Tanum kirke

Bærumtilbake til oversikt kirker
endringer 30. mars 2021
Grete Emblemsvåg


Det er makt i de foldede hender.
I seg selv er de svake og små.
Men mot Allmaktens Gud du dem vender,
han har lovet at hjelp skal du få.

Omkved:

Det er svar underveis, engler kommer med bud,
Om det drøyer, det fram dog skal nå.
for det lovet jo løftenes trofaste Gud:
Kall på meg, og du hjelpen skal få!Du som ber for ditt barn, dine kjære
er i forbønn fra år og til år,
om du tålmodets lekse må lære,
Himlens bønnesvar engang du får.

Omkved: Det er svar underveis........

Det er makt i de foldede hender
når i Frelserens navn du får be.
Og engang når du livsløpet ender,
Hvert et bønnesvar klart skal du se.

Omkved: Det er svar underveis.......

Tekst: Trygve Bjerkreim / Melodi: Øivind TønnesenTanum kirke, som ligger i Vestre Bærum,
ble bygget p
å 1100-tallet.
På midten av 1800-tallet sto ki
rken i fare for å
bli revet og erstattet av en ny kirke på samme tomt,
men i stedet ble det bygget en ny kirke på B
ryn,
lenger øst i Bærum
Tidlig på 1900 tallet ble kirken restaurert.

Tanum kirke har fått beholde sitt rike inventar og
har vært et populært motiv for mange kunstnere
.


  Tanum_kirke
Tanum kirke en vinterdag
Bilde fra: Store norske leksikon
 Tanum_kirke
Barnedåp i Tanum kirke 1892
malt av Harriet Backer
bilde fra internett Tanum_kirke
Altertavlen fra 1600-tallet i renessansestil. 
På veggen bak den et innvielseskors fra
middelalderen.  Tanum_kirke
Døpefonten fra 1722-23, skåret av Sven
Svanneberg. 
Over døpefonten sees et innvielseskors fra
middelalderen  Tanum_kirke_prekestolen
Den middelalderske alternisjen bak prekestolen
med bevarte kalkmalerier.  Inne  alternisjen
henger et romansk krusifiks fra andre halvdel av
1100-tallet Tanum_kirke
Madonna med barnet i senromansk stil
fra ca. 1200 Tanum_kirke
Skipets østvegg med resten av middelsalderske
kalkmalerier - en korsfestelsesscene - og
prekestolen fra 1720-årene.  Tanum_kirke
Skipet sett mot koret, med det skylmalte
taket fra 1720-årene og den rikt dekorerte
prekestolen fra samme tid. Tanum_kirke
Skipet sett mot vest med benker, galleri
og tak fra 1720-årene.Tidlig på 1700-tallet ble kirken utvidet
ved at skipet
ble forlenget med åtte meter
mot vest.
På nordsiden
av koret bygget familien
Krefting i 1674 et sakristi
med
gravkammer under. 

Dette ble imidlertid snart for lite,
og i 1713 ble et større gravkapell bygget
på nordsiden av skipet, vegg i vegg
med
sakristiet.

Til sammen hviler ennå nesten
40 medlemmer av familien
i disse to
gravkammerne.


                     

Fra boka Kirker i Norge, bind 1,
ved Øystein Ekroll og Morten Stige
Foto ved Jiri HavranFamiliebegivenheter:
  

Dåp:
Richvold Pedersen (min tippoldefar)
Maren Pedersdatter (søster til Richvold)
Birte Pedersdatter     "          "        "
Martin Pedersen (bror til Richvold)
Arne Pedersen        "     "        "
Pauline Pedersdatter (søster til Richvold)
Nicoline Pedersdatter    "       "        "Konfirmasjon:
Maren Pedersdatter
Arne Pedersen


                                              

 

                                                  

        

        


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Treffteller