Røyken kirke

Asker, Viken (Buskerud)

tilbake til oversikt kirker
siden er laget 23 .mars 2021

Grete Emblemsvåg


Paulus 1. brev til tessalonikerne

16. Vær alltid glade
17. be uavbrutt
18. Takk Gud under alle forhold!
      For dette er Guds vilje med
      dere i Kristus Jesus

1 Thessalonians 5

16  Rejoice evermore.
17  Pray without ceasing.
18  In every thing give thanks:
       for this is the will of God in
       Christ Jesus concerning you.

      
 Royken-kirke
Røyken kirke
Røyken kirke er en middelaldersk langkirke av stein,
bygd av lokal rød granitt.
Kirkeskipet er rektangulært, men forholdsvis kort,
og koret er uvanlig langt.
Mens skipets murer er svært tykke, har
koret tynnere murer.
Foran inngangsportalen mot vest er det våpenhus,
og midt over mønet sitter en takrytter.
Sakristiet på nordsiden av koret ble bygd til i 1930-årene
og er dekorert av Finn Krafft, blant annet med
skymaling i himlingen.
Interiøret, som har vært malt flere ganger,
ble restaurert på 1930-tallet.
Da ble eldre farger og dekorasjoner tatt opp,
blant annet ble kalkmalerier
på murene avdekket av Gerhard og Per Gotaas.

Døpefonten i kleberstein er fra 1200-tallet,
og de to innvielseskorsene på
nord- og sørmuren i koret er også fra middelalderen.
Den barokke altertavlen fra slutten av 1600-tallet er rikt
dekorert med
utskårne akantus bladranker.
Den har til sammen ti bildemotiver som viser
Jesu lidelseshistorie: Nattverden, Getsemane, Judaskysset
og Pågripelsen, Jesus for Kaifas, Pilatus håndvasking,
Hudflettingen, Tornekroningen, Ecce Homo, og
Korsbæringen. Midtmotivet er Korsfestelsen, og bildefeltet
er kronet med Oppstandelsen.
Kilder: Christie, Håkon og Sigrid: Norges kirker,
Buskerud II, Oslo 1986
Ekroll, Øystein og Morten Stige: Kirker i Norge 1, Oslo 2000
Rasmussen, Alf Henry: Våre kirker.
Norsk kirkeleksikon, Kirkenær 1993
https://kirkesok.no/kirke/062700101

 Royken-kirke