Slemmestad kirke

Asker  i Viken (før Røyken i Buskerud)

tilbake til oversikt kirker
Grete Emblemsvåg
siden er laget 26. mars 202115 Stå derfor støtt, brødre,
 og hold fast på den overlevering dere er blitt opplært i,
enten ved tale eller ved brev fra oss. 
16 Men han selv, vår Herre Jesus Kristus og Gud,
vår Far, han som elsket oss og ga oss en evig trøst
og et godt håp i nåde, 
17 må han trøste deres hjerter og styrke dere i
all god gjerning og tale!

Paulus  2. brev til  Tessalonikerne 2 15-17


15 So then, brothers and sisters,
 stand firm and hold fast to the teachings
we passed on to you, whether by word of mouth or by letter.
16 May our Lord Jesus Christ himself and God our Father,
who loved us and by his grace gave us eternal
 encouragement and good hope,
17 encourage your hearts and strengthen you
in every good deed and word.

2 Thessalonians 2Slemmestad-kirke
Kirken er oppført av tre etter arkitekt Ivar Næss’ tegninger
og ble innviet 25. august 1935.

Den ligger i vestlig utkant av tettstedet Slemmestad på en
flate ca. 300 m fra Oslofjorden.
Bygningen ble utvidet mot øst 1960 med menighetssal
og birom, og dette tilbygg ble forlenget østover 1978.

Det opprinnelige kirkebygg har rektangulært skip,
smalere kvadratisk kor i øst og kvadratisk tårn i vest.

Vesttårnet har trapperom på hver side.

Koret har sakristiutbygg i syd og rom for dåpsbarn i nord.
Disse rom har forrom i vest med dør ut mot vest og dør
til østre del av skipet.

Den tilbyggede menighetssal med birom har samme
vegghøyde som sakristiene
og ligger øst for disse med inngang fra nord.


 Slemmestad-kirke

 Slemmestad-kirke
Over alteret glassmaleri
av Borgar Hauglid 1939.
Forestiller den
oppstandne Kristus.

Under vinduet, innfelt i
lav ramme,
et glassmaleri med Jesus
i Getsemane,
sign. B. Hauglid 1939.
H. 38 cm, br. 96 cm.
På hver side et innfelt,
malt, likearmet kors
av glass.

Bilde fra:
Fil:Slemmestad kirke
Alterbilde.jpg – Norges
Kirker
Slemmestad_kirke

Prekestol, snekret av
plater i enkel
rammebelistning.
6 fag, derav ett bredt
mot skipet og ett mot
midtgangen,
begge forsynt med et
kors.
Oppgangens vange
består aven stor
fyllingsplate med
rammelist.
4-sidet fot med fylling.
Farve: gråhvitt, grått,
staffert i rødbrunt og gull.

Lesepult, 4-sidet, profilert
søyle, malt i rødbrunt og
grått og staffert med gull.
Slemmestad_kirke

Slemmestad_kirke
Bilde fra:
Slemmestad_kirke_Døpefont_1.jpg
(425×638) (norgeskirker.no)

Døpefont, snekret, 4-sidet.
Kummen har bred kant og lav bunn som
smalner trinnvis.
Slankt skaft, avtrappet fot. H. 78 cm.
Kum og fot ca. 40 x 40 cm, h. ca. 9,9 cm.
Slemmestad_kirke
Bilde fra:
Slemmestad_kirke_Kirkerommet_sett_fra_bakdor.jpg (567×378) (norgeskirker.no)

Interiøret fra 1935 ble en del forandret i 1970-årene,
bl.a. ble de eldre benker erstattet av koblede jærstoler.

Farver fra 1970-årene.
Gråhvit himling med beisede bjelker og brunrød belistning.
Gråhvite vindusgerikter.

Tekst fra:
Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Slemmestad kapell – Norges Kirker Slemmestad_gravkapell
Slemmestad gravkapell

Kappellet er bygget i mur.
Kommunen stod som utbygger
og det ble trolig ferdig høsten 1923
samtidig ved at kirkegården ble innviet.


Sogneprest Fjellbu holdt av og til
gudstjenester her inntil Slemmestad
kirke stod ferdig i 1935.

Slemmestad kapell - Slemmestad og
Nærsnes menighet (kirken.no)