelalderske steinkirken, mens de øvrige murer
fra denne kirke er bevart i henimot 1 m høyde
under gulvet.

Middelalderkirken ble viet St. Olav 31 jan. (året ukjent)

Det rektangulære skipet har vært 13,3 m langt og
ca 9,8 m bredt utvendig og koret har vært tilnærmet kvadratisk, ca 7 m langt og bredt

Oppført i hugget kalkstein

Steinkirken ble revet i 1868

Kilde: Våre kirker
Norsk kirkeleksikon
Alf Henry Rasmussen


 

Nittedal_kirke

Kirken og kirkegården   Nittedal_kirke_

Kirkegården med utsikt mot Romsås


Familiebegivenheter:

Dåp:
Sigurd Olsen,
Magda Caroline Olsen
Gudrun Victoria Olsen
Georg Olsen
Karsten Olsen
alle søsken til Gretes farmor

Olga Olsen
Carsten Olsen
Ella Marie Olsen
Reidar Joachim Olsen
alle barn til bror (Johan Olsen) til Gretes oldefar Gustav

Ekteskap:
Johan Olsen og Ragnhild Olsdatter med denne anmerkning i kirkeboka:
Brudgommens Moder og Brudens Fader ære
Halvsødskene - de havede nemlig samme Moder

10.5.2010
 Nittedal
Nittedal med kirken sett fra Holumskogen