Sande kirke

Sunnfjord (Gaular)                                                                                                                                                                                                                 


                
tilbake til oversikt kirker
Grete Emblemsvåg

endringer 24. mars 2021


For så har Gud elsket verden
at han ga sin sønn,
den enbårne,   
for at hver den som tror på ham,
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.  

Johannes 3.16 (Den lille bibel)
For God so loved the world
that he gave his only
begotten Son,
that whoever believes in him
may have eternal life.                                             

John. 3.16

 Sande-kirke_Gaular

 Sande-kirke_Gaular


        Sande_kirke_Gaular_altertavle

Altertavla (1620/1795/1864, restaurert 1945)
Våren 1945 vart tavla restaurert etter
teikningane til sokneprest Fredrik Helland
Treskjerar John Myhre utførte arbeidet gratis.
Om sommaren fargesette og måla Finn Kraft tavla,
og seinare same året vart  den restaurerte tavla
sett på plass.
Dei fire biletfelta frå 1795 framstiller Jesu dåp,
nattverden, korsfestinga og oppstoda.
Under kvart bilete står ein tekst på litt knudrete latin,
som ikkje er så lett å tyde.  Innhaldet gjeld i hovudsak
den for oss ukjende gjevaren av bileta.  Den siste teksten
kan tydast slik: Sigerherren (=Kristus) er komen attende
og har gjort sigeræra større.

Alterlysestakane i messing er frå 1686


Type: Langkyrkje i tre
Vigsling: 15.12.1864
Arkitekt: J. Lindstrøm
Byggmeister: John Saftland
Sitjeplassar: 300
Namnetyding: Eig. Sandvin, av sand og vin, naturlig eng

I staden for spir på tårnet, vart det lagt ein hjelm over
tårnhalsen.
I 1889 kom spiret, med små arker på kvar side.
Tømmeret frå gamlekyrkja vart brukt opp igjen så mykje
som råd, og det er forklaringa på at veggene har dei
særmerkte grøypene, dvs. trestolpane med boremerke i hjørna
      Sande_kirke_Gaular

Bibelen stammar frå 1550. 

Christian III`s bibel var den første trykte bibel-årgang i Noreg.
 

      Sande_kirke
Den første kyrkja på Sande var truleg ein stavkyrkje
frå 11-1200-talet, utan at vi veit noko om henne.
Første gong kyrkja er nemnd, er på 1320-talet, då ho vart
kalla Sandvinjar kyrkje og hadde egen prest.

Sande kyrkje kring 1620-1864
Skipet i kyrkja var nesten firkanta, om lag 10x9,5 m, koret
var også firkant, men berre halva så stort, medan
våpenhuset hadde same breidde som kyrkja og var 2 m langt.
Kyrkja hadde eit tårn over våpenhuset og blir i 1686
omtala som i ganske god stand.
Tekst og 4 bilder fra
"På kyrkjeferd i Sogn og Fjordane", Selja Forlag


 Sande-kirke_Gaular
Gravstenen til Jan og Helga Drægebø
 

 Sande_kirke_Gaular_Oline_og_Selma
Oline født Jansdatter Drægebø og hennes datter
Selma født Hansen ved Olines foreldres grav
(Jan og Helga Drægebø)

Foto Erling Scott Johnsen 1950

Familiebegivenheter:
(Nærmeste familie)

Ekteskap:
Severina Jansdatter Drægebø og Ola Mikal Ivarson Aarberg
Hans Albert Janson Drægebø og Olga Andersdatter Økland


Konfirmasjon:
Ola Hansson Drægebø (bror til min oldefar)
Oliver Hansson Drægebø (bror til min oldefar)
Gretes mormor og hennes søsken:
Severina Hansdatter Drægebø
Hans Albert Janson Drægebø
Lyder Janson Drægebø
Andreas Didrik Drægebø
Oline Jansdatter Drægebø (min mormor)
Andreas Janson Drægebø
Johannes Janson Drægebø
Jenny Helmanna Jansdatter Drægebø

Sande_kirke
Dåp:

Oliver
Hansson Drægebø
(bror til min oldefar)

Søsken til min mormor:
Hans Albert
Janson Drægebø
Lyder
Janson Drægebø
Andreas
Janson Drægebø
Johannes
Janson Drægebø
Jenny Helmanna
Jansdatter Drægebø