Nøtterøy kirketilbake til 1. side
Grete Emblemsvåg
endringer 11. mars 2021
Tilbake til oversikt kirker
Derfor,  brødre: Stå fast, og hold dere til den
lære dere har fått overgitt av oss, enten
muntlig eller ved brev!
Og vår Herre Kristus selv og Gud vår far, som
elsket oss og i nåde har gitt oss en evig trøst
og et herlig håp, han gi dere mot og styrke til
alt godt, både i gjerning og ord!

Paulus 2. brev til Tessalonikerne 2.15 - 2.17
So then, brothers and sisters, stand firm and hold
fast to the teachings we passed on to you, whether
by word of mouth or by letter.

May our Lord Jesus Christ himself and God our
Father, who loved us and by his grace gave us
eternal encouragement and good hope,
encourage
your hearts and strengthen you in every good deed
and word
.

2. Thessalonians 2:15 - 2.17

Notteroy-kirke
Foto: Fotograf Heidi Ude
Nøtterøy kirke - Færder kirkelige fellesråd
(kirken.no)

Kirken er utvidet mot øst som korskole i to
tilbygningsetapper, i 1839 og 1883.Hver av disse
tilbygninger, som imøtekom nye behov og
stilutvikling,har endret kirkens preg fullstendig.
Kirken var opprinnelig innviet til jomfru Maria,
og dens festdag var 16. august.
Dette fremgår både av biskop Eysteins jordebok
(1398)og et brev fra pave Johannes XXII, sendt
av Avignon i Syd-Frankrike i 1323.
I dette brev, som er den eldste etterretning om
kirken,omtales kirken slik på latin:
"ecclesia de Niotaroy...beatissime virgins Maria
 constructa". D.e. "Nøtterøy kirke...bygget til ære
for den salige jomfru Maria".
Kirken utgjør midtpunktet i et vakkert kirke- og
gravlundsanlegg
Nøtterøy kirke – Wikipedia (11. mars 2021)


Like ved kirken ligger et lite parkanlegg med
krigsminnermerke,
utført av billedhuggeren Carl E. Paulsen.

Det vakre relief ved minnetavlen i våpenhuset
over de falne fra siste krig er av samme kunstner.
Nøtterøy kirke – Wikipedia
(11. mars 2021)


 Notteroy_kirke_krigsminne
http://www.kirken.notteroy.no/index.phtml?pid=2757
Notteroy_kirke_steinrelieff
Notteroy-kirke
Bilder fra: Nøtterøy kirke og kirkegård – lokalhistoriewiki.no

Slangene og de kjempende dyrer symboler på de gudfiendlige og
ødeleggende makter utenfor kirken. Bildene på kirkemuren skulle
fortelleat her stanset de onde makters mulighet.
Innenfor var det trygghet å finne.


Et interessant trekk ved kirkebygget er ni
steinrelieffer i muren.
To av dem er sokkelsteiner på den gjenmurte
sørportalen, delvis under bakkenivå.
De andre antas å ha vært hjørnesteiner eller
portalsteiner i den opprinnelige kirken,
og kan dermed muligens dateres
til siste halvdel av 1000-tallet.
Steinene er åpenbart ikke på opprinnelig sted,
og er til dels opp ned.
Det dreier seg om dyremotiver som orm og bjørn.
Nøtterøy kirke – Norske kirker (norske-kirker.net)
(21. mars 2021)


Kirkeskipet er en modell av en korvett.
Det ble forært i gave av
Johannes Pedersen Bruu og opphengt i 1817.
Nøtterøy kirke – Wikipedia
11. mars 2021)

 Notteroy_kirke
Bildet fra http://
www.kirken.notteroy.no/index.phtml?pid=2757

  Notteroy-kirke_dopefont
Foto: Fotograf Heidi Ude
Nøtterøy kirke - Færder kirkelige fellesråd
                                          (kirken.no)

Døpefonten i stein er i to deler.
Den nederste delen i kalkstein fra Gotland dateres i jubileumsboken til første halvdel av 1200-tallet.
Den har interessante figurer og har vært gjenstand
for forskning og bokutgivelser.
Overdelen er utført etter tegninger av Carl Berner i 1920.

