Grønland kirke, Oslo
tilbake til oversikt kirker
Grete Emblemsvåg
endringer 17. mars 2021

"Jeg er verdens lys.
Den som følger meg, skal ikke gå i mørket,
men eie livets lys."
Johannes 8.12

                              


"I am the light of  the world.
Whoever follow me will never walk in
darkness, but will have the light of life."
St John 8.12


  Oslo_Gronland_kirke
Grønland kirkeGrønland kirke har blitt kalt østkantens katedral,
og er en av Oslos største kirkebygninger
Arkitekt var Andreas Friedrich Wilhelm von Hanno


Kirken ble innviet 3. mars 1869. 
Den var ment som en del av et bysenter med skole,
brann- og politistasjon.


Grønland kirke er bygget som en langkirke i
teglstein i rundbuestil og hadde opprinnelig
1380 sitteplasser.


Kirken har et karakteristisk tårn omkranset av
4 mindre spir.


Det er tre kirkeklokker fra 1868.

Kirken ble restaurert innvendig på slutten av
1980-tallet
Den fikk nye tepper og vegger og tak ble malt.
Noen av benkene ble fjernet for å gi bedre romfølelse. 
Kirken ble også tilpasset rullestolbrukere.

 Oslo_Gronland_kirke
http://www.kirkesok.no/kirker/Groenland-kirke

Alteret som er prydet med et enkelt messingomkranset trekors står framfor
de 5 store glassmaleriene som
framstiller Kristus og evangelistene.

 Gronland_kirke_OsloPrekestolen er i eik med utskjæringer
Bildet fra:

http://www.kirkesok.no/kirker/Groenland-kirke

Familiebegivenheter

Dåp:
Jeg ble døpt i Grønland kirke og det
ble min far, Erling Scott Johnsen også.


 

 Gronland_kirke_Oslo
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/e/e4/Gronland_kirke2_Oslo.JPG


Det gamle kirkeorgelet ble supplert med et digitalt
orgel
som er et av de største i sitt slag her i landet. 
Kirken har også et godt akustisk rom.
(Tekst fra: "Den norske Kirke, Kirken i Oslo"
og kirkeleksikon)


 Oslo_Gronland_kirke
                          http://www.kirkesok.no/kirker/Groenland-kirke

 
 

Ekteskap:
Erling Scott Johnsen og Selma Johanne Hansen
Gustav Halsvik og Astrid Elisabeth Johnsen
Roald Lorang Johnsen og Ellem Katrine Friis
Olaf Frithjof Johnsen og Gunda Marie Olsen

Tilbake til oversikt over kirker