Sjernarøy kyrkje,

Finnøy, RogalandTilbake til oversikt kirker
Grete Emblemsvåg
endringer 25. mars 2021


Paulus brev til Kolosserne 1 16-20

16 For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden,
det synlige og det usynlige,
enten det er troner eller herredømmer
eller makter eller myndigheter.
Alt er det skapt ved ham og til ham. 
17 Han er før alle ting, og alt består ved ham. 
18 Og han er hodet for legemet, som er menigheten.
Han er opphavet, den førstefødte av de døde,
for at han i alt skal være den fremste. 
19 For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, 
20 og ved ham forlike alle ting med seg selv da han
gjorde fred ved blodet på hans kors, - ved ham, enten
 det er de som er på jorden, eller de som er i himlene.

Colossians 1


16 For in him all things were created: things
in heaven and on earth, visible and invisible,
whether thrones or powers or rulers or
authorities; all things have been created
through him and for him.
17 He is before all things, and in him all things
hold together. 18 And he is the head of the body,
the church; he is the beginning and the firstborn
from among the dead, so that in everything he
might have the supremacy.
19 For God was pleased to have all his fullness
dwell in him, 20 and through him to reconcile
to himself all things, whether things on earth or
things in heaven, by making peace through his
blood, shed on the cross.


  Sjernaroy_kirke
Sjernarøy kyrkje

Sjernarøy kirke er en renessanse kirke
som er oppført mellom 1636 og 1647,
og lafta sammen av tilhogd tømmer.
Opprinnelig var kirken tjærebredd,
men nå er den kledd med rødmalt 
vestlandspanel.

Vegger og himling er dekorert med rosemalt ornament.
Alle de originale dekorasjonene ble dekket med
hvitmaling i midten av det 19. århundre, men ble
restaurert ved den siste restaureringen av kirken i
1950-åra

 
Sjernaroy-kirke
Interiør  (foto fra Finnøy kommunes brosjyre)


Sjernaroy_kirke
Hovedalter
 


Ved denne anledningen ble altertavla
fra middelalderen satt inn igjen som
sidealter. 
Den stammet trolig fra en tidligere
kirke på Sjernarøy og hadde i lang
tid blitt brukt til dørstein.

På alteret i Sjernarøy kirke ligger en
bibel trykt i 1632, og over er det et
restaurert trekrusifiks fra
middelalderen

Alterbilde på hovedalteret er en kopi
av et renessanseverk fra Ogna på Jæren.
Originalen var laget av
Godtfried Hentschel aus Schlesien.Døpefonten er av omtrent samme alder som kirken.

(Kilde: brosjyre utgitt av Finnøy kommune 1995)


Hjertelig takk til naboer til kirken som hjalp oss
så vi fikk komme inn å se kirken innvendig. 
Vi var der 16.7.1999. 
Hilsen Grete og Karl Martin Emblemsvåg


  Sjernaroy_kirke
Stoler i Sjernarøy kirkeFamiliebegivenheter:

Dåp søsknene:

Hans Hansen
Helma Hansen
Sem Hansen
Selma Johanne Hansen
(min mor)

 Sjernaroy_kirke
Prekestolen


9.5.2010


Endringer 25. mars 2021