Nøtterøy kirke – Norske kirker (norske-kirker.net)  (11. mars 2021)


Døpefonten er sannsynligvis av gotlandsk
opprinnelse.
Stenhuggeren Sighraf, som virket
1175 - 1210, er muligens
kunstneren bak dette meget interessante inventar av kirken.
Døpefontens fotstykke er av kalksten.
I hver av sokkelens hjørner er det uthugget en
mannsperson.

1. En geistelig med helskjegg og bispehue.
2. En biskop med sid kjortel og krum stav.
3. En ridder med spisst skjold.
4.
En figur med avslått hode. - Mellom de to geistlige
er det
uthugget en sittende mann med løftet hammer -
s
annsynligvis en avbildning av kunstneren som har utført
døpefonten.


Artikkelen er hentet fra folderen "Nøtterøy kirke".Altertavlen ble malt av Jakob Pedersen Lindgaard
rundt 1770. Hovedbildet viser Jesu korsfestelse, og
vi ser Maria og Johannes på hver side, mens Maria
Magdalena kneler ved korset.
På predellaen er et lite maleri av nattverden, og
på sidene ser vi de allegoriske figurene Fides (troen)
og Spes (håpet). Disse var lagt vekk i den perioden
tavlen hadde nygotisk omramming. Øverst har
tavlen rokokkoornamenter og en glorie rundt
navnet «Jehova» skrevet på hebraisk.

Nøtterøy kirke – Norske kirker (norske-kirker.net)
(11. mars 2021)

  Notteroy-kirke-alter
Foto: Fotograf Heidi Ude
Nøtterøy kirke - Færder kirkelige fellesråd
(kirken.no)


 Notteroy-kirke
Foto: Fotograf Heidi Ude
Nøtterøy kirke - Færder kirkelige fellesråd
(kirken.no)


Midt i kirken henger det en gedigen prismelysekrone,
som ble skjenket som gave av Nøtterøys mange
skipsredere Hans Vallø, Teien, i 1868.

Altertavlen ble malt av Jakob Lindegaard rundt 1770.
Bildet viser Jesus på korset, omgitt av jomfru Maria og
Maria Magdalena knelende ved korsfoten og Johannes
som står til høyre for korset. P
å altertavlens vinger kan man se to figurer. Den ene symboliserer håpet (ankeret) og den andre troen (korset).
I toppstykket er det hebraiske gudsnavnet Jahwe malt i
gull.

Nøtterøy kirke – Wikipedia
(11. mars 2021)
Familiebegivenheter:
Dåp:
Olga Hansen (tante, død ca 1 år gammel)
Oliver Hansen (stadfestelse) (onkel)
Olga Oline Hansen gift Lantz (tante)
Jens Hansen (onkel)
Anna Hansen gift Fredriksen (tante)
Willy Fredriksen (fetter)
Gunnar Fredriksen (fetter)


Konfirmasjon:
Hans Hansen (onkel
Helma Hansen gift Ditmansen (tante)
Sem Hansen (onkel)
Selma Hansen gift Johnsen (mor)
Oliver Hansen (onkel)
Olga Oline Hansen (tante)
Jens Hansen (onkel)
Anna Hansen (tante)
Wenche Hansen (kusine)
Svein Ditmansen (fetter)Ekteskap:
Hans Hansen og Maia Roberg
Helma Hansen og Håkon Ditmansen
Jens Hansen og Ingrid Freitag
Wenche Hansen (kusine) og Per Willy Thoresen
Bjørg Ditmansen (kusine) og Per Willy Johnsen
Johannes Janson Drægebø og Nansy Petersdatter Selstad
Jenny Helmanna Jansdatter Drægebø og Olaf Kristian Mathisen

Begravelse:
Olga Hansen
Ole Hansen
Oline Hansen
Helma Ditmansen
Sem Hansen
Jens Hansen
Anna Fredriksen