Olberg kirke

Krødsherad


tilbake til oversikt kirke
Grete Emblemsvåg
13. mars 2021

Jesus svarte og sa til dem:
Ha tro til Gud!

Sannelig sier jeg dere at den som sier til dette fjellet:
Løft deg og kast deg i havet! - og ikke tviler i sitt hjerte,
men tror at det han sier skal skje, for ham skal det skje.
Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnen,
tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere.

Og når dere står og ber, så tilgi om dere har noe imot
noen,for at også deres Far i himmelen skal tilgi dere
deres overtredelser. 
Men om dere ikke tilgir, da skal heller ikke deres
Far ihimmelen tilgi dere overtredelsene deres.
Markus 11-22 - 11.26


“Have faith in God,”

Jesus answered.
  “Truly I tell you, if anyone says
to this mountain, ‘Go, throw yourself into the sea,’
and does not doubt in their heart but believes that
what they say will happen, it will be donefor them.

Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer,
believe that you have received it, and it will be yours.
 
And when you stand praying, if you hold anything
against anyone, forgive them, so that your Father in
heaven may forgive you your sins.”

Mark 11:22-25


Olberg_kirkOlberg kirke ble solgt til kammerråd Lars Moss 1723
sammen med de øvrige kirker i Sigdal prestegjeld.
Samme år kjøpte Iver Olssøn Kolsrud i Sigdal samtlige
kirker.

Etter hans enkes død 1777 kjøpte almuen kirkene tilbake.

Olberg kirke ligger på Krøderens østbredd ca. l km syd for
Noresund, hvor det er bro over Krøderen og hvor det var
fergested i eldre tid.
Riksveien fra Oslo gjennom Hallingdal går ca. 100 m
nordøst for kirken.
Den eldste kjente kirken her var en stavkirke.
Den ble revet umiddelbart etter at den nåværende kirken
var innviet 1859. Tuften etter den gamle kirken, som lå litt
nærmere stranden, lå uryddet høsten 1860 og skal fremdeles
ha vært synlig i 1880-årene. (Mørch, bd. III, s. 898 f, Bjartli, s. 72.)
Mellom kirken og prestegården Bjertnes står den gamle, fredede
ek «Den gamle mester».
Her var det tidligere en kilde, som hadde ry for helsebringende
vann. Kilden er nå nærmest ødelagt (Myhre, bd. II, s. 15.)
http://www.norgeskirker.no/wiki/Olberg_kirke

Olberg kirke, Krødsherad ligger i Krødsherad sokn i
Eiker prosti.
Den er bygget i tre og ble oppført i 1859.
Kirken har korsplan og 600 sitteplasser.
Kirken har vernestatus listeført.
Arkitekt: W. Hansteen.


http://www.kirkesok.no/kirker/Olberg-
kirke-Kroedsherad

Olberg_kirk
Krøderen fra kirken

 Olberg-kirke
  Bildet er tatt av fotografen i bryllupet


Opprinnelig var interiøret hvitmalt, med søyler og benker i lys, gul farve.

Etter forslag fra Emanuel Vigeland fikk interiøret nye farver 1917.
(Bjartli, s. 68, 142). Lyst grønne vegger i koret, gråhvite vegger i skipet.
Den kasetterte himling i koret har korsmotiver i gull og rødbrunt på
grå bunn. Skipets himling gjentar dekoren i kasettene i midtpartiet,
rundt lysekronens feste.
Forøvrig har skipets kasetter gullstaffering.
Vinduskarmer, dører, gallerier og søyler er i brunt.
Over vestdøren sitter en innskrifttavle, brunmalt med forgylt,
sortkonturert skrift: «Herren skal bevare din utgang
og din indgang fra nu av og til evig tid. Salme 121.8.»
Over vestdøren i tårnfoten, sitter det en tavle med forgylt,
sortkonturert skrift: «Jeg maa være i min fars hus. Luk. 2,49.»
På søndre og nordre galleri er malt med gull:
«Herre jeg elsker dit huses bolig, det sted hvor din herlighed bor.
Salme 268», og «Herren er i sit hellige tempel.
Stille for hans Aasyn al jorden. Håb. 2,20.»

