Manglerud kirke, Oslo


Da han så opp, fikk han se de rike legge
 gavene sine i tempelkisten.
Han la merke til en fattig enke som la to
skjerver i den.
Da sa han: "Jeg sier dere for sant; Denne
fattige enken har lagt mer enn noen annen.
For alle andre ga av sin overflod;
men hun ga av sin fattigdom alt
hun hadde å leve av."
Lukas 21.1 - 21.4

As Jesus looked up, he saw the rich putting
their gifts into the temple treasury.

He also saw a poor widow put in two very
small copper coins.

“Truly I tell you,”
he said, “this poor widow
has put in more than all the others.

All these people gave their gifts out of their
wealth; but she out of her poverty put in all
she had to live on.”

Luke 21:1-4


Tilbake til oversikt kirker
Grete Emblemsvåg
endringer 20. mars 2021


 Oslo_Manglerud_kirke
Manglerud kirke
Foto: Grete Emblemsvåg


Manglerud kirke ligger like ved Manglerud
T-banestasjon og Manglerud senter, ikke langt fra Ryenkrysset i Oslo.
Menigheten ble formelt utskilt fra Østre Aker i 1959,
men hadde nok fungert noen år før det, for i 1946
fikk de seg et tømret menighetshus etter å ha fått
avslag på søknad om byggebidrag til kirke fra kommunen.
Dette huset ble kirkeviet i 1953.

Kirken vi nå ser, ble planlagt og bygget som arbeidskirke, tegnet avCarl Corwin
(som vi ellers kjenner fra bl.a. Bredtvet kirke og
fra Mariakirken på Lillehammer).
Den ble innviet den 8. desember 1963.

Sigurd Winge – Norske kirker (norske-kirker.net)Kirken vi nå ser, ble planlagt og bygget som
arbeidskirke, tegnet av Carl Corwin (som vi ellers
kjenner fra bl.a. Bredtvet kirke og fra Mariakirken
på Lillehammer).
Den ble innviet den 8. desember 1963.
Kirken har et hovedbygg med bratt, skifertekket
saltak som går nesten ned til bakken (nærmest naustformet) og en sidefløy med menighetssal, dåpssakristi, kontorer og ungdomsrom. Det høye klokketårnet er frittstående. Kirkerommet har ifølge Kirkesøk 310 plasser, menighetssalen sies i litteraturen å ha 200, og det er 50 plasser i et lite
kapell.
Sigurd Winge – Norske kirker (norske-kirker.net)


 Oslo_Manglerud_kirke
Bilde fra: http://www.kirkesok.no/kirker/Manglerudkirke
Korvinduet er 15 meter høyt og har glassmalerier
av Sigurd Winge som forestiller
Kristus — fra
lidelse til seier
. Dette fungerer som alterbilde.

 Oslo_Manglerud_kirke
Bilde fra:
http://www.kirkesok.no/kirker/Manglerud-kirke

Orgelet, som er et pipeorgel med 32 stemmer,
er fra Jørgensens orgelfabrikk.


 Oslo_Manglerud_kirke
Bilde fra:
http://www.kirkesok.no/kirker/Manglerud-kirke

 
Døpefont, prekestol og lysarmatur er
arkitektens verk, og det henger to
tepper knyttet av Else Poulsson i koret.


De tre kirkeklokkene heter «Glede», «Takk» og «Bønn».
De ble støpt hos Olsen & Sønn Nauens
klokkestøperi og veier hhv. 240 kg, 480 kg og 850 kg.
De har inngravert hvert sitt vers fra 1 Tess 5, 16–18:
«Vær alltid glade», «Bed uavlatelig» og «Takk for alt».
Manglerud kirke – Oslo Byleksikon


 Oslo_Manglerud_kirke_daap.

Familiebegivenheter:

Dåp: Geir Emblemsvåg
Dåp: Erling Emblemsvåg