Kampen kirke      

Oslo   


tilbake til oversikt kirker       
Grete Emblemsvåg
Siden er opprettet
11.5.2002
Endringer 18. mars 2021

Lukas 24

De så at steinen var veltet bort fra graven,
og de gikk inn, men fant ikke Herren Jesu legeme. 
De visste ikke hva de skulle tro, men med
ett stod det to menn hos dem i skinnende klær. 
Kvinnene ble forferdet og 
bøye seg med ansiktet mot jorden.
Men de to sa til dem "Hvorfor leter dere etter
den levende blant de døde?
Han er ikke her, han er oppstått.

Lukas 24

They found the stone rolled away from the tomb,
but when they entered, they
did not find the
body of the lord Jesus.
While
they were wondering about this, suddenly
two men in clothes that gleamed like lightning stood
beside them.
In there fright the women
bowed their faces to the grown,
but the
men said to them, "Why do you look for the living
among the dead? He is not
here; he has risen!

 Kampen_kirke
Kampen kirke
Kampen kirke, Bøgata 1, soknekirke for Kampen menighet i Domprostiet.
Kjent for sine glassmalerier
og for tidlig å ha markert
seg som kirke for ulike kunstnere.
Kirken ligger høyt og fint
med vestfronten ut
mot Thorbjørn Egners plass og Nannestadgata.
Plassen på sørsiden kalles Kampens torg.
Med sin dominerende beliggenhet og med sitt
høye og slanke tårn kan
Kampen kirke sees på
lang avstand.


Kampen_kirke
Kampen kirke – Oslo Byleksikon
 

Oslo_Kampen_kirke
Oslo_Kampen_kirkeKampen menighet ble opprettet 1880.
De første årene hadde menigheten møtelokaler i
«Betania bedehus» og hver tredje søndag i Grønland kirke.
Kampen kirke ble oppført på en branntomt mellom Bøgata og Normannsgata som treskipet mursteinkirke i nygotisk stil
med sperreloft på tresøyler, etter tegninger av arkitekt
 Jacob Wilhelm Nordan.
Den ble innviet 29. november 1882 av biskop
C. P. P. Essendrop med 800 sitteplasser.

I tårnet henger tre klokker som alle er levert av firmaet
Grosse & Co i Dresden.
På den største finner vi bildet av den tornekronede Kristus og
inskripsjonen: «Jeg er Veien, Sandheten og Livet.»,
den mellomste har bilde av Martin Luther og sitatet
«Den Retfærdige af Troen skal leve.»
og den minste har bilde av Philip Melanchton og sitatet
«Retfærdiggjorte af Troen har vi Fred med Gud.»

Kampen kirke – Oslo Byleksikon

16 glassmalerier av Peer Lorentz Dahl 1989–94.
Han har også tegnet kirkens messehagler og
prekestolkleder og 14 korsveibilder (fra 2000)
plassert på søylene.

Madonnaskulptur i marmor av Knut Steen 1992.

2 ikoner av Viktor Kalenin.

Orgelet er opprinnelig bygd av August Nilsen. V
ed innvielsen spilte organisten og komponisten
Ludvig Lindeman.
Orgelet er ombygd flere ganger, senest 1999 hvor
det ble ført tilbake mot det opprinnelige med
12 stemmer.
Kirken har også flygel og cembalo.
Kampen kirke – Oslo Byleksikon


 https://www.oslobyleksikon.no/side/Kampen_kirke

Altertavlen er et oljemaleri på lerret malt av Axel Ender
og fremstiller «Kvinnene ved graven».
 Kampen kirke – Oslo Byleksikon


Betagende vakker er altertavlen i Kampen kirke.
Motivet er inspirert av Bibelens ord om Jesus oppstandelse.
Vi ser engelen forkynne for kvinnene ved graven:-
Han er ikke her. Han er oppstanden. Ifølge evangelisten
Markus er kvinnene Maria Magdalena, Maria, mor til Jacob
den yngre, og Salome. Kunstneren Axel Ender utformet selve
motivet i fem altertavler. Den første – originalen- malte han til Kampen kirke.
Den ble innviet Kristi Himmelfartsdag 22.mai 1884, to år etter
at kirken ble vigslet.
Utenlandske turister som besøker Kampen kirke gjenkjenner
straks kunstverket, og forteller om reproduksjoner i sine
respektive
hjemland.


Axel Ender er født i Asker. Faren var gårdbruker og eier av Dikemark
gård. Som ganske ung kom Ender til Den kongelige Tegneskolen i
hovedstaden. Cristian Krogh skriver om ham i Norske kunstnere II:
» Ender var den flinkeste av alle sammen».
Ender fikk kongens stipendium til å studere ved kunstakademiet i
Stockholm. Senere studerte han i München og Paris.
Til oppstandelsemotivet i Kampen kirke var hans egen hustru Helga
modell til engelen. «Han er oppstanden. Marc. 16 cap» er malt i
gullskrift under altertavlen. Bredden er 2 meter, og største høyde er
3,5 meter.
Axel Ender døde i 1920, 67 år gammel
Fra bladet «Familien» 1990
Kampen Historielag » Altertavlen i Kampen kirke


 Oslo_Kampen_kirke
Døpefonten er laget av tre i nygotisk sti

Prekestolen er nygotisk,
laget av snekker Alf Pettersen /
møbeltapetserer Albertsen 1848/49 Oslo_Kampen_kirke
Ved en oppussing av kirken i 1913 ble det over de fire av kirkens
indre dører som utgjør hovedinngangen dekorert med de fire
evangelistenes symboler, utført av kunstneren Enevold Thømt
og bekostet av kong Haakon VII.

Kampen kirke (Oslo) – lokalhistoriewiki.no


Kirken er kjent for sin kulturprofil og har gjennom mange
år arrangert kunstutstillinger (i samarbeid med Galleri
Kampen) og lyrikkaftener. Riksteateret og Det norske
teatret har også vist sine forestillinger her. - Denne
profilen kommer også til uttrykk i gudstjenestene,
hvor kunstnere ofte bidrar med innslag som understreker
søndagens karakte
r.

Det holdes jevnlig temagudstjenester, som fokuserer
på kirkens forhold til nærmiljø og samfunn. Som en
oppsummering kan det sies at kirkens arbeid er preget
av den danske teologen og salmedikteren N.F.S. Grundtvigs
livsprogram: "Menneske først og kristen så".
Menigheten har som fremtidsvisjon å satse på barn og
unge, og på et stadig rikere gudstjeneste- og kulturtilbud. 
  
Familiebegivenheter

Dåp:
Einar Ørnulf Johnsen
Olav Trygve Johnsen
Roald Johnsen
Dessuten var jeg (Grete)
og sikkert mange andre i familien
på mange skolegudstjenester i Kampen kirke