http://www.norgeskirker.no/wiki/Olberg_kirke
Olberg_kirke_glassmaleri
Olberg_kirke_glassmaleri
glassmaleri
Korets vinduer har
glassmalerier av
Emanuel Vigeland 1917,
a) kornnek og innskrift:
«Jeg er livets brød»,
b) den gode hyrde med
innskrift: «Jeg er den
gode hyrde»,
c) korsfestelsen med
innskrift:
«Den gode hyrde sætter
sit liv til for faarene»,
d) vintreet og innskrift:
«Jeg er det sande vintræ.»

http://www.norgeskirker.
no/wiki/Olberg_kirke
Olberg-kirke

Prekestol utført 1699 i «Smucht Snedickerværck
med drejede Pillere om».
Forsynt med akantus, antagelig etter kirkesalget.
4½ fag med fyllinger hvortil festet akantusfelter.
Feltene består av 8 bladkrøller,
symmetrisk arrangert med 4 på hver side.
Feltet som vender mot skipet har medaljong på
midten og fra denne, 4 symmetriske bladkrøller,
to øverst og to nederst. Hjørnesøylene er fornyet.
De har skaft med rektangulært snitt og runde,
profilerte baser og kapiteler. Fremspringene under
og over søylene er forsynt med rosetter.
Smalfeltene har smale rankemotiver.
Hjørnefremspringene har
hengende drueklaser.
Bunn og bæresøyle er
fornyet, likeledes er
oppgangen som
harakantusfelter, ny.
Farver: hvitt og gull.
I medaljongen mot skipet
med sort fraktur på hvit
bunn:
«Salige ere de som høre
Guds Ord og bevaredet,
 Luce 11,28.» 

http://www.norgeskirker.
no/wiki/Olberg_kirke
Olberg_kirke
prekestolen
http://www.kirkesok.no/
kirker/Olberg-kirke-Kroedsherad Olberg_kirk
Klarinettisten er Jan Erik Johnsen
Foto KM Emblemsvåg
Orgel bygget av
Walcker & Co.
1877, anskaffet ved
subskripsjon og med
bidrag fra Sparebanken.
6 stemmer,
l man. og pedal.
Fasade med piper synlig
i spissbuede felter.
Forhøyet midtparti.
Gotiserende, skårne
ornamenter.
Erstattet av nytt orgel
1978, bygget av
J. H.Jørgensen.
12 stemmer, fordelt på
to manualer og pedal,
helmekanisk med
sløyfelader.

 http://www.norges
kirker.no/wiki/
Olberg_kirke
Olberg_kirke

Olberg_kirke

Det har vært kirke ved Olberg helt siden 1347.

Den nåværende kirken ble innviet den
19. oktober 1859. Jørgen Moe, som da var prest i bygda,
engasjerte seg veldig i prosessen for å få bygd en ny kirke.

Dessverre ble den gamle stavkirken revet, - det skal
nevnes at den var sterkt preget av dårlig vedlikehold.

Fra den gamle kirken er døpefont, prekestol,
maleri og altertavle til høyre i koret.

Altertavlen "Jesu dåp" er malt av Azel Ender i 1878.

Fire glassmalerier i koret er laget av Emanuel
Vigeland i 1917.

Lysekronen er fra 1900, og kirkeskip fra 1878.

http://www.bryllupsbygda.com/vielsen/kirke


 Olberg-kirke

 Olberg_kirke_Den_gamle_mester
foto:
http://www.krodsherad-menighet.no/den_gamle_mester.html
Den Gamle
Mester

Dette store, gamle eiketreet som står ved Bjertnes prestegård
på Noresund, har fått navnet "Den gamle Mester".
Det har vært fredet siden 1914.
Treet er flere hundre år gammelt, og var gammel alt på den tid
Jørgen Moe var prest i Krødsherad (1853-63).
Han skrev diktet "Den gamle Mester" til dette treet.

http://www.krodsherad-menighet.no/den_gamle_mester.html

Familiebegivenheter:
Bryllup Erling Emblemsvåg og Marianne Haug